Geen categorie

Blijven we accorderen ?

Afbeeldingsresultaat voor fotos integratie
Wie mijn blogs leest weet dat ik veel cijfers publiceer over de pijnpunten waar onze stad mee te kampen heeft. Knelpunten zoals een pijlsnelle groei van de diversiteit, hoge werkloosheid en veel leefloners. Uiteraard zijn deze cijfers ALTIJD officiële cijfers van de overheid, maar komen die niet, of slechts zeer sporadisch aan bod in de reguliere media.
Niet iedereen is altijd opgezet met deze cijferreeksen. Maar zelf noem ik het openbaringen van openbare cijfers, voor veel van mijn medebewoners. Gegevens ook waarvan ik meen dat iedereen het recht heeft die te kennen. Daarom wil ik graag roeptoeter zijn voor mijn lezers !! En nee, dat is niet giftig zijn, zoals sommigen zo graag willen beweren !!
De reden waarom ik daar zoveel aandacht aan geef is mijn bekommernis over de sociale cohesie (samenhang) in onze stad. Samenhang die steeds meer onder druk komt te staan door wat sommigen dan weer normaal noemen voor een centrumstad als Turnhout.

Het nieuwe normaal ?

Nadat we in 1979 in Turnhout zijn komen wonen, heb ik deze stad -letterlijk en figuurlijk- zienderogen zien veranderen en zien groeien. De enige vreemden die we toen door onze straten zagen wandelen, waren de jongens die elke maand binnen moesten in Den Blairon.

Vandaag Is dat straatbeeld èn de samenleving, enorm veranderd. Verandering die vooral de afgelopen 10 jaar in sneltempo werd doorgevoerd. De tijd om aan mekaar te wennen, was/is er gewoon niet !! Die snelle groei hangt uiteraard voor een deel samen met de groei van Europa, maar zeker ook met de asielcrisis en de aanhoudende grote instroom sinds 2015.

Is het dan dan zo abnormaal dat ik me zorgen maak over :

*op 10 jaar tijd groeide het aantal vreemdelingen in onze stad aan van 3.715 (1/1/2009) tot 8.233 (1/1.2019) Het aantal Belgen blijft maar dalen…
*Turnhout huisvest met 690 erkende vluchtelingen in verhouding een veel hoger aantal vluchtelingen dan de stad Antwerpen. Ondertussen is ook de gezinshereniging volop aan de gang
*de werkloosheidsgraad blijft hoog waardoor de tewerkstellingsgraad erg laag ligt. Vooral dan bij de niet-Belgen.
*ook het aantal leefloners in onze stad blijft op een erg hoog peil staan. Met bijna 19 leefloongerechtigden per 1.000 inwoners (18,47) Heel wat meer ook dan Antwerpen die er maar 14/1000 tellen (13,4)
*Meer dan 10% van de -19.600 Turnhoutse gezinnen staat op een wachtlijst voor een sociale woning.
*80% van de kinderen, geboren in een kansarm gezin hebben géén Belgische moeder.
*In de politiezone Turnhout, werden in 2018, -4403- criminele feiten vastgesteld in de stad Turnhout. Met 44.594 inwoners betekent dat 98,7 feiten per duizend inwoners. In de andere gemeenten van de politezone, goed voor 80.836 inwoners, werden 3.366 feiten vastgesteld…

https://wolput.com/2019/08/20/sire-er-zijn-geen-belgen-meer/
https://wolput.com/2019/08/24/overzichtstabel-criminaliteit/

U kan in mijn vorige blogs nog vééél meer cijfers terugvinden. Als al deze problemen, volgens sommigen, zo typisch zijn voor een centrumstad ?! Hoe leggen die dan uit dat Turnhout zo vaak voorkomt in de hoogste (of in de laagste, zo je wil) regionen als je de vergelijking maakt, inzake de genoemde problematieken, met de 13 Vlaamse centrumsteden ?
https://wolput.com/2019/08/19/turnhout-groeit/

En waar blijven dan die concrete antwoorden, oplossingen om deze problemen grondig aan te pakken ? Zelf heb ik al meermaals -vruchteloos- aangeboden aan de bevoegde schepen, om mee te denken rond de problematiek van tewerkstelling en werkloosheid. Want de projecten die men heeft opgezet…het is er dweilen met de kraan open.
https://wolput.com/2019/08/11/de-kraan-staat-nog-open/

Sociale cohesie tussen wij en zij, vooral inzake wederzijdse migratie is al lang een van mijn stokpaardjes. Maar ook daar werd mijn aanbod om mee te denken telkens opnieuw beleefd afgewimpeld.
Ik ben dan ook benieuwd naar de beleidsplannen die de respectievelijke schepenen in de voorbije 8 maanden hebben uitgewerkt. Want zonder een degelijke aanpak blijft het mijn inziens allemaal niet accorderen in Turnhout. Wetende dat een slabakkende economie ook wel eens flink wat roet in het diversiteitseten kan gooien !!

En misschien moet de deur wel dicht voor een tijdje, zodat we kunnen werken aan een inhaaloperatie wat integratie -in al zijn aspecten- betreft ?!

Standaard