Geen categorie

Luiheid en ledigheid

Als de gazet maar vol staat…

Enkele dagen geleden, bekeek en las ik met een meewarige blik, een artikel in GVA.

Waarover gaat het

Een man uit Brasschaat -buurgemeente van Antwerpen- die regelmatig op bezoek komt bij zijn zus in Turnhout, hekelt het Turnhoutse parkeerbeleid. Als gevolg van het uitbreiden van het betalend parkeren in onze stad, is in de straat waar zijn zus woont, ook het betalend parkeren ingevoerd. Hij is duidelijk van mening dat dit onaanvaardbaar is. Erger nog, hij was naar eigen zeggen uitermate verbolgen over deze antisociale en ondemocratische maatregel, zegt de man. “We komen hier al tientallen jaren op bezoek. Soms meerdere uren, soms maar eventjes. Maar er is geen haar op mijn hoofd dat er aan denkt om ook maar één eurocent parkeergeld te betalen. In een stadscentrum kan ik dat nog begrijpen, maar hier zitten we aan de rand.” In het centrum, tot daar aan toe, maar niet in de straat waar zijn zus woont…

Wellicht redeneert de man net als zijn Antwerpse buren, wij zijn van ’t stad en de rest is (gratis) parking !

Een belendende, gratis parking, zoals deze aan de Snol, is voor hen geen alternatief. Want slecht te been en zijn vrouw heeft een invalidenparkeerkaart.  In onze woonplaats Brasschaat mag je daarmee overal gratis parkeren zolang je wil. Het gaat me dus om het principe.

Zonder voorwerp

Van zodra hij dit zegt, is zijn klacht en verontwaardiging helemaal zonder voorwerp. Immers ook in onze stad -Turnhout dus- is diezelfde regeling van kracht. Met invalidenparkeerkaart mag je overal op het openbaar domein gratis parkeren…

Helaas, heeft deze man nog steeds niet door dat hij fulmineert tegen NIETS, want op hoge poten schrijft hij een mail aan het stadsbestuur en krijgt hij zowaar ook nog een luisterend oor bij een journalist van de Gazet Van Antwerpen !

Deze stelt zelfs een onderzoek in, interpelleert burgemeester Paul Van Miert + de schepen van mobiliteit en schrijft een artikel in zijn krant over een NIET bestaand probleem. https://www.gva.be/cnt/dmf20220928_93058977

In plaats van dat te doen, had de journalist zich kunnen beperken door zelf eens een parkeerautomaat te activeren via het daartoe bestemde knopje op die automaat. (Om de 3 seconden flitst een groen lichtje aan deze knop !!) Dat had trouwens ook de man uit Brasschaat moeten doen, in plaats van zichzelf op te pompen tot verontwaardigde burger…(zie foto)

Dan zou zowel de journalist, als hijzelf hebben kunnen vaststellen dat, van zodra je de automaat activeert er een scherm verschijnt waarop een belangrijke vermelding staat (zie foto)

Naast het vermelden van de zone staat er ook het tarief vermeld maar eveneens ‘mensen met een beperking GRATIS mits het voorleggen van een geldige parkeerkaart…

Wat hebben we geleerd ?

Wie het artikel leest en deze blog zal samen met mij het volgende kunnen vaststellen

*De journalist in kwestie heeft nog géén enkele keer een parkeerautomaat geactiveerd en heeft blindelings (zonder verder onderzoek) het verhaal van een inwoner van Brasschaat -die bovendien de pretentie heeft te moeten zeggen hoe Turnhout zijn parkeerbeleid moet voeren- geloofd

*De schepen van mobiliteit Marc Boogers weet blijkbaar ook niet hoe een parkeerautomaat te activeren en welke informatie er dan te lezen staat.

*Door zo iemand een forum te geven over een NIET bestaand probleem brengt de journalist zijn eigen geloofwaardigheid èn objectiviteit in het gedrang. Daarom ook is de slotzin van het artikel “Dit zou toch wel duidelijker aangegeven mogen worden op de nieuwe parkeerautomaten.” (Misschien moet er bij elke parkeerautomaat maar eens een leesbril worden voorzien) ook helemaal de max en geeft overduidelijk aan dat het hele artikel eigenlijk een non issue kwestie is… (een flutkwestie, vraagstuk van niks, onzin-onderwerp)

Maar het creëert -in luiheid en ledigheid van de journalist-, wel weer een negativiteit over onze stad… Hopelijk was dat niet de bedoeling van die journalist of de gazet !!

Standaard
Geen categorie

Hoeperdepoep op de stoep*

Beste lezers, ik wil je graag nog eens meenemen in enkele stoepervaringen als gebruiker of begeleider van een scootmobiel (of rolstoel) of rollator !

En nee, niet over de abominabele staat van kilometers stoepen in onze stad -want dan zou ik een blog moeten schrijven van kilometers lang- maar wel van opduikende stoep-obstakels…in Turnhout

Zoals daar zijn, meerdere fietsen en bakfietsen tegen de gevels van woningen zodat er bijna géén doorkomen aan is met een scootmobiel/rolstoel of rollator !!

TIP voor de dienst mobiliteit : vermits heel veel centrumstraten druk bewoond zijn, het fietsen in onze stad heel erg wordt aangemoedigd, vele rijwoningen niet beschikken over een garage en/of de mogelijkheid fietsen te plaatsen in een voortuintje…

Te bekijken of er niet één of meer parkeerplaatsen kunnen worden opgeofferd om fietsenstalling (overdekt) mogelijk te maken.

Bouwen

Vaak dient bij bouwwerken een bouwkraan/werf te worden geplaatst die ook een gedeelte van  de stoep inneemt. Alle begrip daarvoor…maar

TIP voor de dienst mobiliteit : ervoor te zorgen dat dan bij het begin van de straat waar deze bouwwerf is, een verkeersbord(je) te plaatsen dat voetgangers daar al de straat oversteken. Het zou nuttig zijn dat zowel de dienst mobiliteit als ruimtelijke ordening afspreken, om elke week eens langs te gaan bij dergelijke bouwwerven om na te gaan of de nodige signalisatie wel is aangebracht…liefst te voet of met de fiets

Grote containers op de stoepen

Uiteraard breng ik begrip op voor het gegeven dat bij de ophaling door IOK er zich containers op de stoepen bevinden. Maar anders ligt het bij grote containers die door één of andere firma moeten worden opgehaald.

TIP voor de dienst mobiliteit : 1) met IOK af te spreken dat geledigde containers zo dicht mogelijk tegen de gevel(s) worden teruggezet en 2) met ophaalfirma’s van die grote containers afspreken dat zij aan hun klanten een tijdvenster meedelen (van bvb 2 uur) zodat die klant weet op welk uur de container buiten moet staan en wanneer deze ten laatste terug van de stoep kan worden gehaald.

Bloemen houden van mensen

Einde september stellen we vast dat je niet zonder obstakels de overgang kan maken van het voetpad in de Stationsstraat naar de Warandestraat ter hoogte van de watertoren.

Immers staan er niet alleen nog de banken van Turnhout 2012 lukraak verspreid over het plein voor de watertoren. Er stonden ook nog twee bloembakken OP DE STOEP;

TIP voor de dienst groen, (de bakken zijn ondertussen weggehaald) zet die daar volgend jaar niet terug maar zorg dat er voldoende ruimte is om de stoep wel te kunnen gebruiken met een scootmobiel/rolstoel.

Fiber -nog altijd NIET-klaar

Ook nog even melden dat nu al voor de 4e, 5e…keer, de stoepen her en der opnieuw worden opgebroken voor fiberklaar. In de wijk Loechtenberg zijn die een jaar geleden al beginnen graven en bekabelen…en nu komen ze nog maar eens de stoepen overhoop gooien…

* https://nl.wikipedia.org/wiki/Hoeperdepoep_zat_op_de_stoep

Standaard
Geen categorie

(On) – Veiligheidsgevoel

Op 29/9 ll; publiceerde Vlaanderen een rapport over veiligheidsgevoelens en mijdgedrag, daar waar de mensen wonen en leven.

Hiertoe werden 6.000 +18 jarigen bevraagd. Dat betekent 0,11% van de + 18 jarigen in Vlaanderen. Bovendien is de groep die werd bevraagd onderverdeeld op het vlak van leeftijd, man-vrouw (of deze opsplitsing nog wel voldoet binnen de hedendaagse genderindeling…) , gezinssituatie en scholingsgraad.

Als je weet dat in Turnhout zowat 37.000 volwassenen wonen (36.987 exact) dan zijn in Turnhout, indien de spreiding werd gerespecteerd, maximaal 40 –veertig dus– personen bevraagd. Het kunnen er ook gewoon -0- zijn…

Ik stel me dan ook de vraag, in hoeverre je dergelijk klein aantal als representatief mag beschouwen, zowel op Vlaams als op lokaal niveau.

En als ik naar de resultaten kijk van deze bevraging uit het voorjaar 2022 en deze vergelijk met de cijfers van 2020, uit de gemeentescan (stadsmonitor) dan kan ik niet anders dan vaststellen dat mijn vraag méér dan terecht is.

Cijfers

Zo zeggen de cijfers van dit jaar, dat 70% van de inwoners in de 13 centrumsteden  zich zelden of nooit onveilig voelen. Twee jaar geleden was deze groep in Turnhout nog maar 39% groot en in de centrumsteden 55%.

38% van de Turnhoutenaren voelde zich twee jaar geleden af en toe onveilig en 33% had hetzelfde af en toe gevoel in de centrumsteden.

24% van de Turnhoutse inwoners voelde zich in 2020 VAAK/ALTIJD onveilig en 12% in de centrumsteden

Mijdgedrag

Hoe groot is het  aantal inwoners van onze stad (cijfers 2020) dat bepaalde plekken mijdt omwille van risico’s op onveiligheid. Bij hoeveel inwoners in Turnhout is dat het geval? Voor 40% nooit of zelden (52% centrumsteden)

34% zegt dat af en toe wel te doen, bepaalde plekken mijden (32% centrumsteden) terwijl 26% het vaak of altijd doet in Turnhout, bepaalde plekken mijden. (16% centrumsteden)

Twee jaar later blijkt echter, uit de bevraging van 6000 Vlaamse inwoners, dat er een drastische ommekeer te noteren valt van het mijdgedrag. Een ruime meerderheid van 65% zegt zelden of nooit mijdgedrag te vertonen.

Als deze erg gunstige cijfers in de eerstvolgende stadsmonitor kunnen worden bevestigd, -maar dan wel op basis van een ruimere bevraging dan 0,11% van de (Turnhoutse) bevolking; dan hebben wij in Turnhout géén politiemensen tekort maar eerder teveel.

Of ben ik nu echt te optimistisch ? Nu ja, hoop doet toch leven

Bronnen : https://www.vlaanderen.be/statistiek-vlaanderen/veiligheid/veiligheidsgevoelens-en-mijdgedrag https://gsminfo.gemeente-stadsmonitor.be/%24web/Rapporten_outputs/JouwGemeentescan_13CS/GSM_JouwGemeentescan_13CS_Turnhout.pdf

Standaard
Geen categorie

Foto Turnhoutse bevolking

Om de septembermaand uit te zwaaien, presenteer ik u deze blog. Eentje waarbij ik dankbaar gebruik maak van de vele gegevens in de  databank provincie in cijfers.

U zal zeker zaken tegenkomen die u al wist -vanuit eerdere blogs-, die nieuw zijn en die u altijd al had willen weten.

Met hoeveel zijn we

Volgens de cijfers van het rijksregister + het wachtregister ( waarin personen zijn opgenomen die hier nog niet officieel verblijven: asielzoekers en EUburgers in afwachting van woonstcontrole.) wonen er 46.466 inwoners in Turnhout.

Zowat 38% van hen zijn van vreemde herkomst. 17.523 om exact te zijn. 18,4% zijn inwoners afkomstig uit een EU land en 19,4% uit een niet EU land.

Migratie is vooral jong zijn

De grootste groep inwoners zijn jonger dan 50 jaar. 28.068 personen waarvan 14.577 van vreemde herkomst zijn. Goed voor 52% van het totaal in deze groep.

Dit cijfer geeft ook aan dat migratie naar onze stad vooral een zaak is van jong zijn. Van de totaliteit inwoners niet-Belgische herkomst is 84% jonger dan 50 jaar. 6.667 van hen zijn jonger dan 18 jaar. Dat betekent dus dat meer dan 70% van de Turnhoutse minderjarige inwoners (9.467), van niet Belgische origine is.

Dicht bij elkaar

Gemiddeld  wonen er 819 mensen per km². Maar als je de kaart van Turnhout bekijkt, zal je merken dat de meeste inwoners op een zeer beperkte ruimte wonen.

De drie meest bevolkte statistische sectoren zijn : Luchtenberg = 8593 inwoners km²; Gildenstraat = 7.256 inwoners km²; en  De Warande : 6.879 inwoners km².

De drie minst bevolkte gebieden zijn dan weer respectievelijk Veedijk 10/km²; schietstand 14 km²; en industriepark 16/km². Goed om weten is dat de Heizijde waar nog een flinke woonuitbreiding in de steigers staat, momenteel  996 km² inwoners telt.

Aantal huishoudens

Turnhout telt 20.634 huishoudens. 37,1% is een HH van één persoon; 33% van twee personen; 12% van drie personen; 10,7% van 4 personen en 7,2% van 5 of meer personen.

Vergeleken met de provincie (34%) en met Vlaanderen (32,6) telt Turnhout opmerkelijk veel éénpersoons huishoudens.

20,9 % van de gezinnen heeft één of meer minderjarige kinderen en 17,1% zijn alleenstaande ouder.

De bevolking in onze stad steeg sinds 2012 met meer dan 11%; die van het arrondissement met 6,4%, de provincie met 5,7%  en Vlaanderen klokt af op een groei van 5,4%

Tot slot ook nog dit

In de leeftijdsgroep van 0 tot 2 jaar telt Turnhout het kleinste aantal kinderen van Belgische herkomst (36,6%) , binnen de 13 Vlaamse centrumsteden.

Met 59,8% inwoners op beroepsactieve leeftijd -18 tot 64 jaar- scoort Turnhout samen met nog 4 andere centrumsteden, onder de 60%. Dat Leuven in deze rangschikking, met meer dan 66% de hoogste top scheert, is een belangrijke verklaring waarom Leuven ook de rijkste centrumstad is.

Net als u, beste lezer, vind ik het ook eigenaardig dat de media zo weinig melding maken van deze veelheid aan nuttige gegevens !

Gelukkig is er mijn blog om dat wel te doen

Bron : https://provincies.incijfers.be/dashboard/dashboard/bevolking + eigen berekeningen op basis van deze databank.

Standaard
Geen categorie

Schepen van eigenbelang

Schepen van mobiliteit Marc Boogers en de Turnhoutse fietsersbond zijn zoals de Procureur en/of zijn substituten bij het Openbaar Ministerie : één en ondeelbaar in hun optreden .

Dat blijkt nog maar eens uit de meest recente actie die beiden organiseerden in onze stad.

De fietsersbond, waarvan Boogers naar eigen zeggen, al jarenlang actief lid is, kwam, samen met de schepen, op straat om hun plaats op die straten op te eisen. Volgens Boogers een sympathieke en terechte actie. https://www.gva.be/cnt/dmf20220926_93853632

Nu ben ik van mening dat die fietsersbond en bijgevolg ook schepen Boogers enkel en alleen oog hebben èn actie voeren rond rechten. Nooit hoor of lees je van een actie(s) van die bond noch van de schepen, rond noodzakelijke kennis en respecteren van het verkeersreglement, ook door fietsers !!

Ik noem bij wijze van voorbeeld(en) het respecteren altijd en overal van de voorrang aan rechts. Ook als er géén verkeersborden staan. Het respecteren en bijgevolg niet rijden in een verboden richting.

Het respecteren en gebruiken van een fietspad in de JUISTE richting als er langs beide zijden van de weg een fietspad ligt. Het goed verlichten van je fiets, voor en achter, als het donker is. En vooral ook het niet gebruiken van een stoep als fietspad.

En, waarom ook niet, je arm even uitsteken als je van richting wil veranderen…

De dag dat de fietsersbond ook dergelijke acties -want ook dit alles is in het belang van fietsers- organiseert, zal ik onmiddellijk lid worden.

Enkel eigenbelang is verderfelijk

Maar even terug naar Boogers die als schepen bevoegd voor mobiliteit blijkbaar vooral en nogal éénzijdig, de spreekbuis is van fietsers en hun bond.

Stel je eens voor dat pakweg, Peter Heeren of zijn zoon in onze stad schepen van ruimtelijke ordening zou worden…Of dat de burgemeester, bevoegd voor personeel, een grote vakbondsbaas zou zijn ?…

Dan zou groen nogal steigeren…

En dat zouden ze dan nog terecht doen ook. Want deze stad heeft behoefte aan een schepen van mobiliteit met een –neutrale èn objectieve– blik op de uitoefening van zijn taken en bevoegdheden.

Tot nader order is er nog géén enkele schepen van eigenbelang benoemd in het college…en dat moet bovendien ook absoluut worden vermeden.

Standaard
Geen categorie

Ambras

Foto : Nieuwsblad rellen -ambrasmakers- in Blankenberge

Ambras is een echt Vlaams woord voor ruzie. En wat er vandaag gaande is binnen de Vlaamse regering is veel meer dan zomaar een onenigheid.

De grote ruziestoker is Sammy Mahdi, pas sinds juni op het schild gehesen -als CD&V voorzitter- in Plopsaland. Je zou bijna durven denken, dat Mahdi zich nog steeds in pretparkmodus bevind.

Maar nee hoor, wat nu aan het gebeuren is; het is bittere ernst.

Wat zou het allemaal kunnen zijn wat deze man en zijn partij inspireert, om zoals we dat wel eens zeggen het gat tegen de kar te zetten ?

Wat zeker meespeelt is het volgende : profileringsdrang, slechte peilingen, de hete adem van Vooruit-voorzitter Rousseau -winnaar van de recente peiling-, die de verhoging van de kinderbijslag opeist als een thema dat van ons is; het gespin dat in 2024 de CD&V wel eens zou kunnen worden ingeruild door Vooruit en dat CD&V niet naar de verkiezingen durft te gaan zonder een overwinning…

Was deze clasch te vermijden ? Enkele tijd geleden drong ik er zelf ook al op aan dat Jambon en zijn ministers sneller aan de begrotingsbesprekingen zou beginnen.

Dan had de kinderbijslageis van CD&V wellicht dezelfde geweest als nu, maar had Crevits, een Dame Minister met veel meer politieke feeling in haar tenen, dan Mahdi in zijn hele lijf, de besprekingen wel mee kunnen afronden.

Hoe dan ook : de Vlaamse regering is een legislatuurregering en kan dus als dusdanig ook niet vallen. Er zal dus met deze ploeg hoe dan ook moeten worden verder gegaan ! Vraag is wel  of we dan voor mei 2024, nog veel mogen verwachten van de ploeg Jambon.

Louter ter informatie ben ik ook eens nagegaan hoe de samenstelling is van de minderjarigen in de 13 Vlaamse centrumsteden.  Vermits deze 13 steden, samen goed zijn voor ruim 25% van de Vlaamse inwoners, is deze vergelijking zeker ook wel relevant.

8 van deze Vlaamse centrumsteden tellen minder dan 50% kinderen en jongeren van -18 jaar, die van Belgische herkomst zijn. Turnhout scoort wat dat betreft het allerlaagste cijfer.  Eentje zit zowat op de grens en de overige 4 steden zitten ruim of minder ruim boven de 50% van Belgische origine.

Ik wil er ook nog het cijfer aan toevoegen van de Oekraïense vluchtelingen,-55.500 in totaal- daar zijn er ruim 20.000 van -18 jaar. Dat is meer dan er in Leuven -102.000 inwoners- of Brugge -118.478 inwoners- wonen.

Een raad voor Sammy Mahdi : stop met navelstaren, maar kijk omhoog Sammy en ook naast je !

Standaard
Geen categorie

Voor alle duidelijkheid

Het voorstel van Europees raadsvoorzitter Michel, om Russische vluchtelingen op te vangen is buitengewoon cynisch en dus ook buitengewoon dom. Eerst enkele honderdduizenden Oekraïense vluchtelingen uit hun door de Russen bezet land naar Europa halen en nu wil hij ook nog dat we de bezetters (Russen) onderdak geven. Je kan er gif op innemen dat Poetin er wel voor zal zorgen dat enkele duizenden van zijn aanhangers (ambrasmakers en schorremorrie) zullen ‘vluchten’ naar Europa. Zo importeer je zijn oorlog ook nog naar het geheel van de Europese Unie !! https://www.tijd.be/politiek-economie/europa/algemeen/michel-pleit-voor-europese-opvang-van-vluchtende-russen/10416029

Duidelijke cijfers.

Tot en met augustus klopten al meer dan 22.600 asielzoekers aan in ons land. Aan dit tempo gaan we voor 2022 wellicht naar 34.000 aanvragers, het hoogste cijfer na de asielcrisis van 2015.

Of wij het OCMW zijn van de hele wereld ? Dit jaar tellen we al wel bijna 90 verschillende nationaliteiten in  de groep van 22.600 aanvragers.

Opvang en terugkeer

Het opvangnet -31.000 plaatsen- zit knoertvol en blijft gewoon volzitten. Dat heeft dan weer, naast de veel te lange doorlooptijd van de aanvragen,  alles te maken met de erg lage cijfers inzake terugkeer (gedwongen en vrijwillig) Vorig jaar zijn 5.340 aanvragers teruggestuurd. Dat jaar telde België 26.000 aanvragen.

Voor dit jaar -2022- zijn er tot en met augustus 4.763 terugwijzingen en telt ons land al 22.600 aanvragen.

Oekraïense vluchtelingen

Volgens de cijfers per 23/9/22, kregen 55.713 Oekraïense vluchtelingen een attest ter bescherming in ons land.

België stelde zich van bij het begin van de oorlog met Rusland erg genereus op tegenover deze mensen. Zij krijgen een (equivalent) leefloon en kinderbijslag. Mogelijk ging de overheid ervan uit dat deze crisis maar enkele maanden zou duren… https://www.vlaanderen.be/vlaanderen-helpt-oekraine/inburgering-en-integratie

De hoegrootheid

Totaal spreken we over zowat 20.000 kinderen en jongeren onder de 18 jaar. 7.246 jongens van 0 tot 12J en7003 meisjes van 12 tot 17 jaar. In perspectief : 20.000 -18 jaar is ruim 2 keer het aantal -18 jarigen in Turnhout)

In de leeftijdsgroep van 13 tot 17j betreft het 2.824 jongens en 2.627 meisjes.

Daarnaast zijn er 10.800 mannen op beroepsactieve leeftijd (18 tot 64 jaar) en 23.000 vrouwen op beroepsactieve leeftijd.

De laatst gekende cijfers tonen aan dat er nog maar weinig ook effectief een job hebben gevonden. https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20220816_91456296

Nog enkele markante cijfers

Sinds 2008 hebben al 22.200 Russen zich aangeboden in ons land als asielzoekers. Net als bijna 10.000 Albanezen. Op 19 juli ll zijn de toetredings-onderhandelingen met Albanië gestart om toegelaten te worden de Europese Unie.

Een tip voor die onderhandelaars is de volgende :

breng de woorden Albanese drugsmaffia in bij een zoekrobot (Google) en je krijgt meteen tientallen hits over de illegale activiteiten, afrekeningen in dit milieu enz…in België en Nederland.

Nog even over slimme Mich(i)el

Beseft deze Europese raadsvoorzitter eigenlijk wel dat Europa nu al een driedubbele oorlog moet uitvechten ?! Tegen de aanhoudende en onbetaalbare energiecrisis; tegen de inflatie- en koopkrachtcrisis -economen voorspellen tegen einde deze maand een Europese inflatie van 10%- en nu ook nog tegen een economische crisis ?!

Michel kan of zal  met zijn voorstel om Russische vluchtelingen op te vangen, NOOIT aan de juiste kant van de geschiedenis staan !

Standaard
Geen categorie

Veel geld IN de grond

Waar het de rest van deze legislatuur -gezien de hoog oplopende energie- en loonkosten- naartoe zal gaan met de Turnhoutse begroting èn investeringen, is voor mij en voor u wellicht ook, een grote vraag.

Eerder heb ik mezelf al uitgenodigd voor een toelichtend gesprek daarover met schepen Stijnen en de financiële dienst van de stad. Men zoekt naar een geschikt moment…dus wacht ik geduldig af.

Dat er inzake investeringen niet te veel meer mag worden verwacht is volgens mij wel duidelijk. Of en wanneer de Gasthuisstraat, Warandestraat, Otterstraat zal worden heraangelegd…ook dat blijft geduldig afwachten.

Vermijden van overstromingen

Nu zou het fout zijn te zeggen dat er nog niets werd gedaan aan de weg- en straatinfrastructuur in Turnhout, in deze legislatuur

Maar het meeste geld wat daarin al werd geïnvesteerd zit…in de grond. Zo werd -in 2020- gestart met een volledige vernieuwing van de Tieblokkenlaan (industriezone)  nadat er nieuwe riolering werd aangebracht. In dat project was ook de hernieuwing van de fietspaden in deze straat, een deel Slachthuisstraat en tot aan de Zierenbosstraat opgenomen.

Omwille van het vaccinatiecentrum dat op de parking van de vroegere Philips-fabrieken werd geplaatst diende deze fase te worden uitgesteld tot afgelopen zomer.

Aanleg gescheiden rioolstelsels

De werken aan de regenwateras Oost, van de Hoveniersstraat tot het waterbekken aan Broekzijde, zijn vorig jaar al gestart. Vanaf 19 september tot het einde van het jaar wordt er gewerkt in Hoveniersstraat, tussen het centrum en de ring.  Als gevolg hiervan dienen de vrachtwagens die de Turnovawinkels moeten bevoorraden,  enkele maanden via de Otterstraat en de Markt naar de Baron DuFour straat te rijden. Hopelijk niet tijdens het begin en einde van de scholen in de buurt.

Daar komt nog bij dat in de maand september verkeersdrempels worden aangelegd op de kruispunten met de Tijl-en-Nelestraat en de Goswin de Fierlandstraat en met de Maasstraat. Autoverkeer kan drie weken lang geen gebruikmaken van de kruispunten. Er wordt al sinds begin dit jaar gewerkt in de Tijl-en-Nelestraat, de Boomgaardstraat en de Jef Van Heupenstraat. Een klein lichtpuntje: vanaf oktober zouden die werken en die in Nieuwstad achter de rug moeten zijn. En  werken in andere straten in het Oosten van Turnhout, zoals de Oranjemolenstraat, Professor Devochtstraat, werden recent afgerond.

Zinkgaten

Ondertussen zijn in augustus ook de werken gestart voor een nieuwe riolering èn wegdek in de Bareelstraat en de Diksmuidestraat.

De ganse maand augustus werd in functie hiervan ook een deel van de De Merodelei, juist over het spoort, afgesloten.

Trouwens, over de De Merodelei gesproken. Deze straat diende de afgelopen maanden al meermaals te worden afgesloten wegens het ontstaan van grote zinkgaten.

Zo ter hoogte van de stelplaats van De Lijn, later een beetje verder op het fietspad en in mei dit jaar nog ter hoogte van…de Bareelstraat.

Deze ochtend merkte ik alweer een zinkgat, naast het fietspad, eveneens ter hoogte van….de Bareelstraat. Hoezo ? Was dat daar in de maand augustus ook al niet afgesloten.

Dat de werkzaamheden zoals in de industriezone, vooral wat de fietspaden betreft, of in het oosten van onze stad meer dan noodzakelijk zijn, staat buiten kijf.

Dat de wegenis in het centrum van Turnhout er ellendig bijligt, dat er kilometers stoepen erbarmelijk bijliggen…ik heb het al herhaaldelijk aangehaald in mijn blogs…

Maar zolang er zoveel zinkgaten moeten worden dichtgemaakt, -enkel al op de De Merodelei- blijft onze stad tè veel geld versmossen IN de grond, zonder aan een structurele oplossing te werken.

Het is als water naar de zee dragen

Standaard
Geen categorie

Arm maar gelukkig

STATBEL, de offciële cijferwebsite van de Belgische overheid doet ook aan wat ze monitoring van leefomstandigheden noemen.

Zo stellen ze in de recente nieuwsbrief de cijfers voor van de meest kwetsbare personen die het steeds moeilijker hebben om rond te komen.

Wat zeggen de cijfers

Sinds het eerste kwartaal 2021, kennen de cijfers een sterke (of minder sterke voor Vlaanderen) stijging in het 2e kwartaal van 2022, voor de drie gewesten en voor het land.

België noteert 16,1% waar dat in 2021 nog maar 11,7% was. Het zal u niet verbazen dat dit Belgische cijfer zwaar beïnvloed wordt door zowel het Waalse als het Brusselse gewest.

Wallonië noteerde 15,8% maar groeide door tot 21,1%

Het Brusselse gewest zat al hoog met 22,5% en stijgt door naar 29,4%

Vlaanderen telde in het eerste kwartaal 2021, 7,4% en staat nu op 10,8%

U weet ook dat Wallonië en Brussel al decennia lang rode PS bastions zijn. Ruim 2,5 jaar geleden schreef ik al in een blog hoe en waarom PS’er Magnette zich zo hardnekkig opstelt, ter verdediging van zijn arme achterban.

Dat is meteen ook de reden waarom hij géén rol wilde opnemen in de Vivaldi-regering. Als partijvoorzitter hield hij immers de handen vrij om ferm en regelmatig op tafel te kloppen voor zijn volk, wat hij zich als minister, laat staan als premier, niet zou kunnen veroorloven !! https://wolput.com/2020/02/19/waarom-pser-magnette-zo-hardnekkig-is/

En dat het Brusselse gewest het meest armtierige gewest is in ons land, wist u ook wel. Waarom dat zo is, beschreef ik met concrete cijfers onderbouwd in een vrije tribune op Doorbraak.  https://doorbraak.be/in-de-belgische-hoofdstad-wonen-bijna-geen-belgen-meer/

Arm, maar toch gelukkig

Deze toename van gerapporteerde moeilijkheden om rond te komen, lijken geen invloed te hebben op het algemene niveau van het geluksgevoel. Dit is vrij stabiel gebleven sinds de eerste meting van de enquête. Respectievelijk 66,5%, 66,3% en 63,3% van de bevolking voelde zich altijd of meestal gelukkig tijdens de eerste 3 kwartalen van de enquête (van Q3 2021 tot Q1 2022), terwijl 65,9% zich altijd of meestal gelukkig voelde in het tweede kwartaal van 2022.

Het is best denkbaar dat dit gelukgevoel mee is ingegeven door het feit dat Walen en Brusselaars zich toch geborgen weten in de voortdurende solidariteit van Vlaanderen èn de niet aflatende druk die hun PS leiders op de federale regering blijven uitoefenen.

Deze beide handvaten, zowat als een eeuwigdurende vergunning op een begraafplaats

Bron : https://statbel.fgov.be/nl/themas/huishoudens/armoede-en-levensomstandigheden/driemaandelijkse-monitoring

Standaard
Geen categorie

Met de neus op de feiten -4-

De Vlaamse ministers bakkeleien over een Vlaams energiepact, wat moet tegemoet komen aan gezinnen en bedrijven.

Wat zal het worden ?

Gaat de Vlaamse regering voor een uitbreiding èn verhoging van de jobbonus. Bart Somers wil dat 40% van de Vlaamse werknemers hiervan kan genieten. Tot iedereen die een loon heeft van maximaal 3.000 euro bruto.

CD&V dan weer, wil zijn fout inzake de indexatie kinderbijslag -groeipakket genoemd- rechtzetten en opnieuw telkens 2% indexeren èn de voorbije indexverhogingen inhalen.

Impact verhoging kinderbijslag

Ik ben even nagegaan wat de impact kan zijn voor de stad Turnhout- als de kinderbijslag het zou halen. Hoeveel gezinnen zijn dan betrokken partij ?

37,1% zijn alleenwonenden en 27,4% zijn een paar zonder kinderen. Verder is 6,1% een paar met enkel meerderjarige kinderen en zijn er 3,9% éénoudergezinnen met enkel meerderjarige kinderen. Of en hoeveel van deze meerderjarige kinderen nog rechthebbende zijn op kinderbijslag, kan ik niet uitmaken.

Er zijn dus maar een goeie 25% van de Turnhoutse gezinnen die één of meer minderjarige kinderen hebben.

Onderstaande tabel geeft per leeftijdsgroep in Turnhout het % Belgische, EU(niet Belgen) en niet-EU herkomst

Spijbelkampioen

Bekeken naar de woonplaats van de leerlingen in het gewoon secundair onderwijs is het spijbelgedrag het grootst in Herentals en Turnhout. Respectievelijk zijn er in deze steden 58,3% en 59% van de leerlingen die afgelopen schooljaar géén enkele halve dag ongewettigd afwezig waren.

En wat zijn de cijfers van niet-spijbelaars, in de gemeenten die deel uitmaken van de (stads)regio in transitie ? Beerse = 78,2% NIET spijbelaars; Kasterlee telt er 62,7%; Lille = 75,3%; Oud-Turnhout = 68,7% en Vosselaar = 77,6%

In de andere steden met een centrumfunctie, zijn de cijfers als volgt : Mol = 66,4% NIET spijbelaars; Hoogstraten = 65,7%; en Geel = 65,4%

Als je de cijfers van het aantal vreemdelingen van niet-Europese herkomst bekijkt, is er ook wel correlatie (samenhang) met de cijfers van een gebrekkige schooldiscipline. Vooral in Turnhout en Herentals.

Bron : provincies.incijfers.be

Standaard