Geen categorie

Turnhout gemeten -1-

De Gemeente-Stadsmonitor bevat meer dan 300 omgevingsindicatoren, waarvan er ruim 100 worden verzameld door middel van een driejaarlijkse burgerbevraging. Bovendien zijn de indicatoren uit de Lokale Inburgerings- en Integratiemonitor (LIIM) en het Cijferboek Vlaamse Rand opgenomen in het dataportaal. Deze indicatoren geven elk lokaal bestuur een uitstekend zicht op de staat van de gemeente of stad. Het Agentschap Binnenlands Bestuur wil met deze beleidsmonitor elk lokaal bestuur ondersteunen om betere beleidsbeslissingen te nemen. Iedereen kan ermee aan de slag om het strategisch beleid van gemeenten en steden te analyseren, te onderbouwen en sterker te maken. Samen gaan we voor sterker datagedreven besturen

Burgerbevraging 2023 Vanaf 22 maart 2023 organiseert het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB) de grootschalige burgerbevraging Gemeente-Stadsmonitor in alle Vlaamse steden en gemeenten. In samenwerking met Statistiek Vlaanderen bevraagt ABB bijna 400.000 burgers van 17 tot 85 jaar. Het Agentschap zal peilen naar het gedrag, de participatie en de tevredenheid van inwoners over lokale beleidsthema’s

In afwachting van de nieuwe stadsmonitor, begin 2024 wil ik  graag met mijn lezers wat cijfers delen, waarvan ik denk dat jullie ze ook interessant vinden.

De meeste gegevens die volgen zijn van 2020, maar vermits er op 19 mei ll een update van de stadsmonitor heeft plaats gevonden, zijn er ook wat meer actuele cijfers bij.

Zelfs de vergelijking met de stadsregio in transitie -zijnde Turnhout, Beerse, Kasterlee, Lille, Oud-Turnhout en Vosselaar- werd verwerkt.

Om de blog leesbaar te houden volgt nu deel 1 van Turnhout gemeten

Armoede

Het gemiddeld netto-belastbaar- inkomen, per inwoner

Turnhout = 18.610; Beerse = 22.097; Kasterlee = 22.595; Lille = 21.364; Oud-Turnhout = 22.286 en Vosselaar = 23.100. In Vlaanderen = 21.154

17,1% van de inwoners hebben maar een inkomen beneden de kritische grens, zijnde 10.000 €. Bij de inwoners wiens inkomen een sociale  bijstandsuitkering is, zoals bvb leefloon of een integratietegemoetkoming, is bij 4,6% onder de kritische grens.

Bij 15,9 per 1.000 aansluitingen aardgas, is een budgetmeter geplaats en voor elektriciteit is dat bij 17,4 per 1.000 aansluitpunten

Wat de kansarmoedeindex (van kind en gezin 2021) betreft, vindt bijna 1 op 4 geboortes (24,11%) in Turnhout, plaats in een kansarm gezin. (was in 2001 6,76%) In Beerse = 10,74; Kasterlee = 5,68; Lille = 3,88; Oud-Turnhout = 8,19 en Vosselaar = 7,88 en Vlaanderen = 12,7. Centrumstad Mechelen = 14,05%

Nationaliteit

Inwoners met huidige NIET-Belgische nationaliteit (2022)

Turnhout = 21,4%;   Beerse = 7,1%   Kasterlee = 5,5%;   Lille = 4,1%;   Oud-Turnhout = 13,2% en Vosselaar= 6,5%

Herkomst

Aantal inwoners van buitenlandse herkomst (2022)

Turnhout = 38%;   Beerse = 15,6%;   Kasterlee = 12%;   Lille = 9,9%;   Oud- Turnhout = 24,2% en Vosselaar = 15,2%

Huishoudens en samenstelling

In Turnhout zijn er (2022) 20.691 huishoudens, waarvan 37,3% alleenstaanden en 33% van 2 personen. Beerse = 25,1% alleenstaanden en 36,9% twee personen; Kasterlee = 28,1% alleenstaanden en 38% van twee personen; Lille = 26,9% alleenstaanden en38,4% van twee personen; Oud-Turnhout telt 25,1% alleenstaanden en 38,5% van twee personen. Tenslotte Vosselaar heeft 24,9% alleenstaanden en 37,5% van twee personen

In deel twee volgen cijfers over belastinginkomsten voor het lokaal bestuur; criminaliteit en on-veiligheidsgevoel en vooral ook cijfers over tevredenheidsmetingen.

Bij gebruik van deze cijfers graag bronvermelding

Standaard
Geen categorie

Niet uit het nieuws

Het arrest in de zaak Sanda Dia raakt maar niet uit de actualiteit. De emoties hieromtrent zijn volgens mij zelfs vergelijkbaar met de zaak Dutroux.

Zelf ben ik op zoek gegaan naar enige duiding of eerder verduidelijking van een aantal zaken.
Om te beginnen het meest actuele : nu blijkt dat Ousmane Dia, de vader van de overleden Sanda,  in een zaterdag gepubliceerd interview met het weekblad Humo hard uitgehaald  heeft naar de KU Leuven. “De KU Leuven is er verantwoordelijk voor dat de waarheid niet aan de oppervlakte is gekomen.” https://www.gva.be/cnt/dmf20230603_95457790

Namen -niet- noemen

De hypocrisie van de gezamenlijke mediabeslissing om géén namen te noemen van de 18 veroordeelde reuzegommers is ongezien. Verder in deze blog zal het u duidelijk worden dat deze beslissing met haken en ogen aan mekaar hangt !

*In Humo van 26/5/2023 zegt topadvocaat OMAR SOUIDI daarover Zodra iemand definitief in deze zaak veroordeeld wordt, kan dat de houding van de pers inzake anonimiteit wijzigen.
Het is zeker mogelijk dat journalisten die verslag doen van deze zaak bang zijn om persoonlijk geviseerd te worden (door één of meer topadvocaten van de verdediging)

*Het Laatste Nieuws publiceerde op 24/9/2021 de lijst van de 18 reuzegommers met hun voornaam en intialen van de familienaam. Eveneens met vermelding van de beroepsactiviteiten van hun ouders.

Hun ouders zijn bijna allemaal succesvol als advocaat, magistraat, tandarts of zwembadbouwer. Ze zagen zichzelf als ‘de potentiële elite’ van Vlaanderen, zo blijkt uit een gerechtelijk document. (aldus HLN) 

En effectief, als je al die gegevens leest, blijkt er niemand bij te zijn die elke ochtend met zijne schoofzak vertrekt naar één of andere fabriekshal ! https://www.hln.be/binnenland/deze-18-reuzegommers-riskeren-10-jaar-cel-na-de-dood-van-sanda-dia~acde37b8/

Kijk omhoog Sammy

Nee, niemand zal Sammy Mahdi binnen zijn partij aan de kant schuiven omwille van zijn tik-tok filmpje waarin hij het arrest heeft aangevallen. https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20230602_96982437

Natruurlijk moet Quickie (de man die terroristen teruggeeft aan Iran) Sammy een publieke uitbrander geven, net zoals het college van Hoven en Rechtbanken.

Maar of het de uithaal van Mahdi is die de rechtsstaat begraaft, dan wel het arrest Sanda Dia van één van deze hoven ???

Na het arrest

*Dimitri Anonissen Hoofdredacteur van HLN op 1/6/2023 :

Grote verontwaardiging is er nog het meest over het feit dat de Reuzegommers niet eens een strafblad krijgen. En die boosheid is terecht. Het had er voor gezorgd dat er niet enkel een juridische straf kwam, maar ook een morele veroordeling. Werkgevers hadden dan nog altijd individueel kunnen beslissen om de Reuzegommers een kans te geven. Maar dat je de maatschappij even waarschuwt vooraleer je deze mensen ooit een leidinggevende functie geeft, lijkt me -op zijn zachtst gezegd- niet overbodig. De rechtsstaat maakt daar geen goede beurt. Het heeft er voor gezorgd dat dit proces geen loutering bracht. Het is zelden gezien dat de onvrede over een uitspraak zo lang blijft nasmeulen.

Dat is ook mijn belangrijkste bezwaar tegen dit arrest !

*25/5/2023 vraagt VRT nieuws zich af, Zal (sociale) media-aandacht invloed hebben op uitspraak in proces-Sanda Dia?  maar volgens advocaat Sven Mary zal de rechter niet beïnvloed worden door die berichtgeving https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2023/05/24/belriadh-sven-mary/

*Maar, als datzelfde VRT nieuws op 2/6/2023, het arrest over de dood van Sanda Dia ontleed, vermelden ze onder de noemer : Met welke factoren heeft het hof rekening gehouden bij het bepalen van de strafmaat? het volgende : De negatieve berichtgeving via de (sociale) media waarvan de beklaagden (en zelfs familieleden) het voorwerp werden en de impact hiervan op henzelf en hun leefwereld  https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2023/06/02/arrest-sanda-dia/

Wel wel wel…en hier stinkt deze zaak.

In de eerste plaats omdat een rechter een vonnis/arrest moet vellen op basis van feiten die in het dossier vervat zitten en NIET op basis van wat (sociale) media schrijven.
In de tweede plaats maakt deze overweging duidelijk waarom die media nu plots eensgezind beslissen om géén namen van de betreffende reuzegommers te vermelden.

Die namen hebben de media gewoon met een reuzegom…uitgegomd !

ook interessant om eens te lezen : https://onderweg.bobgermeys.be/de-whatsappgesprekken-bij-reuzegom-het-moest-er-ooit-van-komen-eigenlijk-zijn-wij-toch-maar-apen-met-dat-dopen-he/

Standaard
Geen categorie

De olifant in de kamer

Werkloosheid is steeds minder een probleem van Vlamingen en steeds meer voor werklozen van vreemde herkomst.

Op alle niveaus worden de verhoudingen steeds driester. Ik vergeleek de cijfers van mei 2023, op Arvastat, de cijferwebsite van VDAB, met deze van mei 2022.

Turnhout

*Van de 2.058 werklozen in mei vorig jaar waren er 939 van Belgische herkomst, 45,6%; en 1.119 van niet Belgische herkomst of 54,4%

*Een jaar later, mei 2023 zijn de verhoudingen als volgt : 2.247 werklozen waarvan 875 Belgen = 39% en 1.372 Niet-Belgen of 61%

Arrondissement Turnhout

*Mei 2022 zijn de 7.354 Belgische werklozen goed voor 64,9%

*Mei 2023 maken de 6.960 Belgen nog maar 58,7% uit

Provincie Antwerpen

*Mei 2022  met 28.462 werklozen of 47,3% van Belgische herkomst.

*Mei 2023 zijn er nog 26.770 werklozen of 40,65% van Belgische origine

Vlaanderen

*Mei 2022, is met 94.436 werklozen, 54,7% van Belgische origine

*Mei 2023, maken 91.076 werklozen nog maar 48,6% uit van het Vlaamse werklozenbestand.

Benoem die olifant in de kamer…

Vlaanderen is een economisch welvarende regio. Gastvrij bovendien naar migranten en erkende asielzoekers.

Maar de arbeidsmarkt blijkt meer en meer een hoge berg die voor vele nieuwkomers niet te beklimmen valt.

In mijn beroepsleven heb ik vele jaren deel uitgemaakt van het regionaal streekoverleg. Zoals het Sub Regionaal Tewerkstellingscomité, de Sociaal Economische Raad van de Regio en het Regionaal Sociaal overlegcomité.

Vanuit die overlegorganen en ook als voorzitter van de werkgroep risicogroepen trokken wij den boer op naar ondernemingen en/of sectoren om zoveel mogelijk diversiteitsplannen op poten te zetten.

Nu de diversiteit almaar groter is geworden blijkt dat allemaal niet meer te bestaan…

Niet enkel benoemen…er ook ècht iets aan doen

Dames en heren politici, in Vlaanderen maar ook in onze stad Turnhout

Dames en heren werkgevers, in Vlaanderen (Voka) maar ook in Turnhout,

*ondanks ruim 360.000 vacatures afgelopen jaar in Vlaanderen, ondanks bijna 4.000 vacatures in Turnhout…
*Ondanks allerlei projecten in Turnhout om deze doelgroepen meer aan het werk te krijgen…

hebben we met zijn allen een veel te groot en onaanvaardbaar maatschappelijk deficit* laten ontstaan wat betreft de integratie van nieuwkomers op de arbeidsmarkt.

Deze situatie is Vlaanderen -èn Turnhout- onwaardig !

Laat nu eindelijk –op alle bestuursniveaus– de grote middelen worden ingezet, waaronder begrepen : meer investeren in snellere èn verplichte taallessen, ook op de werkvloer, meer investeren in diversiteitsplannen, zowel in sectoren als in ondernemingen, een VDAB die dringend veel performanter moet worden inzake opleidingen en opvolging van werkzoekenden.

We hebben geen enkele boodschap aan een VDAB die in de pers uitpakken met "we hebben sinds 1 januari dit jaar al 63.000 mensen aan een job geholpen…terwijl in diezelfde periode er 500 werklozen meer zijn in Vlaanderen !!"

Het klinkt voor sommigen misschien tè Belgisch…maar ook voor Vlaanderen telt  : eendracht maakt macht ! 

*Maatschappelijk deficit, of “Democratisch tekort” is een term die wordt gebruikt om naar een situatie te verwijzen waar instellingen en hun besluitvormingsprocedures onvoldoende democratische legitimiteit of verantwoordingsplicht kennen. 

*https://arvastat.vdab.be/

*https://www.tijd.be/politiek-economie/belgie/economie/vdab-hielp-dit-jaar-al-63-000-werkzoekenden-aan-werk/10470883.html

Standaard
Geen categorie

Sociaal wonen in Turnhout

Vooraf : sinds 1 januari 2023 vormen De Ark (Turnhout) samen met Molse Bouwmaatschappij en SociaalVerhuurKantoor Noorderkempen één nieuwe woonmaatschappij genaamd Woonboog. Alles samen verhuurt Woonboog, 4.700 woningen (waarvan 1.174 of 25% in Turnhout)  https://www.woonboog.be/

Recent werd het jaarverslag van de  Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen gepubliceerd.

Een gelegenheid om mijn lezers en volgers wat inzicht bij te brengen over sociaal huren in Turnhout.

Einde 2022 waren er 1.174 huurders van een sociale woning in onze stad. Dat zijn er minder dan de 1.217 van 2012, wat wellicht te verklaren valt door de vele renovaties die De Ark is opgestart.

Naar nationaliteit toe zijn 976 van deze huurders Belgen = 83,1%- 70 huurders vanuit de Europese unie en 128 van buiten de E.U.

Inkomen huurders

11 huurders hebben 0 euro inkomen. Daarnaast zijn er 35 huurders waarvan het inkomen minder is dan 10.000 €/jaar. Voor de inkomsten tussen 10.000 €/jaar en 19.999,99 €/jaar tellen we 642 huurders.

68 huurders hebben een inkomen van 40.000 €/jaar of meer. Alle overige huurders -418- hebben een inkomen tussen 20.000 €/jaar en 39.999,99 € op jaarbasis.

Naast de 1.174 huurders, zijn er ook inwonende gezinsleden. Behalve de 8 alleenstaanden, hebben alle huurders één of meer gezinsleden. Er is zelfs één huurder met meer dan 9 gezinsleden. Samen wonen er zo 3.807 inwoners van Turnhout in een sociale woning of net iets meer dan 8% van de Turnhoutse bevolking einde 2022.

Indeling naar leeftijd

9 huurders zijn jonger dan 20 jaar; terwijl 22 huurders tussen 20 en 29j oud zijn. 78 in de leeftijd tussen 30 en 39; 182 huurders zijn 40 of maximaal 49 jaar en 259 huurders in de leeftijd van 50 tot 59 jaar. Het gros van de huurders -604 of 51,5%- is 6O +.

De gemiddelde huurprijs voor een sociale woning in Turnhout = 357,64 €/maand. De gemiddelde wachttijd in Vlaanderen om een sociale woning te bekomen is drie jaar en 10 maanden, maar in Turnhout is dat maar liefst -3.041- dagen of ruim 8 jaar.

Tenslotte nog meegeven dat 559 huurders van een sociale woning in Turnhout mannen zijn en 615 vrouwen.

En zo kan je met kennis van zaken èn cijfers meespreken over sociaal wonen in Turnhout

https://www.vlaanderen.be/publicaties/jaarverslag-vlaamse-maatschappij-voor-sociaal-wonen-vmsw

Standaard
Geen categorie

Misdaad in cijfers

Laat me beginnen met uitdrukkelijk goed nieuws. De criminaliteit daalt, zowel in de politiezone als in de stad Turnhout.

Zo tonen de statistieken ook duidelijk aan.

Globale cijfers voor de politiezone Regio Turnhout

2019 = 622 vastgestelde feiten per maand.

2020 = 682 feiten/maand

2021 = 628 feiten/maand

2022 = 589 feiten/maand.  (Voor 2022 zijn de cijfers nog maar gekend tot en met september 2022.)

In de jaren 2020 en 2021 zijn de totale cijfers sterk beïnvloed door overtredingen tegen de coronaregels. In 2022 speelt dat effect al in veel mindere mate, maar zijn de cijfers al heel wat gunstiger dan in 2019, ondanks dat de bevolking in die periode ook is toegenomen !

Cijfers voor de stad Turnhout

2019 = 344,7 feiten/maand is 55,4% van de zone

2020 = 386,3 feiten/maand is 56,6% van de zone

2021 = 372 feiten/maand is 59,2% van de zone

2022 = 337,4 feiten/maand is 57,3% van de zone

De criminaliteit in Turnhout -los van het jaar 2021- neemt een steeds groter aandeel in de zonecijfers.

Fietsdiefstallen 2022 (t/m 9/2022)

189 in Turnhout (299 in de zone) waardoor Turnhout in de cijfers het voortouw neemt in het arrondissement, gevolgd door Geel met 126 en MOL met 98 fietsdiefstallen

Intra-familiaal geweld (T/m 9/2022)

236 feiten in n de zone, waarvan 114 in Turnhout. Ook in deze categorie scoort Turnhout het hoogste, staat Mol met 103 feiten op plaats 2 en Geel met 67 feiten op plaats 3

Woninginbraak (t/m 9/2022)

184 in de zone waarvan 59 in Turnhout. Met 67 inbraken in Mol vervullen zij plaats 1, Turnhout plaats 2 en Geel met 53 op plaats 3

Totale cijfers van de 7 politiezones (t/m 9/2022)

Zone regio Turnhout = 5.302 feiten, waarvan 3037 in onze stad. De zone Geel-Laakdal-Meerhout noteerde 2.413 feiten, waarvan 1.794 in Geel zelf en de zone Mol-Balen-Dessel neemt met 2.302 de 3e plaats in en tekent de gemeente Mol voor 1.514 feiten.

Zone Noorderkempen = 1.563 feiten

Zone Kempen Noord-Oost = 1.324 feiten

Zone Neteland = 2.261 feiten

Zone Zuiderkempen = 1.714 feiten

Alle cijfers van 2022 zijn meegeteld tot en met 3e kwartaal van dat jaar.

Voor de volledigheid de bevolkingscijfers per 1/1/2022 meegeven  van

Turnhout = 46.372;   Geel = 41.146;   Mol = 37.600

Deze cijfers zijn zeker een terechte opsteker voor het politiekorps van de regio Turnhout. Ook dat moet worden gezegd en geschreven.

Standaard
Geen categorie

Het podium beklimmen

Turnhouts gemeenteraadslid en Vlaams parlementair voor Vooruit, Hannes Anaf, beklimt regelmatig het spreekgestoelte. Hij doet dat overigens terecht om prangende problemen in de ouderenzorg en kinderopvang aan te kaarten.

Hèt grote probleem in deze sectoren maar ook in de zorg algemeen is het gebrek aan personeel.

In dat verband koester ik al een tijdje de idee om aan de absolute vrijheid van onderwijs, zowel wat betreft de opleiding(en) die je wil volgen als de onderwijsinstelling, ook een jobverplichting te koppelen voor minstens een aantal jaren.

Ruim 2 maanden geleden stuurde ik mijn idee door aan Hannes Anaf. Helaas nog steeds zonder antwoord.

Ik laat jullie graag meelezen in mijn mail aan Hannes van 17/3/2023

Dag Hannes,

Ik richt niet vaak een mail aan U, maar wil daar nu graag een uitzondering op maken.

*De problemen in de rusthuizen  hebben zeker ook te maken met de privatisering van de zorg. Anderzijds is er ook een groot personeelsprobleem, in de zorg algemeen. Een vluchtige blik op de website van VDAB vandaag leerde me dat er

*647 openstaande vacatures zijn voor medewerker in de kinderopvang

*4.307 vacatures voor verpleegkundige

*2.779 vacatures voor zorgkundige

Wat de personeelsproblematiek betref is het probleem al veel langer dan vandaag erg acuut. Alle hens aan dek om zoveel mogelijk mensen toe te leiden naar de zorg. Deze week las ik nog in een krant dat vooral de zij-instroom op dit ogenblik nogal wat nieuwe medewerkers naar de zorg haalt.

Nu is dat op zich niet zo’n nieuw verschijnsel. In mijn job als bijblijfconsulent heb ik heel wat tewerkstellingscellen opgevolgd. Ook toen al meldden de outplacementbegeleiders, veel interesse bij ontslagen werknemers voor een opleiding in de zorg.

Ik wil graag een concreet voorstel formuleren om de instroom uit het onderwijs naar de zorg, te verhogen.

*Iedereen in Vlaanderen heeft absoluut vrije keuze in welke opleiding(en) men wil volgen en in welke onderwijsinrichting. Onderwijs kost ook heel veel geld aan de gemeenschap. De onderwijsbegroting in Vlaanderen, van 2023 beloopt dan ook ruim 17 miljard euro. Waarom aan die vrije keuze geen jobverplichting (voor minstens een aantal jaren) hangen voor hen die een opleiding in de zorg (ruim bekeken) met succes beëindigen ?

Ik verneem graag uw standpunt/vsie terzake.

Met vriendelijke groeten,

Dré Wolput

Ik zou ook graag vernemen wat mijn bloglezers en volgers over dit idee denken. Alvast bedankt voor jullie reacties.

Standaard
Geen categorie

Signalisatie

Om alle verkeer en weggebruikers in goede banen te leiden is signalisatie via verkeersborden on-ontbeerlijk. Net zoals ook verkeersregels on-ontbeerlijk zijn.

Het is dan ook van enorm veiligheidsbelang dat iedereen, ongeacht hoe men zich op de weg voortbeweegt, te voet, met een rijwiel of automobiel, die signalisatie respecteert.

Aan de andere kant dan weer is het ook al van enorm groot belang dat de wegbeheerder, zijnde stad of AWV in Vlaanderen, de correcte signalisatie aanbrengt.

Als dat niet het geval is, kan je wel eens in een gevaarlijke en alles behalve veilige fuik belanden.

Zo bijvoorbeeld wat de recent vernieuwde Bareelstraat in Turnhout betreft.

Bij het inrijden van deze straat, kant De Merodelei zie je volgend verkeersbord staan

Voor zover mijn kennis reikt, wil dit zeggen dat je in een doodlopende straat terecht komt, behalve voor fietsers en voetgangers.

Maar als je dan met de fiets wil doorrijden kom je volgend bord tegen. Ik neem aan dat dit geen verdere toelichting nodig heeft.

En maak je maar géén illusies als fietser of voetganger want op die plek is de Bareelstraat hermetisch afgesloten

Zo zie je maar dat je niet altijd blindelings mag vertrouwen op verkeerssignalisatie in Turnhout 🙂

Standaard
Geen categorie

Bloggen à volonté

Als deze maand ten einde loopt zal ik dit jaar al 19.500 bezoekers van mijn blog mogen tellen. Zoveel lezers die sinds 1 januari één of meerdere van mijn blogs hebben gelezen.

Wie schrijft…wil gelezen worden.

Het moet toch zijn dat de inhoud van die blogs nog steeds héél veel mensen aanspreekt. Ik merk dat ook door het feit dat deze blogs vaak worden gedeeld. Zo ook wel eens door de FB-groep ge zé van Turnhout as ge wat ik zeker ook wel waardeer.

En toch, ondanks het succes, vraag ik me  regelmatig af, of deze blogs niet te veel en te vaak gefundenes fressen* zijn voor het extreem-rechtse VB ? (*gesneden brood)

Of vooral mijn cijferblogs niet te veel polariseren ?

Maar telkens weer kom ik -in eer en geweten- tot de vaststelling dat dit niet zo is. Temeer omdat alle cijfers die ik in mijn blogs neerpen, afkomstig zijn uit officiële databanken van de overheid. Of uit officiële publicaties van die overheid. En al die gegevens zijn toegankelijk voor iedereen en uiteraard ook raadpleegbaar door iedereen.

Een ander knelpunt waar ik al vaak heb over nagedacht is het gegeven dat 2024 een verkiezingsjaar zal zijn. En, alhoewel dat al vaker werd beweerd in het verleden, het zullen uiterst belangrijke verkiezingen zijn.

Zo in juni 2024 voor de Vlaamse, federale en Europese  verkiezingen. Deze zijn nog mèt opkomstplicht.

Maar in oktober 2024 zijn er provinciale en gemeenteraadsverkiezingen met stemrecht, zonder opkomstplicht dus !

Zou ik, in aanloop naar die verkiezingen niet beter stoppen met bloggen ? Maar ook op die vraag meen ik neen te moeten antwoorden. En wie er anders over denkt…dat lees ik dan wel.

Politieke voor- of afkeer

Uiteraard heb ik mijn politieke voorkeur. Maar evenzeer ook een politieke afkeer en dat is van alles wat zich in het extreme politieke spectrum situeert.

Extremisme -uit welke hoek dan ook- heeft me altijd al beangstigd.

Momenteel loopt een burgerbevraging in het kader van de nieuwe stads- of gemeentemonitor. In januari volgend jaar zou deze worden gelanceerd.

Meer en veel meer nog dan mijn blogs zal dat de graadmeter zijn over politieke (on)tevredenheid wat het Turnhoutse beleid in deze legislatuur betreft.

Ondertussen blijf ik dankbaar voor die vele honderden, die mijn schrijfsels lezen, waarderen en zelfs willen delen.

Standaard
Geen categorie

Ergerlijk erbarmelijk

Vanochtend gelezen in GVA : Bij een ernstig ongeval op de Van Strydoncklaan in Deurne is zaterdagmiddag een 31-jarige motorrijder levensgevaarlijk gewond geraakt. Het slachtoffer verloor de controle over zijn stuur, nadat hij met motorfiets door een diepe put in de weg reed. Het Agentschap Wegen en Verkeer erkent dat het wegdek in slechte staat verkeert. “We hebben onlangs nog noodreparaties laten uitvoeren.” https://www.gva.be/cnt/dmf20230521_97361099

Na het ochtendnieuws reed ik spoorslags, per fiets naar de Schorvoortstraat…die er ook niet fris bijligt. De bovenlaag is op veel plaatsen gewoon verdwenen.

Maar dat is maar klein bier tegenover de Steenweg Op Oosthoven…vanaf de Mesesstraat tot aan de tet is het alsof hier enkele verloren gevlogen Russische raketten zijn ingeslagen… Kot na kot na kot…bijgevoegde foto’s liegen er niet om.

Trouwens, over de Mesesstraat gesproken, fietsers die vanuit deze straat naar het centrum rijden, moeten in principe de straat oversteken naar het twee-richtingen-fietspad om dan…20 meter verder opnieuw de straat te dwarsen…

Met een half literke verf en één borstel kan dit véél veiliger worden gemaakt, door een fietsuggestiestrook te schilderen vanaf de Mesesstraat

Maar ook in de Oude Vaartstraat en Begijnenstraat zijn er gevaarlijke kotten in het wegdek.

Langs de Steenweg Op Gierle dan weer, zijn meerdere riooldeksels gevaarlijk ingezakt…klaar om een zinkgat te veroorzaken…

En  ook dat is maar klein bier met wat je verderop in de straat tegenkomt.

Rechtover de ingang van Blairon, hèt epicentrum van het Turnhoutse politieke beleid, ligt het wegdek er erbarmelijk bij…maar enkele meter verder ook nog eens een groot èn gevaarlijk gat in het wegdek.

En dat aan het centrum van het politieke beleid in onze stad, van het Stadkantoor waar niet alleen de burgerlijke stand maar ook de beleidsondersteunende diensten zijn gevestigd.

In dit epicentrum, het kloppend hart van de stad zeg maar, maken de diensten mobiliteit en wegen in opdracht en onder leiding van hun schepen, plannen voor heraanleg van wegen, duurzaam onderhoud en herstellingen van bestaande wegen en stoepen…of dat zouden ze toch moeten doen, denk ik dan. Helaas blijkt dat zeker niet in de realiteit.
Terwijl ik deze foto’s aan het maken was, bedacht ik mezelf : misschien is de stad en de schepen van mobiliteit en wegen alles wel aan het oppotten, in het vooruitzicht dat de Warande na 2024 opnieuw onder beheer van de stad zal komen ?!!

Daar zal de kiezer in oktober 2024 zeker niet onverdeeld gelukkig mee zijn !

Standaard
Geen categorie

koning -bak- fiets

Verkoop bakfietsen explodeert

Het aantal verkochte bakfietsen in ons land verachtvoudigde het voorbije jaar tot bijna 10.000 stuks. Zo staat te lezen in Het Laatste Nieuws van 18 mei ll.

En dat is steeds meer en beter te merken in het Turnhoutse verkeer.

Geen probleem, want de bakfiets is van zijn geitenwollensok-imago af: volgens het cliché reden vooral snobistische stadsbewoners er hun kinderen mee naar school, tegenwoordig wordt de functionaliteit van zo’n cargofiets bij een veel breder publiek omarmd. Er zijn duizend redenen om een bakfiets te nemen, zo staat te lezen in diezelfde krant van 21 mei LL.

Maar, zoals dat vaak het geval is, hebben zulke nieuwigheden in het verkeer, negatieve gevolgen voor de zwakste weggebruikers. Denk daarbij maar aan de elektrische steps die je aan hoge snelheid voorbij zoeven op de stoep. Of die niet weten, of zich alleszins niet houden aan stapvoets rijden op bijvoorbeeld de Turnovasite.

Wanneer je in een rijhuis woont, zonder voortuintje of garage, dan kan je zo een bakfiets moeilijk anders kwijt dan…op de stoep voor je gevel.

En dan creëer je -vaak ongewild- een probleem voor wie zich in een rolstoel, scootmobiel, een rollator of met een kinderwagen moet verplaatsen.

Deze foto, in mijn buurt genomen, maakt dat duidelijk. Deze situatie doet zich op meerdere plaatsen voor.

Een gemiddelde rolstoel is tussen de 55 en 65 centimeter breed. De breedte die iemand in een rolstoel nodig heeft om rechtdoor te kunnen rollen is 90 centimeter. De Standaard rollators zijn 43 cm breed, maar de XL modellen beginnen bij 50 cm tot 60 cm. Verkrijgbaar in verschillende gewichts-klassen van 150 tot 250 kilo en in verschillende kleuren.

De situatie zoals op de foto, doet zich op meerdere plaatsen voor. Wat de locatie van deze foto betreft : enkele meter verder is er een stedelijke parkeerplaats. Het is misschien te overwegen om op zo een stedelijke parking een veilige en droge parkeerplaats te creëren voor dergelijke bakfietsen ? Maar vooral moeten naar de nabije toekomst toe, de stoepen breder worden gemaakt !!

Maar, mogelijk is een fietser niet veel anders ingesteld dan een automobilist, die zijn auto zelfs liefst zou meenemen tot aan de deur van een winkel of café

Standaard