Geen categorie

Een vertraagde film.

Het was vandaag over de koppen lopen in het Ter Kamerenbos.

Foto : Ter Kamerenbos. © Photo News (HLN 28/2/2021)

In Vlaanderen waren er de voorbije week ruim 1.099 besmettingen meer dan een week eerder, wat neerkomt op een stijging van 14 procent. Opvallend is dat meer dan de helft van de bijkomende ­besmettingen bij de tieners en veertigers zit. Dat zijn dus de jongeren en hun ouders. Eerder bleek ook al uit het contactonderzoek dat tieners en veertigers frequent elkaar besmetten.

Dat lees ik vandaag, 1 maart in De Standaard. Het doet me ook de vraag stellen of ze bij sciensano enkel cijfers noteren in statistieken maar deze niet vergelijken van dag tot dag zodat niet tijdig de juiste conclusies worden getrokken ? Het lijkt soms wel op een vertraagde film.

Dat deze evolutie al lang merkbaar was, schreef ik al een week geleden in mijn blog. Een citaat uit deze blog van 22/2 ll. : Het gevolg is dan ook logisch, dat in de leeftijdsgroep van 10 tot 19 jaar het aantal besmettingen op 22/2,  met 7,9%  (was nog 5,8% in het rapport van 8/2 en al 7,2% in rapport van 21/2) -met stip- het hoogste is van alle leeftijdsgroepen. Tegelijk is in deze groep het aantal testen met 1.7331/100.000 op 22/2 (was 3.438 in rapport van 8/2)  het tweede laagste van alle leeftijdsgroepen.  https://wolput.com/2021/02/22/jongeren-en-hun-vrijheid/

In deze cijfers tekent zich toch een duidelijke evolutie af wat de leeftijdsgroep 10 tot 19 jaar betreft…Bovendien is ook erg duidelijk dat noch de start van de afkoelingsweek in het secundair onderwijs op 8/2, noch de krokusvakantie enig positief effect hebben gehad op de besmettingen in deze groep.

De cijfers in het sciensano-rapport van 1 maart zijn als volgt : 10-19 jaar;  23 742 testen 1 826 per 100.000 en  2 497 positief, of 10,5%. Het blijft bovendien erg opvallend dat, ondanks een ferme stijging van het aantal positieve testen, en nog steeds veel minder testen worden afgenomen in de groep van 10 tot 19 jaar… Van 44.705 begin februari naar nog maar 23.742 nu…

Mijn broek zakt af als ik dan de voorbije dagen Steven Van Gucht hoor zeggen dat ‘we niet goed weten hoe deze stijging in  de groep van tieners te verklaren valt’…

Misschien de beelden eens terug bekijken van de afgelopen weekends. De ware overrompeling in steden zoals Gent, Brussel, Antwerpen, Leuven en niet te vergeten de rush naar de kust in overvolle treinen en stations.

Voor mij is het duidelijk dat tè veel jongeren en tieners hun vrijheid hebben genomen…zonder de nodige bescherming van mondkapjes en afstand te respecteren.

Dat ze daarbij op een aantal plaatsen onnoemelijk veel afval hebben achtergelaten is een probleem. Maar dat ze ondertussen steeds meer hun eigen gezinsleden (ouders, broers en zussen) besmetten is nu voor een belangrijk deel de oorzaak van (het begin ?) een 3e golf…

Dat er bovendien zoals in Brussel dan ook nog géén PV’s werden uitgeschreven voor manifeste overtredingen maakt ook nog eens dat deze groepen zich echt wel vrijgevochten hebben. Ook in deze moet een tandje worden bijgestoken.

Misschien moet ik maar eens solliciteren bij sciensano om cijfers wat op een meer logische manier te bekijken en te vergelijken. Van dag tot dag bvb. Zo kan je ook sneller en beter op de bal spelen.

Maar voor sommigen ben ik een oude verzuurde blogger die beter zichzelf kan opsluiten in zijn kot… Tja, het is nog altijd makkelijker om op de boodschapper te schieten dan wel effectief iets te doen met en aan de boodschap !!

Standaard
Geen categorie

De dwingelandij van de cijfers

Met de bomvolle trein naar zee - België - Knack

Soms vraag ik me af, varen wij nu in ons land blind inzake de aanpak van de pandemie. En wanneer is er wel of geen terechte paniek ?!

Om één en ander wat te kunnen kaderen heb ik de cijfers bekeken. Daartoe doe ik beroep op de dagelijkse epidemiologische rapporten van sciensano.

Per leeftijdsgroep

Ik geef de cijfers op twee data, namelijk per 8/2, en per 27/2 (8/2 is het begin van de afkoelingsweek in het secundair onderwijs, een week later gevolgd door de krokusvakantie)

Het eerste cijfer is het totaal aantal uitgevoerde testen en opgedeeld per 100.000, tweede cijfer is het aantal positieve testen en het %

8/2  O tot 9 jaar : 31762/2503    1597   5%     27/2 : 18951/1493     6,2%

10 tot 19 jaar : 44.705/3438     2582     5,8%    27/2 : 21.415/1647    10,5%

20 tot 39 jaar : 106172/3661   5396     5,1%    27/2 : 85.497/2948    5369   6,3%

40 tot 64 jaar : 108590/2843   5875    5,4%    27/2 : 92168/2843    5875   5,4%

+65 jaar : 60284/2735    3483    5,8%   27/2   52762/2393    2946    5,6%

Hospitalisaties

31/1 = 1.788 waarvan 315 op IC

27/2 = 1.838 waarvan 400 op IC.  Ondanks de weinig florissante cijfers op 31/1 werd toch op 5 februari beslist, dat de kappers een week later terug zouden opengaan. Gisteren werden daar vanaf 1/3 de andere contactberoepen aan toegevoegd.

Evoluties per provincie

Hierbij vergelijk ik de cijfers van de periode 22/1 t/m 28/1 met de cijfers in de periode 17/2 t/m 23/2. In Antwerpen gaan we van 2.225 besmettingen naar 2.308, of + 3,7%. Limburg noteert in die periode een zeer sterke daling van 1.553 naar 899 of -57%. Namen stijgt van 527 naar 834, +58%. Oost-Vlaanderen kent ook een sterke stijging. Van 2061 naar 2.799, +35%. Verder doen Luxemburg met +27% maar vooral Brussel met +40% het echt NIET goed.

Ik ben uiteraard een wetenschappelijke leek maar veronderstel toch dat sciensano bij een correcte analyse van deze cijfers een aantal zaken/problemen moet kunnen aanduiden.
Zoals, bijvoorbeeld, of er sterke stijgingen dan wel dalingen zijn vast te stellen bij die doelgroepen waarvan enkele maanden geleden werd beweerd dat zij niet worden bereikt. En daardoor ook van de juiste informatie inzake maatregelen zouden verstoken blijven ?!

Of er bepaalde clusters toe te wijzen zijn aan bepaalde steden. Daarbij denk ik aan de massa-bijeenkomsten in steden zoals Gent, Leuven, Brussel, Antwerpen. En niet te vergeten de rush naar de kust en de enorme drukte op treinen en stations…

Voorlopig kan ik, gezien de cijfers, enkel maar concluderen dat de druk van de cijfers (kijk naar het aantal hospitalisaties op 31/1 en 27/2) niet altijd ,een even belangrijke rol speelt. Als we er nu zouden in lukken om in dit land om het aantal vaccinaties evenredig met het aantal stijgende besmettingen te laten oplopen…dan bekomen we veel sneller een positief saldo !!

Standaard
Geen categorie

Huichelarij

Belgisch proefproject Turnhout met drones voor vervoer medicatie, monsters  - ICT&health

Vanaf 1 maart verhoogt het AZ Turnhout de ereloonsupplementen voor eenpersoonskamers van 100 naar 135 procent. AZ Turnhout is het laatste ziekenhuis van het Kempens Ziekenhuisnetwerk om het tarief te verhogen. https://www.hln.be/turnhout/eenpersoonskamers-in-az-turnhout-worden-35-procent-duurder~a5dc995a/?fbclid=IwAR1ahfdDVRY8vwqDCUEPQAXkru3wZbMo71lIpuYcjuPnFDZGit6wygmrtKE

De CM, beheerder van het vroegere Sint-Jozefziekenhuis en nu een evenwaardige partner in het beheer van het fusieziekenhuis (zij hebben zelfs de voorzitter van de RVB) , is volgens hun eigen publicaties, een erg koele minnaar van die ereloonsupplementen. Zo staat het volgende te lezen in CM informatie van maart 2018 : Als we luisteren naar de bevolking/onze leden zou een eenpersoonskamer de norm moeten worden. Dit kan echter alleen als ook de ereloonsupplementen worden weggewerkt.

Is het AZ Turnhout armlastig

Nee, integendeel. Het AZ Turnhout maakt zelfs winsten, ook na de fusie. Zo lezen we in GVA van 19 november 2020 : Het AZ Turnhout pronkt bijvoorbeeld met een winst van 5,6 miljoen euro. “Wij zijn financieel gezond”, zegt gedelegeerd bestuurder Jo Leysen.We komen tot hiertoe ook niet in de problemen door de vele extra kosten door corona, omdat de overheid alle ziekenhuizen samen 2 miljard euro heeft voorgeschoten. Jo Leysen van AZ Turnhout benadrukt dat het voor patiënten bijzonder belangrijk is dat een ziekenhuis winst maakt. “Wij keren die winst niet uit aan aandeelhouders, maar investeren die in de zorg”. https://www.gva.be/cnt/dmf20201118_96488023#:~:text=Goed%20voor%20pati%C3%ABnten,dat%20een%20ziekenhuis%20winst%20maakt.&text=In%202018%20maakte%20het%20ziekenhuis%20wel%20ruim%208%20miljoen%20euro%20winst.

Winst dankzij de Turnhoutse belastingbetaler

De keerzijde van die winstmedaille is dat de Turnhoutse belastingebetaler opdraait voor de pensioenen van het vastbenoemde OCMW-personeel in het AZ. Zelfs in die mate dat het faillissement dreigt voor Turnhout, volgens een opinie van schepen Stijnen in De Morgen op 26 april 2019. Steden met een voormalig OCMW-ziekenhuis worden namelijk ook daar getroffen, en het is juist in die ziekenhuizen dat de pensioenbom het eerst zal barsten. Van de genoemde bedragen zijn respectievelijk 3,8 miljoen (2019), 9 miljoen (2025) en 9,55 miljoen euro (2029) bestemd voor gepensioneerden van het ziekenhuis. Turnhout toonde zich bereid om een regionale zorgfunctie op te nemen, maar krijgt daarvoor een onbetaalbare rekening gepresenteerd. Regionale solidariteit is er onvoldoende, aldus Stijnen.

Met andere woorden, wij belastingbetalers betalen eigenlijk de winst die het AZ Turnhout maakt… Ik vraag me dan ook af welke houding en verantwoording de 3 leden die namens de stad zetelen in de RVB van het AZ hierin hebben aangenomen. (wie dat zijn : Luc Op De Beeck als ondervoorzitter; Kelly Verheyen en Eric Vos)

Dat de CM nu meegaat in deze verhoging van supplementen met maar liefst 35% is niets minder dan Christelijke huichelarij van de hogere soort…

Standaard
Geen categorie

Groei Turnhoutse bevolking

Met de trein - Toerisme Turnhout

Dinsdag ll publiceerde GVA een artikel over (de groei van) het aantal Turnhoutenaars met vreemde roots. Goed dat GVA hier aandacht aan besteed.

Maar er zijn een belangrijk aantal data en gegevens die niet werden vermeld. Zo staat het volgende te lezen : Opvallend is dat Turnhout de sterkste stijger is in Vlaanderen: +9,4% sinds 2014. Dat is voor een groot stuk het gevolg van de vluchtelingencrisis in 2015.

Maar is dat ook zo ?

*Goed om weten is dat het aantal inwoners in Turnhout al sinds (minstens) 30 jaar, enkel aangroeit met mensen van vreemde herkomst. Laat ons er even de cijfers bijnemen

In 1990 waren er 35.194 inwoners van Belgische herkomst en 2.473 van niet Belgische herkomst.

In 2000, tien jaar later zijn de cijfers respectievelijk als volgt : 34.375 B en 4.391 NB

IN 2010 tellen we nog 32.343 B en al 8.589 NB om tien jaar later, in 2020 nog 29.607 B en 15.828 NB als inwoners te hebben.

Wat deze cijfers ons leren

1) dat Turnhout al zeker 30 jaar te kampen heeft met een vrij grote stadsvlucht. 5.587 Belgische inwoners minder waarvan het gros (bijna de helft) de laatste 10 jaar zelfs 2.736… En een tweede conclusie is dat het aantal vreemdelingen in elke periode van 10 jaar met ruim 70% aangroeit. Concreet : 1990-2000 = +77%; 2000-2010 = +95% en 2010-2020 = +84%

Als de aangroei sinds 2014 vooral te maken zou hebben met de vluchtelingencrisis…wat waren dan de oorzaken van de nog grotere aangroei in de periode 2000-2010 ??

En wat is de oorzaak van die grote stadsvlucht (in de periode 2010-2020 maar liefst -273 B/jaar ?!)

Samenstelling volgens leeftijdsgroepen

In de leeftijdsgroep van 0 tot -20 jaar is nog maar een goeie 45% van Belgische origine. De leeftijdsgroep van 20 tot – 40 jaar telt nog een 53% van Belgische origine.

Vanaf de leeftijd +40 jaar stijgt het aantal van Belgische origine aanzienlijk.

Wat zal de evolutie zijn tegen 2030

*als de stadsvlucht in dezelfde mate blijft aanhouden, met 273/jaar wonen er in 2030 nog 26.278 inwoners van Belgische origine in onze stad.

*als de aangroei van de bevolking van vreemde herkomst zou aangroeien met 70% (vorige periode was dat +84%) dan wonen er in 2030, 26.907 inwoners van vreemde herkomst in onze stad.

In een column van GVA schreef Guy Van Nieuwenhuysen dat het proces vaak belangrijker is en meer verrijkend dan het resultaat. En dat het aantal Turnoutenaren van buitenlandse afkomst, niet meer dan een cijfer, een statistiek zal zijn. Niet het verleden telt, wel de toekomst.

Tja, tegen de achtergrond van deze cijfers en de te verwachten evolutie is dit op zijn zachtst gezegd een waar eufemisme van de redacteur.

Wie zijn verleden niet kent, begrijpt de toekomst niet !

Bron : provincies in cijfers. Rapport nationaliteit en herkomst Turnhout. (cijfers per 1/1/2020)

Standaard
Geen categorie

Jongeren en hun vrijheid

Afbeeldingsresultaat voor fotos' van feestende jongeren

Als we opiniemakers en belangengroepen moeten geloven, dan lijkt het wel of de jongeren het zwaarst worden getroffen door de beperkende maatregelen.

Cijfers die objectiveren

Hoe groot is deze groep jongeren (tot en met 24 jaar) volgens leeftijdscategorie

O tot 4 jaar = 338.755 M en 329.421 V

5 tot 9 jaar = 324.538 M en 309.113 V

10 tot 14 jaar = 341.151 M en 325.452 V

15 tot 19 jaar = 338.714 M en 323.416 V

20 tot 24 jaar = 309.917 M en 297.021 V

Vraag : wegen de beperkende maatregelen voor elk van deze leeftijdsgroepen even zwaar ? Wellicht NIET. Voor de leeftijdsgroepen tot 9 jaar betreft het vooral het gebrek aan familiale contacten, zoals grootouders. Maar dat is dan ook een wederzijds probleem.

Leerachterstand is  voor de leerlingen in het lager en secundair onderwijs wel algemeen van toepassing denk ik. En daar is dan weer te weinig aandacht voor omdat men teveel -eenzijdig- focust op vrijetijds-activiteiten die niet of in mindere mate, mogen doorgaan.

De zomerkampen zijn vorig jaar nagenoeg allemaal kunnen doorgaan zij het met een maximum aantal deelnemers per groep.

En ondertussen zijn er ook al versoepelingen voor de jeugdbewegingsactiviteiten en het uitoefenen van een hobby. Wat ik wel betreur is dat de chiro deze versoepelingen op hun website aankondigt door te zeggen dat de maatregelen wel vervelend zijn. Dat deze vooral noodzakelijk zijn omdat hun leden niet ziek zouden worden of hun gezinsleden niet ziek te maken…had er best ook wel mogen bijstaan. https://chiro.be/corona

Hoe  verloopt de epidemie bij jongeren

In de statistieken van Sciensano kan je lezen dat het aantal besmettingen in de groep van de 10 tot 19 jarigen één van de hoogste is van de groep van 0 tot 59 jaar…Vanaf de leeftijd van 60 jaar dalen die cijfers gevoelig om opnieuw te stijgen vanaf 80 jaar en zelfs exponentieel vanaf de leeftijdsgroep 90+.

Het gevolg is dan ook logisch, dat in de leeftijdsgroep van 10 tot 19 jaar het aantal besmettingen met 7,9%  (was nog 5,8% in het rapport van 8/2 en al 7,2% in rapport van 21/2) -met stip- het hoogste is van alle leeftijdsgroepen. Tegelijk is in deze groep het aantal testen met 1.7331/100.000 (was 3.438 in rapport van 8/2)  het tweede laagste van alle leeftijdsgroepen.

Deze cijfers tonen toch ook aan dat deze groep niet enkel veel beweeglijker is dan alle andere leeftijdsgroepen maar vooral ook veel meer besmettingen oploopt en die ook kan overdragen…

Louter cijfermatig is de aanhoudende roep om meer vrijheid te geven aan de jeugd dus niet te verantwoorden. Ook niet voor de +18 jarigen. Ik kan me niet voorstellen dat we in de zomer een festival als Tomorrowland kunnen laten doorgaan waar mensen van over de hele wereld naartoe komen.

Als dan deze groepen ook nog die vrijheid nemen, zonder zich te bekommeren om de maatregelen, zoals afgelopen weekend alweer in Antwerpen en Brussel…dat zijn de mosselen nog niet aan wal.

De gegevens die ik in deze blog vermeld komen uit het epidemiologisch rapport van sciensano van 22/2 ll. https://covid-19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/Meest%20recente%20update.pdf

Standaard
Geen categorie

Naam en faam

Afbeeldingsresultaat voor fotos bakkerij Herman verstraelen Turnhout

Wanneer een onderneming een naamsverandering doorvoert, is het niet altijd even duidelijk wie of wat erachter schuilgaat.

Ik maakte me deze bedenking bij het lezen van een artikel in de krant. Meer bepaald A-kwadraat is een maatwerkbedrijf dat werk biedt aan personen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Het zou me niet verwonderen dat heel wat lezers zich afvragen waarover dit dan gaat. Niet enkel wat de ondernemingsnaam betreft, maar ook de terminologie. Een maatwerkbedrijf, dat verwacht je van iemand die ramen en deuren maakt, of gordijnen. Personen met een afstand tot de arbeidsmarkt is ook al zo’n pure arbeidsmarkt-jargonterm en waar nog weinig mensen mee vertrouwd zijn denk ik.

60 jaar lang noemde men een dergelijke onderneming -in dit geval spreken we over Amival- een beschutte werkplaats. Dat was van 1958 tot 2018 in Vlaanderen de benaming voor een sociale onderneming waar werknemers met een arbeidshandicap tewerkgesteld werden die niet terechtkunnen in een gewoon bedrijf. 

Waarom deze beschrijving sinds twee jaar plaats moest maken voor maatwerkbedrijf ? Wellicht was de benaming en de omschrijving volgens sommigen te stigmatiserend ?!

Den bakker…

Een ander voorbeeld van naam en faam is/was bakkerij Verstraelen. Nadat Herman en Maria stopten met brood en andere lekkere zaken te bakken, kwamen Gert en Anke Willems aan het roer. Maar de naam Verstraelen werd nog 10 jaar, ook door hen gebruikt. En zelfs al is het nu al een hele tijd bakkerij Willems Gert en Anke…nog steeds halen heel veel mensen hun brood en gebak bij Verstraelen.

De benaming van lampenfabriek Philips is ook al enkele jaren verdwenen uit Turnhout. Het bedrijf op die site noemt nu Signify. Maar, omwille van de herkenbaarheid werd het vaccinatiecentrum voor Turnhout en omgeving wel opgebouwd op de terreinen van de oude Philipsfabriek. En niet vernoemd naar het nieuwe Signify

…En den brouwer

Brouwerij AB Inbev -die van de Stella zoals we zeggen- EIST dan weer dat de horeca kan openen op 1 april. Dat deze brouwerij de faam meedraagt van in ons land bijna geen belastingen te betalen, was in ontelbare reacties dan ook duidelijk te merken. Jullie hebben niets te eisen was een veelgelezen bedenking !!

Soms kan een naam en faam, bij mij althans, ook zorgen voor zure oprispingen in mijn maag. Concreet heb ik het dan over Dries Van Langenhove. Zaterdagavond laat zorgde hij zelfs voor breaking nieuws in De Morgen. Hij was samen met enkele schildvrienden aanwezig op een demonstratie in Parijs. Een duidelijke en onaanvaardbare overtreding van het reisverbod dus. Maar uiteraard had Driesje zijn antwoord hierop al klaar voor hij vertrok. Namelijk dat zijn reis wel degelijk essentieel was, omdat de vrije meningsuiting in Frankrijk in gevaar is. Bovendien, zo is te zien op een foto in HLN, ook nog zonder mond-neuskapje…https://www.hln.be/binnenland/dries-van-langenhove-in-parijs-voor-betoging-van-extreemrechtse-beweging-tom-van-grieken-dit-lijkt-me-heel-essentieel~a7b54dbc/

Een schurkenstreek

Omdat Driesje, meer nog dan de VB voorzitter zelf, het uithangbord is van het  ultra rechtse en gevaarlijke extremisme in Vlaanderen krijgt hij de volle steun van Van Grieken. Het meest verontrustende zijn dan de reacties op zijn daad, alsof het een schelmenstreek betreft.

Nee hoor, het is wel degelijk een schurkenstreeek, een misdaad dus !! Minstens moet ook nu het parket vragen dat de politie een PV opstelt zodat deze misdaad kan worden vervolgd.

Standaard
Geen categorie

Triestig record, alweer !

Afbeeldingsresultaat voor fotos winkelstraten

Een schrijver die af te rekenen heeft met een writers  block staart op een leeg blad. In Turnhout staren we blijkbaar steeds meer op lege winkels. Volgens een artikel in Het Laatste Nieuws, noteert onze stad zelfs een triest record van maar liefst 18,4% leegstand in de winkels.

Om te beginnen is dit absoluut geen nieuw verschijnsel maar een situatie die al meerdere jaren aansleept.

Wat zijn dan de oorzaken

Vooreerst is er de paradox van meer winkelruimte in m² wat oorzaak is van meer leegstand. Maar die paradox valt te verklaren door het feit dat die bijkomende winkelruimte vooral terug te vinden is in winkelcentra buiten het centrum.

Voor Turnhout concreet het winkelpark XXL en andere grote winkels langs de Steenweg Op Gierle en het winkelgebeuren op de Nieuwe Kaai. En recent werden enkele winkels uit het centrum weggetrokken naar Turnova wat dan weer leegstand veroorzaakt in de andere winkelstraten.

Maar er is ook op een afstand van amper 12km -een kwartiertje rijden- het steeds groeiende winkelcentrum Breebos in Rijkevorsel. Wij komen de laatste maanden vrij veel in deze omgeving en zien dat de -grote en gratis- parkings daar altijd goed gevuld zijn…

En ook dat laatste is een heikel punt. De genoemde winkelcentra zijn makkelijk bereikbaar en beschikken over voldoende en gratis parkeergelegenheid.

Maar er is meer

Vier jaar geleden (3/1/2017) schreef ik -in mijn blog over lege winkels en lege portemonnees- dat men bij de analyse van de grote (winkel) leegstand één belangrijk aspect niet of onderbelicht. Met name de groeiende armoede in onze stad en als gevolg daarvan een sterk dalende koopkracht. https://wolput.com/2017/01/03/lege-winkels-en-lege-portemonnees/

En dat gegeven is de voorbije 4 jaar enkel maar gegroeid in de negatieve zin. Meer werkloosheid, meer leefloners enz. …

Praat van de straat

Wat ik ook al meerdere jaren hoor is dat veel mensen van buiten de stad, niet meer willen komen shoppen in Turnhout, wegens te veel vreemden in ’t straat. https://wolput.com/2018/06/03/als-een-vreemde-in-eigen-stad/

Er wonen inderdaad steeds meer mensen van vreemde herkomst in onze stad. Bovendien is het zo dat in het kernwinkelgebied, gelegen in het centrum van onze stad ook het grootste aantal werklozen en leefloners gehuisvest is.

Tja, vermits nu al enkele jaren die van buiten de stad niet meer willen komen en die van in de stad steeds minder te besteden hebben…zijn we als gevolg daarvan al meerdere jaren in een vicieuze cirkel gevangen…En  ook dat is een belangrijke reden van die grote winkelleegstand in Turnhout

Je kan deze houding van er lopen te veel vreemden in de stad betreuren. Maar de realiteit is nu eenmaal zo dat wij allemaal wel burgers zijn in de wereld, maar daarom niet iedereen, ook een wereldburger is…

Dat deze situatie van grote winkelleegstand, nog kan gekeerd worden is een illusie. Integendeel hebben steeds meer mensen wegens de pandemie het gemak van online kopen ontdekt en gebruikt. En wat er nog kan volgen aan faillissementen en nog meer leegstand, is bovendien een bijkomend zwaard van Damocles. 

Standaard
Geen categorie

Leeft Turnhout boven zijn stand ?!

Goudstaven Stockfoto - 52558345

In het kader van de discussie rond een fusie Turnhout, Beerse, Vosselaar en Oud-Turnhout heb ik al vaak te horen gekregen dat Turnhout boven zijn stand leeft.

Maar tot nog toe is er niemand die deze sloganachtige uitspraak ook concreet kan onderbouwen.

Ik kan echter iedereen gerust stellen. Er komt immers géén fusie met Turnhout. Recent richtte ik die vraag nog aan Vlaams minister Bart Somers. De Vlaamse regering wil eerder een plan om te komen tot 13 Vlaamse referentieregio’s.

Dit zou moeten leiden tot minder bestuurlijk geharrewar van allerlei intergemeentelijke samenwerkings-verbanden…maar of dit ook enig -financieel- soelaas kan en zal betekenen voor de stad Turnhout ?! Wait and see !

Ik ga in deze blog niet voor de zoveelste keer de cijfers inzake socio-economische èn demografische verschillen binnen de stadsregio herhalen.

Wel wil ik nader ingaan op de vraag of onze stad al dan niet boven zijn stand leeft. Daartoe richt ik mij op enkele cruciale thema

Het ziekenhuis was tot voor de fusie een erg zware kost voor de stad. Op 7/2/1994 schreef Het Laatste Nieuws nog Dat de stad het moeilijk heeft om alleen de kosten te blijven dragen van een ziekenhuis dat 70% van de patiënten uit omliggende gemeenten haalt, https://www.google.com/search?q=turnhout+in+jaartallen&oq=turnhout+in+jaartallen&aqs=chrome..69i57j69i64l2j69i60.7105j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8

In 1998 werden uiteindelijk heel moeizame en langdurige fusie gesprekken opgestart waarmee pas in september 2009 werd geland. Maar ook daarna is het prijskaartje voor Turnhout wel blijven doorlopen. Niet in het minst wat de pensioenen van het vastbenoemde ocmw personeel in het ziekenhuis betreft. Zo is in het meerjarenplan van de stad (periode 2020-2025) maar liefst 37 miljoen € aan responsabiliseringsbijdragen voorzien voor de pensioenen van het vroegere OCMW personeel. Het gefusioneerde AZ Turnhout maakt elk jaar winst.

Politiewerking kost aan de Turnhoutse belastingbetaler voor 2021, 7.737.440 miljoen €. Dit bedrag is goed voor 47,1% van de totale begroting van de politiezone. (169 €/inwoner in Turnhout en 105 €/inwoner voor de overige 6 gemeenten van de zone)

Brandweerzone Taxandria, kost in 2021 aan Turnhout 2.753.905 €, wat 27,15% van de totale begroting van de zone betekent. ( 60 €/inwoner van Turnhout; 48 €/inwoner van de overige 11 gemeenten van de zone)

Wat is een inwoner waard voor Vlaanderen

De CD&V burgemeester van Ledegem maakte een studie van wat allemaal aan diverse subsidies vanuit Vlaanderen aan gemeenten worden toegekend. https://www.gva.be/cnt/dmf20210215_94610655

Een interessante oefening waaruit te leren valt dat dit voor Beerse 321,11 €/inwoners is, voor Vosselaar 237,26 €/inwoner: voor Oud-Turnhout 287,19 €/inwoner en voor Turnhout 787,14 €/inwoner.

Het is niet al goud wat blinkt

Voor Beerse, Vosselaar en Oud-Turnhout samen komen we aan een totaal bedrag van ruim 12 miljoen €.  Voor Turnhout een bedrag van 36 miljoen €. Dat lijkt gigantisch meer maar is het niet !

Om te beginnen moet je dat al met 10 miljoen in mindering brengen omwille van : 6,2 miljoen meerkosten van Turnhout voor de pensioenen van het ziekenhuis; 3 miljoen voor de politiezone en 0,6 miljoen voor de brandweerzone.

Tel daar nog de gigantische meerkost bij voor personeel van OCMW die 10 keer meer dossiers leefloon behandelen dan de 3 andere gemeenten samen…

En kom me dan nog eens vertellen hoe en van welk geld Turnhout boven zijn stand leeft !!

Standaard
Geen categorie

Van die ene en die andere hand

Afbeeldingsresultaat voor foto's van mensen met hun handen in de broekzak

De wil van Vlaams minister Hilde Crevits (CD&V), dat  wie intensief tijdelijk werkloos is, dat betekent minstens drie maanden op rij tien dagen per maand tijdelijk werkloos, zou zich volgens de minister verplicht moeten inschrijven bij VDAB, heeft heel wat (Turnhoutse) horeca-mensen in de gordijnen gejaagd.

Als reactie daarop zag ik nogal wat verontwaardigde reacties van bevriende Turnhoutse horecamensen verschijnen op sociale media.

Reacties zoals ‘zet eerst de beroepsdoppers een het werk’; of ‘jullie (ministers) hebben wel zelf beslist dat de horeca al zo lang moet sluiten…het is dan ook niet onze fout dat we al zo lang tijdelijk werkloos zijn…en vele andere.

Het moet gezegd dat ik veel begrip kan opbrengen voor deze -niet altijd even genuanceerde- reacties.

Trouwens denk ik niet dat Crevits eigenlijk wel een idee heeft van wat dat zou kunnen betekenen aan extra toestroom voor de VDAB ?! Voor Turnhout alleen zal dat een toevloed betekenen van enkele honderden tijdelijk werklozen. Werklozen die bovendien nog steeds een arbeidscontract hebben.

Juiste prioriteiten leggen

Moet de eerste zorg niet gaan naar die 966 werklozen van jonger dan 40 jaar in onze stad, die minder dan twee jaar werkloos zijn ? En waarvan ruim 60% maar moeizaam op de arbeidsmarkt terecht komt wegens hun vreemde origine. Wat mij betreft is het antwoord volmondig JA !!

Bovendien is er dan ook die andere hand, namelijk de VDAB die recent nog aan de alarmbel trok met de melding dat ze veel te weinig personeel hebben om al dat werk aan te kunnen. Ze overwegen zelfs om moeilijk bemiddelbaren -lees langer dan 2 jaar werkloos- niet langer uit te nodigen voor bemiddelingsgesprekken…

https://www.gva.be/cnt/dmf20210211_96756808

Voor Turnhout gaat het dan over 862 werklozen die men zomaar, zonder meer zou afschrijven…VDAB wil blijkbaar dezelfde truc toepassen als het RIZIV die dit jaar ook al 30.000 langdurig zieken (+1 jaar) wil afschrijven als tot niets meer dienende. Pure schande is dat !!

Vaccineren en de VRT

De Vlaamse regering trekt geld uit om mensen uit religieuze gemeenschappen te overtuigen van het nut om zich toch te laten vaccineren. Bart Somers wil daartoe samenwerken met de vzw Orbit. “Alle desinformatie en fake news berichten die online en offline te vinden zijn, zorgen ervoor dat sommige burgers zich vragen stellen bij de vaccins” aldus Somers. https://www.hln.be/binnenland/vzw-moet-vaccinatiegraad-in-alle-geloofsgemeenschappen-opkrikken~a1b4b9a3/

Goed besteed belastinggeld denk ik dan.

Veel beter in elk geval dan wat de VRT krijgt om juist die antivaxxers lobby een stem te geven in de 7e dag (vorige zondag) Hoe halen ze in hun hoofd denk ik dan ?!

Ik heb alvast aan mediaminister Dalle gevraagd hierover tussen te komen bij het beheer van de VRT.

Tja, je kan alleen maar vaststellen dat de ene hand vaak niet wil weten wat de andere hand doet…

Standaard
Geen categorie

’t Kan vriezen, ’t kan dooien

Afbeeldingsresultaat voor fotos van besneeuwde straten

Wij hebben voor het eerst sinds jaren, nog eens een week sneeuwellende achter de rug. En ik noem het bewust ellende voor wat het sneeuwvrij maken van straten en stoepen in Turnhout betreft.

Het plan, niets anders dan het plan

Wat de stoepen betreft : het sneeuw en ijsvrij maken hiervan is de verantwoordelijkheid van de bewoners zelf. Behalve een kwestie van burgerzin is dit ook wettelijk zo bepaald.

Wat de straten betreft : Turnhout heeft al enkele jaren een strooiplan. Hierin is voorzien dat in woonstraten, waar géén openbaar vervoer komt, geen school is gelegen of géén doorgangsweg is, niet zal worden gestrooid.

Au fond is dit is een goed plan omdat zout strooien weinig zin heeft in straten waar weinig verkeer doorkomt.

Dit plan is toe aan enkele verfijningen.

Zo bijvoorbeeld wat straten betreft waar géén stoepen liggen. In mijn onmiddellijke buurt zie ik zo het stuk Emiel Verreesstraat aan de appartementsgebouwen. En de straat Lokerenschuif.

Het kan toch niet de bedoeling zijn dat de bewoners hun straat zelf sneeuwvrij moeten maken ?

Zoals het afgelopen  week gelopen is waren veel woonstraten zeer gevaarlijk glad en met bevroren sporen van auto’s, waardoor het fietsen in die straten een meer dan hachelijke onderneming was. En evenzeer was het voor voetgangers kei-gevaarlijk wanneer ze zo een bevroren straat moeten oversteken.

Kan er niet overwogen worden om in dergelijke straten toch te strooien, maar dan met zand, zodanig dat fietsers en voetgangers toch een beetje beter grip hebben op de weg. Uiteraard niet met tonnen zand want dan krijg je een te zware belasting van de riolen.

Kan er worden samengewerkt met de klusjesdienst van het WEB (waarmee de stad een samenwerkingsakkoord heeft) om bijvoorbeeld aan kruispunten een sneeuw- en ijsvrije corridor te maken, zodat voetgangers toch veilig kunnen oversteken.

Heikele punten inventariseren

Er zou ook een inventaris kunnen worden gemaakt van heikele plaatsen. Zo merkte ik nog deze middag dat de bushalte in de Rubensstraat, langs de kant van het ziekenhuis, één grote ijsbaan was. Gelukkig is daar, bij calamiteiten de spoeddienst van het ziekenhuis vlakbij…

Dat we omwille van corona zoveel mogelijk ‘in ons kot’ moeten blijven wisten we al.

Maar dat afgelopen week heel wat mensen in hun kot werden gegijzeld omdat ze niet op een veilige manier buiten konden komen kwam er dan nog eens bovenop.

Standaard