Geen categorie

Foto Turnhoutse bevolking

Om de septembermaand uit te zwaaien, presenteer ik u deze blog. Eentje waarbij ik dankbaar gebruik maak van de vele gegevens in de  databank provincie in cijfers.

U zal zeker zaken tegenkomen die u al wist -vanuit eerdere blogs-, die nieuw zijn en die u altijd al had willen weten.

Met hoeveel zijn we

Volgens de cijfers van het rijksregister + het wachtregister ( waarin personen zijn opgenomen die hier nog niet officieel verblijven: asielzoekers en EUburgers in afwachting van woonstcontrole.) wonen er 46.466 inwoners in Turnhout.

Zowat 38% van hen zijn van vreemde herkomst. 17.523 om exact te zijn. 18,4% zijn inwoners afkomstig uit een EU land en 19,4% uit een niet EU land.

Migratie is vooral jong zijn

De grootste groep inwoners zijn jonger dan 50 jaar. 28.068 personen waarvan 14.577 van vreemde herkomst zijn. Goed voor 52% van het totaal in deze groep.

Dit cijfer geeft ook aan dat migratie naar onze stad vooral een zaak is van jong zijn. Van de totaliteit inwoners niet-Belgische herkomst is 84% jonger dan 50 jaar. 6.667 van hen zijn jonger dan 18 jaar. Dat betekent dus dat meer dan 70% van de Turnhoutse minderjarige inwoners (9.467), van niet Belgische origine is.

Dicht bij elkaar

Gemiddeld  wonen er 819 mensen per km². Maar als je de kaart van Turnhout bekijkt, zal je merken dat de meeste inwoners op een zeer beperkte ruimte wonen.

De drie meest bevolkte statistische sectoren zijn : Luchtenberg = 8593 inwoners km²; Gildenstraat = 7.256 inwoners km²; en  De Warande : 6.879 inwoners km².

De drie minst bevolkte gebieden zijn dan weer respectievelijk Veedijk 10/km²; schietstand 14 km²; en industriepark 16/km². Goed om weten is dat de Heizijde waar nog een flinke woonuitbreiding in de steigers staat, momenteel  996 km² inwoners telt.

Aantal huishoudens

Turnhout telt 20.634 huishoudens. 37,1% is een HH van één persoon; 33% van twee personen; 12% van drie personen; 10,7% van 4 personen en 7,2% van 5 of meer personen.

Vergeleken met de provincie (34%) en met Vlaanderen (32,6) telt Turnhout opmerkelijk veel éénpersoons huishoudens.

20,9 % van de gezinnen heeft één of meer minderjarige kinderen en 17,1% zijn alleenstaande ouder.

De bevolking in onze stad steeg sinds 2012 met meer dan 11%; die van het arrondissement met 6,4%, de provincie met 5,7%  en Vlaanderen klokt af op een groei van 5,4%

Tot slot ook nog dit

In de leeftijdsgroep van 0 tot 2 jaar telt Turnhout het kleinste aantal kinderen van Belgische herkomst (36,6%) , binnen de 13 Vlaamse centrumsteden.

Met 59,8% inwoners op beroepsactieve leeftijd -18 tot 64 jaar- scoort Turnhout samen met nog 4 andere centrumsteden, onder de 60%. Dat Leuven in deze rangschikking, met meer dan 66% de hoogste top scheert, is een belangrijke verklaring waarom Leuven ook de rijkste centrumstad is.

Net als u, beste lezer, vind ik het ook eigenaardig dat de media zo weinig melding maken van deze veelheid aan nuttige gegevens !

Gelukkig is er mijn blog om dat wel te doen

Bron : https://provincies.incijfers.be/dashboard/dashboard/bevolking + eigen berekeningen op basis van deze databank.

Standaard
Geen categorie

Schepen van eigenbelang

Schepen van mobiliteit Marc Boogers en de Turnhoutse fietsersbond zijn zoals de Procureur en/of zijn substituten bij het Openbaar Ministerie : één en ondeelbaar in hun optreden .

Dat blijkt nog maar eens uit de meest recente actie die beiden organiseerden in onze stad.

De fietsersbond, waarvan Boogers naar eigen zeggen, al jarenlang actief lid is, kwam, samen met de schepen, op straat om hun plaats op die straten op te eisen. Volgens Boogers een sympathieke en terechte actie. https://www.gva.be/cnt/dmf20220926_93853632

Nu ben ik van mening dat die fietsersbond en bijgevolg ook schepen Boogers enkel en alleen oog hebben èn actie voeren rond rechten. Nooit hoor of lees je van een actie(s) van die bond noch van de schepen, rond noodzakelijke kennis en respecteren van het verkeersreglement, ook door fietsers !!

Ik noem bij wijze van voorbeeld(en) het respecteren altijd en overal van de voorrang aan rechts. Ook als er géén verkeersborden staan. Het respecteren en bijgevolg niet rijden in een verboden richting.

Het respecteren en gebruiken van een fietspad in de JUISTE richting als er langs beide zijden van de weg een fietspad ligt. Het goed verlichten van je fiets, voor en achter, als het donker is. En vooral ook het niet gebruiken van een stoep als fietspad.

En, waarom ook niet, je arm even uitsteken als je van richting wil veranderen…

De dag dat de fietsersbond ook dergelijke acties -want ook dit alles is in het belang van fietsers- organiseert, zal ik onmiddellijk lid worden.

Enkel eigenbelang is verderfelijk

Maar even terug naar Boogers die als schepen bevoegd voor mobiliteit blijkbaar vooral en nogal éénzijdig, de spreekbuis is van fietsers en hun bond.

Stel je eens voor dat pakweg, Peter Heeren of zijn zoon in onze stad schepen van ruimtelijke ordening zou worden…Of dat de burgemeester, bevoegd voor personeel, een grote vakbondsbaas zou zijn ?…

Dan zou groen nogal steigeren…

En dat zouden ze dan nog terecht doen ook. Want deze stad heeft behoefte aan een schepen van mobiliteit met een –neutrale èn objectieve– blik op de uitoefening van zijn taken en bevoegdheden.

Tot nader order is er nog géén enkele schepen van eigenbelang benoemd in het college…en dat moet bovendien ook absoluut worden vermeden.

Standaard
Geen categorie

Ambras

Foto : Nieuwsblad rellen -ambrasmakers- in Blankenberge

Ambras is een echt Vlaams woord voor ruzie. En wat er vandaag gaande is binnen de Vlaamse regering is veel meer dan zomaar een onenigheid.

De grote ruziestoker is Sammy Mahdi, pas sinds juni op het schild gehesen -als CD&V voorzitter- in Plopsaland. Je zou bijna durven denken, dat Mahdi zich nog steeds in pretparkmodus bevind.

Maar nee hoor, wat nu aan het gebeuren is; het is bittere ernst.

Wat zou het allemaal kunnen zijn wat deze man en zijn partij inspireert, om zoals we dat wel eens zeggen het gat tegen de kar te zetten ?

Wat zeker meespeelt is het volgende : profileringsdrang, slechte peilingen, de hete adem van Vooruit-voorzitter Rousseau -winnaar van de recente peiling-, die de verhoging van de kinderbijslag opeist als een thema dat van ons is; het gespin dat in 2024 de CD&V wel eens zou kunnen worden ingeruild door Vooruit en dat CD&V niet naar de verkiezingen durft te gaan zonder een overwinning…

Was deze clasch te vermijden ? Enkele tijd geleden drong ik er zelf ook al op aan dat Jambon en zijn ministers sneller aan de begrotingsbesprekingen zou beginnen.

Dan had de kinderbijslageis van CD&V wellicht dezelfde geweest als nu, maar had Crevits, een Dame Minister met veel meer politieke feeling in haar tenen, dan Mahdi in zijn hele lijf, de besprekingen wel mee kunnen afronden.

Hoe dan ook : de Vlaamse regering is een legislatuurregering en kan dus als dusdanig ook niet vallen. Er zal dus met deze ploeg hoe dan ook moeten worden verder gegaan ! Vraag is wel  of we dan voor mei 2024, nog veel mogen verwachten van de ploeg Jambon.

Louter ter informatie ben ik ook eens nagegaan hoe de samenstelling is van de minderjarigen in de 13 Vlaamse centrumsteden.  Vermits deze 13 steden, samen goed zijn voor ruim 25% van de Vlaamse inwoners, is deze vergelijking zeker ook wel relevant.

8 van deze Vlaamse centrumsteden tellen minder dan 50% kinderen en jongeren van -18 jaar, die van Belgische herkomst zijn. Turnhout scoort wat dat betreft het allerlaagste cijfer.  Eentje zit zowat op de grens en de overige 4 steden zitten ruim of minder ruim boven de 50% van Belgische origine.

Ik wil er ook nog het cijfer aan toevoegen van de Oekraïense vluchtelingen,-55.500 in totaal- daar zijn er ruim 20.000 van -18 jaar. Dat is meer dan er in Leuven -102.000 inwoners- of Brugge -118.478 inwoners- wonen.

Een raad voor Sammy Mahdi : stop met navelstaren, maar kijk omhoog Sammy en ook naast je !

Standaard
Geen categorie

Voor alle duidelijkheid

Het voorstel van Europees raadsvoorzitter Michel, om Russische vluchtelingen op te vangen is buitengewoon cynisch en dus ook buitengewoon dom. Eerst enkele honderdduizenden Oekraïense vluchtelingen uit hun door de Russen bezet land naar Europa halen en nu wil hij ook nog dat we de bezetters (Russen) onderdak geven. Je kan er gif op innemen dat Poetin er wel voor zal zorgen dat enkele duizenden van zijn aanhangers (ambrasmakers en schorremorrie) zullen ‘vluchten’ naar Europa. Zo importeer je zijn oorlog ook nog naar het geheel van de Europese Unie !! https://www.tijd.be/politiek-economie/europa/algemeen/michel-pleit-voor-europese-opvang-van-vluchtende-russen/10416029

Duidelijke cijfers.

Tot en met augustus klopten al meer dan 22.600 asielzoekers aan in ons land. Aan dit tempo gaan we voor 2022 wellicht naar 34.000 aanvragers, het hoogste cijfer na de asielcrisis van 2015.

Of wij het OCMW zijn van de hele wereld ? Dit jaar tellen we al wel bijna 90 verschillende nationaliteiten in  de groep van 22.600 aanvragers.

Opvang en terugkeer

Het opvangnet -31.000 plaatsen- zit knoertvol en blijft gewoon volzitten. Dat heeft dan weer, naast de veel te lange doorlooptijd van de aanvragen,  alles te maken met de erg lage cijfers inzake terugkeer (gedwongen en vrijwillig) Vorig jaar zijn 5.340 aanvragers teruggestuurd. Dat jaar telde België 26.000 aanvragen.

Voor dit jaar -2022- zijn er tot en met augustus 4.763 terugwijzingen en telt ons land al 22.600 aanvragen.

Oekraïense vluchtelingen

Volgens de cijfers per 23/9/22, kregen 55.713 Oekraïense vluchtelingen een attest ter bescherming in ons land.

België stelde zich van bij het begin van de oorlog met Rusland erg genereus op tegenover deze mensen. Zij krijgen een (equivalent) leefloon en kinderbijslag. Mogelijk ging de overheid ervan uit dat deze crisis maar enkele maanden zou duren… https://www.vlaanderen.be/vlaanderen-helpt-oekraine/inburgering-en-integratie

De hoegrootheid

Totaal spreken we over zowat 20.000 kinderen en jongeren onder de 18 jaar. 7.246 jongens van 0 tot 12J en7003 meisjes van 12 tot 17 jaar. In perspectief : 20.000 -18 jaar is ruim 2 keer het aantal -18 jarigen in Turnhout)

In de leeftijdsgroep van 13 tot 17j betreft het 2.824 jongens en 2.627 meisjes.

Daarnaast zijn er 10.800 mannen op beroepsactieve leeftijd (18 tot 64 jaar) en 23.000 vrouwen op beroepsactieve leeftijd.

De laatst gekende cijfers tonen aan dat er nog maar weinig ook effectief een job hebben gevonden. https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20220816_91456296

Nog enkele markante cijfers

Sinds 2008 hebben al 22.200 Russen zich aangeboden in ons land als asielzoekers. Net als bijna 10.000 Albanezen. Op 19 juli ll zijn de toetredings-onderhandelingen met Albanië gestart om toegelaten te worden de Europese Unie.

Een tip voor die onderhandelaars is de volgende :

breng de woorden Albanese drugsmaffia in bij een zoekrobot (Google) en je krijgt meteen tientallen hits over de illegale activiteiten, afrekeningen in dit milieu enz…in België en Nederland.

Nog even over slimme Mich(i)el

Beseft deze Europese raadsvoorzitter eigenlijk wel dat Europa nu al een driedubbele oorlog moet uitvechten ?! Tegen de aanhoudende en onbetaalbare energiecrisis; tegen de inflatie- en koopkrachtcrisis -economen voorspellen tegen einde deze maand een Europese inflatie van 10%- en nu ook nog tegen een economische crisis ?!

Michel kan of zal  met zijn voorstel om Russische vluchtelingen op te vangen, NOOIT aan de juiste kant van de geschiedenis staan !

Standaard
Geen categorie

Veel geld IN de grond

Waar het de rest van deze legislatuur -gezien de hoog oplopende energie- en loonkosten- naartoe zal gaan met de Turnhoutse begroting èn investeringen, is voor mij en voor u wellicht ook, een grote vraag.

Eerder heb ik mezelf al uitgenodigd voor een toelichtend gesprek daarover met schepen Stijnen en de financiële dienst van de stad. Men zoekt naar een geschikt moment…dus wacht ik geduldig af.

Dat er inzake investeringen niet te veel meer mag worden verwacht is volgens mij wel duidelijk. Of en wanneer de Gasthuisstraat, Warandestraat, Otterstraat zal worden heraangelegd…ook dat blijft geduldig afwachten.

Vermijden van overstromingen

Nu zou het fout zijn te zeggen dat er nog niets werd gedaan aan de weg- en straatinfrastructuur in Turnhout, in deze legislatuur

Maar het meeste geld wat daarin al werd geïnvesteerd zit…in de grond. Zo werd -in 2020- gestart met een volledige vernieuwing van de Tieblokkenlaan (industriezone)  nadat er nieuwe riolering werd aangebracht. In dat project was ook de hernieuwing van de fietspaden in deze straat, een deel Slachthuisstraat en tot aan de Zierenbosstraat opgenomen.

Omwille van het vaccinatiecentrum dat op de parking van de vroegere Philips-fabrieken werd geplaatst diende deze fase te worden uitgesteld tot afgelopen zomer.

Aanleg gescheiden rioolstelsels

De werken aan de regenwateras Oost, van de Hoveniersstraat tot het waterbekken aan Broekzijde, zijn vorig jaar al gestart. Vanaf 19 september tot het einde van het jaar wordt er gewerkt in Hoveniersstraat, tussen het centrum en de ring.  Als gevolg hiervan dienen de vrachtwagens die de Turnovawinkels moeten bevoorraden,  enkele maanden via de Otterstraat en de Markt naar de Baron DuFour straat te rijden. Hopelijk niet tijdens het begin en einde van de scholen in de buurt.

Daar komt nog bij dat in de maand september verkeersdrempels worden aangelegd op de kruispunten met de Tijl-en-Nelestraat en de Goswin de Fierlandstraat en met de Maasstraat. Autoverkeer kan drie weken lang geen gebruikmaken van de kruispunten. Er wordt al sinds begin dit jaar gewerkt in de Tijl-en-Nelestraat, de Boomgaardstraat en de Jef Van Heupenstraat. Een klein lichtpuntje: vanaf oktober zouden die werken en die in Nieuwstad achter de rug moeten zijn. En  werken in andere straten in het Oosten van Turnhout, zoals de Oranjemolenstraat, Professor Devochtstraat, werden recent afgerond.

Zinkgaten

Ondertussen zijn in augustus ook de werken gestart voor een nieuwe riolering èn wegdek in de Bareelstraat en de Diksmuidestraat.

De ganse maand augustus werd in functie hiervan ook een deel van de De Merodelei, juist over het spoort, afgesloten.

Trouwens, over de De Merodelei gesproken. Deze straat diende de afgelopen maanden al meermaals te worden afgesloten wegens het ontstaan van grote zinkgaten.

Zo ter hoogte van de stelplaats van De Lijn, later een beetje verder op het fietspad en in mei dit jaar nog ter hoogte van…de Bareelstraat.

Deze ochtend merkte ik alweer een zinkgat, naast het fietspad, eveneens ter hoogte van….de Bareelstraat. Hoezo ? Was dat daar in de maand augustus ook al niet afgesloten.

Dat de werkzaamheden zoals in de industriezone, vooral wat de fietspaden betreft, of in het oosten van onze stad meer dan noodzakelijk zijn, staat buiten kijf.

Dat de wegenis in het centrum van Turnhout er ellendig bijligt, dat er kilometers stoepen erbarmelijk bijliggen…ik heb het al herhaaldelijk aangehaald in mijn blogs…

Maar zolang er zoveel zinkgaten moeten worden dichtgemaakt, -enkel al op de De Merodelei- blijft onze stad tè veel geld versmossen IN de grond, zonder aan een structurele oplossing te werken.

Het is als water naar de zee dragen

Standaard
Geen categorie

Arm maar gelukkig

STATBEL, de offciële cijferwebsite van de Belgische overheid doet ook aan wat ze monitoring van leefomstandigheden noemen.

Zo stellen ze in de recente nieuwsbrief de cijfers voor van de meest kwetsbare personen die het steeds moeilijker hebben om rond te komen.

Wat zeggen de cijfers

Sinds het eerste kwartaal 2021, kennen de cijfers een sterke (of minder sterke voor Vlaanderen) stijging in het 2e kwartaal van 2022, voor de drie gewesten en voor het land.

België noteert 16,1% waar dat in 2021 nog maar 11,7% was. Het zal u niet verbazen dat dit Belgische cijfer zwaar beïnvloed wordt door zowel het Waalse als het Brusselse gewest.

Wallonië noteerde 15,8% maar groeide door tot 21,1%

Het Brusselse gewest zat al hoog met 22,5% en stijgt door naar 29,4%

Vlaanderen telde in het eerste kwartaal 2021, 7,4% en staat nu op 10,8%

U weet ook dat Wallonië en Brussel al decennia lang rode PS bastions zijn. Ruim 2,5 jaar geleden schreef ik al in een blog hoe en waarom PS’er Magnette zich zo hardnekkig opstelt, ter verdediging van zijn arme achterban.

Dat is meteen ook de reden waarom hij géén rol wilde opnemen in de Vivaldi-regering. Als partijvoorzitter hield hij immers de handen vrij om ferm en regelmatig op tafel te kloppen voor zijn volk, wat hij zich als minister, laat staan als premier, niet zou kunnen veroorloven !! https://wolput.com/2020/02/19/waarom-pser-magnette-zo-hardnekkig-is/

En dat het Brusselse gewest het meest armtierige gewest is in ons land, wist u ook wel. Waarom dat zo is, beschreef ik met concrete cijfers onderbouwd in een vrije tribune op Doorbraak.  https://doorbraak.be/in-de-belgische-hoofdstad-wonen-bijna-geen-belgen-meer/

Arm, maar toch gelukkig

Deze toename van gerapporteerde moeilijkheden om rond te komen, lijken geen invloed te hebben op het algemene niveau van het geluksgevoel. Dit is vrij stabiel gebleven sinds de eerste meting van de enquête. Respectievelijk 66,5%, 66,3% en 63,3% van de bevolking voelde zich altijd of meestal gelukkig tijdens de eerste 3 kwartalen van de enquête (van Q3 2021 tot Q1 2022), terwijl 65,9% zich altijd of meestal gelukkig voelde in het tweede kwartaal van 2022.

Het is best denkbaar dat dit gelukgevoel mee is ingegeven door het feit dat Walen en Brusselaars zich toch geborgen weten in de voortdurende solidariteit van Vlaanderen èn de niet aflatende druk die hun PS leiders op de federale regering blijven uitoefenen.

Deze beide handvaten, zowat als een eeuwigdurende vergunning op een begraafplaats

Bron : https://statbel.fgov.be/nl/themas/huishoudens/armoede-en-levensomstandigheden/driemaandelijkse-monitoring

Standaard
Geen categorie

Met de neus op de feiten -4-

De Vlaamse ministers bakkeleien over een Vlaams energiepact, wat moet tegemoet komen aan gezinnen en bedrijven.

Wat zal het worden ?

Gaat de Vlaamse regering voor een uitbreiding èn verhoging van de jobbonus. Bart Somers wil dat 40% van de Vlaamse werknemers hiervan kan genieten. Tot iedereen die een loon heeft van maximaal 3.000 euro bruto.

CD&V dan weer, wil zijn fout inzake de indexatie kinderbijslag -groeipakket genoemd- rechtzetten en opnieuw telkens 2% indexeren èn de voorbije indexverhogingen inhalen.

Impact verhoging kinderbijslag

Ik ben even nagegaan wat de impact kan zijn voor de stad Turnhout- als de kinderbijslag het zou halen. Hoeveel gezinnen zijn dan betrokken partij ?

37,1% zijn alleenwonenden en 27,4% zijn een paar zonder kinderen. Verder is 6,1% een paar met enkel meerderjarige kinderen en zijn er 3,9% éénoudergezinnen met enkel meerderjarige kinderen. Of en hoeveel van deze meerderjarige kinderen nog rechthebbende zijn op kinderbijslag, kan ik niet uitmaken.

Er zijn dus maar een goeie 25% van de Turnhoutse gezinnen die één of meer minderjarige kinderen hebben.

Onderstaande tabel geeft per leeftijdsgroep in Turnhout het % Belgische, EU(niet Belgen) en niet-EU herkomst

Spijbelkampioen

Bekeken naar de woonplaats van de leerlingen in het gewoon secundair onderwijs is het spijbelgedrag het grootst in Herentals en Turnhout. Respectievelijk zijn er in deze steden 58,3% en 59% van de leerlingen die afgelopen schooljaar géén enkele halve dag ongewettigd afwezig waren.

En wat zijn de cijfers van niet-spijbelaars, in de gemeenten die deel uitmaken van de (stads)regio in transitie ? Beerse = 78,2% NIET spijbelaars; Kasterlee telt er 62,7%; Lille = 75,3%; Oud-Turnhout = 68,7% en Vosselaar = 77,6%

In de andere steden met een centrumfunctie, zijn de cijfers als volgt : Mol = 66,4% NIET spijbelaars; Hoogstraten = 65,7%; en Geel = 65,4%

Als je de cijfers van het aantal vreemdelingen van niet-Europese herkomst bekijkt, is er ook wel correlatie (samenhang) met de cijfers van een gebrekkige schooldiscipline. Vooral in Turnhout en Herentals.

Bron : provincies.incijfers.be

Standaard
Geen categorie

Torenhoge Turnhoutse Ambities

Aangenaam verrast. Dat is mijn eerste en spontane reactie bij het vernemen van de plannen die vandaag in Turnhout werden voorgesteld.

Na jaren van onduidelijkheid ziet de vastgoedtoekomst voor handelaars in Turnhout er weer rooskleurig. Dat probeerden vzw Ondernemend Stadshart Turnhout (OST) en het stadsbestuur aan een veertigtal internationale retailers te tonen vanop de bovenste verdieping van de Turnovatoren. Bovendien heeft de stad een plan om de leegstand aan te pakken. Ze wil economisch belangrijke panden die al jaren leegstaan, zelf aankopen.

Zo staat te lezen in Gazet Van Antwerpen. https://www.gva.be/cnt/dmf20220919_94996193

Ik kan niet anders dan hierop het begrip torenhoge ambities kleven. Het is één van die zeldzame positieve berichten wat de economische ontwikkelingen betreft, de afgelopen weken en maanden.

Het voornemen van de stad gaat ook regelrecht in tegen de realiteit van zaken die sluiten -bakkers, beenhouwers…- en/of hun productie zullen verminderen…

Hopelijk zal één en ander, binnen de kortste tijd, niet worden ingehaald door de realiteit van een nooit geziene en quasi onbetaalbare energiecrisis en een economische stand still. Nu reeds hoor ik in mijn omgeving dat vele gezinnen alle zeilen moeten bijzetten om niet in energieschulden te verzeilen… Funshopping zal er de komende periode (jaren ?!) dan ook niet veel bij zijn, vrees ik.

Eerder deze maand konden we in de pers lezen dat de stad Turnhout in zijn begroting op zoek moet naar (minstens) 10 miljoen extra voor zowel 2023 als 2024 om stijging van energie- en loon en pensioenkosten te kunnen betalen.

Na een misrekening van 26 miljoen bij de start van deze legislatuur is dit ongetwijfeld opnieuw een zware oefening die gevolgen zal hebben op het investeringsbudget.

Investeringen welke ook al in 2019 al noodgedwongen op de langere baan werden geschoven. Vraag is dan ook wat in deze legislatuur nog wel mogelijk zal zijn.

Zo was het de bedoeling om in de zomervakantie een stuk Gasthuisstraat heraan te legen, al was dat nog maar amper twee jaar geleden.
Het feit dat zelfs dit nog niet is doorgegaan is -zo vrees ik- een veeg teken aan de wand… https://www.gva.be/cnt/dmf20220412_95353390

Tegelijk zie ik ook dat er dringend een aantal herstellingen moeten gebeuren om zware valpartijen met fietsers te vermijden. Zo bijvoorbeeld aan de rotonde van het station. (kant Spoorwegstraat)

Op sommige plaatsen zijn de klinkers zodanig weggereden, dat er een hoge rand is ontstaan. Als je daar met je voorwiel terecht komt zou dat wel eens erge gevolgen kunnen hebben. (zie foto) Hopelijk zal dit nog voor de winter worden hersteld…want ondergesneeuwd zie je helemaal niet meer, hoe gevaarlijk dit wel is.

En nee, geloof me, ik wil nier per se kiezen voor pessimisme, maar wel voor realisme

Standaard
Geen categorie

Zijn mijn blogs vergif ?!

Foto : Goeie Mie, gifmengster uit Leiden (1839 – 1915)

Zowat 3,5  jaar geleden, verklaarde een gewezen directeur van de stad Turnhout – in de krant De Standaard–  dat mijn blogs als vergif zijn voor de Turnhoutse samenleving. https://www.standaard.be/cnt/dmf20190523_04420030

Toen ik deze brave man kort daarna tegenkwam ergens op de Turnhoutse markt, wist hij me te zeggen dat niet ikzelf, maar mijn blogs wel vergif zijn…

U zal begrijpen dat ik de man  antwoordde dat ikzelf wel mijn blogs schrijf, dat ik géén ghostwriter ben noch er beroep op doe en dat ikzelf als persoon èn mijn blogs bijgevolg één en ondeelbaar zijn…

Dat waren meteen ook de laatste woorden die we met mekaar wisselden.

Nu weet mijn grote schare lezers (deze maand al 28.000 lezers dit jaar) al vanaf mijn eerste cijferblogs dat ik enkel en alleen gebruik maak van cijfers die iedereen op officiële databanken kan terugvinden en raadplegen.

Hoe dat in hemelsnaam dan kan beschouwd worden als vergif…het is me nog steeds een raadsel. Misschien zit het vergif eerder in de reguliere media, die er geen aandacht aan willen of mogen besteden.

Sta me toe dit meteen te staven met concrete voorbeelden.

GVA publiceerde een artikel over een koppel wat uit hun huis was gezet. Over de opvangmogelijkheden ging de journalist te rade bij schepen Kelly Verheyen en noteerde volgende uitspraak : Het aantal daklozen is recent wel hard gestegen, van 100 tot 150 naar nu meer dan 180, terwijl er al onvoldoende infrastructuur was. We hebben nu zelfs akkoorden met hotels over de grens om mensen te huisvesten. https://www.gva.be/cnt/dmf20220911_94217638

Zelf ben ik géén journalist, maar ik kan u wel  verzekeren dat ik wat verder zou doorbomen over deze gegevens. In de zin van : over welke mensen, gezinnen praten we dan, hoeveel mensen worden nu ook al in een buitenlands hotel gehuisvest, zijn dat erkende vluchtelingen en hoe komt het dat de stad Turnhout hen geen onderdak kan bezorgen, worden er nog nieuwkomers, die in onze stad gedomicilieerd zijn, elders in een of andere gemeente opgevangen, waar, hoeveel…wat kost dat allemaal en kunnen er geen akkoorden worden gemaakt met bvb de Corsendonk groep om mensen te huisvesten op de Baalse hei, of elders…enzovoort.

Ik weet zeker dat heel veel mensen die zoiets lezen, zich ook dergelijke vragen stellen…maar tegelijk besef ik ook dat dergelijke realiteiten niet passen in de woke-sfeer.

Ook graag een tweede voorbeeld

De laatste cijfers die Vlaanderen publiceerde in verband met de verhuisbewegingen van erkende vluchtelingen dateren van 27/1/2019.

Daaruit blijkt dat in Turnhout 304 vluchtelingen woonden op het moment van hun bescherming…maar op 27/1/2019 wonen er wel 690 vluchtelingen in onze stad. Er werd toen beweerd,  door een schepen van de stad, dat dit hoge aantal alles te maken had met de aanwezigheid van diverse opvangcentra in onze regio.

Uit deze cijfers blijkt duidelijk dat dit helemaal niet correct was. Want de toename, tot meer dan een verdubbeling, heeft alles te maken met vluchtelingen die van alle kanten uit Vlaanderen, Wallonië en zelfs Brussel zijn gekomen.

Eigenaardigheden

Op een parlementaire vraag (18/2/2022) of er nog recentere cijfers over verhuisbewegingen vluchtelingen bestaan, antwoordde Vlaams minister Bart Somers : Bij afweging van de beperkte vraag naar een vervolg van deze monitoring en de toch wel aanzienlijke kostprijs, is deze stopgezet. Statistiek Vlaanderen houdt wel cijfers bij over interne migraties binnen België.

Maar dat is niet alles : al ik de cijfers van 2019 wil opvragen op de website van Vlaanderen, blijken die zelfs niet meer beschikbaar te zijn…hoe woke is dat nu weer ?!

Van waar komen ze naar Turnhout

In eerdere blogs publiceerde ik al wat cijfers over nationaliteiten. Er is de interne in- en uitwijking van vreemdelingen (vanuit of naar een andere Belgische gemeente)

Cijfers interne in- en uitwijking

Periode 2000 t/m 2009 = 1.968 inwijkelingen en  1.666 uitwijkers. Batig saldo voor Turnhout = +302 nieuwkomers.

Periode 2010 t/m 2019 = 5.212 inwijlkers en 4.254 uitwijlkers. Batig saldo voor Turnhout = +958 nieuwkomers

Periode 2020 t/ 2021 =1.346 inwijkers en 1.105 uitwijkers. Batig saldo voor Turnhout = +241 nieuwkomers.

En dan is er uiteraard ook de externe in-of uitwijking. Dat cijfer betreft het aantal vreemdelingen dat zich vanuit het buitenland in de gemeente is komen vestigen, of omgekeerd.

Periode 2000 t/m 2019 = 3.675 inwijkers en 908 uitwijkers. Batig saldo voor Turnhout = +2.767

Periode 2010 t/ 2019 = 6.901 inwijkers en 1.565 uitwijkers. Batig saldo voor Turnhout = + 5.336

Periode 2020 t/m 2021 = 1.669 inwijkers en 356 uitwijkers. Batig saldo voor Turnhout = + 1.313

Sinds 2000 hebben 11.000 (10.917) vreemdelingen zich in onze stad gevestigd. Ruim 70% (7.848) sinds 2010.

Tel daarbij de cijfers van het aantal inwoners van vreemde herkomst die er al waren voor 2000 èn het aantal geboortes van kinderen van vreemde herkomst, dan weten we dat momenteel in de stad Turnhout, 17.618 of 38% van het totaal aantal inwoners, van vreemde herkomst zijn.

Voor zover nog nodig, herhaal ik graag mijn quote die DS publiceerde in hetzelfde artikel in 2019.

‘Turnhout wordt te snel te divers. Wie het zich kan permitteren, trekt weg. De nieuwkomers nemen hun plaats in. We krijgen de tijd niet om aan elkaar te wennen’

Bron : https://gsminfo.gemeente-stadsmonitor.be/%24web/Rapporten_outputs/JouwLokaleIntegratiescan/GSM_JouwLokaleIntegratiescan_Turnhout.pdf  Laatste update 6/9/2022 + eigen berekeningen op basis van deze scan.

Standaard
Geen categorie

Politieke peiling op komst

Iedereen die de politiek een beetje volgt, voelt het op zijn klompen aan : er is eerstdaags een politieke peiling op komst.
De duidelijkste tekenen daartoe vind ik in het gegeven dat de politieke hypocrisie bij partijen als open VLD en Groen, groter is dan ooit voorheen.

Neem nu de energiediscussie…voor wie denkt dat deze discussies echt nog over de modale burger en zijn onbetaalbare energierekening gaat…helaas, driewerf helaas, wat zich de laatste dagen allemaal voordoet heeft hier in de verste verte niets mee te maken.

Twee voorbeelden om dit te verduidelijken

  1. vorige vrijdag keerden zowel De Croo (open VLD) als Van der Straeten (Groen) terug van een Europese bijeenkomst, waarna ze triomfantelijk de bevolking kwamen voorliegen dat zij gezorgd hadden voor een Europees prijzenplafond op gas.

Niets van dat alles, zo blijkt nu uit : want morgen trekt Ursula von der Leyen naar het Europees Parlement, om daar in haar State of the Union met een fors pakket aan energiemaatregelen neer te leggen. En opvallend daarbij: geen spoor van een prijzenplafond op gas. Nochtans was dat de grote overwinning, die minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) en premier Alexander De Croo (Open Vld) vrijdag claimden, na afloop van de Europese raad van energieministers. https://businessam.be/geen-prijzenplafond-plannen-europese-commissie/

De voorbije dagen passeerde ook meermaals een advertentie op facebook waarbij Egbert Lachaert verkondigde ‘dat Premier De Croo doet wat hij beloofd aan de burger : een Europees prijzenplafond…

Open VLD besliste onlangs om zich eendrachtig achter De Croo te scharen…ook als hij leugens en onzin komt te vertellen blijkbaar…

2. Als de federale malaise dag na dag groter en zichtbaarder wordt, is het voor Lachaert en zijn partij geen enkel probleem om vlug vlug het geweer van schouder te veranderen en dan maar de Vlaamse Minister President, Jan Jambon en zijn partij (NVA) onder vuur te nemen en te kibbelen over de steun die Vlaanderen zou moeten geven aan bedrijven en zelfstandigen.

Want, aldus de redenering van Open VLD, er is daarvoor geld genoegd want de dotatie aan Vlaanderen is aangepast aan de inflatie (lees index) en dat geld kan worden uitgedeeld.

Voor het gemak vergeten den Egbert en den Bart, dat ook de Vlaamse overheid voor haar ambtenaren ook die indexeringen moet toepassen en dat ook Vlaanderen meer moet betalen voor energie.

Met andere woorden is hun redenering niet alleen fout, roekeloos maar vooral misleidend…met deze stelling willen ze bewust NIET kijken naar en geen rekening houden met, het hele plaatje van de begroting…

Aan dergelijke hypocrisie heeft géén enkele burger, geen enkele zelfstandige of bedrijf ook maar enige houvast.

Doen wat je moet en kàn doen ? Oké ! Doen wat je graag zou doen, dit langs alle kanten verkondigen, maar er de middelen niet voor hebben…dat is pure profilering en misleiding van open VLD, zonder enige inhoud !

Standaard