Geen categorie

Koopkracht ècht beschermen

Beste lezers van mijn blog,

Ik heb er eerder reeds op gewezen dat de indexering een geweldig mooi en goed instrument is, maar…het beschermt je koopkracht maar gedeeltelijk.

Om die koopkracht wèl efficiënter te beschermen doe ik in een brief aan de Minister van pensioenen en aan de Minister van financiën het voorstel om bij elke indexaanpassing eveneens de belastingschalen te indexeren, zodat de belastinginhouding op het pensioen hetzelfde blijft.

Lees even mee in mijn brief :

Geachte Mevrouw Lalieux,

Geachte Heer Van Peteghem,

De bewering dat de automatische indexkoppeling, de beste bescherming is voor de koopkracht -hoe belangrijk ook- is echter maar ten dele waar.

Sta mij toe dit aan te tonen op basis van mijn eigen pensioen.

*December 2020 had ik recht op een bruto-pensioen van 2.241,19 €, netto = 1.734,62 €

*Mei 2022 is het brutobedrag van mijn pensioen ingevolge indexaanpassingen verhoogd tot 2.425,94 €, netto = 1.830,5 €

Bruto is mijn pensioen verhoogd met 184,75 €…waarvan ik netto ‘maar’ 95,88 € krijg uitbetaald.

Immers is de inhouding ZIV gestegen met 6,56 €

De solidariteitsbijdrage verhoogd met 3,7 €

En de fiscale inhouding verhoogd met 78,61 €

Totaal verhoging inhoudingen = 88,87 €

Met andere woorden, van de toegepaste indexverhogingen is er een voorafname van 48% door de overheid en blijft er maar 52% over om mijn koopkracht te beschermen…

Het lijkt mij aangewezen om bij elke indexverhoging ook de belastingschalen te indexeren. Eventueel tot een te bepalen plafond. In dat geval zou de koopkracht effectief tot -bijna- 100 % beschermd worden.

Ik kijk met belangstelling uit naar uw antwoord.

Met vriendelijke groeten,

Dré Wolput

Turnhout

Standaard
Geen categorie

Turnhout ligt ondersteboven

Ja, ik weet het, je kan geen omelet bakken zonder de eieren te breken. Maar dat neemt niet weg dat het feit dat Turnhout nu al maanden wordt omgewroet, bij steeds meer mensen op hun zenuwen werkt

De grootste stoorzender in onze stad is ongetwijfeld de aanleg van het glasvezelnetwerk Fiberklaar.

In onze buurt (Loechtenberg) zijn ze nu al meer dan een halfjaar bezig. Al die tijd neemt de aannemer tientallen parkeerplaatsen in, maakt wekenlang van woonerven woonwerven, neemt momenteel 1/3 van de parkeerplaatsen in op de stedelijke parking Loechtenberg enzovoort…

Al die tijd ook racet er wel iemand rond, door de straten en pleinen met een kraan, de ene keer geladen met alle soorten en kleuren zand, de andere keer dan weer met een pallet straatstenen.

Hij zwiert dan over de hoofden heen van de mensen die de greppels graven, opnieuw moeten dichtdoen, stoepen herleggen…enzovoort. Maar NIEMAND van hen draagt een helm.

Ze organiseren omleidingen naar believen zoals in de Spoorwegstraat waar sinds enkele weken het autoverkeer maar in één richting mag rijden, van het station naar de Gierlesteenweg.

De omleiding die ze hebben aangegeven gaat dan via de Patriottenstraat, Kruishuisstraat en Molenstraat om zo nog een stukje Spoorwegstraat te volgen tot aan de rotonde…

Maar vandaag moet ik dan vaststellen dat ook op dat stukje geen verkeer meer door mag richting rotonde. Met als gevolg dat ieder die de omleiding moet volgen gewoon rondjes aan het draaien is…

Ik kan me niet van de indruk ontdoen dat er te weinig tot geen toezicht is van de stad, op de wijze waarop deze ploeg tewerk gaat.

Ondertussen zijn er aan de Oostkant van de stad ook nog belangrijke en noodzakelijke rioleringswerken aan de gang…met een hoop verkeersellende tot gevolg…maar hopelijk in de toekomst géén wateroverlast meer ! https://www.hln.be/turnhout/stad-wapent-zich-tegen-wateroverlast~a62c3467/?fbclid=IwAR2XN7afAtm2sDUAJOBTWzkNi9it0C8rMnoKOOsh0tKQgZmVgxg5WS4yRLI

Kortom, mede door het (tè) droge weer en de aanhoudende wind, stoebert het in onze stad in zowat alle straten. En dat is erg vervelend, ambetant èn irritant, ook in niets te vergelijken met het stedelijk Stoeberfestival waar Turnhout en omgeving op zal worden vergast, einde juni.

https://www.hln.be/turnhout/stad-viert-drie-dagen-feest-met-muziek-en-foodtrucks-een-volks-en-gratis-festival~a7774ef6/?fbclid=IwAR0ocLLNvp6h8vATR2CyMjR_zhpHMCk7WEdq-PvnQPhxTxdEN1CtCwtzaQM

Standaard
Geen categorie

40.000…nieuwe Belgen

Vorig jaar verkregen –38.342– niet-Belgen, de Belgische nationaliteit. 21.624 van hen wonen in Vlaanderen.

Wie zijn ze, van waar komen ze ?

Eén derde van hen had een Europese nationaliteit. Van deze 12.800 wonen er 7076 in Vlaanderen. Zo waren er 1.006 Nederlanders waarvan de grote meerderheid (914) in Vlaanderen. Dat zal wellicht niemand verwonderen.

Bijna 2.000 Roemenen -1.923- waarvan 1.021 in het Vlaamse landsgedeelte, 1.044 Polen waarvan 716 bij ons.

Uit Azië afkomstig, mogen 9.783 inwoners zich voortaan Belg noemen. Het gros van hen afkomstig uit Syrië 3.287; (2507 in Vla); 1817 uit Irak (1.415 in Vla); 1.412 Afghanen (1.201 Vla) en 388 uit Irak (314 Vla)

Deze cijfers tonen duidelijk aan dat een heel groot gedeelte van de asielzoekers uit Azië, die zich sinds 2015 in ons land aandienden, in Vlaanderen zijn gehuisvest.

Het Afrikaanse continent leverde 11.545 nieuwe Belgen op. Van hen een minderheid in Vlaanderen (4.822) maar vooral woonachtig in het Brusselse gewest.

De grootste groep zijn, met 3.611 van Marokkaanse herkomst (1.441 in Vlaanderen) gevolgd door 1.223 inwoners uit de DR Congo (377 Vla); 1.176 uit Kameroen (272 Vla) en 777 uit Guinee (194 Vla)

De top 5 ziet er als volgt uit : 1 = Marokkanen met 3.611 (1.441 in Vl); 2 = Syriërs met 3.287 (2.507 in Vl) 3 = Roemenen met 1.923 (1.021 in Vl); 4 = Irak met 1.817 (1.415 in Vl); 5 = Afghanen met 1.412 (1.201 in Vl)

Zodra de cijfers bekend zijn van hoeveel inwoners en van welke herkomst, uit onze stad de Belgische nationaliteit verkregen, zal ik deze blog met die gegevens aanvullen.

Marva : ’t is zo goed hier in Vlaanderen te leven

Standaard
Geen categorie

Verwarrend parkeren

Als ik in mijn buurt slechts een klein blokje rondwandel, merk ik dat ik in liefst -3- (drie) verschillende parkeerzones terecht kom.

Zo is het stuk(je) Vlamingenstraat tussen de H.Hartstraat en de Jacob Smitsstraat, ingedeeld in zone 2. (Een automobilist moet trouwens de Jacob Smitsstraat volgen, wegens een paaltjesversperring in de Vlamingenstraat !)

Behalve een graspleintje van 3 meter, is het naast de Vlamingenstraat, dan weer zone 3 (parking Loechtenberg)

En als ik op het einde van de Vlamingenstraat (welgeteld 70 meter voorbij de Jacob Smitsstraat) kom, dan is dat weer zone 4, zoals in de Emiel Verreesstraat.

Via de Jacob Smitsstraat (zone 2) stap ik naar de Kruishuisstraat en zie dat die ganse straat, tot aan de Patriottenstraat, helemaal zone 2 is.

Maar, in die Kruishuisstraat kan je een eindje voor je in de Patriottenstraat komt, ook naar de Emiel Verreesstraat, en dat is dan weer zone 4. Deze straat loopt trouwens evenwijdig met de 70 meter verder gelegen Jacob Smitsstraat. (wat dus zone 2 is)

Dit rondje afwandelen neemt minder dan 5 minuten in beslag, maar heeft wel 3 verschillende parkeerzones.

Mij komt het allemaal erg verwarrend en onlogisch over

Standaard
Geen categorie

Stop fiscale discriminatie

Fiscale discriminatie – vreemde nummerplaten

Ik zie in onze stad steeds meer wagens rijden met een buitenlandse nummerplaat. Dat dit allemaal bezoekers zijn aan onze stad, lijkt me echter weinig waarschijnlijk.

Temeer omdat ik ook steeds meer die vreemde nummerplaten opmerk, geparkeerd in onze woonstraten. Niet voor enkele uren, maar zelfs zeer langdurig.

Wat dat betreft vermoed ik dan ook dat het meestal over bewoners gaat die in onze stad zijn gedomicilieerd. En dan is -voor zover mijn kennis reikt- het rijden met een buitenlandse nummerplaat verboden. Behalve de voorziene uitzonderingen.

Bovendien worden deze bestuurders/bewoners ook gefaciliteerd door de stad, vermits zij blijkbaar ook recht hebben op een -gratis- bewonersparkeerkaart voor hun buitenlandse nummerplaat !

Ik ben de mening toegedaan dat dit een aanhoudende, vooral fiscale, discriminatie betekent. Deze bewoners betalen immers géén verkeersbelasting in ons land. Bovendien worden hun voertuigen ook niet onderworpen aan een jaarlijkse -verplichte- autokeuring.

Ik verzoek u dan ook met aandrang de nodige actie te ondernemen om deze discriminatie weg te werken.

Ik vraag me ook af hoe de politiediensten met deze zaken omgaan ? Hanteren zij een bepaalde gedoogperiode ? Zo ja voor hoelang ? Worden er acties ondernomen om dit allemaal te controleren en te verbaliseren ?

Ik zou nog kunnen begrijpen dat een bewonerskaart  op basis van een vreemde nummerplaat wel kan, maar dan ook voor een korte en afgebakende periode. Bijvoorbeeld 15 dagen.

Maar zoals het nu is, lijkt het allemaal op een niet gecontroleerde wildgroei.

De straten teruggeven aan de bewoners…allemaal goed en wel maar dan wel op voorwaarde dat alle bewoners ook helemaal conform zijn met de wet- en regelgeving inzake nummerplaten !

Ik kijk met bijzondere belangstelling uit naar uw reactie,

Dré Wolput   11 mei 2022    Turnhout

Standaard
Geen categorie

Tegenwerkende krachten

De cijfers liegen er niet om : onze stad Turnhout blijft kampen met véél te hoge werkloosheidscijfers !

Veel werklozen, veel openstaande vacatures…arbeidsbemiddelaars als VDAB, OCMW, Interimkantoren lukken er maar niet in om die twee uitdagingen aan mekaar te knopen. https://wolput.com/2022/05/05/falend-beleid-2/

Nochtans is het meer dan ooit noodzakelijk om alle krachten te bundelen. Of men pakt dit probleem aan met vereende krachten, of het probleem zal blijven bestaan !

Maar dat is nu alweer het probleem in Turnhout.

Nog maar twee maanden geleden ondertekende schepen Luc Op De Beeck, namens de stad een samenwerkingsovereenkomst met het innovatiecentrum WERK.

Provincie Antwerpen, VDAB, stad Antwerpen en stad Turnhout samen het Innovatiecentrum Werk in gang, een labo voor matchinginstrumenten dat op creatieve wijze werkzoekenden verbindt met de vele openstaande vacatures.

Met het initiatief zetten de partners volop in op out-of-the-box projecten, testcases en vernieuwende tewerkstellingsprojecten die hiervoor een oplossing moeten bieden. https://www.made-in.be/kempen/innovatiecentrum-werk-pakt-in-samenwerking-met-turnhout-krapte-op-de-arbeidsmarkt-aan/

Wapperen met 700.000 euro

Schepen Stijnen komt nu met een oproep gericht aan bedrijven, HR-bureaus en organisaties in Turnhout. Hebben zij een originele aanpak in het activeren van werkzoekenden? Willen ze een inclusieve selectiemethode testen? Willen ze drempels tijdens de opleiding op de werkvloer wegwerken? Dan kunnen ze een project indienen. https://www.made-in.be/kempen/wie-heeft-een-originele-aanpak-voor-het-activeren-van-werkzoekenden/?utm_source=MIK&utm_medium=nieuwsbrief&utm_campaign=daily

Daartoe trekt hij de schuif van het projectencentrum open waar nog zowat 700.000 € lag te rusten

Eigenaardig toch alweer. Twee schepenen, bovendien van dezelfde partij (CD&V) die, blijkbaar los van elkaar, een quasi identiek project lanceren, met een tussenpauze van amper twee maanden !!

Breng dit alstublieft samen onder één noemer. Want het zal enkel met vereende krachten zijn dat de uitdagingen waarvoor Turnhout staat, met succes kunnen worden aangepakt !

Standaard
Geen categorie

Naar beneden donderen…

Dat is wat CD&V doet, zoals blijkt uit De Stemming, een onderzoek in opdracht van VRT en De Standaard. Uitgevoerd bij 2.064 Vlamingen door de universiteiten van Brussel en Antwerpen, onder leiding van Stefaan Walgrave (UA) en Jonas Lefevere (VUB). De steekproef vond plaats tussen 14 en 31 maart.

Het was al enige tijd aangekondigd maar dit onderzoek geeft duidelijk aan dat CD&V veel van zijn kiezers is verloren. Daardoor is de politieke relevantie van deze partij eveneens zeer sterk ingekrompen. Tot nog 8,7% van de Vlaamse kiezers.

Beke moet Coens volgen

Wat mij betreft is deze put zeker niet enkel de schuld van ontslagnemend voorzitter Coens. Wel heeft hij veel te lang zijn Vlaams minister Wouter Beke in bescherming genomen terwijl die de fouten maar bleef opstapelen. Zoals recent nog maar eens wat het dossier van de kinderopvang betreft. https://www.demorgen.be/nieuws/maat-voor-niks-in-onderzoekscommissie-kinderopvang-expertencomite-kan-nergens-op-antwoorden~b177cddf/

Voor Sammy Mahdi, die zich als nieuwe voorzitter kandidaat stelt, is dit een elegante uitweg uit zijn ambt, waar hij maar géén grip krijgt op asiel en migratie ! https://wolput.com/2022/04/24/sammy-de-messias-voor-cdv/

De punten van de jury

Wat zijn de resultaten van de recente De Stemming en wat waren de resultaten in 2019. Ik zet er ook even naast hoe in de stad Turnhout werd gestemd voor het Vlaams parlement. Dit in 2019, nu 3 jaar geleden.

Vlaams Belang = 22,9% wat 18,5% was in 2019. Turnhout stemde toen 22,9% voor het VB.  NVA = 22,4% wat 24,8% was in 2019, terwijl Turnhout in dat jaar 24,9% voor NVA stemt.

Vooruit = 15,5% wat 10,2% was in 2019, jaar waarin Turnhout 13% stemde voor deze partij. Open VLD = 10,2% waar ze in 2019 nog 13,1% scoorde. Turnhout  had maar 7,4% over voor open VLD.

Groen = 9,4% wat 10,1% was in 2019. Turnhout stemde toen zelfs 11,3% voor groen. PVDA = 9,2% wat 5,3% was waar Turnhout in 2019 7,3% voor PVDA heeft gestemd.

CD&V tenslotte = 8,7% wat bij de verkiezingen in 2019 nog 15,4% was maar in onze stad al flink wat minder was met 11,3%

Wat ik voorstel

Wouter Beke moet ook ontslag nemen en dus Coens volgen naar de uitgang. Als kandidaat-voorzitter nu al zeggen dat Beke moet blijven is een totaal fout en onverstandig signaal van Mahdi !! Laat Servais Verherstraeten zijn plaats innemen op het asieldossier. Deze heeft een stevige juridische achtergrond, wat enorm belangrijk is op een departement als asiel  èn hij heeft ook beleidservaring.

Om Beke te  vervangen zijn er zeker bekwame CD&V parlementairen ter beschikking

Standaard
Geen categorie

Arm, rijk, en…Engie !

Een feestje bouwen…dat is wat party king Vincent Van Trier (39) deed toen hij deze week in het huwelijksbootje stapte, wat meteen, hét societyevent van het jaar werd. 

https://www.hln.be/antwerpen/party-king-met-een-kort-lontje-wie-is-vincent-van-trier-de-man-die-het-societyhuwelijk-van-het-jaar-hield~ab6f1f55/

De hoorn des overvloeds was veel te klein om alles wat dit feestje te bieden had, te bevatten. Rijke mensen doen wel eens rare sprongen.

Een winstcijfer met veel nullen

Waar mijn grijze haren echter helemaal van ten berge rijzen, is de kwestie Engie-Electrabel.

Zij maakten in 2021 maar liefst 3,4 miljard euro winst. Een cijfer met heel veel nullen 3.400.000.000. https://www.standaard.be/cnt/dmf20220504_97748460

Als je weet dat Engie in België 1,4 miljoen klanten heeft, waarvan ruim de helft ook aardgas afneemt van Engie; betekent dat een winst van ruim 2.400 €/klant. (of bijna 300 € per inwoner van België)

Als gevolg van de liberalisering van de energiemarkt in 2OO3 (onder Verhofstadt) kwam Electrabel volledig in Franse handen. Dat Engie vandaag ook nog eens 1,4 miljard euro van die winsten overmaken aan het Frans moederbedrijf, is dus eigenlijk een cadeautje van Verhofstadt.

Volgens de regering Verhofstadt zou, door de liberalisering van de energiemarkt de concurrentie stijgen en zouden de prijzen dalen. Vandaag is België…een van de duurste landen inzake kostprijs energie !!

https://www.demorgen.be/nieuws/de-regering-wikt-electrabel-beschikt~b4f31ecd/

De Vivaldi-regering, met de groene energieminister Tinne Van der Straeten bezwoer onder druk van meerderheid en oppositie in de Kamer ondertussen dat Vivaldi “achter de winsten in de energiesector zal gaan, over alle technologieën heen”, en dat die integraal gebruikt zullen worden “om de energiefacturen van onze burgers en bedrijven te verlagen”

De kans dat zij, met behalve wat peanuts, van een kale reis naar Frankrijk zullen terugkeren is erg groot !!

Standaard
Geen categorie

Falend beleid

Als ik de werkloosheidscijfers in Turnhout bestudeer, over een langere termijn, kom ik tot de conclusie dat ALLE arbeidsbemiddelaars -VDAB, OCMW, INTERIMKANTOREN…- hebben gefaald in hun aanpak !!

Sta me toe dit met cijfers te onderbouwen.

Situatie in maart 2018

2.588 werklozen. 874 van hen zijn dan al langer dan 2 jaar werkloos. Zo maken ze 34% uit van het totaal. De laaggeschoolden -1.167- maken 45% uit en het aantal werklozen van Belgische origine (1.319) is dan 51%. En de categorie niet-inzetbaar op langere termijn = 218 of 8,4%

Situatie in april 2022

2.151 werklozen. 909 werklozen die +2 jaar werkloos zijn en zo al ruim 42% uitmaken van de gehele groep…  1.082 zijn ingedeeld bij laaggeschoolden (=50,3%) en het aantal werklozen van Belgische origine (981) maakt nog maar 45% uit… Het aantal niet-inzetbaar op langere termijn is dan  verdubbeld tot 16,6% (358)

Concreet

Sinds maart 2018 verminderde het aantal werklozen van Belgische origine met ruim 25% (1.319 – 981 = -338)

Het aantal van niet Belgische origine nam af met minder dan 8% (1.269 – 1170 = -99)

*Zowel in effectieve aantallen als in aandeel binnen de groep werklozen, nam het probleem van langdurig werklozen (+2 jaar) ernstig toe.

*De verhouding tussen het aantal Belgische en niet-Belgische werklozen neemt steeds grotere proporties aan. Net zoals het aantal niet-inzetbaar op langere termijn.

*Enkel het laaghangend fruit (lees : kortdurende werklozen) kreeg en krijgt nog kansen op een job. Zo verminderde het aantal werklozen die minder dan één jaar werkloos zijn met -326 en het aantal dat tussen één en twee jaar werkloos is met -108.

*Arbeidsbemiddelaars moeten dringend werk maken van het meten van de inzetbaarheid van werklozen en het opmaken van een competentiefiche en een opleidingsplan voor werklozen die al langer werkloos zijn.

*werkgevers moeten zich meer en beter openstellen voor werklozen van vreemde herkomst.

Update 9/5/22 : einde april staan er in Turnhout 606 vacatures open, waarvan 252 waarvoor géén enkele studievereiste werd gesteld…Er is werk en er zijn veel werklozen in onze stad

Niet-inzetbaar op lange termijn: werkzoekenden die omwille van bepaalde redenen zoals een gezondheidsproblematiek op dit moment geen arbeidsmarktperspectief hebben. Die redenen moeten eerst aangepakt worden vooraleer iemand er (terug) klaar voor is om in een bemiddelingstraject naar werk te stappen. VDAB laat deze burgers niet los, en pikt de draad terug op van zodra er terug een perspectief is naar werk. Onder andere burgers met de ondersteuningsnood ‘geen persoonlijke dienstverlening mogelijk’ behoren tot deze groep, net als burgers met een niet-inzetbaarheid omwille van bijvoorbeeld bemiddelingsadvies welzijn, …

Bron : Arvastat VDAB

Standaard
Geen categorie

Met rasse schreden

In Turnhout wonen 13.000 jongeren in de leeftijd van 0 tot 24 jaar. 5.724 van hen zijn van Belgische herkomst. Dat is 44%. De overige 56% -ruim 7240- zijn allemaal jonge mensen van vreemde herkomst.

De laatste 10 jaar is het aantal jongeren van Belgische herkomst dan ook sterk verminderd. Van 7.071 in 2012 naar 5.724 in 2021.

Markante cijfers

Enkele markante cijfers van grotere bevolkingsgroepen en de groei ervan sinds 2012. Het cijfer van 2012 lees je ( ). Nederlanders = 1.620 (1.130) Noteer hierbij wel, dat ongeacht de afkomst, Afrikaanse, Surinaamse of welke herkomst dan ook, iedereen met de Nederlandse nationaliteit ook als dusdanig zal worden geregistreerd en dus NIET op basis van herkomst.

De Oost-Europese jongeren waren vorig jaar met 1.177 (407). De jonge inwoners uit de Maghreblanden, zijn met 914 (689)   De Maghreb is een aanduiding voor het noordwestelijke deel van Afrika. In enge zin behoren Marokko, Algerije, Tunesië, Mauritanië en Libië tot de Maghreb.

1.100 (590) 0 tot 24 jarigen komen dan weer uit andere Afrikaanse landen en 1.153 (433) zijn van Aziatische herkomst (Afghanistan; Syrië; Iran; Irak…)

Beladen term

Als ik hier schrijf dat de omvolking in onze stad met rasse schreden nadert, dan zal zeker een deel(tje) van woke en links Turnhout mij neerbliksemen…maar ik heb in alle eerlijkheid géén beter woord/begrip voor deze realiteit.

Maar wat betekent omvolking eigenlijk? Een officiële definitie lijkt niet te bestaan. Het zou omschreven kunnen worden als een “etnische transformatie”, al dekt dit waarschijnlijk niet de volledige lading. Een gelijkaardige term, maakte deel uit van nazipropaganda, maar in Vlaanderen en Nederland lijkt het de volgende betekenis te hebben meegekregen: “Het verdwijnen van de autochtone bevolking en vervanging ervan door andere volkeren door massamigratie”. Een zuivere definitie geven die zowel de etymologie als het gebruik ervan dekt, blijkt niet gemakkelijk. Maar dat het een term is die een gevoelige lading draagt spreekt voor zich.  https://www.textgain.com/over-omvolking/

Voor de volledigheid nog even vermelden dat 16.670 van de Turnhoutse inwoners -45.874- in 2021 van niet Belgische herkomst zijn. Goed voor 36,5% en meer dan 4  op 10 van hen, zijn jonger dan 25 jaar.

Turnhout is een zeer diverse èn ook verdraagzame stad. Maar de snelle groei in diversiteit heeft ook een groeiende armoede tot gevolg. Zoals je  dat eerder al uitgebreid kon lezen in deze blog. https://wolput.com/2022/04/14/turnhout-onder-de-scanner/

Standaard