Geen categorie

Doen alsof je neus bloedt…

foto van Dré Wolput.

Het aantal inwoners dat een job wil, is in Turnhout en Antwerpen in tien jaar tijd gedaald. Volgens de bank ING komt dat deels door de komst van buitenlanders.(Bron : GVA 20/2/2018)
Uit de studie van ING België blijkt dat die werkwilligheid in de periode 2005-2014 overal in de provincie Antwerpen en het Waasland is toegenomen, behalve in de vier gemeenten Boom, Mechelen, Antwerpen en Turnhout. In Boom en Mechelen is het aantal werkwillige inwoners gedaald met 0,1%. In Antwerpen (-0,7%) en Turnhout (-0,9%) is de daling groter

“Een van de verklaringen is dat steden meer mensen van allochtone origine aantrekken”, zegt Philippe Ledent, senior econoom van ING België. “Sommige van die allochtonen hebben een andere cultuur. Vrouwen blijven thuis, terwijl de man gaat werken.”

“Uit onze studie blijkt ook dat de gemeenten waar minder mensen een job hebben of zoeken een hogere werkloosheidsgraad hebben. We vrezen dus dat sommige werklozen na een tijd de strijd opgeven om een job te vinden.”

Al wat je hierboven of in het gehele artikel in GVA kan lezen, heb k reeds meermaals aangehaald in mijn blogs en/of interviews op radio TOS. (105,5) Een zoveelste bevestiging ook van wat ik al lang zeg en regelmatig herhaal : Turnhout importeert armoede !

https://wolput.com/2014/11/10/turnhout-de-cijfers-achter-de-cijfers/

Ook in Turnhout is de werkwilligheid gedaald, maar intussen is er beterschap in zicht. “We contacteren nu zelf bedrijven met de vraag of ze mensen die een leefloon krijgen, willen aanwerven. Die aanpak loont. De werkloosheid is vorig jaar gedaald”, zegt burgemeester Eric Vos.

Met zijn reactie, toont Eric Vos aan dat hij de situatie in zijn stad helemaal NIET kent

In een blog van 3 februari toonde ik al aan dat de werkloosheid in Turnhout op één maand tijd (januari 18) toenam met -8O-personen. De categorie waarnaar Vos verwijst, met onder andere de ‘leefloners’ neemt al een hele tijd, maand na maand toe. Op jaarbasis zelfs met bijna 25%.

https://wolput.com/2018/02/03/waar-zijn-die-jobs/

Hoe lang blijft dit beleid in mijn stad nog doen alsof er niets aan de hand is ??!!

Standaard
Geen categorie

Parkeerkaart

parkeerkaart mindervaliden

Weinigen die er nog nooit van gehoord hebben wellicht. De parkeerkaart wordt toegekend aan personen met een handicap. Een blijvende invaliditeit dus. De voorwaarden tot het verkrijgen van dergelijke parkeerkaart zijn ‘zwaar’ en bovendien gebonden aan de evaluatie van je handicap door een arts welke is aangeduid door de bevoegde overheid. Lees verder

Standaard
Geen categorie

Voor eens en altijd ?!

Afbeeldingsresultaat voor fotos onderzoeksjournalisten

Apache kent u wellicht wel. De nieuwssite die er prat op gaat, als enige aan echte onderzoeksjournalistiek te doen. Vandaag las ik op hun website een opmerkelijk artikel. Bouwheren Baas. Zo wil Apache, in aanloop naar de (gemeenteraad) verkiezingen focussen op wat zij “de vaak veel te nauwe relaties tussen lokale politiek en vastgoedbonzen” noemen. Lees verder

Standaard
Geen categorie

Braaf zijn

Afbeeldingsresultaat voor fotos spelende kinderen

Nog een goeie 8 maanden en we kiezen een nieuwe gemeenteraad. Of dat ook effectief een andere gemeenteraad zal zijn, valt nog af te wachten. Momenteel verloopt alles alvast nog erg braaf in de Turnhoutse politiek. Ik heb (nog) niet de indruk dat de huidige 4-partijen coalitie mekaar -in deze fase- vliegen zal of wil afvangen. Er moeten trouwens nog twee lijsttrekkers worden aangeduid. Lees verder

Standaard
Geen categorie

Nee, ik doe niet mee !

Afbeeldingsresultaat voor fotos verkiezingen

Heel vaak , krijg ik de vraag of ik zal opkomen. Ja, uiteraard wel. Elke ochtend zelfs en liefst niet te vroeg. Maar bij de verkiezingen ? Meerdere mensen hebben mij al opgezocht met de vraag of ik op een lijst wil komen. Ofwel om hen op één of andere wijze te helpen, te ondersteunen. Mijn antwoord was telkens eenvoudigweg : NEEN ! Lees verder

Standaard
Geen categorie

Waar zijn die jobs ???

Afbeeldingsresultaat voor fotos werkende mensen

Wellicht zijn er niet al te veel mensen in Turnhout, die er van wakker liggen…maar ik stel me de vraag : waar zijn die jobs ??!! In januari van dit jaar zijn er in mijn stad maar liefst -80- werklozen bijgekomen… waar zijn dan die jobs, die ontelbaar veel vacatures waarmee we nu al een tijdje om de oren worden geslagen ?

Vermits een maand tot maand vergelijking niet alles kan verklaren, zette ik de cijfers over een periode van twee jaar op een rijtje. Deze van januari 2016 en die van januari 2018.

In die periode van twee jaar, of 24 maanden, nam de Turnhoutse werkloosheid af met ‘amper’ 148 eenheden. Een gemiddelde van 6 per maand minder dus…

De grootste afname situeert zich bij de Belgische en andere E.U. werklozen, namelijk 237 minder. Bij de niet EU’ers tekent zich een stijging af van 89 werklozen. Dit stemt overeen met het aantal werklozen welke er bij kwamen in de categorie “andere” (+87). Bij hen ondermeer de verplicht ingeschreven leefloontrekkers.

Nog een opvallend cijfer is dat er in de groep van hen die langer dan twee jaar werkloos zijn, op twee jaar tijds slechts een afname is van -zegge en schrijven- twee werkzoekenden. In een vorige blog ging ik al nader in op deze problematiek.
https://wolput.com/2018/01/05/die-doppers-toch/

Kunnen de werkgeversorganisaties het antwoord geven op mijn vraag : waar zijn of blijven de jobs voor de Turnhoutse werklozen ??!! Of zijn die niet goed genoeg ??!!

Standaard