Geen categorie

Asielaanvragen lopen weer over

Met zijn kandidatuur als voorzitter van CD&V, neemt Sammy Mahdi duidelijk de vlucht vooruit. Weg van zijn opdracht als Staatssecretaris voor asiel en migratie.

Dat hij dit doet heeft één duidelijke reden : hij krijgt immers maar géén grip op deze zaak, noch wat de toestroom betreft, noch wat de tijdige behandeling van aanvragen betreft en van uitwijzing is al lang géén sprake meer.

De cijfers zijn duidelijk. Dit jaar tellen we al 10.500 aanvragen. Met een erkenningsgraad van zowat 40% wil dat zeggen dat ruim 6.000 aanvragers na een doorlooptijd van gemiddeld 270 dagen, een njet te horen krijgen.

Wat kost dat

Dat kost u en mij als belastingbetaler ruim 81 miljoen, enkel bed, bad en brood, en alleen voor de niet erkende asielzoekers. (6.000 X 50 € opvangkosten/dag X 270 dagen) Als we dat berekenen voor gans 2022, is dat 81 miljoen € X 3 = 243 miljoen !!

Wiens schuld is dat

Nee, niet die van Theo Francken, zoals Mahdi blijft beweren. Dat riedeltje beste Sammy is al enige tijd opgebruikt.

Francken heeft  zijn departement verlaten in december 2018. Nu dus al 2,5 jaar geleden.

De feiten dan

*Mahdi zegt : Alleen spijtig dat ze (NVA) daarna wel het aantal medewerkers van 447 in 2017 liet zakken tot 352 in 2019 Absoluut onjuist want toen was Maggie De Block verantwoordelijk voor asiel en migratie !

*Vluchtelingencommissaris Dirk Van den Bulck zegt :  Bij het CGVS werken nu ruim 500 mensen, historisch veel.

*De werklast -lees dossierachterstand- loopt desondanks maand na maand verder op. Zo was deze werklast in november 2021; 16.056 dossiers en in april 2022 opgelopen naar 16.929 dossiers…

De stemming van begin mei, waardoor CD&V voorzitter Coens ontslag nam, opende meteen een elegante uitweg voor Sammy Mahdi !

https://www.tijd.be/politiek-economie/belgie/federaal/achterstand-in-asieldossiers-raakt-moeilijk-weggewerkt/10377510.html

Standaard
Geen categorie

Op m’n eigen

artikel HLN van 6 maart 2012

Ruim 10 jaar geleden, begin maart 2012, kondigde  de pers aan,  dat ik in  Turnhout werkte aan een nieuw politiek project.

Waarom ik dat deed ? Omdat ik, zoals Jef Van Nooten schreef in Het Laatste Nieuws, van mening was dat de politiek in Turnhout vierkant draaide. En dat de meerderheid niet bezig was met wat bij de inwoners van Turnhout leefde.

Zo stelde ik ondermeer : vandaag weet niemand waar de Turnhoutse politiek zich mee bezig houdt. Het enige dat de mensen weten is dat de straten en voetpaden in Turnhout verder aftakelen…(en dat probleem bestaat 10 jaar later nog steeds…)

Het nieuwe politieke project zou V-Kracht worden waarbij het programma vooral aandacht zou hebben voor de vijf V’s, zijnde vertrouwen, verkeer, veiligheid, vuiligheid en vooruitgang. https://www.nieuwsblad.be/cnt/833nc3l1

Na enkele bijeenkomsten met best wel wat geïnteresseerden, bleek ook dat het oprichten van een heuse politieke partij, welke ook een lijst zou indienen bij de verkiezingen later dat jaar (oktober) niet van een leien dakje zou lopen.

Er was immers noch een achterban, noch financiële draagkracht om op terug te vallen.

In de daaropvolgende weken nam CD&V contact met me op om een eventuele samenwerking te bespreken. Wat mij  betreft was rood en groen géén optie voor samenwerking en het VB al helemaal niet. Na enkele afspraken gaf ik mijn woord om tot een samenwerking met CD&V te komen en zo samen een lijst op te stellen voor de gemeenteraadsverkiezingen. https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20120531_00169296

Toen dat eenmaal rond was pakte NVA uit met hun campagne onder de noemer de kracht van verandering. Een naam maar ook een programma waarvan het wel leek, alsof zij het bij V-Kracht hadden geleend. 🙂

Een samenwerking met NVA had ik ook niet overwogen…het was bovendien maar de vraag of die partij sowieso iemand wilde opnemen, die pas vanuit het ACV op rust was… Een ACV dat niet had nagelaten om diezelfde NVA veelvuldig te bashen !

Niemand van V-kracht raakte verkozen. Er werd naar mij toe wel een troostprijs aangeboden namelijk mede-coach te worden van CD&V Turnhout en zijn mandatarissen.

Toen later bleek dat de CD&V schepenen, tegen de afspraken binnen de partij in, toch akkoord waren gegaan om het project Victoriepark (Le Bon) via de raad van state tegen te houden, onder druk van Heeren heb ik mijn troostprijs teruggegeven en afstand genomen van CD&V. https://www.nieuwsblad.be/cnt/blgva_01496264

Als ik het nu allemaal nog eens herbekijk, denk ik terug aan de wijze woorden van een vriend die me, na het bekend maken van de keuze voor CD&V klaar en duidelijk zegde : je hebt voor de verkeerde partij gekozen en je zal niet verkozen geraken. En of hij gelijk kreeg !!

In alle eerlijkheid : de kans om een duchtige luis in de pels te worden in de Turnhoutse politiek, mèt een mandaat, heb ik 10 jaar geleden verkeken.

Nu houd ik het al sinds 2015, op mijn blog. 🙂

Standaard
Geen categorie

Koopkracht ècht beschermen

Beste lezers van mijn blog,

Ik heb er eerder reeds op gewezen dat de indexering een geweldig mooi en goed instrument is, maar…het beschermt je koopkracht maar gedeeltelijk.

Om die koopkracht wèl efficiënter te beschermen doe ik in een brief aan de Minister van pensioenen en aan de Minister van financiën het voorstel om bij elke indexaanpassing eveneens de belastingschalen te indexeren, zodat de belastinginhouding op het pensioen hetzelfde blijft.

Lees even mee in mijn brief :

Geachte Mevrouw Lalieux,

Geachte Heer Van Peteghem,

De bewering dat de automatische indexkoppeling, de beste bescherming is voor de koopkracht -hoe belangrijk ook- is echter maar ten dele waar.

Sta mij toe dit aan te tonen op basis van mijn eigen pensioen.

*December 2020 had ik recht op een bruto-pensioen van 2.241,19 €, netto = 1.734,62 €

*Mei 2022 is het brutobedrag van mijn pensioen ingevolge indexaanpassingen verhoogd tot 2.425,94 €, netto = 1.830,5 €

Bruto is mijn pensioen verhoogd met 184,75 €…waarvan ik netto ‘maar’ 95,88 € krijg uitbetaald.

Immers is de inhouding ZIV gestegen met 6,56 €

De solidariteitsbijdrage verhoogd met 3,7 €

En de fiscale inhouding verhoogd met 78,61 €

Totaal verhoging inhoudingen = 88,87 €

Met andere woorden, van de toegepaste indexverhogingen is er een voorafname van 48% door de overheid en blijft er maar 52% over om mijn koopkracht te beschermen…

Het lijkt mij aangewezen om bij elke indexverhoging ook de belastingschalen te indexeren. Eventueel tot een te bepalen plafond. In dat geval zou de koopkracht effectief tot -bijna- 100 % beschermd worden.

Ik kijk met belangstelling uit naar uw antwoord.

Met vriendelijke groeten,

Dré Wolput

Turnhout

Standaard
Geen categorie

Turnhout ligt ondersteboven

Ja, ik weet het, je kan geen omelet bakken zonder de eieren te breken. Maar dat neemt niet weg dat het feit dat Turnhout nu al maanden wordt omgewroet, bij steeds meer mensen op hun zenuwen werkt

De grootste stoorzender in onze stad is ongetwijfeld de aanleg van het glasvezelnetwerk Fiberklaar.

In onze buurt (Loechtenberg) zijn ze nu al meer dan een halfjaar bezig. Al die tijd neemt de aannemer tientallen parkeerplaatsen in, maakt wekenlang van woonerven woonwerven, neemt momenteel 1/3 van de parkeerplaatsen in op de stedelijke parking Loechtenberg enzovoort…

Al die tijd ook racet er wel iemand rond, door de straten en pleinen met een kraan, de ene keer geladen met alle soorten en kleuren zand, de andere keer dan weer met een pallet straatstenen.

Hij zwiert dan over de hoofden heen van de mensen die de greppels graven, opnieuw moeten dichtdoen, stoepen herleggen…enzovoort. Maar NIEMAND van hen draagt een helm.

Ze organiseren omleidingen naar believen zoals in de Spoorwegstraat waar sinds enkele weken het autoverkeer maar in één richting mag rijden, van het station naar de Gierlesteenweg.

De omleiding die ze hebben aangegeven gaat dan via de Patriottenstraat, Kruishuisstraat en Molenstraat om zo nog een stukje Spoorwegstraat te volgen tot aan de rotonde…

Maar vandaag moet ik dan vaststellen dat ook op dat stukje geen verkeer meer door mag richting rotonde. Met als gevolg dat ieder die de omleiding moet volgen gewoon rondjes aan het draaien is…

Ik kan me niet van de indruk ontdoen dat er te weinig tot geen toezicht is van de stad, op de wijze waarop deze ploeg tewerk gaat.

Ondertussen zijn er aan de Oostkant van de stad ook nog belangrijke en noodzakelijke rioleringswerken aan de gang…met een hoop verkeersellende tot gevolg…maar hopelijk in de toekomst géén wateroverlast meer ! https://www.hln.be/turnhout/stad-wapent-zich-tegen-wateroverlast~a62c3467/?fbclid=IwAR2XN7afAtm2sDUAJOBTWzkNi9it0C8rMnoKOOsh0tKQgZmVgxg5WS4yRLI

Kortom, mede door het (tè) droge weer en de aanhoudende wind, stoebert het in onze stad in zowat alle straten. En dat is erg vervelend, ambetant èn irritant, ook in niets te vergelijken met het stedelijk Stoeberfestival waar Turnhout en omgeving op zal worden vergast, einde juni.

https://www.hln.be/turnhout/stad-viert-drie-dagen-feest-met-muziek-en-foodtrucks-een-volks-en-gratis-festival~a7774ef6/?fbclid=IwAR0ocLLNvp6h8vATR2CyMjR_zhpHMCk7WEdq-PvnQPhxTxdEN1CtCwtzaQM

Standaard
Geen categorie

40.000…nieuwe Belgen

Vorig jaar verkregen –38.342– niet-Belgen, de Belgische nationaliteit. 21.624 van hen wonen in Vlaanderen.

Wie zijn ze, van waar komen ze ?

Eén derde van hen had een Europese nationaliteit. Van deze 12.800 wonen er 7076 in Vlaanderen. Zo waren er 1.006 Nederlanders waarvan de grote meerderheid (914) in Vlaanderen. Dat zal wellicht niemand verwonderen.

Bijna 2.000 Roemenen -1.923- waarvan 1.021 in het Vlaamse landsgedeelte, 1.044 Polen waarvan 716 bij ons.

Uit Azië afkomstig, mogen 9.783 inwoners zich voortaan Belg noemen. Het gros van hen afkomstig uit Syrië 3.287; (2507 in Vla); 1817 uit Irak (1.415 in Vla); 1.412 Afghanen (1.201 Vla) en 388 uit Irak (314 Vla)

Deze cijfers tonen duidelijk aan dat een heel groot gedeelte van de asielzoekers uit Azië, die zich sinds 2015 in ons land aandienden, in Vlaanderen zijn gehuisvest.

Het Afrikaanse continent leverde 11.545 nieuwe Belgen op. Van hen een minderheid in Vlaanderen (4.822) maar vooral woonachtig in het Brusselse gewest.

De grootste groep zijn, met 3.611 van Marokkaanse herkomst (1.441 in Vlaanderen) gevolgd door 1.223 inwoners uit de DR Congo (377 Vla); 1.176 uit Kameroen (272 Vla) en 777 uit Guinee (194 Vla)

De top 5 ziet er als volgt uit : 1 = Marokkanen met 3.611 (1.441 in Vl); 2 = Syriërs met 3.287 (2.507 in Vl) 3 = Roemenen met 1.923 (1.021 in Vl); 4 = Irak met 1.817 (1.415 in Vl); 5 = Afghanen met 1.412 (1.201 in Vl)

Zodra de cijfers bekend zijn van hoeveel inwoners en van welke herkomst, uit onze stad de Belgische nationaliteit verkregen, zal ik deze blog met die gegevens aanvullen.

Marva : ’t is zo goed hier in Vlaanderen te leven

Standaard
Geen categorie

Verwarrend parkeren

Als ik in mijn buurt slechts een klein blokje rondwandel, merk ik dat ik in liefst -3- (drie) verschillende parkeerzones terecht kom.

Zo is het stuk(je) Vlamingenstraat tussen de H.Hartstraat en de Jacob Smitsstraat, ingedeeld in zone 2. (Een automobilist moet trouwens de Jacob Smitsstraat volgen, wegens een paaltjesversperring in de Vlamingenstraat !)

Behalve een graspleintje van 3 meter, is het naast de Vlamingenstraat, dan weer zone 3 (parking Loechtenberg)

En als ik op het einde van de Vlamingenstraat (welgeteld 70 meter voorbij de Jacob Smitsstraat) kom, dan is dat weer zone 4, zoals in de Emiel Verreesstraat.

Via de Jacob Smitsstraat (zone 2) stap ik naar de Kruishuisstraat en zie dat die ganse straat, tot aan de Patriottenstraat, helemaal zone 2 is.

Maar, in die Kruishuisstraat kan je een eindje voor je in de Patriottenstraat komt, ook naar de Emiel Verreesstraat, en dat is dan weer zone 4. Deze straat loopt trouwens evenwijdig met de 70 meter verder gelegen Jacob Smitsstraat. (wat dus zone 2 is)

Dit rondje afwandelen neemt minder dan 5 minuten in beslag, maar heeft wel 3 verschillende parkeerzones.

Mij komt het allemaal erg verwarrend en onlogisch over

Standaard
Geen categorie

Stop fiscale discriminatie

Fiscale discriminatie – vreemde nummerplaten

Ik zie in onze stad steeds meer wagens rijden met een buitenlandse nummerplaat. Dat dit allemaal bezoekers zijn aan onze stad, lijkt me echter weinig waarschijnlijk.

Temeer omdat ik ook steeds meer die vreemde nummerplaten opmerk, geparkeerd in onze woonstraten. Niet voor enkele uren, maar zelfs zeer langdurig.

Wat dat betreft vermoed ik dan ook dat het meestal over bewoners gaat die in onze stad zijn gedomicilieerd. En dan is -voor zover mijn kennis reikt- het rijden met een buitenlandse nummerplaat verboden. Behalve de voorziene uitzonderingen.

Bovendien worden deze bestuurders/bewoners ook gefaciliteerd door de stad, vermits zij blijkbaar ook recht hebben op een -gratis- bewonersparkeerkaart voor hun buitenlandse nummerplaat !

Ik ben de mening toegedaan dat dit een aanhoudende, vooral fiscale, discriminatie betekent. Deze bewoners betalen immers géén verkeersbelasting in ons land. Bovendien worden hun voertuigen ook niet onderworpen aan een jaarlijkse -verplichte- autokeuring.

Ik verzoek u dan ook met aandrang de nodige actie te ondernemen om deze discriminatie weg te werken.

Ik vraag me ook af hoe de politiediensten met deze zaken omgaan ? Hanteren zij een bepaalde gedoogperiode ? Zo ja voor hoelang ? Worden er acties ondernomen om dit allemaal te controleren en te verbaliseren ?

Ik zou nog kunnen begrijpen dat een bewonerskaart  op basis van een vreemde nummerplaat wel kan, maar dan ook voor een korte en afgebakende periode. Bijvoorbeeld 15 dagen.

Maar zoals het nu is, lijkt het allemaal op een niet gecontroleerde wildgroei.

De straten teruggeven aan de bewoners…allemaal goed en wel maar dan wel op voorwaarde dat alle bewoners ook helemaal conform zijn met de wet- en regelgeving inzake nummerplaten !

Ik kijk met bijzondere belangstelling uit naar uw reactie,

Dré Wolput   11 mei 2022    Turnhout

Standaard
Geen categorie

Tegenwerkende krachten

De cijfers liegen er niet om : onze stad Turnhout blijft kampen met véél te hoge werkloosheidscijfers !

Veel werklozen, veel openstaande vacatures…arbeidsbemiddelaars als VDAB, OCMW, Interimkantoren lukken er maar niet in om die twee uitdagingen aan mekaar te knopen. https://wolput.com/2022/05/05/falend-beleid-2/

Nochtans is het meer dan ooit noodzakelijk om alle krachten te bundelen. Of men pakt dit probleem aan met vereende krachten, of het probleem zal blijven bestaan !

Maar dat is nu alweer het probleem in Turnhout.

Nog maar twee maanden geleden ondertekende schepen Luc Op De Beeck, namens de stad een samenwerkingsovereenkomst met het innovatiecentrum WERK.

Provincie Antwerpen, VDAB, stad Antwerpen en stad Turnhout samen het Innovatiecentrum Werk in gang, een labo voor matchinginstrumenten dat op creatieve wijze werkzoekenden verbindt met de vele openstaande vacatures.

Met het initiatief zetten de partners volop in op out-of-the-box projecten, testcases en vernieuwende tewerkstellingsprojecten die hiervoor een oplossing moeten bieden. https://www.made-in.be/kempen/innovatiecentrum-werk-pakt-in-samenwerking-met-turnhout-krapte-op-de-arbeidsmarkt-aan/

Wapperen met 700.000 euro

Schepen Stijnen komt nu met een oproep gericht aan bedrijven, HR-bureaus en organisaties in Turnhout. Hebben zij een originele aanpak in het activeren van werkzoekenden? Willen ze een inclusieve selectiemethode testen? Willen ze drempels tijdens de opleiding op de werkvloer wegwerken? Dan kunnen ze een project indienen. https://www.made-in.be/kempen/wie-heeft-een-originele-aanpak-voor-het-activeren-van-werkzoekenden/?utm_source=MIK&utm_medium=nieuwsbrief&utm_campaign=daily

Daartoe trekt hij de schuif van het projectencentrum open waar nog zowat 700.000 € lag te rusten

Eigenaardig toch alweer. Twee schepenen, bovendien van dezelfde partij (CD&V) die, blijkbaar los van elkaar, een quasi identiek project lanceren, met een tussenpauze van amper twee maanden !!

Breng dit alstublieft samen onder één noemer. Want het zal enkel met vereende krachten zijn dat de uitdagingen waarvoor Turnhout staat, met succes kunnen worden aangepakt !

Standaard
Geen categorie

Naar beneden donderen…

Dat is wat CD&V doet, zoals blijkt uit De Stemming, een onderzoek in opdracht van VRT en De Standaard. Uitgevoerd bij 2.064 Vlamingen door de universiteiten van Brussel en Antwerpen, onder leiding van Stefaan Walgrave (UA) en Jonas Lefevere (VUB). De steekproef vond plaats tussen 14 en 31 maart.

Het was al enige tijd aangekondigd maar dit onderzoek geeft duidelijk aan dat CD&V veel van zijn kiezers is verloren. Daardoor is de politieke relevantie van deze partij eveneens zeer sterk ingekrompen. Tot nog 8,7% van de Vlaamse kiezers.

Beke moet Coens volgen

Wat mij betreft is deze put zeker niet enkel de schuld van ontslagnemend voorzitter Coens. Wel heeft hij veel te lang zijn Vlaams minister Wouter Beke in bescherming genomen terwijl die de fouten maar bleef opstapelen. Zoals recent nog maar eens wat het dossier van de kinderopvang betreft. https://www.demorgen.be/nieuws/maat-voor-niks-in-onderzoekscommissie-kinderopvang-expertencomite-kan-nergens-op-antwoorden~b177cddf/

Voor Sammy Mahdi, die zich als nieuwe voorzitter kandidaat stelt, is dit een elegante uitweg uit zijn ambt, waar hij maar géén grip krijgt op asiel en migratie ! https://wolput.com/2022/04/24/sammy-de-messias-voor-cdv/

De punten van de jury

Wat zijn de resultaten van de recente De Stemming en wat waren de resultaten in 2019. Ik zet er ook even naast hoe in de stad Turnhout werd gestemd voor het Vlaams parlement. Dit in 2019, nu 3 jaar geleden.

Vlaams Belang = 22,9% wat 18,5% was in 2019. Turnhout stemde toen 22,9% voor het VB.  NVA = 22,4% wat 24,8% was in 2019, terwijl Turnhout in dat jaar 24,9% voor NVA stemt.

Vooruit = 15,5% wat 10,2% was in 2019, jaar waarin Turnhout 13% stemde voor deze partij. Open VLD = 10,2% waar ze in 2019 nog 13,1% scoorde. Turnhout  had maar 7,4% over voor open VLD.

Groen = 9,4% wat 10,1% was in 2019. Turnhout stemde toen zelfs 11,3% voor groen. PVDA = 9,2% wat 5,3% was waar Turnhout in 2019 7,3% voor PVDA heeft gestemd.

CD&V tenslotte = 8,7% wat bij de verkiezingen in 2019 nog 15,4% was maar in onze stad al flink wat minder was met 11,3%

Wat ik voorstel

Wouter Beke moet ook ontslag nemen en dus Coens volgen naar de uitgang. Als kandidaat-voorzitter nu al zeggen dat Beke moet blijven is een totaal fout en onverstandig signaal van Mahdi !! Laat Servais Verherstraeten zijn plaats innemen op het asieldossier. Deze heeft een stevige juridische achtergrond, wat enorm belangrijk is op een departement als asiel  èn hij heeft ook beleidservaring.

Om Beke te  vervangen zijn er zeker bekwame CD&V parlementairen ter beschikking

Standaard
Geen categorie

Arm, rijk, en…Engie !

Een feestje bouwen…dat is wat party king Vincent Van Trier (39) deed toen hij deze week in het huwelijksbootje stapte, wat meteen, hét societyevent van het jaar werd. 

https://www.hln.be/antwerpen/party-king-met-een-kort-lontje-wie-is-vincent-van-trier-de-man-die-het-societyhuwelijk-van-het-jaar-hield~ab6f1f55/

De hoorn des overvloeds was veel te klein om alles wat dit feestje te bieden had, te bevatten. Rijke mensen doen wel eens rare sprongen.

Een winstcijfer met veel nullen

Waar mijn grijze haren echter helemaal van ten berge rijzen, is de kwestie Engie-Electrabel.

Zij maakten in 2021 maar liefst 3,4 miljard euro winst. Een cijfer met heel veel nullen 3.400.000.000. https://www.standaard.be/cnt/dmf20220504_97748460

Als je weet dat Engie in België 1,4 miljoen klanten heeft, waarvan ruim de helft ook aardgas afneemt van Engie; betekent dat een winst van ruim 2.400 €/klant. (of bijna 300 € per inwoner van België)

Als gevolg van de liberalisering van de energiemarkt in 2OO3 (onder Verhofstadt) kwam Electrabel volledig in Franse handen. Dat Engie vandaag ook nog eens 1,4 miljard euro van die winsten overmaken aan het Frans moederbedrijf, is dus eigenlijk een cadeautje van Verhofstadt.

Volgens de regering Verhofstadt zou, door de liberalisering van de energiemarkt de concurrentie stijgen en zouden de prijzen dalen. Vandaag is België…een van de duurste landen inzake kostprijs energie !!

https://www.demorgen.be/nieuws/de-regering-wikt-electrabel-beschikt~b4f31ecd/

De Vivaldi-regering, met de groene energieminister Tinne Van der Straeten bezwoer onder druk van meerderheid en oppositie in de Kamer ondertussen dat Vivaldi “achter de winsten in de energiesector zal gaan, over alle technologieën heen”, en dat die integraal gebruikt zullen worden “om de energiefacturen van onze burgers en bedrijven te verlagen”

De kans dat zij, met behalve wat peanuts, van een kale reis naar Frankrijk zullen terugkeren is erg groot !!

Standaard