Geen categorie

Bekommerd zijn

Weer vechtpartij Duitsers in Mallorca (VIDEO en FOTO'S) [Panorama] | Alles  over Misdaad

Een burgemeester die bekommerd is om zijn stad en inwoners, wat zeker het geval is bij Paul Van Miert, kan wel eens een beetje voortvarend uit de hoek komen.

Zo was dat zeker wel het geval toen hij een sluitingsuur voorstelde voor de horeca alsmede het voorzien van veiligheidspersoneel.

Paul Van Miert deed dat naar aanleiding van aanhoudende vechtpartijen en andere overlast in de Turnhoutse uitgangsbuurt. Een begrijpelijke en te verschonen voortvarendheid.

Mijn reactie op deze voorstellen was de volgende : Is het niet raadzaam om goed in kaart te brengen wie de amokmakers zijn. Dat kan toch op basis van identiteitscontroles die eerder al door de politie werden gedaan, daar waar ze al zijn moeten tussenkomen bij incidenten en op basis van plaatsverboden die reeds werden uitgesproken ? Pas dan kan of zal blijken of algemene beperkingen en waar, nodig zijn ?!

Hoofd van de politie

Na overleg met de stad, horeca en politie is ook voor die oplossing gekozen. Toon Verheijen schrijft hierover het volgende in Het Laatste Nieuws : De meeste incidenten gebeuren op straat omdat de cafébazen hun pappenheimers kennen en weten wie ze best weren. Er is afgesproken dat er nu zo’n lijst zal opgemaakt worden waarbij die personen in de gaten zullen gehouden worden. De politie Regio Turnhout zal tijdens de vrijdag- en zaterdagnachten de komende weken extra ploegen inzetten. “Het gaat om ploegen die echt in het stadshart aanwezig zullen zijn”, zegt Van Miert. “Geen gewone patrouilleploegen dus. Zeker de cruciale uren zullen ze héél zichtbaar aanwezig zijn. Ze zullen ingrijpen wanneer het nodig is.

We mogen ook niet iedereen over dezelfde kam scheren, want uiteindelijk gaat het om een groep van een twintigtal personen waarvan er al een aantal een plaatsverbod heeft gekregen. De voorbije weken is er geen weekend voorbij gegaan waarin ik géén plaatsverbod heb opgelegd. En dat gaat zeker niet alleen om alleen inwoners van Turnhout, maar ook inwijkelingen. Ik engageer me als burgemeester ook in dit verhaal om de procedure van het plaatsverbod ook sneller te laten verlopen dat er geen weken voorbij gaan vooraleer het effectief in gaat.” 

Onze burgemeester is ook hoofd van de politie. In die functie heeft hij er goed aangedaan om dit overleg tot stand te brengen. Het is nu even afwachten wat het effect hiervan zal zijn. Ondertussen blijf ik pleiten voor een nieuw en aangepast veiligheidsplan in onze stad, waarin nultolerantie voorop staat.

Maar nu is het eerst uitkijken naar een leuke Halloween en een rustige maar vooral gezellige eindejaarsperiode.

Standaard
Geen categorie

Alweer een armoede lijstje

Afbeeldingen Euro biljetten 50 Geld Close-up 1920x1080

De databank provincies in cijfers maakte vandaag de cijfers bekend van de opbrengst van de aanvullende personenbelasting per gemeente. Dit over het jaar 2019.

Ik zet voor u de cijfers op een rijtje van Turnhout en de stadsregio, maar ook van de 13 Vlaamse centrumsteden.

Uit die gegevens blijkt dat Turnhout één van de drie armste steden is. Zoals in meerdere lijstjes komt ook in deze rangschikking nog maar eens tot uiting dat Turnhout als kleinste centrumstad heel wat armoedeproblemen binnen zijn grenzen heeft !

Stadsregio

Het eerste cijfer is de opbrengst per inwoner, het tweede cijfer is het % personenbelasting en het derde cijfer is de opbrengst per % aanvullende personenbelasting.

Vosselaar = 422 €/inwoner   7,5%    56,28 €

Beerse = 294,6 €/inwoner   6,9%   42,64 €

Oud-Turnhout = 279,6 €/inwoner   7%   39,94 €

Turnhout = 281,4 €/inwoner   7,5%   37,5 €

13 Vlaamse Centrumsteden

Deze rangschikking gaat van rijk naar minder rijk en heel arm, gerelateerd aan de opbrengst per % APB.

LEUVEN = 379 €/inwoner   6,7%   56,5 €

HASSELT = 374,6 €/inwoner   7%   53,5 €

MECHELEN = 341,8 €/inwoner   6,8%   50,26 €

BRUGGE = 338,6 €/inwoner   6,9%   49 €

GENT = 323,4 €/inwoner   6,9%   46,8 €

AALST = 347,2 €/inwoner   7,5%   46,29 €

KORTIJK = 351,7 €/inwoner   7,9%    44,5 €

ROESELARE = 360,9/inwoner   8,5%   42,45 €

SINT-NIKLAAS = 347,8 €/inwoner   8,5%   40,91 €

OOSTENDE = 249,6 €/inwoner   6,5%   38,4 €

TURNHOUT = 281,4 €/inwoner   7,5%   37,52 €

ANTWERPEN = 277,2 €/inwoner   8%   34,65 €

GENK = 233 €/inwoner   7,5%   31,O6 €

In alle lijstjes die ik al maakte over de positie van Turnhout inzake armoede, blijft onze stad er bekaaid van afkomen.

Behalve als het gaat over de schuld per inwoner. Daar staan we aan de top met een zeer lage schuldgraad.

Maar dat merk je dan ook steeds meer aan de staat van onze Turnhoutse wegen en stoepen…Zowat de helft van die straten en ruim twee derde van de stoepen roepen zich schor om structureel te worden vernieuwd…

Standaard
Geen categorie

Een -energie- loer draaien

Volgens De Tijd en andere kranten ligt bij de onderhandelingen een voorstel op tafel om de energierekening enkel te milderen voor kwetsbare gezinnen.

En wel op volgende wijze

Vooreerst wordt het uitgebreide sociaal tarief – dat 1 miljoen gezinnen een korting geeft die kan oplopen tot 700 euro per jaar – verlengd tot het begin van de lente. Het oorspronkelijke sociale tarief – waar 500.000 gezinnen recht op hebben – blijft structureel doorlopen. Daarbovenop komt nu een extra eenmalige tegemoetkoming van zowat 80 euro voor de meest kwetsbare mensen die nu al onder het sociaal tarief vallen. https://www.tijd.be/politiek-economie/belgie/algemeen/energiekorting-van-80-euro-voor-lage-inkomens-in-de-maak/10338025.html?_sp_ses=4ad1191a-48f3-4a10-acee-bd625438a8d1

Als dit voorstel het haalt, betekent dat, zoals te verwachten, dat de hardwerkende Vlaming opdraait voor dit sociaal tarief en bijkomende toeslag. 70 à 80 % hiervan zal immers terecht komen in Wallonië en Brussel.

Enkele cijfers om dit te staven

*75% van het aantal leefloners woont in Wallonië of Brussel.

*De werkgelegenheidsgraad (2e kwartaal 2021) in Vlaanderen = 75%; in Wallonië = 65,4% en in Brussel = 61,6%.

*De werkloosheidsgraad anderzijds in het 2e kwartaal in Vlaanderen = 4%; in Wallonië = 8,5% en in Brussel = 11,8%.

De PS en Ecolo hebben hun energieprijs binnen, maar wel bijna helemaal ten koste van de Vlaming die deze energiekorting zogezegd niet nodig zou hebben.

Verraad in de hoogste graad

Open VLD en CD&V, samen met SP.a en Groen, hebben de Vlamingen alweer verraden en dwingen hen tot betalen…

Standaard
Geen categorie

Liefdadigheid

Inzamelingsactie 9 Essentiële Tips Om Geld In Te Zamelen - Whydonate

In aanloop naar 17 oktober, Werelddag van verzet tegen armoede, heeft de socialistische partij, Vooruit (SP.a) Turnhout, een inzamelactie georganiseerd voor kinderkledij en speelgoed om te schenken aan de Turnhoutse vzw Moeder-Zorg.

Zij trekken daarmee de aandacht op de de kansarmoede-index 2020 van Kind & Gezin. Daaruit blijkt dat maar liefst 26 procent van de kinderen tussen 0 en 3 jaar in Turnhout opgroeit in een kansarm gezin. Dat is enorm veel, maar heel typisch voor een centrumstad als Turnhout”, zegt gemeenteraadslid Peter Segers

Met deze stelling slaat hij de bal al behoorlijk mis. Het gemiddelde van de 13 Vlaamse centrumsteden ligt immers bijna 10% lager met 16,2%. De situatie in Turnhout, waar ze met 26% enkel Antwerpen -30,4%- en Oostende -30,1%- moeten laten voorgaan toont aan dat Turnhout allesbehalve typisch is. Mechelen, ook een centrumstad scoort met 14,8% heel wat beter…

De juiste cijfers en hun context

*De SP.a/Vooruit maakt deel uit van de bestuurscoalitie in Turnhout sinds 1/1/2007. In dat jaar stond de kansarmoedeindex  van K&G in onze stad op 10,6%, waar deze nu is gestegen met  250%, tot 26%.

*Deze stijging is vooral, zo niet uitsluitend, het gevolg van de grote instroom van migranten en vluchtelingen in onze stad. Einde januari 2019 telde Turnhout met 690 erkende vluchtelingen, het hoogste percentage per 1.000 inwoners.

*Uit  gemeente in cijfers weten we dat in 2019 slechts 16% van deze kinderen een Belgische moeder heeft; 21,5% heeft een mama afkomstig uit de E.U en maar liefst 57,5% heeft een moeder die uit een NIET EU-LAND afkomstig is.

*Het zou ook een correcter beeld geven als we de armoede/kansarmoede indicatoren zouden vergelijken met het land van herkomst. Er zijn maar weinig tot geen Oost-Europese, Afrikaanse of Aziatische landen, zoals Afghanistan, Syrië en Irak waar bijvoorbeeld kindergeld (groeipakket) en kraamgeld wordt betaald, waar zoveel aandacht is voor de zorg van moeder en kind, voor, bij en na de geboorte …De welvaart en levensverwachting in veel van die landen ligt ook een ferm stuk lager.

*Kortom, zo als ik al herhaalde malen heb geschreven in mijn blogs, wij importeren (kind)armoede…

Meer mensen aan het werk

De belangrijkste sleutel om deze kansarmoede-index naar beneden te krijgen is meer mannen èn vrouwen aan het werk. In dat verband is er sinds mei 2017 een opmerkelijke stijging vast te stellen van erkende vluchtelingenvrouwen in leefloon. Van 60 naar 95, een stijging van 63%…

In diezelfde periode daalde het aantal erkende vluchtelingenmannen van 139 naar 123…

Ook opmerkelijk is dat in Turnhout 125 leefloners genieten van een socio-professionele-vrijstelling. In Turnhout-taal : deze leefloners kunnen hun volledig leefloon combineren met een inkomen uit werk en/of beroepsopleiding, tot maximum 258,96 €/maand.

Bij deze 125 zijn ook 56 leefloners rechthebbenden op de uitkering ‘met gezinslast’. Zo kan hij/zij een totaal bedrag aan leefloon + SPV hebben van 1.384,54 € (LLN) + 258,96 € = 1.643,5 €/maand

Het maandloon van een beginnende werknemer, met dienstencheques of in de horeca, is kleiner

Hoe kan je zo’n mensen dan nog prikkelen om voltijds aan de slag te gaan

Maar ach, wellicht is ook deze blog voor velen weer verspilde energie en die is dan weer verschrikkelijk duur…voor iedereen !!

Standaard
Geen categorie

Uitslagen Turnhout sinds 1976.

verkiezingen – Sint-Pieters-Leeuw nieuwssite

1976 : CVP=48,2% 17/33; SP(a)=25,45% 9/33; Groen=7,78% 2/33; CNT=16,43% 5/33 (CNT=coalitie van de PVV, Middenstand en vrije beroepen en staat voor Centrumvorming Nieuw Turnhout)

Er werden 24.566 stemmen uitgebracht. CVP absolute meerderheid

1982 : CVP=35,78% 13/33; SP.a=24,89% 9/13; Groen=13,97% 4/33; PVV=14,35% 5/33; VU/Nva=7,82 2/33  VB komt ‘piepen’ met 1,18%

Er werden 24.889 stemmen geteld. Coalitie CVP/PVV

1988 : CVP=39,14% 16/38; SP.a=22,99% 8/33; Groen=8,83% 2/33; PVV=17,18%  6/33. VU/NVA=5,18% 1/33; VB=3,53%

25.710 stemmers. Coalitie CVP/PVV

1994 : CVP=37,45% 15/33; Spa=17,05%  6/33; Groen=12,37%  4/33; PVV=13,9% 4/33; VU/NVA=2,71%; VB=12,86% 4/33

25.971 stemmen. Coalitie CVP/PVV

2000 : CVP=35,19% 13/33: Spa=15,95% 5/33; Groen=14,74% 4/33; VLD=21,26% 7/33; VB=13,86% 4/33

Aantal stemgerechtigden=29.453.  27.357 stemmen. Coalitie CVP/PVV

2006 : CD&V=30,84% 12/33; Spa=16,71% 6/33; Groen=10,8% 3/33; VLD=13,39% 4/33; VB=19,17% 7/33; Turnhout vooruit=4,72% 1/33; NVA=4,38%.

Aantal stemgerechtigden=30.271. Er werden 28.259 stemmen geteld. Coalitie CVP/Spa. In 2011 kwam Groen erbij.

2012 : CD&V=15,1% 6/35; Spa=11,4% 4/35; Groen=10,7% 4/35; VLD=5,2% 1/35; TIM=16,3% 6/35; VB=10,1% 3/35: NVA=25,6% 11/35  

30.374 stemgerechtigden en 27.649 stemmers. Coalitie aanvankelijk NVA-CD&V en SP.a. Vanaf 1/11/2013 werd het een nieuwe coalitie met CD&V-Tim-SP.a en Groen

2018 : CD&V=12% 4/35; Spa=13,8% 5/35; Groen=12 4/35; VLD=5,2% 1/35; NVA=18,2% 8/35; Tim=13,4% 5/35; VB=17,5% 7/35, PVDA=5,2% 1/35

30.146 stemgerechtigden en 27.526 stemmers. Coalitie NVA-CD&V-SP.a en groen.

Vaststellingen

*Als we de uitslagen van 1976 als beginwaarde bekijken, hebben de drie traditionele partijen zwaar ingeleverd. CVP/CD&V het meest, gevolgd door de SP/SPa en PVV/Open VLD. Stad voor de mens/Agalev/Groen hebben sinds 1976 altijd een kiezerspotentieel gehad tussen maximaal 14,74% in 2000 en minimaal 8,83% -in 1988. Het aantal effectieve stemmen schommelt sinds 2000 tussen : 3.857 in 2000 of 14,74%; in 2006=2.935 of 10,8%; 2012=2.878 of 10,7%; en in 2018=3.195 of 12%. Geen grote aardverschuivingen zoals bij CVP/CD&V, PVV/Open VLD of SP/SP.a

*Van 1/11977 tot 31/8/2008 (periode van 31 jaar) hadden we in Turnhout met Richard Proost (18 j. burgemeester en van ACW strekking) en Marcel Hendrickx (13 jaar burgemeester en van NCMV/Unizo strekking) slechts twee burgemeesters. Sinds het aantreden van Francis Stijnen(CD&V) op 1/9/2008, opgevolgd door Erwin Brentjens (NVA) Eric Vos (Tim) en  nu Paul Van Miert (NVA) zijn we al aan onze 4e burgemeester toe. En dat in een periode van slechts 10 jaar…

*Het zal u zeker ook opgevallen zijn dat het aantal stemmers en het aantal kiesgerechtigden sinds 2000 -29.453 stemgerechtigden- en 38.766 inwoners, en 2018, 30146 stemgerechtigden en 44.212 inwoners absoluut niet evenredig zijn toegenomen. De verklaring hiertoe zit in zowel de aanhoudende stadsvlucht van Belgen als het sterk toegenomen aantal inwoners van vreemde origine. Maar evenzo in de wet op het stemrecht. Die wet bepaalt wie wel en wanneer mag stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen als je niet de Belgische nationaliteit hebt. Hierbij een handig overzicht van Wikipedia https://nl.wikipedia.org/wiki/Stemrecht_in_Belgi%C3%AB

Van stemplicht naar stemrecht

Bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen, in 2024, zal in Vlaanderen géén stemplicht meer gelden. Het zal dan ook meer dan ooit belangrijk zijn dat de politieke partijen zoveel mogelijk mensen kunnen overtuigen om te gaan stemmen. Maar het zal echt wel dubbel hard werken zijn. Behalve overtuigen om te stemmen, moeten ze ook nog voor een partij en haar programma worden gewonnen !! Iedereen zal uit zijn comfortzone worden gedwongen.

Daarbij is het goed om weten dat de groep van nieuwe kiezers -zij die na 14 oktober 2018, 18 jaar zijn geworden, voor MEER dan de helft zal bestaan uit jongeren van vreemde herkomst ! Wie en hoe zal men deze groep kunnen bereiken en overtuigen ?

Het zal al een hele kunst vergen om ook nog jongeren uit die diverse groepen op de lijsten te krijgen…Dit is volgens mij dè uitdaging voor de politiek in 2024. Tegelijk is men in enkele partijen zeker ook toe aan een wisseling van de wacht maar vooral ook aan verjonging.

Extreem rechts tegenhouden

Wie en hoe zal men in onze stad extreem rechts (VB) kunnen tegenhouden. Gaat de afschaffing van de stemplicht daarbij helpen ? Ik vrees van niet. Trouwens, het VB behaalde in 2006, met 5.209 stemmen (7 zetels) 549 stemmen meer dan in het jaar van hun zogenaamde wederopstanding in 2018 (=4.660 stemmen en ook 7 zetels)

De gevoeligheden van de Binken zijn afdoende gekend. Ik vat ze samen onder de 4 V’s van Veiligheid; Vuiligheid; Verkeer en Vreemdelingen. Dat en het bereiken van de jongere stemgerechtigden zijn dan ook dè uitdagingen. Vanaf NU. Wachten op 2024 is voor elke partij uit den boze. Zeker omdat dan het comfort van de stemplicht niet meer zal bestaan.

Ik kijk alvast met heel veel belangstelling uit naar wie en hoe men vanuit de Turnhoutse politiek de handschoen zal opnemen.

(c) Dré Wolput 8 oktober 2021

Lees ook : https://wolput.com/2021/10/07/hoe-koos-turnhout-sinds-1976/

Standaard
Geen categorie

Hoe koos Turnhout sinds 1976

Is schepen Marc Boogers (Groen) "de grootste klootzak van Turnhout"? | VRT  NWS: nieuws

Na de 2e WO, had Turnhout onafgebroken een burgemeester uit de Katholieke zuil. Daar kwam pas verandering is met de verkiezingen van 2012, toen NVA de burgemeester leverde met Erwin Brentjens en na 10 maanden Eric Vos van TIM overnam.

In 1976 behaalde de CVP met 48,2% en 17/33 zetels de absolute meerderheid. De SP(a) behaalde 9 zetels met 24,89% en Agalev (groen) hield het met 7,78% op 2 zetels. Een nieuwe partij, CNT genaamd behaalde uit het niets 5 zetels met 16,43%. (CNT, Centrumvorming Nieuw Turnhout; was een coalitie van de PVV, middenstand en vrije beroepen)

Vanaf de verkiezingen in 1982 bleef CVP met dan nog 13 zetels (35,78%) wel aan de macht maar moesten wel een coalitie vormen met PVV (nu open VLD) die 5 zetels behaalden met 14,35%. Agalev behaalde in 1982 met bijna 14% (13,97) 4 zetels.

De coalitie CVP (nu CD&V) en PVV/Open VLD, bleef in Turnhout de lakens uitdelen tot de verkiezingen van 2006. Bij deze verkiezingen behaalde CD&V 12 zetels (30,84%) en moesten ze een coalitie aangaan met de SP.a die met 16,71%, 6 zetels behaalde.

De legislatuur 2007-2012 was toch wel een erg bijzondere. Zo kondigde  Marcel Hendrickx (sinds 1995 burgemeester), in 2008 aan, dat Francis Stijnen op 1 september de sjerp van Burgemeester zou overnemen.

CD&V moest dan ook een nieuwe schepen aanduiden. Eerder was daarover een akkoord binnen de partij, dat dit een schepen uit de middengroepen zou zijn. Als toenmalig ACW voorzitter en ondervoorzitter van CD&V wilde ik dit gentlemen’s agreement naleven. Wat me niet door iedereen in dank werd afgenomen…https://www.gva.be/cnt/aid699780

In 2009 ontstond er heel wat turbulentie binnen de meerderheid van CD&V-SP.a vermits bij een geheime stemming 3 tegenstemmen vanuit die meerderheid werden genoteerd. Alhoewel het een geheime stemming was, wezen alle vingers in de richting van drie jonge CD&V verkozenen van ACW strekking. Voor mij was dat aanleiding om na amper 2 jaar ontslag te nemen als voorzitter van het ACW, wat me te veel op een wespennest begon te lijken. https://nnieuws.be/artikel/het-rommelt-bij-stedelijk-acw-turnhout  

Geldingsdrang nekt CD&V en coalitie

In maart 2011, bij de stemming over het mobiliteitsplan spatte de coalitie helemaal uit mekaar. Drie verkozenen (van ACW strekking) onthielden zich bij die -niet geheime- stemming. Uit wat achteraf allemaal in de pers verscheen, bleek overduidelijk dat dit alles te maken had met de geldingsdrang van één man. https://www.gva.be/cnt/aid1025034

Dimitri Gevers eiste niet enkel dat CD&V op zoek ging naar een bijkomende coalitiepartner om opnieuw tot een meerderheid te komen. Hij gaf bovendien zijn bevoegdheid mobiliteit af onder het motto : potje breken = potje betalen. Burgemeester Stijnen moest deze bevoegdheid er dan maar noodgedwongen bijnemen. https://www.nieuwsblad.be/cnt/in37nbno

Om groen er  te kunnen bijhalen en een schepenmandaat te geven aan Astrid Wittebolle, diende CD&V eerst een overeenkomst te maken met schepen Karel De Busser omdat die spontaan ontslag zou nemen.

En dan komen we in 2012 terecht. En opnieuw speelt de geldingsdrang van één persoon -Eric Vos- de CD&V parten. Het CD&V bestuur had immers beslist dat Francis Stijnen, als uittredend burgemeester, lijsttrekker zou zijn. Zeer tegen de zin van Eric Vos, alhoewel duidelijk was gestipuleerd dat Eric burgemeester zou worden, indien hij meer stemmen zou halen dan Stijnen.

Gevolg daarvan was dat Vos besliste met een eigen partij op te komen. Zo werd onder de naam TIM verzameling geblazen door enkele ontevreden CD&V’ers van ACW strekking, enkele socialisten waaronder (toen nog) schepen Gevers, aangevuld met een amalgaan van mensen die men her en der rekruteerde.

CD&V trok dus zwaar gehavend naar de verkiezingen van oktober 2012. Enerzijds omdat ze groen er hadden moeten bijhalen die nu een open doekje kregen en van 3 naar 4 zetels klommen, anderzijds omwille van de splijtzwam Vos. Ondertussen maakte toenmalig ACW Voorzitter Marc Boogers ook nog de overstap naar groen. Door al deze bokkesprongen werd een linkse coalitie in onze stad meer dan waarschijnlijk.

Groen valt -eventjes- uit de boot

Maar daar was eerst een overgangsperiode van 10 maanden voor nodig met een bestuur van NVA (11) CD&V (6) en SP.a (4). Groen, die in 2011 de meerderheid hadden gedepanneerd vielen dus uit de boot. Maar niet voor lang.

Nadat de NVA zichzelf zwaar in de voet had geschoten, waardoor de stad onbestuurbaar werd, kwam die linkse coalitie met  groen (4)CD&V met 6 zetels, Tim met 6 zetels en SP.a met  4 zetels.

Zes jaar later, in 2018 bleek de eens zo machtige CVP/CD&V -17 zetels in 1976 met bijna 50% van de stemmen, geërodeerd tot een schamele 12% en slechts 4 zetels. Een van de belangrijke redenen van dit schamele resultaat had zeker en in belangrijke mate te maken met de voornoemde geldingsdrang van Toon Otten en Eric Vos

Quo vadis politiek Turnhout in 2024 ? Dat en nog veel meer markante cijfers volgen eerstdaags in een tweede deel.

© Dré Wolput  7 oktober 2021.

Standaard
Geen categorie

Willen, kunnen, mogen

Professional Workers People Set Standing Together. Different Occupation  Employment and Teamwork Vector Illustration. Stock Vector - Illustration of  employers, occupation: 135069341

In deze drie woorden/begrippen zit mijn visie vervat over werkzoekende of werkgever zijn. De arbeidsmarkt staat in brand en duizenden vacatures raken niet ingevuld.

Desondanks lopen de visies over hoe die brand te blussen (te) ver uit mekaar. Zo verbaas ik me erg over de uitlatingen van Vlaams minister van werk Hilde Crevits.

Zij is namelijk van mening dat de werkgevers de lat te hoog leggen bij kandidaat werknemers. Meer bepaald wat de soft skills betreft, waarvan werkgevers volgens haar te veel verwachten.

Zelf gebruik ik liever het begrip sociale vaardigheden. Zoals op tijd komen en niet te vroeg stoppen, correct kunnen omgaan met collega’s en leidinggevenden, na een inloopperiode zelfstandig kunnen werken, zin voor verantwoordelijkheid voor eigen werk, klantvriendelijkheid enz. …

En dan wil ik het nog niet hebben over voldoende kennis van de Nederlandse taal. Ik vraag me af waarom Crevits zulke verklaringen doet. Want wanneer een werknemer niet technisch geschoold is en/of geen enkel diploma heeft, zijn juist die sociale vaardigheden wel belangrijke troevenhttps://www.hln.be/economie/veel-vacatures-maar-werkgevers-zijn-te-veeleisend~a9ff19e8/

Afstand tot de arbeidsmarkt

Net zoals voor vele werkzoekenden is de afstand tot de arbeidsmarkt ook voor minister Crevits blijkbaar erg groot.

Vandaag publiceerde De Morgen nog een analyse over de overal aanwezige en erg nijpende vacatureproblematiek.

Een opvallende quote van een restauranthouder daarbij is de volgende : “Sinds corona hebben er meer horecamedewerkers ontdekt dat ze in het weekend liever thuis zijn. De lat voor sollicitanten ligt tegenwoordig tien centimeter onder de grond. Ik moet al content zijn als ze weten hoe ze de messen en vorken op tafel moeten leggen. En zelfs dat is niet evident. Mijn cliënteel verjongt en kan dat wel verdragen, maar een vingerafdruk in een glas vindt niemand leuk.” https://www.demorgen.be/nieuws/de-lat-voor-sollicitanten-ligt-tegenwoordig-tien-centimeter-onder-de-grond-werkgevers-hebben-de-grootste-moeite-personeel-te-vinden~bf47efd5/

Meer diversiteit is wel nodig

Afdingen op sociale vaardigheden vind ik een gevaarlijke stellingname. Maar meer inzetten inzake diversiteit op de werkvloer is zeker wel een must. Dat kan en zal ook leiden tot meer ingevulde vacatures.

Recent vertelde de gekende groenten- en fruithandelaar Luc Cools mij, over zijn personeelsstrategie in Antwerpen, nog het volgende

“in de lange leem straat zet ik een Joodse verkoopster samen met een Vlaamse boerendochter,  in de Driekoningenstraat zet ik een turkse samen met een Vlaamse boerendochter, op t Valaar heb ik een Turkse samen met een Oostduitse, in de Anselmostraat heb ik een authentieke Antwerpse met een mondige  Tsjetsjeense, in de hel van Deurne noord, op de Frank Craeybeckxlaan, heb ik een echte Antwaarpse, met een lieve Marokkaanse en een sympathieke Letse, in Borgerhout hebben we een Hollandse,…”

“Maar misschien is dat de toekomst, en als ze van goede wil zijn……schrijft daar ne keer een blog over, werkgevers die iedereen omarmen die willen werken”. Getekend : Luc Cools

Helemaal akkoord  Luc, want dit is willen, kunnen en mogen !!

Standaard
Geen categorie

Erfenis

Testament in het Engels — Stockfoto

Zowat drie jaar geleden -14 oktober 2018- brachten exact 27.546 van de 30.146 Turnhoutse kiesgerechtigden hun stem uit bij de verkiezingen van de gemeenteraad.

De zittende burgemeester Eric Vos verloor maar liefst 407 voorkeurstemmen en zijn partij TIM verloor in het geheel 826 stemmen. Omdat noch Vos, noch zijn partij in de nieuwe coalitie terecht kwam was hij zeer ontgoocheld.

Hij betreurde het dat, bij de vele (sic) realisaties die hij op de rails zou gezet hebben, een andere burgemeester nu de lintjes zou gaan doorknippen. Met die vele realisaties bedoelde hij bovendien zeker niet het stedelijk zwembad. https://wolput.com/2018/10/18/vossenstreken/

Zware erfenis

De èchte en zware erfenis die hij wel achterliet was ongetwijfeld heel het migratie en vluchtelingen dossier. Onder zijn bewind veranderde Turnhout pas echt van kleur, diversiteit, armoede, werkloosheid en leefloon.

Laat me dit onderbouwen met concrete cijfers

*Van 1 januari 2014 t/m 1 januari 2019 hebben 1.945 Belgen de stad verlaten en kwamen er 4.506 inwoners van vreemde herkomst bij.

*De legislatuur VOS nam een aanvang in  november 2013. In die maand waren er 2.614 werklozen, waarvan 1.574 van Belgische en 1.040 van vreemde herkomst (39,7%) Bij het einde van de legislatuur, in december 2018 tellen we 2.482 werklozen waarvan nog 1.242 (= -332) van Belgische maar dan al wel 1.240 van vreemde origine (48,3%) (= +200)

*Wat het aantal erkende vluchtelingen in leefloon betreft : november 2013 = 13 vrouwen en 22 mannen. Bij einde legislatuur zijn dat al 95 vrouwen en 168 mannen.

*Einde januari 2017 woonden er 313 erkende vluchtelingen in Turnhout maar is dat exact twee jaar later al meer dan verdubbeld, naar 690.

*Tijdens de legislatuur Vos, werden twee keer enkele tientallen extra maatschappelijk werkers aangenomen om bij het OCMW de dossiers te kunnen verwerken !

Situatie vandaag

Er zijn na januari 2019 géén cijfers meer bekend gemaakt door Vlaanderen, wat de vestiging van erkende asielzoekers betreft. Maar dat er nog flink wat volgmigratie is en zal komen in het kader van gezinshereniging is wel een feit.

Cijfers erkende vluchtelingen in leefloon mei 2021 = 95 vrouwen en 123 mannen. Via begeleiding- en tewerkstellingsprogramma’s is het aantal mannen wel verminderd maar stelt zich toch wel een probleem wat het aantal vrouwen betreft. Hierop moet zeker actie worden ondernomen.

De werkloosheidscijfers (september 21) zijn als volgt : 2.155 werkzoekenden, waarvan 1.021 van Belgische en 1.134 van vreemde herkomst (52,3%)

Ze zijn hier, ze blijven hier

Laat me duidelijk zijn, wat sommige raddraaiers ook mogen beweren : wie hier is als migrant of vluchteling zal ook hier blijven en daar waar het wettelijk kan, zich herenigen met zijn familie.

Wie zich  aandient bij onze dienst bevolking kan niet worden geweigerd en van spreiding van vluchtelingen in de regio of zelfs in het land was, is en zal nooit sprake zijn. Daar zal deze Vilvaldi-regering absoluut niets aan veranderen.

Focussen op werkgelegenheid en begeleiding, focussen op rechten èn plichten, focussen op goed samenleven,  is dan ook een absolute must

Het zal nog ettelijke jaren hard werken zijn en blijven om dit allemaal te verwerken en te absorberen in onze Turnhoutse samenleving maar ook op de arbeidsmarkt.

En daar kunnen noch zullen raddraaiers ook maar een sikkepit aan veranderen !

Standaard
Geen categorie

Een rustplaats

Begraafplaats Nazareth | Mapio.net

Over 4 weken schakelen we weer terug over op winteruur. Ik vraag me af hoe lang dat zottekesspel van zomer- en winteruur nog zal duren ?!

Ook al over 4 weken dienen Allerheiligen en allerzielen zich aan. Dagen waarop we, nog iets meer dan anders, onze dierbare overledenen in gedachten nemen.

Zelf gaan we op die dagen nooit naar een kerkhof. Het is er ons dan te druk en een kerkhof  lijkt dan soms op een Place m’as-tu vu en dat is ook niet altijd even piëteitsvol.

Op verjaardagen en sterfdata van onze geliefden komen we er zeker wel.

En het moet gezegd, Turnhout heeft een mooi, groen en altijd piekfijn onderhouden begraafpark. Een mooie rustplaats voor hen die niet meer tussen ons zijn, maar ook een echte rust-plaats om er even in gedachten te vertoeven.

Afscheidsruimte

In november 2018 werd, door leerlingen van de VTST- begonnen met de bouw van een een beschutte afscheidsruimte op de begraafplaats Nazareth. Toen werd de finalisering ervan getimed tegen de zomer van 2020.

We zijn nu een stevige coronacrisis verder, waardoor begrijpelijk, deze timing niet kon worden gehaald. Ondertussen kreeg de VTST, met PT²O ook nog een andere benaming. Maar het zal zeker niet alleen in mijne kop, nog heel lang de VTST blijven.

Het zou natuurlijk mooi zijn dat nu een tandje zou worden bijgestoken om deze plannen zo snel mogelijk helemaal uit te voeren. Maar uiteraard zijn scholen ook gebonden aan hun leerprogramma’s.

Als de stedelijke diensten eens een handje zouden mogen helpen. Dan kan deze afscheidsruimte tegen het einde van dit jaar misschien helemaal worden afgewerkt.

Dat zal dan voor dit mooie begraafpark, zeker een grote meerwaarde betekenen

Standaard
Geen categorie

Wraakroepend

Wie is Tinne Van der Straeten, de nieuwe minister van Energie? | Brussel |  hln.be

Het is toch onvoorstelbaar wraakroepend, die uitspraak van energieminister, Tinne Van der Straeten (groen) De BTW verlagen op energie vindt zij een te dure maatregel. Dat zal wel, dat vinden wij trouwens van de onstuitbare stijgingen van gas en elektriciteit ook. Het is allemaal veel te duur.

Dat het allemaal te duur is geworden heeft voor een groot deel ook te maken met de energiefactuur in zijn geheel. Zo pleit groen in zijn verkiezingsprogramma van 2019, dat niet-energie gerelateerde kosten” uit de factuur moeten worden gehaald, net zoals VLD daar ook pleitbezorger voor was.

Bovendien is groene Tinne van mening dat nogal wat gebruikers die BTW-verlaging niet nodig hebben. Hoeveel mensen dan wel een zwembad hebben wat moet worden verwarmd weet ze zelf echter ook niet. Wijzelf wonen in het dichtst bewoonde gebied van Turnhout (Loechtenberg) en voor zover ik weet zijn hier geen zwembaden te vinden… https://www.hln.be/geld/energieminister-van-der-straeten-groen-verlaging-btw-is-dure-maatregel-en-laat-ons-eerlijk-zijn-er-zijn-ook-mensen-die-het-niet-nodig-hebben~a20ee3f0/

Dat de SP.a van een verlaging van de BTW naar 6% zelfs een breekpunt zou maken voor regeringsdeelname, kon je in een vorige blog ook al lezen. https://wolput.com/2021/09/30/gaas-en-ellentriek/

Bovendien, als er een indexaanpassing komt op de pensioen van 2%, is dat ook voor de hogere pensioen zoals deze van parlementairen en anderen. +2% op een pensioen van 1.500 € is + 30 €. +2% op een pensioen van een gemiddeld brutobedrag van 5.788 euro voor de magistraten van het comité P = +115 €. Zelfs indien dit voor 50% zou worden wegbelast is dat nog altijd + 57,5 €. In 2016 had een parlementslid met vier mandaten al 5.110 euro per maand (bruto bedragen) opgebouwd aan pensioenrechten. Hebben zij en jullie dat dan die 2% wel nodig Tinne ??

Sociaal tarief

Voor 1 miljoen gezinnen zal het sociaal tarief worden verlengd. Dat is dus voor 20% van de 5 miljoen gezinnen die België telt. Als we even kijken naar de cijfers van het leefloon, werkloosheid en invaliditeit, dan gaat het gros van dit sociaal tarief (70% of meer) naar Brusselse en Waalse gezinnen…

Ach, deze (éénjarige) Vivaldi regering heeft met partners als groen en ecolo géén enkele empathie met hardwerkende mensen en/of mensen die altijd hard gewerkt hebben en dus héél veel bijdragen om voor 1 miljoen gezinnen een sociaal tarief toe te passen.

Het lijkt wel of ze bij haar eedaflegging gezworen heeft : ik zal die hardwerkende Vlamingen eens kl…n

En dat is wraakroepend !

Standaard