Geen categorie

Klungelaars

‘Vandaag op het Overlegcomité versoepelingen noch verstrengingen’
Foto : Belga

Het is nu zowat een jaar geleden, dat het uiterst besmettelijke virusbeestje, ook ons land binnenkwam. Het aanvankelijke het is maar een griepje, heeft ondertussen al lang plaats gemaakt voor paniek die maar niet gaat liggen.

Dat zowel virologen, experten en de overheid in den beginne een aantal fouten hebben gemaakt, valt nog te begrijpen. Iedereen werd zowat overvallen door de kracht van dit virus. Dat er aanvankelijk niet voldoende beschermingsmateriaal was, vooral in de woonzorgcentra is al een fout van een andere grootteorde. Een stock aan mondkapjes vernietigen en niet terug aanvullen…het is maar één voorbeeld.

Maar dat men vandaag, een jaar later nog steeds zit te klungelen valt al helemaal niet meer te begrijpen, laat staan te vergoelijken !

Ik vermeld hier een aantal voorbeelden van onuitstaanbaar klungelgedrag.

Reizen en grenzen

De federale overheid had niet de moed om nog voor de Kerstvakantie het niet-noodzakelijke reizen vanuit en naar ons land, te verbieden. Het gevolg liet zich toen al raden : er werden flink wat besmettingen èn varianten geïmporteerd door terugkerende reizigers. Het gevolg laat zich raden : ferme stijging in het aantal besmettingen; in Brussel zelfs +86%, hoofdzakelijk omwille van teruggekeerde reizigers. Eventuele versoepelingen schuiven steeds verder op in de tijd…en een nog strengere lockdown is ook al niet uitgesloten

In eigen streek diende een verblijfspark in Kasterlee in volledige lockdown te worden geplaatst omwille van flink wat besmettingen van teruggekeerde werknemers uit Oost-Europa  https://www.rtv.be/artikels/230-bewoners-chaletpark-fauwater-getest-op-corona-a93153

Vijgen na Pasen

De maatregelen die men dan snel snel heeft genomen van invullen PLF papieren, tot testen en quarantaineverplichting blijken alleszins niet afdoende genoeg en bovendien ook vijgen na Pasen.

Vandaag kondigt ons land scherpere regels aan voor reizigers die met de bus of trein vanuit landen buiten de EU naar België komen. Reizigers zullen het PLF-document moeten invullen ongeacht de duur van hun verblijf in het buitenland en in België.

Voor de elvendertigste keer stel ik hierbij de vraag : en hoe worden asielzoekers die van alle kanten naar ons land komen daarin behandeld ???

Controle

Alhoewel het met grote trom werd aangekondigd voor de kerstvakantie: Vlamingen die met corona besmet zijn en hun hoogrisicocontacten zouden voortaan strenger opgevolgd worden. Die quarantainecontroles komen echter moeizaam van de grond. Zestig procent van de gemeenten kan vandaag nog altijd niet zien welke inwoners in quarantaine zouden moeten zitten zo klinkt het vandaag…

Mogelijks is één en ander wel in  orde tegen de…zomervakantie, want de krokusvakantie zal nog te snel zijn zeker ?

Tellen

Aan de verwarrende uitleg in verband met het tellen van de covid 19 overlijdens zijn we al wat gewoon geraakt. Maar nu blijkt ook al dat het aantal vaccinaties niet juist kan/kon worden geteld. Zo bleken de cijfers die de Vlaamse regering enkele dagen geleden bekend maakte, verkeerd geteld en verkeerd doorgegeven via het agentschap zorg en gezondheid…

Nu ja, maakt dat tellen nog wel iets uit ? Inzake overlijdens/inwoners staan we aan de top. Inzake vaccinaties/inwoners bungelen we aan het staartje !

Ze denken dat we imbecielen zijn, aldus Doctor in de psychologie Elke Geraerts (39) Zij is -terecht- vernietigend over hoe overheid en virologen communiceren.

Goed bezig ? Ik heb steeds meer mijn twijfels wat onze overheden betreft.

Standaard
Geen categorie

Rellen, comme d’habitude*

Foto : De Tijd

*zoals gewoonlijk

Dat oudejaarsnacht in het Brusselse alweer een erg woelig verloop kende waarbij tientallen auto’s in brand werden gestoken…het is maar zoals gewoonlijk.

Dat er bij de vreedzame betoging van gisteren alweer zware rellen zijn uitgebroken…het is maar comme d’habitude.

Maar het zal allemaal weer wel aan ‘ons’ liggen zeker, zoals gewoonlijk. Toch enkele fundamentele beschouwingen/vragen bij dit gebeuren

*Mijnheer de Burgemeester Emir Kir, is er in uw gemeente geen samenscholingsverbod van toepassing ? Nadat hij eerder al door de PS uit de partij werd gezet kan hij door de minister van binnenlandse zaken ook best uit zijn burgemeestersambt worden gezet.

*Alexis Deswaef, mensenrechteactivist, politiehater en nu ook nog oproerkraaier en in bijberoep advocaat…kijk naar de beelden van VRT journaal op 13/1 ll om 19.00u…Is er nu echt niemand die zijn rol in deze in vraag durft stellen ? De orde van advocaten misschien ?

*Deze betoging is er gekomen op initiatief van een Guineese jeugdorganisatie. Zij en heel veel mensen uit de zwarte gemeenschap in Brussel blijken het erg moeilijk te hebben met onze rechtsregels en rechtsorganisatie.

Er is een onderzoek ingesteld naar eventuele nalatigheden van de politie. Er is een autopsie, waarbij ondertussen werd bevestigd dat De 23-jarige Ibrahima Barrie, die zaterdag overleed na te zijn opgepakt door de Brusselse politie, is gestorven aan een hartstilstand. Uit de autopsie blijkt dat Ibrahima een hartafwijking had. https://www.hln.be/brussel/autopsie-onthult-hartafwijking-bij-ibrahima-23-geen-sporen-van-drugs~af7c9050/

*in het verleden is al meermaals gebleken dat bepaalde gemeenschappen (waaronder de Guineese)  ook absoluut geen geloof willen hechten aan de resultaten van dergelijke autopsie of andere medische vaststellingen. Zo  bijvoorbeeld met deze rellen aan een Schaarbeekse school in april 2019 https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20190430_04365885

*Maar ik heb voor alle jeugd- en andere welzijns- en maatschappelijk werkers in het Brusselse een zeer belangrijke boodschap en dat is de volgende : stop met het veralgemenen dat het hier telkens achtergestelde en gestigmatiseerde jongeren betreft.

Zogenaamde vreedzame betogers kwamen, voorzien van molotovcoctails een politiebureau in brand steken en andere vernielingen aanrichten. Er zijn gisteren ook meer dan 100 arrestaties verricht.

Maak nu eindelijk een eens sociaal-economisch-juridisch profiel op van deze en andere jongeren die eerder werden aangehouden. Wie zijn ze, van wat leven ze. Leefloon, dopgeld of ziekenkas of zijn er andere bronnen van inkomsten in het spel ?! Wat is hun schoolse opleiding (in zoverre ze die ook al hebben beëindigd. Hebben ze buiten rellen veroorzaken en plunderen ook nog andere competenties en vaardigheden ?! Zo ja welke…

Hebben ze ooit al eens gewerkt, zo ja waar en hoelang. Hebben ze regelmatig ook echt wel gesolliciteerd ?!

Zijn ze eerder al in aanraking gekomen met politie en justitie ? Voor welke feiten enz…Met andere woorden : breng het echte krapuul in beeld.

Als zelfs de wagen van de Koning, met het staatshoofd in die auto -bewust- werd bekogeld dat is het duidelijk dat de Brusselse samenleving wordt geterroriseerd door niets of niemand ontziende crapuleuse onruststokers plunderaars en vandalen die ongetwijfeld allemaal een verborgen agenda hanteren !

Pas als dat alles systematisch zou worden toegepast kan je verwachten dat ook de samenleving niet langer alle Brusselse jongeren van vreemde herkomst bestempelt als krapuul !!

Standaard
Geen categorie

Verweven of verdwijnen

Rubberfabriek, Duitsland, industrie, verlaten, urbex | Verlaten huizen,  Abandoned buildings, Oude verlaten gebouwen

Nu ben ik al lange tijd geen lid meer van CD&V, trouwens van géén enkele politieke partij, maar kreeg deze dagen plots weer de cd&v nieuws brieven in mijn mailbox.

Ofwel werd een oud adressenbestand gebruikt, ofwel willen ze mijn aandacht vestigen op een zaak die mij verontrust. Een woordje uitleg over wat in die nieuwbrief staat en wat mij zo verontrust :

Als CD&V willen we op termijn een sterke binnenstad behouden. Dit is belangrijk voor tewerkstelling maar ook voor de leefbaarheid. Daarom ijveren wij ervoor dat de verschillende vormen van ondernemerschap ook in de kern aanwezig blijven. 
 Maar het is niet altijd gemakkelijk om ondernemingen in buurten en wijken te laten floreren.

Onze binnenstad kent nog verschillende oude industriële sites. Enkele hebben reeds een nieuwe invulling gekregen zoals Brepols (Turnova) en Atelfon-Foresco (Niefhout).

Er zijn echter heel wat sites die nog geen invulling hebben. Samen met vier andere steden in Vlaanderen kregen we subsidies om een verweefcoach aan te werven. Samen met deze coach en de buurt gaan  we aan de slag om te bekijken hoe we oude industriële sites kunnen omvormen tot gebieden waar kansen liggen voor nieuwe ondernemingen (van kantoren en winkels tot ambachten) en geïntegreerde woonprojecten.

Uiteraard is elke site uniek, zowel in samenstelling als in ligging. Bij het uitwerken van de plannen is het daarom belangrijk dat we samen met de verweefcoach, een goede verstandhouding blijven bewaken tussen de bedrijven, de buurt en de stad.
 
Voor Turnhout hebben we zo voorlopig 6 projectsites uitgewerkt die elk een ander economisch oogmerk hebben, nl:
–          de site Begijnendreef waar houthandel Jansen zat;
–          de site rond het stadhuis op de Grote Markt tussen de Warandestraat en de Gasthuisstraat;
–          de Le Bon site tussen de Gasthuisstraat en de Victoriestraat;
–          de site van Den Bond in de Korte Begijnenstraat;
–          de omgeving van Garage Deckx 
–          Smurfit Kappa aan de Steenweg op Mol.

Het zijn vooral deze twee laatst vernoemde sites die mijn bijzondere aandacht trekken. Noch garage Deckx, noch Smurfit Kappa (het vroegere Van Mierlo-Proost) zijn leegstaande sites.

Integendeel werken op beide plaatsen heel wat Turnhoutenaren !! Het is dan ook op zijn minst opmerkelijk te noemen dat deze twee sites vernoemd worden als oude industriële sites   Valt dit dan te begrijpen als dat deze ondernemingen op die plaats moeten verdwijnen ?!  

Trouwens, als dit zo is, op welke termijn dient dat dan te gebeuren en kunnen die ondernemingen het financieel aan om zich elders te vestigen ? Blijven die dan in onze stad actief enz. …  

Een nieuwsbrief opstellen en opsturen is één. Maar verduidelijking en duidelijkheid verschaffen over het waarom deze twee sites zijn opgenomen in de plannen is dan weer absoluut en dringend noodzakelijk.  

Tenzij het de bedoeling is dat een verweefcoach ook een verdwijncoach moet worden…      
Standaard
Geen categorie

Arbeid Adelt

Beleid heeft plannen voor Turnhout | Dré Wolput

Van hard te werken word je een nobeler, een beter mens. Aldus het gezegde. Maar dan moet je wel de kans hebben of krijgen om te werken.

Vacatures voor wie wel of niet

Als ik in de statistieken (Arvastat) ga kijken neem ik enkel de vacatures in aanmerking, die rechtstreeks aan VDAB werden gemeld. In het zogenaamde normale economische circuit èn zonder uitzendarbeid. Dat doe ik om dubbeltellingen -of zelfs meer- in het aantal vacatures te vermijden.

In dat opzicht waren er in Turnhout over het ganse jaar, 2.577 jobs in de aanbieding. Einde vorig jaar, tellen we in Turnhout 2.268 werklozen.

Geen scholing maar wel goede attitude

Voor 1.063 van deze vacatures werd geen enkele scholingsvereiste gesteld. Te verstaan als geen getuigschrift/diploma nodig. Maar, voor eender welke job is en blijft de attitude -houding en gedrag- van de werkzoekende wel erg belangrijk.

Denk daarbij aan het volgende : beleefdheid, collegialiteit, stiptheid kunnen en willen werken onder leiding, gezag en toezicht (ongeacht wie de leidinggevende is)

Vorige maand viel 50% van de werklozen onder de noemer laaggeschoold. In cijfers 1.145, of 74 meer dan in december 2019. Van deze groep zijn 558 werkzoekenden jonger dan 40 jaar. Wat toch wel  een behoorlijk groot èn jong arbeidspotentieel is. En toch zijn er in december nog steeds 108 van die jobaanbiedingen zonder scholingsvereiste, niet ingevuld.

Grote kloof, mismatch genaamd

Er kunnen redenen zijn van medische en/of psychische aard, waarom een werkzoekende niet kan worden gematcht in een job. Maar, naast het belang van een goede attitude is  ook het competetentieprofiel van werklozen belangrijk. Ik vertaal het eenvoudig in wat ken ik, wat kan ik en wat wil ik en wat wil ik bijleren. Vorig jaar suggereerde ik al aan de schepenen om werk te maken van het opmaken van die competentieprofielen, vooral dan voor de talrijke nieuwkomers in ’t stad. Zo kan je deze mensen versterken bij het solliciteren. Ik vraag me af of met die suggestie ook effectief al iets werd gedaan ?! 

Bij die nieuwkomers zorgt ook het gebrek aan kennis van het Nederlands, naast hun afkomst, voor een moeilijke toegang tot de jobmarkt.

Wat dat betreft heb ik toch ook wel wat vragen aan het beleid. Zo investeerde de stad ruim 1 miljoen in een nieuw Veldekenshof. Vooral ook met de bedoeling om nieuwkomers op te leiden tot een job in de horeca. Ondertussen was en is de horeca echter al een hele tijd gesloten. Wat is er ondertussen met deze mensen dan wèl gedaan ? Zijn die in een ander traject opgenomen ? Of heeft men gebruik gemaakt van deze lockdown om meerdere mensen de kans te geven op een snellere taalverwerving ?

Trouwens, wat die taalkennis betreft is het echt niet zo dat nieuwkomers het Nederlands zodanig goed moeten kennen dat ze een boek of zelfs een blog foutloos in het Nederlands kunnen lezen of schrijven…Een basiskennis lijkt me voor de meeste van die laaggeschoolde jobs voldoende.

Kortom, als je een werkzoekende een goede attitude kan bijbrengen, een minimaal competentieprofiel kan aanmaken en hij/zij een basiskennis heeft van het Nederlands, dan moet het -beter dan tot nog toe- lukken om die mensen  ook aan een job te helpen.

VDAB en OCMW, Ga nu eindelijk eens met werkgevers samenzitten, ga na wat zij van kandidaat werknemers verwachten, ga met uw werkzoekenden den boer op, maak doorgedreven werk van  arbeidsmarkt-buddies en dan ben ik zeker dat de cijfers van werklozen – zeker deze  die de zwakste positie hebben op de vacaturemarkt –  in onze stad zullen zakken !!

Standaard
Geen categorie

Aangenaam verrast

instuif en lekkere soep in Jamklub (dag van de armoede) | VZW Jong

Het nieuwe Turnhoutse stadslogo wat vrijdag ll werd voorgesteld krijgt heel wat kritiek te verwerken. Onterecht volgens mij, maar het is allemaal mensengoesting.

Zowel op mijn facebookpost als op mijn blog kwamen heel wat reacties. Meerderen spreken over weggesmeten geld, onverantwoorde uitgave in deze tijd maar vooral opmerkingen als men had het beter besteed aan de armen/armoede in onze stad.

Ik vind het verheugend vast te stellen dat er zovele mensen zijn die zich bekommeren om de armoede in onze stad. Een aangename verrassing zelfs. Maar of deze betrokkenheid bij de armoede, ook betekent dat er een sterk groeiend draagvlak is ? En of al deze mensen een petitie zouden starten of steunen om de stad te vragen een grote investering zoals -pakweg- de sporthal (12 miljoen) enkele jaren op te schuiven in de tijd ?! Om op die manier extra middelen vrij te maken voor armoedebestrijding, ondermeer als gevolg van de pandemie ?

Dat is wellicht een veel te euforische gedachte van mezelf.

Herstelplan Turnhout

Ik wil toch ook even herinneren aan het herstelpan wat de stad Turnhout begin juni vorig jaar lanceerde. Een investering van maar liefst 4 miljoen € in ondermeer 500.000€ voor cadeaubonnen voor elk gezin (20 of 25 euro) en een vermindering van de dienstenbelasting met 25%. Verder ook heel wat tegemoetkomingen voor de ondernemers in onze stad. https://www.turnhout.be/herstelplan-economie

Horeca en kappers

Ik kan de ondernemers in horeca en de kappers heel goed begrijpen dat ze liefst zo snel mogelijk willen heropenen. Een cafébaas wil volk zien in zijn zaak, wil pinten tappen en eten serveren. En een kapper wil echt wel met zijn handen in het haar zitten, maar dan vooral niet uit wanhoop.

Gelukkig heeft de overheid ook voor deze mensen financiële tegemoetkomingen voorzien. Zo ondermeer is er, voor wie volledig moet sluiten (uitgezonderd toegelaten takeaway) een (maandelijks) dubbel overbruggingsrecht voorzien (3.288 € bij gezinslast en 2.583 € voor een alleenstaande.

Sinds de nieuwe lockdown in het najaar is er ook nog het nieuw Vlaams beschermingsmechanisme. Dit omvat een premie van 10% op de omzet in een bepaalde periode in 2019. Niet dat de ondernemers hier rijk van worden en al zeker niet als de fiscus uw totale omzet in die periode niet kent… Vanzelfsprekend zijn deze maatregelen verlengd voor de periode van lockdown in 2021.

https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/vlaamse-steun-voor-ondernemers-coronavirus

Het is uiteraard veel beter dat iedereen zijn of haar zaak zo snel mogelijk mag heropenen. Goed voor de ondernemers èn goed voor de clientèle.

Al we ons allemaal houden aan de maatregelen en niet op reis gaan komt die heropening hopelijk ook snel dichterbij !

Standaard
Geen categorie

Logo is geen wapenschild

OCMW Turnhout | LinkedIn
BUGETVOORSTELLEN DIRECTIE SOCIALE ZAKEN WERKJAAR 2012
Eén lokaal welzijnsonthaal (Turnhout) - Het Nieuwsblad Mobile
Turnhout, Zorggroep Orion jobs, stages, opleidingen en organisatiegegevens  | Carejobs.be
OCMW Turnhout leidt anderstalige leefloners op tot magazijnier | Turnhout |  hln.be
Stad Turnhout | LinkedIn

Een echt Turnhouts -nieuw- logo

Wat u hierboven ziet beste lezers, zijn allemaal logo’s die worden/werden gebruikt door OCMW en de Stad Turnhout. Nergens in deze logo’s is een hert te bekennen. Ik heb ook nooit één opmerking over het ontbreken van het hert gehoord of gelezen over deze logo’s.

Wat is eigenlijk een logo ?

Een logo is een beeldmerk van een organisatie of merk dat wordt ingezet voor de herkenbaarheid van het merk in communicatie-uitingen. Een logo kan een zuiver grafisch symbool zijn, of bestaan uit tekst die op een onderscheidende manier is opgemaakt, of een combinatie hiervan.

Sinds 1/1/2019 zijn stad en ocmw één geheel met één gezamenlijk bestuur geworden en werd omwille daarvan een nieuw logo ontworpen en dat is dit

Geen fotobeschrijving beschikbaar.
Afbeelding kan het volgende bevatten: auto en buiten

Je kan dit mooi, geslaagd, lelijk, plagiaat of wat dan ook vinden. Dat is allemaal mensengoesting. Zelf vind ik het bijzonder goed geslaagd Maar wat ik niet kan of wil begrijpen is dat nu plots weer de vraag opduikt : waar is het hert gebleven ?

De discussie over het (ontbreken van het) hert is niet enkel een al jaren achterhaalde discussie. Het is bovendien een non issue discussie. Tenzij sommigen hiermee willen aangeven dat de Turnhoutse eigenheid verdwijnt in deze superdiverse stad… Zij vergissen zich echter, want Turnhoutser dan dit nieuwe logo kan het niet zijn. Blauw en wit -de stadskleuren- en de omgekeerde T die verwijst naar de speelkaarten(stad)…

En als antwoord op de kritieken dat dit weggesmeten geld is, dat de stad zelfs niet zou hebben…man, man, man toch. Met amper iets meer dan één (1) % te besparen op een sporthal die (minstens) 12 miljoen gaat kosten is ook de investering voor dit logo oké !!

Het Wapen Van Turnhout is géén café

Jarenlang was er een café, in de Victoriestraat, met de naam het wapen van Turnhout. Maar het èchte wapen van Turnhout is het heraldisch wapen van de stad. In dat wapen komt uiteraard het hert voor. Even kort de geschiedenis van dit wapen meegeven :

Turnhout ontving haar wapen voor het eerst in 1819, toen het huidige België nog deel uitmaakte van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden, waarbij men teruggreep naar een zeventiende-eeuwse zegel.[Reeds op de oudste zegels van de stad Turnhout uit de 13e eeuw vinden we een hert terug, hetgeen mogelijk verwijst naar het naburige jachtgebied Grotenhout. Het schild dat het hert draagt is het oudst bekende wapenschild van de Vrijheid Turnhout: zilver met een zoom van lazuur en drie palen van hetzelfde (hetgeen volgens kanunnik Jansen zou verwijzen naar de twaalfde-eeuwse heren van Turnhout, het huis Berthout van Berlaar). Het schild werd met een gouden markiezenkroon getopt, dat in 1994 werd geïnterpreteerd als hertogskroon.

De blazoenering van 1819 luidde:

Een schild van zilver beladen met een op een terras van groen springend hert in zijne natuurlijke kleur, hebbende om deszelfs hals, aan een band van rood hangende, een schild van zilver beladen met een paal van blaauw en gezoomd van hetzelfde. Het schild gedekt met een kroon van goud.

Ditzelfde wapen werd op 22 maart 1838, met volgende, nieuwe omschrijving, door de Belgische overheid bevestigd:

Wit koleur met eenen hert natuerlyk loopende op een heuveltje van groen koleur, draegende aen den hals by middel van eenen rooden lederen riem een zilveren wapenschild, met hemelsblaeuw borduersel waerop eenen lynregten pael van zulke kleur, het wapen gedekt met eene gouden kroon.— Besluyt N° 542. waerby het wapen der stad Turnhout bepaeld word

Het schild werd tenslotte in 1994 nog een laatste maal bij ministerieel besluit met nieuwe blazoenering (zie hieronder) herbevestigd.

De huidige blazoenering luidt als volgt:

In zilver een springend hert van natuurlijke kleur op een grasgrond met aan de hals, hangend aan een koord van keel, een schild van zilver met een paal en zoom van lazuur. Het schild getopt met een hertogskroon.

bron https://nl.wikipedia.org/wiki/Wapen_van_Turnhout

Turnhout blijft Turnhout

En dit prachtige wapen van Turnhout blijft uiteraard in zijn volle glorie bestaan !! Maar dit wapen is geen logo. Enkel een heraldische symboliek. Het zal zeker nog wel blijven verschijnen op bijvoorbeeld een trouwboekje

Standaard
Geen categorie

3e golf wegens schuldig verzuim

Foto's van opeengepakte passagiers op luchthaven Charleroi r... - Het  Nieuwsblad Mobile

Dat de coronabesmettingen rond deze tijd zouden stijgen was oh zo voorspelbaar. En nee, dit is niet de schuld van de scholen.

De nieuwsberichten liegen er niet om

*Besmettingen in Brussel stijgen met 50 procent, vooral door terugkerende reizigers. Meer dan een derde van alle terugkeerders (54.000) kwamen uit Brussel, en 11.000 van hen lieten een test uitvoeren. 347 daarvan of 3,1 procent testten positief.

*Uit de besmettingscijfers van terugkerende reizigers blijkt dat vooral terugkeerders uit Midden- en Oost-Europa in hoge mate besmet bleken. Tot 13% kwam besmet terug van daar. “Er was een zeer gegronde reden om de quarantaine verplicht te maken https://wolput.com/2021/01/08/risicos/

De kans dat dit alles uitgroeit tot een derde golf, waarbij  geplande ingrepen en opnames nogmaals zullen worden uitgesteld is dan ook zeer waarschijnlijk !!

Het verdomde is dat dit had kunnen worden vermeden. Duidelijk niet door te waarschuwen om niet op reis te gaan in de Kerstvakantie. Integendeel zelfs !!

Voor heel België vulden net geen 150.000 mensen die terugkeerden uit een rode zone een Passenger Locator Formulier in tijdens de kerstvakantie. 33.000 van hen lieten een test uitvoeren, waarvan er op hun beurt 999 of 3 procent positief testten. Voor alle duidelijkheid : de talrijke reizigers hebben geen enkele wet overtreden. Wat niet verboden is mag !!

De overheid had eenvoudigweg alle (niet noodzakelijke) reizen naar het buitenland moeten verbieden. En kom nu niet af met het flauwe excuus, als was het een paraplu met gaten, dat dit op Europees vlak moest worden geregeld. Toen enkele dagen voor Kerstmis bleek dat er een erg besmettelijke variant tekeer ging in het VK, kon De Croo op zijn eentje en op enkele uren tijd beslissen dat de grens dicht moest !!

Maatregelen als het invullen van het PLF formulier en (niet-controleerbare) quarantaine zijn slechts doekjes voor het bloeden. Trouwens in Vlaanderen zullen lokale besturen pas vanaf volgende dinsdag effectieve controles op hey naleven van quarantaine kunnen doen.

En de parlementsleden van de meerderheid zijn blijkbaar al helemaal niet bezig met wat de regering (niet) doet. Zij besteden hun energie liever aan het kapittelen van de rechtse oppositie als ‘het virus van de haat’ (Rutten en Calvo)

Maar laat me duidelijk zijn beste leden van de regering en van de meerderheid. Als er een 3e golf komt is dat te wijten aan een niet genomen maatregelen om het virus buiten te houden.

Ondertussen mogen kappers en horeca nog wat langer op hun honger en tandvlees blijven zitten. Net als de clientèle trouwens.

De terechte hoeraberichten over de versnelde vaccinatiestrategie kunnen noch mogen dit schuldig verzuim verdoezelen !!

Standaard
Geen categorie

Risico’s

Bouclier de coronovirus, Triangle d’avertissement, Danger, Point de Danger - Photo de Allemagne libre de droits

Het was even schrikken toen ik deze morgen mijn digitale gazet opende. Uit de besmettingscijfers van terugkerende reizigers blijkt dat vooral terugkeerders uit Midden- en Oost-Europa in hoge mate besmet bleken. Tot 13% kwam besmet terug van daar. “Er was een zeer gegronde reden om de quarantaine verplicht te maken”, zegt biostatisticus Geert Molenberghs (UHasselt en KU Leuven). (GVA https://www.gva.be/cnt/dmf20210107_97839527 )

Als ik dat lees gaan mijn bekommernissen in de eerste plaats naar de Oost-Europese arbeidsmigranten die in de Corsendonk-appartementen naast onze deur verblijven. Ik heb dan ook onmiddellijk contact genomen met de huisvestingsverantwoordelijke. Uit hun antwoord blijkt dat degene die, ondanks het verbod van het uitzendbureau, wel op vakantie zijn geweest niet meer terug keren.

Er worden voorlopig geen nieuwe medewerkers meer uit andere Europese landen aangenomen, uitgezonderd mensen die al langere tijd in België en/of Nederland aanwezig zijn.

Deze nieuwe medewerkers worden door een interne verpleegkundige eerst getest d.m.v. een sneltest en gaan vervolgens in quarantaine, waarna ze na afloop van de quarantaine periode nogmaals getest worden alvorens aan het werk te gaan.

Voor alle huidige bewoners geldt het feit dat er vanuit de werkgever reeds sinds begin December de verplichting geldt om deze sneltest af te nemen.

Dagelijks worden ook alle medewerkers bij aanvang dienst gecontroleerd op hun lichaamstemperatuur, en bij eventuele verhoging van deze temperatuur of bij andere lichamelijke klachten gaan deze medewerkers direct 10 dagen in quarantaine.

Er is geen enkele reden om aan dit antwoord te twijfelen. Trouwens gaat het hier ook om een te controleren en op te volgen groep van Oost-Europese arbeidsmigranten (voornamelijk Polen en Roemenen)

Grotere ongecontroleerde groep

Maar daarmee is uiteraard het risico van uit Oost-Europa ingevoerde besmettingen, voor onze stad helemaal niet van de baan. Volgens de bevolkingscijfers van 1/1/2010 woonden in Turnhout 1.555 Roemenen en 228 Polen. In deze cijfers zijn uiteraard die verblijven van Corsendonk en andere seizoenarbeiders NIET inbegrepen. Deze aantallen zijn het afgelopen jaar zeker aangegroeid zodat je mag uitgaan van minstens 2.000 Roemenen en Polen bij het begin van 2021.

Als nog maar 1/4 van hen naar hun thuisland zou zijn geweest tijdens de Kerst- en nieuwjaarsperiode, waarvan wellicht ook maar een beperkt gedeelte (de meesten zijn met de auto gereisd) bij terugkomst ook effectief getest werd…dan kom je al snel op een potentieel van zowat 100 (en wellicht nog meer) nieuwe besmettingen waarbij de quarantaineplicht niet is toegepast. Bovendien mogen controles daarop ten vroegste vanaf 11/1 worden ingezet.

Ik mag hopen dat de stedelijke overheid, via eventuele contactpersonen in deze gemeenschappen, er toch in gelukt om één en ander op te volgen. En datzelfde geldt mogelijk ook voor andere gemeenschappen waarvan ik momenteel over geen cijfers beschik.

Standaard
Geen categorie

Make democracy and America, great again

Afbeelding kan het volgende bevatten: mensen die muziekinstrumenten bespelen, oceaan, fiets, nacht, drinken, bloem, strand, scherm, lucht, water, buiten en eten

Met de terreuraanslagen op onder andere de Twin Towers in Amerika, op 11 september 2001 (9/11) had ik het gevoel dat de 3e wereldoorlog was losgebarsten.

Met de bestorming door Trump-aanhangers van hat Capitool in Washington, op uitdrukkelijke vraag en aanvuren van zittend president Trump, heb ik het gevoel dat een burgeroorlog is losgebarsten in Amerika.

Wel onze regering

Bij de regeerverklaring van De Croo op 1 oktober daagde de VB-fractie op met mondkapjes waarop onmiskenbaar ‘niet mijn regering’ te lezen stond. “Een ondubbelzinnig gebaar van ons onophoudelijk verzet tegen deze anti-Vlaamse regering”. Aldus deze partij op hun website.

Ondertussen zag je op de sociale media steeds meer profielfoto’s opduiken met dezelfde slogan als banner op die foto. Alhoewel dit bij veel mensen kan overkomen als een onschuldig iets, is het wel klaar en duidelijk dat het VB door deze actie en stellingname duidelijk de parlementaire democratie in ons land verwerpt. Wat onschuldig lijkt zou ook wel eens erg gevaarlijk kunnen worden…

Stop het gezeur over witte konijnen

Ik neem een reactie die ik deze ochtend heb gelezen op facebook, integraal over :

wel dan denk toch dat er iets meer aant handje is dan “democtatisch verkozen” Biden te zijn. Hier in belgië is het zelfs nog erger. Hier zit er ene op den post volksgezondheid die niet eens op een kieslijst gestaan heeft 😂😬 DOE DA IN EENDER WELK LAND EN GE WORDT GELYNCHED..

Het is wel duidelijk dat de brave man niets afweet van wat het presidentieel systeem in Amerika eigenlijk betekent. Om te beginnen is de uitvoerende macht een exclusiviteit voor de president, zonder enige verantwoording aan de wetgevende macht.

Bovendien beslist de president autonoom over wie hij aanstelt als minister en wie hij eventueel ook de laan uitstuurt. Of betrokkenen op een lijst hebben gestaan is absoluut niet aan de orde

Ik verkies overduidelijk ons systeem waarbij al dan niet een wit konijn kan opduiken als minister. Dat is trouwens een fenomeen van alle tijden. Ook bij de samenstelling van de kandidatenlijsten bij verkiezingen.

Voor de nieuwe en wettelijk verkozen president Joe Biden en het congres wacht nu een ongelofelijk belangrijke en zware opdracht.

Maak de democratie en Amerika opnieuw groots !

Standaard
Geen categorie

Je kan maar beter gaan doppen…

Durf jij je hoofd boven het maaiveld te steken? - YouTube

We weten ondertussen allemaal dat er mensen zijn die helemaal niet geloven dat covid 19 een dodelijk virus is. De non-believers corona, zeg maar. Er zijn uiteraard ook de anti-vaxxers en verder zijn er mensen die zich absoluut niet willen of zullen schikken naar de coronamaatregelen.

Ach, we weten dat en het heeft dan ook geen zin hiermee in discussie te gaan. Zelf hebben wij al lang besloten voorzichtig te zijn en de regels zo goed als mogelijk op te volgen. Alle anderen laat ik graag in hun waan van het grote gelijk.

Sommigen beweren dat de coronacrisis zorgde -en dat zal blijven doen- voor meer samenhorigheid en solidariteit onder de mensen.

Wat dat betreft heb ik echter zeer sterke twijfels. Neem nu die doodsbedreigingen, al dan niet gepaard gaande met een Hitlergroet, tegen viroloog Marc Van Ranst.

Een niet onaanzienlijk deel van de Vlamingen laat zich in deze crisis te vaak van zijn beste slechtste kant zien. Namelijk al wie zijn hoofd ook maar enkele millimeter boven het maaiveld laat zien, ongenadig afmaken. De reacties op sociale media die te lezen zijn in verband met die doodsbedreigingen aan Van Ranst zijn van een onvoorstelbaar laag en onmenselijk allooi. Gewoon walgelijk !! Ik schaam mij in hun plaats !!

Je kan maar beter gaan doppen denk ik soms…

Turnhout

Trouwens, over doppen gesproken, bij deze ook enkele cijfers over de Turnhoutse werkloosheid.

Met 2.268 werklozen in december zijn er dat 43 meer dan in november. Waar we over gans 2019 -gemiddeld- 2.163 werklozen hadden stijgt dat gemiddelde  in 2020 naar 2.315, +152 of ruim 7% meer.

Wat de origine betreft, steeg het aantal Belgische werklozen op één jaar met +99 tot 1.106. Bij de werklozen van vreemde origine kwamen er 85 werklozen bij, totaal nu = 1.162

Bij de Nederlanders noteren we een sterke stijging van maar liefst 20%  (van 160 naar 199)

Werklozen van Aziatische origine, (waaronder Afghanistan, Irak en Syrië) kennen een lichte daling van 317 naar 306 terwijl deze uit Afrika (zoals Marokko, Somalië en Ghana) stijgen van 314 naar 332 werklozen.

Van al deze werklozen in onze stad woont een belangrijk deel -843- in het centrum. Dat aantal stijgt zo van 770 naar 843…

Over de scholingsgraad van de Turnhoutse werklozen kon u eerder alle gegevens vinden in de blog  https://wolput.com/2021/01/03/hedde-gij-werk-voor-mij/

Bron : https://arvastat.vdab.be/

Standaard