Opinie, Politiek

Schepen Peter Segers (SP.a) en kwaadsprekerij

nepomuk3

Peter Segers, (SP.a) is derde schepen in Turnhout met als bevoegdheden ondermeer sociale economie. Recent ging hij aan de slag in een nieuwe job. Hij is, deeltijds, aan de slag als coördinator bij VZW De Aas.

Deze VZW werd destijds, net als VZW De Troef, opgericht binnen het OCMW van Turnhout. Dit in het kader van uitbouw tewerkstelling in het kader van de…sociale economie. Zijn collega schepen en voorzitter van het OCMW, Luc Op De Beeck is ook voorzitter van Den Aas.  En dus ook de  baas van Peter Segers. Dat ‘detail’, doet Peter Segers af als ‘geen probleem’. Luc ODB, zou ten persoonlijke titel  voorzitter zijn van Den Aas en niet als voorzitter van het OCMW… De commentaren die één en ander uitlokken, zijn volgens Segers ‘louter achterklap’. Dat laat hij weten aan Gazet Van Antwerpen, die hierover op 5/2 ll, uitgebreid bericht. Er is niets abnormaal noch deontologisch fout volgens de schepen.

Maar…is dat ook zo?

Is deze ‘achterklap’ over Peter Segers, -Johannes Nepomuk, (zie afbelding) Heilige tegen kwaadsprekerij behoede hem-, dan wel gerechtvaardigd?? Er wordt  flink wat mist gespoten, zeker als het over de “zelfstandigheid” van VZW Dan Aas gaat.  Maar…er is nog wel ‘meer aan de hand’. Even een aantal zaken overlopen en vergelijken met wat Peter daarover ‘aan de pers’ vertelde. Lees mee en oordeel zelf

  • VZW Den Aas, net als VZW De troef, zijn ontsproten uit het OCMW.
    Tot de subsidiërende overheid (Vlaanderen) besloot dat dergelijke vzw’s moesten verzelfstandigen.

*Dat deden ze ook, maar wel met een meerderheid van OCMW-bestuurders in de raad van bestuur van VZW Den Aas en met het behoud van een zeer duidelijke link naar het OCMW. Volgens de laatste gegevens zijn dat vanuit het OCMW,

Luc Op De Beeck van CD&V – voorzitter vzw en voorzitter OCMW; Calis Carla (SP.a); Heyns Guy (NVA); Claessen Gonda (NVA) Deze benoemingen werden beslist door de algemene vergadering van VZW Den Aas dd. 14/2/2013 en weerspiegelen de nieuwe samenstelling van het OCMW-bestuur, na de verkiezingen van oktober 2012.

In tegenstelling tot wat Peter in GVA zegt, zitten noch de voorzitter, noch de andere (bestuurs) leden OCMW zomaar ‘toevallig en ten persoonlijke titel’ in de RVB van VZW Den Aas.

Ook op de website van de stad Turnhout, staat duidelijk vermeld dat VZW Den Aas, gelinkt is aan het OCMW-Turnhout. Verder is er ook nog het maatschappelijk adres van vzw Den Aas wat gevestigd is op het adres v/h OCMW (A. Van Dijkstraat 20 in Turnhout)  De locatie van het strijkatelier (portierswoning ziekenhuis) werd door het OCMW, via erfpacht ‘afgestaan’ aan VZW Den Aas.

Subsidie van de stad

*in het budget van de Stad Turnhout is een toelage voorzien (2015) van ruim 54.000 euro voor vzw Den Aas. Het dienstenchequebedrijf (strijkatelier) is een  AFDELING van vzw Den Aas en dus geen ‘zelfstandige entiteit’ net zoals het fietspunt/fietshuis ‘slechts’ een afdeling is…

De bewering van Peter Segers, dat hij werkt voor “Den Aas Plus”, doet eigenlijk niet(s) ter zake. Hij werkt wel degelijk voor VZW Den Aas, in één van de afdelingen van die vzw en zijn bewering dat vzw Den Aas geen uitstaans zou hebben met de stad klopt dus geenszins….  

Regisseur en acteur?

*VZW De Aas en vzw De Troef, werken in het kader van de sociale economie en de lokale dienstenwerkgelegenheid, ‘onder regie’ van het regionaal stedelijk gebied.

Een stuurgroep sociale economie, binnen dat regionaal stedelijk gebied bestaat uit de ‘bevoegde schepenen’

Peter Segers die de bevoegdheid sociale economie heeft maakt, naast de OCMW-voorzitters deel uit van deze stuurgroep. Of anders gesteld : Peter Segers, als bevoegde schepen voert mee deze regie en regisseert dus in feite ook zijn eigen job…

*Er is binnen vzw Den Aas ook nog een scholenproject lopende. Ik meen me te herinneren dat via het PWA, financiële middelen werden ingezet bij De Aas om dit (mede) mogelijk te maken. PWA voorzitter was en is …Peter Segers

*Peter Segers maakt ook de vergelijking met “schepen van landbouw die toch ook landbouwer is”. Er is wel een héél groot verschil tussen iemand die een activiteit uitoefent als zelfstandige dan wel een schepen die in dienst is van een vzw, waarover hij (deels) mee de regie voert en subsidies aan die vzw goedkeurt… Deze vergelijking loopt dus zo mank als een paard… met drie poten

Deontologische fout?

Ik kan me alvast niet van de indruk ontdoen dat Peter Segers, als coördinator van een afdeling van VZW Den Aas (sociale tewerkstelling) zichzelf ‘meermaals tegenkomt’ als bevoegde schepen.

Is dat deontologisch fout? Voor mij is het alleszins NIET NETJES!! Van geen enkele van de betrokkenen trouwens!!

Standaard

Een gedachte over “Schepen Peter Segers (SP.a) en kwaadsprekerij

  1. Smets François zegt:

    Dre. Mijn indruk blijft. Politiekers zijn en blijven “postjesjagers zakkenvullers”. Eerst oompje en dan oompjes kinderen. Zie mijn broer Lus Smets die momenteel wegens zijn dementie in het St. Elisabethhome verblijft en amper de eindjes aan mekaar weet te knopen. Waar zijn nu die politiekers waar hij voor klaar gestaan heeft en pinten voor betaald heeft. Waar zijn die politiekers waar hij tegen de verkiezingen voor klaar gestaan heeft enz. Ik heb er nog geen enkele gezien die er ook maar iets voor gedaan heeft om hem bij de staan met raad laat staan met daad. Buiten Raymond van de CD&V heb ik nooit geweten dat “één” politieker zijn woord gehouden heeft dus zwijgt mij van politiekers. Veel geblaad maar weinig wol. Ikke en de rest u weet wel. Beleefde groeten. Coit Smets.

    Like

Reacties zijn gesloten.