Geen categorie

Ouder worden-mag het nog ?

Waarom sporten en bewegen goed is voor ouderen | De oplossing als uw trap  een obstakel wordt.

Vandaag 66j geworden. Dus nu al een vol jaar met pensioen. Die overgang verliep geruisloos, vermits ik al sinds 1/10/2011 met brugpensioen was. Ik ben toen en nu dus ook niet in een zwart gat gevallen.
Trouwens heb ik leeftijd altijd al een relatief begrip gevonden.

Maar dit jaar is -meer dan ooit- gebleken dat leeftijd vooral een arbitrair risico-begrip is.

65+ als probleemgroep

Omwille van covid 19, zijn alle 65+ plotsklaps een risicogroep geworden. En datzelfde begrip werd dit jaar ook uitdrukkelijk gehanteerd inzake griepvaccins. Alhoewel ik mij al vele jaren een griepprik laat geven (sinds mijn periode bij Philips al) bleek dit jaar,dat ik terzake zelfs voorrang kreeg om het vaccin aan te kopen. Want behorende tot de risicogroep.

Het lijkt wel alsof ouder worden louter een ballast, een risisco is voor de samenleving. 65+ worden niet langer gedefinieerd als een groep mensen, die 20% van de bevolking uitmaken. Nee, het is een probleemgroep blijkbaar. Een risicogroep. En we weten allemaal dat risico’s, in economische termen, zoveel mogelijk moeten worden vermeden, uitgesloten zelfs of minstens geneutraliseerd. En laat me eerlijk zijn, dat geeft me géén fijn gevoel…

Ouderenrechten

U zal zich ook nog herinneren dat in het voorjaar, enkele experten opperden om versoepelingen tot te staan…behalve voor 65+ !! Naar aanleiding hiervan reageerde Johan Leman nogal gepikeerd maar terecht dat niet alle 65+ kwetsbaar zijn. Hij vroeg om een nieuw commissariaat  dat de rechten van ouderen beschermt en hen een stem geeft, vindt Johan Leman.

Ik stuurde hem een mail om hem te feliciteren met zijn reactie en om te melden dat ik graag wilde meewerken. Alhoewel hij me beloofde me op de hoogte te houden… Mijn antecedenten (voorgeschiedenis) zullen niet goed genoeg zijn. Want ondertussen werd door tien Vlaamse, ongetwijfeld eminente en deskundige ouderen, met de juiste achtergrond, een  voorstel uitgewerkt voor de oprichting van een ouderenrechtencommissariaat.

Goed om weten is ook dat bij de tweede corona-golf aanvankelijk vooral jongeren besmet werden en in een ziekenhuis dienden te worden opgenomen.

RVT-ellende

Vele jaren geleden, ik was toen nog jong en behoorde niet tot een risicogroep, was ik samen met vele ACV militanten op een betoging in Brussel. En was daar ook voorzien van een megafoon. Toen we in de Wetstraat het BAC-gebouw passeerden riep ik samen met vele anderen voor ons pensioen vandaag en morgen zal BAC wel zorgen…jawadde…

Het is allemaal anders gelopen wat BAC betreft. Maar de beelden over de ellende in de rust- en verzorgingstehuizen ingevolge corona, de hartverscheurende beelden van vele bejaarden die verplicht werden tot vereenzaming. Of die zich in hun ziek worden of stervende zijnde zelfs niet mochten laten bijstaan door hun geliefde of kinderen…deze beelden blijven me bij.

Amnesty International maakte een uiterst kritisch rapport over de toestand in Vlaamse woonzorgcentra tijdens de eerste coronagolf. De mensenrechten van de bewoners in verschillende woonzorgcentra zijn fundamenteel geschonden, is de krasse conclusie. Het gaat over gebrekkige basisbescherming, sociale isolatie en zelfs verwaarlozing.  

Ondertussen is er een nieuw akkoord voor het personeel in de rust- en verzorgingstehuizen. Een meer dan terechte loonsverhoging ook, samen met de intentie van meer handen aan het bed.

Maar dat geeft uiteraard geen antwoord op de vraag hoe ouderenzorg naar de toekomst toe in Vlaanderen zal worden aangepakt en verbeterd ! Kleinschaliger bijvoorbeeld.

En de Vlaamse regering rept ook nog steeds met geen woord over het stopzetten van verdere privatisering van (ouderen)zorg. Men zou kunnen beginnen met te onderzoeken of er een verschil is  inzake aanpak covid19, wat betreft : bescherming, inzet aantal personeel, overlijdens enz. …tussen de privé- en openbare ziekenhuizen.

Wat mij betreft kan noch mag zorg een economisch doel hebben. Niet in de RVT’s en ook niet in de ziekenhuizen !! De mens, de patiënt moet ten allen tijde centraal staan !!

https://wolput.com/2015/08/21/zorg-een-zaak-van-leven-en-dood/

Maar we moeten wel beseffen dat meer loon en meer handen ook gaan verrekend worden in de kostprijs van een RVT-verblijf. De betaalbaarheid ervan  zal daarbij steeds meer een heikel gegeven worden.

Corona heeft onze samenleving duidelijk opgedeeld in groepen. Jongeren die aan de alarmbel trekken omdat ze vereenzamen. Omdat ze vinden dat ze niet worden beluisterd. Daarnaast de ouderen, 65+, al dan niet in een RVT verblijvend…maar wel een afgebakende risicogroep. Tenslotte de actieve bevolking die ten allen tijden/prijze moeten zorgen dat onze economie blijft draaien en uiteraard ook alle mensen die het beste van zichzelf blijven geven in de zorg !

Ondertussen blijven wij -coronagewijs- nog steeds erg voorzichtig en hopen dat de nood aan opvang in een  rust en verzorgingstehuis nog een hele tijd van ons verwijderd mag blijven.

Standaard
Geen categorie

De Slimste mens

Justice Scales and books and wooden gavel : Stockfoto

Net als vorige jaren is De slimste mens hèt paradepaardje van TV zender ‘Vier’. Met kijkcijfers boven het miljoen. Zelf kijk ik nauwelijks naar 30% van de uitzendingen. Maar wat ik dan zie en hoor, is altijd wel even amusant, zeker wat de juryleden betreft.

Zo heb ik ook de uitzending gemist waarin een filmpje werd getoond + vraagstelling rond de transgender formatie van wie nu als Sam Bettens door het leven gaat.

Er is hierrond, als ik de pers mag geloven, een hele kwestie ontstaan. Zo werd Sam, enkele keren als een zij bestempeld en werd bovendien zijn vorige naam ook nog eens gebruikt.

Met dank aan VIER

Ik heb er alvast mijn persoonlijke woordenschat mee kunnen verrijken. Zo wat betreft de term misgenderen (zij die nu een hij is een zij noemen of omgekeerd) en het gebruiken van iemands deadname (zijn of haar vroegere naam) Ik weet zeker dat veel van mijn lezers deze begrippen nu ook voor het eerst lezen !

Of deze ophef door velen dan wel door enkele werd veroorzaakt. Ik vermoed heel sterk dat het slechts enkelingen betreft die aan het twitteren zijn gegaan. Ik ben alvast verbaasd van de zééér lange tenen die sommigen toch wel blijken te hebben. Temeer omdat Sam er zelf niet zo zwaar aan tilt…

De ophef lijkt me dan ook eerder een kwestie van de pers, waarbij ze zich beter eerst zouden afvragen of hunnen tamtam, de aanvaardbaarheidsfactor van de LGBTQ-gemeenschap wel ten goede komt… (LGBTQ = lesbian, gay, bisexual, transgender. … LGBTQ met de Q voor queer of questioning (twijfelend). 

Intentieprocessen

Deze week is ook het proces ‘Mawda’ begonnen. Ter herinnering, Mawda is de peuter die samen met haar ouders en andere transmigranten in een busje van mensensmokkelaars gepropt zaten. Bij de achtervolging door de politie, waarbij een schot werd gelost werd Mawda dodelijk geraakt.

En ook dezer dagen werd bekend dat het parket van Brussel niemand zal vervolgen voor de dood van Adil (19). De jongen uit Anderlecht stierf bij een aanrijding met een anoniem politievoertuig, nadat hij op zijn scooter vluchtte voor een coronacontrole. En zoals verwacht vraagt mensenrechtenadvocaat Alexis Deswaef eist een tegenexpertise.   https://www.hln.be/brussel/agenten-niet-voor-rechter-voor-dodelijke-aanrijding-adil-19-advocaat-vraagt-bijkomend-onderzoek~a41fc63c/

Ik kan me, in beide zaken, echt niet van de indruk ontdoen dat het hier niet enkel gaat om justice pour Adil of Mawda. (rechtvaardigheid). Deze zaken zijn volgens mij vooral ‘opgehitst en  aangegrepen’ door de liga voor de mensenrechten om intentieprocessen te voeren. Voor hen is het duidelijk -zelfs al zijn of worden er tig-aantal expertises uitgevoerd- dat Barbertje (lees politie) moet hangen.

Dat geeft mij niet echt een goed gevoel, laat staan dat ik er een justice for all gedachte in kan terugvinden.

Standaard
Geen categorie

Ertoe doen

Er zijn belangrijke zaken, minder belangrijke en zaken die er helemaal niet toe doen in het leven. Het is ook echt niet mogelijk om aan alles evenveel of zelfs uitzonderlijk veel belang te hechten.

Waar ik en samen met mij heel veel mensen wel enorm veel belang aan hechten is de zorgsector. In al zijn aspecten. Als covid 19,  minstens één positief effect heeft, dan is het wel die terechte en algemene aandacht voor die vele duizenden die in de zorg werken.

In dat opzicht is het akkoord met de zorgsector in Vlaanderen dan ook wel een overeenkomst die ertoe doet. Eindelijk zou ik zeggen. Nu maar hopen dat er ook voldoende mensen bereid gevonden worden om die zorgsector ook mee te versterken. Voor meer handen aan het bed.

Ik wil ook  niet wegcijferen dat dit akkoord er ook toe doet voor de Vlaamse regering zelf. Ook hier zou ik zeggen : eindelijk ! Vlaams Minister President Jambon en zijn collega Minister Beke liggen al een hele tijd onder vuur. Zowat de hele coronacrisis lang zeg maar.

De vraag wie al die (corona) maatregelen, net als dit akkoord uiteindelijk zal betalen doet er natuurlijk ook toe, maar wordt gewoon vooruitgeschoven. Alhoewel ieder van u het antwoord op die vraag uiteraard al wel kent !

Abortuskwestie

Wie er NIET toe doet in de abortuskwestie, is CD&V. Als Ecolo zijn zin doordrijft om deze heikele kwestie toch nu al aan de agenda te zetten. Dan kan CD&V dit zelfs niet tegenhouden. Zij zijn immers in zetelaantal overbodig en in Vivaldi gestapt als nog minder dan een schaamlapje, om de Vlaamse minderheid een beetje minder…minderheid te maken…

Bloggen

Waar ik ook enorm blij mee ben is de vaststelling dat mijn blog op wolput.com er steeds meer toe doet. Vorig jaar klopte ik af op iets meer dan 43.000 bezoekers. Ik verwachtte voor dit jaar  toch nog 5.000 bezoekers extra. momenteel tel ik voor 2020 al ruim 56.000 lezers,  een toename met maar liefst 13.000. En we hebben nog iets meer dan een maand te gaan.

Ikke blij natuurlijk. Want dat betekent dat heel veel mensen, wat ik in die blogs neerschrijf, ook weten te waarderen. Veelal gaat het dan ook over informatie die niet aan bod komt in de gewone media.

Geen zatte zever

Het correcte en officiële cijfermateriaal wat in mijn blogs aan bod komt wordt door sommigen aangegrepen om te stellen dat ik aan allochtonen-bashing doe. Dan moeten ze mij eens aantonen hoe en waar.  Of heeft men liever niet dat dit -nogmaals- officiële cijfermateriaal via mijn blog toegankelijk is voor iedereen die het wil weten ? In dat geval heb ik voor die mensen maar één goede raad : mijn blogs niet lezen !!

Het zijn mijn talrijke lezers die maken dat ik nog wel een tijdje wil volhouden. Veel van hen delen ook mijn blogs na publicatie, waarvoor dank. Want voor het overige heb ik eigenlijk geen ondersteuning, behalve dan with a little help from my friends. En dat doet er dan ook toe !!

Standaard
Geen categorie

Cijfers een draai geven

Integratie van het OCMW in de gemeente — Sociaal.Net

In één van mijn vorige blogs ben ik ingegaan op de socio-economische impact van corona in onze stad. Ondermeer wat de cijfers inzake gedeeltelijke werkloosheid ingevolge corona betreft. https://wolput.com/2020/11/17/turnhout-zwaar-gepakt/

Ik wil daar ook graag de cijfers inzake leefloon aan toevoegen en ben mij ook in die statistieken gaan verdiepen. Daarbij kwam ik tot enkele eigenaardige vaststellingen. Vooral dan hoe aan deze cijfers blijkbaar een draai wordt gegeven.

*In april -midden de eerste lockdown- waren er in Turnhout 211 leefloners (LL) meer, +11%, dan einde 2019

*Ben ook even gaan kijken naar de laatst gepubliceerde overheids-statistieken, met name de periode augustus 2019 tot en met juli 2020.  Dan zijn er 1073 LL , of 24,O2 per duizend inwoners. Met dit cijfer staat Turnhout aan de kop van de provincie Antwerpen.

Hoe kan dat

En nu komt de eigenaardigheid : als ik voor de periode 8/19 – 7/20 de MAANDCIJFERS erbij neem, dan kom ik aan een gemiddelde van maar liefst  2.006 LL. Per duizend inwoners betekent dat -44,33 ll, of bijna het dubbele…Hoe kan dat ?

Het wordt echter nog eigenaardiger als ik dezelfde oefening doe voor Oud-Turnhout. Daar komt het globale cijfer op 46 LL of 3,37/duizend. Maar met de cijfers per maand gerekend zijn het er maar 28,25…dus minder dan wat het globale cijfer op de kaarten weergeeft…of 2,O6 per duizend  inwoners. Opnieuw de vraag : hoe kan dat ?

Nog meer cijfers

*Nu we toch in de cijfers zitten wil ik je graag nog wat meer details geven over onze stad. Zo om te beginnen de samenstelling volgens nationaliteit. Let op, het gaat wel degelijk om de nationaliteit en NIET om de herkomst. Wie naast de Belgische nog een andere nationaliteit heeft, is dus bijgeteld bij de Belgen. Het betreft de cijfers op basis van het maandgemiddelde

In de periode 8/19-7/20 tellen we zo -1015- Belgen in LL; 808 niet EU in LL en 183 EU in LL (totaal 2006)

5 jaar geleden (periode 8/14 – 7/15) waren de cijfers als volgt : 941 Belgen LL: 255 niet EU en 120 EU. (totaal 1.316)

Bron : https://stat.mi-is.be/nl/dashboard/ris_cities?menu=map

Standaard
Geen categorie

Er zijn geen no-go zones

Logo van de politie | Lokale Politie Denderleeuw / Haaltert

Zoals de Sint elk jaar met veel bravoure declameert dat er géén stoute kinderen zijn, zo verklaarde een Brusselse korpschef aan de VRT dat er in Anderlecht géén no gone zones zijn. Staande op het Lemmensplein in Anderlecht -een zeer gekende hotspot voor drugdealers-, vlogen de eieren wel om de man heen…

Onze ministeriële excellenties zijn dezer dagen vooral bezig met beleidsverklaringen en het geven van interviews. Als gevolg daarvan hebben zij wellicht geen tijd om de Brusselse politionele gebeurtenissen op te volgen.

Speciaal voor Annelies Verlinden (Binnenlandse zaken); Vincent Van Quickenborne (justitie) en Sammy Mahdi (migratie) lijst ik in deze blog een aantal zaken op uit het Brusselse, die in één enkele week, de pers hebben gehaald. In willekeurige volgorde

  • 3 agenten gewond bij coronacontrole in Elsene; *politievrouw krijgt klappen (van een illegaal) bij cornacontrole in Sint-Joost. Illegaal werd vrijgelaten; *vrouw valt uit raam van 5e verdiep in Elsene, tijdens lockdownfeestje. Politie stond juist klaar om het gebouw binnen te gaan.; *Omstaanders proberen arrestatie te verhinderen in Jette. 16 personen opgepakt; *Politie opnieuw aangevallen bij interventie in Jette; *In Elsene betrapt politie inbrekers die met tassen vol gereedschap uit garage kruipen. De mannen zijn gekend bij de politie. 36j verdachte –illegaal– heeft 7 diefstallen gepleegd en is gekend voor 30 feiten. 27j, illegaal gekend voor 10 feiten waaronder 2 diefstallen. Een 26j illegaal pleegde al 41 strafbare feiten waaronder 11 diefstallen; *Agent krijgt klappen van man zonder mondmasker. Agent in ziekenhuis, dader na verhoor vrij; *VRT interviewt op het Lemmensplein in Anderlecht –gekend als hotspot voor drugdealers– , de korpschef van de zone Brussel-Zuid. Terwijl deze korpschef verklaart, dat er géén no gone zones zijn, krijgen hij en de VRT ploeg eieren naar hun hoofd gegooid…Diezelfde korpschef verklaarde ook nog : een relschopper roofde uit een stukgeslagen combi een dienstwapen waarmee hij in de lucht schoot. Hij werd hiervoor veroordeeld en kreeg hiervoor -amper- 200 uren werkstraf. We moeten ons toch eens afvragen of dit een goed signaal is.

Enkele politieke reacties : De Ecolo burgemeester van Elsene meent dat dergelijke incidenten zich overal voordoen maar krijgt meer mediatieke en politieke aandacht als ze in Brussel gebeuren. (nvdr : en dus is er volgens de man niet veel aan de hand…)

PS’er en minister-president Vervoort zal zich geen burgerlijke partij stellen bij geweld tegen de politie en is bovendien van mening dat hij zich niet heeft uit te spreken over de incidenten want de onderzoeksdiensten doen hun werk. (nvdr : wat voor een hol vat is die man eigenlijk…)

Annelies, Vincent en Sammy : in deze politionele bloemlezing over één week, zit meer eten en drinken dan in al jullie beleidsverklaringen samen. Twijfel en talm dan ook niet langer maar go go go in al die poltiezones en het parket aldaar. Stop met misdadige illegalen vrij te laten rondlopen en zorg dat er echte eenheid van commando komt. Want als dat ergens in ons land nodig is, dan is het absoluut wel in het Brusselse gewest !!

Standaard
Geen categorie

Spookshoppen

Slechte Slogans: Het Shoppend Hart van Turnhout

Er hangen donkere, financiële, wolken boven E5 mode en A.S. Adventure. Beide ketens hebben ook een vestiging in Turnhout. Meer zelfs, A.S. Adventure verhuist naar Turnova. Als die donkere wolken boven A.S. Adventure uitlopen in een plensbui, komen er mogelijk zelfs twee grote panden leeg te staan. Eentje op De Merodelei en het nieuwe pand op Turnova

Fingers crossed dat dit NIET zal gebeuren.

Leeglopende winkelstraten

Het gaat al enkele jaren slecht in de retail (detailhandel) Getuige daarvan de al enkele jaren aanslepende leegstand in de Turnhoutse winkelstraten. De coronacrisis en de sluiting van de niet essentiële winkels, zowel in het voorjaar als nu sinds 1/11 zal voor veel zaken de doodsteek betekenen.

Ondertussen boomt de online verkoop, zelfs in die mate dat het Belgische overheidsbedrijf Bpost het niet meer aankan. Van de zowat 500.000 pakjes/dag gaan ze 5% (25.000/dag) niet meer bij de koper aan huis leveren. En Bpost is slechts één speler op die markt. Je kan in Turnhout bijna nergens meer komen zonder een wagen van post.NL te kruisen. Of er staat er wel eentje ergens ongelukkig geparkeerd. En er zijn nog heel wat andere aan-huis-leveranciers actief. Bpost moet opletten dat ze zichzelf niet uit die markt prijzen.

En ja, je kan dan een debat opzetten over de ruimere maatschappelijke kost van heel dit onlinegebeuren…maar wees maar zeker : deze trend is onomkeerbaar !!

Funshoppen of spookshoppen

Zelf ben ik een grote liefhebber van funshoppen. Door de winkelstraten of een shopping-centrum struinen, tussendoor een koffie en/of een hapje nuttigen…je kan er mij altijd toe verleiden.

Maar, sinds half maart zijn wij nog slechts in één echt Turnhoutse,  heren-kledingwinkel  geweest. Want door alle -terechte- coronamaatregelen zoals het mondneuskapje, een verplichte wandelrichting, afstand bewaren, een beperkt aantal klanten tegelijk in de zaak enz…werd winkelen eerder een opgave dan een belevenis.

En toen we het toch nog eens waagden om naar Wijnegem Shopping te gaan, draaiden we, bij de vaststelling dat er héél veel auto’s geparkeerd stonden, meteen terug. We zijn dan maar, coronaproof, krieken met frikandellen gaan eten bij de Trappisten.

Er is goede hoop dat we covid 19 , via een vaccin, binnen niet al te lange tijd, zullen kunnen bedwingen. Zodat we kunnen terugkeren naar het normale leven, zoals we dat in het begin van dit jaar nog kenden.

Op dat ogenblik zal ook de economische schade worden opgemeten. In de retail, maar evenzo in de horeca.

En dan is het maar de vraag of het funshoppen van vroeger nog zal bestaan. Als corona zware gevolgen heeft voor de retail en horeca en als het online-shoppen op dezelfde hoogte blijft zoals nu het geval…dag zou het wel eens meer op spookshoppen kunnen lijken…zoals nu in deze tweede lockdown, Turnhout ook wel een spookstad lijkt te zijn.

Ook wat dit betreft, fingers crossed want anders is de kans groot dat één van mijn guilty pleasures zal verdwijnen

Standaard
Geen categorie

Gentse diversiteit

Gent wil meer mensen van vreemde herkomst in het stedelijk personeel. Gent telt per 1/1/20, 265.183 inwoners, waarvan 94.230 van buitenlandse herkomst (35,5%)

Er kan er maar één de beste zijn

Bij gelijkwaardigheid van bvb twee kandidaten, waarvan één van vreemde herkomst, krijgt die laatste de job. Dat is louter discriminatie. En of de verantwoordelijke schepen dit positieve actie noemt dan wel positieve discriminatie doet er eigenlijk niet toe. Want eventuele positieve discriminatie is en blijft ook discriminatie ! Ik volg hierin  arbeidseconoom Stijn Baert (UGent). “Ofwel selecteer je ernstig en is altijd een kandidaat de betere. Ofwel dient dit om positieve discriminatie goed te praten.”

In de rechtswetenschap is equivalentie, gelijkwaardigheid. Ik verduidelijk met het volgende : er bestaat leefloon maar ook equivalent leefloon. Dat laatste is bedoeld  als financiële steun voor personen die geen recht hebben op een leefloon (omdat ze niet aan de voorwaarden voldoen, bijvoorbeeld qua verblijfsstatus), maar die zich wel in een vergelijkbare noodsituatie bevinden. De gelijkwaardigheid zit in het gegeven dat de uitgekeerde bedragen identiek zijn aan deze van het leefloon

Het is NIET correct om, in geval van gelijkwaardigheid van twee kandidaten voor eenzelfde job, voorop te stellen dat de kandidaat van vreemde origine voorrang zal krijgen. In dat geval lijkt of lottrekking of een geheime stemming de enig juiste oplossing te zijn.

Taalkennis niet nodig

Wat mij in het meest tegen de borst stoot is dat taalkennis geen vereiste meer zal zijn indien uit de aard van de job blijkt dat dit niet noodzakelijk is. “Als kennis van het Nederlands minder relevant is voor de goede uitvoering van een openstaande functie, zal de mogelijkheid tot taallessen en -coaching op de werkvloer expliciet vermeld staan in de vacature. Dat moet alle geschikte kandidaten aanmoedigen om te solliciteren.” Dat is wat wij  noemen de wagen voor het paard spannen. 

Je kan gewoonweg geen geschikte kandidaat zijn als je de Nederlandse taal NIET kent !!

Of is het allemaal bedoeld om de poort open te zetten voor de vele analfabeten die de voorbije jaren als vluchteling in ons land zijn toegekomen ?  Dan moet de stad Gent maar eens aangeven of en hoeveel analfabeten (van Belgische herkomst) zijn NU al in dienst hebben.

Met Toeters en bellen de bal misslaan

De groene toeters en bellen waarmee groen-schepen Van Braeckevelt één en ander aankondigde zijn, behalve voorbarig, alles behalve correct.

Het streven naar meer diversiteit op alle niveau’s is een nobel streven. Maar dat doe je best niet via positieve discriminatie. Dat doe je door meer op zoek te gaan naar brug- en sleutelfiguren in de diverse gemeenschappen. Om zo meer mensen aan te moedigen te solliciteren.

Dat moet je ook doen in samenwerking met het onderwijs en met werkgeversorganisaties in de stad en regio. En ja, dat zal moeizamer zijn en meer inzet vergen dan wat overleggen met Unia. Want naast de inwoners van Belgische herkomst, kan je de diversiteit in de stad Gent grosso modo indelen in 7 wat grotere en een tweetal kleinere gemeenschappen wat hun herkomst betreft.

Standaard
Geen categorie

Turnhout zwaar gepakt

Binken zorgen voor elkaar - Turnhout van Shoppen

Coronagewijs is de stad Turnhout echt wel zwaar gepakt. Zowel op medisch als op economisch  vlak. Ik heb wat cijfers bij mekaar gezet om dit duidelijk te maken. Te beginnen met de medische toestand.

Momenteel (cijfers 17/11) staat Turnhout in de provincie Antwerpen op een alles behalve benijdenswaardige koppositie wat het aantal besmettingen betreft. We worden enkel voorafgegaan door de gemeente Retie. Naar de cijfers dan (eerste cijfer is aantal besmettingen laatste 2 weken, tweede cijfer is aantal besmettingen per 100.000)

Retie : 105/912; Turnhout = 300/663; Antwerpen = 3448/651: Oud-Turnhout = 86/615; Beerse = 96/530; Vosselaar = 45/397; Geel = 163/400; Herentals = 136/481; Mol = 148/400; Hoogstraten = 91/425; Mechelen = 385/443

Tijdelijke werkloosheid

Bij het begin van de lockdown in het voorjaar werd snel een eenvoudige regeling uitgewerkt om werknemers tijdelijk werkloos te kunnen stellen. Ook in deze is Turnhout koploper binnen het arrondissement Turnhout. In maart waren er  8.009 tijdelijke werklozen in onze stad en 46.858 in het arro Turnhout. In april zijn de cijfers respectievelijk 9.740 en 55.932. September telt 1.421 werklozen in onze stad en 7.632 in het arrondissement.

Erg hoge cijfers, zeker als je het bekijkt in %. De cijfers Turnhout situeren zich tussen de 17% en 18,6% van de arrondissementele cijfers, waar we nog géén 10% van de bevolking uitmaken…

Ondertussen zitten we alweer in een lockdown sinds 2/11 en zullen de cijfers van de laatste 3 maanden van dit jaar alles behalve rooskleurig zijn.

Voorbode van erger

Het is maar te hopen dat deze zeer hoge cijfers van tijdelijke werkloosheid, geen voorbode zijn van nog erger. Van nog meer volledige werkloosheid in onze stad. Want als we de cijfers van september extrapoleren, dan is dat nu reeds een equivalent van bijna 500 extra volledige werklozen… (494)

Budgettaire impact

Vanaf maart tot en met september tellen we in ons land 48.556.052 dagen tijdelijke werkloosheid ingevolge corona. Dat zijn uiteraard evenveel dagen waarop géén rsz-afhoudingen op lonen (noch bedrijfsvoorheffing) werden doorgestort aan de sociale zekerheid. Ik bereken dat op een verlies van gemiddeld 50€/werkloosheidsdag, of een minderinkomst van bijna 2,5 miljard euro. Daar staat tegenover dat in de periode maart-september door RVA ruim 3,240 miljard € aan tijdelijke werkloosheid werd betaald. En dan komen er nog 3 maanden bij dit jaar…

Duizelingwekkende cijfers. Financieel maar ook medisch. Ondanks alle maatregelen, zijn de cijfers voor onze  stad niet erg bemoedigend. Het lijkt wel alsof de maatregelen niet goed worden opgevolgd. Zou er nog eventueel clusteronderzoek worden gedaan ?! En ook de globale daling in aantal hospitalisaties, mensen op intensieve zorg en overlijdens gaan mijn inziens -te- tergend traag naar beneden.

Ik heb dan ook maar één boodschap : blijf alle maatregelen opvolgen. Doe het voor jezelf, voor haar, voor hem en voor mij !!

Standaard
Geen categorie

Politie als boksbal

Vrouwe Justitia Foto's, Afbeeldingen En Stock Fotografie - 123RF

Het was weer wat in het Brusselse gewest. Liefst -4- politiemensen werden bij de uitvoering van hun taak zwaar aangevallen.

Het zoveelste feit van geweld op politieagenten.

Nultolerantie

En ook al voor de zoveelste keer pleiten politici voor nultolerantie bij geweld tegen politie. Maar, ondanks dat dit al door verschillende ministers in diverse regeringen werd bepleit…is het nog steeds niets meer dan politieke blabla.

Scheiding der machten

Ook huidig justitieminister Van Quickenborne heeft dit weekend mogen ervaren dat hij tegen een wettelijke muur aanloopt. Namelijk die van de scheiding der machten.

Naar aanleiding van het zware geweld tegen politieagenten in Elsene eiste hij uitleg van het parket. En die kreeg hij ook. Tegelijk maakte men Quickie ook duidelijk dat niet hij, maar zij (het parket) het vervolgingsbeleid bepalen.

Maar laat me duidelijk zijn, de uitleg van hat parket dat de verklaringen van de daders te veel verschillen van de verklaringen van de politie en ze dus weer vrijlaat, trekt ook op géén kl…n. Alsof onderzoeksrechters altijd weer verdachten krijgen voorgeleid die de verklaringen van de verbalisanten integraal bevestigen

Dat vrouwe justitia blind is dat weten we, maar dat staat niet gelijk met het gegeven dat justitie ook onbekwaam moet zijn…

Het is dus kwestie dat de minister en zijn collega’s, snel maar degelijk werk maken van duidelijkere wetten en richtlijnen wat nultolerantie betreft. Wetende dat zij dit moeten doen zonder de scheidingslijn met de wettelijke macht te overschrijden.

Illegalen

Bij een incident met een illegaal in Schaarbeek, ook al dit weekend en ook al bij een corona-controle, werd een politieagente verwond. De dader, een illegaal, werd vrijgelaten met het vriendelijk verzoek het land te verlaten.

Het doet mij terugdenken aan het voorval met een illegaal die in Turnhout 35 auto’s beschadigde. Ook die werd door een onderzoeksrechter vrijgelaten.

Ook dat zijn totaal verkeerde signalen. Bovendien is de kans groot dat die vrijgelaten illegalen nog eens worden geconfronteerd met een politiecontrole en zich opnieuw agressief zullen opstellen.

Ik raad huidig justitieminister Van Quickenborne zeer sterk aan om bij absolute prioriteit werk te maken van een door de wet en voor de rechterlijke macht omkaderde regeling inzake nultolerantie. Dit lijkt me nog belangrijker dan het vervolgen van ‘haatspraak’ op sociale media.

Verder moet hij ook zorgen voor duidelijke instructies wat het opsluiten van illegalen betreft die een misdrijf hebben begaan. En ook snel en meer werk maken van het effectief terugsturen van die illegalen. Samen met Sammy Mahdi.

Standaard
Geen categorie

Ik kan het allemaal niet begrijpen

Coronacrisis leidt tot overrompeling in Kalmthoutse Heide (Kalmthout) -  Gazet van Antwerpen Mobile

De corona-maatregelen proberen wij nu al de hele tijd na te leven. Voor onze eigen gezondheid en die van onze vrienden en familie. Maar tegelijk zijn er ook heel wat zaken die ik maar niet kan begrijpen.

Zo ben ik al een aantal keer geschrokken van, de beelden van een teveel aan wandelaars. Aan de zee, in Limburg, in de Liereman, Kalmthoutse heide enz. …Telkens vraag ik me af of dit allemaal wel voldoende corona-veilig kan verlopen ?! Want, we wandelen toch in de vrije natuur zeker, allemaal zonder mondmasker. Begrijpen die mensen niet dat ze risico’s lopen ?!

Wat ik ook niet  begrijp is dat het voetbalwereldje doet of corona niet bestaat. Men blijft zomaar overal naartoe vliegen, terwijl de Vlamingen die eventjes over de grens gaan shoppen met boetes worden bedreigd. Tegelijk test men in dat voetbalwereldje op corona alsof het een lieve lust is. Zo hoor ik vandaag nog dat Eden Hazard zowel vorige woensdag èn vrijdag werd getest en bovendien maandag nog eens een test zal ondergaan. Voor Jan met de pet wijzigde men enkele tijd geleden nog de teststrategie naar ‘zo weinig mogelijk

Nog iets wat voor mij moeilijk te begrijpen valt : sinds op 1/11 de nieuwe lockdown is ingegaan werden gemiddeld al ruim 1.000 overtredingen/dag vastgesteld. Als je er mag vanuit gaan, dat slechts 10% van de overtredingen ook daadwerkelijk werd vastgesteld…zouden er ruim 10.000 overtredingen per dag zijn… En dat ondanks alle oproepen tot burgerzin en gezond verstand. Dat begrijp ik dus niet.

En blijkbaar zijn nu alle problemen met het niet bereiken van bepaalde doelgroepen opgelost. Of is het omdat ik er nog weinig tot niets over hoor, dat ik het verkeerd begrijp ? Misschien had/heeft  het allemaal te maken met wat HLN ruim een maand geleden al in een opinie schreef

“Zelfs in het putje van het Amazonegebied moeten er groepen zijn die je op een halfjaar tijd met een communicatiecampagne kan bereiken. Toch schijnt dat hier niet te lukken. Het probleem lijkt dan ook niet de communicatie, maar een gevaarlijke vorm van politieke correctheid. Als je de groepen — of ze nu Afrikaans, Turks, joods-orthodox of Marokkaans zijn — al niet durft te benoemen, hoe kan je ze dan bereiken?” https://www.hln.be/binnenland/opinie-als-je-moeilijk-bereikbare-groepen-niet-durft-te-benoemen-hoe-kan-je-ze-dan-bereiken~a650f4da/?utm_source=email&utm_medium=sendafriend&utm_campaign=socialsharing_web

Het kan ook te maken hebben met voorvallen als dit van zaterdagnamiddag in het Brusselse gewest… https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20201114_97775307

Wat ik dan weer wel -heel goed zelfs- begrijp is dat het ziekenhuispersoneel een aanmoedigingspremie van bijna 1.000€ zal krijgen. Weliswaar bruto. Ze verdienen het van harte.

Maar, laat ons wel wezen. Eens deze gezondheidscrisis zal bedwongen zijn, moet federaal Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke wel de oefeningen afmaken, die voor covid 19 werden ingezet. Met name rond efficiëntie, performantie, financiering van de ziekenhuizen…kortom, omtrent alles wat met de betaalbaarheid van onze gezondheidszorg te maken heeft.

Het is maar te hopen dat hij dat ook begrijpt !!

Standaard