Opinie

Uitstraling

turnove_marktaanzicht

Op de laatste dag van januari kon ik, dankzij de vzw Toerisme, mijn nieuwjaarswensen uitspreken. Daarbij mocht ik zelfs een liedje uitkiezen wat dan op de beiaard werd gespeeld. Wat mijn wensen waren? Eenvoudigweg : Voor Turnhout en alle Turnhoutenaren, opnieuw een stad met uitstraling op regionaal, Vlaams, Belgisch niveau…

Is er dan wat mis met die uitstraling? Ja, volgens mijn bescheiden mening toch wel wat! Op meerdere vlakken ook. Van vrienden en kennissen, die niet in Turnhout wonen, hoor ik meer en meer : “wij gaan niet (meer) naar Turnhout”. Daarbij geeft men meerdere redenen op gaande van : je kan er bijna niet meer geraken of je staat in de file, je kan er niet parkeren zonder veel te betalen, de helft van de winkels staat leeg, er valt niks (meer) te beleven -waarbij men bijna steevast verwijst naar de vrijdagen-, tot “er lopen alleen maar vreemdelingen rond” (ik gebruik  als ‘verzamelnaam’, vreemdelingen, voor allerlei andere grofgebekte woorden/begrippen die men gebruikt…)

Stad zonder vertegenwoordigers

En wat dan met de politieke uitstraling van deze stad? Ook dat zit niet  goed. Er was het débacle met NVA, waarna er een nieuwe coalitie moest worden gevormd. Dan was het lang wachten op het bestuursakkoord van die nieuwe coalitie. Een aantal belangrijke ontwikkelingsprojecten zoals Turnova die maar niet van de grond komen(1) en het project Victoriehof (Le Bon) wat eerder de wind van voor, dan in de zeilen krijgt…

Turnhout is ook een stad die zienderogen aan het verarmen is. Met (ondermeer) als gevolg een steeds verminderende financiële draagkracht voor deze stad. Armoede die zich ook uit via ondermeer een ‘gigantisch’ grote werkloosheid met onaanvaardbaar hoge cijfers van werkloze jongeren en een sterke stijging van het aantal geboortes in arme gezinnen.

Alhoewel wij de enige centrumstad zijn in de Kempen, heeft Turnhout géén zitje in het dagelijks bestuur van I.O.K. En dan is er ook  nog de pas van start gegane brandweerzone Taxandria.(1/1/2015)  Turnhout brengt in deze zone, naast veel beroepsbrandweermensen en vrijwilligers, ook veel materieel in. Maar, …het voorzitterschap noch het ondervoorzitterschap is voor Turnhout. Respectievelijk Kasterlee en Arendonk vullen die functies in. (niet eens iemand van de stadregio…)

Dat wij nog steeds niemand in onze stad hebben die lid is van het Vlaamse of federale parlement is ook al vele jaren een handicap voor Turnhout.

Vruchten zijn voor later

Concluderend wil ik dan ook stellen dat er echt wel wat misloopt inzake uitstraling van en voor onze stad. De rest van de legislatuur zal deze coalitie niet veel meer kunnen doen dan ‘curator’ zijn (beheerder van). De enige hoop is gevestigd op enkele nieuwe ontwikkelingen in deze stad zoals de stationsomgeving, de academies (op het reeds eerder genoemde Turnova) en het project Victoriehof. Maar, de eventuele vruchten daarvan zullen pas een eindje in de volgende legislaturen kunnen worden geplukt. Ondertussen moet het beleid dringend nadenken over de vragen “hoe pakken we de armoede en werkloosheid aan” en wat te doen aan de huidige en gebrekkige uitstraling van Turnhout”

(1) ik ben altijd al een ‘non-believer’ geweest van het Turnova-project. Ondanks alle beloftes en vooruitzichten ben ik dat nog steeds!

Standaard