Geen categorie

Valse noten in goed nieuws show

De Waalse socialisten maken er weer eens een zootje van. Zij komen met een goed-nieuws show die ze echter met allemaal valse noten zingen.

Neem nu Waals PS minister Dermagne. Volgens Pierre-Yves, ligt de doelstelling om een werkgelegenheidsgraad van 80 procent te bereiken is in 2030 binnen handbereik. Aldus de minister van Werk en Economie. Om dat te declameren beroept hij zich op het gegeven dat de Belgische werkgelegenheidsgraad is in het vierde kwartaal van vorig jaar gestegen tot 72,3 procent.

Nou, nou Pierre-Yves, volgens de meest actuele gegevens -van dezelfde cijferwebsite waarop u zich beroept, met name Statbel- werden in januari dit jaar volgende cijfers opgetekend, inzake werkgelegenheidsgraad.

Januari 2023

België = 72,9 en was 1 jaar eerder januari 2022, 71,5

Brussels gewest = 66,5 en was januari 2022, 64,1

Vlaams gewest = 78,4 en was vorig jaar 76,4

Waals gewest = 65,3 en was vorig jaar…65,2,

Als de werkgelegenheidsgraad van 80% binnen handbereik ligt, dan is dat duidelijk enkel en alleen in het Vlaamse gewest. Wat u duidelijk NIET nodig achtte om dat te vermelden.

Helaas hebben de media uw goed-nieuws-show met valse noten en al inbegrepen gewoon klakkeloos overgenomen.

Maar weet je wat nog veel erger is Minister Dermagne ? Nee, wel ik zal het u zeggen. Uw -hoe kan het anders- PS collega, Karine Lalieux, bevoegd voor pensioenen, grijpt uw valse partituur aan om er nog wat -niet genoemde- Vlaamse noten aan toe te voegen. Lalieux lijkt niet te willen besparen en wijst naar de stijgende werkzaamheidsgraad, om haar pensioenhervorming te betalen. Stop met mensen bang te maken, voegt ze er nog aan toe.

Een nieuwe en nog grotere transfer van Vlaamse gelden naar Waals nihilisme is duidelijk al in de maak. En Alexanderke (De Croo) zal het weer niet tegenhouden !!

Standaard
Geen categorie

Rapport Turnhoutse scholen

De Krant Het Nieuwsblad publiceerde recent de onderwijzer. Een databank met heel wat gegevens.

Een atoombom. Of ook: een gamechanger. Zo omschrijven onderwijsspecialisten de cijfers die het Nieuwsblad publiceert in de Onderwijzer. Want voor het eerst tonen wij hoe leerlingen in alle middelbare scholen het ervan afbrengen in het hoger onderwijs, en zo worden enkele heilige huisjes in het Vlaams onderwijs gesloopt. “Ouders hebben recht op deze informatie. Ons onderwijs heeft niets te verbergen”, zegt onderwijsminister Ben Weyts (N-VA). (NB 17/3 ll)

En vermits ik het helemaal eens ben met die mening van Weyts publiceer ik graag enkele markante cijfers van de Turnhoutse secundaire scholen

Zo per school volgende gegevens

1e cijfer is het % A-attesten; 2e cijfer geeft informatie over het aantal lln (%) die ‘op hun jaar’ zitten terwijl het 3e cijfer het aantal lln weergeeft die minstens 1 jaar ‘achter’ zitten

Het 4e cijfer geeft dan het aantal leerlingen weer waar de thuistaal NIET het Nederlands is en het 5e en laatste cijfer is dit van het aantal lln die naar het hoger onderwijs doorstromen. Indien van toepassing. Anders de vermelding NVT. Cijfers zijn dus allemaal percentages.

Sint-VictorInstituut

74,3; 87,5;  9,1;  9,7;  97

Campos

85,5;  58,9;  29,5;  19;  74

GO talentenschool 1e graad

85,1;  66,2;  30,7;  27,6;  NVT

GO Boomgaard Koninklijk Atheneum

51,5.  48,1; 15,6;  37,2;  71

GO Boomgaard Technisch Atheneum

84,6; 41; 32; 24,4; 45

GO Zenit

79,6;  45,6;  37,7;  23,1; 51

H. Graf 1 Bovenbouw ASO  TSO  BSO

83,2;  61,6;  19,7;  13,3;  74

H.Graf 2  1e graad TSO   BSO

91; 65,1;  23,8;  15;  NVT

H.Graf 3  1e graad ASO

94,4; 86,8; 9,4; 15; NVT 

H.Graf 4  1e graad

94,4; 73,2; 25;  18,1

H.Graf 5  TSO   KSO   BSO

82,5;  55,5;  29,4;  23;  74

HT2O  (Zandstraat)

87,9;  66,4;  23,4;  18,2;  42

PT2O Technologisch (Zandstraat)

92,5;  67,2;  23;  8,7;  21

HIVSET

45,9;  18,7;  6;9;  29,4;  54

Sint Jozef College

90,6;  88,7;  6;  11,3;  86

Sint Jozef college 1e graad

96,2; 92,4;  6,8;  15,2   NVT

Sint Pietersinstituut

91,1;  89,3;  7,8;  7,6;  96

Sint Pietersinstituut  1e graad

98;  93,8;  4,8;  15,8;   NVT

Voor de volledigheid

de onderwijs-kansarmoede-indicator (OKI) omvat volgende -4- elementen : 1) spreekt thuis geen Nederlands; Dit cijfer (4e) is opgenomen in het overzicht. 2) heeft een laagopgeleide moeder  3) krijgt een schooltoeslag en 4) woont in een buurt met veel schoolse vertraging.

Wie dat wil kan de cijfers -per school- van al die OKI’s terugvinden in Het Nieuwsblad.   https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20230308_92996215

En de cijfers hebben betrekking op ALLE leerlingen in die school en dus niet enkel op de leerlingen die in Turnhout wonen.

En in de omgeving van Turnhout

Dezelfde cijferreeksen voor

Sint-Claracollege Arendonk

94,4; 88; 9,7; 5,4; 85

Hoogstraten

ASO Spijker

93,5; 92,3; 2,8; 4,7; 97

Klein Seminarie

93,9; 91,3; 5,6; 6,6; 96

Klein Seminarie 1e graad

98,6; 96,4; 1; 7,8; NVT

VITO

90,4; 75,7; 18,4; 4,8; 53

VTI Spijker

86,3; 64,9; 25,9; 5,8; 48

VTI Spijker 1e graad

90; 76,2; 23,1; 6,9; NVT

Wellicht zullen een aantal schooldirecties niet erg gelukkig zijn met het publiceren van deze resultaten.

Maar dat ouders en leerlingen hun schoolkeuze ook op deze cijfers willen baseren is hun goed recht. Belangrijkste is dat competenties van de betrokken leerlingen bij hun keuze en begeleiding daarin, op een correcte wijze worden ingeschat.

Standaard
Geen categorie

Iedereen ziet het verkeerd

Dag op dag één jaar geleden schreef Het Laatste Nieuws het volgende :

Politie gaat strijd aan tegen hangjongeren op Turnova-site: “Regelmatig klachten over baldadigheden” Hangjongeren veroorzaken al een tijd overlast op de Turnova-site in Turnhout. Vooral tijdens de middagpauzes en na schooltijd heeft de buurt te kampen met kleine baldadigheden. De politie gaat er verscherpte controles uitvoeren. Woensdagnamiddag werden er alvast veertig jongeren gecontroleerd. https://www.hln.be/turnhout/politie-gaat-strijd-aan-tegen-hangjongeren-op-turnova-site-regelmatig-klachten-over-baldadigheden~ae9e213c/

Afgelopen woensdag, 15 maart hield de politie Regio Turnhout een grote controleactie  op een 15-tal overlastgevoelige plaatsen in Turnhout en Oud-Turnhout en kon op de Turnova-site twee winkeldieven inrekenen.

Lijden WIJ collectief aan zinsverbijstering ?

Gazet Van Antwerpen schrijft het volgende :

Er zijn al langer spanningen tussen buurtbewoners van de Turnovasite en jongeren die er vaak verzamelen en verantwoordelijk geacht worden voor onder meer overlast zoals zwerfvuil. Om dat verkeerde beeld bij te stellen, lanceert Jong Digidak het project ‘Let me tell a story’  https://www.gva.be/cnt/dmf20230316_94512946

Ziedaar, zowel de buurtbewoners, bezoekers aan Turnova, politie en lokale overheid en wie allemaal nog behalve bloggers…polariseren, culpabiliseren en lullen maar raak inzake overlastjongeren, aldus Blenders, want zij willen een project initialiseren om dat verkeerde beeld uit de wereld te helpen.

Ik weet niet wie de journalist heeft ingefluisterd dat dit verkeerde beeld moet worden bijgesteld… Mogelijk iemand die de concrete situatie van toeten noch blazen kent.

Wat mij  betreft zit de premisse (de aanname) dat wij een verkeerd beeld hebben over de overlast en baldadigheden door hangjongeren alvast helemaal verkeerd.

Nu ja, een blender is dan ook niet meer dan een hakmolen die kan mixen, zelfs pureren, zodat je een ééngemaakte brij krijgt waarbij of waarin de respectievelijke onderdelen onherkenbaar worden gemaakt. Je weet dan ook niet meer wat je echt eet of drinkt !
Standaard
Geen categorie

Géén vuiltje aan de lucht ?!

Maar wel des te meer sluikstorten op parking Loechtenberg langs de H. Hartstraat in Turnhout

Een vriendelijke dame uit de buurt, zwerfvuilvrijwilligster Jeni, heeft het ook al meermaals gesignaleerd…maar sinds de openbare verlichting om 23u wordt gedoofd, is parking Loechtenberg een èchte hotspot voor sluikstorten. En niet van kleine omvang.

Zo maakte ik begin deze maand ook al een meldingskaart voor deze hoop afval, na melding ook netjes opgeruimd.

Dinsdag 14/3 ll dan weer, werd een lichte vrachtwagen van de stad Turnhout vol geladen met de oogst van…alweer een sluikstort op krek dezelfde plaats

Diezelfde dinsdagnacht, omstreeks middernacht merkte ik geritsel van zaklampen, op deze volledig in het donker gehulde parking. Wat ze daar aan het uitspoken waren vermoedde ik wel, maar kon behalve het schijnsel van die zaklamp(en) helemaal niet(s) zien of uitmaken…
Maar woensdagnamiddag werd mijn vermoeden bevestigd toen de diensten van de stad alweer een hele hoop zakken met afval op hun vrachtwagen gooiden. Alweer een sluikstort opgeruimd…maar, voor hoelang ??

De politie verwittigen ?! 1) om te zeggen dat je een zaklamp ziet schijnen op een voor het overige keidonkere parking ? en 2) vooraleer je omstandig kan uitleggen wat je denkt dat er gaande is, zijn de zaklampen alweer uit en is een nieuw sluikstort alweer een feit. Het gaat zo snel dat op heterdaad betrappen quasi onmogelijk is.

Maar…is er wel sprake van sluikstorten ?

Er staat op deze parking al een hele tijd een metalen container, OP de parking maar TEGEN de omheining van de Corsendonk-appartementen. Ten behoeve van wie of wat en in wiens opdracht die container daar staat…God zal het misschien weten, maar ik alleszins niet. En, zoals je op deze foto kan lezen is deze container bestemd voor restafval (maar ik kan de container niet openen)

Ik heb alvast aan schepen Boogers gevraagd deze problematiek dringend te bekijken èn op te lossen, en het raadsel van die container te ontcijferen.

Standaard
Geen categorie

Een jonge migrantenbevolking

Turnhout heeft een heel jonge bevolking van vreemde herkomst.

Een overzicht per leeftijdsgroep maakt dat duidelijk. (cijfers zijn deze op basis van de bevolking per 1/1/2022)

*Minderjarigen van 0 tot 17 jaar wonen er 9.467 in onze stad. 60,2% (39,5% op Vlaams niveau) of 5.700 ervan zijn van niet Belgische herkomst.

*18 tot 34 jaar telt 9.309 inwoners. Van hen is 50% (35,5% Vlaams)  of 4.655 van vreemde herkomst

*35 tot 49 jaar, in deze leeftijdsgroep telt Turnhout 8.637 inwoners en is 45,3% (30,2% Vlaams) 3.912 van niet Belgische herkomst.

Van O tot 49 jaar telt onze stad 27.413 inwoners waarvan 14.267 van vreemde herkomst of 52%.

Volgens de statistieken woonden begin 2022 in totaal 17.618 mensen van vreemde herkomst in Turnhout. Ruim 14.200 van hen zijn dus jonger dan 50 Jaar !

Omvolking ?

Het extreem-rechtse Vlaams Belang spreekt in deze ongetwijfeld van omvolking. Wat ik me daarbij afvraag : realiseren zij zich dat deze cijfers, deze gegevenheid onomkeerbaar is ?

Of willen zij deze omvolking wel opnieuw omkeren en al wat niet van Belgische herkomst is uit onze stad ‘deporteren‘ ?

Laat ons wel wezen en zorgen dat wij in deze stad vooral inzetten op hefbomen om goed samenleven duurzaam mogelijk te maken.

Zo ondermeer wat betreft het sterker aanmoedigen èn begeleiden van gezinnen om ook als thuistaal het Nederlands te gebruiken. Dat maakt hun kinderen enkel maar sterker in de school en later ook op de arbeidsmarkt.

Meer inzetten ook om de veel te grote groep van werklozen van vreemde herkomst in onze stad -momenteel 6 op 10 werklozen- aan de slag te krijgen.

Dergelijke onevenwichten wegwerken, dat moet de marsrichting zijn voor de toekomst van Turnhout

Standaard
Geen categorie

Het lelijke eendje *

Jong zijn als minister, als parlementslid, als journalist mag géén excuus zijn om -in de discussie over het SWT van ACV-voorzitter Marc Leemans- een loopje te nemen met de geschiedenis en al zeker niet met de -nog steeds- feitelijke mis-behandeling van ouderen op de arbeidsmarkt !

Meer bepaald de geschiedenis, evolutie in hoe omgaan met oudere werknemers en/of oudere werkzoekenden en de arbeidsmarkt.

Dat die evolutie en achtergrondkennis helemaal ontbreekt bij Vlaams minister van werk en economie Jo Brouns bleek erg duidelijk op donderdag 9 maart ll, in het Vlaams Parlement.

Zo betreurde hij het feit dat SWT nog veel te vaak aanzien wordt als het vroegere brugpensioen, terwijl een SWT’er aangepast beschikbaar moet blijven voor de arbeidsmarkt. 

Alle aangepast beschikbaren in Vlaanderen moeten ingaan op een passend aanbod van VDAB. Ik verzeker u dat meneer Leemans daarop geen uitzondering zal zijn, dixit Brouns.

Maar dan moet VDAB wel meer dan een tandje bijsteken in de opvolging van SWT’ers, zo blijkt uit de cijfers van de minister. Van de 6.356 SWT’ers die Vlaanderen in januari 2022 telde hebben er op een jaar tijd maar 116 één of meer sollicitatieopdrachten gekregen. Dat is amper 1, 8 procent. De effectieve doorstroming naar de arbeidsmarkt ligt nog lager: 36 of 0,57 procent. “Geenszins goede cijfers”, erkent de minister. Hij heeft daarom aan VDAB gevraagd om met een “meer aanklampend beleid” te komen.

Wat de minister -de voorbije weken enkel bezig geweest met de boeren- duidelijk niet weet is dat de oudere werknemer/werkzoekende -lees de +50 iger- ondertussen al een halve eeuw, het lelijke eendje van de arbeidsmarkt is.

Den Uyl is in den olie 

De oliecrisis van 1973 of olieboycot van 1973, ten onrechte ook wel de eerste oliecrisis genoemd, betrof een wereldwijd opzettelijk gecreëerd tekort aan aardolie. De crisis werd veroorzaakt door een aantal politieke acties van de Arabische olieproducerende landen, gericht tegen het Westen.

Als gevolg hiervan kreeg België te kampen met een enorme tewerkstellingscrisis. In een nota van het Planbureau – september 1984- blijkt dat de cijfers van werkloosheid en banenverlies hallucinante hoogtes kende.

Zo waren in 1973 amper 155.000 mensen n België werkloos. 4 jaar later, in 1977 was dat aantal al opgelopen tot 452.624 werklozen om 5 jaar later (1982) nog eens te verdubbelen tot ruim 870.000

De budgetaire last van deze werkloosheidscrisis steeg dan ook tot erg hoge proporties. Van 0,4% van het BNP in 1970, tot 4,47% in 1981.

Wat het banenverlies betreft vermeld het planbureau het volgende : van 1975 t/m 1981 gingen in België minstens 280.000 arbeidsplaatsen verloren.

Kunstgrepen

Tijdens deze zware en langdurige tewerkstellingscrisis werden door de overheid allerlei kunstgrepen uitgevonden om de gevolgen te milderen.

Zo ontsproot in 1977 het BTK (bijzonder tijdelijk kader) en het 3e arbeidscircuit, uit het brein van toenmalig minister Guy Spitaels. Om de hallucinante cijfers van werklozen te milderen (lees : verbloemen) werden werklozen van 50 jaar of ouder vrijgesteld om werk te zoeken en verdwenen ze ook uit de statistieken…Dit stelsel van vrijstelling was tot 1 juli 2002 van toepassing.

En zeker niet te vergeten, er werd erg veel gebruik gemaakt van tijdelijke werkloosheid om economische redenen. Zelf werkte ik in die jaren bij Philips waar iedereen om beurt een week werkloos werd gesteld. Weliswaar beperkt tot arbeiders want voor bedienden kon dit wettelijk niet worden toegepast. Deze tijdelijke werkloosheid was voor de meeste werkende vrouwen welgekomen en zo werden de eerste kiemen gelegd van deeltijds werken.

In de textielnijverheid was die tijdelijke werkloosheid in nog veel grotere mate van toepassing.

Brugpensioen.

Maar de meest in het oog springende maatregel, die tot op vandaag, zij het onder andere voorwaarden en benaming, nog steeds toepasbaar is, was de invoering van het brugpensioen.

Daartoe werd door de Nationale arbeidsraad (NAR) COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 17 VAN 19 DECEMBER 1974 TOT INVOERING VAN EEN REGELING VAN AANVULLENDE VERGOEDING TEN GUNSTE VAN SOMMIGE BEJAARDE WERKNEMERS INDIEN ZIJ WORDEN ONTSLAGEN

Let op de term die de doelgroep van deze cao bepaalde : TEN GUNSTE VAN SOMMIGE BEJAARDE WERKNEMERS. De basisleeftijd, bepaald in deze cao 17 was -60 jaar-. (met vervagingsplicht door een jongere werkloze)

Het is dan deze cao 17 die werd gebruikt om sectorale en/of ondernemingsakkoorden af te sluiten, waarbij de toepassing van brugpensioen  werd mogelijk gemaakt.

In de crisisjaren die volgden werd, bij herstructureringen en sluitingen van bedrijven, deze cao ook veelvuldig gebruikt om akkoorden af te dwingen waarbij brugpensioen op een zo laag mogelijke leeftijd  werd onderhandeld. Die leeftijdsgrens moest wel altijd het akkoord krijgen van de minister van Arbeid en tewerkstelling. (zonder vervangingsplicht)

Zelfs nog in 2006 werd met vakbonden en directie van het bedrijf Belgonucleaire in Dessel (een bedrijf waarvan de Belgische staat voor de helft eigenaar  was…) een cao afgesloten -looptijd 2 jaar- bij de sluiting van het bedrijf, waarbij elke werknemer die bij de ingang van deze CAO, de leeftijd van 48 jaar had, wist dat hij/zij voor het einde van die CAO op brugpensioen kon gaan…

Het geweer van schouder veranderen

Ondertussen was er ten velde wel één en ander veranderd.

Zo werd in 1989 de VDAB opgericht. Tot dan was RVA zowel bevoegd voor toepassing van de reglementering, sanctiebeleid èn de plaatsing van werklozen. Met VDAB kwam bemiddeling èn (beroeps)opleiding in Vlaamse handen terecht.

In 2003 legt toenmalig minister van werk Landuyt zijn plan van sluitende aanpak voor, een nieuw veralgemeend begeleidingsconcept voor: de zgn. sluitende aanpak om alle werkzoekenden een recht op begeleiding te garanderen zoals bepaald in het decretaal Handvest van de Werkzoekende. ‘Sluitend’ wil zeggen: dat alle werkzoekenden uit de doelgroepen door de VDAB moeten worden bereikt. Helaas is deze aanpak vooralsnog beperkt tot de werklozen van minder dan 50 jaar…

Architect van dit plan was de kabinetschef van Landuyt, Fons Leroy die twee jaar later, als afgevaardigd bestuurder, de grote baas van de VDAB zou worden.

Vanaf dan komen een aantal zaken -specifiek rond +50igers- in stroomversnelling.

Het generatiepact

 Het Generatiepact is een plan dat door de regering Verhofstadt II aan het parlement werd voorgesteld op 11 oktober 2005; naar aanleiding van het probleem van de vergrijzing in België. Het was een deel van de beleidsverklaring van de regering bij de start van het nieuwe werkjaar, en bevat 66 maatregelen om meer mensen aan het werk te krijgen en langer werken aan te moedigen. Het is één onderdeel van het zogenaamde eindeloopbaandebat

Bij de herstructurering van bedrijven (wanneer er gewoonlijk veel ontslagen vallen) komt er een systeem van tewerkstellingscellen die mensen opleiden en begeleiden. De werknemer wordt zes maanden doorbetaald maar die maanden worden afgetrokken van de opzegperiode. De deelname aan een tewerkstellingscel is vrijwillig, maar wie uitzicht wil hebben op brugpensioen bij herstructurering, moet meedoen. Er zijn ook sancties mogelijk voor wie een passende job of opleiding weigert. Dat kan gaan van een tijdelijke schorsing tot het verlies van het recht op brugpensioen.

Outplacement

Dit betekende ook het invoeren van outplacement. Een uit de US overgewaaid begeleidingstraject wat tot dan toe in ons land alleen bekend was -en ook werd toegepast- bij dik betaalde en hooggeplaatste kader- en directieleden, die meestal een outplacement begeleiding in hun contract hadden bedongen.

Al snel echter bleek dat slechts een zeer beperkt aantal outplacement-begeleiders ook over de nodige kennis en tools beschikten om nu plots met veelal laaggeschoolde arbeiders aan de slag te gaan en om ook oudere werklozen naar een nieuwe job toe te leiden…terwijl het brugpensioen lag te wachten…

Zelf heb ik als bijblijfconsulent deel uitgemaakt van tientallen van dergelijke tewerkstellingscellen, waar ik -bij de evaluatie van de outplacementaanpak en -activiteiten- meermaals noodgedwongen op de onkunde van die begeleiders moest wijzen en tussenkomen.

En ook VDAB had niet stilgezeten. Zo zorgde het Vlaams Meerbanenplan van 10 februari 2006 voor een bijkomende impuls inzake de (her)tewerkstelling van ouderen. Enerzijds kwam er een tewerkstellingspremie ‘50 plus’, een aanwervingspremie ten voordele van werkgevers die een oudere werkzoekende in dienst nemen; anderzijds werd een specifiek begeleidingsconcept voor oudere werkzoekenden goedgekeurd. Dit concept houdt in dat in de schoot van de VDAB 25 regionale 50+-clubs worden opgericht waarin oudere werkzoekenden via collectieve en individuele sessies worden toegeleid naar de arbeidsmarkt.

Voor die collectieve sessies werden ook de bijblijfconsulenten  (nog een project van Landuyt uit 2003) -waarvan ik er ook één was-van de vakbonden ingeschakeld. Zij waren immers eerder al ingeschakeld om de zogenaamde moeilijke doelgroepen,  zoals oudere werklozen, migranten, mensen met een beperking…bij te staan in hun zoektocht naar werk en/of opleiding en bijscholing.

Einde van mijn loopbaan

Op 1 oktober 2011 ben ik zelf met brugpensioen gegaan. Op 1/1/2012 werd dan het brugpensioen vervangen door het SWT, waarvan de basis nog steeds deze van CAO 17 (NAR) is gebleven, maar waarbij de voorwaarden wel werden gewijzigd. Zowel inzake leeftijd als beschikbaarheid om werk te zoeken.

En wat nu, een halve eeuw na CAO 17 ?

Uit onderzoek van Stijn Baert (arbeidsmarktdeskundige) en Louis Lippens (UGent) blijkt (begin februari 2022) : Als er op de arbeidsmarkt één hardnekkige vorm van discriminatie blijft opspelen, dan is het die ten aanzien van oudere kandidaten. 

Uit het onderzoek bleek dat oudere jobkandidaten gemiddeld 40 procent minder positieve reacties kregen op hun sollicitaties dan volstrekt gelijkwaardige kandidaten met een jongere leeftijd. Bovendien, Leeftijdsdiscriminatie lijkt niet af te nemen bij hogere krapte op de arbeidsmarkt. Ook niet inzake knelpuntberoepen !!

Niet(s) nieuws onder de zon want al in oktober 2006 schreef De Tijd : Leeftijd heeft racisme en seksisme ingehaald als belangrijkste bron van discriminatie bij sollicitanten in België. Dat besluit Kelly Services uit een internationale enquête bij 70.000 mensen. Uit de rondvraag blijkt dat de helft van de werknemers van 45 jaar of ouder al discriminatie wegens leeftijd heeft ervaren in België.

Wie verwachtte dat het lelijke eendje van de arbeidsmarkt, met name de oudere werknemer/werkzoekende in de afgelopen 50 jaar was uitgeroeid tot een mooie ranke zwaan…komt echt wel bedrogen uit. En dat ondanks alle ronkende verklaringen en terechtwijzingen van politici, arbeidsmarktdeskundigen, media enz…

En daarom Minister Jo Brouns, zijn er zo weinig vacatureaanbiedingen van VDAB voor deze groep van oudere werklozen in SWT.

Daarom ook zijn er zo weinig ouderen die nog een kans krijgen op een nieuwe en haalbare job.

Omdat ze nog steeds het lelijke eendje zijn dan de Vlaamse arbeidsmarkt !

*Het lelijke eendje : iets wat men afwijst of moeilijk weet te accepteren of te integreren in een groep van gelijksoortige zaken.

Dré Wolput

13 maart 2023

Standaard
Geen categorie

Akkoord : ‘T is wel gelukt !

Foto Belga

Jan Jambon (NVA) en zijn ploeg hebben met het stikstofakkoord ook het journaille een flinke hak gezet. Zowat unisono klonk het deze ochtend nog in de pers, dat een-Vlaams- stikstofakkoord vandaag zowat onmogelijk zou zijn.

Want diezelfde pennenridders waren bijna lyrisch euforisch over het asielakkoord van  de federale Vivaldi-regering.

Maar wat dat laatste betreft (asiel) zijn de mosselen nog niet aan wal hoor !

Immers, met dit akkoord geef je aan alle kandidaat vluchtelingen de boodschap : kom naar België want wij zorgen hoe dan ook voor opvang. En als het bed, samen met bad en brood niet tijdig klaar is, vindt je wel één of meerdere ngo’s bereid om uw zaak te bepleiten bij een rechter. Deze zorgt dan wel voor een dwangsom.

De 1.000 opvangplaatsen die Vivalidi denkt bij te creëren, door het verstrakken van het verblijfsrecht in de opvang, waarbij dat recht voortaan zal beperkt worden voor asielzoekers wier procedure lopende is. Verder zal wie asiel krijgt of asiel wordt geweigerd,  binnen de dertig dagen het centrum moeten verlaten. 

Welnu, deze 1.000 plaatsen zullen binnen de kortste tijd -lees enkele dagen- worden ingevuld door de aanvragen die nu nog in de pijplijn zitten en asielzoekers die zich -tot 200 per dag- in ons land aandienen. Nog maar op 1 maart ll, schreef De Standaard in een artikel over de tentenkampen het volgende : Nog zo’n 3.000 mensen die daar recht op hebben, wachten op een opvangplaats

En wat een strenger terugkeerbeleid betreft…Meester Kati ging in een radio-interview al onmiddellijk op haar mensenrechten(ver)strepen staan, door te stellen dat je nu een afgewezen Afghaan niet zomaar kan terugsturen naar zijn land. Zo geeft zij al meteen de marsrichting aan die haar liga en vele andere ngo’s zullen volgen.

In datzelfde artikel van 1/3 ll, tekende De Standaard het volgende op uit de mond van Moudasir :  Ik slaap hier (in het tentenkamp dus) sinds een week’, zegt Moudasir (23). Hij kwam acht jaar geleden uit Afghanistan. Moudasir spreekt vloeiend Nederlands, maar verblijft hier illegaal.

En maak je géén illusies, er lopen in ons land vele honderden, misschien zelfs enkele duizenden (afgewezen) asielzoekers uit Afghanistan rond. Voor de liga zijn dat dus allemaal mensen die Nu niet meer kunnen worden teruggestuurd…

Waar senior writer Bart –beuzelaar– Brinckman (wokejournalist) donderdag 9/3, in De Standaard helemaal uit de bocht gaat is in het etaleren en uitschreeuwen van zijn haat tegenover NVA en haar minister Zuhal Demir.

Wat kan je anders besluiten dan haat uit deze woorden : De staatssecretaris voor Asiel en Migratie etaleerde haar technische kennis in een evenwichtig pakket. Haar zakelijke communicatie creëerde rust, een contrast met Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA).

Nochtans heeft  Demir, helemaal géén enkele bevoegdheid  inzake asiel en is er dus in de verste verte geen reden om haar in deze context en oh zo denigrerend  te vermelden…beuzelaar Bart Brinckman !

Standaard
Geen categorie

Cijfers die er toe doen

Lang leve de sociale zekerheid.

Om het belang van de sociale zekerheid te kunnen inschatten voor een stad als Turnhout, is het belangrijk om cijfers van uitkeringen te kennen, zoals bij werkloosheid, ziekte- en invaliditeit en pensioenen.

Wat de werkloosheid betreft kan je deze cijfers in de RVA statistieken terugvinden per gemeente. De cijfers over de pensioenuitkeringen zijn helemaal niet te traceren per gemeente.

En wat de uitkeringen voor ziekte en invaliditeit betreft : een vraag daartoe bij het RIZIV kreeg het volgende antwoord : In het kader van de geldende GDPR regels kunnen wij u de cijfers per gemeente niet bezorgen.

Maar geen nood, de cijfers per arrondissement kreeg ik wel en van die cijfers kan ik dan wel die van de stad Turnhout, redelijk exact, afleiden. Wat ZIV betreft zijn het wel nog de cijfers van 2021. Die van RVA betreffen 2022.

RVA cijfers alle uitkeringsgrechtigden

32.840.608 € werd uitgekeerd aan werklozen in Turnhout. Voor het arrondissement Turnhout spreken we over 223.964.281 €. Deze bedragen lagen in 2021 nog flink hoger vooral omwille van -tijdelijke- coronawerkloosheid.

Het aandeel van Turnhout in dit grote bedrag is goed voor 15%. Onthoud dit cijfer, want dat is ook het percentage wat ik in aanmerking neem voor de ZIV-uitkeringen.

Uitkeringen ziekte en invaliditeit

In 2021 betreft het volgende getallen (arrondissement Turnhout)

P.O = primaire ongeschiktheid en betreft de uitkeringen wegens loonverlies het eerste jaar van de ziekte. Goed voor 104.079.240 €

Wat invaliditeit betreft -dit zijn uitkeringen vanaf dag 1, na één jaar- werd 250.385.178 € uitgekeerd in het arrondissement.

Wat betekent dat dan concreet voor Turnhout ? 15% van het totale bedrag aan ZIV uitkeringen of 53.169.662 €

Werkloosheid en ZIV samen spreken we over 86.010.270.

Aan wie worden deze bedragen uitgekeerd ?

Enkel aan loontrekkende gerechtigden in de leeftijd van 18 tot 64 jaar. Volgens de statistieken wonen in Turnhout 26.800 mensen in die leeftijdsgroep. Het aantal loontrekkende hiervan zowat 21.000 (26.800-zelfstandigen en ambtenaren)

Omgerekend naar het aantal loontrekkenden, werd er gemiddeld 4.095 € per loontrekkende betaald aan werkloosheid- en/of ZIV-uitkering.

Vacatures voor werklozen

2/2022 waren er 664 openstaande vacatures in Turnhout welke rechtstreeks aan VDAB werden gemeld. Die maand waren er 2.249 werklozen, waarvan 1.045 van Belgische origine. Voor zowat de helft van deze vacatures werd géén enkele scholingsvereiste gesteld.

2/2023 tellen we 577  openstaande vacatures in onze stad. Die maand tellen we met 2.241, 8 werklozen minder dan een jaar voordien. 924 van hen zijn van Belgische herkomst. Ook voor deze vacatures werd voor de helft ervan géén scholingsvereiste gesteld.

Niet-Belgen die in 2022 Belg werden

Cijfers heet van de naald (vandaag 9/3/2023 dus) via Statbel inzake nationaliteitsverwervingen

Maar liefst 46.761 Niet-Belgen kregen afgelopen jaar de Belgische nationaliteit toegekend. 26.692 van hen wonen in Vlaanderen, bijna 60% 8.581 afkomstig uit Azië en 5.985 afkomstig uit Afrika.

De cijfers per gemeente werden nog niet belend gemaakt.

Cijfers die er toe doen…je kan ze steeds weer lezen in mijn blogs

Standaard
Geen categorie

Mag ik uw aandacht ?!

Met deze blog richt ik mij -uiteraard- naar u beste lezer maar ook naar het college van Burgemeester en schepenen over volgende -3- aandachtspunten.

Gemeenschapsdienst

Sinds 1/1/2023, kunnen lokale besturen een gemeenschapsdienst oprichten, waarbij werklozen die langer dan 2 jaar werkloos zijn, verplicht kunnen worden ingezet. Persoonlijk geloof ik heel erg dat zo een dienst echt wel een opstap kan betekenen naar regulier werk.

In Turnhout tel ik afgelopen maand, 838 werklozen die + 2 jaar werkloos zijn. Hoe is deze groep samengesteld ? a) 459 van Belgische herkomst en 379 van vreemde herkomst. b) 44 van minder dan 25 jaar.  C) 74 van 25 tot 29 jaar d) 64 van  30 tot 34 jaar d) 92 van  35 tot 39 jaar e) 93 van  40 tot 44 jaar f) 85 van 45 tot 49 jaar. G) 101 van 50 tot 54 jaar h)120 van 55 tot 59 jaar en 166 van + 60 jaar.

Behoorlijk wat jonge werklozen dus !

Ik weet dat Groen en Vooruit principiële bezwaren hebben tegen dergelijke gemeenschapsdienst…maar weet dan wel dat géén enkele werkloze eten kan kopen van of met principiële bezwaren.

Erkenning Moskee/centrum Arrahmaan

Dat hierover zeker wat ophef en stemmingmakerij is ontstaan vanuit bepaalde hoeken in onze Turnhoutse samenleving, schreef ik al in een blog. https://wolput.com/2023/03/03/stemmingmakerij/

Maar dat er een reëel probleem is van (parkeer)overlast schreef ik ook. Trouwens is zowel het Moskee-bestuur als het stadsbestuur zich daarvan bewust. Beiden zijn ook al langer  on speaking terms inzake deze overlast.

Ik stel voor dat enkele gemeenschapswachten, samen met het moskeebestuur en eventueel de politie, deze overlast eens goed in kaart brengen. Zelf veronderstel ik dat dit vooral een probleem is tijdens het vrijdaggebed en in de Ramadanperiode die trouwens, volgens de kalender, kortelings zal doorgaan -van 22 maart tot 21 april-. Iedereen heeft voordeel bij goed nabuurschap.

Kasteeldreef – schoolstraat

Ik lees in GVA dat de schepen van mobiliteit plannen heeft voor de Kasteeldreef. Onmiskenbaar is daar een groot veiligheidsprobleem, niet in het minst omwille van het veelvuldige wildparkeren van…ouders ! Schoolstraat, fietsstraat…voor mij geen probleem. Anders wat het eenrichtingsverkeer vanuit de Hannuitstraat betreft. En wel hierom : momenteel is een deel van de Warandestraat (vanaf de Watertoren) ook verboden richting wegens een bouwwerf. Het is trouwens al redelijk vaak voorgevallen dat men deze maatregel invoert in dat stuk van de Warandestraat.

Concreet betekenen deze plannen dan wel dat de Warandeparking niet langer bereikbaar is vanuit de Hannuitstraat. Bezoekers aan de Warande (75% van buiten de stad) moeten dan een vrij lange omleiding volgen terwijl ze de ingang van de parking op amper 100 meter moeten voorbij rijden.

Ondertussen werd me, vanuit de dienst mobiliteit, volgend antwoord toegestuurd :

De Kasteeldreef wordt enkelrichting vanuit de Hannuitstraat naar de Wezenstraat.

Dat wil zeggen dat, ook indien de Warandestraat enkelrichting is richting station, je vanaf het station nog steeds via de Hannuitstraat en de Kasteeldreef naar de Warandeparking kan rijden.

En dat betekent ook dat je nog steeds een rondje kan rijden door Hannuitstraat > Kasteeldreef > Wezenstraat > Warandestraat.

Er is dus geen lange omleiding nodig voor bezoekers van de Warandeparking.

Standaard
Geen categorie

Het dossier MarcLeemans (ACV)

Wat een tamtam in de loop van vorige week toen het ACV meldde dat hun voorzitter einde van het jaar zal stoppen en dan op S.W.T. zal gaan.

Het vroegere brugpensioen dus.

De beschuldiging van sociale fraude viel al heel snel. Maar…is die beschuldiging ook terecht ?!

Om daarop een antwoord te formuleren moet ik om te beginnen zeggen dat het SWT gebaseerd is op CAO 17 van de Nationale Arbeidsraad, een CAO waarvan we volgend jaar het 50 jarig bestaan kunnen vieren.

Deze cao, welke op 19/12/1974 werd ondertekend, kwam tot stand in een periode van zeer hoge werkloosheid -als gevolg van de oliecrisis ontstaan in oktober 1973- en had als doelstelling om oudere werknemers die werden ontslagen een toeslag bovenop de werkloosheid te betalen èn hen te vervangen door een  werkloze.

Doorheen de jaren en bij opeenvolgende tewerkstellingscrisissen, werd het brugpensioen massaal toegestaan op  lagere leeftijd bij herstructureringen of sluitingen van bedrijven. En dit zonder vervangingsplicht.

Zo werd bijvoorbeeld bij de sluiting van Belgonucleaire in Dessel (2006) een CAO afgesloten voor twee jaar, waarbij brugpensioen mogelijk werd op 50 jarige leeftijd…Iedereen die bij het afsluiten van dit akkoord 48 jaar was, wist dus dat hij op zijn 50e kon stoppen met werken !

Er waren echter -helaas- ook heel wat faillissementen van (kleinere) bedrijven waardoor de oudere werknemers - figuurlijk- naakt op straat kwamen te staan…want er was géén werkgever meer om brugpensioen bij aan te vragen. Deze grove onrechtvaardigheid is blijkbaar altijd ontsnapt aan de bekommernissen van politici en arbeidsmarktdeskundigen

In heel wat sectoren en bedrijven werden destijds cao’s afgesloten waarbij oudere werknemers de kans kregen om op brugpensioen te gaan. Meestal met een voordeliger financiële regeling -ten laste van de werkgever- dan wat in cao 17 was voorzien.

Het ACV is een bedrijf als een ander waar eveneens cao’s werden afgesloten inzake loon- en arbeidsvoorwaarden voor alle personeel. Zo ook wat het brugpensioen betreft.

Much ado about nothing

Toen ik nog bij het ACV werkte, werden elk jaar de personeelsleden die voldeden aan de voorwaarden ‘pro forma’ ontslagen om hen de mogelijkheid te geven om van de regeling brugpensioen gebruik te maken. Maar uiteraard was dit wel een vrije keuze ! En vanzelfsprekend werden deze bruggepensioneerden ook vervangen !

Ik durf veronderstellen dat deze regeling vandaag nog steeds van toepassing is en dus komt ook de voorzitter -is ook personeelslid- hiervoor in aanmerking, weliswaar aan de leeftijd- en loopbaan voorwaarden die vandaag gelden voor het SWT.

Zelf ben ik in 2011 op brugpensioen kunnen gaan in een specifieke regeling die toen van toepassing was op elke werknemer die minstens 56j. oud was, voor de leeftijd van 17 jaar was beginnen werken en een loopbaan van minstens 40 jaar kon bewijzen ! (zelf had ik op 1/10/2011 een loopbaan van 41 jaar en twee maanden)

Ik heb nogal stevig de indruk dat professor Stijn Baert, econoom en arbeidsmarktdeskundige de kat de bel heeft aangebonden in deze Leemans-zaak en dat media en politici er zonder verdere navraag en/of kennis van het bestaan van de CA0’s terzake binnen het ACV met veel plezier zijn opgesprongen !

Op de keper beschouwd was het dan ook gewoonweg much ado about nothing in de pers en politiek ! Veel drukte om niets en absoluut ook géén fraude

NVDR : ik heb Leemans niet meer ervaren als voorzitter, vermits zijn mandaat is begonnen op 1/1/2012, nadat ik al op brugpensioen was. Het is ook niet mijn vriend omdat ik hem een veel te linkse koers verwijt. Maar dat belet mij niet om orde op zaken te stellen !
Standaard