Geen categorie

Onthutsend

Huurhuis helpt koopwoning | EVS - Europese Vastgoed Service B.V.

We kennen allemaal wel het gegeven van mensensmokkelaars die vluchtelingen, voor een flinke smak geld, op weg helpen naar Europa, naar België ook.

Dat die mensensmokkelaars veelal ook nog uit dezelfde gemeenschappen komen als de vluchtelingen is ook een gekend gegeven. Zo staan in de zaak Mawda ook twee Irakezen terecht wegens mensensmokkel. Dank zij een undercover onderzoek van Yves Delepeleire, voor De Standaard, komen we nu ook te weten dat zich een gelijkaardig gegeven voordoet op de huurmarkt.

‘Hoe vluchtelingen op zoek naar een woning worden gepluimd’ is het thema , van de uitgebreide podcast die je kan beluisteren op de website van DS. En daarbij kwam ik tot onthutsende vaststellingen.

Snel een woning zoeken

Wat is het gegeven : van zodra een vluchteling een erkenning verkrijgt, krijgt hij nog 2 tot 4 maanden tijd om een woning te zoeken, en na deze tijd moet hij het asielcentrum verlaten.

“Begin er maar aan in een land dat je nauwelijks kent en waarvan je de taal niet spreekt. Gelukkig zijn er ex-landgenoten die willen helpen. Maar ze vragen er geld voor. Soms veel geld.” Aldus Delepeleire in DS.

Uit zijn onderzoek is gebleken dat er nogal wat makelaars actief zijn, uit dezelfde gemeenschap als deze waar de vluchtelingen vandaan komen. Dit zijn uiteraard géén echte, erkende makelaars !

Veel vluchtelingen beweren dat zij, gezien hun leefloonsituatie, bij die echte makelaars op een muur botsen waar ze niet doorheen geraken. Verder zouden zij ook te weinig taalkennis hebben, zich niet kunnen beroepen op een netwerk en weinig afweten van burgerorganisaties die hen ook kunnen en willen helpen.

De stiel leren als vrijwilliger

En zo komen ze dan meestal via sociale media -want dat kennen ze wel allemaal- bij die malafide makelaars terecht. Vaak uit dezelfde gemeenschap waardoor er ook géén sprake is van een taalkloof. Dergelijke praktijken zouden zich voordoen over het hele land. Zo had de journalist zelfs contact met iemand die aanvankelijk als vrijwilliger bij het CAW vluchtelingen hielp op de woningmarkt maar nu, tegen betaling, op eigen benen werkt als makelaar.

En uiteraard is deze hulp niet gratis maar dienen erkende vluchtelingen altijd een ferm bedrag te betalen. 350 € zou daarbij eerder een ondergrens dan een bovengrens zijn.

Een vaststelling is ook dat nogal wat erkende vluchtelingen snel geneigd zijn om van woning te veranderen. Ook via dergelijke malafide makelaars. Daarbij verbreken ze hun bestaande huurovereenkomst waardoor ze ook nog eens de huurwaarborg kwijt zijn. En opnieuw makelaarsloon moeten betalen.

Zo is er sprake van iemand die tot 3 keer toe via zo’n hulp een andere woning heeft gevonden en daarna zelf maar aan -betaalde- woonbemiddeling is begonnen…

Er zouden ook makelaars actief zijn in die kringen die enkele tientallen woningen ‘in portefeuille’ hebben en 3 tot 4 keer/week iemand aan een woning  helpen…

Gevangen in een vicieuze cirkel

Een en nader werpt toch wel wat vragen op zoals ‘waarom botsen erkende vluchtelingen bij de officiële makelaars op een muur’…wat toch, als dat zo is, je reinste discriminatie zou zijn.

Er zijn dus best nogal wat verhuurders die wel willen verhuren aan deze mensen, maar niet via een erkende makelaar. Zo hoeven zij ook géén makelaarsloon te betalen maar draait de huurder er wel zelf voor op. Maar de vraag naar de woonkwaliteit dringt zich in deze ook wel op !!

Van waar komt dan het geld waarmee vluchtelingen hun makelaar kunnen betalen zelfs wanneer ze al enkele keren een huurwaarborg hebben gerateerd. Werken die allemaal ‘ergens in ’t zwart’ ?

En zo zijn er ongetwijfeld nogal wat vluchtelingen die een flink pak geld hebben betaald aan mensensmokkelaars en nu nog eens gepluimd worden, door eigen volk, op de huurmarkt.

Hoe dan ook dringt zich hier heel wat actie op van zowel erkende makelaars, OCMW’s, burgerinitiatieven en overheden om deze praktijken aan banden te leggen.

De podcast kan je beluisteren op de website van DS https://www.standaard.be/cnt/dmf20201203_96863307?utm_source=standaard&utm_medium=social&utm_campaign=send-to-a-friend

De uitgeschreven versie staat vandaag ook op de webiste, maar wel achter een betaalmuur https://www.standaard.be/cnt/dmf20201204_97930980

Standaard
Geen categorie

Op de tonen vanVivaldi

Luister naar het Gratis Vivaldi Klassiek Muziek kanaal. Ontspannende online  Muziek met de Calm Radio App. Luister naar Gratis Kalme en Ontspannende  Muziek online met Calm App

Goed twee maanden besturen ze dit land. De coalitie tussen liberalen, groenen, socialisten en christendemocraten, maar deze laatsten enkel langs Vlaamse kant.

Voor mezelf maak ik volgende vaststellingen :

*De regering kwam bijna uitsluitend in het nieuws in het kader van corona. Voorlopig is het dus in de eerste plaats een corona-regering

*De communicatie daaromtrent was duidelijker en eenvoudiger dan bij Wilmès

*Premier Alexander De Croo en alle andere ministers, ook die van de deelstaten worden duidelijk overvleugeld door Frank Vandenbroucke. Die zijn communicatie was veelal erg belerend. Vandenbroucke is èn intellectueel èn géén teamspeler !!

*Met de aankondiging dat ons land vanaf 5 januari zal beginnen met vaccineren, maakte de premier duidelijk dat hij de leader of the band is, of toch wil zijn…

*In de zogenaamde main stream media, de politiek correcte media dus, was nog geen enkel onvertogen woord te horen of te lezen over Vivaldi

*De Vlaamse democratische oppositie, NVA dus zit voor die media, in de hoek waar de klappen vallen. Telkens als Bart De Wever zijn mond opendoet, brengt met dat onmiddellijk in verband met het feit dat NVA in de Vlaamse regering toch de Minister-President in eigen rangen heeft. Vooral  politicoloog Carl Devos, ligt daarvoor bijna altijd op vinkenslag.

Een eigen smoel

Maar dat is meteen ook de Achilleshiel van zowel de NVA als federale oppositiepartij en van Jambon als Vlaamse leider en in die hoedanigheid ook deelnemend aan het federaal overlegcomité.

Dè uitdaging voor deze partij is mijn inziens immens groot maar bij een goede ordening ook wel haalbaar. Vlaanderen en zijn regering laten schitteren de volgende 3 jaar en als partij niet wegdeemsteren. Maar vooral ook zich niet laten uitdagen, opjagen door extreem-rechts. Meer dan ooit zal NVA moeten werken aan een duidelijk en aantrekkelijk profiel.

Misschien moeten enkele NVA topfiguren als Peter De Roover en Theo Francken, minder aanwezig zijn op de sociale media. Twittergewijs hebben zij steeds meer de neiging om op elke slak zout te leggen. Op langere termijn zou dat wel eens dodelijk kunnen worden voor henzelf en hun partij…

Vivaldi hier, Vivaldi daar

En dan is er ook nog dit : in Doorbraak vraagt Bart Maddens, ook al een politicoloog, zich af of Vlaanderen in 2024 ook een Vivaldi-coalitie zal krijgen ?

De vier Vivaldipartijen hebben in het Vlaams parlement, samen 62 zetels (19 CD&V, 16 Open Vld, 14 Groen en 13 sp.a). Dit is precies de helft en dus één te weinig voor een absolute meerderheid. Sp.a haalde 13 zetels en N-VA 35. Dat komt omdat de laatst toegekende zetel in de kieskring Antwerpen ‘zweefde’ tussen die twee partijen. Een tijdlang leek het erop dat die naar de sp.a, zou gaan. Finaal is die echter bij N-VA terecht gekomen, maar dat was uitermate nipt. Met 238 stemmen extra had sp.a die zetel gehaald, ten nadele van N-VA. Dat is extreem weinig op een electoraat van 1.314.809 kiezers.

Of dit in 2024 zal gebeuren, een Vivaldi meerderheid, hangt uiteraard in de eerste plaats van de kiezer af. Maar vooral ook van volgende drie factoren

*of de Vlaamse regering, onder leiding van Jan Jambon, de komende drie jaar een betere koers zal rijden dan de afgelopen periode. Met een èchte sterke Jan !

*of de NVA sterk zal staan op eigen benen met een eigen smoel en niet het VB zal achterna hollen

*of de federale regering, bijvoorbeeld inzake migratie en asiel, een beleid zal voeren wat de verdere opgang van extreem-rechts in Vlaanderen, aan de ketting legt.

Bovendien zijn er in 2024 ook gemeenteraadsverkiezingen. Wat hierboven staat geschreven is dus ook van enorm belang op lokaal vlak !

Standaard
Geen categorie

Netwerken ! Werkt dat ?!

Mobiele Telefoon, Smartphone, Toetsenbord, App

Hoe organiseren we hulpverlening in een steeds diversere stad? Dat is het thema van een netwerkdag die schepen van Welzijn Kelly Verheyen (sp.a) organiseerde.  

Digitale netwerkdagen zijn saai, zo schreef de journalist van dienst in zijn gazet. Zelf versta ik dat eerder als : er valt weinig nieuws te rapen. Maar dat zal ik wellicht verkeerd begrijpen.

In de plaats schreef hij een verhaal over de 22 jarige, in Turnhout geboren Noreen Muhammad. “Over diversiteit en de stad weet ze alles” aldus de gazet.  Ze heeft Pakistaanse ouders maar “Ik leef in twee identiteiten,” aldus Noreen.

Verloren tijd

In mijn vorig leven als bijblijfconsulent van het ACV, diende ik ook regelmatig netwerkdagen bij te wonen. Het zal wellicht aan mezelf gelegen hebben maar heel vaak dacht ik na zo’n dag : wat heb ik hieruit geleerd, wat kan ik hiermee doen in mijn job en was dit geen verloren tijd. Ondertussen heb ik al bijna 10 jaar geen netwerk meer, toch niet werkgerelateerd.

Maar dat belet me niet om regelmatig suggesties te doen aan het beleid. Vooral dan hulpverlenend gericht naar integratie op de arbeidsmarkt.

Weinig mogelijkheden

Maar terug naar deze netwerkdag inzake hulpverlening in een steeds diverser Turnhout. Er zijn toch wel een aantal bepalende factoren die een lokaal bestuur NIET in handen heeft.

*Om te beginnen en niet in het minst : het aantal migranten en (erkende) asielzoekers die zich hier vestigen. De stad kan of mag niemand weigeren als hij/zij zich wil laten inschrijven in de bevolkingsregisters.

*En hoe meer migratie je in een stad hebt, hoe groter ook de volgmigratie in het kader van de gezinshereniging. Dit brengt ook een grote druk mee op de huisvesting. Als een erkend asielzoeker gehuisvest is in een kleine studio, maar via  gezinshereniging + 3, 4 of meer mensen naar Turnhout laat komen… Dan is die studio uiteraard niet langer geschikt en doemt zo het probleem op om voor dit grote gezin een degelijke en kwaliteitsvolle woning te vinden.

*Heel wat vluchtelingen maken deel uit van een groot gezin of willen, zoals dat in hun meestal Afrikaanse cultuur past, hier een groot gezin stichten. Dat brengt dan weer mee dat er een hoog aantal geboortes zijn in Turnhout in een kansarmgezin, waarbij het in 80% gaat om een niet-Belgische moeder.

*De groep kinderen en jongeren in het onderwijs, waar het Nederlands niet de thuistaal is, groeit gestaag aan

*Het aandeel van Niet-Belgen in de werkloosheid is al enkele jaren met zo’n 52% groter dan het aantal Belgische werklozen

*Het aantal leefloongerechtigden blijft groeien. En het aandeel van niet-Belgen is ook daar bijna 50%. Bovendien groeide het aantal LL bij de groep niet Belgen op 5 jaar tijd met bijna 300 %.

De enige, ècht efficiënte vorm van netwerken in hulpverlening is en blijft een fusie in de stadsregio. Maar dat idee is blijkbaar alweer en opnieuw verwezen naar de Griekse kalender !!

Standaard
Geen categorie

Zo en niet anders ! Basta

Federale regering in de bres voor huisartsen

Voor het eerst sinds de coronacrisis, heb ik nu toch twijfels bij de meest recente -corona- beslissingen van de federale overheid. In tegenstelling tot de deugmedia –deze nemen alles wat de Vivaldisten verkondigen, zonder enige vraag of commentaar over- ben ik niet langer geneigd om alles wat deze overheid beslist zomaar klakkeloos goed te vinden

En nee, ik ben geen non-believer wat covid 19 betreft. Maar als ik hoor en lees dat volgens Frank Vandenbroucke de sluiting van niet-essentiële winkels, niet echt van belang was omwille van besmettingen. Maar vooral om een schokeffect te veroorzaken… Dan ben ik blij dat iemand als Bart De Wever deze uitspraak op de korrel neemt. Maar dat zijn er weer opnieuw die deugmedia die deugminister Somers uitnodigen om de federale SP.a collega te verdedigen.

Als ik hoor en lees dat binnenlandminister Annelies Verlinden (CD&V) komt vertellen dat je wel in je tuin mag feesten met 4 mensen, maar dat die niet via je huis naar die tuin mogen…dan vind ik dat ongelofelijk ABSURD en DOM. Want je (dienstencheque) poetsvrouw/man mag wel elke week 4 of meer uren voorzien van emmer, dweil en stofdoek doorbrengen onder hetzelfde dak…

Maar de tandem De Croo-Vandenbroucke is er duidelijk ééntje van zo en niet anders. Basta !!

Na het schokeffect terug open

Vanaf 1 december mogen alle winkels terug open. Maar : de steden en gemeenten zijn wel zelf verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat dit volledig coronaproof zal verlopen. En als het te druk is de winkels te (laten) sluiten !!

De zoveelste corona-opdracht voor burgemeesters en politiekorpsen. Naast het toezicht op de (correcte) mondneuskapjesplicht. Naast het toezicht op het naleven van de nachtklok. Naast het toezicht, vermijden en stilleggen van steeds meer lockdown-feestjes…

Los van de vraag hoeveel van die coronaboetes, opgelegd via de Gas-ambtenaar of via een rechter, NOOIT zullen worden betaald, is de vraag hoeveel bijkomende opdrachten onze politiemensen, onze steden en gemeenten nog aankunnen.

Is er nog ruimte over om uw stad/gemeente te besturen buiten deze coronamaatregelen ? Is er nog ruimte om niet corona-gerelateerde activiteiten zoals criminaliteit aan te pakken en/of te voorkomen. Is er nog ruimte om het verkeer te controleren op onder andere overdreven snelheid

In Turnhout zijn er enkele winkelhotspots. Zo zijn er twee langs de Steenweg op Gierle/Ring (Pelckmans, Action, Media markt, E5 Mode, Decathlon… en het XXL winkelpark) Verder aan de Nieuwe kaai en uiteraard de winkels in het centrum.

Het zal weer heel wat inzet vergen van zowel stadspersoneel als van de politie om te doen wat de federale overheid van hen verwacht. Maar vaak zal het ook weer zijn om de ‘vuil commisses’ te doen. Zoals mensen terechtwijzen als ze niet voldoende afstand bewaren. Of hun mond-neuskapje niet (correct) dragen. Of om mensen terug naart huis te sturen als een winkel moet sluiten wegens te druk. En om boetes uit schrijven waar en wanneer nodig.

Meer dan corona-burgemeester

Nu heeft deze stad, onder leiding van Burgemeester Paul Van Miert de voorbije maanden aangetoond de coronacrisis goed aan te pakken. Dank zij de tomeloze inzet van het stadspersoneel en de politie.

En ook nu weer zullen zij alles zeilen bijzetten om te doen wat van het verwacht word. Hopelijk komt er volgend jaar opnieuw tijd en ruimte om ook met andere bestuurszaken in de belangstelling te komen. Anders is de kans groot dat onze burgemeester en zijn college de Turnhoutse geschiedenis ingaan als de coronaburgemeester en -college.

Maar laat ons vooral ook allemaal samen onze eigen verantwoordelijkheid nemen. Dan zal deze eindejaarsperiode, ondanks alle beperkingen, voor iedereen  toch nog een positieve noot betekenen in een ellendig jaar

Standaard
Geen categorie

Ouder worden-mag het nog ?

Waarom sporten en bewegen goed is voor ouderen | De oplossing als uw trap  een obstakel wordt.

Vandaag 66j geworden. Dus nu al een vol jaar met pensioen. Die overgang verliep geruisloos, vermits ik al sinds 1/10/2011 met brugpensioen was. Ik ben toen en nu dus ook niet in een zwart gat gevallen.
Trouwens heb ik leeftijd altijd al een relatief begrip gevonden.

Maar dit jaar is -meer dan ooit- gebleken dat leeftijd vooral een arbitrair risico-begrip is.

65+ als probleemgroep

Omwille van covid 19, zijn alle 65+ plotsklaps een risicogroep geworden. En datzelfde begrip werd dit jaar ook uitdrukkelijk gehanteerd inzake griepvaccins. Alhoewel ik mij al vele jaren een griepprik laat geven (sinds mijn periode bij Philips al) bleek dit jaar,dat ik terzake zelfs voorrang kreeg om het vaccin aan te kopen. Want behorende tot de risicogroep.

Het lijkt wel alsof ouder worden louter een ballast, een risisco is voor de samenleving. 65+ worden niet langer gedefinieerd als een groep mensen, die 20% van de bevolking uitmaken. Nee, het is een probleemgroep blijkbaar. Een risicogroep. En we weten allemaal dat risico’s, in economische termen, zoveel mogelijk moeten worden vermeden, uitgesloten zelfs of minstens geneutraliseerd. En laat me eerlijk zijn, dat geeft me géén fijn gevoel…

Ouderenrechten

U zal zich ook nog herinneren dat in het voorjaar, enkele experten opperden om versoepelingen tot te staan…behalve voor 65+ !! Naar aanleiding hiervan reageerde Johan Leman nogal gepikeerd maar terecht dat niet alle 65+ kwetsbaar zijn. Hij vroeg om een nieuw commissariaat  dat de rechten van ouderen beschermt en hen een stem geeft, vindt Johan Leman.

Ik stuurde hem een mail om hem te feliciteren met zijn reactie en om te melden dat ik graag wilde meewerken. Alhoewel hij me beloofde me op de hoogte te houden… Mijn antecedenten (voorgeschiedenis) zullen niet goed genoeg zijn. Want ondertussen werd door tien Vlaamse, ongetwijfeld eminente en deskundige ouderen, met de juiste achtergrond, een  voorstel uitgewerkt voor de oprichting van een ouderenrechtencommissariaat.

Goed om weten is ook dat bij de tweede corona-golf aanvankelijk vooral jongeren besmet werden en in een ziekenhuis dienden te worden opgenomen.

RVT-ellende

Vele jaren geleden, ik was toen nog jong en behoorde niet tot een risicogroep, was ik samen met vele ACV militanten op een betoging in Brussel. En was daar ook voorzien van een megafoon. Toen we in de Wetstraat het BAC-gebouw passeerden riep ik samen met vele anderen voor ons pensioen vandaag en morgen zal BAC wel zorgen…jawadde…

Het is allemaal anders gelopen wat BAC betreft. Maar de beelden over de ellende in de rust- en verzorgingstehuizen ingevolge corona, de hartverscheurende beelden van vele bejaarden die verplicht werden tot vereenzaming. Of die zich in hun ziek worden of stervende zijnde zelfs niet mochten laten bijstaan door hun geliefde of kinderen…deze beelden blijven me bij.

Amnesty International maakte een uiterst kritisch rapport over de toestand in Vlaamse woonzorgcentra tijdens de eerste coronagolf. De mensenrechten van de bewoners in verschillende woonzorgcentra zijn fundamenteel geschonden, is de krasse conclusie. Het gaat over gebrekkige basisbescherming, sociale isolatie en zelfs verwaarlozing.  

Ondertussen is er een nieuw akkoord voor het personeel in de rust- en verzorgingstehuizen. Een meer dan terechte loonsverhoging ook, samen met de intentie van meer handen aan het bed.

Maar dat geeft uiteraard geen antwoord op de vraag hoe ouderenzorg naar de toekomst toe in Vlaanderen zal worden aangepakt en verbeterd ! Kleinschaliger bijvoorbeeld.

En de Vlaamse regering rept ook nog steeds met geen woord over het stopzetten van verdere privatisering van (ouderen)zorg. Men zou kunnen beginnen met te onderzoeken of er een verschil is  inzake aanpak covid19, wat betreft : bescherming, inzet aantal personeel, overlijdens enz. …tussen de privé- en openbare ziekenhuizen.

Wat mij betreft kan noch mag zorg een economisch doel hebben. Niet in de RVT’s en ook niet in de ziekenhuizen !! De mens, de patiënt moet ten allen tijde centraal staan !!

https://wolput.com/2015/08/21/zorg-een-zaak-van-leven-en-dood/

Maar we moeten wel beseffen dat meer loon en meer handen ook gaan verrekend worden in de kostprijs van een RVT-verblijf. De betaalbaarheid ervan  zal daarbij steeds meer een heikel gegeven worden.

Corona heeft onze samenleving duidelijk opgedeeld in groepen. Jongeren die aan de alarmbel trekken omdat ze vereenzamen. Omdat ze vinden dat ze niet worden beluisterd. Daarnaast de ouderen, 65+, al dan niet in een RVT verblijvend…maar wel een afgebakende risicogroep. Tenslotte de actieve bevolking die ten allen tijden/prijze moeten zorgen dat onze economie blijft draaien en uiteraard ook alle mensen die het beste van zichzelf blijven geven in de zorg !

Ondertussen blijven wij -coronagewijs- nog steeds erg voorzichtig en hopen dat de nood aan opvang in een  rust en verzorgingstehuis nog een hele tijd van ons verwijderd mag blijven.

Standaard
Geen categorie

De Slimste mens

Justice Scales and books and wooden gavel : Stockfoto

Net als vorige jaren is De slimste mens hèt paradepaardje van TV zender ‘Vier’. Met kijkcijfers boven het miljoen. Zelf kijk ik nauwelijks naar 30% van de uitzendingen. Maar wat ik dan zie en hoor, is altijd wel even amusant, zeker wat de juryleden betreft.

Zo heb ik ook de uitzending gemist waarin een filmpje werd getoond + vraagstelling rond de transgender formatie van wie nu als Sam Bettens door het leven gaat.

Er is hierrond, als ik de pers mag geloven, een hele kwestie ontstaan. Zo werd Sam, enkele keren als een zij bestempeld en werd bovendien zijn vorige naam ook nog eens gebruikt.

Met dank aan VIER

Ik heb er alvast mijn persoonlijke woordenschat mee kunnen verrijken. Zo wat betreft de term misgenderen (zij die nu een hij is een zij noemen of omgekeerd) en het gebruiken van iemands deadname (zijn of haar vroegere naam) Ik weet zeker dat veel van mijn lezers deze begrippen nu ook voor het eerst lezen !

Of deze ophef door velen dan wel door enkele werd veroorzaakt. Ik vermoed heel sterk dat het slechts enkelingen betreft die aan het twitteren zijn gegaan. Ik ben alvast verbaasd van de zééér lange tenen die sommigen toch wel blijken te hebben. Temeer omdat Sam er zelf niet zo zwaar aan tilt…

De ophef lijkt me dan ook eerder een kwestie van de pers, waarbij ze zich beter eerst zouden afvragen of hunnen tamtam, de aanvaardbaarheidsfactor van de LGBTQ-gemeenschap wel ten goede komt… (LGBTQ = lesbian, gay, bisexual, transgender. … LGBTQ met de Q voor queer of questioning (twijfelend). 

Intentieprocessen

Deze week is ook het proces ‘Mawda’ begonnen. Ter herinnering, Mawda is de peuter die samen met haar ouders en andere transmigranten in een busje van mensensmokkelaars gepropt zaten. Bij de achtervolging door de politie, waarbij een schot werd gelost werd Mawda dodelijk geraakt.

En ook dezer dagen werd bekend dat het parket van Brussel niemand zal vervolgen voor de dood van Adil (19). De jongen uit Anderlecht stierf bij een aanrijding met een anoniem politievoertuig, nadat hij op zijn scooter vluchtte voor een coronacontrole. En zoals verwacht vraagt mensenrechtenadvocaat Alexis Deswaef eist een tegenexpertise.   https://www.hln.be/brussel/agenten-niet-voor-rechter-voor-dodelijke-aanrijding-adil-19-advocaat-vraagt-bijkomend-onderzoek~a41fc63c/

Ik kan me, in beide zaken, echt niet van de indruk ontdoen dat het hier niet enkel gaat om justice pour Adil of Mawda. (rechtvaardigheid). Deze zaken zijn volgens mij vooral ‘opgehitst en  aangegrepen’ door de liga voor de mensenrechten om intentieprocessen te voeren. Voor hen is het duidelijk -zelfs al zijn of worden er tig-aantal expertises uitgevoerd- dat Barbertje (lees politie) moet hangen.

Dat geeft mij niet echt een goed gevoel, laat staan dat ik er een justice for all gedachte in kan terugvinden.

Standaard
Geen categorie

Ertoe doen

Er zijn belangrijke zaken, minder belangrijke en zaken die er helemaal niet toe doen in het leven. Het is ook echt niet mogelijk om aan alles evenveel of zelfs uitzonderlijk veel belang te hechten.

Waar ik en samen met mij heel veel mensen wel enorm veel belang aan hechten is de zorgsector. In al zijn aspecten. Als covid 19,  minstens één positief effect heeft, dan is het wel die terechte en algemene aandacht voor die vele duizenden die in de zorg werken.

In dat opzicht is het akkoord met de zorgsector in Vlaanderen dan ook wel een overeenkomst die ertoe doet. Eindelijk zou ik zeggen. Nu maar hopen dat er ook voldoende mensen bereid gevonden worden om die zorgsector ook mee te versterken. Voor meer handen aan het bed.

Ik wil ook  niet wegcijferen dat dit akkoord er ook toe doet voor de Vlaamse regering zelf. Ook hier zou ik zeggen : eindelijk ! Vlaams Minister President Jambon en zijn collega Minister Beke liggen al een hele tijd onder vuur. Zowat de hele coronacrisis lang zeg maar.

De vraag wie al die (corona) maatregelen, net als dit akkoord uiteindelijk zal betalen doet er natuurlijk ook toe, maar wordt gewoon vooruitgeschoven. Alhoewel ieder van u het antwoord op die vraag uiteraard al wel kent !

Abortuskwestie

Wie er NIET toe doet in de abortuskwestie, is CD&V. Als Ecolo zijn zin doordrijft om deze heikele kwestie toch nu al aan de agenda te zetten. Dan kan CD&V dit zelfs niet tegenhouden. Zij zijn immers in zetelaantal overbodig en in Vivaldi gestapt als nog minder dan een schaamlapje, om de Vlaamse minderheid een beetje minder…minderheid te maken…

Bloggen

Waar ik ook enorm blij mee ben is de vaststelling dat mijn blog op wolput.com er steeds meer toe doet. Vorig jaar klopte ik af op iets meer dan 43.000 bezoekers. Ik verwachtte voor dit jaar  toch nog 5.000 bezoekers extra. momenteel tel ik voor 2020 al ruim 56.000 lezers,  een toename met maar liefst 13.000. En we hebben nog iets meer dan een maand te gaan.

Ikke blij natuurlijk. Want dat betekent dat heel veel mensen, wat ik in die blogs neerschrijf, ook weten te waarderen. Veelal gaat het dan ook over informatie die niet aan bod komt in de gewone media.

Geen zatte zever

Het correcte en officiële cijfermateriaal wat in mijn blogs aan bod komt wordt door sommigen aangegrepen om te stellen dat ik aan allochtonen-bashing doe. Dan moeten ze mij eens aantonen hoe en waar.  Of heeft men liever niet dat dit -nogmaals- officiële cijfermateriaal via mijn blog toegankelijk is voor iedereen die het wil weten ? In dat geval heb ik voor die mensen maar één goede raad : mijn blogs niet lezen !!

Het zijn mijn talrijke lezers die maken dat ik nog wel een tijdje wil volhouden. Veel van hen delen ook mijn blogs na publicatie, waarvoor dank. Want voor het overige heb ik eigenlijk geen ondersteuning, behalve dan with a little help from my friends. En dat doet er dan ook toe !!

Standaard
Geen categorie

Cijfers een draai geven

Integratie van het OCMW in de gemeente — Sociaal.Net

In één van mijn vorige blogs ben ik ingegaan op de socio-economische impact van corona in onze stad. Ondermeer wat de cijfers inzake gedeeltelijke werkloosheid ingevolge corona betreft. https://wolput.com/2020/11/17/turnhout-zwaar-gepakt/

Ik wil daar ook graag de cijfers inzake leefloon aan toevoegen en ben mij ook in die statistieken gaan verdiepen. Daarbij kwam ik tot enkele eigenaardige vaststellingen. Vooral dan hoe aan deze cijfers blijkbaar een draai wordt gegeven.

*In april -midden de eerste lockdown- waren er in Turnhout 211 leefloners (LL) meer, +11%, dan einde 2019

*Ben ook even gaan kijken naar de laatst gepubliceerde overheids-statistieken, met name de periode augustus 2019 tot en met juli 2020.  Dan zijn er 1073 LL , of 24,O2 per duizend inwoners. Met dit cijfer staat Turnhout aan de kop van de provincie Antwerpen.

Hoe kan dat

En nu komt de eigenaardigheid : als ik voor de periode 8/19 – 7/20 de MAANDCIJFERS erbij neem, dan kom ik aan een gemiddelde van maar liefst  2.006 LL. Per duizend inwoners betekent dat -44,33 ll, of bijna het dubbele…Hoe kan dat ?

Het wordt echter nog eigenaardiger als ik dezelfde oefening doe voor Oud-Turnhout. Daar komt het globale cijfer op 46 LL of 3,37/duizend. Maar met de cijfers per maand gerekend zijn het er maar 28,25…dus minder dan wat het globale cijfer op de kaarten weergeeft…of 2,O6 per duizend  inwoners. Opnieuw de vraag : hoe kan dat ?

Nog meer cijfers

*Nu we toch in de cijfers zitten wil ik je graag nog wat meer details geven over onze stad. Zo om te beginnen de samenstelling volgens nationaliteit. Let op, het gaat wel degelijk om de nationaliteit en NIET om de herkomst. Wie naast de Belgische nog een andere nationaliteit heeft, is dus bijgeteld bij de Belgen. Het betreft de cijfers op basis van het maandgemiddelde

In de periode 8/19-7/20 tellen we zo -1015- Belgen in LL; 808 niet EU in LL en 183 EU in LL (totaal 2006)

5 jaar geleden (periode 8/14 – 7/15) waren de cijfers als volgt : 941 Belgen LL: 255 niet EU en 120 EU. (totaal 1.316)

Bron : https://stat.mi-is.be/nl/dashboard/ris_cities?menu=map

Standaard
Geen categorie

Er zijn geen no-go zones

Logo van de politie | Lokale Politie Denderleeuw / Haaltert

Zoals de Sint elk jaar met veel bravoure declameert dat er géén stoute kinderen zijn, zo verklaarde een Brusselse korpschef aan de VRT dat er in Anderlecht géén no gone zones zijn. Staande op het Lemmensplein in Anderlecht -een zeer gekende hotspot voor drugdealers-, vlogen de eieren wel om de man heen…

Onze ministeriële excellenties zijn dezer dagen vooral bezig met beleidsverklaringen en het geven van interviews. Als gevolg daarvan hebben zij wellicht geen tijd om de Brusselse politionele gebeurtenissen op te volgen.

Speciaal voor Annelies Verlinden (Binnenlandse zaken); Vincent Van Quickenborne (justitie) en Sammy Mahdi (migratie) lijst ik in deze blog een aantal zaken op uit het Brusselse, die in één enkele week, de pers hebben gehaald. In willekeurige volgorde

  • 3 agenten gewond bij coronacontrole in Elsene; *politievrouw krijgt klappen (van een illegaal) bij cornacontrole in Sint-Joost. Illegaal werd vrijgelaten; *vrouw valt uit raam van 5e verdiep in Elsene, tijdens lockdownfeestje. Politie stond juist klaar om het gebouw binnen te gaan.; *Omstaanders proberen arrestatie te verhinderen in Jette. 16 personen opgepakt; *Politie opnieuw aangevallen bij interventie in Jette; *In Elsene betrapt politie inbrekers die met tassen vol gereedschap uit garage kruipen. De mannen zijn gekend bij de politie. 36j verdachte –illegaal– heeft 7 diefstallen gepleegd en is gekend voor 30 feiten. 27j, illegaal gekend voor 10 feiten waaronder 2 diefstallen. Een 26j illegaal pleegde al 41 strafbare feiten waaronder 11 diefstallen; *Agent krijgt klappen van man zonder mondmasker. Agent in ziekenhuis, dader na verhoor vrij; *VRT interviewt op het Lemmensplein in Anderlecht –gekend als hotspot voor drugdealers– , de korpschef van de zone Brussel-Zuid. Terwijl deze korpschef verklaart, dat er géén no gone zones zijn, krijgen hij en de VRT ploeg eieren naar hun hoofd gegooid…Diezelfde korpschef verklaarde ook nog : een relschopper roofde uit een stukgeslagen combi een dienstwapen waarmee hij in de lucht schoot. Hij werd hiervoor veroordeeld en kreeg hiervoor -amper- 200 uren werkstraf. We moeten ons toch eens afvragen of dit een goed signaal is.

Enkele politieke reacties : De Ecolo burgemeester van Elsene meent dat dergelijke incidenten zich overal voordoen maar krijgt meer mediatieke en politieke aandacht als ze in Brussel gebeuren. (nvdr : en dus is er volgens de man niet veel aan de hand…)

PS’er en minister-president Vervoort zal zich geen burgerlijke partij stellen bij geweld tegen de politie en is bovendien van mening dat hij zich niet heeft uit te spreken over de incidenten want de onderzoeksdiensten doen hun werk. (nvdr : wat voor een hol vat is die man eigenlijk…)

Annelies, Vincent en Sammy : in deze politionele bloemlezing over één week, zit meer eten en drinken dan in al jullie beleidsverklaringen samen. Twijfel en talm dan ook niet langer maar go go go in al die poltiezones en het parket aldaar. Stop met misdadige illegalen vrij te laten rondlopen en zorg dat er echte eenheid van commando komt. Want als dat ergens in ons land nodig is, dan is het absoluut wel in het Brusselse gewest !!

Standaard
Geen categorie

Spookshoppen

Slechte Slogans: Het Shoppend Hart van Turnhout

Er hangen donkere, financiële, wolken boven E5 mode en A.S. Adventure. Beide ketens hebben ook een vestiging in Turnhout. Meer zelfs, A.S. Adventure verhuist naar Turnova. Als die donkere wolken boven A.S. Adventure uitlopen in een plensbui, komen er mogelijk zelfs twee grote panden leeg te staan. Eentje op De Merodelei en het nieuwe pand op Turnova

Fingers crossed dat dit NIET zal gebeuren.

Leeglopende winkelstraten

Het gaat al enkele jaren slecht in de retail (detailhandel) Getuige daarvan de al enkele jaren aanslepende leegstand in de Turnhoutse winkelstraten. De coronacrisis en de sluiting van de niet essentiële winkels, zowel in het voorjaar als nu sinds 1/11 zal voor veel zaken de doodsteek betekenen.

Ondertussen boomt de online verkoop, zelfs in die mate dat het Belgische overheidsbedrijf Bpost het niet meer aankan. Van de zowat 500.000 pakjes/dag gaan ze 5% (25.000/dag) niet meer bij de koper aan huis leveren. En Bpost is slechts één speler op die markt. Je kan in Turnhout bijna nergens meer komen zonder een wagen van post.NL te kruisen. Of er staat er wel eentje ergens ongelukkig geparkeerd. En er zijn nog heel wat andere aan-huis-leveranciers actief. Bpost moet opletten dat ze zichzelf niet uit die markt prijzen.

En ja, je kan dan een debat opzetten over de ruimere maatschappelijke kost van heel dit onlinegebeuren…maar wees maar zeker : deze trend is onomkeerbaar !!

Funshoppen of spookshoppen

Zelf ben ik een grote liefhebber van funshoppen. Door de winkelstraten of een shopping-centrum struinen, tussendoor een koffie en/of een hapje nuttigen…je kan er mij altijd toe verleiden.

Maar, sinds half maart zijn wij nog slechts in één echt Turnhoutse,  heren-kledingwinkel  geweest. Want door alle -terechte- coronamaatregelen zoals het mondneuskapje, een verplichte wandelrichting, afstand bewaren, een beperkt aantal klanten tegelijk in de zaak enz…werd winkelen eerder een opgave dan een belevenis.

En toen we het toch nog eens waagden om naar Wijnegem Shopping te gaan, draaiden we, bij de vaststelling dat er héél veel auto’s geparkeerd stonden, meteen terug. We zijn dan maar, coronaproof, krieken met frikandellen gaan eten bij de Trappisten.

Er is goede hoop dat we covid 19 , via een vaccin, binnen niet al te lange tijd, zullen kunnen bedwingen. Zodat we kunnen terugkeren naar het normale leven, zoals we dat in het begin van dit jaar nog kenden.

Op dat ogenblik zal ook de economische schade worden opgemeten. In de retail, maar evenzo in de horeca.

En dan is het maar de vraag of het funshoppen van vroeger nog zal bestaan. Als corona zware gevolgen heeft voor de retail en horeca en als het online-shoppen op dezelfde hoogte blijft zoals nu het geval…dag zou het wel eens meer op spookshoppen kunnen lijken…zoals nu in deze tweede lockdown, Turnhout ook wel een spookstad lijkt te zijn.

Ook wat dit betreft, fingers crossed want anders is de kans groot dat één van mijn guilty pleasures zal verdwijnen

Standaard