Opinie

Turnhout steeds armer! Turnhout importeert armoede!

foto: DJ Buck/flickr

foto: DJ Buck/flickr

Turnhout is een stad die steeds armer aan het worden is. Dit is voor een belangrijk deel te wijten aan het feit dat wij  (kinder) armoede ‘importeren’ , En uiteraard ook als gevolg van de  economische crisis.

 1. Aantal geboortes in kansarme gezinnen in Turnhout (2013) 20% of 1 op vijf. Ten aanzien van 2006 is dit een verdubbeling. In diezelfde periode, 2006-2013 is er in Turnhout ook en verdubbeling van het aantal vreemdelingen (van 2880 naar 5469)
 2. Werkloosheid in Turnhout : totaal 2.599, waarvan 1916 Belgen en 683 vreemden. Voor elke 10 Belgische werklozen heb je 3,5 vreemde werklozen 350 EU-burgers maken deel uit van deze 683.  Niet verwonderlijk want in onze werkloosheidsreglementering is voorzien dat iedere EU-burger in ons land recht heeft op werkloosheidsvergoeding. Voorwaarde(n) :voldoende lang gewerkt in land van herkomst en 1 (één) dag tewerkgesteld in België.
  Een andere vergelijking van werkloosheidscijfers: Beerse (608 wl) Oud-Turnhout (413 wl) en Vosselaar (353 wl) hebben samen evenveel inwoners als Turnhout en hebben samen 1374 werklozen. Dit terwijl Turnhout 2599 of dubbel zoveel werklozen telt.
 3. De opbrengst van 1% personenbelasting in 2012 is in Turnhout (minder dan) 32 euro per inwoner. In 2011 was dat nog 36 euro. Concreet een vermindering van 11% op één jaar tijd. Er mag worden verwacht dat 2013 nog ongunstiger zal zijn. Elke Turnhouter betaalt dus op jaarbasis gemiddeld 240 euro aanvullende personenbelasting in Turnhout (APB) wat overeenstemt met een te betalen bedrag aan belastingen van 32OO euro. Iedereen kan voor zichzelf nagaan of hij onder of boven dit gemiddelde zit…
 4. Meer dan 15% van de Turnhoutenaren (6300 totaal) geniet, omwille van een erg laag inkomen, het voorkeurtarief van de mutualiteit (ziekenkas)
 5. In Turnhout zijn er slechts 1159 studenten gedomicilieerd,  welke hoger of universitair onderwijs volgen. In de 3 andere gemeenten van de stadsregio (Beerse, Oud-Turnhout en Vosselaar) zijn er dat samen 2.000
 6. Uit een betrouwbare berekening blijkt dat er in Turnhout maar 40% van de bevolking (17.000 personen) een inkomen heeft uit ‘arbeid’ (hetzij als loontrekkende of als zelfstandige)

Conclusie : Turnhout is een stad die steeds armer aan het worden is. Dit is voor een belangrijk deel te wijten aan het feit dat wij  (kinder) armoede ‘importeren’ (1), En uiteraard ook de gevolgen van de  economische crisis.

Is dat nu allemaal de schuld van het lokale beleid (vroeger en nu) en, belangrijker nog, kan het lokale beleid daar iets aan doen? Wat mij betreft is het antwoord twee keer NEEN. Minder uitgesproken voor het eerste deel van de vraag maar in dikke en vette letters voor het tweede deel. Laten wij vooral ‘onszelf’ niet bedriegen door voor te houden dat we één en ander gaan oplossen met flankerend onderwijsbeleid, hoe belangrijk ook. Of door hier en daar een extra man/vrouw in de sociale tewerkstelling. Zelfs voor die druppeltjes op een gloeiend hete plaat ontbreken de (financiële) middelen. Zowel lokaal als bovenlokaal!!

Bovendien zullen, omwille van zowel het Vlaamse als het federale eenzijdige besparingsbeleid,  steeds meer sociaal verzekerden en mensen/gezinnen met een laag loon in financiële ademnood komen. Het OCMW mag zich voorzien in extra middelen en mensen om dat allemaal te beantwoorden!

Het laat zich aanzien dat, binnen niet al te lange tijd, de discussie over een verhoging van de aanvullende personenbelasting er zal aankomen. Wat mij betreft blijft dergelijke verhoging uit den boze. Zo ga je de groep die het ‘allemaal al moet dragen’ nog meer belasten en aanmoedigen om Turnhout achter zich te laten.

Zowel de Vlaamse als de federale politici zullen, bij ongewijzigd beleid, op termijn ‘de pluimen op hun hoed mogen steken’ als deze stad het faillissement moet aanvragen!

Standaard

Een gedachte over “Turnhout steeds armer! Turnhout importeert armoede!

 1. jan michiels zegt:

  “Is dat nu allemaal de schuld van het lokale beleid (vroeger en nu) en, belangrijker nog, kan het lokale beleid daar iets aan doen? Wat mij betreft is het antwoord twee keer NEEN. Minder uitgesproken voor het eerste deel van de vraag maar in dikke en vette letters voor het tweede deel. Laten wij vooral ‘onszelf’ niet bedriegen door voor te houden dat we één en ander gaan oplossen met flankerend onderwijsbeleid, hoe belangrijk ook. Of door hier en daar een extra man/vrouw in de sociale tewerkstelling. Zelfs voor die druppeltjes op een gloeiend hete plaat ontbreken de (financiële) middelen. Zowel lokaal als bovenlokaal!!” schreef Dré Wolput.
  Alle zwartkijkers die het hier mee eens zijn raad ik aan onmiddellijk de brochure DENK GLOBAAL HANDEL LOKAAL
  over een gemeentebeleid in crisistijd gratis aan te vragen op mijn e-mailadres ( zie onder). Dit geschrift uit 1982 is nu meer dan ooit actueel. Het kan misschien mensen de moed geven om te stoppen met klagen en zagen .
  Het stuk beslaat 50 bladzijden en ik stuur het op in pdf-formaat. jan.michiels@scarlet.be

  Like

Reacties zijn gesloten.