Geen categorie

Van kwaad naar erger

De werkloosheidscijfers in Turnhout zijn steeds meer zorgwekkend. Vooral wat de verhouding betreft tussen werklozen van Belgische en van vreemde origine.

Ik ga er niet opnieuw veel woorden aan vuil maken maar me beperken tot een overzicht/vergelijking van jaar tot jaar.

In dit geval de cijfers van november 2022 en deze van november 2021.

November 2022

2.138 werklozen waarvan 934 van Belgische en 1.204 van vreemde herkomst = 56,3%. 820 (38,3%) van hen zijn van niet-Europese herkomst, waarvan 342 uit Azië en 332 uit Afrika afkomstig. Werkloosheidsgraad = 10,1% en 5,7% in Vlaanderen.

November 2021

2.123 werklozen, waarvan 1.009 van Belgische en 1.114 van vreemde herkomst = 52,5%. 747 (35,2%) van hen zijn van niet-Europese herkomst, waarvan 304 uit Azië en 308 uit Afrika. Werkloosheidsgraad is 10,1% en 5,7% in Vlaanderen.

Toch ook nog dit : als ik beleidsverantwoordelijkheid zou hebben in deze stad, dan zou deze problematiek ALLE prioriteit inzake aanpak krijgen !!

Bron : https://arvastat.vdab.be/

Standaard
Geen categorie

Op vrijersvoeten

Beerse en Vosselaar willen een verregaande vorm van samenwerking uitbouwen met en voor mekaar.

De gemeentebesturen van Vosselaar en Beerse werken al twintig jaar nauw samen en eind vorige week besloten ze die samenwerking nog te versterken op onder meer het vlak van milieu, mobiliteit en armoedebestrijding. https://www.gva.be/cnt/dmf20221127_97140096

Maar, zijn dat ook niet de thema’s die al langer op tafel liggen binnen de stadsregionale samenwerking tussen Beerse, Vosselaar, Oud-Turnhout en Turnhout ?

Volgens de burgemeesters is een fusie nog niet aan de orde. Maar volgens GVA zijn er best wel wat inwoners die een fusie zeker wel zien zitten.

Dat Beerse en Vosselaar met deze intentie de huidige stadsregionale werking te kakken zetten is onmiskenbaar zo.

Een samenwerking die bovendien dit jaar nog werd uitgebreid met Lille en Kasterlee.

Maar veel erger nog vind ik dat het vijandsbeeld tegen Turnhout, wat al bestaat van voor 1976, waardoor Turnhout een -noodzakelijke- fusie is misgelopen blijvend wordt gecultiveerd (aangewakkerd)

Een artikel uit GVA van ruim 14 jaar geleden maakte al duidelijk dat deze 3 (Beerse, Vosselaar en Oud-Turnhout) NIET of NOOIT een fusie met Turnhout zouden accepteren. https://www.gva.be/cnt/aid668468

De démarche van Beerse en Vosselaar is overduidelijk ingegeven vanuit de angst dat een nieuwe  Vlaamse regering, na 2024 deze en andere fusies ongetwijfeld zal opleggen.

Als je hoort en leest hoe de meeste gemeentebesturen nu al zwaar moeten ingrijpen in investeringen en personeelskosten, omwille van inflatie en loonindexeringen, zullen fusies meer dan ooit noodzakelijk zijn !!

Standaard
Geen categorie

Een statement

Ik ben vandaag 68 jaar geworden en wil iedereen van harte dank zeggen voor de vele verjaardagwensen. Daar kikkert een mens van op.

Maar ik wil ook graag even je aandacht vragen voor een statement. En dat doe ik omdat er nogal wat mensen zijn in Turnhout, die mij bewust verkeerd inschatten.

Zo alvast wat mijn blogs betreft.

Ik schrijf heel vaak en veel over onze Turnhoutse samenleving in diversiteit. Met de nodige cijfers en gegevens onderbouwd.

Cijfers die allemaal uit officiële databanken komen en die voor iedereen raadpleegbaar zijn. Maar vooral ook informatie die in de reguliere media niet aan bod komt. Het is ook mijn overtuiging dat te weinig politici gebruik maken van deze databanken… en bijgevolg ook niet of te weinig de juiste beleidsbeslissingen nemen

En ik mag met zekerheid stellen dat heel veel mensen deze informatie, gegevens en cijfers graag lezen. Dat merk ik ook aan de reacties die ze mij sturen, eveneens aan het aantal lezers van mijn blog (nu al ruim 37.000 dit jaar)

Eerlijk-rechttoe/rechtaan-rechtvaardig

Mijn blogs zijn openbaar, deelbaar en wat erin staat mag door iedereen worden gedeeld.

Uiteraard ben ik me ervan bewust dat extreem-rechts deze cijfers kan gebruiken in een andere context dan waarvoor ze bedoeld zijn. Maar dan ben ik tenminste zeker dat ze de juiste cijfers kennen.

Niemands marionet en niemands woordvoerder

Maar daaruit besluiten dat ik een marionet zou zijn van extreem rechts is absoluut onjuist ! Dat ben ik niet, wil ik ook niet zijn en zal ik ook nooit worden. Evenmin ben ik iemands woordvoerder, tenzij van mezelf !

Dat de almaar groeiende diversiteit in Turnhout, net zoals bij vele medebewoners, ook mij zorgen baart, dat hebben mijn lezers ook al wel lang begrepen.

Maar van zodra ik op sociale media of in reacties op mijn blogs merk dat de grens tussen racisme, haat en het  cultiveren van een vijandsbeeld tegenover die anderen, erg dun is en de boventoon haalt, branden bij mij alle rode lichten en zal ik daar ook tegenin gaan.

Helaas moet ik dat de laatste tijd meer en meer doen. Dat dit bijna altijd het gevolg is van een georkestreerde campagne uit een bepaalde hoek maakt reageren des te noodzakelijker.

Om het concreet te maken wat ik juist bedoel schreef ik recent nog deze blog https://wolput.com/2022/11/26/sfeerbedervers/

Standaard
Geen categorie

Sfeerbedervers

Enkele dagen geleden werd deze -prachtige- foto geplaatst op de facebookpagina van de Stad Turnhout.

Met het bijschrijft  Het is weer zover : #sfeerverlichting #winterinturnhout  De foto kreeg ruim 440 likes en werd meermaals ook gedeeld. Tot daar de -ruime-  positieve kant.

Maar, tot mijn verbazing, ontstond er in de reacties ook al snel discussie over zowel het gebruik van de term sfeerverlichting als winterinturnhout.

Een bloemlezing (sic) van reacties

Kerst is kerst zo simpel is dat. Net zoals al de andere godsdiensten hun feestdagen hebben. Wederzijds respect wil ook zeggen respect voor onze katholieke feestdagen. En dit noemt nu eenmaal Kerstmis!

Kerstfeest …geen winterfeest

Kerstsfeer is veel leuker en mooier dan wintersfeer

KERSTMIS een warm gevoel in ons hart .ik vier al 71 jaar Kerstmis dus zo zal het ook blíjven voor mij . Net zoals ik respect heb voor anders religies en die ook niet anders benoem . Zijn de Belgen nu helemaal het noorden kwijt ? Wees fier op onze feestdagen , want draai het of keer het , als het erop aankomt pikt iedereen zijn graantje mee, en een betaalde feestdag die voor ons is wordt opeens voor alle religies ne betaalde ! Behalve in tegen gestelde richting !

I know… zullen wij wel werken en zun mee proffiteren van onze feestdag

Nu vraag ik me oprecht af, van waar dergelijke, helemaal niet ter zake dienende, reacties komen. Naar aanleiding van, ik herhaal, deze mooie, warme foto, een discussie (willen) losweken over religie en ja, zelfs over betaalde feestdagen !! Man, man, man

Ik noem dergelijke reacties gewoon sfeerbedervers.

En ja hoor, winter in Turnhout is een totaalprogramma. Wie even de moeite doet om op de website van de stad Turnhout te surfen, zal dat kunnen vaststellen  https://www.turnhout.be/winterinturnhout

En verder wil ik hier niet te veel woorden aan vuil maken. Zelf vind ik de sfeerverlichting in de Kerst- en eindejaarperiode in Turnhout erg mooi,  warm en gezellig.

En vanaf 22 december zullen wij zeker wel eens langs de kraampjes op de Kerstmarkt flaneren, ondertussen genietend van een ongetwijfeld alweer prachtige wintertuin

Kortom, ten volle genieten van de sfeer !

Standaard
Geen categorie

Turnhoutse armoede

U hoorde en zag wellicht ook al het spotje van de Warmste Week (VRT) dat 1 op de 8 Vlaamse baby’s, in armoede worden geboren.

Tijd om nog eens te focussen op de groeiende armoede in onze stad. want het cijfer van het aantal kinderen geboren in een kansarm gezin, ligt met 24,11% dubbel zo hoog dan in Vlaanderen.

Maar de evolutie in deze Turnhoutse cijfers is opmerkelijk. 20 jaar geleden, in 2001 was het cijfer -6,76%- niet erg veel hoger dan de 6,04% in Vlaanderen.

In 2021 echter tellen we in Vlaanderen een verdubbeling tot 12,72%, terwijl het cijfer in Turnhout maar liefst verviervoudigde tot 24,11% of 1 op 4 kinderen die in armoede worden geboren. Daarmee staat Turnhout in de Vlaamse top drie van steden/gemeenten met een erg hoge kinderarmoede !

Turnhout blijft armoede importeren

Een andere belangrijke vaststelling inzake -Turnhoutse- kinderarmoede is de volgende : slechts 16,1% heeft een moeder van Belgische herkomst. Per 24 kinderen hebben er dus slechts 4 een Belgische en 20 een moeder van niet Belgische herkomst !

Meer gedetailleerde cijfers van het Agentschap opgroeien :  “De kansarmoede-index 2021 ligt het hoogst bij kinderen met een moeder van Afrikaanse origine. 33% van de kinderen met een moeder van Maghreb-origine groeit op in kansarmoede, bij kinderen met een moeder met een origine van een ander Afrikaans land gaat het zelfs om bijna de helft van de kinderen (46,2%). Ook van de kinderen met een moeder van Aziatische origine (maar niet Turkije) werd meer dan 4 op de 10 borelingen in kansarmoede geboren. Er zijn echter ook kinderen met een Europese herkomst die een hogere kansarmoede-index kennen. Zo wordt 20,8% van de kinderen met een moeder met een origine uit het oostelijke deel van de Europese Unie in een kansarmoedesituatie geboren.”

Wat zijn oorzaken

Veel heeft uiteraard te maken met de sociale status van de moeder/ouders. Zo bijvoorbeeld leeft 9% van de Belgen van 0 tot 59 jaar, in een gezin met zeer lage werkintensiteit. 15,6% van de EU inwoners en 24,6% van de niet-EU inwoners. Meer uitleg over het begrip  : https://gemeente-stadsmonitor.vlaanderen.be/indicators/personen-gezin-met-zeer-lage-werkintensiteit

Wat het leefloon betreft, heeft 0,45% van de inwoners van Belgische herkomst recht op leefloon. Een veelvoud daarvan, namelijk 7,34%, (X 16) betreft de niet EU inwoners.

Ook de lage werkzaamheidsgraad is zeker een oorzaak van (kinder)armoede. Die wz-heidsgraad voor de Belgen = 73,9%; voor de EU inwoners = 63% en voor niet EU inwoners = 54,4%. De kloof tussen Belgen en niet EU inwoners beloopt dus bijna 20% punten…

Tegenover een werkzaamheidsgraad staat ook een werkloosheidsgraad, die is 4,3% voor de Belgen; 6,2% voor EU inwoners en 10,4% voor niet EU inwoners. Voor de Maghreblanden en Turkije is deze graad zelfs 13%.

Wie verdient hoeveel

En voor wie wel werkt is het ook belangrijk te weten wat het inkomen is dat daar tegenover staat.

*19,8 v/d Belgen zit in de inkomenscategorie dagloon van 0 tot 100 €; 35,3% van de EU werkenden en 42% van de niet EU werkenden.

*categorie dagloon +150 euro : 35,7% Belgen, 17,6% uit de EU en slechts 10,5% van buiten de EU.

Met de nieuwe ontmoetingsruimte die voorzien is in het Turnhouts plan samenleven en integratie gaan we deze armoede problematiek NIET oplossen, laat staan tegenhouden.

Het plan Kelly

Maghreb landen : https://nl.wikipedia.org/wiki/Maghreb

Standaard
Geen categorie

Voor de galerij *

U hoorde er wellicht nog nooit of slechts heel weinig over, maar er bestaat in ons land een Hoge Raad voor de Justitie. En toch heeft deze raad verregaande bevoegdheden. Samengesteld uit 44 leden hebben zij volgende opdrachten :

de Hoge Raad voor de Justitie organiseert de examens voor de magistratuur en draagt magistraten voor ter benoeming door de Koning (de minister van Justitie). Daarnaast stelt de Hoge Raad voor de Justitie de algemene richtlijnen op voor de gerechtelijke stage en de permanente opleiding van de magistraten.

Controle: de HRJ voert externe controle uit op de werking van de rechterlijke orde, via audits, bijzondere onderzoeken en de behandeling van klachten over de werking van de rechterlijke orde.

Advies: de HRJ neemt initiatieven en geeft adviezen ter verbetering van de werking van justitie, ten behoeve van de burger.

https://hrj.be/nl/over-hrj/organen

Controle

Het is vooral het onderdeel inzake controle waarop ik graag uw aandacht wil vestigen. Immers maakte deze raad op 22/11/2022 bekend, een bijzonder onderzoek op te starten in de zaak Yassine M. Voor wie de voorbije weken ergens op Mars of zo leefde, Yassine M is de terroristische moordenaar die op 10/11 ll een Brusselse agent neerstak en een andere verwondde.

Omdat deze moord veel ophef veroorzaakte stelt de HRJ nu een onderzoek in naar mogelijke fouten inzake door het gerecht genomen beslissingen. Goede zaak ?

Onder het motto ons kent onsHet is daarbij niet de bedoeling om een magistraat op de vingers te tikken, maar om fouten in de werking binnen Justitie op te sporen: “Elk bijzonder onderzoek is gericht op de werking van de rechterlijke orde, en niet op individuele verantwoordelijkheden.” https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20221122_96994971

Conclusie : gewoon een onderzoek voor de frim, voor de galerij* dus… ??

Qatar en voetbal

Nee, ik ga hier niet nog eens herhalen wat er inzake de plaats van het WK voetbal allemaal al gezegd geweest is. Hoogstens een beetje aanvullend. Zo bijvoorbeeld dat Qatar in 2019, 783 miljoen € betaalde aan de FIFA om dit WK te mogen organiseren. Er was ook enorm veel kritiek op de behandeling van de vele gastarbeiders bij de bouw van de stadions… maar, recent bleek dat men bij sommige bedrijven in Antwerpen dezelfde verwerpelijke praktijken toepast...https://www.gva.be/cnt/dmf20220803_91630673

Voetbal en politiek

Sommigen vragen zich af of het wel aan de voetballers is om een politiek statement te maken over gebrek aan mensenrechten ?! Maar de èchte vraag moet, mijn inziens, zijn : moeten de voetballers en de landsbonden die hen afvaardigen zich wel de les laten spellen door het gastland en/of door de FIFA ?!

Wat mij betreft is het antwoord duidelijk èn ondubbelzinnig NEEN !!

Standaard
Geen categorie

Eva en Katrien, busje kwam zo

Vrijdag 11 november, kenden we de eenenvijftigste editie van Nationale Vrouwendag.

En, zoals we dat ook horen bij een gaypride, zijn vrouwenorganisaties en experten van mening dat deze vrouwendag nog steeds nodig is !

Amper één week later op 18 november worden twee politieke topvrouwen gewoon voor de bus gesmeten.

Voor de ene, Katrien Verhegge, die met niet al te zachte dwang naar de uitgang werd gedwongen door Vlaams minister Hilde Crevits, hing dit al een hele tijd in de lucht.

Het was al na het ontslag van Wouter Beke als minister in de Vlaamse regering duidelijk dat de crisis in -vooral- de sector van de crèches niet onder controle kwam.

Op federaal niveau viel het doek voor Staatssecretaris Eva De Bleeker. Eerder in de week loodste ze maar liefst 1,5 miljard euro in de begrotingstabellen, waardoor het tekort nog een stuk groter werd.

Zij deed dat uit voorzichtigheid omdat tegenover deze 1,5 miljard -btw verlaging op energie- geen inkomsten staan uit de te verhogen accijnzen.

Een blaam van groot formaat voor premier De Croo. Die dit niet pikte en zijn staatssecretaris verplichtte om een zware vernedering IN het parlement te ondergaan en daar haar fout –die er géén is– te moeten toegeven.

Een fout die er inderdaad géén is, want zelfs enkele regeringspartners geven toe dat die accijnsverhoging er NIET tijdig èn volledig zal komen, wat wellicht bij de begrotingscontrole in maart, ook zal blijken.

Zaak -niet- gesloten

Case closed ? Nee hoor, want uiteindelijk stonden er nog wat kleine foutjes in de nieuwe tabellen. Meteen was het zeker : Jonkvrouw Alexia Bertrand, zou Eva stante pede vervangen. Zelfs nog voor Eva haar ontslag zelf kon aankondigen.

Wie doet uitschijnen of wil geloven dat dit een echte last-minute beslissing was, is eraan voor de moeite.

Dit was met de Jonkvouw al langer zo afgesproken, zonder twijfel !

Zoals bij de sjotters

De tweede fout die de media in deze maken is te stellen dat Open VLD met deze keuze aan collega (MR) voorzitter Bouchez een zware tik zou uitdelen.

Nee hoor, Lachaert èn Bouchez hebben duidelijk een één-tweetje gespeeld, als (h)echte ploegmaten onder het motto wij zijn toch allemaal liberalen…

En wie wil geloven dat deze Jonkvrouw is aangetrokken omwille van de begroting…forget it ! Die maken trouwens de cabinetards van premier De Croo zelf wel op.

Foefelare Trucare

Lachaert zet haar nu al in, als een belangrijke pion voor de verkiezingen van mei 2024. Het zitje van staatssecretaris is daarbij enkel een tussenstap om ze te piloteren.  https://www.gva.be/cnt/dmf20221118_96420322

Wat we nu hebben gezien van Open VLD is absoluut niet fraai.

Noblesse oblige -adeldom schept verplichtingen – zegt men.

Maar de show die hier is opgevoerd heeft wat mij betreft alles weg van foefelare trucare, zoals Urbanus het als goochelaar, altijd al vertelde

Standaard
Geen categorie

Het plan Kelly

Recent werd in de Turnhoutse gemeenteraad het plan Samenleven en integratie voorgesteld en goedgekeurd. Dit plan is een Turnhoutse concretisering en afgeleide van het samenlevingsplan van minister Bart Somers, wat in oktober ll werd voorgesteld. https://www.vlaanderen.be/plan-samenleven Gemakshalve noem ik het gewoon het plan Kelly. (naar Kelly Verheyen, verantwoordelijke schepen)

VOORAF

De grote diversiteit in Turnhout is niet enkel een vaststaand feit, ze is ook onomkeerbaar.

Dat bovendien deze diversiteit, zoals ik al 5 jaar in mijn blogs schrijf, tè snel en te overrompelend was/is, wordt nu ook door het beleid erkent

Beschouwingen-overwegingen-cijfers Turnhout

*Cijfers Het grootste aantal inwoners in onze stad is jonger dan 50 jaar. We tellen dan 28.000 inwoners (27.976) waarvan 14.552 -=52%- van vreemde herkomst.

0 – 17 j. = 9.432, 2301 uit de EU (zonder Belgen) of 24,4% en 3.380 van buiten de EU = 35,84%, alles samengeteld dus meer dan 60% niet Belgen.

18 – 34 j = 9.909, 2.569 uit de EU of 25,93%; 2.388 van buiten de EU = 24,1%. Samen goed voor 50%

35 – 49 j = 8.635, 1865 uit de EU of 21,6%; 2049 van buiten de EU of 23,73%. Samen goed voor 45,33%

*38% van de bevolking is van vreemde herkomst. Opgesplitst  naar herkomst betreft het 18,6% EU en 19,4% niet EU burgers.

Van Plan De Man naar Plan Kelly

In een ver socialistisch verleden pakte Hendrik De Man uit met een plan om een einde te maken aan de werkloosheid. En wel Via economische planning door middel van vijf economische secretariaten die beheerd werden door technocraten een einde gesteld worden aan de werkloosheid

Ook in het plan Kelly word verwezen naar toeleiding naar duurzaam werk. En ook in onze stad zijn hiertoe een vijftal sociaal-economische hefbomen voorzien, die ik recent nog in een blog heb beschreven https://wolput.com/2022/11/04/dat-is-niet-uit-te-leggen/

En deze hefbomen moeten dringend efficiënter worden toegepast. In oktober telt Turnhout 818 werklozen van NIET EU herkomst, 38,5% dat is zowat het dubbele van de 19,4% inwoners van NIET EU herkomst… 2 jaar geleden was dat maar 35,4%… Bij de leefloongerechtigden is het cijfer van 45% leefloners van NIET EU herkomst nog desastreuzer.

In de gemeentescan van Turnhout rapporteerde 57% in 2020, dat er teveel verschillende herkomst is in onze stad. Sinds 1/1/2020  wonen er wel 664 mensen van Belgische herkomst MINDER in onze stad. Daarentegen nam het aantal inwoners van vreemde herkomst wel toe met +1790 inwoners…

Nu zal dat hoge negatieve cijfer over niet al te veel jaren, als logisch gevolg van de bevolkingsevolutie, -waaruit blijkt dat er steeds minder Belgische herkomst is en zal zijn in Turnhout-, zeker naar beneden worden bijgesteld…

Communicatie over het plan Kelly

Welke boodschap heeft u voor de helft van de jongeren onder de 18 jaar? Want de helft heeft intussen migratieroots.” Vroeg Kelly zich af…nu ja, volledigheidshalve, het zijn er ruim 6 op 10 hoor Kelly ! Bovendien is van de groep, jonger dan 50 jaar, ook al 52% van vreemde herkomst !

-Kelly : Nieuwkomers komen uit conflictgebieden of culturen met andere waarden. Dat zal ongetwijfeld zo zijn…maar wat van openbare orde is -regels, wetten, rechten en plichten- moet voor en door iedereen gekend zijn en gerespecteerd worden, op dezelfde wijze gelden en worden toegepast. Ik verwacht in de uitvoering van het plan Kelly vooral meer nadruk en aandacht op dit gegeven.

-Kelly : wil ook inzetten op ontmoeten, want zo leren mensen mekaar beter kennen. Bijvoorbeeld tijdens kookshops of samen een moestuin onderhouden… 

Bij het lezen hiervan werd ik 35 à 40 jaar terug in de tijd gekatapulteerd. Meer bepaald naar de tijd van Johan Leman – hij was in de jaren 80 directeur van het regionaal integratiecentrum Foyer- en Paula D’Hondt.  Zij was tussen 1989 en 1993 Koninklijk Commissaris voor het Migrantenbeleid,

Het was in die jaren dat de KWB’s, KAV’s en SVV’s uit die periode ook al gemeenschappelijke kookshops organiseerden…

Het rapport dat niemand las

Bij het einde van haar Koninklijk Commissariaat leverde zij een lijvig rapport af met 100 aanbevelingen voor politiek en samenleving. Essentie hiervan schreef ze neer in haar inleiding : U zal dus merken dat de boodschap die mijn rapporten uitdragen, in hoofdletters uit de titels spreekt. Migrantenbeleid is SAMENLEVINGSBELEID (mei 1990), maar dat wordt niet met een wild om zich heen slaande toverstok gerealiseerd. Het is de vrucht van een werk VAN LANGE ADEM (november 1989).

Wie het rapport D’Hondt erop naleest, kan moeilijk anders dan samen met mij vaststellen dat alles wat in het samenlevingsplan van Bart Somers, en dus ook in het plan Kelly staat  vervat…het is allemaal al eens geschreven, gezegd, uitgeprobeerd, in studies neergeschreven, enzoverder

Wat wel veranderde in die 40 jaar zijn, naast de modernere en hedendaagse begrippen, de cijfers van het aantal migranten, en de problematiek en aantallen van asielzoekers.
Neem nu enkel nog maar de cijfers van onze stad Turnhout. In 1990 woonden hier 35.194 Belgen en 2.473 personen van vreemde herkomst.

Op 1/1/2022 zijn de cijfers als volgt : 28.943 Belgen =20% MINDER en 17.618 = 720% MEER, van vreemde herkomst.

Oude wijn…

Uit wat voorafgaat kan ik niet anders dan concluderen, dat we in Vlaanderen en in Turnhout, al 40 jaar ter plaatse trappelen wat betreft integratie en samenleving.

De migratie zelf daarentegen, zo blijkt ook uit de cijfers, schoot in die jaren wel als een raket de hoogte in.

Ach, je kan de jonge generatie politici zoals Kelly en Hannes bezwaarlijk verwijten dat ze het rapport D’Hondt niet eens kennen. Een -belangrijk- rapport met aanbevelingen, wat immers zelfs door hun voorgangers niet eens gelezen werd, zo blijkt.

Al ben ik wel van mening dat een aantal belangrijke klemtonen en pijnpunten in het plan Kelly helemaal niet of onvoldoende uit de verf komen ! Zoals de reeds vernoemde zaken van openbare orde bijvoorbeeld.

Stel je voor dat oma of buurvrouw na zo’n gezamenlijke kookshop, bij het buitenkomen knal omver wordt gereden door een te snelle stepper -van kleur- die over de stoep vliegt… wegens geen respect voor die openbare orde weet je wel !

Ook het aspect werkzoeken, hebben en houden– komt bijna niet aan bod !

Dat het allemaal niet erg vernieuwend en helaas ook niet verrassend is qua ideeën en aanpak,  kon je hiervoor ook al lezen.

Maar dat een Vlaamse minister, in casu Bart Somers met zijn plan samenleven duidelijk enkel een copy paste (kopiëren en plakken) toepast op het rapport D’Hondt…dat is van een heel andere orde !!

Ik schrijf het niet graag maar als de Turnhoutse kopman van het VB op de gemeenteraad zegt We zijn met zeven raadsleden van Vlaams Belang in Turnhout en daar is een goede reden voor en dat ze bovendien in de laatste peiling 3% meer behalen dan hun verkiezingsresultaat in 2019…

Ik heb de indruk dat vooral vooruit voorzitter Conner Rousseau al langer die redenen kent èn begrepen heeft, in tegenstelling tot Bart Somers !

Standaard
Geen categorie

Kruispunt Graatakker is NIET oké

Het kruispunt Graatakker-Ring Turnhout was al decennia lang een erg gevaarlijk kruispunt. Zelfs van die aard dat het sinds 2018 als derde gevaarlijkste kruispunt in Vlaanderen werd gebrandmerkt.

Zowat een jaar geleden liet AWV op dit kruispunt, een conflictvrije regeling uitwerken voor de verkeerslichten om de verkeersafwikkeling veilig te laten verlopen

In de aankondiging van deze werken door AWV (Agentschap wegen en verkeer) klonk het als volgt : Een nieuwe verkeerslichteninstallatie zal zorgen voor een volledig conflictvrije afwikkeling van het verkeer. Fietsers en voetgangers kunnen dus in de toekomst oversteken zonder geconfronteerd te worden met afslaande auto’s of vrachtwagens.

Helaas…als weggebruiker (met de auto, fiets of te voet) kan ik niet zeggen dat dit kruispunt ook ècht conflictvrij is ingericht.

Zo heb ik, als fietser, moeten ervaren dat ik (kant stadspark) bij groen licht voor fietsers nog twee vrachtwagens voor mijn neus kreeg die de Stwg. Op Zevendonk opreden…

Een andere en gevaarlijke situatie is de volgende : als je op de buitenring (kant stadspark) groen krijgt, is het kruispunt bijna nooit al vrij en bevinden er zich nog meerdere (vracht)wagens die afdraaien naar Stwg. Op Zevendonk.

Hetzelfde fenomeen doet zich voor als je van de Graatakker komt en rechtdoor of linksaf mag rijden. Groen, maar kruispunt nog niet helemaal vrij…

Ondanks een aparte afslag voor Carrefour, zijn er nog steeds automobilisten die OP het kruispunt een terugkeerbeweging maken…er staat trouwens ook geen enkel verkeersbord wat dit verbied…

Idem voor de talrijke auto’s (kant stadspark) die een terugkeerbeweging maken om naar het ziekenhuis (campus Elisabeth) te rijden. Op datzelfde ogenblik mag het verkeer van de Graatakker ook rechts de ring opdraaien.

Begin dit jaar signaleerde ik dit probleem al aan AWV…maar er is terzake nog niets veranderd.

Ofwel rijden tè veel auto’s nog snel en te nipt door het oranje, of zelfs rood, ofwel is de ontruimingstijd van het kruispunt veel te kort.

Werken de rood-licht camera’s er nog en zo ja, werden er al overtredingen vastgesteld ?? Het lijkt me ook aangewezen om deze camera’s in elke rijrichting te voorzien.

Noot : zowel op 26/8 ll (fietser aangereden) als op 10/10 ll (auto en tractor botsen) deden zich ongevallen voor op dit kruispunt)

Ik had vroeger altijd een heel eng gevoel op dit kruispunt en helaas is dat met deze conflictvrije regeling -maar toch ook weer niet helemaal conflictvrij- niet verdwenen.

Ondertussen is het -hoe lang nog ?- afwachten tot ook het keigevaarlijke kruispunt Ring-Stwg Op Mol, een conflictvrije regeling krijgt.

Standaard
Geen categorie

Facebook is een vrijplaats*

*Volgens Van Dale is een vrijplaats, een plaats waar iets mag wat elders niet kan of mag. https://www.vandale.nl/gratis-woordenboek/nederlands/betekenis/Vrij%2520plaats#.Y3JsMHbMJD8

En dat is volgens mij, de perfecte omschrijving van wat sociale media -vooral facebook- geworden zijn.

Zolang je géén blote borst of tepel toont en er géén racistische bejegening in je boodschap(pen) vervat zit, kan en mag blijkbaar alles op het gezichtenboek.

Zo bijvoorbeeld valse beschuldigingen uiten, je eigen geschriften tegenspreken, mensen uitschelden, zaken beweren die kant noch wal raken èn die je bovendien niet kan staven met eender welk bewijs…, mensen tegen mekaar opzetten of opjutten met loze (niet echt) berichten…  wat of hoe dan ook, alles kan en mag op facebook.

Als je dat wil kan je er een voltijdse dagtaak van maken om dat alles met de juiste feiten, cijfers, kortom gewoon met de waarheid/juistheid te weerleggen.

Dat facebook op die wijze mensen gewoon kan afmaken, in een verdomhoekje kan drummen of wat dan ook, het zal wellicht voor Marc van de Tiense suikerberg, Mark Zuckerberg, de eigenaar van FB, zeker géén zorg zijn.

En de reguliere media dan

Ja, eigenlijk kan je de -zwaar- gesubsidieerde media ongeveer hetzelfde verwijten. Zo zag ik de voorbije dagen meerdere bladzijden in de zelfverklaarde kwaliteitskrant De Standaard meerdere opinies verschijnen die het klimaat-terrorisme zoals we dat kennen van ondermeer Extinction Rebellion quasi verheerlijken.

Het gaat dan in deze om extremisten die autowegen bezetten, olieraffinaderijen dagenlang blokkeren en zichzelf vastkleven aan exclusieve en dure kunstwerken of op de tarmac van een luchthaven.

Een van die deskundigen is van mening dat dit klimaatterrorisme zelfs een goede zaak is, want het geeft meer autoriteit en zeggingskracht aan klimaatactivisten…

Knack…helemaal zo woke als de pest

En in verband met de terreurmoord op een Brusselse agent, voert Knack dan weer Terrorisme-expert Thomas Renard op, die de politiek waarschuwt voor politieke overreacties.

Bovendien slaagt hij erin de vergelijking te maken tussen moordenaar Yassine M en militair Jürgen Conings. Want beiden stonden op die Ocad-lijst. Maar daar zou hij dan eerlijkheidshalve de vergelijking ook moeten vervolledigen,  want Conings had niemand vermoord.

En als terreur-specialist weet hij ook nog te vertellen  De grootste dreiging komt nog steeds vanuit het jihadisme, maar die trend is dalend. Extreemrechtse dreiging zit daarentegen in de lift.

Maar of en hoeveel agenten in ons land al werden aangevallen en/of  vermoord door extreem-rechtse terroristen…dat staat ook al niet vermeld. https://www.knack.be/nieuws/belgie/terrorisme-expert-thomas-renard-na-aanslag-op-agenten-oppassen-voor-politieke-overreactie/

Ja, mijn conclusie is duidelijk. Ook de gesubsidieerde Belgische en Vlaamse media profileren zich steeds meer als een -woke- vrijplaats.

Het verschil met facebook is dat je daar zelf kan uitmaken wie je berichten kan lezen, wie iets op je pagina mag plaatsen en in een extreem geval kan je ook nog iemand blokkeren…

Wat de gazetten/weekbladen betreft staat het allemaal wel gedrukt en geschreven en weerleggen kan je zo goed als niet of nooit want je reacties worden toch niet geplaatst !!

Standaard