Geen categorie

Islam-kennis ??

Erkende moskeeën kregen vorig jaar €740.000 subsidies voor uitbating

Recent heb ik een interview gelezen met Corinne Torrekens. Die naam zegt u wellicht niet veel -mij ook niet trouwens-, maar zij behaalde een doctoraat in de politieke en sociale wetenschappen (aan de ULB) en profileert zich als Islamkenner.

Het gesprek met de professor en Bruzz.be vindt plaats in haar Waals-Brabantse tuin, die uitkijkt over een weids landschap en een streek waar erg weinig moslims wonen.

Enkele passages uit dit gesprek deden mij behoorlijk mijn wenkbrauwen fronsen…

mea culpa mea culpa mea maxima culpa

Bruzz : Een aanzienlijk deel van de Belgische moslims verwerpt intussen wel ons maatschappijmodel en wil de wetten op basis van de Koran modelleren.
Torrekens: Rond twintig procent van de ondervraagden neemt inderdaad afstand van ons maatschappijmodel. Maar daar zijn verklaringen voor: als je als derde generatie niet gelijk behandeld wordt, kan dat zo’n reactie uitlokken. Die ongelijke behandeling is geen hypothese, maar een bewezen feit op de woningmarkt, de jobmarkt …

Zo, dat weten we dan ook weer van een kenner. Onze samenleving is met het openstellen van onze dorpen en steden, het openstellen van onze sociale zekerheid, inbegrepen het leefloon, het openstellen van onze sociale woningen, het openstellen van onze gezondheidszorg, ons onderwijs enz. … niet genereus genoeg volgens deze prof….

Maar dat vooral hun religie, de Islam, absoluut NIET accordeert met onze samenleving, onze regels en wetten, met een gelijke behandeling van vrouwen en mannen, met gelijke behandeling voor iedereen, ongeacht zijn/haar seksuele geaardheid…op géén enkele manier wordt er daarnaar verwezen door Torrekens…Nee, uiteraard niet…het ligt gewoon allemaal aan onszelf (sic)

Gebrekkige kennis

Of het radicale deel van de islam in België sterker geworden sinds de aanslagen ? Dat is voor Torrekens dan weer onduidelijk. Maar net deze vraag doet er zo erg toe…spijtig toch dat Torrekens daar dan géén kennis over bezit

Een erg opvallende passage in het interview, is waar Torrekens zegt : ik ken een salafist met homovrienden. Magnifiek toch

Torrekens werd haast euforisch toen ze dat kon zeggen. Een Salafist die zelfs homovrienden heeft. Deze  vertelde haar ook dat hij wel homovrienden heeft, maar met wie hij het onderwerp dan gewoon mijdt. ‘En ze moeten me ook niet op hun trouwfeest vragen,’ hoorde ik nog. In zekere zin is dat magnifiek, er is alvast geen categorieke veroordeling.

Voor een experte die haar doctoraat politieke en sociale wetenschappen behaalde gaat ze hier flink uit de bocht volgens mij. Ze moet er dringend eens de definitie van vriendschap bij halen

Immers is een èchte vriend iemand waarbij je juist wel jezelf kan zijn. Waarbij je jezelf geborgen moet kunnen voelen en waar je vooral ook met je zorgen en levensvragen terecht moet kunnen…Af en toe eens op de thee mogen komen, maar niets mogen zeggen over ‘wie je bent’…dat kan je bezwaarlijk vriendschap noemen.

Die homovrienden waar deze Salafist het over heeft zijn dan ook hoogstens ‘facebook en/of andere sociale mediavrienden’

Net als het begrip  racisme wordt zo ook het begrip vriendschap gedegradeerd !!

Ik begrijp dan ook niet waarom een experte terzake zo euforisch kan zijn over dergelijke vriendschappen

Voor mij is al die zotternij in dit interview, alvast niet van die aard dat ik begrip kan noch wil opbrengen voor dat -toch vrij grote- deel van de Islamgelovigen, die onze levenswijze, onze samenleving maar vooral onze wetten en regels NIET willen aanvaarden, maar wel alle voordelen die zij in dit gastvrije land kunnen genieten.

Bron : https://www.bruzz.be/

Standaard
Geen categorie

Acht keer beroofd/overvallen.

Overvallers worden gemiddeld steeds jonger en gewelddadiger - BeveiligingNieuws

Turnhout : vrijdagmorgen 18 september 2020

En die achtste keer waren het zelfs vier gewapende overvallers, die de uit Afghanistan afkomstige Gholam Bahaoddin toetakelden èn voor 10.000 € beroofden.

Het slachtoffer aan het woord

“Deze keer ging het om jongeren met een zwarte huidskleur met een Surinaams accent”, vertelt de uitbater. “Het is ongelooflijk dat de dader van de overval van oktober vorig jaar maar een werkstraf heeft gekregen terwijl het Openbaar Ministerie 26 maanden cel had geëist. Het is goed mogelijk dat twee van de vier overvallers van vandaag dezelfde personen als toen waren. Het gerecht moet hen strenger bestraffen of hen terugsturen naar het land van herkomst.” zo lezen we in GVA

“Maar ergens zou de politie toch wel wat meer mogen patrouilleren. Zeker in deze winkelstraten. De daders weten ook dat ze gemakkelijk kunnen ontkomen. Turnhout is toch hard veranderd. Ik heb echt het gevoel dat de criminaliteit in de stad toch wel fors toeneemt.” Aldus Gholan in HLN.

Hopelijk kunnen deze daders snel worden gevonden. En komen ze er best weer niet vanaf met een lichte werkstraf !!

Criminaliteit daalde licht in 2019

Vorig jaar werden door de politie 3.968 (2018=4083) criminele feiten geregistreerd in Turnhout (=pleegplaats) goed voor 8,823 per 100 inwoners. Deze cijfers vertegenwoordigen zowat 55% van alle criminele feiten in de politiezone. In deze zone telt Turnhout 44.520 inwoners en de andere 6 gemeenten v/d zone samen = 81.692

Hoger-lager

Is de criminaliteit in Turnhout hoger of lager dan in andere centrumsteden In het lijstje van die 13 Vlaamse centrumsteden staat Turnhout op plaats 9. Een stad als Brugge, waar jaarlijks zowat 10 miljoen toeristen over de vloer komen scoort  -8,902/100-   amper hoger dan onze stad. Oostende, waar behalve vele miljoenen toeristen, in het seizoen het bevolkingsaantal toeneemt  met enkele duizenden 2e  verblijvers, telde 10,675 criminele feiten per 100 inwoners. En Leuven -studentenstad bij uitstek- staat op nummer 1 met 13,750/100. Gevolgd door Gent (12.281) en Antwerpen (12,O75) op de 3e plaats

Dus ja, het antwoord op de vraag is dat de criminaliteit in Turnhout toch wel erg hoog ligt.

Om volledig te zijn geef ik ook de cijfers mee van 4 andere steden in onze regio met een centrumfunctie zoals : Herentals -5,655/100-;   Mol -5,127/100-   Hoogstraten -5,526/100-   en Geel met 5,5421/100.

Conclusies

 1. Er is een daling van het aantal feiten in onze stad, in absolute cijfers van 115 feiten. In % uitgedrukt is het -3%
 2. Bij de vergelijking met de centrumsteden moet je zeker ook rekening houden met de parameter van het aantal toeristen wat er over de vloer komt.
 3. In dat opzicht scoort Turnhout toch wel redelijk hoog
 4. Onze stad heeft nood aan een degelijk uitgewerkt veiligheidsplan waarin de verantwoordelijkheid van en de opvolging door  alle betrokken partijen -politie, parket, justitie èn welzijnssector-  duidelijk moet worden ingevuld. Wat criminaliteit betreft mogen alle pamperfabrieken zo stilaan wel gesloten worden…
Standaard
Geen categorie

Een Griekse tragedie ?

Serie branden in kamp Moria: 'Een exodus aan mensen die de vlammenzee ontvluchtten' | De Volkskrant

De brand in het vluchtelingenkamp op het Griekse eiland Lesbos is niet enkel een Griekse tragedie. Het toont nog maar eens aan -ten overvloede zelfs- dat er nog steeds géén deugdelijke aanpak is van de vluchtelingenproblematiek, binnen Europa

België toont de zich bereid om 12 niet-begeleide minderjarigen uit het vluchtelingenkamp Moria op te vangen.  Volgens MO-magazine, zijn het er 18. Daarnaast is ons land ook bereid om 150 ‘kwetsbare asielzoekers’ van Griekenland over te nemen. https://www.mo.be/nieuws/maken-belgische-steden-het-verschil-de-opvang-van-vluchtelingen-uit-de-griekse-kampen

Allemaal te veel volgens de ene, schandalig veel te weinig volgens de andere…

Er zijn ook al een aantal steden die hebben aangeboden om enkele vluchtelingen op te vangen. Zo in het Gent van de uiterst progressieve burgemeester De Clerck, ook in Brugge waar CD&V’er Dirk De Fauw de plak zwaait en ook Deinze ziet de mogelijkheid om één of twee gezinnen op te nemen, zegt burgemeester Jan Vermeulen (CD&V). Zowel in Deinze als in het vroegere Nevele werden in het verleden al vluchtelingen opgevangen. 

Deze ferme houding van genoemde steden zou ook enkele Turnhoutenaren en/of organisaties op ideeën kunnen brengen. Want ook Turnhout profileert zich al enkele jaren als een erg gastvrije stad voor vluchtelingen.

Maar in veel grotere mate dan wel, dan de drie genoemde steden die nu hun plannen fier aan de pers meedelen.

https://www.standaard.be/cnt/dmf20200918_93827320

Daarom is het goed om even wat context mee te geven over welke stad reeds wat doet inzake vluchtelingen.

Zo woonden,  einde januari 2019, -1.928- erkende vluchtelingen in Gent. Of  7,41 per 1.000 inwoners. Gent is een stad met ruim 260.000 inwoners.

Op datzelfde tijdstip woonden er in Brugge -587- erkende vluchtelingen, of 4,96 per duizend inwoners. Brugge heeft 118.000 inwoners.

Deinze dan weer telde 180 erkende vluchtelingen in zijn bevolking, of  4,16 per duizend. Deinze heeft ruim 43.000 inwoners

Turnhout telde einde januari 2019 maar liefst -690- erkende vluchtelingen, goed voor 15,63 per duizend. Einde 2018 hadden we in Turnhout  44.136 inwoners.

Ik kan mij, met deze cijfers best wel indenken dat een stad als Gent of Brugge, een extra inspanning kan doen. Of dat Deinze wel één of twee gezinnen kan opvangen.

Maar tegelijk tonen deze cijfers ook duidelijk aan  dat Turnhout al enorm veel inspanningen heeft geleverd en al veel meer dan gemiddeld, erkende asielzoekers op zijn grondgebied heeft.

Laat nu maar de eer van opvang van enkele vluchtelingen uit Griekenland aan andere (centrum)steden.

Standaard
Geen categorie

Waar zitten ze nu ?!

De corona besmettingen zijn flink aan het stijgen. Universiteiten starten onder code oranje. Waar zitten ze nu, die opiniemakers en experten die vonden dat er sterk werd overdreven bij de 2e golf ? Waar zitten ze nu, zij die de vergelijking maakten met de eerste golf ? Een onterechte vergelijking gezien de lock down en dus veel minder kans op besmettingen ? Als we niet snel allemaal een tandje bijsteken, lopen onze ziekenhuizen en de I.C’s terug vol. Er is ongetwijfeld te laks omgegaan met de regels. Zo in de sport- en de fuifwereld. Tientallen jongeren zijn besmet geraakt in Portugal waar ze erop los feestten. En hoeveel zijn teruggekeerd van een vakantie in een rode zone, zonder zich te laten testen, zonder in quarantaine te gaan ?

Ondertussen blijkt ook de huizenmarkt zwaar oververhit. Kandidaat kopers lopen mekaar voor de voeten. Bieden meer dan de vraagprijs en worden dan nog overboden tot 40.000 euro…

Huizenmarkt is niet ingestort…

Waar zitten ze nu, die profeten die de Vlaamse regering verketterden wegens het afschaffen van de woonbonus ? De immo-markt zou immers ineen kunnen stuiken..

Ach, het is toch zo makkelijk om stuurman te spelen vanaf de kade, nietwaar ?!

Standaard
Geen categorie

Scenario van een slechte film

Stel :

Er is in het midden van de stad Turnhout een leegstaande industriële site. Als overheid tracht je, samen met een of andere projectontwikkelaar tot een herbestemming te komen. Waar het ene met een sisser afloopt, duikt later de idee op van een Privaat-Publieke-Samenwerking (PPS) wat uiteindelijk zal uitmonden in het project Turnova.

Een project waarin de stad zich engageert om de stedelijke academies in onder te brengen evenals de restauratie van een gedeelte van het vroegere Brepolsgebouw. De privépartner zal een woon-winkel-parking combinatie voor zijn rekening nemen.

Na meer dan 40 jaar breekt het moment aan waarop één en ander eindelijk op een officiële manier zal worden geopend. Met vanzelfsprekend de nodige toeters en bellen. Zelfs de Vlaamse Minister-President tekent daartoe ook present.

Maar dan gebeurd er iets wat niemand had verwacht, niemand kon voorzien, namelijk een virus, Covid 19 genaamd, stort ons land in een complete chaos.

In plaats van een grote opening volgt er een voor ons land een nooit geziene lock down en gaan economie, horeca en winkels voor onbepaalde duur op slot.

Het zou een horrorscenario kunnen zijn voor een slechte film…maar het is de keiharde realiteit voor het winkelgebeuren in Turnova. En dit is ongetwijfeld veel meer en veel erger dan zomaar een domper op de feestvreugde.

Wat ik nu waarneem

 1. Er zijn zeker een aantal zaken die goed draaien. Zoals poké bowl, Panos, bakkerij, chocolatier en  KFC. Action en Albert Heijn deden het ook voor de lock down al goed. De beenhouwerij van Peeters-Govers zal het zeker ook wel redden.
 2. Wat de andere zaken betreft die er reeds gevestigd zijn…?!??
 3. Er staan nog vele m² winkelruimte leeg. Dat A.S Adventure in de loop van dit jaar zou openen wisten we al. Maar meteen komt dan ook een grote boîte leeg te staan langs de De Merodelei…
 4. Of en welke zaken de nog leegstaande winkelruimte zullen invullen, daarover werd mijn inziens nog weinig tot niet gecommuniceerd.
 5. Ondertussen is de parking -goed uitgerust, niet te duur en met ruime parkeerplaatsen- nog een  wijdse en redelijk lege vlakte
 6. De site ligt er regelmatig erg vuil, of positiever uitgedrukt, niet erg proper, bij. De afgeknabbelde kippenbotjes en  verpakkingen waaien vrij en vrank over de site, samen met andere rommel bovendien.

En nu ?

Is de weerslag van covid 19, de lock down en de mogelijk zware economische gevolgen al dan niet moordend voor -de verdere uitbouw van- het winkelgedeelte op Turnova ?

Mag Turnhout  hopen dat dit toch nog een èchte hotspot èn trigger zal worden voor het gehele winkel- en horecagebeuren in Turnhout. Voor Turnhout maar ook zeker voor de ruimere omgeving ?

Of ligt het project op apegapen ?

Afbeelding kan het volgende bevatten: schoenen en buiten

In de marge van deze bekommernissen wil ik toch ook even zeggen wat mij heel sterk tegen de borst stuit. De inkom vanaf de Markt oogt vuil en verloederd. Zo zijn er de trappen van het vroegere postgebouw en bij uitbreiding ook de stoep. Het lijkt wel of hier een ganse ton vet/olie werd op uitgekapt, zo smerig ziet het eruit…

En ook de rechterhoek, net voor KFC, is blijkbaar één grote, mottige olievlek waar dan ook nog fietsen en brommers geparkeerd staan.

Beheerders van Turnova : doe hier iets aan alstublieft !!

Standaard
Geen categorie

Wist jij dit over Turnhout ?

Oude stadhuis Turnhout - oude postkaart

Wie zijn onze medebewoners niet meer

*In 2009 woonden 32.673 mensen van Belgische herkomst in Turnhout. In 2019 nog maar 29.873, of -2.800… Opvallend is dat de groep van 0-24 jaar in deze periode afnam met 1.530, wat betekent dat het wellicht voornamelijk gezinnen met (jonge) kinderen zijn die de stad de rug  toekeren. Bekeken naar de totaliteit van de bevolking is 34,8% van niet Belgische origine. Maar bekeken ten overstaan van de inwoners van Belgische origine, is 51% van vreemde herkomst.

Wie kwam er in de plaats als medebewoner

*De top Tien ziet er als volgt uit 1) Belgen 29.873   2)Nederland : 4.143   3) Roemenië : 2036   4) Marokko : 1.718    5) Sovjet-Unie : 589   6) Afghanistan : 570   7) Ghana : 531   8) Irak : 419   9) Polen : 375   10) Syrië : 333

16,8% heeft een EU nationaliteit en 18% een Niet EU-nationaliteit

*Herkomst bekeken naar leeftijdsgroep in %

0-2 jaar = 39% B  28,5 E.U  32,5 Niet EU

3-11 jaar= 41,9 B  23,5 EU  34,6 Niet EU

12-17 jaar = 47,8 B  21,3 EU 30,9 Niet EU

18-24 jaar = 52,6 B  22,8 EU  24,6 Niet EU

25-49 jaar = 56,6 B  21,3 EU  22,2 Niet EU

50-64 jaar = 80,7 B  10,6 EU  8,8 Niet EU

65-74 jaar = 89,7 B  6,8 EU  3,5 Niet EU

+75 jaar = 92,1 B  6,4 EU  1,5 Niet EU

*Huishoudens

20.037 huishoudens in de stad waarvan 36% een 1 persoonshuishouden is. Qua grootte van de huishoudens, 2,49 in 1990 en 2,24 in 2019.

Opmerkelijk : 20,5% van de gezinnen met minderjarig kind(eren) is een alleenstaande ouder. In de stadsregio is dat 12,3% in Oud-Turnhout, 12,4% in Beerse en 13,6% in Vosselaar. Antwerpen = 21,5% en Mechelen = 16,7%

*Welvaartsindex (basis = 100)

Hoe rijk of arm is Turnhout met een index van 96, Beerse en Oud-Turnhout 112 en Vosselaar 121

*Huurprijzen eerste 6 maanden van 2020

Globaal in Vlaanderen = +1,5% goed voor 779 euro. Turnhout laat echter met -4% of 650 € de grootste daling van de 13 centrumsteden optekenen.

Het is duidelijk dat met deze cijfers de PVDA géén reden heeft om in onze stad een miljonairsroute uit te tekenen. Los van het feit hoe zij met deze miljonairsroutes echt wel balanceren op de regelgeving inzake privacy… (10 jaar geleden haalde PVDA ook al deze trukendoos boven… https://www.standaard.be/cnt/eq2s4vvv )

Enkele vragen en bedenkingen

*de stadsvlucht blijft aanhouden. Kan de uitbreiding van het woningaanbod (500) op de Heizijdse velden dit tij nog keren ? Of zal dit enkel een verschuiving betekenen van zij die het kunnen betalen naar daar, weg uit het centrum waar nu al 60% van de woningen huurwoningen zijn ??

*als je de cijfers van herkomst naar leeftijdsgroep bekijkt dan zou je -in theorie- kunnen stellen dat de mensen van vreemde herkomst moeten zorgen voor de pensioenen van de steeds ouder wordende Belgen. (en ook voor henzelf later) Maar dat zal enkel zo zijn als we erin lukken om de erg lage werkzaamheidsgraad bij deze groepen sterk op te trekken. Ook van hen die nu nog niet ter beschikking staan van de arbeidsmarkt zoals huisvrouwen of mannen. Is de arbeidsmarkt daar klaar voor werkgevers. En hoe sterk zal die arbeidsmarkt nog krimpen ingevolge corona-effecten

Toevoeging : Moeilijk op de arbeidsmarkt

Die personen – zeker zij van buiten de EU – hebben het een stuk moeilijker op de arbeidsmarkt. De werkzaamheidsgraad – simpel gesteld: het percentage mensen dat werkt – ligt bij Vlamingen van Belgische herkomst op 76 procent. Bij personen van buitenlandse herkomst is dat slechts zo’n 50 procent. Zeker vrouwen en ouderen uit Turkije en de Maghreb scoren slecht. 

https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2019/12/05/meer-dan-een-vijfde-van-mensen-in-belgie-is-nu-van-buitenlandse/

Bronnen : Provincies in cijfers en De Tijd

Standaard
Geen categorie

Verkeerde diversiteit.

Alanya Restaurant Pizza & Kebab

De voorbije jaren is de diversiteit van inwoners in onze stad erg toegenomen. Tegelijk hebben sinds 2011, zowat 2.000 Turnhoutenaren, het hazenpad gekozen en zijn uit Turnhout weggetrokken.

In 2016 waren 12.664 inwoners van onze stad, van vreemde origine. In 2019 zijn er dat al 14.843.  De groei van onze stad tot 45.205 inwoners einde 2019, is UITSLUITEND het gevolg van de toename van mensen van vreemde origine.  Vooral onder de legislatuur Vos, nam de diversiteit in onze stad een grote vlucht.

Zo telde Turnhout begin 2013, 41.927 inwoners waarvan 36.732 Belgen. Einde 2019 zijn die cijfers als volgt : 45.205 inwoners waarvan 36.473 Belgen.

Bekeken naar origine zijn de cijfers nog drastischer. Einde 2016 telt Turnhout 12.664 inwoners van vreemde origine en einde 2019 zijn dat er al 14.843…

Die grote diversiteit zie je niet enkele in het straatbeeld, maar stel je ook vast in de werkloosheidscijfers (53% van vreemde origine) en in de rechthebbenden op leefloon, waar 65% van vreemde origine is.

Diversiteit zorgt voor te weinig diversiteit

En nu blijkt dat die almaar aanhoudende migratie, die sterke stijging van diversiteit…als gevolg heeft dat er tè weinig diversiteit is…

Daarom wil de Stad Turnhout “de komende jaren een rem zetten op de (wild)groei van minisupermarkten, kebabzaken en kapsalons in het stadshart.” https://www.hln.be/in-de-buurt/turnhout/stad-zet-rem-op-kebabzaken-pizzeria-s-kapsalons-en-aanverwante-zaken-meer-diversiteit-in-aanbod-brengen~aa32d4fe/?fbclid=IwAR3-dzBUCmYMAjLNi4_2_97bUn72HKty9RyrotLQPMYQSXV9jGN84QnsyvI

Deze moedige en correcte beslissing komt dan ook géén dag te vroeg. Want wie de voorbije jaren de mensen -in en buiten Turnhout- goed heeft beluisterd heeft dan ook meermaals gehoord dat de vervreemding van onze stad, voor veel mensen reden is om onze stad inzake shoppen en horeca, links te laten liggen.

Ondanks dat ik de voorbije dagen minder aanwezig kon zijn op sociale media, heb ik toch het goede nieuws voor de De Merodelei vernomen. Daar wil het stadsbestuur een einde maken aan de wildgroei van zomaar lukraak parkeren en stationeren midden op de straat.  Ook deze beslissing kan ik enkel toejuichen.

Standaard
Geen categorie

Een tè links ACV

Ik neem ontslag.

Na ruim 50 jaar lid te zijn geweest, neem ik nu ontslag uit het ACV. Dit is uiteraard géén wereldschokkend nieuws. Maar wetende dat ik 31 jaar van mijn loopbaan in dienst was van die vakbond, vergt dat toch enige toelichting.

Voor ik in 1980 in dienst ben gekomen, was ik ook al 5 jaar actief als syndicaal afgevaardigde en lid van de ondernemingsraad bij Philips. Verkozen op een ACV lijst.

In volgorde heb ik te maken gehad met Jef Houthuys, Willy Peirens en Luc Cortebeeck als ACV Voorzitter. Na mijn brugpensioen op 1/10/2011, nam huidig voorzitter Marc Leemans op 1/1/2012 de fakkel van voorzitter over.

Sindsdien is het ACV een steeds linksere koers beginnen varen. De druppel die wat mij betreft de emmer deed overlopen is het interview met Marc Leemans  in De Morgen op 1 september ll. Daarin stelt hij zich bijna triomfalistisch op omdat er een zeer linkse Vivaldi-coalitie in de maak is. Meer nog, hij heeft een bijna ‘dwingende boodschap’ voor CD&V (de partij die door het ACV de voorbije jaren meermaals werd uitgespuwd) door te stellen : Hoe gaat CD&V uitleggen dat ze niet meestapt in een socialer beleid?

Maar er gaat nog heel wat aan vooraf.

Zo was er de verkiezingsoverwinning van het Vlaams Blok in 1991. Dag die de geschiedenis is ingegaan als zwarte zondag. Voor het ACV was dat aanleiding om alle leden, welke of een bestuursmandaat hadden in die partij of op een lijst van het VB hadden gestaan te schrappen als lid van de vakbond.

Let wel : ik heb deze beslissing altijd mee verdedigd, op voorwaarde dat men deze lijn zou aanhouden voor wie actief militant was/is bij het extreem-linkse PVDA. Maar dat was en is absoluut NIET zo  verlopen.

Integendeel heb ik de indruk dat onder Leemans, de rode loper werd uitgerold voor deze PVDA. Zo werd hun voorzitter Mertens in meerdere ACV (maar eveneens bij CM of ACW) afdelingen gevraagd om lezingen te geven naar aanleiding van zijn boek ‘hoe durven ze’.

In 2014 was er zelfs een open oproep van meerdere notoire (ex) ACV en LBC vrijgestelden, om voor PVDA te stemmen. En vorig jaar waren er nogal wat militanten en gewezen personeelsleden van het ACV die een plaats op een lijst van de PVDA invulden.

Als ik het interview van Leemans nog eens herlees, dan heb ik de indruk dat hij met zijn pleidooi voor Vivaldi, vooral ook pleit voor zelfbehoud. Immers met zo’n linkse regering moet hij niet beducht zijn dat de rol van de vakbonden als uitbetalingsinstelling werkloosheid in vraag zal worden gesteld. Laat staan in gevaar zal komen…

Wellicht heeft Leemans de steun van een belangrijk deel van de ACV top en de provinciale en regionale verantwoordelijken

Maar, de verkiezingsuitslagen van 2018 en 2019 in Vlaanderen indachtig, is het heel erg twijfelachtig of ook het gros v/d ACV leden deze te linkse koers willen varen.

Dat vakbonden nog steeds een belangrijke maatschappelijke rol te spelen hebben was en is nog steeds mijn overtuiging.

Maar met deze steeds linksere koers van het ACV kan of wil ik mij niet langer vereenzelvigen.

Standaard
Geen categorie

Belgium, the place to be

Homepage - ABN AMRO Belgie

Herinner jij het nog ? Dat Guy Verhofstadt twee keer de wereld rond trok om België te promoten als hèt land bij uitstek om er te komen en om er te investeren.

De eerste keer was dat in 2000. Hij trok toen de wijde wereld in, om actief het Belgisch federalisme in het buitenland te gaan promoten en verdedigen. https://www.standaard.be/cnt/dmf29102000_003?utm_source=standaard&utm_medium=social&utm_campaign=send-to-a-friend

En in 2007 trok hij nogmaals naar alle uithoeken van de wereld, om de notionele intrest te promoten , als het neusje van de zalm om in ons land te komen investeren.  

https://www.tijd.be/nieuws/binnenland/verhofstadt-promoot-belgie-als-centrum-voor-pan-europese-pensioenfondsen/2754734.html

Van zo twee promo-tournees blijft uiteraard in al die landen ook wel wat hangen en werd dat door velen geïnterpreteerd en in de praktijk vertaald als België is het land van melk en honing.

Vandaar wellicht dat ons land -en bij uitbreiding ook onze stad Turnhout- zoveel vluchtelingen en migranten aantrekt.

Want dat laatste weerspiegelt zich in de werkloosheid- en leeflooncijfers. Zo is 53% van de werklozen in Turnhout van niet-Belgische origine en gaat maar liefst 65% van de uitkeringen aan leefloon in Turnhout naar inwoners van vreemde origine !!

Volgens de bevolkingscjfers 2019, is 33% van de inwoners in Turnhout van vreemde herkomst. (29.884  van de 44.727 inwoners zijn van Belgische origine)

https://stadsregioturnhout.incijfers.be/jive/report?id=demografie&input_geo=gemeente_13040

De eerste plaats is voor Turnhout

Die cijfers leefloon tonen aan dat Turnhout nog steeds op numero uno staat in de provincie Antwerpen. Volgens de laatst gepubliceerde cijfers (8/2020) telt Turnhout in de periode 5/19 – 4/20, 1.088 leefloongerechtigden of 24,36 per 1.000 inwoners. Ter vergelijking : Antwerpen telt 9.611 lln, goed voor 18,27/1.000 en Mechelen, ook een centrumstad, telt 1.818 lln, wat 20,99/1.000 betekent.

En de cijfers gaan opnieuw in stijgende lijn. In december 2019 waren 361 niet EU’ers leefloners, waar er dat in april 2020, alweer 385 zijn. Ook het aantal EU’ers gaat in stijgende lijn in diezelfde periode. Van 52 naar 67. Bij de Belgen bleef het cijfer -236- constant.

Flinke stijging

Op amper 4 maanden een stijging van bijna 10% bij de leefloners van vreemde origine… Aan dit groei-tempo, tellen we einde van dit jaar aan 550  leefloners van vreemde origine

https://stat.mi-is.be/nl/dashboard/ris_cities?menu=map

Deze cijfers bevestigen wat ik in mijn vorige blog al schreef : inzake opleidings- en tewerkstellingsprogramma’s is het effectief dweilen met de kraan open…wegens aanhoudende instroom van leefloners…

https://wolput.com/2020/09/04/het-haalt-allemaal-niets-uit/

Standaard
Geen categorie

Het haalt allemaal niets uit…

Regio Antwerpen - Contactpunt Turnhout - Agentschap Integratie en Inburgering

Bij het bekijken en ontcijferen van de werkloosheidscijfers van augustus, bekruipt mij het sterke gevoel dat het allemaal niets uithaalt. Dat ‘allemaal’ slaat terug op de diverse programma’s en acties die vanuit het OCMW werden opgezet om meer leefloners en vluchtelingen aan het werk te krijgen.

Daarbij vernoem ik : de intensieve begeleiding van anderstalige werkzoekenden in leefloon. Een -duur- project wat in 2018 werd opgestart voor in totaal 165 anderstalige nieuwkomers in Turnhout, die op dat moment amper Nederlands verstaan of spreken. In dat kader  verklaarde Luc Op De Beeck later dat minstens 20% van die nieuwkomers analfabeet is -niet kan lezen of schrijven- in hun eigen taal…

Ik vernoem ook het feit dat OCMW Turnhout in 2019 een opleiding magazijnmedewerker heeft aangeboden èn betaald aan 19 anderstalige mannelijke leefloners.

Sociale economie

Het vehikel van de sociale economie in Turnhout bevat echter best wel wat mogelijkheden om mensen op te leiden en toe te leiden naar een tewerkstelling.

Zo wil ik zeker ook vermelden dat het OCMW Het Veldekenshof aankocht en renoveerde. Een project van méér dan 1 miljoen euro, met de bedoeling anderstalige nieuwkomers op te leiden tot een reguliere job in de Horeca.

Tussendoor kochten zij ook nog een wassalon (Gudrun) aan, wat niet zo heel veel later in staat van faillissement werd bevonden. Wellicht had dit te maken met het niet naleven van het contract met de vroegere uitbaters…

En is eveneens een bouwfirma en een vastgoedzaak gevestigd op het adres van De Troef (Beyntellus, 8 in Oud-Turnhout), allemaal met de bedoeling om leefloners op- en toe te leiden naar een job in het normale economische circuit.

Dat ging blijkbaar allemaal niet zo erg vlot, want in 2019 werden vacatures uitgeschreven voor jobstudenten (ook in 2020) en flexi-jobs in het Veldekenshof, ondanks de grote voorraad van anderstalige nieuwkomers in leefloon.

Zo waren er in de werkloosheidsstatistieken van 3 jaar geleden (8/19) 393 andere terug te vinden, hoofdzakelijk leefloners. Maar  3 jaar later, (8/20) zijn dat er al 475…of alweer 25 meer dan vorig jaar (8/19)

Kan u dan, beste lezer, mijn gevoel van het haalt allemaal niets uit een beetje begrijpen ?!

Tenzij er nog steeds een aanhoudende instroom is van anderstalige (erkende) vluchtelingen en hun gezinsherenigers. Ook dat zou oorzaak kunnen zijn van die aanhoudende stijging in de cijfers…

Als dat (wellicht) zo is, dan haalt het niet alleen allemaal niets uit maar is het vooral dweilen met de kraan open !!

Wat er ook van zij, mijn inziens moeten dringend doortastende maatregelen worden getroffen in onze stad om zowel de bestaande programma’s beter te definiëren en vooral minder vrijblijvend en meer resultaatsgericht te maken. De tijd van traumaverwerking zou nu toch wel voorbij mogen zijn…,

Ook de aanhoudende instroom van anderstalige nieuwkomers -vluchtelingen en gezinsherenigers- moet sterk worden verminderd. Onze stad kan dat niet blijven verwerken !!

Voor dat laatste kan en zou een betere spreiding in de regio, minstens al binnen de stadsregio, een goede oplossing betekenen !!

Standaard