Opinie, Politiek

Tovenaar Raymond

tovenaar

Een ernstig meningsverschil tussen de stuurgroep van CD&V Turnhout en de uitvoerende mandatarissen leidde begin dit jaar tot het ontslag van ‘de groep van vier’  Dat dit te maken heeft met de houding van deze mandatarissen in verband met Turnova en het Le Bon project is ondertussen een publiek geheim. Eerdere afspraken dat beide projecten ‘een eerlijke kans moeten krijgen’ werden door een beslissing van het college op 18 december, ‘de nek omgewrongen’

Nadat ook de stedelijke raad kennis nam van het ontslag, stuurde ik een persoonlijke mail aan alle CD&V- bestuursleden, waarvan ik de inhoud nu, via deze blog wil bekend maken:

In de zomer van 2011, ik vertoefde toen met Rita op het terras van de mooie spiegeltent aan De Warande/kasteel vroeg Raymond (Schenkels) mij of hij me eens mocht contacteren over “de politiek in Turnhout”.
Ik antwoordde bevestigend dat dit zou kunnen vanaf oktober, omdat ik vanaf 1/10 met brugpensioen zou gaan. Alhoewel ik Raymond ‘kende’ stak ik toch hier en daar mijn licht op. Velen raadden mij af om met hem ‘in zee te gaan”. Er waren er zelfs die Raymond de ‘Raspoetin’ van de Turnhoutse politiek noemden.
Maar, eigenzinnig als ik ben, sprak ik toch af met Raymond om eens te beluisteren wat zijn concrete vragen naar mij toe waren. En zo startte voor mij een wat ik noem “politiek parcours”, samen met Raymond.Vandaag kijk ik met zeer grote tevredenheid hierop terug. Maar vooral omdat ik van Raymond veel heb geleerd. Het is onvoorstelbaar welke “politieke bagage’’ deze man met zich meedraagt. Het is onvoorstelbaar hoe hij – bij onderhandelingen – de ‘tegenstanders èn hun gevoeligheden’ perfect weet in te schatten. Zo wist hij telkens het maximaal aantal ‘vertegenwoordigende mandaten’ af te dwingen.
Het is onvoorstelbaar hoe hij, in de ruim 3 jaar dat we samen dat parcours wandelden, altijd zeer correct handelde en daarover de juiste communicatie voerde. Nooit heb ik Raymond op ook maar “de minste deontologische fout” kunnen betrappen.
Na het ontslag van de stuurgroep heb ik in een gesprek met enkele mensen van het CD&V-bureau ook gesteld dat ik dus nooit/niet zal aanvaarden dat “Raymond” zou omschreven/behandeld worden als het probleem van CD&V!! Dat hij voor en door ‘andere partijen’ wel eens werd bestempeld als een probleem, strekt hem enkel tot eer! Ook gaf ik aan geen lid te willen blijven van het bureau, omdat dergelijk mandaat voor mij altijd heeft samengehangen met het lid zijn van de stuurgroep. De vergaderingen van de stedelijke raad wens ik zoveel als mogelijk wel op te volgen. En als er thema’s/vragen zijn waarin ik competenties heb mogen/kunnen ontwikkelen, wil ik die – op vraag en ad hoc – ter beschikking stellen.

Met Brusseleir  Raymond Goethals had de voetbal zijn tovenaar. Met Turnhoutenaar Raymond Schenkels, had de Turnhoutse politiek, inzonderheid CVP/CD&V, hun tovenaar!

Standaard