Geen categorie

Den ekspeir

In mijn jonge jaren woonde ik op de boerenbuiten van Lille. Een zalige tijd overigens, waarvan ik nogal wat vrije tijd doorbracht bij de boeren in onze buurt. Als er toen in de boerenfamilies sprake was, dat den ekspeir moest komen dan hadden ze het over de veearts.

De vétérinaire klonk te bourgeois voor ons, Lillenaren.

Struisvogelpolitiek

Ondertussen ben ik al enige tijd die jonge jaren ontgroeid, zelfs al gepensioneerd en stel vast dat we nu een regering hebben -Vivaldi genaamd- die om de haverklap beroep doen op ekspeirs, euh… expertengroepen om hun beleid te sturen.

Zo wat de koopkracht- en energiemaatregelen betreft -waarbij het niet meer gebruiken van een tankkaart als een koopkrachtmaatregel kan worden verkocht.

En ook voor de fiscale hervorming doet Van Peteghem beroep op een expertencomité, die, weliswaar, er niet in lukken, om een eensluidend advies uit te brengen.

Honderden parlementairen, tientallen ministers en 5 regeringen in dit kleine België…maar blijkbaar worden die door Vivaldi, allemaal te loemp en te blind geacht en ziet Vivaldi zelf de sense of urgency  om dringend tot een aantal beslissingen te komen in politiek België, niet in ??!!

Voor mij is dit pure -welvaartsvernietigende- struisvogelpolitiek !

Nog perverser

Diezelfde struisvogelpolitiek vinden we ook terug, maar in een nog veel ergere mate, rond integratie en diversiteit.

Zo stond de woke-media (er zijn er geen andere meer denk ik) en de woke linkse politiek op zijn kop naar aanleiding van een uitlating van Conner Rousseau. (voorzitter Vooruit)

Hij durfde het aan te zeggen : Als ik door Molenbeek rijd, dan voel ik me niet in België. De linkie-winkies vlogen door het dak, in de media, in de politiek.

Nochtans klopt zijn stelling helemaal ! In september 2018 berichtte de Brusselse nieuwssite BRUZZ, dat Sint-Jans-Molenbeek, 82,4 % inwoners van vreemde origine telde. De gemeente Sint-Joost (ten Node) spant met 90 procent de kroon…

Voor het hele Brusselse Gewest (Brussel 19) komt het aantal personen van vreemde origine uit op 71,4 procent.

De gemeente met het minste bewoners van vreemde origine is Watermaal-Bosvoorde. In de fusiegemeente heeft 42,7 procent van de bewoners een andere herkomst dan de Belgische. Ook Oudergem (50,7 %), Sint-Pieters-Woluwe (52,9 %), Ukkel (56,8 %) en Sint-Lambrechts-Woluwe (57,8 %) scoren relatief laag. https://www.bruzz.be/samenleving/bewoners-van-sint-joost-voor-90-procent-van-vreemde-origine-2018-09-14

Een enclave

Trump vergiste zich, toen hij Brussel een hell-hole noemde ! Het is immers een –voornamelijk– Moslim enclave/exclave, waarin eigen leefregels en wetten gelden die bovendien –met verve– door de Linkse Brusselse overheden, ook politionele, worden gedoogd (Een ‘enclave‘ is een stuk vreemd grondgebied dat door eigen grondgebied wordt ingesloten. Een ‘exclave’ is een stuk eigen grondgebied dat door vreemd grondgebied wordt ingesloten. Vrijwel elke enclave is ook een exclave.)

Omvolking is een feit

Het is niet omdat ons land kwistig omspringt met het toekennen van de Belgische nationaliteit en zo dus de dubbele nationaliteit toelaat, ja zelfs promoot, dat de eigenheid van deze mensen ook zou veranderen. Dat is zelfs een kapitale denkfout.

Daarom moet ik het nog eens een keer herhalen :

Een konijn in een kiekenkot…blijft een konijn !

En toch mag je volgens diezelfde linkie-winkies het begrip omvolking niet in de mond nemen.

Omdat struisvogelpolitiek niet aan mij besteed is, doe ik dat  toch : omvolking dus !!

Standaard
Geen categorie

Als je buurt jouw buurt niet meer is

Het is redelijk angstwekkend als je, zoals de handelaars in de Antwerpse Diepestraat, moet vaststellen, dat hun straat wordt gedomineerd door -illegale- drugsdealers. Afgelopen week stonden ze zelfs te zwaaien met vuurpijlen en zongen ze: ‘de straat is van ons.’ Help ons en maak onze straat weer leefbaar, of we nemen het heft in eigen handen”, richten ze zich tot burgemeester De Wever. Aldus GVA (helaas achter betaalmuur) https://www.gva.be/cnt/dmf20220703_95388585

Eerder deze maand verscheen, ook al GVA BUURTREPORTAGE. Vroeger “chill wonen” in “beste straat”, vandaag veel onvrede in De Merodelei: “Superdiverse, maar kwetsbare straat” (helaas achter betaalmuur) https://www.gva.be/cnt/dmf20220701_94119670

Sta me toe één en ander te duiden

In de eerste plaats getuigt het van weinig openheid van de Gazet om beide artikels, die handelen over samenlevingsproblemen in diversiteit achter een betaalmuur te stoppen.

Alsof men bang is om deze problemen open en bloot te rapporteren…

Geen struisvogelpolitiek

Nu is struisvolgelpolitiek aan mij absoluut niet besteed en geef ik bij deze open en bloot enkele bedenkingen, wat Turnhout betreft.

*Turnhout is de laatste jaren geconfronteerd met een snel groeiende superdiversiteit.

Zo verdubbelde het aantal inwoners van vreemde origine van 9.700 in 2012, naar zowat 18.000 nu. Die sterke stijging weerspiegelt zich ook in diverse armoede-indicatoren zoals leefloon, werkloosheid (55% van vreemde origine) en geboorten in kansarme gezinnen, waarbij slechts 15% een Belgische moeder heeft.

*Tegelijk verminderde het aantal Binken met bijna 3000 personen.

*De snelheid waarmee deze diversiteit in onze stad groeit èn de hoegrootheid ervan is van die aard, dat we als stad en inwoners, niet de mogelijkheid noch de tijd krijgen om dat allemaal -op een ordentelijke wijze- te absorberen.

Wijzigende voorwaarden

*Per 1/1/2018 werd de vestigingswet voor zelfstandigen zwaar versoepeld. De huidige vestigingswetgeving zegt dat bepaalde beroepen enkel uitgeoefend mogen worden wanneer bewijs wordt geleverd van beroepsbekwaamheid. Dat is in tegenstrijd met de Europese regelgeving die stelt dat elke Europeaan op een gelijke basis een onderneming moet kunnen starten in elke lidstaat.

  • Als gevolg hiervan werd het attest van beroepsbekwaamheid voor heel wat beroepen afgeschaft. Zo voor ondermeer restaurateur/traiteur-banketaannemer
  • brood- en banketbakker
  • kapper
  • schoonheidsspecialist
  • masseur
  • voetverzorging
  • opticien
  • dentaaltechnicus

   Meest in het oog springend in onze stad, als gevolg van deze afschaffing,  was de daaropvolgende snelle groei van kap- en barbersalons.

Een jaar later werd op 1/1/2019 ook nog eens het attest bedrijfsbeheer afgeschaft

Vaak zouden veel van deze zaken snel van eigenaar of uitbater veranderen, meestal nog voor de eerste volledige belastingaanslag in de bus valt… maar dat is wellicht maar van horen zeggen…

Tja, als je niet langer je buurt als je buurt kan herkennen roept dat bij velen een erg begrijpelijk gevoel van onbehagen èn vooral vervreemding op.

En dat kan je niet oplossen, nog niet met 100 diversiteitswerkers !

Standaard
Geen categorie

Onder vier ogen

Als ik een gesprek zou hebben, onder vier ogen, met de Turnhoutse schepen van werk en economie, zou ik hem enkele vragen en cijfers willen voorleggen.

Beginnen zou ik met de tegenspraak van Luc Op De Beeck. Zo verklaarde hij enerzijds De vluchtelingencrisis die Turnhout in 2015 met veel asielzoekers opzadelde, zou nu wel eens onze troef kunnen zijn.

Geen passe partout

Anderzijds dan weer volgende verklaring -over het erg (te) hoge aantal jongeren die de middelbare school verlaten in Turnhout, zonder diploma- :  In 2015 zijn heel veel vluchtelingen naar Turnhout gekomen, omdat er veel asielcentra in onze buurt waren”, zegt Luc Op de Beeck (CD&V), schepen van Werk in Turnhout. “Die mensen zijn hier blijven wonen, hebben doorgaans een taalachterstand en stoppen vaak vroeger met school

Vluchtelingen niet gebruiken als passe partout zou ik dan aan Luc ODB zeggen…

Cijfers loochenen niet

Wat cijfers betreft zou ik aan Luc dan weer zeggen dat er een onderscheid is tussen werklozen naar nationaliteit, dan wel naar origine. Ik heb trouwens al ondervonden dat er nog andere gezagsdragers zijn die dat onderscheid niet kennen.

Maar goed, naar de cijfers dus : Vorig jaar in juni telde Turnhout 2185 werklozen waarvan -naar origine-1054 Belgen en 1131 van vreemde origine.

In juni 2022 zijn er in onze stad 2028 werklozen, waarvan 910 van Belgische origine, dat is dus -144, voor het geval Luc geen rekenmachientje zou hebben en 1118 van vreemde origine, wat dus maar -13 is

Nog een interessant cijfer is dat van het aantal langdurig werklozen (+ 2 jaar) Vorig jaar waren dat 877 personen, waarvan 508 van Belgische en 369 van vreemde origine.

Een jaar later tellen we nog 855 langdurig werklozen, waarvan 387 van vreemde origine en 468 Belgen.

In een stad als Turnhout, internationaal gerenommeerd omwille van de speelkaarten, zijn dat alles behalve troeven, zou ik zo zeggen aan Luc.

Standaard
Geen categorie

Nog maar twee jaar…

…Dat is de tijd die er nog rest voor het stadsbestuur om zoveel mogelijk -of zelfs meer- van het bestuursakkoord te realiseren.

Alhoewel een legislatuur 6 jaar duurt, is de werkzame tijd vanaf nu beperkt tot nog een goeie twee jaar. Immers zal er vanaf de vakantieperiode in 2024 aandacht gaan naar een  verkiezingsprogramma, samenstelling lijsten…enzovoort.

2024 een verkiezingsjaar

Op 13 oktober 2024 zullen er immers gemeenteraadsverkiezingen zijn. En deze keer zonder stemplicht, wat ik een absoluut foute beslissing vind ! Normaliter zijn dan in de maand mei de Vlaamse, federale en Europese verkiezingen ook gepasseerd. Die uitslag zal de zenuwen voor 13 oktober enkel maar aanscherpen…

Vermits er géén stemplicht meer zal zijn voor de lokale verkiezingen is  dè vraag uiteraard wie er wel/niet zal gaan stemmen ?!

Wie haakt af/wie niet

Blijven enkel de absoluut ontevredenen, die geen vertrouwen hebben in het bestuur, weg van het stemlokaal ? Uit de laatste stadsmonitor (2020, volgende zal er komen in 2023) is gebleken dat 26% van de bevraagden maar weinig vertrouwen heeft in het stadsbestuur. Zal dat het percentage kiezers zijn die afhaken ?.

Maar terzelfdertijd is er ook maar 25% die zeggen veel vertrouwen te hebben in het stadsbestuur. Zullen zij dan de enigen zijn die wel nog een stem zullen uitbrengen ? (2014 was met slechts 20% een absoluut dieptepunt…)

De grootste groep, zij die zogenaamd neutraal staan ten overstaan van het bestuur, is goed voor 49%. Hoe zullen deze kunnen worden overtuigd om toch een stem te gaan uitbrengen ?

Veel zal afhangen van hoe de huidige bestuursploeg met NVA, Groen, CD&V en Vooruit, deze grote groep (nog) zal weten te overtuigen van de degelijkheid en deugdelijkheid van hun bestuur.

In dat verband is het goed om weten dat Turnhout met slechts 25% die veel vertrouwen hebben, het laagste scoort van alle 13 centrumsteden. Binnen het verruimde samenwerkingsverband -Beerse, Vosselaar, Oud-Turnhout, Kasterlee en Lille,- hebben de inwoners van Beerse, met slechts 23% nog minder vertrouwen in hun bestuur dan in centrumstad Turnhout.

Vertrouwen in de politie

Ook een interessant gegeven is te weten hoeveel inwoners van de voornoemde gemeenten, veel vertrouwen hebben in de politie. (cijfers 2020)

Turnhout = 43%; Beerse = 47%; Lille = 42% (was in 2017 nog 50%); Vosselaar = 49%; Oud-Turnhout = 52%; Kasterlee = 48%

Noteer dat al deze gemeenten bediend worden door hetzelfde politiekorps, met name Politie Regio Turnhout.

Het is mijn overtuiging dat de graad van vertrouwen in de politie, ook effect heeft,  op deze van het vertrouwen in het bestuur

Standaard
Geen categorie

Achterna hollen

Steeds meer lijkt het of politici en andere beleidsmakers, telkens weer achter de feiten aanhollen

*Neem nu de verstrengde regeling die vandaag 1/7, in voege treed op het gebruik van de E-steps.

Niemand die eraan dacht bij de introductie ervan dat hiervoor de nodige verkeersregels moesten worden uitgewerkt.

Ondertussen kende dit gevaarlijk vehikel een ongelofelijke opgang. Niet in het minst door het invoeren van diverse systemen van deelsteps.

En nu is het dus aan de ordehandhavers -lees politie- om met de nieuwe regeling in de hand… handhavend te gaan optreden. Juist nu dan nog, bij het begin van de grote vakantie. Ga er maar aan staan agenten (m/v) Ik wens jullie veel succes !

*Een erg gelijkend verhaal wat de speedpedelecs betreft. Ook hier het verhaal van uit de pan swingende aantallen gebruikers maar eveneens van het aantal zware ongevallen. Volgens GVA : Twintig keer zoveel ongevallen én zware ongevallen met speedpedelecs in vijf jaar tijd. Logisch, zou je denken. Er rijden ook meer mensen met een speedpedelec. Maar het aantal gebruikers ging in diezelfde periode maar maal tien. “Het is onzinnig dat een autorijbewijs je toelaat op een speedpedelec te rijden.”

https://www.gva.be/cnt/dmf20220630_97329863

Judassen

*Van een heel andere orde en ongetwijfeld nog veel gevaarlijker voor onze sameleving, zijn de achterna lopers van de woke en cancel cultuur. In de media, aan de Universiteiten…

Neem als voorbeeld volgend voorval : Midden juni ontstond er ophef aan de Universiteit Antwerpen naar aanleiding van een praatje tussen twee personeelsleden na een practicumexamen biologie. De dames hadden het onder andere over interculturele problemen, integratie en taalachterstand bij bepaalde bevolkingsgroepen.

Kif Kif, een interculturele beweging die strijdt voor gelijkheid en tegen racisme, zegt dat de beeldfragmenten geen rotte appels tonen, maar een bewijs zijn van ‘structureel racisme’.En dat werd door de media met glans en klank gretig overgenomen. En rector Herman Van Goethem schorst de twee betrokken docenten. Terecht noemt Astrid Elbers deze Cancel culture aan de UAntwerpen een bewijs van structurele onverdraagzaamheid. https://www.liberales.be/teksten/2022/6/27/cancel-culture-aan-de-uantwerpen-bewijs-van-structurele-onverdraagzaamheid-astrid-elbers

Iemand vroeg me hoe het zover is kunnen komen ?!

Mijn antwoord : omdat er tè veel ‘intellectueel’ verstand aanwezig is die niet(s) anders doen dan zichzelf en hun eigen cultuur en mensen verloochenen èn verraden… Judassen dus !!

Iemand zoals Van Goethem -en meerdere van zijn collega’s- is/zijn als het ware de reïncarnatie van de (woke) Inquisitie. Moderne Judassen dus ! Een onaanvaardbaar en onwaardig gedrag voor een universiteit !!

Van altijd maar weer achterna te hollen kan je geen prijzen winnen maar wel enorm veel vermoeidheid oplopen, zodat je zinnen verbijsterd raken !

Standaard
Geen categorie

Samenleving beter beschermen

Als iemand voor een onderzoeksrechter moet verschijnen, na het plegen van een crimineel feit, dan moet die onderzoeksrechter een afweging maken van de feiten, verhoren, vaststellingen enz. …

Op basis van die afweging zal dan een beslissing worden genomen tot gevangenneming, vrijlating zonder meer of vrijlating onder voorwaarden.

Daarmee is de juridische weg niet ten einde want meestal volgt later nog een rechtszaak.

Voorwaarden controleren

*Merksplas : moord, zwaar gewonde en gijzeling. Het parket bevestigt dat de man gekend is bij het gerecht. Tegen de 44-jarige verdachte loopt op dit moment een gerechtelijk onderzoek. Er is mogelijk sprake van ernstige feiten van intrafamiliaal geweld tegen zijn 43-jarige ex-vriendin, waarvoor het parket op 1 juni de onderzoeksrechter heeft gevorderd en de aanhouding van de man heeft gevraagd.

Met de elementen die op dat moment bekend waren, namelijk de verklaringen en de objectieve vaststellingen, heeft de onderzoeksrechter beslist om aan de man strenge voorwaarden op te leggen. Dat gaat concreet om een psychiatrische begeleiding en een behandeling door een crisis- en kortdurende behandeling team (CKB –team). Die begeleidingen zijn ook aangevat. De man kreeg ook een contact- en straatverbod. (Advocaat na aanhouding verdachte dodelijke gijzeling in Merksplas: “Hij is enorm aangedaan van wat er is gebeurd”)

*Roeselare : De 24-jarige automobilist uit Roeselare die in de nacht van vrijdag op zaterdag in Roeselare onder invloed een 23-jarige fietsster doodreed, is zaterdag door de onderzoeksrechter onder heel strikte voorwaarden vrijgelaten. (advocaat automobilist :“Hij is er helemaal kapot van”…is dat niet het riedeltje dat zich steeds herhaalt bij advocaten ?!!)

Wie en hoe worden de opgelegde voorwaarden gecontroleerd, opgevolgd ? Ik neem aan dat niemand van hen altijd en overal politie achter zijn gat zal hebben. Een rij-, drank- en drugsverbod bijvoorbeeld zal eerder bij toeval worden ontdekt. Hetzelfde met een contact- en straatverbod…

Bemoeizorg

Heeft de onderzoeksrechter (Merksplas) een (beoordelings)fout gemaakt ? Dat is niet uit te maken als je het dossier niet kent. Maar wat ik wel zeker weet is dat de politiek al decennia in gebreke blijft wat de opvolging van opgelegde voorwaarden betreft. Er zijn daartoe géén mensen en géén instrumenten voorhanden !!

Juist daarom moet er in dit land ernstig worden nagedacht over een betere en concretere opvolging van voorwaarden tot voorwaardelijke vrijlating. Op dat vlak kunnen we zeker nog iets leren van wat ze in Nederland bemoeizorg noemen. Multidisciplinaire teams. Zo een team  maakt gebruik van de deskundigheid en faciliteiten van andere relevante instellingen. Te denken valt aan wijkagenten

Ruim 15 jaar geleden was ik aanwezig op een overleg -over de aanpak van veelplegers- in het Nederlandse Eindhoven. Samen met toenmalig Burgemeester Hendrickx, de zonechef Roger Leys en de substituut-procureur.

Daar kregen we voor het eerst te horen wat het begrip bemoeizorg kan inhouden. Zo werd ons verteld dat een veelpleger minstens één keer per week het bezoek krijgt van een wijkagent. Of die in de wijk, op straat, door een agent wordt aangesproken.

De bedoeling hiervan : duidelijk laten merken van ‘hé man, we weten dat jij een veelpleger bent en we houden je goed in het oog’

Met deze werkwijze zal je nooit recidive volledig kunnen uitsluiten maar het biedt wel wat meer garantie ter bescherming van de samenleving !

Waar wachten we nog op om in ons land ook zo tewerk te gaan ?!

Standaard
Geen categorie

Terreur is ALTIJD dodelijk

Foto AFP uit HLN

Oslo, zaterdagochtend 25 juni 2022.  Twee doden en minstens 20 gewonden bij een schietpartij aan een  nachtclub die populair is bij holebi’s. In een Noorse homoclub werd het leven gevierd. Een IS-sympathisant maakte er een abrupt einde aan https://www.hln.be/buitenland/reconstructie-in-een-noorse-homoclub-werd-het-leven-gevierd-een-is-sympathisant-maakte-er-een-abrupt-einde-aan~af9caa36/

De dader : een 42-jarige Noorse burger van Iraanse komaf.

Het motief : Volgens de Politiets Sikkerhetstjeneste (PST), de Noorse inlichtingendienst die verantwoordelijk is voor binnenlandse veiligheid en contraspionage, gaat het om een islamistische terreurdaad.

Stond al op de radar

Niet echt een onbekende dader, want De verdachte zou al sinds 2015 op de radar van de PST gestaan hebben vanwege zijn banden met “een extremistische netwerk”. De man zou ook kampen met mentale gezondheidsproblemen.” Hij heeft een lange geschiedenis van geweld en bedreigingen”, zo verklaarde de topman van de inlichtingendienst, Roger Berg, 

Uitwijkmogelijkheid jegens het motief : De man zou ook kampen met mentale gezondheidsproblemen

Enkele uren na deze islamitische terreurdaad is de aandacht van de Vlaamse media al wat verslapt en is het zeker géén hoofditem meer…

Buffalo : Zaterdag 14 mei 2022. Een 18-jarige schutter heeft zaterdag in een supermarkt in de Amerikaanse stad Buffalo tien mensen doodgeschoten en drie anderen verwond.

Het motief : Hij zou een aanhanger zijn van de extreemrechtse ‘omvolkingstheorie’, die een complot ziet om het ‘witte ras’ te vervangen en uit te roeien. John Garcia, de sheriff van Erie County, noemde de moordpartij ‘een onvervalste door racisme gemotiveerde haatmisdaad.’

Er is géén uitwijkmogelijkheid jegens het motief.

Dagen, weken na deze terreurdaad is de aandacht van de media nog springlevend. Zo getuigt het artikel van Ruud Goosens in De Standaard van 21 mei ll. (helaas achter betaalmuur https://www.standaard.be/cnt/dmf20220520_96852661 )

Met zijn vaststelling dat : “Tom Van Griekens omgang met de omvolkingstheorie is hypocriet, vindt Ruud Goossens. En ook gevaarlijk. Dat mag na Buffalo nog wel eens herhaald worden”; schuift hij de -virtuele- verantwoordelijkheid van de schietpartij daar, in de schoenen van Van Grieken.

Maar niet enkel de media doet dat. Ook viroloog Marc Van Ranst doet zijn  duit in het zakje door volgend twitterbericht de wereld in te sturen : “Daarom mogen we het nooit normaal vinden dat parlementsleden zoals Sam van Rooy en Dries Van Langenhove angst zaaien met het racistische concept “omvolking”. Er is altijd een vatbare minkukel die denkt dat hij die omvolking moet tegengaan door een paar mensen om te leggen.

En nu ?!

Hoe zullen opiniemakers als Ruud Goossens en twitteraars als Marc Van Ranst nu reageren op Oslo. Zullen ze Überhaupt wel reageren.

Maar vooral, aan  wie en/of of welke overtuiging zullen ze nu de virtuele verantwoordelijkheid kunnen toewijzen ?!

Mijn boodschap aan alle opiniemakers, twitteraars en woke politiek correcte media is dan ook erg eenvoudig maar duidelijk : terreur is ALTIJD dodelijk en is ALTIJD verwerpelijk. En dat kan je niet uitvegen of veranderen door extreem-rechtse motieven strenger te beoordelen en gevaarlijker te achten/becommentariëren, dan Islamitische, andere religieuze of extreem-linkse motieven.

Wie dat wel wil doen gaat daardoor alle objectiviteit èn geloofwaardigheid te buiten !

Standaard
Geen categorie

Turnhout aantrekkelijk maken

Als we het willen hebben over Turnhout en shoppen, dan zijn er een aantal zaken die we duidelijk kunnen lezen in het rapport detailhandel.

Wat weten we wèl

-Met 16,9% leegstaande winkelpanden hebben we het hoogste cijfer van de 13 Vlaamse centrumsteden. Hasselt volgt met 15,1% op plaats twee.

-Een netto-belastbaar inkomen van 23.577 € per belastingplichtige is veruit het laagste van de ons omringende gemeenten (Beerse, Vosselaar, Oud-Turnhout, Kasterlee en Lille) en van de 4 andere steden met een centrumfunctie zijnde Geel, Herentals, Mol en Hoogstraten.

Met Antwerpen (23.260) en Oostende (23.210) zitten we bij de laagste inkomensgroep. Enkel Genk doet het met 22.624 €, nog minder goed in het lijstje van de 13 centrumsteden.

Welvaartsindex evolueerde in onze stad van 100 (2012) naar 95. Genk groeide van 89 naar 92 en Antwerpen bleef op 88. Conclusie : Turnhout verarmde sinds 2012 met 5%…

Wat wij weten , weten potentiële investeerders uiteraard ook !

Wat weten we niet

Waarom zijn we van de grootste en aangenaamste winkelstad in de Kempen gedegradeerd tot de huidige situatie ? Waarom blijven de mensen weg uit Turnhout.

*parkeren is er te duur en te weinig plaats. Dat horen we vooral sinds in 2012 met de nieuw aangelegde Markt, er daar géén parkeerplaatsen meer zijn.

*In alle centrumsteden heeft men betalend parkeren ingevoerd. Maar de ons omliggende gemeenten kennen géén betalend parkeren. Wel een parkeerschijf. Anderzijds hebben we in Turnhout (Steenweg Op Gierle, Nieuwe kaai) winkelcentra waar je gratis kan parkeren. Voor zolang het nog duurt…

*Van steeds meer mensen hoor ik ook dat ze vaker gaan shoppen in Rijkevorsel (Breebos) waar je een verzameling van warenhuizen, kledingzaken enz.. bij mekaar hebt, met grote en gratis parking !

*Familie, vrienden en kennissen vertellen me vaak (meer en meer) niet meer naar Turnhout te komen met al dat vreemd volk op straat.

Wat we zouden moeten weten

Meermaals heb ik in het verleden de suggestie gedaan om een bevraging/onderzoek te doen naar het waarom zoveel mensen niet meer naar Turnhout willen komen shoppen

-wat we ook zouden moeten weten is in hoeverre Turnova als complementair aan het reeds bestaande winkelaanbod wel/niet wordt ervaren. Dat het meer winkel-leegstand veroorzaakte kan iedereen zien (Korte Gasthuisstraat, De Merodelei, apotheek Gasthuisstraat)

-wat we ook zouden moeten weten is wat de Turnhoutenaar en de bezoekers missen in het winkelaanbod en wat hen wel opnieuw naar Turnhout kan lokken.

Ook de vraag of er effectief een mijdgedrag is -en om welke redenen- moet onderdeel zijn van een onderzoek

Ik ben absoluut geen retailspecialist maar heb wel al veel langer het gevoel dat in onze stad best wel inspanningen worden gedaan, om van Turnhout opnieuw een shopping-hotspot te maken…maar dat er daarin veelal blind wordt gevaren

Daarom : doe nu een onderzoek naar die blinde vlekken !!

Dat er ondertussen vanuit alle kanten, vrij negatieve berichten komen over de economische en financiële vooruitzichten, nog dit jaar, wil ik in deze eventjes buiten beschouwing laten !

Standaard
Geen categorie

Waar een wil is…is er werk

*In onze stad telden we vorig jaar 1075 personen die gedurende één of meerdere maanden  leefloongerechtigd waren. Onder hen 502 afkomstig uit een NIET EU-land en 107 uit een EU land.

*Inzake leeftijd betreft het 117 van 18 tot 19 jaar; 230 van 20 tot 24 jaar, 146 in de leeftijd van 25 tot 29 jaar en 127 in de leeftijd van 30 tot 34 jaar. 639 jonge leeuwen dus.

Geef ze werk, werk, werk

*Over het ganse jaar bekeken, waren er gemiddeld 732 (FTE) gerechtigden waarvan 250 van -25 jaar. Per 1000 inwoners spreken we dan van  bijna 16 gerechtigden per duizend. Daarmee staan we op de 4e plaats van de 13 Vlaamse centrumsteden. Gent, Oostende en Mechelen scoren nog hoger, maar de grootste stad van Vlaanderen, Antwerpen (12,5/1000) scoort heel wat beter dan Turnhout.

*Onze stad is blijkbaar ook genereus om leefloon toe te kennen aan studenten. 10 jaar geleden (1/2012) waren er 43 gerechtigden met een studentenstatuut (33 Belgen; 9 niet EU en 1 EU) Nu (01.2021) zijn er al 124 studerende leefloners. 49 van hen met een Belgische nationaliteit, 62 met een niet EU nationaliteit en 13 EU-burgers.

Meer stimuleren, minder pamperen

Al langere tijd stellen we vast dat onze arbeidsmarkt kreunt onder niet in te vullen vacatures. Iedereen die gezond is van lijf en leden, voorzien is van handen, voeten, ogen en oren zou dan ook aan de slag moeten zijn.

Met meer dan één op drie leefloners van minder dan 25 jaar vraag ik me oprecht af : worden deze door OCMW wel voldoende gestimuleerd om een job aan te nemen ?

Het kan toch niet de bedoeling zijn dat we die allemaal gerust laten tot ze 25 jaar zijn en dan beroep kunnen doen op het Ecolo solidariteitskapitaal van 30.000 euro voor elke 25 jarige ??!! https://www.standaard.be/cnt/dmf20220605_96109365

Trouwens, wie de werkloosheidscijfers ècht kent ziet dat het aantal langdurige werklozen (=+ 2 jaar) de afgelopen 10 jaar zeer sterk is toegenomen. Vooral bij de werklozen van Oost-Europese origine (van 6 naar 33); deze van Aziatische afkomst (van 32 naar 125) en van Afrikaanse herkomst (van 69 naar 118) Een globale toename van +169 werklozen tot 276 personen. Het aantal langdurig werklozen uit de EU, (behalve Oost-Europa) nam sinds 2012 toe met +48 personen tot 560.

Meer samen-minder apart

In oktober 2020 sloot Luc Op De Beeck een akkoord met VDAB, waarbij het OCMW acties onderneemt voor mensen met een leefloon en de VDAB alle andere werkzoekenden ondersteunt.

Naar mijn gevoel is dat allemaal tè vrijblijvend. Waar een wil is om te werken moeten er dan ook meer leefloners -vooral  jongeren- kunnen doorstromen naar de arbeidsmarkt !

Wat de acties vanuit VDAB betreft voor de niet-leefloners, heb ik het aanvoelen dat die ook nog niet op kruissnelheid zijn gekomen. Mogelijk ook omwille van de pandemie.

Een actie zoals VDAB gaat ook op zoek naar ankers of buddy’s om bepaalde werkzoekenden sneller de weg naar de VDAB te doen vinden, zit volgens mij nog altijd in de koelkast…

Hoe dan ook, samenwerken en expertise delen om meer mensen die in onze stad werkloos zijn en/of leefloon hebben, aan de slag te krijgen, is mijn inziens nog altijd vruchtbaarder dan ieder in zijn eigen tuintje…

Standaard
Geen categorie

Probleemzoekers in een veranderde wereld

Foto HLN ‘Hete avond’ in Oostende

*Een eerste hittedag, vorige zaterdag en vele gemoederen raakten alweer oververhit. Zo ondermeer in de Blaarmeersen (Gent) De Nekker (Mechelen) en het Zilvermeer (Mol)

We herinneren ons ook nog levendig de rellen op de stranden van Oostende en Blankenberge. Telkens veroorzaakt door ‘Brusselse jongeren’

*Het aantal steekincidenten in ons land -blijkbaar voornamelijk in Vlaanderen- is niet meer bij te houden. Zo bleek in Mechelen -de stad van Bart Somers- het aantal steekincidenten in 2021 te zijn verdubbeld tegenover 2020.

*Een jaarwisseling in Brussel die gepaard gaat met zwaar vandalisme, brandweer bekogelen na ze in de val te lokken, autobranden… burgemeester van Molenbeek Cathérine Moureaux (PS) is van mening dat dit hun manier van feestvieren is…

*Albanese drugsmaffia vecht een bloedige straatoorlog uit in ons land

*…en zo meer

Intermezzo

In de jaren 2000/2001 verrichtte criminologe Marion Van San een onderzoek naar allochtone jeugdcriminaliteit. In opdracht van toenmalig justitieminister Verwilghen.

Enkele ophefmakende vaststellingen, zoals dat jaarlijks één Oost-Europese jongeren op vier in ons land verdacht wordt van een misdrijf en dat Marokkaanse jongens in België 2,5 keer meer op het verkeerde pad terechtkomen dan hun autochtone leeftijdgenoten

Behalve veel kritiek werd met dit rapport niets meer gedaan. Ondertussen blijken onze gevangenissen (over)bevolkt met 60 à 70 % gevangenen van vreemde origine…

Veranderde omstandigheden

20 jaar later is  onze leefwereld veel diverser geworden dan ooit. Zo blijkt de bevolkings-aangroei in België in 2021, voornamelijk het gevolg te zijn van migratie.

Ook werden de grenzen van de Europese Unie en het vrij verkeer van mensen, goederen en diensten sterk uitgebreid. 2013: Kroatië

2007: Bulgarije en Roemenië

2004: Cyprus, Estland, Hongarije, Letland, Litouwen, Malta, Polen, Slovenië, Slowakije en Tsjechië

In 2015 kende ons land èn Europa een nooit geziene asielcrisis. Die tot op vandaag doorwerkt. Enkel al inzake gezinshereniging werden vorig jaar 500 mensen -nieuwkomers- geregistreerd in Turnhout.

Verboden

Gouverneur Cathy Berx wil na de overrompeling en ongeregeldheden door dagjestoeristen zaterdag in de provinciale domeinen Zilvermeer in Mol en De Nekker, nog deze week  samenzitten met de uitbaters van de provinciale domeinen om probleemzoekers, zoals de gouverneur ze noemt, voortaan makkelijker te weren.

Omwille van probleemzoekers evolueren we steeds meer naar een verbod-samenleving. Omdat altijd dezelfden het verpesten voor de grootste groep. Stadionverboden, plaatsverboden, lijsten van probleemzoekers die dan wel of niet uitwisselbaar zijn…

Maar dat duurt maar tot één of andere mensenrechtenadvocaat naar de rechtbank stapt om al deze verboden aan te klagen…en mogelijk nog gelijk zal krijgen ook…

Meer dan twintig jaar nà het rapport Van San, honderden straathoekwerkers en andere pamperaars later, integratie- en inburgeringstrajecten, allerlei begeleidings-projecten,… is er niets veranderd. Enkel de wereld veranderde, -geleerde mensen noemen dat de globalisering- maar de mensen die die wereld bevolken blijkbaar niet…

Sommigen zullen blijven beweren dat de problemen met probleemzoekers telkens weer worden uitvergroot…

Een goeie vriend van mij zou zeggen : een konijn in een kiekenkot blijft een konijn…

In Brussel zijn de inburgeringstrajecten nog maar sinds begin deze maand verplicht. Wat mij betreft moet voor alle nieuwkomers -ook deze uit de Europese Unie- een inburgeringstraject worden verplicht ! En absoluut voor hen die de Nederlandse taal niet machtig zijn !

Alle overheden en instellingen in ons land moeten nu maar eens stoppen met altijd excuses te verzinnen om het wangedrag van bepaalde groepen in ons land te vergoelijken. Rechten zonder -duidelijk omschreven- plichten is onhoudbaar !

Cultuurgebonden

Wat mij betreft dringt een degelijk onderzoek naar de al dan niet cultuurgebondenheid van deze problemen en probleemzoekers zich op. Pas als je de veroorzakers kent en ze ook durft te benoemen, kan je op een gepaste manier remediëren ! Wie steeds weer, -van waar ze ook komen- onze samenleving wil overhoop zetten, zich van wetten, regels en normen niets aantrekt en er zich ook niet naar wil schikken, hoort in deze samenleving dan ook NIET thuis ! https://www.gva.be/cnt/dmf20220620_93238790

Maar wellicht zullen wij aan onze woke-universiteiten géén wetenschappers bereid vinden om dergelijk onderzoek te willen doen !

En in Vlaanderen zal bevoegd minister Bart Somers ook al niet zitten te springen voor dergelijk en degelijk onderzoek !

Standaard