Geen categorie

Zeg eens AA

IMG_5717

Vrijwaring van de AA-vallei in Turnhout, is een eis van vele Schorvoortenaren maar evenzeer van mensen buiten deze woonkern. De problematiek haalde zelfs het Vlaams parlement met een door PVDA ingediende, maar meteen ook verworpen, resolutie.

In Turnhout zelf zorgt één en ander ook voor flink wat politiek geschuifel. Zo vroeg Hannes Anaf, die zelf meeschreef aan het masterplan voor Schorvoort of Vlaanderen niet voldoende geld wil vrijmaken om de AA-vallei te redden ?!

Herverkiezing veilig stellen

Maar niet enkel hij is tot andere inzichten gekomen, zo ook TIM-fractieleider Peter Roes die mag beschouwd worden als een van de trekkers in de actiegroep red de AA-vallei.

Nochtans was het zijn burgemeester Eric Vos, die destijds de Vlaamse Bouwmeester naar Turnhout vroeg, om de krijtlijnen voor het Masterplan Schorvoort mee uit te tekenen   https://www.gva.be/cnt/dmf20210119_95744071

Zelf vertaal ik het begrip tot andere inzichten gekomen als : ik moet mijn herverkiezing verzekeren

Minder auto, veel meer wandelen en fietsen

Stadsregio Turnhout start opmaak van gezamenlijk mobiliteitsplan. Veel meer verplaatsingen te voet, met de fiets of het openbaar vervoer én een kwart minder verplaatsingen met de auto. Dat is de ambitieuze doelstelling die de gemeenten van de stadsregio Turnhout tegen 2035 willen bereiken.

Veel meer verplaatsingen met de fiets… maar terzelfdertijd kant Natuurpunt, afdeling De Turnhoutse Kempen,  zich resoluut tegen een fietsostrade langs de spoorweg tussen Tielen (Kasterlee) en Turnhout. Zij zetten met andere woorden het gat tegen de kar…

Een tip voor beter klimaat

En dan is er nog de ambitie van onze stad Turnhout om tegen 2050 klimaatneutraal te zijn. Mooi zo. Maar tegelijk wil ik toch volgend klimaatprobleem signaleren. In de winter, maar evengoed in het voor- en najaar hebben wij in onze woonomgeving regelmatig  ernstige reukhinder, als gevolg van huishoudelijke houtverwarming. Zelfs in die mate dat we echt geen ramen kunnen openzetten om te verluchten.

Recent publiceerde de Vlaamse overheid een analyse van rechtspraak en rechtsleer over hinder en klachten als gevolg van huishoudelijke houtverwarming..

In deze studie ook een overzicht van de gemeenten die terzake een specifieke regelgeving hebben opgemaakt en hanteren. Helaas ontbreekt de stad Turnhout in dit lijstje. Ik maak alvast  deze tip en het rapport, aan de schepen van leefmilieu over. En ook aan mijn lezers natuurlijk.

https://www.vlaanderen.be/publicaties/analyse-van-rechtspraak-en-rechtsleer-over-hinder-en-klachten-als-gevolg-van-huishoudelijke-houtverwarming

Standaard
Geen categorie

Betere pensioenen ?!

Pensioen Deurbanner - Banners - Fun

In een SP.a twitterbericht van 1 oktober 2020 staat geschreven : opdrachten zijn duidelijk. We willen pensioenen verbeteren zo stelt Frank Vandenbroucke in Terzake.

Ik heb toch enkele ambetante vragen aan zijn voorzitter Conner Rousseau. Maar helaas is dit mateke getroffen door een coronabesmetting en reken ik erop dat zijn partijgenoten die deze blog lezen mijn vragen wel zullen ter harte nemen.

  1. Via My pension vernam ik deze week dat mijn netto-pensioen vanaf deze maand iets lager zal zijn wegens een aanpassing van de bedrijfsvoorheffing. Een vermindering van 2,97 €/maand. Hoe klein de vermindering ook is,  dit valt alleszins niet onder de SP.a noemer van betere pensioenen
  2. De pensioenen zijn  de enige uitkering in de sociale zekerheid waarbij een inhouding van toepassing is voor ziekte- en invaliditeitsverzekering en ook nog een inhouding van een solidariteitsbijdrage. Ik vind het alles behalve logisch dat op een uitkering die is opgebouwd op basis van RSZ-bijdragen op je verdiende loon, gedurende je ganse beroepsloopbaan, dergelijke inhoudingen gebeuren. Temeer daar je als gepensioneerde geen rechten meer kan openen op een ziekte- of invaliditeitsuitkering…

Ter info : op de uitkeringen bij werkloosheid, is enkel een bedrijfsvoorheffing als inhouding voorzien. Wat de uitkeringen bij ziekte betreft, het eerste jaar (primaire ongeschiktheid) is er eveneens enkel een inhouding bedrijfsvoorheffing voorzien. Vanaf het 2e jaar arbeidsongeschiktheid (invaliditeitsuitkering) is er enkel nog een inhouding van maximaal 3,5% voor de pensioenen.

Ten slotte ook nog deze vraag : als de uitgaven voor pensioen worden genoemd, spreken jullie altijd over de bruto-bedragen. Maar er komt via de inhoudingen zoals hier boven vernoemd èn via de bedrijfsvoorheffing (belastingen) wel een deel terug in de staatskas.

Is het dan niet beter, eerlijker, transparanter en correcter om de netto bedragen kenbaar te maken aan de bevolking ?!

Standaard
Geen categorie

Parlando ma non troppo

Sprekers | Top-Teambuilding.nl

Alhoewel het een muziekterm betreft, kan je de titel van deze blog ook lezen als : spreek erover maar niet te veel. Met andere woorden, erover klappen is belangrijk maar tot daden overgaan nog vele malen belangrijker.

Zo bijvoorbeeld over de beslissing van het Turnhoutse stadsbestuur om elke huurwoning te verplichten een conformiteitsattest te kunnen voorleggen. Uit cijfers weten we dat er in Turnhout, in verhouding met onze buurgemeenten, veel meer huurders dan eigenaars wonen.

Minimumeisen inzake veiligheid en wooncomfort zijn dan ook geen overdreven bekommernissen.

Maar het is ook een goede zaak dat de stedelijke overheid overgaat tot concrete acties, lees controles, als blijkt dat een en ander helemaal niet in orde is. En dat gebeurde zondagochtend op een gecoördineerde wijze in het vroegere hotel ‘tegenover’ in de Stationsstraat.

Alhoewel dit gebouw al lang niet meer de functie van hotel vervulde woonden er blijkbaar toch een 40-tal mensen, vooral Oost-Europeanen op permanente basis.

Goeie zaak dat de stad deze verwerpelijke huisjesmelkerij aanpakt. Maar dat kan maar nut hebben als ook de verhuurder/eigenaar van zo’n gebouw kordaat wordt aangepakt en dit verhaal een correct juridisch staartje krijgt.

Of er in dezelfde omgeving of elders in Turnhout ook zulke wanpraktijken bestaan, lijdt volgens mij geen twijfel. Laat dus de operatie woonveiligheid/wooncomfort en strijd tegen illegaliteit in wonen, maar doorgaan.

Waar ook enorm veel te veel over gepraat wordt is de coronacrisis. Geen viroloog, statisticus die er géén mening over heeft. En onze kwaliteitsmedia nemen al die, veelal tegenstrijdige, meningen ook allemaal over.

Neem nu de problematiek van het reizen en de controle/quarantaine daarop voor terugkeerders. Er is de voorbije weken zodanig veel over gepraat dat het een ware kakafonie is geworden. Maar…nog steeds veel geblaat en te weinig wol.

De federale regering durft nog steeds géén verbod op niet-essentiële reizen instellen. Maar al te graag verschuilen ze zich achter het feit dat wij een erg geconnecteerde (verbonden) samenleving zijn en…dat Europa hierin moet beslissen.

Wel, wel, wel…ook bij de eerste golf en lockdown waren wij al een geconnecteerde samenleving maar werd het reizen WEL verboden. En toen enkele dagen voor Kerstmis bleek dat Groot-Brittannië  te maken kreeg met een erg besmettelijke variant, kon op enkele uren tijd alle verkeer met dat land worden stilgelegd. In de hoop dat Europa wel zou volgen…

Als gevolg hiervan dienden heel wat vrachtwagenchauffeurs hun Kerstavond/dag in alle eenzaamheid door te brengen, ver van hun geconnecteerde familie…

Dames en Heren politici, virologen en statistici, parlando ma non troppo, maar doe wat nodig is en stop met uwe kop in het zand te steken en de mensen hunne kop helemaal zot te maken…

Door te blijven aanklungelen verzwak je het draagvlak en verzwak je vooral de ploeg van 11 miljoen

Standaard
Geen categorie

Logisch denken

De Denker, Rodin, Rodin Museum
De Denker – Rodin

Recht en advocaten

Een aan alcohol verslaafde man die met maar liefst vier flessen wodka, zonder te betalen, de Carrefour buitenwandelde en zich bovendien agressief gedroeg tegenover twee winkeldetectives, werd gehoord door de rechter. Beklaagde riskeert een celstraf van drie maanden. Een gevangenisstraf is volgens zijn raadsman niet aangewezen. Hij wilde geen spullen stelen, maar had gewoon nood aan alcohol.

Logisch toch, als je dorst hebt moet je drinken…zal de advocaat redeneren

Kanttekening : een advocaat mag/moet zijn cliënt verdedigen met alle middelen van recht. Een leugentje of ferme verdraaiing van de feiten inbegrepen. Het is aan de rechter(s) om dit te doorprikken.

Rellen en advocaten

Een advocaat als Alexis Deswaef is als een gebeten hond in zaken van vermeend politiegeweld. Vooral -of zelfs uitsluitend- als het mensen van vreemde origine betreft. Hij spreekt dan een groep van vreedzame betogers ook toe als activist met het petje van advocaat. Zij collega Kati Verstrepen heeft zich dan weer gespecialiseerd in zaken rond asielzoekers. Ook daar stelt zij zich in de eerste plaats op als activiste. Tegelijk gaat ze zich ook nog eens bemoeien met hoe de politie rellen aanpakt.

Maar nooit hoor of lees je dat deze activistische advocaten de rellen op zich veroordelen. Laat staan dat ze enige vorm van medelijden tonen met een agente die zwaar gestampt en geslagen door betogers werd afgevoerd naar het ziekenhuis.

Logisch toch dat je de indruk krijgt dat beide advocaten in de eerste plaats politiehaters zijn en enkel opkomen voor de rechten van een bepaalde groep mensen. https://doorbraak.be/alexis-deswaef-brussels-trumpiaans-pyromaan/

Is 1+1 nu 3 of slechts 1,5 ?

Pfizer nam ons dit weekend in een izer(en)tang. Er waren 100.000 doses van het coronavaccin voorzien. Maar ze zouden er 40.000 minder leveren, slechts 60.000 dus. Na forse kritiek draaide Pfizer toch weer bij en laten ze weten géén 40.000 dosissen, maar slechts 7.000 dosissen minder te leveren. En zo krijgt België in  plaats van 100.000 dossisen er nu dus 86.500…Hoezo, 7.000 minder ?? Het zijn er zelfs  13.500 minder

Niet logisch toch dat Pfizer -juist op een ogenblik dat héél Europa zijn vaccinaties is gestart- zijn productiecapaciteit wil opschalen…en ze kunnen nu het aantal dosissen nog niet correct tellen !!

Fietspaden

Dat er afzonderlijke fietspaden worden aangelegd per rijrichting vind ik een prima zaak. En ook verkeersveiliger. Logisch dus. Veel minder verkeersveilig, gevaarlijk zelfs, en derhalve ook alles behalve logisch, is dat fietsers deze afzonderlijke fietspaden steeds meer in tegenrichting gaan gebruiken.

Kanttekening voor het beleid : fietsveiligheid en fietscomfort zijn twee aparte componenten. Onze Turnhoutse straten vertonen steeds meer fietsgevaarlijke kotten en bulten !

Lachaert van Open VLD pleit voor duidelijke regels over wat overheid mag doen in uitzonderlijke situaties. Tièns, wat hebben de parlementairen van de meerderheid dan allemaal -niet- gedaan de afgelopen drie maanden ?? Tegelijk pleit hij ook voor het stopzetten van het vingerwijzen naar mekaar.

Logischerwijze doelt hij hiermee zeker op Calvo die nog niet(s) anders heeft gedaan dan vingerwijzen. Zo noemt en beschuldigd hij de Vlaamse oppositie zelfs het virus van het kwaad te verspreiden!!

Standaard
Geen categorie

Klungelaars

‘Vandaag op het Overlegcomité versoepelingen noch verstrengingen’
Foto : Belga

Het is nu zowat een jaar geleden, dat het uiterst besmettelijke virusbeestje, ook ons land binnenkwam. Het aanvankelijke het is maar een griepje, heeft ondertussen al lang plaats gemaakt voor paniek die maar niet gaat liggen.

Dat zowel virologen, experten en de overheid in den beginne een aantal fouten hebben gemaakt, valt nog te begrijpen. Iedereen werd zowat overvallen door de kracht van dit virus. Dat er aanvankelijk niet voldoende beschermingsmateriaal was, vooral in de woonzorgcentra is al een fout van een andere grootteorde. Een stock aan mondkapjes vernietigen en niet terug aanvullen…het is maar één voorbeeld.

Maar dat men vandaag, een jaar later nog steeds zit te klungelen valt al helemaal niet meer te begrijpen, laat staan te vergoelijken !

Ik vermeld hier een aantal voorbeelden van onuitstaanbaar klungelgedrag.

Reizen en grenzen

De federale overheid had niet de moed om nog voor de Kerstvakantie het niet-noodzakelijke reizen vanuit en naar ons land, te verbieden. Het gevolg liet zich toen al raden : er werden flink wat besmettingen èn varianten geïmporteerd door terugkerende reizigers. Het gevolg laat zich raden : ferme stijging in het aantal besmettingen; in Brussel zelfs +86%, hoofdzakelijk omwille van teruggekeerde reizigers. Eventuele versoepelingen schuiven steeds verder op in de tijd…en een nog strengere lockdown is ook al niet uitgesloten

In eigen streek diende een verblijfspark in Kasterlee in volledige lockdown te worden geplaatst omwille van flink wat besmettingen van teruggekeerde werknemers uit Oost-Europa  https://www.rtv.be/artikels/230-bewoners-chaletpark-fauwater-getest-op-corona-a93153

Vijgen na Pasen

De maatregelen die men dan snel snel heeft genomen van invullen PLF papieren, tot testen en quarantaineverplichting blijken alleszins niet afdoende genoeg en bovendien ook vijgen na Pasen.

Vandaag kondigt ons land scherpere regels aan voor reizigers die met de bus of trein vanuit landen buiten de EU naar België komen. Reizigers zullen het PLF-document moeten invullen ongeacht de duur van hun verblijf in het buitenland en in België.

Voor de elvendertigste keer stel ik hierbij de vraag : en hoe worden asielzoekers die van alle kanten naar ons land komen daarin behandeld ???

Controle

Alhoewel het met grote trom werd aangekondigd voor de kerstvakantie: Vlamingen die met corona besmet zijn en hun hoogrisicocontacten zouden voortaan strenger opgevolgd worden. Die quarantainecontroles komen echter moeizaam van de grond. Zestig procent van de gemeenten kan vandaag nog altijd niet zien welke inwoners in quarantaine zouden moeten zitten zo klinkt het vandaag…

Mogelijks is één en ander wel in  orde tegen de…zomervakantie, want de krokusvakantie zal nog te snel zijn zeker ?

Tellen

Aan de verwarrende uitleg in verband met het tellen van de covid 19 overlijdens zijn we al wat gewoon geraakt. Maar nu blijkt ook al dat het aantal vaccinaties niet juist kan/kon worden geteld. Zo bleken de cijfers die de Vlaamse regering enkele dagen geleden bekend maakte, verkeerd geteld en verkeerd doorgegeven via het agentschap zorg en gezondheid…

Nu ja, maakt dat tellen nog wel iets uit ? Inzake overlijdens/inwoners staan we aan de top. Inzake vaccinaties/inwoners bungelen we aan het staartje !

Ze denken dat we imbecielen zijn, aldus Doctor in de psychologie Elke Geraerts (39) Zij is -terecht- vernietigend over hoe overheid en virologen communiceren.

Goed bezig ? Ik heb steeds meer mijn twijfels wat onze overheden betreft.

Standaard
Geen categorie

Rellen, comme d’habitude*

Foto : De Tijd

*zoals gewoonlijk

Dat oudejaarsnacht in het Brusselse alweer een erg woelig verloop kende waarbij tientallen auto’s in brand werden gestoken…het is maar zoals gewoonlijk.

Dat er bij de vreedzame betoging van gisteren alweer zware rellen zijn uitgebroken…het is maar comme d’habitude.

Maar het zal allemaal weer wel aan ‘ons’ liggen zeker, zoals gewoonlijk. Toch enkele fundamentele beschouwingen/vragen bij dit gebeuren

*Mijnheer de Burgemeester Emir Kir, is er in uw gemeente geen samenscholingsverbod van toepassing ? Nadat hij eerder al door de PS uit de partij werd gezet kan hij door de minister van binnenlandse zaken ook best uit zijn burgemeestersambt worden gezet.

*Alexis Deswaef, mensenrechteactivist, politiehater en nu ook nog oproerkraaier en in bijberoep advocaat…kijk naar de beelden van VRT journaal op 13/1 ll om 19.00u…Is er nu echt niemand die zijn rol in deze in vraag durft stellen ? De orde van advocaten misschien ?

*Deze betoging is er gekomen op initiatief van een Guineese jeugdorganisatie. Zij en heel veel mensen uit de zwarte gemeenschap in Brussel blijken het erg moeilijk te hebben met onze rechtsregels en rechtsorganisatie.

Er is een onderzoek ingesteld naar eventuele nalatigheden van de politie. Er is een autopsie, waarbij ondertussen werd bevestigd dat De 23-jarige Ibrahima Barrie, die zaterdag overleed na te zijn opgepakt door de Brusselse politie, is gestorven aan een hartstilstand. Uit de autopsie blijkt dat Ibrahima een hartafwijking had. https://www.hln.be/brussel/autopsie-onthult-hartafwijking-bij-ibrahima-23-geen-sporen-van-drugs~af7c9050/

*in het verleden is al meermaals gebleken dat bepaalde gemeenschappen (waaronder de Guineese)  ook absoluut geen geloof willen hechten aan de resultaten van dergelijke autopsie of andere medische vaststellingen. Zo  bijvoorbeeld met deze rellen aan een Schaarbeekse school in april 2019 https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20190430_04365885

*Maar ik heb voor alle jeugd- en andere welzijns- en maatschappelijk werkers in het Brusselse een zeer belangrijke boodschap en dat is de volgende : stop met het veralgemenen dat het hier telkens achtergestelde en gestigmatiseerde jongeren betreft.

Zogenaamde vreedzame betogers kwamen, voorzien van molotovcoctails een politiebureau in brand steken en andere vernielingen aanrichten. Er zijn gisteren ook meer dan 100 arrestaties verricht.

Maak nu eindelijk een eens sociaal-economisch-juridisch profiel op van deze en andere jongeren die eerder werden aangehouden. Wie zijn ze, van wat leven ze. Leefloon, dopgeld of ziekenkas of zijn er andere bronnen van inkomsten in het spel ?! Wat is hun schoolse opleiding (in zoverre ze die ook al hebben beëindigd. Hebben ze buiten rellen veroorzaken en plunderen ook nog andere competenties en vaardigheden ?! Zo ja welke…

Hebben ze ooit al eens gewerkt, zo ja waar en hoelang. Hebben ze regelmatig ook echt wel gesolliciteerd ?!

Zijn ze eerder al in aanraking gekomen met politie en justitie ? Voor welke feiten enz…Met andere woorden : breng het echte krapuul in beeld.

Als zelfs de wagen van de Koning, met het staatshoofd in die auto -bewust- werd bekogeld dat is het duidelijk dat de Brusselse samenleving wordt geterroriseerd door niets of niemand ontziende crapuleuse onruststokers plunderaars en vandalen die ongetwijfeld allemaal een verborgen agenda hanteren !

Pas als dat alles systematisch zou worden toegepast kan je verwachten dat ook de samenleving niet langer alle Brusselse jongeren van vreemde herkomst bestempelt als krapuul !!

Standaard
Geen categorie

Verweven of verdwijnen

Rubberfabriek, Duitsland, industrie, verlaten, urbex | Verlaten huizen,  Abandoned buildings, Oude verlaten gebouwen

Nu ben ik al lange tijd geen lid meer van CD&V, trouwens van géén enkele politieke partij, maar kreeg deze dagen plots weer de cd&v nieuws brieven in mijn mailbox.

Ofwel werd een oud adressenbestand gebruikt, ofwel willen ze mijn aandacht vestigen op een zaak die mij verontrust. Een woordje uitleg over wat in die nieuwbrief staat en wat mij zo verontrust :

Als CD&V willen we op termijn een sterke binnenstad behouden. Dit is belangrijk voor tewerkstelling maar ook voor de leefbaarheid. Daarom ijveren wij ervoor dat de verschillende vormen van ondernemerschap ook in de kern aanwezig blijven. 
 Maar het is niet altijd gemakkelijk om ondernemingen in buurten en wijken te laten floreren.

Onze binnenstad kent nog verschillende oude industriële sites. Enkele hebben reeds een nieuwe invulling gekregen zoals Brepols (Turnova) en Atelfon-Foresco (Niefhout).

Er zijn echter heel wat sites die nog geen invulling hebben. Samen met vier andere steden in Vlaanderen kregen we subsidies om een verweefcoach aan te werven. Samen met deze coach en de buurt gaan  we aan de slag om te bekijken hoe we oude industriële sites kunnen omvormen tot gebieden waar kansen liggen voor nieuwe ondernemingen (van kantoren en winkels tot ambachten) en geïntegreerde woonprojecten.

Uiteraard is elke site uniek, zowel in samenstelling als in ligging. Bij het uitwerken van de plannen is het daarom belangrijk dat we samen met de verweefcoach, een goede verstandhouding blijven bewaken tussen de bedrijven, de buurt en de stad.
 
Voor Turnhout hebben we zo voorlopig 6 projectsites uitgewerkt die elk een ander economisch oogmerk hebben, nl:
–          de site Begijnendreef waar houthandel Jansen zat;
–          de site rond het stadhuis op de Grote Markt tussen de Warandestraat en de Gasthuisstraat;
–          de Le Bon site tussen de Gasthuisstraat en de Victoriestraat;
–          de site van Den Bond in de Korte Begijnenstraat;
–          de omgeving van Garage Deckx 
–          Smurfit Kappa aan de Steenweg op Mol.

Het zijn vooral deze twee laatst vernoemde sites die mijn bijzondere aandacht trekken. Noch garage Deckx, noch Smurfit Kappa (het vroegere Van Mierlo-Proost) zijn leegstaande sites.

Integendeel werken op beide plaatsen heel wat Turnhoutenaren !! Het is dan ook op zijn minst opmerkelijk te noemen dat deze twee sites vernoemd worden als oude industriële sites   Valt dit dan te begrijpen als dat deze ondernemingen op die plaats moeten verdwijnen ?!  

Trouwens, als dit zo is, op welke termijn dient dat dan te gebeuren en kunnen die ondernemingen het financieel aan om zich elders te vestigen ? Blijven die dan in onze stad actief enz. …  

Een nieuwsbrief opstellen en opsturen is één. Maar verduidelijking en duidelijkheid verschaffen over het waarom deze twee sites zijn opgenomen in de plannen is dan weer absoluut en dringend noodzakelijk.  

Tenzij het de bedoeling is dat een verweefcoach ook een verdwijncoach moet worden…      
Standaard
Geen categorie

Arbeid Adelt

Beleid heeft plannen voor Turnhout | Dré Wolput

Van hard te werken word je een nobeler, een beter mens. Aldus het gezegde. Maar dan moet je wel de kans hebben of krijgen om te werken.

Vacatures voor wie wel of niet

Als ik in de statistieken (Arvastat) ga kijken neem ik enkel de vacatures in aanmerking, die rechtstreeks aan VDAB werden gemeld. In het zogenaamde normale economische circuit èn zonder uitzendarbeid. Dat doe ik om dubbeltellingen -of zelfs meer- in het aantal vacatures te vermijden.

In dat opzicht waren er in Turnhout over het ganse jaar, 2.577 jobs in de aanbieding. Einde vorig jaar, tellen we in Turnhout 2.268 werklozen.

Geen scholing maar wel goede attitude

Voor 1.063 van deze vacatures werd geen enkele scholingsvereiste gesteld. Te verstaan als geen getuigschrift/diploma nodig. Maar, voor eender welke job is en blijft de attitude -houding en gedrag- van de werkzoekende wel erg belangrijk.

Denk daarbij aan het volgende : beleefdheid, collegialiteit, stiptheid kunnen en willen werken onder leiding, gezag en toezicht (ongeacht wie de leidinggevende is)

Vorige maand viel 50% van de werklozen onder de noemer laaggeschoold. In cijfers 1.145, of 74 meer dan in december 2019. Van deze groep zijn 558 werkzoekenden jonger dan 40 jaar. Wat toch wel  een behoorlijk groot èn jong arbeidspotentieel is. En toch zijn er in december nog steeds 108 van die jobaanbiedingen zonder scholingsvereiste, niet ingevuld.

Grote kloof, mismatch genaamd

Er kunnen redenen zijn van medische en/of psychische aard, waarom een werkzoekende niet kan worden gematcht in een job. Maar, naast het belang van een goede attitude is  ook het competetentieprofiel van werklozen belangrijk. Ik vertaal het eenvoudig in wat ken ik, wat kan ik en wat wil ik en wat wil ik bijleren. Vorig jaar suggereerde ik al aan de schepenen om werk te maken van het opmaken van die competentieprofielen, vooral dan voor de talrijke nieuwkomers in ’t stad. Zo kan je deze mensen versterken bij het solliciteren. Ik vraag me af of met die suggestie ook effectief al iets werd gedaan ?! 

Bij die nieuwkomers zorgt ook het gebrek aan kennis van het Nederlands, naast hun afkomst, voor een moeilijke toegang tot de jobmarkt.

Wat dat betreft heb ik toch ook wel wat vragen aan het beleid. Zo investeerde de stad ruim 1 miljoen in een nieuw Veldekenshof. Vooral ook met de bedoeling om nieuwkomers op te leiden tot een job in de horeca. Ondertussen was en is de horeca echter al een hele tijd gesloten. Wat is er ondertussen met deze mensen dan wèl gedaan ? Zijn die in een ander traject opgenomen ? Of heeft men gebruik gemaakt van deze lockdown om meerdere mensen de kans te geven op een snellere taalverwerving ?

Trouwens, wat die taalkennis betreft is het echt niet zo dat nieuwkomers het Nederlands zodanig goed moeten kennen dat ze een boek of zelfs een blog foutloos in het Nederlands kunnen lezen of schrijven…Een basiskennis lijkt me voor de meeste van die laaggeschoolde jobs voldoende.

Kortom, als je een werkzoekende een goede attitude kan bijbrengen, een minimaal competentieprofiel kan aanmaken en hij/zij een basiskennis heeft van het Nederlands, dan moet het -beter dan tot nog toe- lukken om die mensen  ook aan een job te helpen.

VDAB en OCMW, Ga nu eindelijk eens met werkgevers samenzitten, ga na wat zij van kandidaat werknemers verwachten, ga met uw werkzoekenden den boer op, maak doorgedreven werk van  arbeidsmarkt-buddies en dan ben ik zeker dat de cijfers van werklozen – zeker deze  die de zwakste positie hebben op de vacaturemarkt –  in onze stad zullen zakken !!

Standaard
Geen categorie

Aangenaam verrast

instuif en lekkere soep in Jamklub (dag van de armoede) | VZW Jong

Het nieuwe Turnhoutse stadslogo wat vrijdag ll werd voorgesteld krijgt heel wat kritiek te verwerken. Onterecht volgens mij, maar het is allemaal mensengoesting.

Zowel op mijn facebookpost als op mijn blog kwamen heel wat reacties. Meerderen spreken over weggesmeten geld, onverantwoorde uitgave in deze tijd maar vooral opmerkingen als men had het beter besteed aan de armen/armoede in onze stad.

Ik vind het verheugend vast te stellen dat er zovele mensen zijn die zich bekommeren om de armoede in onze stad. Een aangename verrassing zelfs. Maar of deze betrokkenheid bij de armoede, ook betekent dat er een sterk groeiend draagvlak is ? En of al deze mensen een petitie zouden starten of steunen om de stad te vragen een grote investering zoals -pakweg- de sporthal (12 miljoen) enkele jaren op te schuiven in de tijd ?! Om op die manier extra middelen vrij te maken voor armoedebestrijding, ondermeer als gevolg van de pandemie ?

Dat is wellicht een veel te euforische gedachte van mezelf.

Herstelplan Turnhout

Ik wil toch ook even herinneren aan het herstelpan wat de stad Turnhout begin juni vorig jaar lanceerde. Een investering van maar liefst 4 miljoen € in ondermeer 500.000€ voor cadeaubonnen voor elk gezin (20 of 25 euro) en een vermindering van de dienstenbelasting met 25%. Verder ook heel wat tegemoetkomingen voor de ondernemers in onze stad. https://www.turnhout.be/herstelplan-economie

Horeca en kappers

Ik kan de ondernemers in horeca en de kappers heel goed begrijpen dat ze liefst zo snel mogelijk willen heropenen. Een cafébaas wil volk zien in zijn zaak, wil pinten tappen en eten serveren. En een kapper wil echt wel met zijn handen in het haar zitten, maar dan vooral niet uit wanhoop.

Gelukkig heeft de overheid ook voor deze mensen financiële tegemoetkomingen voorzien. Zo ondermeer is er, voor wie volledig moet sluiten (uitgezonderd toegelaten takeaway) een (maandelijks) dubbel overbruggingsrecht voorzien (3.288 € bij gezinslast en 2.583 € voor een alleenstaande.

Sinds de nieuwe lockdown in het najaar is er ook nog het nieuw Vlaams beschermingsmechanisme. Dit omvat een premie van 10% op de omzet in een bepaalde periode in 2019. Niet dat de ondernemers hier rijk van worden en al zeker niet als de fiscus uw totale omzet in die periode niet kent… Vanzelfsprekend zijn deze maatregelen verlengd voor de periode van lockdown in 2021.

https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/vlaamse-steun-voor-ondernemers-coronavirus

Het is uiteraard veel beter dat iedereen zijn of haar zaak zo snel mogelijk mag heropenen. Goed voor de ondernemers èn goed voor de clientèle.

Al we ons allemaal houden aan de maatregelen en niet op reis gaan komt die heropening hopelijk ook snel dichterbij !

Standaard
Geen categorie

Logo is geen wapenschild

OCMW Turnhout | LinkedIn
BUGETVOORSTELLEN DIRECTIE SOCIALE ZAKEN WERKJAAR 2012
Eén lokaal welzijnsonthaal (Turnhout) - Het Nieuwsblad Mobile
Turnhout, Zorggroep Orion jobs, stages, opleidingen en organisatiegegevens  | Carejobs.be
OCMW Turnhout leidt anderstalige leefloners op tot magazijnier | Turnhout |  hln.be
Stad Turnhout | LinkedIn

Een echt Turnhouts -nieuw- logo

Wat u hierboven ziet beste lezers, zijn allemaal logo’s die worden/werden gebruikt door OCMW en de Stad Turnhout. Nergens in deze logo’s is een hert te bekennen. Ik heb ook nooit één opmerking over het ontbreken van het hert gehoord of gelezen over deze logo’s.

Wat is eigenlijk een logo ?

Een logo is een beeldmerk van een organisatie of merk dat wordt ingezet voor de herkenbaarheid van het merk in communicatie-uitingen. Een logo kan een zuiver grafisch symbool zijn, of bestaan uit tekst die op een onderscheidende manier is opgemaakt, of een combinatie hiervan.

Sinds 1/1/2019 zijn stad en ocmw één geheel met één gezamenlijk bestuur geworden en werd omwille daarvan een nieuw logo ontworpen en dat is dit

Geen fotobeschrijving beschikbaar.
Afbeelding kan het volgende bevatten: auto en buiten

Je kan dit mooi, geslaagd, lelijk, plagiaat of wat dan ook vinden. Dat is allemaal mensengoesting. Zelf vind ik het bijzonder goed geslaagd Maar wat ik niet kan of wil begrijpen is dat nu plots weer de vraag opduikt : waar is het hert gebleven ?

De discussie over het (ontbreken van het) hert is niet enkel een al jaren achterhaalde discussie. Het is bovendien een non issue discussie. Tenzij sommigen hiermee willen aangeven dat de Turnhoutse eigenheid verdwijnt in deze superdiverse stad… Zij vergissen zich echter, want Turnhoutser dan dit nieuwe logo kan het niet zijn. Blauw en wit -de stadskleuren- en de omgekeerde T die verwijst naar de speelkaarten(stad)…

En als antwoord op de kritieken dat dit weggesmeten geld is, dat de stad zelfs niet zou hebben…man, man, man toch. Met amper iets meer dan één (1) % te besparen op een sporthal die (minstens) 12 miljoen gaat kosten is ook de investering voor dit logo oké !!

Het Wapen Van Turnhout is géén café

Jarenlang was er een café, in de Victoriestraat, met de naam het wapen van Turnhout. Maar het èchte wapen van Turnhout is het heraldisch wapen van de stad. In dat wapen komt uiteraard het hert voor. Even kort de geschiedenis van dit wapen meegeven :

Turnhout ontving haar wapen voor het eerst in 1819, toen het huidige België nog deel uitmaakte van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden, waarbij men teruggreep naar een zeventiende-eeuwse zegel.[Reeds op de oudste zegels van de stad Turnhout uit de 13e eeuw vinden we een hert terug, hetgeen mogelijk verwijst naar het naburige jachtgebied Grotenhout. Het schild dat het hert draagt is het oudst bekende wapenschild van de Vrijheid Turnhout: zilver met een zoom van lazuur en drie palen van hetzelfde (hetgeen volgens kanunnik Jansen zou verwijzen naar de twaalfde-eeuwse heren van Turnhout, het huis Berthout van Berlaar). Het schild werd met een gouden markiezenkroon getopt, dat in 1994 werd geïnterpreteerd als hertogskroon.

De blazoenering van 1819 luidde:

Een schild van zilver beladen met een op een terras van groen springend hert in zijne natuurlijke kleur, hebbende om deszelfs hals, aan een band van rood hangende, een schild van zilver beladen met een paal van blaauw en gezoomd van hetzelfde. Het schild gedekt met een kroon van goud.

Ditzelfde wapen werd op 22 maart 1838, met volgende, nieuwe omschrijving, door de Belgische overheid bevestigd:

Wit koleur met eenen hert natuerlyk loopende op een heuveltje van groen koleur, draegende aen den hals by middel van eenen rooden lederen riem een zilveren wapenschild, met hemelsblaeuw borduersel waerop eenen lynregten pael van zulke kleur, het wapen gedekt met eene gouden kroon.— Besluyt N° 542. waerby het wapen der stad Turnhout bepaeld word

Het schild werd tenslotte in 1994 nog een laatste maal bij ministerieel besluit met nieuwe blazoenering (zie hieronder) herbevestigd.

De huidige blazoenering luidt als volgt:

In zilver een springend hert van natuurlijke kleur op een grasgrond met aan de hals, hangend aan een koord van keel, een schild van zilver met een paal en zoom van lazuur. Het schild getopt met een hertogskroon.

bron https://nl.wikipedia.org/wiki/Wapen_van_Turnhout

Turnhout blijft Turnhout

En dit prachtige wapen van Turnhout blijft uiteraard in zijn volle glorie bestaan !! Maar dit wapen is geen logo. Enkel een heraldische symboliek. Het zal zeker nog wel blijven verschijnen op bijvoorbeeld een trouwboekje

Standaard