Geen categorie

Warmte ? Net niet !!

Afbeeldingsresultaat voor geothermie fotos

Begin 2015 had ik een gesprek met de Turnhoutse schepen van lokale economie. Kort daarvoor had ik, samen met de andere leden, ontslag genomen uit de stuurgroep van CD&V.

Maar dat belette mij niet -nog steeds niet trouwens- mijn bekommernis te uiten over de torenhoge werkloosheid in Turnhout.
Van dat gesprek heb ik vooral onthouden dat Turnhout -bij uitbreiding ook de stadsregio- nogal wat hoop koesterde op het vlak van de geothermie. Aardwarmte, zeg maar. Dit zou -inzonderheid wat de aanleg van het warmtenet betreft- wel eens een echte boost kunnen betekenen inzake tewerkstelling. Later had ik de gelegenheid een en ander ook te bespreken met de verantwoordelijken van serr-resoc.

Ik wees de schepen er toen op dat zijn entoesiasme terzake wel eens zou kunnen worden doorkruist door anderen. Immers had Vlaanderen nogal ingezet op het exploreren van die geothermie via het VITO. En of de druk, de invloed van Turnhout niet te klein zou zijn om de realisatie van één en ander naar deze stad en directe omgeving te krijgen ?!.

Mijn bekommernissen werden echter afgewimpeld vermits de grote pharmareus, Janssen uit Beerse, betrokken partij was, de kar zou trekken en ervoor zou zorgen dat de ‘restwarmte’ via het net naar de omliggende gemeenten zou worden gestuurd.

Ruim een jaar geleden kwam echter de ontnuchtering. In september 2016 deelde Janssen Pharmaceutica mee, hun project geothermie voor/tot eigen gebruik te beperken.
http://www.gva.be/cnt/dmf20160924_02484261/janssen-pharmaceutica-beperkt-project-geothermie-voor-eigen-gebruik

Vandaag, weten we dat mijn bekommernis over kapers op de kust meer dan terecht was. Dessel is namelijk de eerste gemeente, gevolgd door Mol, waar de geothermie, via een warmtenet zal worden uitgerold.

En of Turnhout…werd gerold of zich heeft laten rollen ? ?

http://www.gva.be/cnt/dmf20171129_03215072/gezellige-warmte-diep-uit-de-kempense-bodem-mol-en-dessel-koplopers-in-aanleg-warmtenet

Standaard
Geen categorie

Slecht voor vreemde mensen ?

Afbeeldingsresultaat voor fotos vluchtelingen

Mijn trouwe lezers weten ondertussen, dat ik al enkele jaren de houding van bepaalde media , opiniemakers en zogenaamde experten in ons land, vooral in Vlaanderen, aanklaag.
Ik pik het niet langer dat wij altijd opnieuw worden opgezadeld met een ‘schuldgevoel’. Velen, te veel, vergeten dat integratie altijd al twee-richtingsverkeer was, is en altijd zal blijven.

De meesten van ons dragen hun ganse loopbaan, hun ganse leven zelfs, via belastingen en sociale zekerheid bij om het ook voor mensen die hier toekomen en blijven leefbaar te maken en te houden. Financieel maar ook op het vlak van onderwijs, veiligheid, gezondheidszorg, cultuur en sport…

Soms stel ik mezelf hardop de vraag of we ‘armoedecijfers’ niet beter eens zouden vergelijken met de levensstandaard die veel migranten en vluchtelingen hebben/hadden in hun land van herkomst. En dat toetsen aan wat ze nu hebben in -laat ons eerlijk zijn- ons landje van nog steeds melk en honing…maar goed, dat zal volgens een bepaalde groep in onze samenleving die blind zijn en blijven voor de realiteit wel te racistisch klinken zeker ??!!

Al even hardop vraag ik me af of bepaalde groepen nieuwkomers/jongeren in onze samenleving ooit wel eens tevreden zullen zijn met wat wij hen bieden. Ruimte -letterlijk en figuurlijk- om fatsoenlijk te leven, te leren, te werken (wat zeker nog beter kan) gezond te blijven en te genezen als men toch ziek zal worden ??!!

Ik ben de kreten als : dit land is niet van ons, wij tellen niet mee, jullie geven ons geen kansen, jullie Vlamingen zijn allemaal racisten enz….meer dan beu. Dit land zorgt in ieder geval wel goed voor al wie hier duurzaam verblijven. En dit vanaf het ogenblik dat zij voet zetten op Belgische bodem !! Zelfs zij die illegaal in dit land verblijven kunnen nog beroep doen op -gratis- gezondheidszorg…

Ik werd vandaag 63 jaar. Niets van wat ik heb bereikt in mijn loopbaan, in mijn leven tout court werd me in de schoot geworpen. Kansen die ik zag probeerde ik te grijpen maar heb vooral altijd de nodige inspanningen gedaan om die kansen vooral ook waar te maken en het vertrouwen dat ik ruimschoots genoot vooral niet te beschamen !!

Zij wij dan zo’n slechte mensen voor hen die hier asiel zoeken of naar hier migreren ? Uit wat hierboven geschreven staat is het antwoord op die vraag klaar en duidelijk : NEEN. Maar om dan steeds weer te moeten horen/lezen dat ik en veel anderen met mij, slechte Vlamingen zijn, niet openstaan voor anderen of voor het leed van anderen…enz; dat is echt wel des guten zu viel en vooral ook absoluut onjuist !

Uitsmijter : ‘Apache’ is een exoniem, afkomstig van een Zuñi-woord dat ‘vijand’ betekent. https://nl.wikipedia.org/wiki/Apachen

Standaard