Geen categorie

Geprezen en bekrozen

Dat niet iedereen in Turnhout en/of daarbuiten gelukkig is met mijn blogs, zal of mag niemand verwonderen. Maar of dan verwijten als neo-koloniaal en racistisch terecht zijn…dat is dan weer enkele bruggen te ver.

De aanleiding waarom ik dit schrijf is terug te vinden in mijn recente blog https://wolput.com/2021/05/05/twee-keer-ja/

Vooraf…

…wil ik enkele zaken scherp en duidelijk stellen, zoals a) ik ben geen woke-denker b) evenmin ben ik een BLM aanhanger maar integendeel wel een ALM -all lives matter- verdediger  c) ik ben vooral ook géén racist  d) nog nooit heb ik iemand minderwaardig gevonden om welke reden dan ook. Niemand zal mij in eender welke blog op het tegendeel kunnen betrappen !!

Wat mijn blogs betreft

Ik focus hoofdzakelijk op de sociaal-economische context waarin onze stad zich bevindt. Als stad, als participant in de stadsregio en als één van de 13 Vlaamse centrumsteden. De meest in het oog springende indicatoren zoals samenstelling van de bevolking, leefloon en werkloosheid komen dan ook regelmatig aan bod. En ja, het is effectief zo dat die socio-economische toestand belabberd is !

De cijfers in mijn blogs zijn altijd afkomstig van officiële databanken.

Gebruik of misbruik maken van mijn cijferblogs

Uiteraard zijn mijn blogs openbaar en mogen ook door iedereen worden gebruikt in de context waarvoor ze bedoeld zijn: sociaal-economisch. Het is niet mijn verantwoordelijkheid als een persoon of partij deze cijfers zou gebruiken om welke andere reden dan ook.

Bovendien hanteer ik bij het bloggen twee belangrijke invalshoeken en die zijn : de mensen informeren en beleidsmensen ertoe aanzetten deze informatie doelgericht te gebruiken in acties rond werkloosheid en armoede.

Trouwens tijdens besprekingen over de Sihamegate, in de Antwerpse gemeenteraad bleek dat heel wat gemeenteraadsleden een stem uitbrengen in dossiers die ze, in het beste geval, maar halfsegat hebben gelezen. Het is mogelijk dat deze vaststelling niet opgaat voor de Turnhoutse gemeenteraad…maar mijn blogs kunnen hen tenminste mee ondersteunen, als ze dat al willen…

Stoppen met bloggen

Géén grijs haar op mijn hoofd dat daaraan denkt.

Integendeel. Het is juist omdat de zwaar gesubsidieerde en wokegerichte voornamelijk linkse media, geen aandacht (mogen of willen) hebben voor deze problemen (lokaal en/of bovenlokaal) dat ik mijn blog wil aanhouden. En als ze er al iets over brengen, zoals recent in GVA over de aangroei van de Turnhoutse bevolking, dan kan ik niet anders dan vaststellen dat er een krampachtige poging werd ondernomen om de objectieve cijfermatige waarheid te omzeilen.

En ja, ik denk rechts (dat is géén ziekte) en al wie dat in verband brengt met racisme en fascisme dwaalt, of zelfs nog veel erger dan dwalen ! En ja, ik huldig al heel mijn loopbaan en nu nog steeds het principe dat solidariteit zonder grenzen NIET kan blijven bestaan. En ja ik ben een fiere Vlaming maar ook een fiere Belg (mag het ?!)

En ja, ik zal zoveel mogelijk blijven bloggen omdat ik van mening ben dat iedereen recht heeft op die informatie die maar al te vaak niet terug te vinden is in de reguliere media !

Niet de hemel in prijzen

Het kan verkeren in het leven. Vroeger werd ik in mijn -vertegenwoordigend-  werk geprezen omwille van de analyses die ik maakte. Tegenwoordig moet ik er mij rekenschap van geven dat degelijke en correcte analyses in dit woke tijdperk liever bekrozen worden. ’t Zal me worst wezen hoor wokers !! Ik heb niet de behoefte om door jullie de hemel te worden in geprezen

Standaard
Geen categorie

Twee keer JA

Gratis e-card: "Goede+vlucht!" | Citaat reizen, Goede reis, Vakantie humor

JA, Turnhout kampt met een stadsvlucht. JA, de Turnhoutse bevolking groeit uitsluitend aan met inwoners van vreemde -dus NIET Belgische-herkomst.

En dat is géén nieuw probleem want dat is zo al minstens 30 jaar bezig. Wel heeft zowel de stadsvlucht als de instroom van inwoners van vreemde herkomst, vooral de laatste jaren een…grote vlucht genomen.

Dat heb ik al herhaalde malen -cijfermatig onderbouwd- aangetoond in mijn blogs. Dat ik daar nu nog eens op terugkom heeft te maken met een artikel wat in GVA verscheen op 4/5 ll.

Voor de duidelijkheid, ga ik mijn lezers niet verwarren door de begrippen nationaliteit en herkomst door mekaar te haspelen.

En de bron van deze cijfers is de databank van de provincie in cijfers. https://provincies.incijfers.be/databank

Een tijdlijn van 30 jaar

…die de evolutie in de Turnhoutse bevolking weergeeft.

1990 : 35.194 inwoners van Belgische en 2.473 inwoners van vreemde herkomst. Op dat ogenblik is 7% van de bevolking van vreemde herkomst (VH) , in vergelijking met de Belgische inwoners.

2000 : 34.375 Belgen, 4.391 inwoners van VH. De verhouding is dan 12,7% van VH tegenover de Belgische herkomst. Op 10 is er een stadsvlucht van -819 Belgen en een toename van +1.918 inwoners van

2010 : 32.343 Belgen en 8.589 van VH. Het aantal inwoners van VH is nu al opgelopen tot 26,5% van het aantal Belgen. De stadsvlucht is in deze periode van 10 jaar toegenomen tot -2044 Belgen en er is een toename van 3.894 inwoners van VH

2020 : 29.607 Belgen en 15.828 van VH. Door de sterke groei van het aantal inwoners van VH, is de verhouding met het aantal Belgen al opgelopen tot 53,4%

In 30 jaar is er een stadsvlucht van 5.487 inwoners (ruim 15%) van Belgische herkomst en nam het aantal inwoners van vreemde herkomst toe met 13.355 personen. De groei van het aantal inwoners van VH is vooral erg groot sinds 2016, met +1.092; +426 in 2017; +1.008 in 2018; +852 in 2019 en +974 in 2020.

Samen met de toename van de inwoners van vreemde herkomst, nam ook de stadsvlucht van Belgen toe…toeval ?!

In het artikel van GVA verwijst de journalist ook naar de sterke groei van het aantal inwoners van VH in Roeselare. Goed om weten is dat Roeselare NIET te maken heeft met een stadsvlucht maar met een groei van het aantal Belgen (van 51.551 in 1990 naar 52.059 in 2020) waardoor de verhouding inwoners van VH ten overstaan van het aantal Belgen, met 22% dan ook veel gunstiger is !

Ik wil je ook nog enkele markante cijfers geven uit de databank van de stadsregio in cijfers. Met 45.435 inwoners telt Turnhout 51,05% van het aantal inwoners in de stadsregio (88.988)

-44,09% inwoners van Belgische herkomst wonen in Turnhout.

-51,6 van de 4.143 Nederlanders woont ook in Turnhout. Maar daar moet ik toch deze kanttekening bijmaken. Een nieuwe inwoner, met de Nederlandse nationaliteit, maar in Afrika geboren (of elders) is voor onze diensten een Nederlander. Vandaar dat je in onze stad heel wat gekleurde Nederlanders tegenkomt.

-Van de 1.839 inwoners uit Maghreb-landen (waaronder Marokko en Algerije) woont 82% in Turnhout

-Van de 2.650 Oost-Europeanen (Roemenië, Polen…) woont ruim 78% in Turnhout

https://stadsregioturnhout.incijfers.be/dashboard/dashboard

In twee vorige blogs beschreef ik al, welke invloed deze cijfers hebben op een collectieve verarming van on ze stad. https://wolput.com/2021/04/30/turnhout-is-geen-oase/ https://wolput.com/2021/05/02/goed-geinformeerd-zijn/

Standaard
Geen categorie

Bemoedigende cijfers

Stock market or forex trading graph : Stockfoto

Zaterdag mogen de horecaterrassen -eindelijk- terug open en er blijkt mooi weer op komst te zijn met behoorlijk aangename temperaturen.

Maar ook de coronacijfers gaan -eindelijk- de goede richting uit. Zo nam het aantal patiënten op I.C. op exact 14 dagen af met -122-  van 946 (19/4) tot 824 (3/5)

En ook de vaccinaties zijn zo stilaan onder stoom gekomen. Met 3.133.908 (minstens) eerste spuitjes behalen we in België -tot op vandaag- een vaccinatiegraad van 27,2%. Voor Vlaanderen is dat 28,07%, Wallonië=27,61%, de Oostkantons zijn goed voor 28,75%.

Het ‘zieke’ broertje in deze is, hoe kan het anders, Brussel met 20,82%. Niet te verwonderen dat de minister-president -Vervoort- een vaccinatiepaspoort wil invoeren. Maar, hoe kan het anders, kreeg hij van Unia al meteen de wind van voor wegens mogelijke discriminatie.

https://www.demorgen.be/voor-u-uitgelegd/vaccinatieteller-belgie-hoeveel-belgen-hebben-hun-vaccinatie-tegen-het-coronavirus-achter-de-rug-wanneer-is-het-aan-u~b7bedf0c/

Wanneer gaat die veel geld opslorpende instelling -Unia- nu eindelijk eens de juiste prioriteiten leggen ? Ze hadden het afgelopen jaar beter al hun energie gebruikt om de zogenaamde moeilijk bereikbare doelgroepen, -waarvan er te veel denken dat hun god (wie dat ook mag zijn) wel zal bepalen wie ziek zal worden en sterven van corona-, te overtuigen zich WEL te laten vaccineren !!

Werkloosheid

Ook de werkloosheidscijfers van de stad Turnhout -april 2021- zijn bemoedigend. Met 269 werkzoekenden minder dan vorig jaar. 203 wzua’ers -dat zijn de werklozen die effectief uitkeringen krijgen- minder, wat een boost geeft aan de vermindering van de globale cijfers werkloosheid.

Minder doppers, grotere knelpunten

Maar…dat mag ons niet verblinden voor de bestaande knelpunten. En dat zijn -hoofdzakelijk- de volgende

-Het aandeel van werklozen van vreemde origine blijft even groot en schommelt al een hele tijd rond de 54%

-het aantal werklozen onder de noemer andere (voornamelijk leefloners) blijft al enkele jaren op hetzelfde niveau plakken. Deze cijfers evolueren als volgt : april 2015 = 267, april 2016 = 285, april 2017 = 332, april 2018 = 444, april 2019 = 444, april 2020 = 443 en april 2021 = 436

-bekeken naar werkloosheidsduur is er enkel een afname van het aantal kortdurende werklozen. Meer bepaald -115 voor wie minder dan 3 maanden werkloos was; -119 voor wie minder dan 6 maanden werkloos is geweest en -95 voor wie minder dan één jaar werkloos was.

Daar staat tegenover dat in de groep die minstens één jaar maar minder dan twee jaar werkloos was een stijging van +36 te noteren valt en +25 voor de groep die langer dan twee jaar werkloos is

-Ondanks een vermindering -met 97- van het aantal laaggeschoolden, stijgt wel hun aandeel in de totale cijfers. Waar dat vorig jaar 49,7% was, is dat een jaar later 51,4%…

Het is met deze knelpunten dat VDAB dringend aan de slag moet en ook de stad mag absoluut niet versagen, wat de leefloners betreft !!

Standaard
Geen categorie

Best Te Weten

Horeca niet eerder open, maar op 1 juni vanaf het middaguur' - Misset Horeca

De voorbije dagen doken er op sociale media regelmatig discussies op over de prijsverhogingen die er vanaf 8 mei zitten aan te komen voor de horeca.

Interessante, amusante maar soms ook erg cassante discussies waarbij de waarheid meer dan eens geweld wordt aangedaan.

Vooral wanneer er zaken worden gezegd als werknemers kregen werkloosheid en wij kregen niets…

Het is altijd gevaarlijk om een ander zijn rekening te willen maken. Maar los daarvan is het wel belangrijk om de discussie te voeren op basis van correcte argumenten.

En daarom is het voor iedereen goed om correct geïnformeerd te zijn, het Best Te Weten eigenlijk.

En zo maak ik het bruggetje naar de (tijdelijke) BTW verlaging, vanaf 8 mei tot 30 september, naar 6%. Dat is een behoorlijke inkomstenverhoging voor de horeca, die niet aan de klant zal worden verrekend.

Per 100 € aan bereide gerechten blijft er dus 6 € meer over en per 100 € verkochte dranken blijft er 15 € meer over.

Dat één en ander te maken heeft met verminderde capaciteit, te nemen beschermingsmaatregelen en zeker ook een stukje herlancering is te begrijpen.

Maar dat mag men dan niet opnieuw als argument gebruiken voor een prijsverhoging die -gemiddeld- op 10% wordt geraamd. Dat de stijging van de productprijzen een prijsverhoging betekent is logisch. Maar dan ook niet meer dan dat ! https://www.standaard.be/cnt/dmf20210426_97670676?utm_source=standaard&utm_medium=social&utm_campaign=send-to-a-friend

Werknemers kregen werkloosheid en wij niets

Dat moet ik fel tegenspreken. Want voor zelfstandigen was er een gelijkwaardige vergoeding maar wel overbruggingsuitkering genaamd…

En er was ook een vergoeding wegens sluiting en/of omzetdaling. En kijk, de vele miljarden die werden uitgekeerd aan werkloosheid -5,7 miljard-  of overbruggingsuitkeringen -5,5 miljard- lopen quasi gelijk…

Daarnaast werd ook nog eens 12,4 miljard € steun betaald aan zelfstandigen of bedrijven, waarvan 5,1 miljard aan premies voor sluiting of omzetdaling, 2,3 miljard fiscale maatregelen voor meer solvabiliteit en 5 miljard steun voor specifieke bedrijfstakken.

https://www.tijd.be/dossiers/coronavirus/waar-gaat-de-35-miljard-euro-coronageld-naartoe/10302462.html?

Het is altijd voor alle betrokkenen beter om discussies te voeren op basis van correcte argumenten. Ik reik ze alvast aan via deze blog.

Standaard
Geen categorie

Goed geïnformeerd zijn

Fotobehang Leraar en leerlingen in de klas, vector illustratie • Pixers® -  We leven om te veranderen

Als een verwittigd man er twee waard is, dan is een goed geïnformeerde Turnhoutenaar er zeker drie waard. Dat zal blijken als je deze blog hebt ontcijferd.

Heeft niet elk van de 13 Vlaamse centrumsteden, gelijkaardige problemen als Turnhout ? Ja, zeker wel maar meestal zijn die problemen van een andere -veel kleinere- schaalgrootte dan in Turnhout.

Met zo’n 45.700 inwoners is onze stad veruit ook de kleinste centrumstad, terwijl Turnhout inzake de gekende problematieken vaak in de hoogste of laagste regionen vertoeft. Dat heeft dan weer als gevolg dat het absorberen van armoede èn van nieuwkomers, veel moeizamer verloopt dan in grotere steden. En dat je kan spreken van collectieve verarming van en in de stad

Naar aanleiding van de meest recente leeflooncijfers, maakte ik een overzicht van de situatie in alle 13 centrumsteden.

In deze tabel kan je achtereenvolgens deze cijfers lezen : aantal leefloners per duizend inwoners jaar 2020; het aantal erkende vluchtelingen in leefloon EV, zowel in cijfers, als in aantal per duizend inwoners gevolgd door de cijfers van het arrondissement. Tenslotte ook de cijfers van het aantal studenten die leefloon krijgen, in cijfers en per duizend, per stad en per arrondissement (al deze cijfers zijn deze van december 2020)

Turnhout = 23,17; EV=301–6,65; 627-1,35; Student 116-2,56; 313-0,67

Aalst = 11,81; EV=277-1,06; 446-1,52; Student 93-1,06; 223-0,76

A’werpen = 8,36; EV=2445-4,62; 2887-2,73; Student 358-0,68; 597-0,56

Roeselare=15,49; EV=245-3,86; 338-2,19; Student 91-1,43; 132-0,85

Mechelen=22,04; EV=253-2,92; 590-1,7; Student 299-3,44; 535-1,54

Gent=26,19; EV=1082-4,1; 1252-2,22; Student 789-2,99; 878-1,56

Genk=9,69; EV=109-1,64; 580-1,38; Student 60-0,9; 201-0,48

Hasselt=12,74 EV=244-3,11; 580-1,38; Student 63-0,8; 201-1,38

Oostende=25,54 EV=449-6,27; 546-3,46; Student 181-2,53; 217-1,38

St-Niklaas=19,65 EV=341-4,34; 505-1,98; Student 112-1,43; 211-0,83

Kortrijk=16,54 EV=315-4,09; 581-1,99; Student 174-2,26; 283-0,97

Brugge=10,37 EV=201-1,69; 319-1,13; Student 110-0,93; 173-0,61

Leuven=21,6 EV=658-6,44; 1070-2,09 Student 166-1,62;423-0,83

Conclusies

Inzake leeflooncijfer jaar 2020 -van laag naar hoog-, staat Turnhout op plaats 11, gevolgd door Oostende en Gent

Wat het aantal erkende vluchtelingen in leefloon betreft, eveneens van laag naar hoog staat Turnhout op plaats 13, de laatste plaats dus met het hoogste aantal…

Ook wat het aantal studenten met leefloon betreft, toont Turnhout zich erg (te ?) goedgeefs, van laag naar hoog staat onze stad hier eveneens op plaats 11 (2,56/1000) gevolgd door Gent (2,99/1000) en Mechelen (3,44/1000)

Diezelfde 11e plaats, maar nu van hoog tot laag neemt Turnhout is als we  de welvaartsindex van de 13 centrumsteden vergelijken.

Turnhout = 95/100; Genk = 91/100 en Antwerpen = 87/100

Aanbevelingen

Volgens mij zijn er twee belangrijke prioriteiten waarop het Turnhoutse beleid nu dringend nog meer moet op inzetten. Dat is op deze armoedeproblematiek, waarbij de vraag moet worden gesteld of wij bvb inzake studenten met leefloon niet te gul zijn…

En anderzijds is dat de vernieuwing en verbetering van straten en stoepen.

Dit niet doen zou wel eens kunnen betekenen dat het huidige bestuur er maar bekaaid zal vanaf komen in 2024…

Standaard
Geen categorie

Turnhout is géén oase

Turnhouts Vennengebied, Turnhout • Databank Publieke Ruimte

Volgens Van Dale is een oase een waterrijke, vruchtbare streek in de woestijn. Turnhout heeft dan wel een Kasteelvijver, een stadsparkvijver, het vennengebied en het kanaal Dessel-Schoten, maar een oase in de woestijn is Turnhout allerminst. Integendeel.

Wat zijn dan de indicatoren die aanduiden dat onze stad eerder een woestijn van armoede is, tegenover de zeven, ons omringende gemeenten ? Ik geef de belangrijkste ervan op een rijtje, zoals

-een hoge werkloosheidsgraad en een erg lage werkzaamheidsgraad, een hoog aantal leefloners, meer dan 1 op 3 inwoners van vreemde origine met vooral veel niet EU-inwoners, een hoog aantal erkende vluchtelingen in de stad, een hoog aantal geboortes in kansarme gezinnen met meer dan 80% die een niet Belgische moeder hebben, een erg lage welvaartsindex, lage opbrengst personenbelasting…

Kortom, Turnhout is een stad met heel veel (kans)armoede omringd door welvarende en rijkere gemeenten die -vooral- hun welvaart (zelfs géén stukje) NIET willen delen, onder vorm van een fusie met Turnhout

De meest sprekende indicator is misschien wel de (evolutie van) gemiddelde vastgoedprijzen, in onze stad en alle buurgemeenten.

Huizen

Wat is de mediaanprijs van de woningen. Een overzicht van hoog tot laag.

*Merksplas = 335.000 €; Baarle-Hertog = 330.000 €; Oud-Turnhout = 328.000 €; Ravels = 325.000 €; Vosselaar = 319.000 €; Kasterlee = 300.000 €; Beerse = 290.000 € Turnhout = 221.250 €

Andere steden met een centrumfunctie van hoog naar laag : Hoogstraten = 363.750 €; Geel = 281.000 €; Herentals = 262.000 €; Mol = 245.000 €

Appartementen

Wat de mediaanprijs van appartementen betreft is het wat moeilijker om te vergelijken, omdat deze gegevens niet voor alle gemeenten bekend werden gemaakt. Toch deze gegevens : Beerse = 235.000 €; Turnhout = 183.000 €.

De andere steden met een centrumfunctie : Hoogstraten = 285.000 €; Herentals = 224.000 €; Geel = 212.OOO €; Mol = 209.250 €

Is de lage mediaan van de woning- en appartement prijzen in Turnhout, een voordeel voor mensen met een laag inkomen. Op het eerste zicht heb ik de neiging om te zeggen, ja, vanzelfsprekend. Maar bij nader inzien neem ik aan dat het meestal gaat over vrij kleine rij/stadswoningen, en/of verouderde appartementen met een laag wooncomfort en waar vaak ook nog heel wat renovatie nodig is. Zonder tuin(tje) of terras en in het beste geval een koer (tje) en geen garage…

Verarming, géén verrijking

Wat armoede, werkloosheid, leefloon en andere socio-economische indicaties betreft, betekent de al maar voortschrijdende migratie in onze stad dan ook helemaal géén verrijking !! Om tot die vaststelling te komen heb ik  géén grote studie nodig !  

Regiovorming

Of de door Vlaanderen beoogde regiovorming voor Turnhout ook een verbetering zal meebrengen ? Dat is nog maar zeer de vraag. Met een hertekening van samenwerkingsverbanden kom je nog steeds niet tot het delen van rijkdom, van lusten en lasten; of tot meer samenhorigheid en solidariteit.

https://trends.knack.be/economie/immo/vastgoedmarkt-klimt-onverstoorbaar-voort-bekijk-op-deze-kaart-hoeveel-een-woning-in-uw-gemeente-kost/game-normal-1728037.html

Standaard
Geen categorie

Het weten waard.

Vakbonden Philips Turnhout wrevelig over aanpak directie | Foto | hln.be

Sinds mei 2015 werd de zone Turnhout erkend als ontwrichte zone. Dit is het gevolg van de sluiting van onder meer de Heinz-ketchupfabriek en de vele ontslagen bij lampenfabrikant Philips. Ondertussen werd deze erkenning verlengd met 18 maanden.

Een goed moment om eens te bekijken  hoeveel arbeidsplaatsen er dan wel zijn. In Turnhout als stad maar ook als arrondissement

De databank van de website ‘provincie in cijfers’ werd recent aangevuld  met  het aantal arbeidsplaatsen per gemeente. Daarbij ook cijfers van het aantal werkenden in de leeftijdsgroep tussen 15 en 64 jaar; het aantal werkzoekenden en nog andere wetenswaardigheden.

Ik maakte een overzicht van één en ander zowel wat de 13 Vlaamse centrumsteden betreft als een vergelijking met de stadsregio en enkele andere steden in het arrondissement met een centrumfunctie.

Twee grote pools van tewerkstelling

In 2020 waren er in Turnhout 29.280 arbeidsplaatsen. Het kleinste aantal van de 13 centrumsteden. En goed voor 15,3% van het aantal arbeidsplaatsen in het arrondissement Turnhout.

Vergeleken met 2017 (27.688) is dat een stijging van 5,7% in de stad. In het arrondissement Turnhout tekenen we in diezelfde periode een stijging op van maar 2,7%. ( van 186.136 naar 191.179)

De loontrekkende tewerkstelling steeg in onze stad in dezelfde periode van 25.773 jobs naar 27.289. Dat betekent dat het aantal bijkomende jobs (bijna) even sterk is gestegen, dan het aantal loontrekkende tewerkstelling

Wat de werkloosheidsgraad betreft, die was in Turnhout in 2017, 12,3% en in 2020, 11%. Ondanks een stijging van het aantal jobs in onze stad met bijna 6%, is de werkloosheidsgraad niet evenredig verminderd.

Met een werkzaamheidsgraad van 65%,  in de groep 15 – 64 jaar staat Turnhout op plaats 10,  Oostende op plaats 11 (62,1%) Antwerpen op plaats 12 (60,7%) en Genk op plaats 13 (58,9%) van de 13 centrumsteden.

Bekeken naar het aantal werklozen staat Antwerpen op het hoogste schavot, onmiddellijk gevolgd door Turnhout.

En wat is de situatie in de stadsregio ? Beerse kende in de periode 2017-2020 een groei van 6,6% in het aantal arbeidsplaatsen, Vosselaar +2,5% en Oud-Turnhout +1,6%.

Geel sterkste stijger, niet Turnhout

Geel scoort een groei van maar liefst 11,3%: Mol +3,5%; Hoogstraten + 2,8% en Herentals – 3%.

Turnhout met 29.280; Geel met 25.137; Mol met 14.221; Hoogstraten met 10.507 en Herentals met 18.106 zijn samen goed voor 97.251 arbeidsplaatsen, ruim 50% van het totaal aantal in de Kempen.  

De overige arbeidsplaatsen zijn dus verdeeld over de andere 22 gemeenten van hat arrondissement.

Voor de sterkste stijger, Geel, kwamen er sinds 2017, maar liefst 2.555 arbeidsplaatsen bij. Ook in Geel is die stijging quasi hetzelfde als het aantal loontrekkende tewerkstelling (+2.433). De werkzaamheidsgraad in Geel ligt met 70,6% dan ook een stuk hoger dan in Turnhout.

https://provincies.incijfers.be/databank

Standaard
Geen categorie

Waarom ?!

Testdag vaccinatiecentra Turnhout en Weelde vlot verlopen: "Alleen nog  enkele details bijsturen" | VRT NWS: nieuws

Met deze blog richt ik mij tot het bestuur van de eerstelijnszone KEMPENLAND, met vaccinatiecentra in Turnhout en Weelde, in het bijzonder tot ondervoorzitter Luc Op De Beeck.

Beste Allemaal,

Als ik de prestaties bekijk inzake vaccinaties in de Kempen, stel ik vast dat de eerstelijnszone Kempenland toch wel achterop hinkt.

Vooraleer ik in de cijfers duikel heb ik dan ook deze vraag : WAAROM ?

65+ per 26/4/2021

Provincie Antwerpen = 80,8%

Kempenland = 76,8%

Baldemore = 79,9%

Middenkempen : 80%

Zuiderkempen = 84,9%

(Vlaanderen = 1.116.200 of 82,22%)

volwassen bevolking 18+ per 26/4/2021

Provincie Antwerpen = 433.296 of 29%

Kempenland = 35.833 of 27,5%

Middenkempen = 25.421 of 29,5%

Baldemore = 19.637 of 30%

Zuiderkempen = 30.243 of 31,5%

Naar mijn bescheiden mening zijn dit géén pietluttige, te verwaarlozen verschillen

Ik kijk dan ook uit naar enige uitleg desbetreffend.

UPDATE een lezer stuurde volgende reactie : Kempenland heeft dus het meeste mensen gevaccineerd.
16196 meer dan Baldemore (82,5% meer).
10512 meer dan Middenkempen (41% meer).
5590 meer dan Zuiderkempen (18,5% meer).
Tenzij mijn rekenmachine raar doet natuurlijk.

Nu staan de cijfers van het aantal gevaccineerde MENSEN, sowieso netjes gestipuleerd in mijn blog. Maar, daar waar de lezer wil aantonen dat Kempenland voorloopt op de andere centra in de Kempen, diept hij met deze cijfers de achterstand van de zone Kempenland enkel nog verder uit en wel hierom

De eerstelijnszone Kempenland is een gigant en omvat 10 gemeenten die samen 163.125 inwoners tellen. Dat is maar liefst 35% van het arro Turnhout. De 3 overige zones zijn dus goed voor gemiddeld maar 22%

-De vaccinaties worden verdeeld aan de centra op volgende basis 1)de vastgelegde volgorde van vaccinatie en van een gelijke snelheid van vaccinatie. 2) Daarom wordt rekening gehouden met de bevolkingsgegevens en met de vaccinatiegraad. Een voorbeeld: een vaccinatiecentrum vaccineert de inwoners van een aantal gemeenten. Als in die gemeenten meer 65+’ers wonen, dan krijgt het vaccinatiecentrum in de periode dat die groep gevaccineerd wordt meer vaccins. Hetzelfde geldt voor andere doelgroepen. Een vaccinatiecentrum krijgt ook steeds de vaccins die nodig zijn voor de tweede dosis van een vaccin. 

een concreet voorbeeld : wat erg duidelijk maakt hoezeer Kempenland wel achterloopt is Brugge heeft 118.417 inwoners. Maar heeft quasi hetzelfde aantal MENSEN gevaccineerd als Kempenland. 24.710 65+, of 86,79%; Kempenland = 24.571 65+ of 76,8%. Cijfers volwassen bevolking : Brugge = 36.242 of 36,6%; Kempenland = 35.833 of 27,5%.

Hoe kan dat ? Heeft de zone Kempenland foutieve cijfers van de doelgroepen doorgegeven en/of heeft Kempenland al heel de tijd niet het aantal vaccins gekregen waar het, bevolkings- en doelgroepsgewijs recht op heeft ?? Ik weet het niet en het is ook niet aan mij om die WAAROM vraag te beantwoorden !!

Standaard
Geen categorie

Elite investeringen

Kan een afbeelding zijn van buitenshuis
Foto : een stoep, goed om armen en benen te breken, in onze stad

In de stadskrant van mei 2021 schrijft Francis Stijnen, dat investeringen in de stad hard nodig zijn om bij de tijd te blijven en daar zelfs op vooruit te lopen…

Hij heeft het zelfs over slim investeren…

Nochtans Schepen Stijnen, zijn die door u genoemde slimme investeringen hoofdzakelijk beperkt gebleven tot twee sites in de stad. Namelijk de Turnovasite en de Warandesite. Beide sites liggen dan ook nog heel kort bij mekaar.

De voorbije drie jaar werden hier erg dure, ik noem het zelfs elitaire, investeringen gerealiseerd door de overheid. Voor beide sites samen gaat het over ruim 40 miljoen euro. Allemaal cultureel georiënteerd…Renovatie en uitbreiding van de Warande, goed voor 15 miljoen en een nieuwe bib van 6 miljoen

Verder noemt u ook nog de erg dure plannen -12 miljoen- voor een nieuwe sporthal op.

De lijst van investeringen is die pagina’s lang zegt u. Het moet dan toch maar lukken dat u met géén enkel woord rept over dringende en noodzakelijke investeringen in straten, pleinen maar vooral ook in STOEPEN…

Op de foto bovenaan deze blog kan je alvast kennis nemen van een ‘armen en benen brekende stoep’ in de Goedendagstraat…slechts een 200 meter verder dan uw prestigieuze, dure Kunstencampus (15 miljoen) en het gerenoveerde kantorencomplex van Brepols (4,2 miljoen)

Nieuwe stadswandeling

Onlangs heb ik gelezen dat de Turnhoutse cultuur-zomer gaat stadstoeren. Ik heb alvast volgende suggestie voor toeristisch Turnhout. Een gloednieuwe wandeling, genaamd de erbarmelijke stoepen en vuile Turnhoutse hoekjes wandeling.

Startpunt : eender waar maar wel minstens 150 meter van de zwaar betaalde realisaties op de genoemde sites. Veel verder hoef je in Turnhout niet te stappen om geconfronteerd te worden met jullie zeer beperkte focus op elitaire projecten.

2024 is dichterbij dan wat velen van jullie denken !!

Standaard
Geen categorie

Veiligheid = kostelijk goed !

Politie en brandweer eren artsen en verpleegkundigen AZ Sint... (Zottegem)  - Het Nieuwsblad Mobile

Veiligheid is een kostbaar maar ook een kostelijk goed. Letterlijk en figuurlijk. Ik kan u -zelfs bij benadering- niet zeggen wat die veiligheid, in al zijn aspecten, elk jaar kost in België. Maar dat het een cijfer is met veel nullen, staat buiten kijf. Veiligheid is ook een recht !

Om te weten wat het kost in onze politie- en brandweerzone, heb ik de meerjarenplannen van de 7 gemeenten eens doorworsteld.

Per gemeente geef ik u bij deze een overzicht van hoeveel zij betalen in 2021, aan werkingstoelage (WT) voor zowel politie als brandweer. Ook het bedrag aan investeringstoelage (IT) en het (totaal) bedrag omgerekend per inwoner

Turnhout : Pol WT = 7.737.440:  IT = 178.458   BW WT= 2.753.905  IT = 527.834. Bedrag per inwoner : 244,6 €

Beerse : Pol WT = 2.109.497  IT = 49.868  BW  WT = 915.962  IT = 200.494. Bedrag per inwoner = 180,1 €

Lille : Pol WT = 1.714.139  IT = 39.308  BW WT = 764.083  IT = 147.560  Bedrag per inwoner = 161,3 €. Lille heeft de ambitie om een eigen brandweerkazerne uit te bouwen.

Kasterlee : Pol WT = 2.034.895  IT= 48.105  BW WT = 797.896  IT = 174.651.  Bedrag per inwoner = 160,45 €

Oud-Turnhout : Pol WT = 1.333.012  IT = 31.512  BW WT = 617.941  IT = 135.261. Bedrag per inwoner = 149,2 €

Vosselaar : Pol T = 1.077.720  IT = 25.477  BW WT = 441.794  IT = 96.704.  Bedrag per inwoner = 143,5 €

Baarle-Hertog : Pol WT = 265.460  IT = 6.123  BW WT = 119.797  IT = 23.135. Bedrag per inwoner = 141,5 €

Zo blijkt alweer dat die ‘dikke nekken van Turnhout’ met een gemiddeld inkomen van 17.784 €/persoon (2018) en een welvaartsindex van 95/100;  maar liefst 101 €/inwoner meer betalen voor hun veiligheid dan de rijkste gemeente van de stadsregio. En dat is Vosselaar met een gemiddeld inkomen van 22.588 €/persoon en een welvaartsindex van 120/100.

Met 35% van de bevolking in de 7 gemeenten van de politie/brandweerzone, neemt Turnhout wel 46% van de totale ‘veiligheidskosten’ voor z’n rekening. (totaal bedrag = 24.367.939 € )

We zullen het maar bekijken als één van de geneugtes van het wonen in een centrumstad…

Standaard