Geen categorie

Alert zijn ! Altijd en voor alles !

Publicaties | VSSE

We worden de laatste tijd door de media steeds meer geconfronteerd met het woke zijn. (dit woke denken vindt zijn oorsprong ondermeer bij de BLM-beweging) Sommigen verklaren deze term als een verbastering van wake up, wees waakzaam, wees alert. En noemen het zelfs de nieuwe benaming van het  politiek correct denken…

VTM telefacts nu, dacht met een uitzending op 4/3 ll, onze alertheid te moeten aanscherpen voor wat zij noemen : nieuw rechts rukt op (nvdr in Vlaanderen) klaar voor de rassenstijd. Zo zouden, volgens de programmamakers,  de veiligheidsdiensten in ons land zich grote zorgen maken om extreemrechtse groeperingen die zich bewapenen en dreigen met een rassenoorlog.

Tja, dat was ruim voldoende om mij op het puntje van mijn zetel klaar te zetten om naar deze uitzending te kijken. Maar al snel bleek dat dit programma maar weinig kleren om het lijf had zoals iemand terecht schreef op Twitter. Wellicht had VTM gehoopt een even indringend programma te maken zoals destijds de Panouitzending van VRT over Schild en Vrienden.

Nu, qua onthullend karakter kwam deze telefacts nog niet tot aan de knieën van de VRT reportage.

Wat ik  onthoud van deze uitzending : een interview met enkele snotneuzen die zeer extreem-rechts denken. Dat de staatsveiligheid een 700-tal extremisten van nabij opvolgt waaronder een 100 tal uit het extreem rechtse kamp. Dat ze in Servië mochten gaan filmen op een oefenkamp om met wapens te leren omgaan. Waar ook al wel eens een Belg passeerde En dat de sociale media de brandstof zijn voor mensen en groepen die zich aan de uiterste kant van extreem rechts opstellen.

Nu wil ik wat nader ingaan op die laatste vaststelling. Dat er op sociale media veel te veel racistische en extremistische bagger voorkomt, vooral ook in besloten groepen is echt iets wat moet worden opgevolgd.

Maar wanneer zal iemand eens een onderzoek wijden aan de kracht van de  invloed van het politiek correct denken op zo’n extremistisch ingestelde personen of groepen. ?!

Ik citeer even enkele artikels uit de grabbelton van het woke-denken, deze week in De Standaard. Het begon al met Thuis. Iemand had in een aflevering gesproken over ‘flietjes’ van bij de Chinees…

De VRT, moest zich hiervoor excuseren. De aanleiding tot deze excuses, was het protest op Instagram van de Ketnet-actrice Joey Kwan. Protest dat via de door zichzelf uitgeroepen kwaliteitskrant -De Standaard- , gretig werd overgenomen en woke-gewijs werd opgeblazen…

En dat op zich was nog niet genoeg. Bijna als vanzelfsprekend moest superintellectueel Marc Reynebeau in DS ook nog eens nastampen. Naar de soap en naar het witte privilege. Maar kan die man wel iets anders dan dat ?!

In diezelfde krant vraagt Pieter Van Maele zich af of architekten(bureau’s) ervan uitgaan dat er alleen maar witte mensen wonen in de stad van morgen. https://www.standaard.be/cnt/dmf20210303_98185032

De auteur klaagt aan dat bij visualisaties van hun projecten rond stadsvernieuwing, er vaak alleen maar witte mensen opstaan…

Alles in het leven heeft wellicht zijn belang. Maar of dat nu de grote struikelstenen zijn om tot integratie te komen ?! Het zou wel eens het omgekeerde effect kunnen hebben van wat de politiek correcten -de woke mensen dus- ermee willen bereiken…

Maar ondertussen blijven we alert voor uitwassen. Ongeacht van waar ze komen of welke richting ze willen uitgaan !!

Zelf ben ik al dat woke- en politiek correct gedoe niet zo erg genegen. Ik voel me niet meer of beter dan eender wie die eender waar werd geboren. Maar ook niet minder of slechter. En ook de zelfvernietigingsdrang omdat ik zogezegd een witte geprivilegieerde en gearriveerde man zou zijn, is aan mij niet besteed. Al die wokers mogen stoppen met hun cancel culture en op mijn kop te komen kakken en te zeggen dat ik mij nederiger moet opstellen en schuldig moet voelen om wat anderen in het verleden fout hebben gedaan !!

Standaard
Geen categorie

Heerlijk vooruitzicht

Foorkramers doen intrede op Grote Markt Turnhout | Radio 2, de grootste  familie

Grotere buitenbubbels, jeugdkampen in de Paasvakantie, meer sportmogelijkheden, opnieuw voltijds ècht onderwijs…er is opnieuw perspectief.

Ook -eindelijk- wat de heropening van de horeca betreft. Wij hadden het er vrijdagnamiddag nog over met enkele horecamensen op de Turnhoutse markt. Dat een opening van enkel de terrassen in april niet veel zin heeft. En dat de algemene opening iets zou zijn voor de maand mei. En zo staat het nu ook in de planning van de overheid.

1 mei een echte arbeidsdag

Het ziet ernaar uit dat op 1 mei, dag van de arbeid, meer dan ooit hard zal mogen worden gewerkt in de horeca. En dat het deugd zal doen, langs beide kanten van de toog, daar hoeven we niet aan te twijfelen.

Maar voor mezelf vind ik het gegeven dat er dit jaar weer opnieuw een echte Turnhout-kermis zal kunnen zijn het meest heerlijke vooruitzicht.

Slenteren langs de kramen, genieten hoe de kleintjes op de paardenmolen naar de flosj pakken, een wafel met slagroom bij Victor, eindeloos mensen kijken op een terrasje…

Ik stel voor dat schepen Stijnen snel gaat samenzitten met de mannen en vrouwen van de foor om van deze kermis een groots en veilig event te maken. Turnhout, zijn inwoners en de talloze bezoekers van de kermis kijken er ongetwijfeld samen met mij naar uit.

En als we nu eens zouden afspreken dat we na Turnhout kermis heel de stad zouden schoonmaken. In een samenwerking tussen de stedelijke diensten, jeugdbewegingen, vrijwilligers enz. …kortom in zo groot mogelijke bubbels om alle straten en pleinen in onze stad, zwerfvuilvrij te maken. Bij wijze van spreken de stad zuiveren van alle pandemie-ellende !

De stad en alle diensten kunnen dan -samen met de politie- onmiddellijk daarna een actie starten om nu eens en voor altijd paal en perk te stellen aan dat zwerfvuil.

Als dat geen heerlijk propere vooruitzichten zijn ?!

Standaard
Geen categorie

Deontologie in ‘t Ziekenhuis

empty hospital bed - ziekenhuisbed stockfoto's en -beelden

Tot in 2019 was het schering en inslag dat politici zich voor hun vertegenwoordigend werk in allerlei intercommunales, lieten betalen aan een eigen vennootschap.

Dit achterpoortje dat overheidsbestuurders in staat stelde om op hun zitpenningen zo weinig mogelijk (personen)belastingen te betalen, is nu voor hen gesloten.

In plaats van zelf te zetelen in een raad van bestuur maakte men hun vennootschap – zoals familiebedrijfjes – bestuurder die dan de vergoedingen ontvangt. Vaak is het regime van vennootschapsbelastingen op deze extra inkomsten fiscaal gunstiger dan de personenbelasting. 

Maar deze voordelige regeling was of is niet exclusief voor politici. Integendeel zelfs. Want ook de gedelegeerd bestuurder (CEO) van het AZ (ziekenhuis) Turnhout maakt van deze fiscaal voordelige regeling gebruik.

Kort nadat Jo Leysen, einde 2013 werd voorgedragen als gedelegeerd bestuurder, richtte hij op 14/1/2014, samen met zijn partner de BVBA Eleyas op.

Ondertussen is hij, als vertegenwoordiger van deze BVBA, gedelegeerd bestuurder in het AZ Turnhout.

Dit is, op velerlei vlakken -minstens- opmerkelijk te noemen. Zo was het bestaan van dergelijke vennootschapen (het centrum voor inwendige geneeskunde) bij de geneesheren/specialisten van het voormalige OCMW ziekenhuis, één van de struikelstenen om tot een fusie te komen.

Anderzijds, als deze structuur mag toegepast worden door de afgevaardigd bestuurder is het dus  ook zo dat de meeste geneesheren/specialisten van de ziekenhuizen en dus ook in het AZ, individueel of in groep, op dezelfde basis zich laten betalen aan een eigen vennootschap. Zijn werken allemaal als zelfstandige aan een erg gunstig fiscaal regime !!

De stelling van Jo Leysen, -bij het bekend maken dat de ereloonsupplementen van 100% naar 135% worden verhoogd- “Wij keren die winst niet uit aan aandeelhouders, maar investeren die in de zorg”. Komt bij deze vaststelling toch maar zuur over.

Maar, niet(s) aan deze regeling is onwettelijk en gaat zeker ook niet over belastingontduiking. Duidelijk wel over belastingontwijking.

Maar naast de wettelijkheid bestaat er ook nog zoiets als ethiek, deontologie, moraliteit. Ziekenhuizen worden voor, de volle 100% gesubsidieerd door de overheid.

Het lijkt me deontologisch dan ook helemaal niet verantwoord dat de grote baas zich aan die veel hogere belastingen onttrekt via een eigen vennootschap, waar de 2.000 medewerkers van het ziekenhuis op hun loon WEL de volle pot van de personenbelasting betalen !!

En wat ik al helemaal NIET kan begrijpen is dat zowel de CM als de vertegenwoordigers van de stad Turnhout, met dergelijke constructie akkoord zijn !!

Ik weet niet of wat ik hier beschrijf de gangbare praktijk is in de ziekenhuizen. Zo ja, dan moet hier ook snel paal en perk aan worden gesteld !!

Standaard
Geen categorie

Het korte maandeke

Kalender “48MZ” Februari 2021 om af te drukken - Michel Zbinden NL

Zoals steeds geef ik weer een update over de werkloosheidscijfers in onze stad. De cijfers van 2/21 worden vergeleken met die van 2/20 (die cijfers staan ( ) vermeld)

Totaal aantal werkzoekenden = 2.313. (2.203) 1.428 werkzoekenden onder de noemer WZUA (1.299) WZUA staat voor werkzoekende met een uitkeringsaanvraag.

456 ‘andere’ (459) waar vooral de leefloners in vervat zitten. Zoals je merkt blijft dat cijfer hoog. 1.264 mannelijke (1.227) en 1.049 vrouwelijke werklozen (976)

1.095 werklozen van Belgische herkomst (1.022) waardoor het % werkzoekenden van buitenlandse origine rond de 53% blijft schommelen (35% van de Turnhoutse bevolking is van buitenlandse origine)

273 werklozen volgen een opleiding bij VDAB (246) en 1.175 zijn laaggeschoold (1.129)

Wat de leeftijdsopdeling betreft tellen we 351 werklozen van -25 jaar (382); 811 in de groep van 25 tot 39 jaar (763); 637 in de leeftijd van 40 tot 54 jaar (581) en 514 die +55 jaar oud zijn (477)

Voor wat de werkloosheidsduur betreft zijn er enkele opmerkelijke en tegelijk ook verontrustende cijfers te noteren. De groep die -1 jaar werkloos is, 963 is verminderd (1072) Daarentegen is er een sterke stijging in de groep die +1 maar -2 jaar werkloos zijn : 484 (358) wat een stijging betekent van 36%…en hetzelfde doet zich voor in de groep + 2 jaar werkloos : 866 (773) of een stijging van 12%.

Hoe kort het maandeke ook is geweest, des te langer werd de afstand tot de arbeidsmarkt voor steeds meer werklozen. Bijna 60% van de Turnhoutse werkzoekenden komen al langer dan een jaar voor in de statistieken…

Bron : https://arvastat.vdab.be/

Standaard
Geen categorie

Een vertraagde film.

Het was vandaag over de koppen lopen in het Ter Kamerenbos.

Foto : Ter Kamerenbos. © Photo News (HLN 28/2/2021)

In Vlaanderen waren er de voorbije week ruim 1.099 besmettingen meer dan een week eerder, wat neerkomt op een stijging van 14 procent. Opvallend is dat meer dan de helft van de bijkomende ­besmettingen bij de tieners en veertigers zit. Dat zijn dus de jongeren en hun ouders. Eerder bleek ook al uit het contactonderzoek dat tieners en veertigers frequent elkaar besmetten.

Dat lees ik vandaag, 1 maart in De Standaard. Het doet me ook de vraag stellen of ze bij sciensano enkel cijfers noteren in statistieken maar deze niet vergelijken van dag tot dag zodat niet tijdig de juiste conclusies worden getrokken ? Het lijkt soms wel op een vertraagde film.

Dat deze evolutie al lang merkbaar was, schreef ik al een week geleden in mijn blog. Een citaat uit deze blog van 22/2 ll. : Het gevolg is dan ook logisch, dat in de leeftijdsgroep van 10 tot 19 jaar het aantal besmettingen op 22/2,  met 7,9%  (was nog 5,8% in het rapport van 8/2 en al 7,2% in rapport van 21/2) -met stip- het hoogste is van alle leeftijdsgroepen. Tegelijk is in deze groep het aantal testen met 1.7331/100.000 op 22/2 (was 3.438 in rapport van 8/2)  het tweede laagste van alle leeftijdsgroepen.  https://wolput.com/2021/02/22/jongeren-en-hun-vrijheid/

In deze cijfers tekent zich toch een duidelijke evolutie af wat de leeftijdsgroep 10 tot 19 jaar betreft…Bovendien is ook erg duidelijk dat noch de start van de afkoelingsweek in het secundair onderwijs op 8/2, noch de krokusvakantie enig positief effect hebben gehad op de besmettingen in deze groep.

De cijfers in het sciensano-rapport van 1 maart zijn als volgt : 10-19 jaar;  23 742 testen 1 826 per 100.000 en  2 497 positief, of 10,5%. Het blijft bovendien erg opvallend dat, ondanks een ferme stijging van het aantal positieve testen, en nog steeds veel minder testen worden afgenomen in de groep van 10 tot 19 jaar… Van 44.705 begin februari naar nog maar 23.742 nu…

Mijn broek zakt af als ik dan de voorbije dagen Steven Van Gucht hoor zeggen dat ‘we niet goed weten hoe deze stijging in  de groep van tieners te verklaren valt’…

Misschien de beelden eens terug bekijken van de afgelopen weekends. De ware overrompeling in steden zoals Gent, Brussel, Antwerpen, Leuven en niet te vergeten de rush naar de kust in overvolle treinen en stations.

Voor mij is het duidelijk dat tè veel jongeren en tieners hun vrijheid hebben genomen…zonder de nodige bescherming van mondkapjes en afstand te respecteren.

Dat ze daarbij op een aantal plaatsen onnoemelijk veel afval hebben achtergelaten is een probleem. Maar dat ze ondertussen steeds meer hun eigen gezinsleden (ouders, broers en zussen) besmetten is nu voor een belangrijk deel de oorzaak van (het begin ?) een 3e golf…

Dat er bovendien zoals in Brussel dan ook nog géén PV’s werden uitgeschreven voor manifeste overtredingen maakt ook nog eens dat deze groepen zich echt wel vrijgevochten hebben. Ook in deze moet een tandje worden bijgestoken.

Misschien moet ik maar eens solliciteren bij sciensano om cijfers wat op een meer logische manier te bekijken en te vergelijken. Van dag tot dag bvb. Zo kan je ook sneller en beter op de bal spelen.

Maar voor sommigen ben ik een oude verzuurde blogger die beter zichzelf kan opsluiten in zijn kot… Tja, het is nog altijd makkelijker om op de boodschapper te schieten dan wel effectief iets te doen met en aan de boodschap !!

Standaard
Geen categorie

De dwingelandij van de cijfers

Met de bomvolle trein naar zee - België - Knack

Soms vraag ik me af, varen wij nu in ons land blind inzake de aanpak van de pandemie. En wanneer is er wel of geen terechte paniek ?!

Om één en ander wat te kunnen kaderen heb ik de cijfers bekeken. Daartoe doe ik beroep op de dagelijkse epidemiologische rapporten van sciensano.

Per leeftijdsgroep

Ik geef de cijfers op twee data, namelijk per 8/2, en per 27/2 (8/2 is het begin van de afkoelingsweek in het secundair onderwijs, een week later gevolgd door de krokusvakantie)

Het eerste cijfer is het totaal aantal uitgevoerde testen en opgedeeld per 100.000, tweede cijfer is het aantal positieve testen en het %

8/2  O tot 9 jaar : 31762/2503    1597   5%     27/2 : 18951/1493     6,2%

10 tot 19 jaar : 44.705/3438     2582     5,8%    27/2 : 21.415/1647    10,5%

20 tot 39 jaar : 106172/3661   5396     5,1%    27/2 : 85.497/2948    5369   6,3%

40 tot 64 jaar : 108590/2843   5875    5,4%    27/2 : 92168/2843    5875   5,4%

+65 jaar : 60284/2735    3483    5,8%   27/2   52762/2393    2946    5,6%

Hospitalisaties

31/1 = 1.788 waarvan 315 op IC

27/2 = 1.838 waarvan 400 op IC.  Ondanks de weinig florissante cijfers op 31/1 werd toch op 5 februari beslist, dat de kappers een week later terug zouden opengaan. Gisteren werden daar vanaf 1/3 de andere contactberoepen aan toegevoegd.

Evoluties per provincie

Hierbij vergelijk ik de cijfers van de periode 22/1 t/m 28/1 met de cijfers in de periode 17/2 t/m 23/2. In Antwerpen gaan we van 2.225 besmettingen naar 2.308, of + 3,7%. Limburg noteert in die periode een zeer sterke daling van 1.553 naar 899 of -57%. Namen stijgt van 527 naar 834, +58%. Oost-Vlaanderen kent ook een sterke stijging. Van 2061 naar 2.799, +35%. Verder doen Luxemburg met +27% maar vooral Brussel met +40% het echt NIET goed.

Ik ben uiteraard een wetenschappelijke leek maar veronderstel toch dat sciensano bij een correcte analyse van deze cijfers een aantal zaken/problemen moet kunnen aanduiden.
Zoals, bijvoorbeeld, of er sterke stijgingen dan wel dalingen zijn vast te stellen bij die doelgroepen waarvan enkele maanden geleden werd beweerd dat zij niet worden bereikt. En daardoor ook van de juiste informatie inzake maatregelen zouden verstoken blijven ?!

Of er bepaalde clusters toe te wijzen zijn aan bepaalde steden. Daarbij denk ik aan de massa-bijeenkomsten in steden zoals Gent, Leuven, Brussel, Antwerpen. En niet te vergeten de rush naar de kust en de enorme drukte op treinen en stations…

Voorlopig kan ik, gezien de cijfers, enkel maar concluderen dat de druk van de cijfers (kijk naar het aantal hospitalisaties op 31/1 en 27/2) niet altijd ,een even belangrijke rol speelt. Als we er nu zouden in lukken om in dit land om het aantal vaccinaties evenredig met het aantal stijgende besmettingen te laten oplopen…dan bekomen we veel sneller een positief saldo !!

Standaard
Geen categorie

Huichelarij

Belgisch proefproject Turnhout met drones voor vervoer medicatie, monsters  - ICT&health

Vanaf 1 maart verhoogt het AZ Turnhout de ereloonsupplementen voor eenpersoonskamers van 100 naar 135 procent. AZ Turnhout is het laatste ziekenhuis van het Kempens Ziekenhuisnetwerk om het tarief te verhogen. https://www.hln.be/turnhout/eenpersoonskamers-in-az-turnhout-worden-35-procent-duurder~a5dc995a/?fbclid=IwAR1ahfdDVRY8vwqDCUEPQAXkru3wZbMo71lIpuYcjuPnFDZGit6wygmrtKE

De CM, beheerder van het vroegere Sint-Jozefziekenhuis en nu een evenwaardige partner in het beheer van het fusieziekenhuis (zij hebben zelfs de voorzitter van de RVB) , is volgens hun eigen publicaties, een erg koele minnaar van die ereloonsupplementen. Zo staat het volgende te lezen in CM informatie van maart 2018 : Als we luisteren naar de bevolking/onze leden zou een eenpersoonskamer de norm moeten worden. Dit kan echter alleen als ook de ereloonsupplementen worden weggewerkt.

Is het AZ Turnhout armlastig

Nee, integendeel. Het AZ Turnhout maakt zelfs winsten, ook na de fusie. Zo lezen we in GVA van 19 november 2020 : Het AZ Turnhout pronkt bijvoorbeeld met een winst van 5,6 miljoen euro. “Wij zijn financieel gezond”, zegt gedelegeerd bestuurder Jo Leysen.We komen tot hiertoe ook niet in de problemen door de vele extra kosten door corona, omdat de overheid alle ziekenhuizen samen 2 miljard euro heeft voorgeschoten. Jo Leysen van AZ Turnhout benadrukt dat het voor patiënten bijzonder belangrijk is dat een ziekenhuis winst maakt. “Wij keren die winst niet uit aan aandeelhouders, maar investeren die in de zorg”. https://www.gva.be/cnt/dmf20201118_96488023#:~:text=Goed%20voor%20pati%C3%ABnten,dat%20een%20ziekenhuis%20winst%20maakt.&text=In%202018%20maakte%20het%20ziekenhuis%20wel%20ruim%208%20miljoen%20euro%20winst.

Winst dankzij de Turnhoutse belastingbetaler

De keerzijde van die winstmedaille is dat de Turnhoutse belastingebetaler opdraait voor de pensioenen van het vastbenoemde OCMW-personeel in het AZ. Zelfs in die mate dat het faillissement dreigt voor Turnhout, volgens een opinie van schepen Stijnen in De Morgen op 26 april 2019. Steden met een voormalig OCMW-ziekenhuis worden namelijk ook daar getroffen, en het is juist in die ziekenhuizen dat de pensioenbom het eerst zal barsten. Van de genoemde bedragen zijn respectievelijk 3,8 miljoen (2019), 9 miljoen (2025) en 9,55 miljoen euro (2029) bestemd voor gepensioneerden van het ziekenhuis. Turnhout toonde zich bereid om een regionale zorgfunctie op te nemen, maar krijgt daarvoor een onbetaalbare rekening gepresenteerd. Regionale solidariteit is er onvoldoende, aldus Stijnen.

Met andere woorden, wij belastingbetalers betalen eigenlijk de winst die het AZ Turnhout maakt… Ik vraag me dan ook af welke houding en verantwoording de 3 leden die namens de stad zetelen in de RVB van het AZ hierin hebben aangenomen. (wie dat zijn : Luc Op De Beeck als ondervoorzitter; Kelly Verheyen en Eric Vos)

Dat de CM nu meegaat in deze verhoging van supplementen met maar liefst 35% is niets minder dan Christelijke huichelarij van de hogere soort…

Standaard
Geen categorie

Groei Turnhoutse bevolking

Met de trein - Toerisme Turnhout

Dinsdag ll publiceerde GVA een artikel over (de groei van) het aantal Turnhoutenaars met vreemde roots. Goed dat GVA hier aandacht aan besteed.

Maar er zijn een belangrijk aantal data en gegevens die niet werden vermeld. Zo staat het volgende te lezen : Opvallend is dat Turnhout de sterkste stijger is in Vlaanderen: +9,4% sinds 2014. Dat is voor een groot stuk het gevolg van de vluchtelingencrisis in 2015.

Maar is dat ook zo ?

*Goed om weten is dat het aantal inwoners in Turnhout al sinds (minstens) 30 jaar, enkel aangroeit met mensen van vreemde herkomst. Laat ons er even de cijfers bijnemen

In 1990 waren er 35.194 inwoners van Belgische herkomst en 2.473 van niet Belgische herkomst.

In 2000, tien jaar later zijn de cijfers respectievelijk als volgt : 34.375 B en 4.391 NB

IN 2010 tellen we nog 32.343 B en al 8.589 NB om tien jaar later, in 2020 nog 29.607 B en 15.828 NB als inwoners te hebben.

Wat deze cijfers ons leren

1) dat Turnhout al zeker 30 jaar te kampen heeft met een vrij grote stadsvlucht. 5.587 Belgische inwoners minder waarvan het gros (bijna de helft) de laatste 10 jaar zelfs 2.736… En een tweede conclusie is dat het aantal vreemdelingen in elke periode van 10 jaar met ruim 70% aangroeit. Concreet : 1990-2000 = +77%; 2000-2010 = +95% en 2010-2020 = +84%

Als de aangroei sinds 2014 vooral te maken zou hebben met de vluchtelingencrisis…wat waren dan de oorzaken van de nog grotere aangroei in de periode 2000-2010 ??

En wat is de oorzaak van die grote stadsvlucht (in de periode 2010-2020 maar liefst -273 B/jaar ?!)

Samenstelling volgens leeftijdsgroepen

In de leeftijdsgroep van 0 tot -20 jaar is nog maar een goeie 45% van Belgische origine. De leeftijdsgroep van 20 tot – 40 jaar telt nog een 53% van Belgische origine.

Vanaf de leeftijd +40 jaar stijgt het aantal van Belgische origine aanzienlijk.

Wat zal de evolutie zijn tegen 2030

*als de stadsvlucht in dezelfde mate blijft aanhouden, met 273/jaar wonen er in 2030 nog 26.278 inwoners van Belgische origine in onze stad.

*als de aangroei van de bevolking van vreemde herkomst zou aangroeien met 70% (vorige periode was dat +84%) dan wonen er in 2030, 26.907 inwoners van vreemde herkomst in onze stad.

In een column van GVA schreef Guy Van Nieuwenhuysen dat het proces vaak belangrijker is en meer verrijkend dan het resultaat. En dat het aantal Turnoutenaren van buitenlandse afkomst, niet meer dan een cijfer, een statistiek zal zijn. Niet het verleden telt, wel de toekomst.

Tja, tegen de achtergrond van deze cijfers en de te verwachten evolutie is dit op zijn zachtst gezegd een waar eufemisme van de redacteur.

Wie zijn verleden niet kent, begrijpt de toekomst niet !

Bron : provincies in cijfers. Rapport nationaliteit en herkomst Turnhout. (cijfers per 1/1/2020)

Standaard
Geen categorie

Jongeren en hun vrijheid

Afbeeldingsresultaat voor fotos' van feestende jongeren

Als we opiniemakers en belangengroepen moeten geloven, dan lijkt het wel of de jongeren het zwaarst worden getroffen door de beperkende maatregelen.

Cijfers die objectiveren

Hoe groot is deze groep jongeren (tot en met 24 jaar) volgens leeftijdscategorie

O tot 4 jaar = 338.755 M en 329.421 V

5 tot 9 jaar = 324.538 M en 309.113 V

10 tot 14 jaar = 341.151 M en 325.452 V

15 tot 19 jaar = 338.714 M en 323.416 V

20 tot 24 jaar = 309.917 M en 297.021 V

Vraag : wegen de beperkende maatregelen voor elk van deze leeftijdsgroepen even zwaar ? Wellicht NIET. Voor de leeftijdsgroepen tot 9 jaar betreft het vooral het gebrek aan familiale contacten, zoals grootouders. Maar dat is dan ook een wederzijds probleem.

Leerachterstand is  voor de leerlingen in het lager en secundair onderwijs wel algemeen van toepassing denk ik. En daar is dan weer te weinig aandacht voor omdat men teveel -eenzijdig- focust op vrijetijds-activiteiten die niet of in mindere mate, mogen doorgaan.

De zomerkampen zijn vorig jaar nagenoeg allemaal kunnen doorgaan zij het met een maximum aantal deelnemers per groep.

En ondertussen zijn er ook al versoepelingen voor de jeugdbewegingsactiviteiten en het uitoefenen van een hobby. Wat ik wel betreur is dat de chiro deze versoepelingen op hun website aankondigt door te zeggen dat de maatregelen wel vervelend zijn. Dat deze vooral noodzakelijk zijn omdat hun leden niet ziek zouden worden of hun gezinsleden niet ziek te maken…had er best ook wel mogen bijstaan. https://chiro.be/corona

Hoe  verloopt de epidemie bij jongeren

In de statistieken van Sciensano kan je lezen dat het aantal besmettingen in de groep van de 10 tot 19 jarigen één van de hoogste is van de groep van 0 tot 59 jaar…Vanaf de leeftijd van 60 jaar dalen die cijfers gevoelig om opnieuw te stijgen vanaf 80 jaar en zelfs exponentieel vanaf de leeftijdsgroep 90+.

Het gevolg is dan ook logisch, dat in de leeftijdsgroep van 10 tot 19 jaar het aantal besmettingen met 7,9%  (was nog 5,8% in het rapport van 8/2 en al 7,2% in rapport van 21/2) -met stip- het hoogste is van alle leeftijdsgroepen. Tegelijk is in deze groep het aantal testen met 1.7331/100.000 (was 3.438 in rapport van 8/2)  het tweede laagste van alle leeftijdsgroepen.

Deze cijfers tonen toch ook aan dat deze groep niet enkel veel beweeglijker is dan alle andere leeftijdsgroepen maar vooral ook veel meer besmettingen oploopt en die ook kan overdragen…

Louter cijfermatig is de aanhoudende roep om meer vrijheid te geven aan de jeugd dus niet te verantwoorden. Ook niet voor de +18 jarigen. Ik kan me niet voorstellen dat we in de zomer een festival als Tomorrowland kunnen laten doorgaan waar mensen van over de hele wereld naartoe komen.

Als dan deze groepen ook nog die vrijheid nemen, zonder zich te bekommeren om de maatregelen, zoals afgelopen weekend alweer in Antwerpen en Brussel…dat zijn de mosselen nog niet aan wal.

De gegevens die ik in deze blog vermeld komen uit het epidemiologisch rapport van sciensano van 22/2 ll. https://covid-19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/Meest%20recente%20update.pdf

Standaard
Geen categorie

Naam en faam

Afbeeldingsresultaat voor fotos bakkerij Herman verstraelen Turnhout

Wanneer een onderneming een naamsverandering doorvoert, is het niet altijd even duidelijk wie of wat erachter schuilgaat.

Ik maakte me deze bedenking bij het lezen van een artikel in de krant. Meer bepaald A-kwadraat is een maatwerkbedrijf dat werk biedt aan personen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Het zou me niet verwonderen dat heel wat lezers zich afvragen waarover dit dan gaat. Niet enkel wat de ondernemingsnaam betreft, maar ook de terminologie. Een maatwerkbedrijf, dat verwacht je van iemand die ramen en deuren maakt, of gordijnen. Personen met een afstand tot de arbeidsmarkt is ook al zo’n pure arbeidsmarkt-jargonterm en waar nog weinig mensen mee vertrouwd zijn denk ik.

60 jaar lang noemde men een dergelijke onderneming -in dit geval spreken we over Amival- een beschutte werkplaats. Dat was van 1958 tot 2018 in Vlaanderen de benaming voor een sociale onderneming waar werknemers met een arbeidshandicap tewerkgesteld werden die niet terechtkunnen in een gewoon bedrijf. 

Waarom deze beschrijving sinds twee jaar plaats moest maken voor maatwerkbedrijf ? Wellicht was de benaming en de omschrijving volgens sommigen te stigmatiserend ?!

Den bakker…

Een ander voorbeeld van naam en faam is/was bakkerij Verstraelen. Nadat Herman en Maria stopten met brood en andere lekkere zaken te bakken, kwamen Gert en Anke Willems aan het roer. Maar de naam Verstraelen werd nog 10 jaar, ook door hen gebruikt. En zelfs al is het nu al een hele tijd bakkerij Willems Gert en Anke…nog steeds halen heel veel mensen hun brood en gebak bij Verstraelen.

De benaming van lampenfabriek Philips is ook al enkele jaren verdwenen uit Turnhout. Het bedrijf op die site noemt nu Signify. Maar, omwille van de herkenbaarheid werd het vaccinatiecentrum voor Turnhout en omgeving wel opgebouwd op de terreinen van de oude Philipsfabriek. En niet vernoemd naar het nieuwe Signify

…En den brouwer

Brouwerij AB Inbev -die van de Stella zoals we zeggen- EIST dan weer dat de horeca kan openen op 1 april. Dat deze brouwerij de faam meedraagt van in ons land bijna geen belastingen te betalen, was in ontelbare reacties dan ook duidelijk te merken. Jullie hebben niets te eisen was een veelgelezen bedenking !!

Soms kan een naam en faam, bij mij althans, ook zorgen voor zure oprispingen in mijn maag. Concreet heb ik het dan over Dries Van Langenhove. Zaterdagavond laat zorgde hij zelfs voor breaking nieuws in De Morgen. Hij was samen met enkele schildvrienden aanwezig op een demonstratie in Parijs. Een duidelijke en onaanvaardbare overtreding van het reisverbod dus. Maar uiteraard had Driesje zijn antwoord hierop al klaar voor hij vertrok. Namelijk dat zijn reis wel degelijk essentieel was, omdat de vrije meningsuiting in Frankrijk in gevaar is. Bovendien, zo is te zien op een foto in HLN, ook nog zonder mond-neuskapje…https://www.hln.be/binnenland/dries-van-langenhove-in-parijs-voor-betoging-van-extreemrechtse-beweging-tom-van-grieken-dit-lijkt-me-heel-essentieel~a7b54dbc/

Een schurkenstreek

Omdat Driesje, meer nog dan de VB voorzitter zelf, het uithangbord is van het  ultra rechtse en gevaarlijke extremisme in Vlaanderen krijgt hij de volle steun van Van Grieken. Het meest verontrustende zijn dan de reacties op zijn daad, alsof het een schelmenstreek betreft.

Nee hoor, het is wel degelijk een schurkenstreeek, een misdaad dus !! Minstens moet ook nu het parket vragen dat de politie een PV opstelt zodat deze misdaad kan worden vervolgd.

Standaard