Geen categorie

Verwarrend verkeer

Afbeeldingsresultaat voor oude fotos zeshoek turnhout

Ik wil nader ingaan op de verkeerssituatie aan de Turnhoutse Zeshoek. Daar waar al geruime tijd de verkeerslichten niet meer werken. Velen vinden het goed zo, zonder lichten. Alles gaat vlotter, sneller, geen bussen die staan aan te schuiven enz. …

Maar, is het ook allemaal wel veilig(er) zonder lichten. Een nader onderzoek leverde me meer vragen dan antwoorden op. En wel hierom

a) komende langs De Merodelei staan volgende verkeersborden net voor het kruispunt

  verkeersbord B15, wat wijst op een voorrangskruispunt. Er is ook volgend onderbord aangebracht  wat dan weer wijst op ‘de voorrangsweg buigt zich naar rechts’

b) Maar, als je uit de Victoriestraat de Zeshoek nadert, kom je datzelfde verkeersbord B15 tegen… Dus ook het verkeer komende uit de Victoriestraat komt op een voorrangskruispunt terecht. Dan stellen zich toch wel wat vragen. Om te beginnen ‘wie heeft voorrang op wie’?

Voor zover mijn kennis reikt moeten de vele autobussen, fietsers en auto’s (op de toegelaten uren) die rechtdoor van de Merodelei de Gasthuisstraat inrijden, voorrang verlenen aan het verkeer wat uit de Victoriestraat komt ! Juist ??

Het verkeer uit de Victoriestraat heeft dan weer voorrang op fietsers die vanuit de Sint-Antoniusstraat of Renier Sniedersstraat het kruispunt van de zeshoek oprijden. Om dan richting Merodelei of Victoriestraat te gaan! Juist ??

En als je op een voorrangskruispunt komt ‘tellen’ dan de zebrapaden nog wel ?

Enfin, heel wat verkeerstechnische vragen en onzekerheden ook voor de verschillende weggebruikers. Trouwens, wat zal het oordeel zijn van een verzekering als zich in deze situatie een ongeval voordoet ?

Misschien toch maar beter, veiliger en vooral minder verwarrend als de verkeerslichten terug in werking zouden komen ??

Standaard
Geen categorie

Belangen vermengen

Gerelateerde afbeeldingHet Publifin schandaal , in het zuiden van het land is moordend voor de PS. Daar zijn steeds meer opiniemakers het over eens. Gisteren kwam ook de ex-burgemeester van Hasselt, Hilde Claes (SP.a), negatief in het nieuws wegens belangenvermenging.Net op het ogenblik dat het nieuws van  Hilde Claes bekend werd, kwam een speciale uitnodiging -voor mijn partner-in mijn mailbox terecht. Om aanwezig te zijn op de lanceringsparty van de zorggroep ORION.

Wat is Orion ?

Het gaat om een verzelfstandiging, binnen het OCMW, van -in ruime zin- de seniorenwerking van het OCMW.

Op 8 september vorig jaar werd deze zorggroep ORION officieel opgericht. Een historische stap in de geschiedenis van OCMW Turnhout werd het genoemd.  De OCMW Raad keurde unaniem de oprichting van deze Zorggroep Orion goed. Bij de Zorggroep horen WZC De Wending, de assistentiewoningen in de Albert Van Dyckstraat, dienstencentrum Albert Van Dyck en ontmoetingscentrum De Meerloop.

Meer informatie over ORION   http://www.zorggroep-orion.be/over-ons/nieuws/

Maar, wat heeft dat dan te maken met de uitnodiging van/voor de lanceringsparty van Orion ?
Deze party gaat door in ‘De Oude Eik’ in Turnhout.
Op zich geen probleem, ware het niet dat…
-het bestuur van de vzw Orion voornamelijk bestaat uit OCMW-leden; Alle coalitiepartners hebben een zitje in de Raad Van Bestuur en NVA vanuit de oppositie zelfs twee.
-onder voorzitterschap van Luc Op De Beeck
-met als Directeur Bart Michielsen: secretaris van dat OCMW
De Oude Eik is in uitbating van Fons Mertens (CD&V voorzitter in Turnhout) en zijn echtgenote Griet Van Rooy; OCMW-raadslid en plaatsvervangend OCMW voorzitter
Is dit belangenvermenging ? Een vriendendienst ?
Zelf ben ik juridisch niet voldoende onderlegd om dit als belangenvermenging te bestempelen.
Maar, om het te zeggen met de woorden die vice-premier Peeters (CD&V) graag gebruikt,
Dit is zeker niet wijs !!
Standaard
Geen categorie

Vloeken -2-

Afbeeldingsresultaat voor fotos federale overheidsdiensten

Heel wat gepensioneerden, namelijk zij die een minimumpensioen genieten, ontvangen deze maand een brief. De -weinige- informatie die deze brief bevat kon en kan niet anders worden begrepen dan een ‘vermindering’ van 80 à 100 euro pensioen per maand. Een voorbeeld van zeer slechte  communicatie vanuit de federale pensioendienst. Lees verder

Standaard
Geen categorie

Parkeer ON kunde

De parkeerautomaat is volledig uit de grond gerukt. - Foto JVN

Na een lange tijd van, niet al te grondige voorbereiding, zo blijkt nu, werd per 1 januari de controle op het parkeren toevertrouwd aan de politie. De administratie die je destijds kon vinden in de APCOA winkel in de Patersstraat, verhuisde met de nieuwe firma Besix naar Campus Blairon. Nog een dienst die uit het centrum verdwenen is. Lees verder

Standaard