Geen categorie

Cijfers een draai geven

Integratie van het OCMW in de gemeente — Sociaal.Net

In één van mijn vorige blogs ben ik ingegaan op de socio-economische impact van corona in onze stad. Ondermeer wat de cijfers inzake gedeeltelijke werkloosheid ingevolge corona betreft. https://wolput.com/2020/11/17/turnhout-zwaar-gepakt/

Ik wil daar ook graag de cijfers inzake leefloon aan toevoegen en ben mij ook in die statistieken gaan verdiepen. Daarbij kwam ik tot enkele eigenaardige vaststellingen. Vooral dan hoe aan deze cijfers blijkbaar een draai wordt gegeven.

*In april -midden de eerste lockdown- waren er in Turnhout 211 leefloners (LL) meer, +11%, dan einde 2019

*Ben ook even gaan kijken naar de laatst gepubliceerde overheids-statistieken, met name de periode augustus 2019 tot en met juli 2020.  Dan zijn er 1073 LL , of 24,O2 per duizend inwoners. Met dit cijfer staat Turnhout aan de kop van de provincie Antwerpen.

Hoe kan dat

En nu komt de eigenaardigheid : als ik voor de periode 8/19 – 7/20 de MAANDCIJFERS erbij neem, dan kom ik aan een gemiddelde van maar liefst  2.006 LL. Per duizend inwoners betekent dat -44,33 ll, of bijna het dubbele…Hoe kan dat ?

Het wordt echter nog eigenaardiger als ik dezelfde oefening doe voor Oud-Turnhout. Daar komt het globale cijfer op 46 LL of 3,37/duizend. Maar met de cijfers per maand gerekend zijn het er maar 28,25…dus minder dan wat het globale cijfer op de kaarten weergeeft…of 2,O6 per duizend  inwoners. Opnieuw de vraag : hoe kan dat ?

Nog meer cijfers

*Nu we toch in de cijfers zitten wil ik je graag nog wat meer details geven over onze stad. Zo om te beginnen de samenstelling volgens nationaliteit. Let op, het gaat wel degelijk om de nationaliteit en NIET om de herkomst. Wie naast de Belgische nog een andere nationaliteit heeft, is dus bijgeteld bij de Belgen. Het betreft de cijfers op basis van het maandgemiddelde

In de periode 8/19-7/20 tellen we zo -1015- Belgen in LL; 808 niet EU in LL en 183 EU in LL (totaal 2006)

5 jaar geleden (periode 8/14 – 7/15) waren de cijfers als volgt : 941 Belgen LL: 255 niet EU en 120 EU. (totaal 1.316)

Bron : https://stat.mi-is.be/nl/dashboard/ris_cities?menu=map

Standaard
Geen categorie

Er zijn geen no-gone zones

Logo van de politie | Lokale Politie Denderleeuw / Haaltert

Zoals de Sint elk jaar met veel bravoure declameert dat er géén stoute kinderen zijn, zo verklaarde een Brusselse korpschef aan de VRT dat er in Anderlecht géén no gone zones zijn. Staande op het Lemmensplein in Anderlecht -een zeer gekende hotspot voor drugdealers-, vlogen de eieren wel om de man heen…

Onze ministeriële excellenties zijn dezer dagen vooral bezig met beleidsverklaringen en het geven van interviews. Als gevolg daarvan hebben zij wellicht geen tijd om de Brusselse politionele gebeurtenissen op te volgen.

Speciaal voor Annelies Verlinden (Binnenlandse zaken); Vincent Van Quickenborne (justitie) en Sammy Mahdi (migratie) lijst ik in deze blog een aantal zaken op uit het Brusselse, die in één enkele week, de pers hebben gehaald. In willekeurige volgorde

  • 3 agenten gewond bij coronacontrole in Elsene; *politievrouw krijgt klappen (van een illegaal) bij cornacontrole in Sint-Joost. Illegaal werd vrijgelaten; *vrouw valt uit raam van 5e verdiep in Elsene, tijdens lockdownfeestje. Politie stond juist klaar om het gebouw binnen te gaan.; *Omstaanders proberen arrestatie te verhinderen in Jette. 16 personen opgepakt; *Politie opnieuw aangevallen bij interventie in Jette; *In Elsene betrapt politie inbrekers die met tassen vol gereedschap uit garage kruipen. De mannen zijn gekend bij de politie. 36j verdachte –illegaal– heeft 7 diefstallen gepleegd en is gekend voor 30 feiten. 27j, illegaal gekend voor 10 feiten waaronder 2 diefstallen. Een 26j illegaal pleegde al 41 strafbare feiten waaronder 11 diefstallen; *Agent krijgt klappen van man zonder mondmasker. Agent in ziekenhuis, dader na verhoor vrij; *VRT interviewt op het Lemmensplein in Anderlecht –gekend als hotspot voor drugdealers– , de korpschef van de zone Brussel-Zuid. Terwijl deze korpschef verklaart, dat er géén no gone zones zijn, krijgen hij en de VRT ploeg eieren naar hun hoofd gegooid…Diezelfde korpschef verklaarde ook nog : een relschopper roofde uit een stukgeslagen combi een dienstwapen waarmee hij in de lucht schoot. Hij werd hiervoor veroordeeld en kreeg hiervoor -amper- 200 uren werkstraf. We moeten ons toch eens afvragen of dit een goed signaal is.

Enkele politieke reacties : De Ecolo burgemeester van Elsene meent dat dergelijke incidenten zich overal voordoen maar krijgt meer mediatieke en politieke aandacht als ze in Brussel gebeuren. (nvdr : en dus is er volgens de man niet veel aan de hand…)

PS’er en minister-president Vervoort zal zich geen burgerlijke partij stellen bij geweld tegen de politie en is bovendien van mening dat hij zich niet heeft uit te spreken over de incidenten want de onderzoeksdiensten doen hun werk. (nvdr : wat voor een hol vat is die man eigenlijk…)

Annelies, Vincent en Sammy : in deze politionele bloemlezing over één week, zit meer eten en drinken dan in al jullie beleidsverklaringen samen. Twijfel en talm dan ook niet langer maar go go go in al die poltiezones en het parket aldaar. Stop met misdadige illegalen vrij te laten rondlopen en zorg dat er echte eenheid van commando komt. Want als dat ergens in ons land nodig is, dan is het absoluut wel in het Brusselse gewest !!

Standaard
Geen categorie

Spookshoppen

Slechte Slogans: Het Shoppend Hart van Turnhout

Er hangen donkere, financiële, wolken boven E5 mode en A.S. Adventure. Beide ketens hebben ook een vestiging in Turnhout. Meer zelfs, A.S. Adventure verhuist naar Turnova. Als die donkere wolken boven A.S. Adventure uitlopen in een plensbui, komen er mogelijk zelfs twee grote panden leeg te staan. Eentje op De Merodelei en het nieuwe pand op Turnova

Fingers crossed dat dit NIET zal gebeuren.

Leeglopende winkelstraten

Het gaat al enkele jaren slecht in de retail (detailhandel) Getuige daarvan de al enkele jaren aanslepende leegstand in de Turnhoutse winkelstraten. De coronacrisis en de sluiting van de niet essentiële winkels, zowel in het voorjaar als nu sinds 1/11 zal voor veel zaken de doodsteek betekenen.

Ondertussen boomt de online verkoop, zelfs in die mate dat het Belgische overheidsbedrijf Bpost het niet meer aankan. Van de zowat 500.000 pakjes/dag gaan ze 5% (25.000/dag) niet meer bij de koper aan huis leveren. En Bpost is slechts één speler op die markt. Je kan in Turnhout bijna nergens meer komen zonder een wagen van post.NL te kruisen. Of er staat er wel eentje ergens ongelukkig geparkeerd. En er zijn nog heel wat andere aan-huis-leveranciers actief. Bpost moet opletten dat ze zichzelf niet uit die markt prijzen.

En ja, je kan dan een debat opzetten over de ruimere maatschappelijke kost van heel dit onlinegebeuren…maar wees maar zeker : deze trend is onomkeerbaar !!

Funshoppen of spookshoppen

Zelf ben ik een grote liefhebber van funshoppen. Door de winkelstraten of een shopping-centrum struinen, tussendoor een koffie en/of een hapje nuttigen…je kan er mij altijd toe verleiden.

Maar, sinds half maart zijn wij nog slechts in één echt Turnhoutse,  heren-kledingwinkel  geweest. Want door alle -terechte- coronamaatregelen zoals het mondneuskapje, een verplichte wandelrichting, afstand bewaren, een beperkt aantal klanten tegelijk in de zaak enz…werd winkelen eerder een opgave dan een belevenis.

En toen we het toch nog eens waagden om naar Wijnegem Shopping te gaan, draaiden we, bij de vaststelling dat er héél veel auto’s geparkeerd stonden, meteen terug. We zijn dan maar, coronaproof, krieken met frikandellen gaan eten bij de Trappisten.

Er is goede hoop dat we covid 19 , via een vaccin, binnen niet al te lange tijd, zullen kunnen bedwingen. Zodat we kunnen terugkeren naar het normale leven, zoals we dat in het begin van dit jaar nog kenden.

Op dat ogenblik zal ook de economische schade worden opgemeten. In de retail, maar evenzo in de horeca.

En dan is het maar de vraag of het funshoppen van vroeger nog zal bestaan. Als corona zware gevolgen heeft voor de retail en horeca en als het online-shoppen op dezelfde hoogte blijft zoals nu het geval…dag zou het wel eens meer op spookshoppen kunnen lijken…zoals nu in deze tweede lockdown, Turnhout ook wel een spookstad lijkt te zijn.

Ook wat dit betreft, fingers crossed want anders is de kans groot dat één van mijn guilty pleasures zal verdwijnen

Standaard
Geen categorie

Gentse diversiteit

Gent wil meer mensen van vreemde herkomst in het stedelijk personeel. Gent telt per 1/1/20, 265.183 inwoners, waarvan 94.230 van buitenlandse herkomst (35,5%)

Er kan er maar één de beste zijn

Bij gelijkwaardigheid van bvb twee kandidaten, waarvan één van vreemde herkomst, krijgt die laatste de job. Dat is louter discriminatie. En of de verantwoordelijke schepen dit positieve actie noemt dan wel positieve discriminatie doet er eigenlijk niet toe. Want eventuele positieve discriminatie is en blijft ook discriminatie ! Ik volg hierin  arbeidseconoom Stijn Baert (UGent). “Ofwel selecteer je ernstig en is altijd een kandidaat de betere. Ofwel dient dit om positieve discriminatie goed te praten.”

In de rechtswetenschap is equivalentie, gelijkwaardigheid. Ik verduidelijk met het volgende : er bestaat leefloon maar ook equivalent leefloon. Dat laatste is bedoeld  als financiële steun voor personen die geen recht hebben op een leefloon (omdat ze niet aan de voorwaarden voldoen, bijvoorbeeld qua verblijfsstatus), maar die zich wel in een vergelijkbare noodsituatie bevinden. De gelijkwaardigheid zit in het gegeven dat de uitgekeerde bedragen identiek zijn aan deze van het leefloon

Het is NIET correct om, in geval van gelijkwaardigheid van twee kandidaten voor eenzelfde job, voorop te stellen dat de kandidaat van vreemde origine voorrang zal krijgen. In dat geval lijkt of lottrekking of een geheime stemming de enig juiste oplossing te zijn.

Taalkennis niet nodig

Wat mij in het meest tegen de borst stoot is dat taalkennis geen vereiste meer zal zijn indien uit de aard van de job blijkt dat dit niet noodzakelijk is. “Als kennis van het Nederlands minder relevant is voor de goede uitvoering van een openstaande functie, zal de mogelijkheid tot taallessen en -coaching op de werkvloer expliciet vermeld staan in de vacature. Dat moet alle geschikte kandidaten aanmoedigen om te solliciteren.” Dat is wat wij  noemen de wagen voor het paard spannen. 

Je kan gewoonweg geen geschikte kandidaat zijn als je de Nederlandse taal NIET kent !!

Of is het allemaal bedoeld om de poort open te zetten voor de vele analfabeten die de voorbije jaren als vluchteling in ons land zijn toegekomen ?  Dan moet de stad Gent maar eens aangeven of en hoeveel analfabeten (van Belgische herkomst) zijn NU al in dienst hebben.

Met Toeters en bellen de bal misslaan

De groene toeters en bellen waarmee groen-schepen Van Braeckevelt één en ander aankondigde zijn, behalve voorbarig, alles behalve correct.

Het streven naar meer diversiteit op alle niveau’s is een nobel streven. Maar dat doe je best niet via positieve discriminatie. Dat doe je door meer op zoek te gaan naar brug- en sleutelfiguren in de diverse gemeenschappen. Om zo meer mensen aan te moedigen te solliciteren.

Dat moet je ook doen in samenwerking met het onderwijs en met werkgeversorganisaties in de stad en regio. En ja, dat zal moeizamer zijn en meer inzet vergen dan wat overleggen met Unia. Want naast de inwoners van Belgische herkomst, kan je de diversiteit in de stad Gent grosso modo indelen in 7 wat grotere en een tweetal kleinere gemeenschappen wat hun herkomst betreft.

Standaard
Geen categorie

Turnhout zwaar gepakt

Binken zorgen voor elkaar - Turnhout van Shoppen

Coronagewijs is de stad Turnhout echt wel zwaar gepakt. Zowel op medisch als op economisch  vlak. Ik heb wat cijfers bij mekaar gezet om dit duidelijk te maken. Te beginnen met de medische toestand.

Momenteel (cijfers 17/11) staat Turnhout in de provincie Antwerpen op een alles behalve benijdenswaardige koppositie wat het aantal besmettingen betreft. We worden enkel voorafgegaan door de gemeente Retie. Naar de cijfers dan (eerste cijfer is aantal besmettingen laatste 2 weken, tweede cijfer is aantal besmettingen per 100.000)

Retie : 105/912; Turnhout = 300/663; Antwerpen = 3448/651: Oud-Turnhout = 86/615; Beerse = 96/530; Vosselaar = 45/397; Geel = 163/400; Herentals = 136/481; Mol = 148/400; Hoogstraten = 91/425; Mechelen = 385/443

Tijdelijke werkloosheid

Bij het begin van de lockdown in het voorjaar werd snel een eenvoudige regeling uitgewerkt om werknemers tijdelijk werkloos te kunnen stellen. Ook in deze is Turnhout koploper binnen het arrondissement Turnhout. In maart waren er  8.009 tijdelijke werklozen in onze stad en 46.858 in het arro Turnhout. In april zijn de cijfers respectievelijk 9.740 en 55.932. September telt 1.421 werklozen in onze stad en 7.632 in het arrondissement.

Erg hoge cijfers, zeker als je het bekijkt in %. De cijfers Turnhout situeren zich tussen de 17% en 18,6% van de arrondissementele cijfers, waar we nog géén 10% van de bevolking uitmaken…

Ondertussen zitten we alweer in een lockdown sinds 2/11 en zullen de cijfers van de laatste 3 maanden van dit jaar alles behalve rooskleurig zijn.

Voorbode van erger

Het is maar te hopen dat deze zeer hoge cijfers van tijdelijke werkloosheid, geen voorbode zijn van nog erger. Van nog meer volledige werkloosheid in onze stad. Want als we de cijfers van september extrapoleren, dan is dat nu reeds een equivalent van bijna 500 extra volledige werklozen… (494)

Budgettaire impact

Vanaf maart tot en met september tellen we in ons land 48.556.052 dagen tijdelijke werkloosheid ingevolge corona. Dat zijn uiteraard evenveel dagen waarop géén rsz-afhoudingen op lonen (noch bedrijfsvoorheffing) werden doorgestort aan de sociale zekerheid. Ik bereken dat op een verlies van gemiddeld 50€/werkloosheidsdag, of een minderinkomst van bijna 2,5 miljard euro. Daar staat tegenover dat in de periode maart-september door RVA ruim 3,240 miljard € aan tijdelijke werkloosheid werd betaald. En dan komen er nog 3 maanden bij dit jaar…

Duizelingwekkende cijfers. Financieel maar ook medisch. Ondanks alle maatregelen, zijn de cijfers voor onze  stad niet erg bemoedigend. Het lijkt wel alsof de maatregelen niet goed worden opgevolgd. Zou er nog eventueel clusteronderzoek worden gedaan ?! En ook de globale daling in aantal hospitalisaties, mensen op intensieve zorg en overlijdens gaan mijn inziens -te- tergend traag naar beneden.

Ik heb dan ook maar één boodschap : blijf alle maatregelen opvolgen. Doe het voor jezelf, voor haar, voor hem en voor mij !!

Standaard
Geen categorie

Politie als boksbal

Vrouwe Justitia Foto's, Afbeeldingen En Stock Fotografie - 123RF

Het was weer wat in het Brusselse gewest. Liefst -4- politiemensen werden bij de uitvoering van hun taak zwaar aangevallen.

Het zoveelste feit van geweld op politieagenten.

Nultolerantie

En ook al voor de zoveelste keer pleiten politici voor nultolerantie bij geweld tegen politie. Maar, ondanks dat dit al door verschillende ministers in diverse regeringen werd bepleit…is het nog steeds niets meer dan politieke blabla.

Scheiding der machten

Ook huidig justitieminister Van Quickenborne heeft dit weekend mogen ervaren dat hij tegen een wettelijke muur aanloopt. Namelijk die van de scheiding der machten.

Naar aanleiding van het zware geweld tegen politieagenten in Elsene eiste hij uitleg van het parket. En die kreeg hij ook. Tegelijk maakte men Quickie ook duidelijk dat niet hij, maar zij (het parket) het vervolgingsbeleid bepalen.

Maar laat me duidelijk zijn, de uitleg van hat parket dat de verklaringen van de daders te veel verschillen van de verklaringen van de politie en ze dus weer vrijlaat, trekt ook op géén kl…n. Alsof onderzoeksrechters altijd weer verdachten krijgen voorgeleid die de verklaringen van de verbalisanten integraal bevestigen

Dat vrouwe justitia blind is dat weten we, maar dat staat niet gelijk met het gegeven dat justitie ook onbekwaam moet zijn…

Het is dus kwestie dat de minister en zijn collega’s, snel maar degelijk werk maken van duidelijkere wetten en richtlijnen wat nultolerantie betreft. Wetende dat zij dit moeten doen zonder de scheidingslijn met de wettelijke macht te overschrijden.

Illegalen

Bij een incident met een illegaal in Schaarbeek, ook al dit weekend en ook al bij een corona-controle, werd een politieagente verwond. De dader, een illegaal, werd vrijgelaten met het vriendelijk verzoek het land te verlaten.

Het doet mij terugdenken aan het voorval met een illegaal die in Turnhout 35 auto’s beschadigde. Ook die werd door een onderzoeksrechter vrijgelaten.

Ook dat zijn totaal verkeerde signalen. Bovendien is de kans groot dat die vrijgelaten illegalen nog eens worden geconfronteerd met een politiecontrole en zich opnieuw agressief zullen opstellen.

Ik raad huidig justitieminister Van Quickenborne zeer sterk aan om bij absolute prioriteit werk te maken van een door de wet en voor de rechterlijke macht omkaderde regeling inzake nultolerantie. Dit lijkt me nog belangrijker dan het vervolgen van ‘haatspraak’ op sociale media.

Verder moet hij ook zorgen voor duidelijke instructies wat het opsluiten van illegalen betreft die een misdrijf hebben begaan. En ook snel en meer werk maken van het effectief terugsturen van die illegalen. Samen met Sammy Mahdi.

Standaard
Geen categorie

Ik kan het allemaal niet begrijpen

Coronacrisis leidt tot overrompeling in Kalmthoutse Heide (Kalmthout) -  Gazet van Antwerpen Mobile

De corona-maatregelen proberen wij nu al de hele tijd na te leven. Voor onze eigen gezondheid en die van onze vrienden en familie. Maar tegelijk zijn er ook heel wat zaken die ik maar niet kan begrijpen.

Zo ben ik al een aantal keer geschrokken van, de beelden van een teveel aan wandelaars. Aan de zee, in Limburg, in de Liereman, Kalmthoutse heide enz. …Telkens vraag ik me af of dit allemaal wel voldoende corona-veilig kan verlopen ?! Want, we wandelen toch in de vrije natuur zeker, allemaal zonder mondmasker. Begrijpen die mensen niet dat ze risico’s lopen ?!

Wat ik ook niet  begrijp is dat het voetbalwereldje doet of corona niet bestaat. Men blijft zomaar overal naartoe vliegen, terwijl de Vlamingen die eventjes over de grens gaan shoppen met boetes worden bedreigd. Tegelijk test men in dat voetbalwereldje op corona alsof het een lieve lust is. Zo hoor ik vandaag nog dat Eden Hazard zowel vorige woensdag èn vrijdag werd getest en bovendien maandag nog eens een test zal ondergaan. Voor Jan met de pet wijzigde men enkele tijd geleden nog de teststrategie naar ‘zo weinig mogelijk

Nog iets wat voor mij moeilijk te begrijpen valt : sinds op 1/11 de nieuwe lockdown is ingegaan werden gemiddeld al ruim 1.000 overtredingen/dag vastgesteld. Als je er mag vanuit gaan, dat slechts 10% van de overtredingen ook daadwerkelijk werd vastgesteld…zouden er ruim 10.000 overtredingen per dag zijn… En dat ondanks alle oproepen tot burgerzin en gezond verstand. Dat begrijp ik dus niet.

En blijkbaar zijn nu alle problemen met het niet bereiken van bepaalde doelgroepen opgelost. Of is het omdat ik er nog weinig tot niets over hoor, dat ik het verkeerd begrijp ? Misschien had/heeft  het allemaal te maken met wat HLN ruim een maand geleden al in een opinie schreef

“Zelfs in het putje van het Amazonegebied moeten er groepen zijn die je op een halfjaar tijd met een communicatiecampagne kan bereiken. Toch schijnt dat hier niet te lukken. Het probleem lijkt dan ook niet de communicatie, maar een gevaarlijke vorm van politieke correctheid. Als je de groepen — of ze nu Afrikaans, Turks, joods-orthodox of Marokkaans zijn — al niet durft te benoemen, hoe kan je ze dan bereiken?” https://www.hln.be/binnenland/opinie-als-je-moeilijk-bereikbare-groepen-niet-durft-te-benoemen-hoe-kan-je-ze-dan-bereiken~a650f4da/?utm_source=email&utm_medium=sendafriend&utm_campaign=socialsharing_web

Het kan ook te maken hebben met voorvallen als dit van zaterdagnamiddag in het Brusselse gewest… https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20201114_97775307

Wat ik dan weer wel -heel goed zelfs- begrijp is dat het ziekenhuispersoneel een aanmoedigingspremie van bijna 1.000€ zal krijgen. Weliswaar bruto. Ze verdienen het van harte.

Maar, laat ons wel wezen. Eens deze gezondheidscrisis zal bedwongen zijn, moet federaal Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke wel de oefeningen afmaken, die voor covid 19 werden ingezet. Met name rond efficiëntie, performantie, financiering van de ziekenhuizen…kortom, omtrent alles wat met de betaalbaarheid van onze gezondheidszorg te maken heeft.

Het is maar te hopen dat hij dat ook begrijpt !!

Standaard
Geen categorie

BURGER (doet zijn) ZIN

Gezond Verstand; nieuw tijdschrift.. – WantToKnow.nl

De politiekorpsen kunnen amper bijhouden om allerlei lockdown feestjes te gaan stilleggen. Letterlijk STILleggen, want meestal komen er klachten van geluidsoverlast.

Het fenomeen van lockdownfeestjes doet zich voor in (huur)woningen of -appartementen (Air B&B’s) hotel- of motelkamers. En niet enkel in de grootsteden maar recent ook in Brasschaat. En wat de politie kan vaststellen, is wellicht enkel het topje van de ijsberg…

Tekenend voor het gebrek aan burgerzin is deze verklaring van enkele betrapte jongeren bij zo’n feestje in Antwerpen, tegenover HLN : “Iemand van ons was jarig en hij had deze B&B afgehuurd”, vertellen twee     jongens aan de voordeur van het B&B-appartement in de Lange Nieuwstraat 139.  De jongeren waren zich wel bewust dat dergelijke feestjes verboden zijn door de lockdown maar namen toch het risico. 

“Ach, wie gelooft er nog iets van die coronatoestand? Natuurlijk kan je besmet geraken, maar het is allemaal in de handen van God. Als Hij beslist dat jouw tijd gekomen is, dan is het zo”, zegt één van de jongeren. 

Zien de jongeren niet in dat zij andere mensen in gevaar  brengen door besmet te raken op een verjaardagsfeestje?  De twee jongens halen hun schouders op en wandelen weg. https://www.hln.be/antwerpen/verjaardags-feest-je-in-benb-gasten-vluchten-naar-dak-bij-politiecon-tro-le-ach-wie-gelooft-er-nog-iets-van-die-coronatoestand~ac19f77d/

Grens-fun-shoppen

Een ander staaltje van die gebrekkige, Belgische burgerzin vinden we dan weer net over de Nederlandse grens, zoals in Zeeland (Hulst en dergelijke) De Nederlandse burgemeesters daar, zijn niet te spreken over toestroom aan Vlamingen

Uit De Standaard : De meesten dragen een mondmasker – niet verplicht in Nederland – maar niet iedereen. Lorenzo en zijn vriendin, bijvoorbeeld. ‘Omdat ik elke dag een masker op mijn werk draag, is het juist fijn om hier nu eens geen te moeten dragen.

Maar, veel straffer is deze uitspraak van een Vlaamse burgemeester : De landgenoten die we spreken in Sluis zijn zich van geen kwaad bewust. We treffen er zelfs een Vlaamse burgemeester, die van zijn echtgenote niet met zijn naam in de krant mag uit schrik voor negatieve reacties. Ze komen verse vis kopen. ‘Ik kan die bezorgdheid wel goed begrijpen’, zegt de Vlaamse burgemeester. ‘Het is een feit dat even op en af naar hier om verse vis te kopen geen essentiële verplaatsing is. Maar als zij die grens sluiten en strenger zijn, dan hebben wij ook geen zin om nog langs te komen. Ik vind dit de verantwoordelijkheid van de Nederlanders.’

https://www.standaard.be/cnt/dmf20201111_97236291

Over burgerzin gesproken !! Blijkbaar is deze burgemeester zich alles behalve bewust van zijn taak en opdracht  Een burgemeester is niet alleen het hoofd van de gemeente,(tevens administratief hoofd v/d politie) maar ook de vertegenwoordiger van de regering. In die laatste hoedanigheid is de burgemeester belast met de uitvoering van de wetten, decreten, de verordeningen en besluiten.

Zo zie je maar, er zijn nog steeds mensen met gebrek aan gezond verstand die dan als burger ook gewoon hun zin blijven doen…

Standaard
Geen categorie

Een arm omwringen

D-Dsport | Vloersticker (Houd afstand) "Anti-Covid-19" dia. 30cm

Er zijn ongetwijfeld heel veel mensen, gezinnen, families, alleenstaanden…waarbij  deze gezondheidscrisis, mentaal, een arm omwringt. Niet in het minst bij hen die door covid 19 besmet raken. Maar zeker ook en in nog veel ergere mate bij hen die met een overlijden ingevolge corona, te maken hebben.

In de eerste lockdown heeft men ook onze bejaarden letterlijk en figuurlijk afgezonderd van de wereld. Niemand  mocht nog een RVT binnenkomen. Wekenlang géén enkel bezoek toegelaten…Dat is niet enkel een arm omwringen maar bij heel veel mensen zelfs de levenslust ontnemen !

En ook nu weer zijn onze sociale en familiale contacten enorm beperkt. Het heeft volgens mij ook géén zin om de impact van deze maatregelen af te wegen per doelgroep. Zoals jongeren tegenover volwassenen.

Ik was dan ook getriggerd door het artikel in De Standaard. ‘Corona heeft de groei van onze jongeren abrupt onderbroken’ En enkele jeugdpsychiaters (Catherine De Groof en Lieve De Backer) menen zelfs te weten hoe dat komt. Het heeft volgens deze experten weinig met aanstellerij of gepamper te maken, maar alles met de groei naar volwassenheid.’

It’s the Prefrontale cortex, stupid !

Waarom de aanslepende crisissituatie extra zwaar weegt voor jongeren, is voor een deel vanuit het puberbrein te verklaren zeggen ze. Jeugdpsychiater De Groof: ‘De prefrontale cortex – het rationele deel van de hersenen – van jongeren is nog in ontwikkeling. Dat voorste deel van de hersenen is verantwoordelijk voor de controle van de impulsen, en dus ook van de ­mate waarin je de zaken in perspectief kunt plaatsen en relativeren. Het emotionele deel van de hersenen ontwikkelt zich veel sneller. Emotie komt zo voor de ratio. De vaardig­heden om je emoties te plaatsen, ontwikkelt zich pas later.’

Wettelijk gezien ben je volwassen op je achttiende,’ zegt De Backer, ‘maar biologisch gezien zijn bepaalde delen van de hersenen nog niet volledig ontwikkeld tot de leeftijd van 24-25 jaar.’

Mijn ratio stelt zich bij deze psychiatrische vaststellingen de volgende vragen

  1. Waarom werd dan destijds de meerderjarigheid verlaagd van 21 naar 18 Jaar ?

2. Waarom is in het federaal regeerakkoord voorzien dat er Europees stemrecht komt vanaf 16 jaar ? Als zelfs op 18 j. het rationele deel van de hersenen nog volop in ontwikkeling is ?

Kindermishandeling

Zelf ben ik  bijna 66 jaar. In mijn jeugd was er een leerplicht tot 14j. Velen van mijn generatie gingen ook op die leeftijd aan het werk, of zelfs al vroeger. Zo werkte ik al vanaf mijn 13j. in het weekend, bij nacht, in een bakkerij. En op mijn 15e stapte ik de Turnhoutse peperkoekfabriek binnen om enkele maanden later bij Philips te gaan werken. En net als vele jongeren moest ik ook een jaar militaire dienstplicht vervullen

Het digitale tijdperk van toen beperkte zich tot een pen en een inktpot in je schoolbank. GSM’s en computers moesten nog uitgevonden worden en een TV-scherm of een telefoontoestel, was zeker nog niet in elk huisgezin aanwezig

Als ik dan lees hoe jeugdpsychiaters (ook nog iets wat er vroeger niet was) vandaag denken over de ontwikkeling van de jeugd, dan lijkt het wel of wij in onze jeugd te maken hadden met louter kindermishandeling ?! Maar gelukkig verre van dat !!

Of zouden wij in deze tijden, in weerwil van wat deze jeugdpsychiaters beweren, onze jeugd toch te veel pamperen en zich laten aanstellen ?!

En nee, ik pleit absoluut niet voor het laten terugkeren van de geplogenheden van die tijden. Ook verre van. Maar een beetje meer realiteitszin kan evenmin kwaad !

Zorgen voor mekaar – Niet versmachten

Dat corona,  bij ontelbaar veel mensen een arm omwringt is een vaststelling. Maar laat ons het allemaal niet erger maken dat het al is. Alsof de jeugd van heden een verloren generatie zal worden !

Voor mekaar zorgen is aan de orde, doorheen maar vooral ook voor alle generaties. Maar laat ons vooral ook opletten dat we mekaar daarin niet versmachten !

https://www.standaard.be/cnt/dmf20201109_98044165

Standaard
Geen categorie

De bluts met de buil

Student betrapt met gestolen verkeersborden | Leuven | hln.be

Einde dit jaar, zal deze legislatuur alweer 2 jaar, of 1/3 van de rit hebben gereden. De inloopperiode en het aan mekaar wennen in het bestuur is al een tijdje voorbij. Tenminste dat mogen we toch veronderstellen.

In die afgelopen twee jaar kampte deze stad met twee rampen. Een financiële en budgettaire fout van 26 miljoen en een ongeziene gezondheidscrisis genaamd covid 19.

Die eerste ramp is dan wel cijfermatig hersteld maar zeker niet naar investeringen toe. De tweede ramp, corona, daarvan is het einde nog niet in zicht, net zomin als de negatieve gevolgen op economisch vlak.

Ondanks dit alles zou  het schepencollege er goed aan doen om een tussentijdse balans op te maken. Ook al in de wetenschap dat we midden volgend jaar een nieuwe (3-jaarlijkse) stadsmonitor mogen verwachten. Een tevredenheidsmeting -bij de inwoners- over diverse aspecten van het stedelijk beleid.

Wat de coronacrisis betreft, schreef ik al meermaals dat de stad dit met alle geledingen goed heeft aangepakt.

Maar daar win je wellicht géén verkiezingen mee in 2024. Uit de talrijke reacties op mijn vorige blog, kan ik enkel maar vaststellen dat er veel, heel veel onvrede heerst over -in algemene termen- het openbaar domein. Vooral wat betreft onderhoud en vernieuwing van wegen en stoepen. En niet minder blijft het mobiliteitsprobleem en het knippen van straten een heikel punt.

Dat zijn in het stemhokje wel punten in – of + voor de kiezers.

Ter herinnering : dit staat in het bestuurakkoord “gehandhaafde veiligheid en een plan voor een veiligere, vlottere en duurzamere mobiliteit. Dat zijn de ambities die vervat zijn in het bestuursakkoord

En dan is er ook nog de almaar groeiende diversiteit in onze stad. Hoe je het draait of keert, dit legt een grote druk op onze stad. Cijfermatig zie je dat ook in zowel de werkloosheid (52% vreemde origine) als bij de leefloners, waar Turnhout (24,23/1000) amper iets beter scoort dan Oostende (25,41/1000) of Gent (26,37/1000) Antwerpen (18,1/1000) en Mechelen (20,95/1000) scoren beter.

Er lopen toch al enkele jaren opleidingsprojecten in onze stad om de kansen van nieuwkomers op de arbeidsmarkt te verbeteren. Te oordelen naar de cijfers lukt dat maar zeer matig. Of blijft de instroom van nieuwkomers (zoals met de gezinshereniging) te groot ?!

De cijfers van juni 2020 geven aan dat het aantal leefloners van buiten de EU is verminderd met 24 lln op één jaar tijd. Terwijl het aantal leefloners van binnen de EU (zonder België) steeg met 37 eenheden…

En dan wil het lokaal bestuur (lees OCMW) alleen baas spelen over de begeleiding en de activering naar werk van deze zeer grote groep leefloners ?! Als dat maar goed afloopt.   Als dat maar niet zal leiden tot we willen ze zolang mogelijk in een beschermende omgeving houden. Terwijl het juist de bedoeling moet zijn om hen zo snel mogelijk, met de nodige vaardigheden aan het werk te krijgen… en te houden.

Hoe dan ook ben ik van mening dat dit staat als een tang op een varken met wat CD&V in hun verkiezingsprogramma schreef, namelijk :  “Het aanzuigeffect dat Turnhout thans heeft door zijn sterk en professioneel uitgebouwd vangnet in de sociale sector niet te versterken door nog meer nieuwe diensten uit te bouwen” Zal ik dat maar wegschrijven als het verschil tussen woord en daad in die partij ?!

Het lijkt vandaag allemaal nog ver af… maar neem van mij aan dat de kiezer in 2024 vooral deze drie zaken zal be- of veroordelen met name de staat van onze straat en stoepen, het openbaar domein in zijn geheel èn de mobiliteitsproblematiek. En ook de toestand inzake diversiteit in onze stad.

Ik zou alvast op korte termijn aan de Binken laten weten wat zij de volgende 4 jaar nog mogen verwachten op deze drie beleidsaspecten. Liefst ook géén algemeenheden maar concrete resultaatsverbintenissen. De ruim 45.000 inwoners van onze stad hebben er recht op !!

Standaard