Opinie

Vuil racisme

poetsen

Dienstencheque-bedrijven, maar ook hun klanten, bezondigen zich aan discriminatie. Aldus de conclusie van het minderhedenforum. Liefst van al zou Van Bellingen, persoonlijk, aan alle klanten die een voorkeur uitdrukken,  een sanctie opleggen Lees verder

Standaard
Opinie, Politiek

Tovenaar Raymond

tovenaar

Een ernstig meningsverschil tussen de stuurgroep van CD&V Turnhout en de uitvoerende mandatarissen leidde begin dit jaar tot het ontslag van ‘de groep van vier’  Dat dit te maken heeft met de houding van deze mandatarissen in verband met Turnova en het Le Bon project is ondertussen een publiek geheim. Eerdere afspraken dat beide projecten ‘een eerlijke kans moeten krijgen’ werden door een beslissing van het college op 18 december, ‘de nek omgewrongen’ Lees verder

Standaard
Opinie

Uitstraling

turnove_marktaanzicht

Op de laatste dag van januari kon ik, dankzij de vzw Toerisme, mijn nieuwjaarswensen uitspreken. Daarbij mocht ik zelfs een liedje uitkiezen wat dan op de beiaard werd gespeeld. Wat mijn wensen waren? Eenvoudigweg : Voor Turnhout en alle Turnhoutenaren, opnieuw een stad met uitstraling op regionaal, Vlaams, Belgisch niveau…

Lees verder

Standaard
Opinie

Strooiplan Turnhout faalt!

Ontelbare keren werd ik de voorbije dagen aangesproken. Hel veel mensen die hun ongenoegen uitdrukken over de ontoegankelijkheid van straten en pleinen wegens erge gladheid. Vooral het gegeven dat de grote Markt -toch ons salon, nietwaar?!- er zo onherbergzaam bijlag is voor velen een doorn in het oog. Het komt dan ook “redelijk belachelijk over” dat de politie in hun nieuwsbrief èn de stad via hun lichtkranten, waarschuwen voor hoge boetes -tot 350 euro- bij het niet sneeuwvrij maken van stoepen! Lees verder

Standaard
Opinie

Aan Wouter Beke: ‘Ik koos voor oplossingen. Ik kies voor mensen.’

foto: Stijn Kuylen op wikimedia

foto: Stijn Kuylen op wikimedia

Geachte Voorzitter, Beste Wouter,

Ik heb zonet de briefwisseling in verband met vernieuwing lidmaatschap CD& ontvangen. Iets waar ik gewoonlijk onmiddellijk gevolg aan geef. Nu echter wil ik deze eventuele vernieuwing, een tijdje ‘on hold’ zetten. Ik wil immers weten of CD&V de nodige wil en hardheid binnen deze regering kan/wil/zal opbrengen om de lasten eerlijk(er) te verdelen. Lees verder

Standaard
Opinie

De kat “Van Bellingen” aanbinden…

foto: facebookpagina Wouter Van Bellingen

foto: facebookpagina Wouter Van Bellingen

‘Wie niet weet dat Vlamingen bij dergelijke aanval nog meer ‘de hakken in het zand zetten’…kan beter zijn mond houden”

Ik was behoorlijk ‘in mijn gat gebeten’ na de uitlatingen van Wouter Van Bellingen, Directeur van het minderhedenforum. Deze man verkondigde ‘zo maar’ dat Vlamingen “geen fluit interesse hebben, of zich zouden willen/kunnen inleven met migranten”. (empathie met een duur woord)   Lees verder

Standaard