Geen categorie

Teachers lives matter

Ik heb om 11.00u deze ochtend, witte rozen neergelegd aan de tegel tegen zinloos geweld, aan de ingang van het stadskantoor Turnhout.

Waarom ik dat gedaan heb ?

TEACHERS LIVES MATTER

Ik wil mijn medeleven betuigen met Samuel Paty, de leerkracht die werd vermoord voor zijn les over vrije meningsuiting.

Bovendien is dit ook een gebaar van solidariteit met alle leerkrachten in ons land of waar ook ter wereld, een hart onder de riem in hun belangrijke maatschappelijke opdracht.

Als blogger vind ik de vrije meningsuiting onaantastbaar en levensbelangrijk. Ik was zelf ook behoorlijk geschokt toen de gewezen directeur van de dienst welzijn van deze stad, vorig jaar in De Standaard declameerde dat mijn blog en bijgevolg ook ikzelf als schrijver ervan, vergif ben voor de samenleving.

Deze plaats, aan de ingang van het stadskantoor is dan ook niet zomaar uitgekozen. Iedereen die in deze stad wil komen wonen, moet hier passeren. Het is dan ook belangrijk dat iedereen beseft dat deze stad alle vormen van geweld veroordeeld.

(deze actie die in 2007 is ontstaan mag best nog wel eens worden opgefrist en geactualiseerd)

Ik heb bewust géén oproep gedaan om aan deze actie mee te doen en wel om volgende redenen :

  1. Om te vermijden dat één of andere extremistische groepering dit zou kapen
  2. Coronagewijs zou het niet fatsoenlijk zijn hier met te veel volk te staan gezien het verbod op samenscholingen van +4 personen.

23 oktober 2020

Dré Wolput

Blogger op  wolput.com en inwoner van deze stad.

(de uitnodiging aan de pers, om hierbij aanwezig te zijn had ik me beter bespaard)

Standaard
Geen categorie

Het is nog niet gedaan…

Komt er een volledige lockdown ? Ik hoop samen met u van niet. Maar steeds meer, menen experten dat de kans daartoe toeneemt. Zullen de cafés en restaurants na 19 november terug gewoon mogen openen ? Die kans lijkt me veel kleiner dan die op een volledige lockdown.

Probleem is dat de het in de strijd, de aanpak van dit virus in ons landje er nog steeds te veel misloopt. Zo bijvoorbeeld wat de teststrategie betreft. Hals over kop werd beslist niet meer te testen wie geen symptomen vertoont.

Maar zowel Groen als Open VLD contesteren deze beslissing nu al vooral wat het onderwijs betreft en vragen een “beter testbeleid” binnen de schoolmuren en sneltesten voor leerkrachten en leerlingen.

Wat dat (aantal) testen betreft, tekent zich toch wel een eigenaardige evolutie af. Zo verklaarde (gewezen) Minister Philippe De Backer , op 11 augustus al dat de testcapaciteit zal worden opgevoerd tot 90.000 tests per dag.

Op 9 oktober verklaarde Premier De Croo in het VRT journaal het volgende : “Door het sterk stijgend aantal coronabesmettingen in ons land staat de testcapaciteit onder druk. Nu gebeuren er gemiddeld ruim 35.000 tests per dag. Tegen het eind van deze maand moet de testcapaciteit verdubbeld zijn, wil premier Alexander De Croo (Open VLD). Dat zei hij in “Het Journaal”. 

Enkele dagen later, op 13 oktober komt Alin Derom van de beroepsvereniging van klinisch biologen op VRT radio verklaren Het zal nog tot eind november duren vooraleer we een testcapaciteit van 90.000 tests per dag hebben. Mensen zullen langer op resultaat moeten wachten.

Los van al dat testen blijkt vandaag, na 10 maanden coronapandemie, dat nog altijd niet of onvoldoende kan worden aangetoond wie waar een besmetting heeft opgelopen of waar er clusters van besmettingen zijn.

Dat gebrek aan clusteronderzoek, vooral in Wallonië en Brussel klaagt Lorin Parys van NV.a ook aan. “Uit de cijfers tot eind september blijkt dat in Vlaanderen 119 clusteronderzoeken plaatsvonden, en in Wallonië 9. In Brussel zijn er geen cijfers beschikbaar. Die clusters kunnen bijvoorbeeld voetbalkantines of trouwfeesten zijn” aldus Parys.

En dat is er nog het probleem van het niet (correct) dragen van de mond-neuskapjes. Er is al veel over geschreven -vooral ook op sociale media- maar ik deed gisteren zelf een mini-onderzoekje in onze stad en kwam tot de volgende bevindingen (die ik ook overmaakte aan onze Burgemeester)

omdat ondervinding de beste leermeester is, wandelde ik rond 14.00u een stukje over De Merodelei. Met name vanaf de Taxandriagalerij tot aan de zeshoek. In totaal passeerde ik -maximaal- 20 personen. Liefst -7- hiervan hadden hun mondmasker (dat is dus ruim 1/3) NIET op, of onder hun kin hangen. En geen van hen was aan het eten/drinken of roken. Ik sprak er liefst -4- aan…maar zonder reactie. Er was zelfs een onverlaat die dan ook nog met zijn fiets over de stoep vloog, zonder mondmasker uiteraard…’ze begrijpen de maatregelen niet’ zeggen sommigen ! Tarara ja. Als je als kleurling zonder mondmasker (zelfs niet onder de kin) gezellig keuvelend, naast een andere vrouwelijke kleurlinge loopt die haar mondmasker wel correct opheeft…dan is er absoluut kwade wil in het spel. Als er niet dringend meer en liefst anonieme controles komen mogen we niet verwonderd zijn af te stevenen op een complete lock down. In de Gasthuisstraat was iedereen wel in orde maar respecteert men al lang de looprichting niet meer…

Kortom beste lezers, lieve mensen, als we een complete lockdown willen vermijden zal IEDEREEN zijn eigen verantwoordelijkheid moeten nemen. Het pamperen van het zogenaamd ‘niet weten en/of begrijpen’ moet nu maar eens DRINGEND ophouden !! Strenge controles en onmiddellijke boetes zijn aan de orde.

Standaard
Geen categorie

Namen noemen

HET HEILIGE DOOPSEL | www.parochie-in-gavere-nazareth.be

Mijn schoonmoeder zette 12 kinderen op de wereld. Al die kinderen kregen ook een naam. Zij was fier op haar kinderen en op hun namen. Voornamen die zij ook tot haar laatste levensdag met fierheid uitsprak.

Frans werd géén Sus voor haar. Clementine ook géén Tin(ne) en Andre bleef evenzo Andre. Zo was het ook met Josee die in 1977 mijn vrouw zou worden.

Maar sinds ik in 1975 Josee (Jeke) leerde kennen, is de samenleving drastisch veranderd. Zo verdwenen ondermeer de veldwachters (de ‘gerre’ zoals wij dat toen zegden) uit de gemeenten en dorpen, waar er meestal minstens één veldwachter was. Ook die veldwachters wisten goed wie wel of niet in hun dorp woonde. En van zijn Pappenheimers kende hij zelfs naam en toenaam.

Steeds meer diversiteit

Maar de samenleving werd vooral veel diverser, veel gekleurder ook. En zo kregen we steeds meer te maken met exotische voornamen (zoals Mohamed; Abdul; Samir, Ibrahim, Mustafa, Aboulakh en vele andere)

En hoe meer die diversiteit zich doorzette, hoe meer experten en de media ons voorhielden dat het eigenlijk niet langer gewenst was, om zomaar namen te noemen.

De media maakten onderlinge afspraken om deze exotische namen niet meer te vernoemen bij ongeregeldheden van allerlei aard. Want dat zou volgens alweer die experten stigmatiserend (zelfs racistisch) werken voor die mensen van vreemde herkomst, de allochtonen zeg maar. Oef het hoge woord is eruit !

En zo kan het gebeuren dat bij rellen zoals afgelopen zomer aan de kust, de media geen daders of dadergroepen specifiëren, alhoewel de kleur onmiskenbaar op bepaalde herkomst wijst.

Het worden dan zomaar Jongeren. Al dan niet Brusselse jongeren.

Hetzelfde stel je vast bij individuele gewelddaden, zoals recent in Puurs en Mechelen. Ook dan zijn de aanvaller(s) gewoon jongeren.

De kwade genius schuift Burgemeester Van Den Heuvel (Puurs) dan maar door naar de extreem-rechtse partij VB, die willen betogen tegen alweer een zaak van zinloos geweld.

Trouwens, over betogen gesproken. Als een grote, homogene groep van buitenlanders -media kunnen dan moeilijk anders dan deze Armeniërs te noemen-, aan onze grenzen blokkades komt opwerpen, terwijl er een samenscholingsverbod is van +4 personen; dan grijpen de ordediensten NIET in. En ook van de spikslinternieuwe (CD&V) minister van Binnenlandse zaken géén woord. Maar die zal nog bezig zijn aan haar (eerste) honderd dagen van studie als minister…

Maar er zijn nog andere namen, waar wij al decennia mee vertrouwd zijn, die we niet meer mogen gebruiken. Zo is Zwarte Piet verbannen naar het rijk der diversiteit. En op vele plaatsen worden kerstmarkten ook al met een verbasterde benaming bedacht

Tot slot, ik ben eigenlijk officieel Andre…maar jullie mogen mij allemaal Dré blijven noemen hoor. Ik was altijd al zo fier als mijn naam voluit in de gazetten kwam bij één of andere syndicale actie. Fier ook op mijn blog en de benaming (wolput.com) ervan. Maar, ik heb dan ook niets te verbergen wellicht…

Standaard
Geen categorie

Falend beleid

Minister Frank Vandenbroucke vandaag  inzake Corona : In Brussel en Wallonië stevenen we af op een tsunami, waarbij we de controle verliezen.

Meer dan ooit is dit een gevolg van een falend beleid in Brussel hoofdstad en vooral ook in het Brusselse gewest. Het is hier dat het aantal besmettingen sinds augustus permanent is gestegen.

Maar eerlijk gezegd, het is niet zozeer een falend beleid…want eigenlijk is er helemaal géén sprake van een beleid in de coronacontext.

Je moet maar eens de naam van de Brusselse -Ecolo/groen- gezondheidsminister Alain Maron intikken in het zoekvenster van enkele kranten en bij Bruzz.be. Als je dan de tijdlijn volgt vanaf einde juli tot  nu kom je tot ontzettende vaststellingen.

Ik ga die tijdlijn niet helemaal weergeven (je kan het immers allemaal zelf nalezen) maar beperk me tot enkele markante zaken.

Op 29 juli legde Gouverneur Berx, drastische corona-maatregelen -avondklok inbegrepen- op voor de hele provincie Antwerpen. Een dag later verklaarde Maron daarover wat Brussel betreft dat een avondklok niet aan de orde was.

4/8/2020 : Brusselse gemeenten hebben inzicht in coronaclusters op wijkniveau

25/8/20 slechts 40% Brusselse terugkeerders uit rode zonde (tenminste zij  die ook het formulier invulden) laat zich testen

26/8/20 Covid-debat in Brussels parlement. Maron laat verstaan dat er niet meteen drastisch nieuwe maatregelen aankomen

27/8/20 VUB-professor Dirk Devroey adviseert de Brusselse regering een tandje bij te steken in de communicatie en in te zetten op goede bewustmaking van de gevaren van Covid 19…Helaas, de Brusselse regering zet dat tandje-bij voorlopig NIET aan de agenda.

15/9/20 randgemeenten -bij monde van Vilvoordse burgemeester Bonte, eisen overleg en informatie van Brussel (se gewest). Cijfers Vilvoorde stijgen wegens invloed uit Brussel

17/9/20 extra maatregelen zijn nog niet aan de orde, aldus het kabinet Vervoort, Minister-President

22/9/20 Brussels parlement stemt (dan al…) in met samenwerkingsakkoord databanken contactopsporing

25/9/20 En als klap op de vuurpijl, midden een ondertussen enorm aangezwollen besmettingsgraad wegens een zeer zwaar toegeslagen tweede coronagolf, beslist het Brussels parlement op 25/9/20 tot de installatie van een corona-commissie, om te onderzoeken wat er is misgelopen in de …eerste coronagolf

Uiteraard heeft het coronavirus al die tijd ongestoord en onbeperkt zijn gang kunnen gaan. In Brussel en het gewest…Via de werkplaatsen, via de familiale clusters, feestjes en onbeperkte samenkomsten, via het openbaar vervoer, via het waterpijp-lurkende volk in de shishabars, cafés, koffiehuizen, via het toerisme enz. …

Maar…het verhaal is hiermee niet helemaal ten einde. Op 16/10 doet Ecolo/groen, gezondheidsminister (??) Maron niet alleen een oerdomme maar vooral een gevaarlijks uitspraak : “Het mag niet de bedoeling zijn om het aantal coronatests te verhogen, enkel en alleen om ze te verhogen. Dezelfde persoon meermaals testen zet de testcentra onnodig onder druk. Bovendien is er een impact op het milieu. Denk eens aan die grote berg afval.” https://www.hln.be/brussel/te-veel-testen-heeft-ook-impact-op-het-milieu-brusselse-minister-van-volksgezondheid-kop-van-jut-na-ongelukkige-uitspraak~a9ef8fe2/

Hoe kon het allemaal zo fout gaan ?

“De coronacijfers van onze hoofdstad zijn bij de top van Europa. De strengere maatregelen kwamen ruim laat, luidt de kritiek. Net zoals bij de terreurgolf blijkt het beleid in Brussel eerder te improviseren dan uit te blinken in slagkracht. Hoe kon het zo fout gaan? “Bij elke crisis duikt hetzelfde probleem op: niemand weet er wie de lijnen uitzet.” https://www.hln.be/binnenland/hoe-kon-het-zo-fout-gaan-in-brussel-het-is-niet-duidelijk-wie-er-de-baas-is~a3e220ee/?utm_source=email&utm_medium=sendafriend&utm_campaign=socialsharing_web

(achter betaalmuur)

Standaard
Geen categorie

Niet in verhouding*

Cafe Leffe Turnhout - Home | Facebook

Voor de derde keer dit jaar worden de horeca-uitbaters in onze provincie gepakt ! Los van de belangrijke sociale rol die deze sector vervult, zal dit ongetwijfeld uitmonden in vele persoonlijke drama’s.

Horeca disproportioneel* getroffen

De eerste vraag die ik stel : kon deze horecasluiting nu worden vermeden ? Mijn antwoord daarop is ja, indien de politieke leiders van het Brusselse en het Waalse gewest veel eerder en harder hadden ingegrepen toen zowat een maand geleden het aantal besmettingen daar exponentieel begon te stijgen…

Daardoor kon, via de werkplaatsen, horeca, familiale en sociale contacten zonder beperking, openbaar vervoer, toerisme enz. … het virus onbeperkt en -letterlijk- grenzeloos zijn gang gaan. Ook richting Vlaanderen. En nee, je hoeft me niet te beschuldigen van anti Brusselse of Waalse gevoelens. Je moet enkel realistisch genoeg zijn om de cijfers niet te ontkennen.

https://www.hln.be/binnenland/in-kaart-steeds-dramatischere-cijfers-in-luik-elke-dag-meer-dan-1-200-nieuwe-besmettingen-erbij-bekijk-hier-de-situatie-in-uw-gemeente-en-provincie~aea1699e/

Steun noodzakelijk

Behalve de volledige en/of vervroegde sluitingen van de horeca hebben zij ook nog alle evenementen, kermissen enz. moeten missen. Dus ja, steunmaatregelen zijn op zijn plaats. Niet zo lineair als bij de volledige lock down. Men  moet nu zeker fijnmaziger tewerk gaan.

Moet die steun dan allemaal weer van de belastingbetaler komen ? Nee, er zijn wat dat betreft zeker alternatieven mogelijk.

Zo zijn er tot op vandaag nog heel wat groepen in de samenleving die nog géén enkele eurocent schade hebben geleden omwille van corona. Te beginnen bij de groepen die ook nog géén half uur hun zaak hebben moeten sluiten.

De bakkers, beenhouwers, voedingswinkels…en de supermarkten. Die supermarkten konden zelfs, dank zij Corona, hun omzet/winst/prijzen ferm verhogen.

Een coronataks voor die supermarkten zou zeker op zijn plaats zijn.

De ambtenaren die nog géén eurocent schade hebben geleden. En ook ikzelf als gepensioneerde heb nog geen financiële schade gehad. Wel, zoals veel andere mensen wellicht, heel veel sociale en familiale contacten/feestjes moeten missen !

En dan zijn er ook nog de vet-overbetaalde topvoetballers, die nog géén eurocent hebben ingeleverd. Juist in die groep zijn dan ook nog erg gunstige RSZ-regelingen van toepassing.

Toch ook even vermelden dat door de sluiting van de horeca, ook het shopping-gebeuren zal te maken krijgen met collateral damage (nevenschade) Immers kan  je tijdens of na het shoppen niet nog een koffietje, een snack of lunch gebruiken, bovendien kan je ook nergens terecht voor een toiletbezoek…

Mits een doordacht beleid, kan deze regering zeker wel een deel van de ondersteuningskosten in de Horeca recupereren, zonder dat de belastingbetaler ervoor opdraait !!

Of ben ik nu te optimistisch ?!

Standaard
Geen categorie

De beste…

Beste Bink ?!

Bij de Facebook groep “ge ze van Turnhout” loopt de zoektocht naar de “beste Bink”. Zelf ben ik niet actief in deze fb-groep. Ik voel ook niet direct de behoefte voor de zoveelste keer de vraag naar “een goede huisdokter, tandarts, kapper” of what ever, voorgeschoteld te krijgen.

Ik beschouw deze fb-pagina dan ook eerder als een feelgood gebeuren en blijkbaar ben ik daarvoor nog niet softie genoeg. En om genomineerd te worden als “beste Bink”, kom ik al helemaal niet in aanmerking.

Wat niet wegneemt dat ik alle deelnemers aan deze poll veel succes wil wensen.

Het is een keuze om je uitsluitend te focussen op feelgood nieuws. Zelf heb ik voor mijn blog de keuze gemaakt om mensen te informeren over de brede waaier van het maatschappelijk leven. En dat te omkaderen met cijfers. Informatie ook die veelal niet op die wijze aan bod komt in kranten of andere nieuwsmedia.

Een voorbeeld om dit duidelijk te maken. Ik lees in een krant dat SP.a Turnhout een actie voerde om Turnhoutse kinderarmoede onder de aandacht te brengen.

Daarbij werd verwezen naar het hoge % kinderen geboren in kansarme gezinnen. In mijn blog voeg ik daar dan aan toe, dat ruim 80% van die kindjes geen Belgische moeder heeft. Kwestie van wat meer duiding te geven.

Beste Blogger

Mijn blogs zijn dan ook vooral geïnspireerd op het delen van kennis. Het was trouwens Paul Dierckx zaliger, die dit altijd benadrukte inzake armoedebestrijding.

De cijfers van het aantal bezoekers tonen ook aan dat veel mensen dit erg appreciëren. Waar ik vorig jaar nog 43.206 bezoekers voor mijn blog telde zijn er dat nu al 47.500. Goed voor +165 lezers per dag.

De beheerders van “ge ze van Turnhout”, zullen me wellicht nooit uitroepen als “beste Bink”. (Wat ik ook helemaal niet ambieer) Maar misschien ben ik wel de beste blogger onder de Binken…

Standaard
Geen categorie

Gezond verstand

Stadsboerderij Turnhout - Home | Facebook

We horen het nu al maanden : om het coronavirus te bestrijden doet men steeds weer appel op ons gezond verstand. Helaas blijkt te vaak, dat zonder begeleidende, dwingende en afdwingbare maatregelen, dergelijk appel tevergeefs is.

Zo is mijn gezond verstand te klein om te snappen waarom schepen Stijnen, op een ogenblik dat het aantal besmettingen overal stijgt de nadarhekken + de verplichte wandelrichting  op de wekelijkse markt afschaft.

Gezond verstand, OOK in bestuurszaken

Mijn lezers weten ook dat het al enige tijd hommeles is op en rond de stadsboerderij. Meer bepaald wat de samenwerking met de Troef betreft. Zelf schreef ik  daarover al eens een blog en ook in GVA verschenen er terzake al enkele bijdragen. https://wolput.com/2020/06/04/turnhoutse-boerenkrijg/

Ondertussen is één en ander ook al aangekaart binnen de gemeenteraad en op commissie 3 van einde september.

Deontologie en/of belangenvermenging

Einde vorig jaar werd er een concessieovereenkomst afgesloten tussen de stad Turnhout en VZW De Troef inzake de exploitatie van de Stadsboerderij.

Deze overeenkomst werd getekend door Peter Segers (als voorzitter van de gemeenteraad) en eveneens door Luc Ruts, directeur van vzw De Troef. Los van de vraag of de voorzitter van een gemeenteraad wel dergelijke contracten mag tekenen speelt echter een veel groter probleem.

Peter Segers is immers ook een personeelslid die werkt voor een vzw, waarvan Luc Ruts…directeur is. Hij werd zelfs 5 jaar geleden door…Luc Ruts aangeworven als coördinator van vzw Den Aas die toen al directeur was van deze VZW ! Peter Segers is dus een ondergeschikte van directeur Luc Ruts.

Belangenvermenging of louter een ernstige deontologische fout ?! Of beiden.

Bovendien werd op 15/6/2020 een addendum aan deze concessieovereenkomst opgemaakt. Aanhef hiervan : Tussen Stad Turnhout, vertegenwoordigd door Filip Buys, algemeen directeur en Paul Van Miert, burgemeester… Maar zelfs dit addendum werd dan maar getekend door…Peter Segers

Deontologische code gemeenteraad Turnhout

Ik citeer twee artikelen uit die deontologische code die in deze van toepassing zijn:

Artikel 3

Een lokale mandataris gaat actief en uit zichzelf alle vormen van belangenvermenging, en zelfs de schijn daarvan, tegen. Een lokale mandataris neemt geen deel aan de bespreking en de stemming wanneer er sprake is van een beslissing waarbij belangenvermenging speelt.

Artikel 4

Een lokale mandataris beseft dat mogelijke belangenvermenging niet beperkt is tot de bespreking en stemming. Daarom zorgt een lokale mandataris dat er ook geen enkele beïnvloeding is tijdens de andere fases van het besluitvormingsproces.

Ik laat het aan uw eigen beoordeling over beste lezer of hier -minstens- zwaar werd ingegaan tegen deze code en/of er sprake is van belangenvermenging, door Peter Segers, die samen met zijn baas -directeur Luc Ruts als concessiehouder- een contract tekent voor de stad Turnhout als consessieverlener.

Rest  nog de vraag of Peter Segers bevoegd is om deze overeenkomst te tekenen ? Ik vind daarover het volgende op de website van Vlaanderen :

Wie is bevoegd om overeenkomsten en authentieke aktes te ondertekenen inzake onroerende verrichtingen van de gemeente?

de voorzitter van de gemeenteraad en medeondertekend door de algemeen directeur (artikel 279, §1, eerste lid Decreet over het Lokaal Bestuur).

Wat is een authentieke akte : De authentieke akte is een akte die in de wettelijke vorm is verleden voor een openbare ambtenaar die daartoe bevoegd is ter plaatse waar zij is opgemaakt. De notaris is een dergelijke openbare ambtenaar (naast, in bepaalde gevallen, een gerechtsdeurwaarder, het college van burgemeester en schepenen ).

Zelfs indien de voorzitter van de gemeenteraad al tekenbevoegdheid zou hebben…zegt het gezond verstand me dat hij, in dit geval die bevoegdheid, logischerwijs en deontologisch verantwoord, had moeten delegeren (aan een ander raadslid)

Heeft deze concessieovereenkomst betrekking op onroerende verrichtingen van de stad ? Ik zou alvast niet weten hoe of in welke zin dan ook.

Is deze concessie-overeenkomst juridisch dan wel geldig ? Daar moeten de juristen zich eens over buigen en ook de deontologische commissie heeft wel wat werk op de plank me dunkt…toch zeker wel als ze hun eigen deontologische code ernstig nemen !

Standaard
Geen categorie

Opsluiten

Engelse stad Leicester moet opnieuw in lockdown - Medi-Sfeer

Steeds meer gaan de politieke en virologische gedachten naar een nieuwe lock down. Eenzelfde algemene lockdown, als deze in het voorjaar ? Dat kunnen noch de economie van ons land, noch zijn inwoners, aan.

Voor mij kan het ook niet zijn dat men voor het ganse land dezelfde, lineaire maatregelen neemt. Men moet, rekening houdende met de besmettingscijfers fijnmaziger tewerk gaan.

Laat me even enkele zaken onder de loep nemen.

Vlaanderen heeft destijds een peperdure contact-tracing op poten gezet. Toch kan ik me niet van de indruk ontdoen dat dit hele gedoe nog maar weinig aarde aan de dijk heeft gezet.

Toen Gouverneur Cathy Berx een avondklok oplegde in de ganse provincie Antwerpen, op aangeven van de nationale veiligheidsraad, hebben zij en de lokale burgemeesters,  hard op de tafel geklopt.

Vooral om van sciensano gedaan te krijgen dat de besmettingen nauwkeuriger in beeld werden gebracht. Als gevolg daarvan kon men meerdere clusters, vooral familiale en cultuurgebonden, in kaart brengen.

Blind varen is gevaarlijk

Brussel is al enige tijd uitgegroeid tot  de coronahotspot van België. Het aantal nieuwe besmettingen per week ligt in het Brussels Gewest ruim drie keer zo hoog als tijdens de zomerpiek in Antwerpen. De Brusselse burgemeesters moeten de coronapandemie te lijf met uiterst beperkte da ta. Gedetailleerde info over welke wijken of leeftijdsgroepen het zwaarst getroffen zijn, bereikt hen niet. Dat dreigt nog enkele weken te duren. Opmerkelijk, dat wel. want zulke data zijn in Vlaanderen al twee maanden beschikbaar. Ze lieten toe in augustus een socio-economische analyse te maken die leerde dat het virus vooral in arme wijken oprukt

https://www.tijd.be/politiek-economie/belgie/brussel/brusselse-burgemeesters-varen-blind-in-coronastorm/10257234.html

Meer dan Brussel

Maar er is meer aan de hand. Heel veel mensen zouden van de nodige informatie verstoken blijven ?! Of is het eerder zo dat ze die informatie niet (willen) begrijpen. Is er niet te veel laksheid ontstaan wat het correct dragen van het mond-neuskapje betreft. Wat het bewaren van de 1,5 meter afstand betreft. Wat het feesten en fuiven betreft, wat de veel te grote bubbel betreft, enz …

Als we de huidige kaart van België bekijken blijkt dat, naast het Brusselse gewest, bijna gans Wallonië donkerrood kleurt.

https://www.hln.be/nieuws/binnenland/in-kaart-gemiddeld-meer-dan-750-besmettingen-per-dag-in-brussel-nog-amper-2-gemeenten-coronavrij-bekijk-hier-de-situatie-in-uw-regio~aea1699e/

Brussels gewest en taalgrens als barrière

Het Brusselse gewest en de taalgrens moeten als het ware ook de grens vormen van de strenge en minder strenge ‘opsluiting’ (lock down) Wie het rapport (11/10) van Sciensano doorneemt zal het wellicht met me eens zijn !

Verder ook nog dit : ik ken enkele mensen die een coronatest hebben laten uitvoeren. Is het nu echt normaal dat zij twee dagen moeten wachten op de resultaten hiervan ? Want ondertussen moeten betrokkenen en hun gezin wel in quarantaine…

In onze buurlanden zijn al miljoenen van de snelle coronatesten besteld. Het resultaat van deze test is na 15 minuten bekend. Alhoewel de WHO al 120 miljoen van deze testen bestelde…blijft België wachten. Op Godot of op de duiven die niet worden gelost ??

https://www.demorgen.be/nieuws/wereldwijde-stormloop-op-snelle-coronatesten-maar-belgie-wacht~b467a8157/

https://www.sciensano.be/nl/gezondheidsonderwerpen/coronavirus

Standaard
Geen categorie

Ontmenselijken

20 augustus 2019 : de 17 jarige Mehdi Bouba werd dodelijk aangereden ter hoogte van het centraal station in Brussel. Door een politiewagen die op weg was naar een (andere) oproep. Mehdi was, te voet, op de vlucht voor een drugscontrole. Uit een onderzoek van het parket blijkt dat de verkeerslichten op groen stonden voor het autoverkeer en op rood voor de voetgangers. De politiecombi die de zeventienjarige dodelijk aanreed had wel zwaailichten maar geen sirenes opstaan. De politiewagen reed aan 95km/uur (in zone 50) Een deskundige stelt vast dat het slachtoffer maar zichtbaar was op een afstand van 2,5 meter en dat de politiewagen zelfs aan een snelheid van 50km/uur de aanrijding niet had kunnen voorkomen. Het parket besluit om niemand in beschuldiging te stellen voor het dodelijke ongeval. Er zijn dus geen ernstige aanwijzingen voor een strafrechtelijke inbreuk.

Politie beschuldigd van moord

Maar de familie van Mehdi is niet akkoord, want zij spreken zelfs van een kind vermoord door het rijgedrag van de politieDat Mehdi op de vlucht is gegaan voor een politiecontrole en daarbij een rood licht negeerde…daarover rept de familie met géén woord. “Ze hebben Mehdi ontmenselijkt en dat doen ze nu ook met ons” aldus de familie !!

https://www.standaard.be/cnt/dmf20201008_95161794

Half Juni 2013 : Juf Magalie (Alpaerts) van de Blokkendoos krijgt te maken met een hysterische massa van mensen van vreemde origine. Er stonden woedende ouders aan De Blokkendoos, de politie moest tussenkomen en mensen schreeuwden dat ze Magalie wilden opknopen aan de hoogste boom. …De beschuldigingen aan het adres van Magalie waren striemend. Ze had kindjes gewurgd, had op hen geplast, had hen ontvoerd in haar auto en had hen ongepast aangeraakt. In juridische termen: verkracht.

Er kwam een onderzoek maar omdat het openbaar ministerie geen bewijzen kon vinden , vroeg het de buitenvervolgingstelling van Magalie. Drie jaar nadat ze was moeten opstappen uit De Blokkendoos werd de naam van Magalie gezuiverd: ze had niks misdaan. Maar de gevolgen van die lelijke beschuldigingen uit 2013 draagt ze nog elke dag.

https://www.demorgen.be/nieuws/juf-magalie-alpaerts-29-werd-in-2013-onterecht-beschuldigd-van-kindermisbruik-ik-zal-altijd-die-ene-juf-blijven~bbf5e566/

Ik krijg nog steeds koude rillingen als ik de beelden zie en de commentaren hoor van deze hysterische, krijsende massa… Over ontmenselijken gesproken !

In mei 2019 krijgen we een quasi ‘herhaling’ van dergelijke hysterische massa -in Schaarbeek- die zelfs rellen veroorzaken naar aanleiding van -alweer- valse beschuldigingen over een vermeend zedenfeit…

https://www.hln.be/in-de-buurt/brussel/de-crem-start-onderzoek-naar-aanpak-rellen-aan-schaarbeekse-school~a1679fa8/

Het is blijkbaar een slechte gewoonte in bepaalde culturen om onze rechtsgang en onafhankelijke rechtsspraak niet te aanvaarden. Maar het is anderzijds dergelijke houding die het moeilijk maakt om deze mensen uit andere culturen te aanvaarden als ‘onze gelijken’

Bij de meeste mensen speelt dan het rechtvaardigheidsgevoel op. Temeer omdat men altijd weer de schuld wil leggen bij anderen -liefst bij de politie- en om zeker niet te spreken over de eigen fouten.

“Allochtone hysterie schijnt een epidemie te worden, denk maar aan de school in Schaarbeek waar moslima’s van hoofdzakelijk Guinese afkomst maar blijven tieren dat die kleuter misbruikt is, ook als de wetsdokter onomwonden het tegendeel beweert en een infectie vaststelde. Guinea, toonbeeld van beschaving. Zie ook de Antwerpse Blokkendoos en de heksenjacht op juf Magalie in 2013. Geen ratio, alleen provocatie en al dan niet gestuurd fanatisme: met zo’n mensen ben je nooit klaar, en waarom ook de grote dialoog af en toe zijn houdbaarheidsdatum overschrijdt”. (zo schrijft Johan Sanctorum in Doorbraak) https://doorbraak.be/de-iraanse-furie/

nvdr : Op de Nederlandse zender NPO2 is volgende dinsdag een documentaire te zien over de Antwerpse juf Magalie Alpaerts, die in 2013 ten onrechte beschuldigd werd van kindermisbruik in basisschool De Blokkendoos op het Antwerpse Kiel. Documentairemaakster Kim Faber volgde haar in het schooljaar 2019-2020, toen ze zes jaar na de ophef voor het eerst weer als juf voor de klas stond. https://www.gva.be/cnt/dmf20201009_94758859

Standaard
Geen categorie

Wat een raar land

°Enkele bv’s zijn zodanig dom en narcistisch ingesteld, dat ze , op vraag van een onbekende, expliciete sexuele naaktfoto’s laten maken. Als dan blijkt dat deze foto’s op sociale media worden gedeeld, is het groot alarm.

Dagenlang groot voorpaginanieuws en een hot item in nieuwsuitzendingen. Niet in het minst bij bevriende zenders.

Er volgt een klacht bij het parket. Als gevolg hiervan moet “het gerecht” op zoek naar de bron. Uiteraard op uw en mijn kosten.

En dat louter en alleen omwille van enkele omhoog gevallen bv’s, die er nu pas ‘achterkomen’, wat de invloed is van hun virtueel vreemdgaan, op hun omgeving. Het wordt pas echt wrang voor deze Pipo’s, als blijkt dat ‘Eveline’ een man is…

2 Een Franstalige rechter legt ons land -alweer u en mij dus- een dwangsom op, als niet elke asielzoeker, onmiddellijk een bed, bad en brood opvang krijgt. Dus ook voor die 60% die geen kans op bescherming hebben. (In augustus werd 38% erkend als vluchteling)

Toch raar dat een of andere mensenrechten organisatie, nog geen Vlaamse rechter heeft gevat, om te bekomen dat al die duizenden gehandicapten op een wachtlijst, ook onmiddellijk de hen toekomende persoonsvolgende budgetten worden uitbetaald.

3 Coronacijfers swingen de pan uit. Vooral het Brusselse gewest en Waalse provincies kleuren donkerrood. Als gevolg hiervan strengere maatregelen in heel België. Donkere dinsdag voor de café’s in Vlaanderen zegt de horecafederatie. En vooral, er moet steun komen van Vlaanderen. Dat zijn dus ook u en ik. Vlaanderen, die al bijna 1,5 milard ondersteuning betaalde tijdens de lock down, wil echter de boot afhouden.

Ik raad de horecafederatie dan ook aan een schadeclaim in te dienen ten laste van het Brusselse gewest. Vanuit het principe “wie potje breekt, potje betaald” me dunkt !!

4 Vakbonden en diverse media hebben hun geloofsbelijdenis aan de Vivaldi regering al afgelegd. Zelfs op een genante wijze vind ik. Wat anders te denken van de euforische commentaren op de corona-persconferentie van de regering. Het lijkt me helemaal NIET normaal zo te doen over wat gewoon…heel normaal is. Namelijk duidelijke, eenvoudige en verstaanbare communicatie van de verantwoordelijke ministers

Standaard