Opinie

Vuil racisme

poetsen

Dienstencheque-bedrijven, maar ook hun klanten, bezondigen zich aan discriminatie. Aldus de conclusie van het minderhedenforum. Liefst van al zou Van Bellingen, persoonlijk, aan alle klanten die een voorkeur uitdrukken,  een sanctie opleggen

Naar aanleiding hiervan postte ik volgende status op mijn FB-pagina  “Wij hebben al enkele jaren een allochtone poetsvrouw. Maar is het aan Van Bellingen of aan wie dan ook om te bepalen wie mijn huis wel/niet binnen mag?! Ik dacht het niet!”

Dit lokte heel wat reacties uit. Maar dat zal je wellicht niet verwonderen.

Het is echter volgende reactie/vraag die mij aanzette tot deze blog (“vanuit het oogpunt van een klant van een DC-bedrijf”).

Met alle respect maar selectie op basis van afkomst is zuiver racisme en heeft niets te maken met keuzevrijheid. Vervang het woord allochtoon door ‘holebi’ of ‘vrouw’ en de wereld staat op zijn kop. Vanwaar die tolerantie ten opzichte van racisme?

Mijn antwoord hierop : Volgens het politiek correct denken bezondig je je aan racisme en discriminatie als je, als gebruiker, een voorkeur uitdrukt. Als je zegt ‘ik wil bij voorkeur een Vlaamse poetsvrouw’.

Wetten, ontsproten uit het politiek correct denken, die het je onmogelijk maken om een voorkeur te hebben en deze te uiten, zijn slechte wetten. Als ik een voorkeur uitdruk voor blanke muziek boven zwarte muziek, gedraag ik mij volgens de vigerende wetten –of minstens volgens de interpretatie ervan door de linkse kerk- racistisch en discriminerend.  Als ik zeg een voorkeur te hebben voor Anderlecht, gedraag ik mij dus ook discriminerend ten overstaan van alle andere voetbalploegen.

Wat een “zatte zever’ is me dat zeg!?

Altijd maar weer met het vingertje wijzen en altijd maar weer klaarstaan om de Vlaming, te beschuldigen van racisme heeft volgens mij (minstens) 3 negatieve effecten :

  • Je jaagt daardoor nog meer mensen in het harnas tegen de ‘gedachtenpolitie’ van Van Bellingen en het CGKR
  • Je holt daardoor de eigenlijke bedoeling van de wet tegen racisme en discriminatie steeds verder uit. Mijn inziens is deze wet nuttig en nodig om te vermijden dat –al dan niet met politieke bedoelingen- bevolkingsgroepen tegen mekaar worden opgezet.
  • Het noodzakelijke en maatschappelijke draagvlak om het ‘harde en onaanvaardbare racisme’ aan te pakken/te bestrijden, brokkelt door dergelijke ‘aanvallen’ steeds verder af

Je zet echt heus wel geen groepen tegen mekaar op, of je bent heus niet racistisch, als je een voorkeur uitdrukt voor –in dit geval- een Vlaamse poetsvrouw. Je bent wel racistisch als je daarbij stelt dat “alle vreemde poetsvrouwen toch maar lui en onbekwaam zijn” (of nog ergere veralgemeningen)

Stop aub om altijd maar weer te verwijzen naar zogenaamde  ‘achterliggende reden van racisme/discriminatie”. De vraag of je bij voorkeur kan beschikken over een Vlaamse poetsvrouw is best een legitieme vraag die op zich geen enkel uitstaans heeft of hoeft te hebben met racisme of discriminatie! De gedachtenpolitie van Van Bellingen en het CGKR moeten dringend stoppen met er altijd maar vanuit te gaan dan een Vlaming dergelijke vraag enkel en alleen stelt omdat hij bij voorbaat een extreem-rechtse-racistisch-discriminerende “zak” is.

Standaard