Geen categorie

Is sociaal tarief ook wel echt sociaal ?!

KWh meter - Techtube Pro

De voorbije dagen en uren is er heel wat te doen over  de alsmaar oplopende energiefactuur. En de discussie gaat vooral over hoe de regering voor de door hen genoemde  middenklasse, tegemoet kan komen in deze energiekosten.

De ene is voorstander van een algemene verlaging van de BTW, terwijl de andere eerder denkt aan een energiecheque. De -vooral groene- tegenstanders van een algemene BTW-verlaging, beroepen zich daarvoor op diegenen die ook hun zwembad zouden verwarmen…

Sociale hypocrisie

Het zijn vooral ook diezelfde groenen die er prat opgaan dat het sociaal tarief werd uitgebreid tot zowat 1 miljoen rechthebbenden.

Maar…als je gaat kijken naar de voorwaarden, om recht te openen op dergelijk sociaal en energietarief, kom je tot verrassende vaststellingen.

De meest opvallende voorwaarde is immers dat het recht hierop, niet aan financiële voorwaarden is gebonden. Maar enkel aan situationele gezinsomstandigheden…

Er is maar één inkomenscategorie bepaald welke recht opent en dat zijn de leefloongerechtigden. Dat zijn er dan 115.000 in Brussel en Wallonië en 43.500 in Vlaanderen.

Voor de overige 885.000 rechthebbenden op dit sociaal tarief is enkel de situationele gezinssituatie bepalend.

  • Zo is het bijvoorbeeld  voldoende dat een kind wat op je adres gedomicilieerd is en waarvoor je in Vlaanderen, via Opgroeien, team Zorgtoeslagevaluatie, een zorgtoeslag voor kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte met een minimale score van 4 punten in pijler 1 van de medisch-sociale schaal (vroeger: verhoogde kinderbijslag)

Het kan dus best zijn dat in dergelijke situatie -of in de andere situationele voorwaarden die bepaald werden- er een groot inkomen is uit werken of een hoog pensioen, waarmee dus GEEN rekening zal worden gehouden.

Net zo goed kan het zijn dat gezinnen die hun recht op het sociaal tarief uitoefenen ook een zwembad hebben wat verwarmd wordt.

Kortom, het is absoluut NIET sociaal  -zelfs alles behalve sociaal- om het verminderde energietarief lineair toe te passen, enkel en alleen, op situationele gezinsomstandigheden, zonder ook het inkomen in aanmerking te nemen !!

https://economie.fgov.be/nl/themas/energie/energieprijzen/sociaal-tarief/sociaal-tarief-voor

https://economie.fgov.be/nl/themas/energie/energieprijzen/sociaal-tarief/elektriciteit-enof-aardgas/heeft-u-recht-op-het-sociaal

Standaard
Geen categorie

Wetten en reglementen

Soms heb ik zo een unheimlich gevoel over hoe wetten en reglementen meer niet, dan wel worden nageleefd.

Dat heeft vooral te maken met het gegeven dat onze wetgevers te vaak niet voldoende nadenken over het effect van een wet. Maar nog vaker niet nadenken over hoe moeilijk afdwingbaar, hoe (on)controleerbaar hun wetten en reglementen wel zijn.

Neem nu het verbod op de verkoop van alcohol aan minderjarigen. In een factcheck onderzoek van VRT blijkt dat in minder dan 1 op de 5 aankopen van alcohol -het weze in een warenhuis, bij een zelf-scan of in een nachtwinkel- het verbod op deze verkoop helemaal niet wordt nageleefd.

Dit is volgens mij zo een typisch voorbeeld van een wet die er vooral gekomen is om het geweten van politici te sussen. Zo van  zie je wel, dat wij moedig en streng optreden tegen de verkoop van alcohol aan minderjarigen…

In het verkeer

Wij reden vandaag op en af naar Zandhoven, via de E34. Op deze autostrade is er een inhaalverbod voor vrachtwagens tussen 5u en 20.00u. En of dit goed wordt nageleefd ? Ik telde maar liefst 17 vrachtwagens die dit verbod negeerden. Bijna allemaal met buitenlandse nummerplaat. Maar dat is niet zo verwonderlijk vermits het vrachtverkeer daar voor minstens 90% van het buitenland komt.

Two teenagers ride on an e-scooter in the heavy rain during the morning rush hour on October 02, 2020 in London, England.

De politie van Mechelen-Willebroek haalde een stepper uit het verkeer die zijn step zodanig fel had opgefokt dat het tot 104 (honderd en vier dus) per uur haalde…

Ondertussen gebeuren er ook meer en meer ongevallen met deze steps. Ikzelf en vele anderen dringen al langer aan om tot een deugdelijke, afdwingbare en controleerbare reglementering te komen voor deze gevaarlijke vervoermiddelen.

Maar blijkbaar is het verdomd moeilijk om dat èn aan te pakken èn uit te werken… Misschien is de wetgever een beetje bang om verweten te worden dat zij dan een bepaalde doelgroep van gebruikers zouden viseren ?!

Waar ik ook allang dat unheimlich gevoel bij heb is het gebrek aan controle in de zone 30 in Turnhout.

Nu bijna 2,5 jaar geleden werd dit veralgemeend ingevoerd in het centrum van onze stad. Na een inrijperiode waren er controles met opvallend veel vaststellingen van te snel rijden .

Maar ondertussen zie of hoor je niets meer van controles in zone 30. Ofwel is dit géén prioriteit voor onze politie, ofwel is het géén prioriteit voor onze beleidsverantwoordelijken.

Het gevolg is dat er echt wel sprake is van 30km/uur, min of meer meneer, maar vooral hoofdzakelijk (veel) meer…

Het lijkt heel erg op de federale, groene en dogmatische discussie over het sluiten van kerncentrales. Als we (groen) ons punt maar kunnen maken…over de gevolgen op de stijgende energierekening en de bevoorradings(on)zekerheid maken we ons geen zorgen…

Van zulke wetten en regels krijg ik echt wel het heen en weer. En samen met mij ook vele medeburgers

Standaard
Geen categorie

Om te weten over Turnhout

Project met oude foto's op elektriciteitscabines brengt buren bijeen ( Turnhout) | Het Nieuwsblad Mobile

Einde 1979 kwamen wij in Turnhout wonen en werden daardoor 2 van de 37.652 bewoners. In het jaarverslag -1979- van de stad werd nog géén onderscheid gemaakt tussen Belgen en niet-Belgen.

11 jaar later, in 1990 tellen we 37.666 inwoners, waarvan 35.193 Belgen. Een quasi nulgroei dus. Pas in 2000, is er sprake van een bevolkingsgroei met 1.102 tot 38.768 inwoners, waarvan nog maar 34.376 Belgen.

Nog eens tien jaar later, namelijk in 2010, is het aantal inwoners toegenomen met 2.1264, om naar 40.932 te groeien. en neemt het aantal Belgen af tot 32.341.

De èchte bevolkingsexplosie kwam er in de tien volgende jaren. Met 45.978 inwoners was er een toename van 5.046 bewoners, en nog maar 29.308 Belgen.

Turnhout, place to be voor inwijkelingen

Tussen 1979 en einde 2020, groeide de Turnhoutse bevolking met 8.306 inwoners, maar nam het aantal Belgen wel af met ruim 8.300, waardoor de aangroei van de Turnhoutse bevolking, sinds minstens 40 jaar,  enkel het gevolg is van inwijkelingen, zowel uit de EU als niet EU. Ruim 60% van die bevolkingsaangroei kwam er maar de laatst 10 jaar, sinds 2010 dus.

Ondertussen hebben veel inwijkelingen ook de Belgische nationaliteit verkregen. Daardoor is de verhouding inwoners met een Belgische nationaliteit, 36.445, anders dan het aantal inwoners van Belgische origine, namelijk 29.308. Onze stad is dus eigenlijk zowel the place to be, als the place to leave

Wat de gegevens van die nationaliteitsverwerving betreft, kan ik ze maar meegeven vanaf 1992 tot en met september 2021. In die periode verkregen 13.305 inwoners in het arrondissement Turnhout de Belgische nationaliteit. Ruim 30% van hen, namelijk 4.078 woonden in Turnhout.

Ook even vermelden dat in de leeftijdsgroep van 0 tot 24 jaar, reeds 55% van vreemde origine is.

Financieel

Een interessant weetje is zeker ook wel de opbrengst van de aanvullende personenbelasting in 2019. Die is in Turnhout, met 37,5 €, per procent belasting/per inwoner,  de kleinste in de stadsregio.  In Vosselaar is de waarde van 1% personenbelasting maar liefst +56 €…

Ook in de andere Kempische steden met een centrumfunctie -Herentals; Mol; Geel en Hoogstraten- is de opbrengst groter dan deze in onze stad.

In het lijstje van de 13 Vlaamse centrumsteden staan we op de 4e laagste plaats. Maar dat betekent wel een vooruitgang ten aanzien van 2008, waar we op de 3e laagste plaats stonden…

Eén cijfer in groter perspectief

Zonder de grote stadsvlucht, zou Turnhout op dit ogenblik zeker 54.000 inwoners tellen en zelfs meer. Dat zou de financiële draagkracht van de stad zeker hebben geholpen. Want vele vluchters hadden de financiële middelen om elders een onderkomen te betalen.

Anderzijds zou dat ook betekenen dat onze stad, met een gemiddelde huishoudgrootte van 2,23 personen ruim 3.500 wooneenheden meer dan nu het geval is, zou hebben. Ook dat zou zeker een slok op een borrel schelen inzake inkomsten onroerende voorheffing.

Het Noorden van de stad en de AA-vallei zouden dan ongetwijfeld ook al volgebouwd zijn…

Standaard
Geen categorie

We laten er tè veel aan de kant staan

5 plus 1 ~ - foto van peekel - Dieren - Zoom.nl

Dat het globale aantal werklozen in Vlaanderen en in Turnhout daalde afgelopen jaar , is maar amper een reden tot juichen, het verbergt immers een heel groot probleem en is bovendien ook maar de halve waarheid.

Laat me toe dit aan te tonen op basis van een aantal –gemiddelde– cijfers over 2019, 2020 en 2021. De Turnhoutse cijfers lees je (tussen haakjes)

2019

*92.980 laaggeschoolden (1.196)

*17.355 NIET inzetbaar op lange termijn (294)

*werkloosheidsduur : -1 jaar = 105.884 (1.117);  1 tot 2 jaar = 34.399 (402); +2 jaar =68426 (875)

2020

*94.760 laaggeschoolden (1.216)

*21.727 NIET inzetbaar op lange termijn (373)

*werkloosheidsduur : -1 jaar = 111.294 (1.174) ; 1 tot 2 jaar = 37.422 (452) ; +2 jaar = 69.788 (889)

2021

*86.014 laaggeschoolden (1.134)

*23.093 NIET inzetbaar op lange termijn (402)

*werkloosheidsduur : -1 jaar = 88.636 (917) ; 1 tot 2 jaar = 38.604 (465); +2 jaar = 70.216 (905)

Deze cijfers tonen duidelijk aan, dat enkel werklozen die minder dan 1 jaar werkloos zijn, kansen krijgen op de arbeidsmarkt. Verder stel je ook vast dat het aandeel van de laaggeschoolden zowat gelijk blijft, wat ongetwijfeld ook mede oorzaak is van een stijgend aantal knelpuntvacatures.

Ook het aantal niet-inzetbare werklozen op lange termijn neemt, met +1/3 sinds 2019, schrikbarend toe. Wat VDAB bedoeld met het waarom van niet inzetbaar kan je lezen in bijgevoegd artikel van HLN  https://www.hln.be/opleidingen/22-865-werkzoekenden-bij-vdab-op-lange-termijn-niet-inzetbaar-op-arbeidsmarkt~a1c15a71/

Als we de parameters van de werkloosheidsduur -langer dan 1 jaar werkloos- en het aantal niet-inzetbaren samen tellen, dan stonden in 2019, 1.571 werkzoekenden aan de kant in Turnhout en is dat twee jaar later al opgelopen tot 1.772 of + 201 werkzoekenden die de arbeidsmarkt en VDAB aan de kant laten staan !!

De enige conclusie die je aan deze cijfers kan verbinden is dat de Vlaamse arbeidsmarkt en ook VDAB, een gigantisch groot sociaal passief aan het creëren zijn.

Dit is noch maatschappelijk, noch individueel te verantwoorden. Gepaste actie dringt zich dan ook op !

Dré Wolput

9 januari 2021

Bronnen : https://arvastat.vdab.be/

Standaard
Geen categorie

Slordig èn overbodig

Het meest absurde verkeersbord van België staat in Leuven, maar daar is een  reden voor | Leuven | hln.be

Nadat er op de Steenweg Op Mol in Turnhout werkzaamheden werden uitgevoerd, is deze invalsweg naar het centrum al voor het kerstreces opnieuw opengesteld.

Helaas werd vergeten om de signalisatie langs weerskanten van de ring en op invalswegen weg te halen Signalisatie die aangeeft dat…de Steenweg Op Mol is afgesloten en dat het centrum van de stad alsmede de Turnova parking enkel via de Graatakker bereikbaar is…

Deze overbodige signalisatie -want niet meer van toepassing- heeft ongetwijfeld geleid tot een overbelasting van het ondertussen conflictvrij gemaakte kruispunt van de Graatakker/Steenweg op Zevendonk.

Dat er regelmatig een lange file stond (op de buitenring) om naar het centrum te rijden is ongetwijfeld mede het gevolg van die overbodige signalisatie…

Enkele dagen geleden stuurde ik hierover een mailtje aan schepen Boogers (mobiliteit). Maar toen ik deze namiddag, na 16.00u via de ring huiswaarts reed, stelde ik vast dat die overbodige signalisatie…er nog steeds staat.

Ik vind dit een verregaande vorm van slordigheid die bovendien heel wat verkeer op het verkeerde wiel zet(te). En dat zal zo zeker nog wel tot volgende week duren vrees ik !!

Standaard
Geen categorie

Opletten en waakzaam zijn

Waakzaam | Bibliotheek Antwerpen

In het verkeer

Als weggebruiker, met de auto, met de fiets of te voet, is het altijd opletten wanneer je aan een kruispunt komt.

Ik stel de laatste tijd vast dat meer en maar chauffeurs, het oranje, zelfs het rode licht negeren bij het naderen van een kruispunt. Zo bijvoorbeeld aan lichten van de Stwg. Op Oosthoven en de ring. Technisch mag een kruispunt dan al (bijna) volledig conflictvrij zijn gemaakt…maar er kan uiteraard enkel sprake zijn van conflictvrije doorgang als iedereen -tijdig- stopt bij rood en enkel verder rijdt bij groen.

Een volledig conflictvrije regeling is sinds enkele weken van toepassing op het kruispunt Graatakker, Ring en Stwg Op Zevendonk. Maar ook hier stel ik vast dat sommigen dat nog niet echt kennen. Als een auto die van de ring rechtsaf gaat naar de Stwg. Op Zevendonk, terwijl al mensen -bij groen- te voet en met de fiets aan het oversteken zijn…dan is iemand zwaar in de fout gegaan…

Maar er is op dit kruispunt ook een algemeen probleem vrees ik. Zo stelde ik elke keer vast dat, wanneer een bepaalde richting groen krijgt, er zich nog wagens/vrachtwagens midden OP het kruispunt bevinden.

Ik kan moeilijk aannemen dat die dan telkens door oranje of zelfs rood zijn gereden. Ik ga er wel van uit dat er sprake is van een technische fout in de lichtenregeling. En dat de tijd, om het kruispunt te ontruimen, vooraleer een andere richting groen te geven, veel tè kort is…

Verder stel ik me ook al lang de vraag waarom het nog steeds toegelaten is dat auto’s aan een kruispunt van de ring (voorbeeld Noord Brabantlaan-Steenweg op Oosthoven, rechtsomkeer mogen maken, terwijl het verkeer wat uit de stad komt tegelijk ook in dezelfde richting de ring aan het oprijden is…

Inzake werkloosheid in Turnhout

In december tellen we exact 27 werklozen meer dan een maand eerder. Een vaststelling die me toch wel eigenaardig overkomt. Al ruim een half jaar schreeuwen de werkgevers moord en brand, dat ze hun vacatures niet krijgen ingevuld… Einde november stonden er in Turnhout nog bijna -600- vacatures bij VDAB open.

Heeft deze stijging te maken met het verlopen van een (interim)contract van erkende vluchtelingen die via OCMW (kortstondig) aan de slag konden gaan ? Of heeft het  vooral ook te maken met de samenstelling van de groep werkzoekenden in onze stad ?

Zo stijgt -alweer- het aantal werklozen die langer dan twee jaar werkloos zijn. Ook het aantal laaggeschoolden is gestegen. Is het de  verhouding tussen werklozen van Belgische origine (47%) tegenover die van vreemde herkomst (53%) die een rol speelt ?

Nochtans hebben vele werklozen van vreemde herkomst, in Turnhout, ondertussen de Belgische nationaliteit verkregen. Maar dat lijkt hen niet ècht te helpen om aan de slag te kunnen/mogen gaan

In het volgende lijstje lees je eerst het cijfer aantal werklozen volgens origine en in het 2e cijfer ( ) het aantal werklozen die nog NIET de Belgische nationaliteit hebben.  

Irakezen = 61 (21); Iraniërs = 25 (4); Syriërs = 68 (24); Marokkanen = 113 (36); Roemenen = 111 (92) Afghanen = 69 (30)

Alvast een opdracht voor het innovatiecentrum werk om dit verder te onderzoeken !

Standaard
Geen categorie

Naakte cijfers

Mens, Weergave, Bovenstaand, Zonnebril, Statistieken

Vooreerst wil ik iedereen nogmaals een gezond en inspirerend 2022 wensen. Verder wil ik meteen met de deur is huis vallen en her en der nog eens de puntjes op de i zetten.

Armoede bij kinderen

*De voorzitter van vzw ’t Antwoord, Jos Geysels vertelde einde vorig jaar aan de pers, dat bijna een kwart van de kinderen in Turnhout, leeft onder de armoedegrens. Dat is op zich een naakt cijfer zonder enige duiding. Zoals het gegeven dat 25,5% van de kinderen in Turnhout, geboren worden in een kansarm gezin. Maar dat slechts 15% hiervan een Belgische moeder heeft. Concreet betreft het dan 143 geboortes, waarvan slechts 21 bij een Belgische moeder. (of nog géén 4% van het totaal aantal geboortes…)  Zo geef je dat kindje toch ook een kleedje aan.

Of dat in onze stad 21% van de gezinnen met minderjarige kinderen een alleenstaande ouder is. Of dat de werkzaamheidsgraad bij de inwoners die van buiten de EU komen, amper 50% is

Minder leefloongerechtigden

*De meest recente cijfers (8/2021) inzake leefloongerechtigden in Turnhout, tonen sinds januari een daling bij het aantal gerechtigden van 379 naar 330 die een niet-Europese nationaliteit hebben.

Deze naakte cijfers zullen zeker bij een aantal mensen en politici in onze stad leiden tot vreugdekreetjes zoals zie je wel dat onze aanpak werkt. Als is dat zeker maar ten dele juist. Want de cijfer-realist in mij vraagt  dan, zeg me eens,  wat is de invloed van het verwerven van de Belgische nationaliteit op deze daling ?

Niet Belgen worden Belg

Wat die aantallen betreft, van het aantal personen die de Belgische nationaliteit hebben verkregen, heb ik wat gegevens opgezocht over de laatste 5 jaar (2016-2020)

In die periode verkregen in onze stad, 1.205 niet Belgen, de Belgische nationaliteit. Welke nationaliteiten dat zijn, staat niet vermeld.

Voor 2021 zijn de gegevens enkel nog maar gekend voor het Vlaamse gewest en niet per gemeente, tot en met september. Enkele cijfers voor nationaliteiten die ook in Turnhout een flinke aanwezigheid kennen

Van de Irakezen hebben de eerste 9 maanden, al 1.084 personen de Belgische nationaliteit verkregen.

Wat Afghanen betreft : 847 in 2021, t/m 9/21

Syriërs : 1007 aanvragen gehonoreerd in 2020 en de eerste 9 maanden dit jaar al bijna -met 1.888– het dubbele. Een opmerkelijke in haaloperatie.

Van de Nederlanders verkregen 596 inwoners de BN, tot en met september 21.

De Roemenen klokken in 2021 af op 783 (tot september)

Cijfers en duiding

*Cijfers werkloosheid kan je ook gewoon opsommen maar je kan net zo goed wat in de diepte gaan en de problemen benoemen zoals de (lange) duur van het werkloos zijn, de lage scholingsgraad van de werklozen, de verhouding Belgen en niet-Belgen…

Ik wil jullie, lezers van mijn blog, vooral duidelijk maken dat ik ook in dit  nieuwe jaar, deze cijfers en de nodige duiding  zal blijven geven. Al wil ik zeker ook wat temporiseren in het aantal blogs. Afgelopen jaar soms twee per dag. Dat is niet de bedoeling…

En waarom ik dit wil blijven doen ?  Omdat ik van mening ben dat iedereen recht heeft op deze gegevens. Maar tegelijk ook in het besef dat het juist die duiding, die achtergrondinformatie is, die sommige Turnhoutenaren doet steigeren.

Maar dat zijn dan eerder mensen die  redeneren zoals in vroegere tijden. Zo van hou jij ze dom en onwetend, en ik zal ze arm houden. Want, wat niet weet, niet deert.

Niet met mij dus !!

Standaard
Geen categorie

Een stad in rouw

Gaston Kabergs overleden - STVV

De dodelijke explosie in de Turnhoutse Boerenkrijglaan op oudejaarsdag 2021, zal ongetwijfeld  nog lang in het collectieve geheugen blijven hangen.

Ik wil bij deze mijn oprecht medeleven uitdrukken voor de overledenen, voor hun familie en vrienden, maar ook voor alle andere getroffenen die have en goed moesten achterlaten om snel het gebouw te verlaten. En nu bang afwachten waar zij moeten gaan wonen en of ze nog iets van hun persoonlijke bezittingen kunnen recupereren.

Oneindig respect

Voor alle hulpverleners, van welke dienst dan ook. Voor de opvang die de stad snel kon organiseren en voor de solidariteit die ook onmiddellijk zichtbaar werd. Turnhout op zijn mooist.

Burgervader

Respect, veel respect ook voor onze burgemeester Paul Van Miert. Hij was de hele tijd op het terrein aanwezig, informeerde de bevolking via enkele facebookfilmpjes en was vooral met ongelofelijk veel empathie als een èchte burgervader in de weer voor iedereen.

Shame on you

Ondanks de emotionele oproep van de burgemeester -en het bestaande verbod-…werd er meer dan ooit vuurwerk afgestoken. Zelfs in de onmiddellijke omgeving van de rampplaats. Terwijl hulverleners nog volop bezig waren met het zoeken naar vermiste personen/slachtoffers in het puin…

Alsof men alle slachtoffers en alle hulpverleners komt uitlachen…

Als moraliteit èn verstand samenzit in je kleinste teen…dan loopt er duidelijk wat mis met de mentaliteit

Ik ben er echt niet goed van.

Standaard
Geen categorie

Mijn gedacht over…

Gemeenschapsdienst voor langdurig werklozen verdeelt de meningen |  Redactie24

Vlaanderen wil vanaf 2023, een gemeenschapsdienst invoeren voor wie langer dan 2 jaar werkloos is. Een initiatief waar ik heel mijn ACV-loopbaan voorstander van was en nog steeds.

Maar dat was toen, nu nog altijd, vloeken in de vakbondskerk. Vanuit bepaalde groepen in de samenleving, zoals het extreem linkse PVDA, zal men deze juiste richting blijven verketteren.

Want vooral PVDA gaat voorbij aan de meest essentiële vraag wat de verplichte gemeenschapsdienst betreft.

En die vraag is de volgende

Wat is het nut om mensen te laten wegzinken in een uitzichtloos moeras van langdurige werkloosheid ?.

Wat is daarvan de maatschappelijke en de individuele meerwaarde ? Iedereen weet dat hoe langer je werkloos bent, hoe groter de ‘afstand’ tot de arbeidsmarkt. Lees even mee in de cijfers langdurige werkloosheid in centrumstad Turnhout : November 2019 telde Turnhout 846 werklozen die langer dan twee jaar werkloos zijn. (of 37%) November 2021 zijn er al 894 werklozen +2 jaar (+48…) goed voor 42,1%

Wat de cijfers van minder dan 1 jaar werkloos betreft zien we een totaal andere beweging. Dat waren er in november 2019, 1.073 en twee jaar later nog maar 832, of een vermindering van maar liefst -241 werklozen.

Deze cijfers tonen, helaas, duidelijk aan dat wie langer dan twee jaar werkloos is, niet meer gegeerd, niet meer gewild is door de werkgevers.

Herwaardering van wat mensen wèl kunnen

Geef die mensen de kans om in een goed omkaderd en mits goede begeleiding, in een stelsel van gemeenschapsdienst te stappen. Zonder hen daarom alle kansen op opleiding en/of bemiddeling door de VDAB te ontnemen.

Geef die mensen de kans om hun veelal verloren gegane (vooral) sociale- competenties opnieuw eigen te maken. Geef hen zoveel als mogelijk de skills om opnieuw echte kansen te krijgen op de arbeidsmarkt. Geef hen de kans om het stigma van ze zijn te lui en willen enkel profiteren van de werkloosheid van zich af te schudden. Dat is het nut en de meerwaarde van gemeenschapsdienst. Voor de individuele werkloze maar ook voor de samenleving”

Dit is voorlopig mijn laatste blog. Ik wil alle volgers die dit jaar samen 54.000 keer mijn blogs hebben gelezen (elke dag 150 lezers) van harte danken en ieder van jullie ook een voorspoedig en vooral gezond 2022 toewensen.

Standaard
Geen categorie

Hoop doet leven…

maar alleen met geld kan men pleinen en straten vernieuwen

In zijn eindejaarsinterview blijkt onze burgemeester Paul Van Miert strijdlustig en hoopvol. Het parcours van de eerste drie jaar van de legislatuur werd danig overwoekerd door de pandemie.

Maar nu is het moment van investeringen aangebroken. En om de kiezers gunstig te stemmen is het voor de coalitie enorm belangrijk dat, zoals ik al meermaals schreef in mijn blogs, de schup -op diverse plaatsen in de stad- nu eindelijk ook in de grond gaat.

Dat het stadshart daarbij als eerste aan bod komt is begrijpelijk. Maar laat dat geen aanleiding zijn om de rest van Turnhout te vergeten. Ik noem hierbij enkel al het voorbeeld van het Begga-plein.

En inderdaad, net als de burgemeester storen heel veel inwoners zich aan de trein der traagheid, in alles wat met wegwerkzaamheden heeft te maken. Schepen Boogers kondigde begin van dit jaar aan, dat 2021 vooral een plan- en overlegjaar zou worden. Dus beste Marc, het is  nu echt tijd voor uitvoering van plannen, die verder reiken dan nog een fietsstraat erbij.

Economie

De economische vooruitzichten voor het Turnhoutse bedrijfsleven, zoals Van Miert die schetst, klinken ook optimistisch. Vraag daarbij is uiteraard of en hoeveel extra werkgelegenheid dit zal betekenen. En of die vacatures dan ook door Turnhoutse werklozen zullen worden ingevuld.

Want de kenmerken van de groep werkzoekenden in onze stad (en van de leefloners)  –namelijk veel laaggeschoolden, veel langdurig werklozen en een zeer lage werkzaamheidsgraad voor inwoners die van buiten de EU afkomstig zijn– maakt dat de matching met de openstaande vacatures  zeer moeizaam verloopt.

Persoonlijk verwacht ik dan ook veel, vooral voor deze groepen van werkzoekenden, van het innovatiecentrum werk, wat de  Stad Turnhout samen met Stad Antwerpen, provincie Antwerpen en VDAB gaat oprichten.

De bedoeling is dat er in dit innovatiecentrum nieuwe methodieken en projecten worden bedacht en opgestart die er voor zorgen dat kansengroepen makkelijker hun weg vinden naar (duurzaam) werk.

Maar eveneens kan de realisatie van een goed omkaderde en goed begeleide gemeenschapsdienst, een zinvol alternatief zijn voor deze groep.

Er zijn dus best wel wat redenen om optimistisch te zijn voor de noodzakelijke relance van onze stad.

Burgemeester en de schepenen van mijn stad,  mogen zich ervan  verzekeren, dat ik dit alles ook met een kritische, maar positieve blik zal opvolgen, via mijn blogs.

https://www.gva.be/cnt/dmf20211226_97463868

Standaard