Geen categorie

Tijdelijk

Waar is dit? - Inicio | Facebook

Iets wat niet definitief is, maar wel voor een zekere, voor een bepaalde tijd, kan en mag je tijdelijk noemen. In de Turnhoutse praktijk blijkt zelfs die zekere tijd enorm rekbaar te zijn.

Zoals bijvoorbeeld de tijdelijke verkeerslichten die in het voorjaar van 2018 werden aangekondigd op het kruispunt Everdongenlaan-Steenweg op Tielen. Volgens toenmalig (en nu nog) schepen van mobiliteit Boogers, zouden deze lichten volgend jaar -in 2019 dus- een definitief karakter krijgen.

De jaren 2019, 2020 en 2021 zijn ondertussen voorbij en nog steeds betreft het tijdelijke lichten. Ook voor 2022 is er nog niets definitief aangekondigd. https://wolput.com/2021/05/11/hoe-lang-is-tijdelijk/

Politiek mandaat is tijdelijk

Waar tijdelijk dan wel effectief ook een zekere en afgebakende tijd betekend is een verkiezing als gemeenteraadslid en een aanstelling als burgemeester of schepen. Dat is voor maximum 6 jaar.

Na die zekere tijd moet men zich onderwerpen aan het oordeel van de kiezer.  Voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2024 werd de stemplicht afgeschaft. Dat zal wellicht betekenen dat wie nog wel zijn stem gaat uitbrengen, dit veel bewuster zal doen.

Bewuster kiezen betekent dat men zal nagaan van wat beloofden jullie in 2018, wat kwam daarvan in het bestuursakkoord terecht en wat werd hiervan (niet) uitgevoerd.

Fusie nooit

Fusie met de stadsregio was zowel voor NVA als voor CD&V een streven in hun programma. Voor CD&V was het zelfs hèt speerpunt uit hun programma. Ondertussen, 3 jaar later, luidt het dat wie het woord fusie nog uitspreekt, zichzelf politiek dood verklaard. Zoals vaak het geval zal men dat wegschrijven onder voortschrijdend inzicht. Nochtans was voor mij al in het begin van het verkiezingsjaar 2018 duidelijk dat een fusie zowel ongewenst als onmogelijk zou zijn. Ik schreef er op 28 januari 2018 deze blog over https://wolput.com/2018/01/28/fusie-ongewenst/

Veel straffe taal

Maar CD&V sprak nog veel meer straffe taal in hun verkiezingsprogramma.

Zoals Een  stop in de bouw van nieuwe sociale woningen te Turnhout en ook Een ophef van de verplichting om 15 % sociale woningen te voorzien bij nieuwe projecten.

In het bestuursakkoord werd dit dan vertaald als volgt : we blijven ons inzetten voor MEER kwalitatieve sociale huisvesting om lange wachttijden weg te werken en daarom BEHOUDEN we ook de verplichting voor ontwikkelaars om 15% sociale woningen te voorzien

Verder nam deze partij zich ook voor Het aanzuigeffect dat Turnhout thans heeft door zijn sterk en professioneel uitgebouwd vangnet in de sociale sector niet te versterken door nog meer nieuwe diensten uit te bouwen;

In het bestuursakkoord werd dit vertaald als volgt : we zullen extra maatschappelijk assistenten aanwerven om de druk op het werk te verlichten.

Ik heb me al vaak afgevraagd of CD&V wel aanwezig was bij de bespreking van het bestuursakkoord. Of waren ze al dik tevreden dat ze tijdelijk alweer konden beschikken over twee schepenmandaten…

Ook nog dit : CD&V-Turnhout wenst dat de stad het gesprek aangaat met gemeenten uit de Kempen om van hen te eisen dat zij hun verantwoordelijkheid opnemen en steunzoekenden uit hun gemeente niet pertinent in Turnhout op een flatje of studio plaatsen met betaling van de huurwaarborg en een eerste maand huur om vervolgens deze steunzoekende de weg naar het OCMW in Turnhout te wijzen. CD&V -Turnhout is voorstander om dergelijke geschillen eventueel via gerechtelijke weg te betwisten.

En, doet dat probleem zich nu NIET meer voor en/of heb je de gerechtelijke weg al bewandeld ?? Trouwens, hoe is het verlopen met die gerechtelijke wegen die zouden worden gevolgd over het Turnhoutse zwembadschandaal

Niet verplicht maar bewuster kiezen

De verkiezingen van 2024 zijn nog even weg.  Turnhout is een centrumstad, met veel problemen. Een administratieve hoofdstad ook. Maar, om van Turnhout een dynamische hoofdstad te maken zal er de volgende jaren nog ontzettend hard moeten worden gewerkt.

En zonder stemplicht zal het vooral en meer dan ooit, kwestie zijn om de kiezers een bijzonder realistisch en haalbaar programma voor te stellen.

De tijd om kiezers  met allerlei foefkes te lokken,  is voorbij !! En dat is niet langer tijdelijk !

Standaard
Geen categorie

In herhaling vallen

Alles breken, omdat je in herhaling blijft vallen, is nooit grappig - Tegeltje met Spreuk

Bij het begin van dit nieuwe jaar nam ik me voor om minder blogs te schrijven. En dat lukt me vrij goed.

Zo  kan ik makkelijk een uitgebreide blog schrijven over de herbestemming van Den Bond. Maar ik vind dat niet nodig, om tot de conclusie te komen dat -wat decennialang het bastion was van het Katholieke middenveld in Turnhout (en zelfs ruimer) maar samen met Arco ten onder is gegaan- nu met een zeer zware subsidie (1,3 miljoen euro) van een rechtse cultuurminister (Jambon) zal worden omgevormd tot een links walhalla voor Turnhout en zelfs ruimer…

Ik wil ook vermijden om met een blog in herhaling te vallen. Zoals over de  vrijbuiters in het verkeer. Fietsers dus, die menen dat je hen ook zonder enige verlichting moet kunnen opmerken in het donker, of die menen, naar hartelust in tegenrichting te mogen rijden, over stoepen rijden, of die menen dat voorrang van rechts nooit voor hen bedoeld is. Maar toegegeven, ze zijn ondertussen inzake arrogant èn gevaarlijk verkeersgedrag al ingehaald door de talrijke elektrische steppers.

Of over die mannekes achter het stuur van een auto die maar niet willen beseffen dat snelheidsbeperkingen er zijn om het verkeer veiliger te laten verlopen en dus denken dat die borden voor hen niet van toepassing zijn.

Nee dus, daarover ga ik weer géén nieuwe blog schrijven.

En ook niet over het volgende : als je via het station en de busterminals, langs de De Merodelei en de Gasthuisstraat naar Turnova wandelt hoor je nog bijzonder weinig Nederlands praten. En dat weinige wordt dan vaak  nog eens overstemd door Nederlands met een Hollands accent.
Het lijkt me ook bijzonder onwaarschijnlijk dat dit, zelfs met de voorziene vernieuwing van de as Otterstraat-Station, nog zal veranderen.

Waar ik bij gelegenheid nog wel eens een blog over zal plegen is dat op diezelfde as die ik vernoemde, zeker ook wel vindplaatsen zijn van jongeren met een migratieachtergrond. En heel wat van die jongeren met migratieachtergrond zullen in 2024 ook kiesgerechtigd zijn.

Of politieke partijen zich daar dan zullen bewegen om deze jongeren ook aan te spreken…ik ben benieuwd. Goed om weten in dit verband is dat PTB/PVDA bij de verkiezingen van 2019, het hoogste aantal Moslims kon overtuigen om voor die partij te stemmen. Ik kom er in de toekomst nog op terug !

Standaard
Geen categorie

Ik zit op een wièr

Job Seeker Kenneth Massingale looks at job listings posted at the East Bay Works One-Stop Career Center April 17, 2009 in Oakland, California. The...

Op ne wièr (weer) zitten is volgens het Vlaams woordenboek blijven doordrammen over iets…

Wel, je mag van mij gerust aannemen dat ik op zo een wièr zit wat de werkloosheidscijfers betreft.

Ik blijf daar inderdaad over doordrammen omdat ik van mening ben dat  de arbeidsmarktanalisten een -minstens- onvolledige voorstelling van zaken blijven geven. Maar evengoed verbaas ik me erover dat je vanuit het maatschappelijk mddenveld zoals vakbonden zo weinig hoort over deze problematiek…

Ik maakte een nota werkloosheidscijfers bekeken in de diepte. Met concrete cijfers over wie wel of (bijna) helemaal géén kansen krijgt om een vacature in te vullen.

Over het feit dat werkgevers allemaal vissen in een veel te kleine vijver van werkzoekenden en over het gegeven, dat minister Crevits èn VDAB dringend een tandje moeten bijsteken in het opleiden en begeleiden van wie langer dan 1 jaar werkloos is. Dat zij vooral meer èn sneller inspanningen moeten leveren om werkzoekenden inzetbaar te maken en te houden !

Ik stuurde deze nota -die ik ook met jullie wil delen- aan de fractievoorzitters van de meerderheidspartijen in het Vlaams parlement. En vrij snel had ik een uitgebreid en degelijk onderbouwd antwoord van de NVA-fractie. De anderen zullen zeker nog wel volgen.

De nota

De arbeidsmarkt staat in brand, zo hoor en lees ik regelmatig. Werkgevers krijgen hun vacatures niet ingevuld. Ook dat hoor en lees ik regelmatig. Dit fnuikt de economische groei, zo hoor en lees ik regelmatig.

Maar als ik dan, naar aanleiding van wat ik allemaal hoor en lees, de Vlaamse cijfers van de werkloosheid in de diepte bekijk…dan lijkt er mij tè weinig reden om te juichen bij de daling van de Vlaamse werkloosheid.

Immers, zo zal u wellicht ook merken, zijn we volop bezig om in die werkloosheid een groot sociaal passief te creëren, net zoals we dat ook al jaren doen bij de langdurig zieken.

Cijfers

Bij een vergelijking van de werkloosheidscijfers van december 2018 en deze van december 2021 (3 jaar later) zijn volgende vaststellingen te maken

*er doet zich een daling voor van 28.639 werkzoekenden. (12/18 = 210.431; 12/21 = 181.792

*Deze daling is voor bijna 100% terug te brengen tot de categorie van werklozen die MINDER dan 1 jaar werkloos waren.

*Was 105.928 en is nu 78.904. Een vermindering met 27.024 werklozen.

-3 maanden werkloos was 40.489 en is nu 28.197. Wat een vermindering van 12.292 betekent. Of ruim -30%

-3 maanden tot 6 maanden was 33.309 en is nu 24.824. Een vermindering van 8.485 of ruim -25%

-6 maanden tot 1 jaar was 32.130 en is nu 25.883. Een vermindering van 6.247 of iets meer dan 19%

En vanaf + 1 jaar werkloos blijkt dat  nog maar zeer weinig werklozen gegeerd zijn op de Vlaamse arbeidsmarkt

*Er waren 104.503 werkzoekenden die langer dan 1 jaar werkzoekende zijn en er zijn nu nog steeds 102.888 werkzoekenden met een werkloosheidsduur van + 1 jaar. Een vermindering van slechts 1.615 werkzoekenden.

-1 tot 2 jaar werkloos was 36.142 en is nu 33.740. Een vermindering van 2.402 of – 6,7%

-2 tot 3 jaar werkloos was 17.519 en is nu 18.806. Een vermeerdering van + 1.287 of +7%

-3 tot 4 jaar werkloos was 12.200 en is nu 10.919. Een vermindering van 1.281 of -10%

-4 tot 5 jaar werkloos was 8.576 en is nu 8.155. Een vermindering van 421 of 5%

-+5 jaar werkloos was 30.066 en is nu 31.268. Een vermeerdering van +1.202 of + 4%

De vijver van werklozen, waaruit werkgevers kandidaten halen om hun vacatures in te vullen is effectief veel kleiner geworden. Maar wel omdat die werkgevers zich beperken tot werklozen die kortdurend werkloos zijn.

Mijn inziens blijft ook VDAB in gebreke en doen zij te weinig inspanningen om alle andere werklozen of inzetbaar te maken -via opleidingen, via een strengere aanpak- of inzetbaar te houden. Of er zijn te weinig middelen daartoe ?!

Meer dan 100.000 werklozen die aan de kant blijven staat, het is zowel maatschappelijk als individueel onaanvaardbaar !

Bron = https://arvastat.vdab.be/

Standaard
Geen categorie

Sociaal wonen en Diep(en)da(e)l(e)

Biezenstuk | sogent

Om te beginnen het goede nieuws van sociale huisvestingsmaatschappij De Ark (Turnhout) Binnen de week, kon De ARK een andere woning aanbieden aan de getroffenen van een erg zware explosie in een appartementsgebouw in Turnhout. Chapeau !

In een diep dal

Minder goed nieuws in de sector van de sociale huisvesting is er echter ook, vooral de laatste dagen.

Zoals het feit dat de verantwoordelijke minister Diependaele,  500 miljoen euro wil doorsluizen naar de privé bouwsector, omdat hij het geld naar eigen zeggen niet uitgegeven krijgt binnen de sociale huisvesting…

Straf is dat. Zeker als je weet dat : 3041 dagen……Zo lang is de gemiddelde wachttijd vooraleer de sociale huisvestingsmaatschappij De Ark u in Turnhout een sociale woning kan toewijzen. Meer dan 8 jaar en dat is erg lang als je met een klein inkomen al die tijd moet huren op de privé-woningmarkt. Al is er een Vlaamse huurpremie voorzien, voor wie al langer dan 4 jaar als kandidaat-huurder op de wachtlijst staat.’

Wat sociaal wonen is…

Enkele uren later kwam dan via de pers het volgende bericht : Gekocht voor 220.000 euro, even later weer te koop voor 295.000 euro: hoe speculanten winst maken met sociale woningen.

Terwijl 170.000 gezinnen wachten op een sociale woning, blijven huisvestingsmaatschappijen hun afgedankte panden verkopen. Speculanten maken vlot tienduizenden euro’s winst. “Dit is erg zuur.”  Mijn mening : wat sociaal wonen is, moet sociaal wonen blijven ! https://wolput.com/2021/12/04/wat-sociaal-wonen-is/

En om de miserie compleet te maken, hoorden we zondag, in VRT-nieuws dat : Bijna vier jaar nadat beslist werd dat het interessanter moest worden om zonnepanelen op sociale huurwoningen te plaatsen, zijn er nog nergens zonnepanelen op zo’n woning geïnstalleerd. “Niemand werkt natuurlijk moedwillig tegen, maar we hadden de complexiteit van dit dossier onderschat”, klinkt het bij de bevoegde coöperatieve ASTER.

Ondertussen stijgen de energierekeningen gemiddeld X 4…

https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2022/01/14/nog-geen-enkel-zonnepaneel-op-sociale-woning/

Standaard
Geen categorie

Is sociaal tarief ook wel echt sociaal ?!

KWh meter - Techtube Pro

De voorbije dagen en uren is er heel wat te doen over  de alsmaar oplopende energiefactuur. En de discussie gaat vooral over hoe de regering voor de door hen genoemde  middenklasse, tegemoet kan komen in deze energiekosten.

De ene is voorstander van een algemene verlaging van de BTW, terwijl de andere eerder denkt aan een energiecheque. De -vooral groene- tegenstanders van een algemene BTW-verlaging, beroepen zich daarvoor op diegenen die ook hun zwembad zouden verwarmen…

Sociale hypocrisie

Het zijn vooral ook diezelfde groenen die er prat opgaan dat het sociaal tarief werd uitgebreid tot zowat 1 miljoen rechthebbenden.

Maar…als je gaat kijken naar de voorwaarden, om recht te openen op dergelijk sociaal en energietarief, kom je tot verrassende vaststellingen.

De meest opvallende voorwaarde is immers dat het recht hierop, niet aan financiële voorwaarden is gebonden. Maar enkel aan situationele gezinsomstandigheden…

Er is maar één inkomenscategorie bepaald welke recht opent en dat zijn de leefloongerechtigden. Dat zijn er dan 115.000 in Brussel en Wallonië en 43.500 in Vlaanderen.

Voor de overige 885.000 rechthebbenden op dit sociaal tarief is enkel de situationele gezinssituatie bepalend.

  • Zo is het bijvoorbeeld  voldoende dat een kind wat op je adres gedomicilieerd is en waarvoor je in Vlaanderen, via Opgroeien, team Zorgtoeslagevaluatie, een zorgtoeslag voor kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte met een minimale score van 4 punten in pijler 1 van de medisch-sociale schaal (vroeger: verhoogde kinderbijslag)

Het kan dus best zijn dat in dergelijke situatie -of in de andere situationele voorwaarden die bepaald werden- er een groot inkomen is uit werken of een hoog pensioen, waarmee dus GEEN rekening zal worden gehouden.

Net zo goed kan het zijn dat gezinnen die hun recht op het sociaal tarief uitoefenen ook een zwembad hebben wat verwarmd wordt.

Kortom, het is absoluut NIET sociaal  -zelfs alles behalve sociaal- om het verminderde energietarief lineair toe te passen, enkel en alleen, op situationele gezinsomstandigheden, zonder ook het inkomen in aanmerking te nemen !!

https://economie.fgov.be/nl/themas/energie/energieprijzen/sociaal-tarief/sociaal-tarief-voor

https://economie.fgov.be/nl/themas/energie/energieprijzen/sociaal-tarief/elektriciteit-enof-aardgas/heeft-u-recht-op-het-sociaal

Standaard
Geen categorie

Wetten en reglementen

Soms heb ik zo een unheimlich gevoel over hoe wetten en reglementen meer niet, dan wel worden nageleefd.

Dat heeft vooral te maken met het gegeven dat onze wetgevers te vaak niet voldoende nadenken over het effect van een wet. Maar nog vaker niet nadenken over hoe moeilijk afdwingbaar, hoe (on)controleerbaar hun wetten en reglementen wel zijn.

Neem nu het verbod op de verkoop van alcohol aan minderjarigen. In een factcheck onderzoek van VRT blijkt dat in minder dan 1 op de 5 aankopen van alcohol -het weze in een warenhuis, bij een zelf-scan of in een nachtwinkel- het verbod op deze verkoop helemaal niet wordt nageleefd.

Dit is volgens mij zo een typisch voorbeeld van een wet die er vooral gekomen is om het geweten van politici te sussen. Zo van  zie je wel, dat wij moedig en streng optreden tegen de verkoop van alcohol aan minderjarigen…

In het verkeer

Wij reden vandaag op en af naar Zandhoven, via de E34. Op deze autostrade is er een inhaalverbod voor vrachtwagens tussen 5u en 20.00u. En of dit goed wordt nageleefd ? Ik telde maar liefst 17 vrachtwagens die dit verbod negeerden. Bijna allemaal met buitenlandse nummerplaat. Maar dat is niet zo verwonderlijk vermits het vrachtverkeer daar voor minstens 90% van het buitenland komt.

Two teenagers ride on an e-scooter in the heavy rain during the morning rush hour on October 02, 2020 in London, England.

De politie van Mechelen-Willebroek haalde een stepper uit het verkeer die zijn step zodanig fel had opgefokt dat het tot 104 (honderd en vier dus) per uur haalde…

Ondertussen gebeuren er ook meer en meer ongevallen met deze steps. Ikzelf en vele anderen dringen al langer aan om tot een deugdelijke, afdwingbare en controleerbare reglementering te komen voor deze gevaarlijke vervoermiddelen.

Maar blijkbaar is het verdomd moeilijk om dat èn aan te pakken èn uit te werken… Misschien is de wetgever een beetje bang om verweten te worden dat zij dan een bepaalde doelgroep van gebruikers zouden viseren ?!

Waar ik ook allang dat unheimlich gevoel bij heb is het gebrek aan controle in de zone 30 in Turnhout.

Nu bijna 2,5 jaar geleden werd dit veralgemeend ingevoerd in het centrum van onze stad. Na een inrijperiode waren er controles met opvallend veel vaststellingen van te snel rijden .

Maar ondertussen zie of hoor je niets meer van controles in zone 30. Ofwel is dit géén prioriteit voor onze politie, ofwel is het géén prioriteit voor onze beleidsverantwoordelijken.

Het gevolg is dat er echt wel sprake is van 30km/uur, min of meer meneer, maar vooral hoofdzakelijk (veel) meer…

Het lijkt heel erg op de federale, groene en dogmatische discussie over het sluiten van kerncentrales. Als we (groen) ons punt maar kunnen maken…over de gevolgen op de stijgende energierekening en de bevoorradings(on)zekerheid maken we ons geen zorgen…

Van zulke wetten en regels krijg ik echt wel het heen en weer. En samen met mij ook vele medeburgers

Standaard
Geen categorie

Om te weten over Turnhout

Project met oude foto's op elektriciteitscabines brengt buren bijeen ( Turnhout) | Het Nieuwsblad Mobile

Einde 1979 kwamen wij in Turnhout wonen en werden daardoor 2 van de 37.652 bewoners. In het jaarverslag -1979- van de stad werd nog géén onderscheid gemaakt tussen Belgen en niet-Belgen.

11 jaar later, in 1990 tellen we 37.666 inwoners, waarvan 35.193 Belgen. Een quasi nulgroei dus. Pas in 2000, is er sprake van een bevolkingsgroei met 1.102 tot 38.768 inwoners, waarvan nog maar 34.376 Belgen.

Nog eens tien jaar later, namelijk in 2010, is het aantal inwoners toegenomen met 2.1264, om naar 40.932 te groeien. en neemt het aantal Belgen af tot 32.341.

De èchte bevolkingsexplosie kwam er in de tien volgende jaren. Met 45.978 inwoners was er een toename van 5.046 bewoners, en nog maar 29.308 Belgen.

Turnhout, place to be voor inwijkelingen

Tussen 1979 en einde 2020, groeide de Turnhoutse bevolking met 8.306 inwoners, maar nam het aantal Belgen wel af met ruim 8.300, waardoor de aangroei van de Turnhoutse bevolking, sinds minstens 40 jaar,  enkel het gevolg is van inwijkelingen, zowel uit de EU als niet EU. Ruim 60% van die bevolkingsaangroei kwam er maar de laatst 10 jaar, sinds 2010 dus.

Ondertussen hebben veel inwijkelingen ook de Belgische nationaliteit verkregen. Daardoor is de verhouding inwoners met een Belgische nationaliteit, 36.445, anders dan het aantal inwoners van Belgische origine, namelijk 29.308. Onze stad is dus eigenlijk zowel the place to be, als the place to leave

Wat de gegevens van die nationaliteitsverwerving betreft, kan ik ze maar meegeven vanaf 1992 tot en met september 2021. In die periode verkregen 13.305 inwoners in het arrondissement Turnhout de Belgische nationaliteit. Ruim 30% van hen, namelijk 4.078 woonden in Turnhout.

Ook even vermelden dat in de leeftijdsgroep van 0 tot 24 jaar, reeds 55% van vreemde origine is.

Financieel

Een interessant weetje is zeker ook wel de opbrengst van de aanvullende personenbelasting in 2019. Die is in Turnhout, met 37,5 €, per procent belasting/per inwoner,  de kleinste in de stadsregio.  In Vosselaar is de waarde van 1% personenbelasting maar liefst +56 €…

Ook in de andere Kempische steden met een centrumfunctie -Herentals; Mol; Geel en Hoogstraten- is de opbrengst groter dan deze in onze stad.

In het lijstje van de 13 Vlaamse centrumsteden staan we op de 4e laagste plaats. Maar dat betekent wel een vooruitgang ten aanzien van 2008, waar we op de 3e laagste plaats stonden…

Eén cijfer in groter perspectief

Zonder de grote stadsvlucht, zou Turnhout op dit ogenblik zeker 54.000 inwoners tellen en zelfs meer. Dat zou de financiële draagkracht van de stad zeker hebben geholpen. Want vele vluchters hadden de financiële middelen om elders een onderkomen te betalen.

Anderzijds zou dat ook betekenen dat onze stad, met een gemiddelde huishoudgrootte van 2,23 personen ruim 3.500 wooneenheden meer dan nu het geval is, zou hebben. Ook dat zou zeker een slok op een borrel schelen inzake inkomsten onroerende voorheffing.

Het Noorden van de stad en de AA-vallei zouden dan ongetwijfeld ook al volgebouwd zijn…

Standaard
Geen categorie

We laten er tè veel aan de kant staan

5 plus 1 ~ - foto van peekel - Dieren - Zoom.nl

Dat het globale aantal werklozen in Vlaanderen en in Turnhout daalde afgelopen jaar , is maar amper een reden tot juichen, het verbergt immers een heel groot probleem en is bovendien ook maar de halve waarheid.

Laat me toe dit aan te tonen op basis van een aantal –gemiddelde– cijfers over 2019, 2020 en 2021. De Turnhoutse cijfers lees je (tussen haakjes)

2019

*92.980 laaggeschoolden (1.196)

*17.355 NIET inzetbaar op lange termijn (294)

*werkloosheidsduur : -1 jaar = 105.884 (1.117);  1 tot 2 jaar = 34.399 (402); +2 jaar =68426 (875)

2020

*94.760 laaggeschoolden (1.216)

*21.727 NIET inzetbaar op lange termijn (373)

*werkloosheidsduur : -1 jaar = 111.294 (1.174) ; 1 tot 2 jaar = 37.422 (452) ; +2 jaar = 69.788 (889)

2021

*86.014 laaggeschoolden (1.134)

*23.093 NIET inzetbaar op lange termijn (402)

*werkloosheidsduur : -1 jaar = 88.636 (917) ; 1 tot 2 jaar = 38.604 (465); +2 jaar = 70.216 (905)

Deze cijfers tonen duidelijk aan, dat enkel werklozen die minder dan 1 jaar werkloos zijn, kansen krijgen op de arbeidsmarkt. Verder stel je ook vast dat het aandeel van de laaggeschoolden zowat gelijk blijft, wat ongetwijfeld ook mede oorzaak is van een stijgend aantal knelpuntvacatures.

Ook het aantal niet-inzetbare werklozen op lange termijn neemt, met +1/3 sinds 2019, schrikbarend toe. Wat VDAB bedoeld met het waarom van niet inzetbaar kan je lezen in bijgevoegd artikel van HLN  https://www.hln.be/opleidingen/22-865-werkzoekenden-bij-vdab-op-lange-termijn-niet-inzetbaar-op-arbeidsmarkt~a1c15a71/

Als we de parameters van de werkloosheidsduur -langer dan 1 jaar werkloos- en het aantal niet-inzetbaren samen tellen, dan stonden in 2019, 1.571 werkzoekenden aan de kant in Turnhout en is dat twee jaar later al opgelopen tot 1.772 of + 201 werkzoekenden die de arbeidsmarkt en VDAB aan de kant laten staan !!

De enige conclusie die je aan deze cijfers kan verbinden is dat de Vlaamse arbeidsmarkt en ook VDAB, een gigantisch groot sociaal passief aan het creëren zijn.

Dit is noch maatschappelijk, noch individueel te verantwoorden. Gepaste actie dringt zich dan ook op !

Dré Wolput

9 januari 2021

Bronnen : https://arvastat.vdab.be/

Standaard
Geen categorie

Slordig èn overbodig

Het meest absurde verkeersbord van België staat in Leuven, maar daar is een  reden voor | Leuven | hln.be

Nadat er op de Steenweg Op Mol in Turnhout werkzaamheden werden uitgevoerd, is deze invalsweg naar het centrum al voor het kerstreces opnieuw opengesteld.

Helaas werd vergeten om de signalisatie langs weerskanten van de ring en op invalswegen weg te halen Signalisatie die aangeeft dat…de Steenweg Op Mol is afgesloten en dat het centrum van de stad alsmede de Turnova parking enkel via de Graatakker bereikbaar is…

Deze overbodige signalisatie -want niet meer van toepassing- heeft ongetwijfeld geleid tot een overbelasting van het ondertussen conflictvrij gemaakte kruispunt van de Graatakker/Steenweg op Zevendonk.

Dat er regelmatig een lange file stond (op de buitenring) om naar het centrum te rijden is ongetwijfeld mede het gevolg van die overbodige signalisatie…

Enkele dagen geleden stuurde ik hierover een mailtje aan schepen Boogers (mobiliteit). Maar toen ik deze namiddag, na 16.00u via de ring huiswaarts reed, stelde ik vast dat die overbodige signalisatie…er nog steeds staat.

Ik vind dit een verregaande vorm van slordigheid die bovendien heel wat verkeer op het verkeerde wiel zet(te). En dat zal zo zeker nog wel tot volgende week duren vrees ik !!

Standaard
Geen categorie

Opletten en waakzaam zijn

Waakzaam | Bibliotheek Antwerpen

In het verkeer

Als weggebruiker, met de auto, met de fiets of te voet, is het altijd opletten wanneer je aan een kruispunt komt.

Ik stel de laatste tijd vast dat meer en maar chauffeurs, het oranje, zelfs het rode licht negeren bij het naderen van een kruispunt. Zo bijvoorbeeld aan lichten van de Stwg. Op Oosthoven en de ring. Technisch mag een kruispunt dan al (bijna) volledig conflictvrij zijn gemaakt…maar er kan uiteraard enkel sprake zijn van conflictvrije doorgang als iedereen -tijdig- stopt bij rood en enkel verder rijdt bij groen.

Een volledig conflictvrije regeling is sinds enkele weken van toepassing op het kruispunt Graatakker, Ring en Stwg Op Zevendonk. Maar ook hier stel ik vast dat sommigen dat nog niet echt kennen. Als een auto die van de ring rechtsaf gaat naar de Stwg. Op Zevendonk, terwijl al mensen -bij groen- te voet en met de fiets aan het oversteken zijn…dan is iemand zwaar in de fout gegaan…

Maar er is op dit kruispunt ook een algemeen probleem vrees ik. Zo stelde ik elke keer vast dat, wanneer een bepaalde richting groen krijgt, er zich nog wagens/vrachtwagens midden OP het kruispunt bevinden.

Ik kan moeilijk aannemen dat die dan telkens door oranje of zelfs rood zijn gereden. Ik ga er wel van uit dat er sprake is van een technische fout in de lichtenregeling. En dat de tijd, om het kruispunt te ontruimen, vooraleer een andere richting groen te geven, veel tè kort is…

Verder stel ik me ook al lang de vraag waarom het nog steeds toegelaten is dat auto’s aan een kruispunt van de ring (voorbeeld Noord Brabantlaan-Steenweg op Oosthoven, rechtsomkeer mogen maken, terwijl het verkeer wat uit de stad komt tegelijk ook in dezelfde richting de ring aan het oprijden is…

Inzake werkloosheid in Turnhout

In december tellen we exact 27 werklozen meer dan een maand eerder. Een vaststelling die me toch wel eigenaardig overkomt. Al ruim een half jaar schreeuwen de werkgevers moord en brand, dat ze hun vacatures niet krijgen ingevuld… Einde november stonden er in Turnhout nog bijna -600- vacatures bij VDAB open.

Heeft deze stijging te maken met het verlopen van een (interim)contract van erkende vluchtelingen die via OCMW (kortstondig) aan de slag konden gaan ? Of heeft het  vooral ook te maken met de samenstelling van de groep werkzoekenden in onze stad ?

Zo stijgt -alweer- het aantal werklozen die langer dan twee jaar werkloos zijn. Ook het aantal laaggeschoolden is gestegen. Is het de  verhouding tussen werklozen van Belgische origine (47%) tegenover die van vreemde herkomst (53%) die een rol speelt ?

Nochtans hebben vele werklozen van vreemde herkomst, in Turnhout, ondertussen de Belgische nationaliteit verkregen. Maar dat lijkt hen niet ècht te helpen om aan de slag te kunnen/mogen gaan

In het volgende lijstje lees je eerst het cijfer aantal werklozen volgens origine en in het 2e cijfer ( ) het aantal werklozen die nog NIET de Belgische nationaliteit hebben.  

Irakezen = 61 (21); Iraniërs = 25 (4); Syriërs = 68 (24); Marokkanen = 113 (36); Roemenen = 111 (92) Afghanen = 69 (30)

Alvast een opdracht voor het innovatiecentrum werk om dit verder te onderzoeken !

Standaard