Geen categorie

De kraan staat nog open

 Wastafel kraan - Wijdverspreid Antiek Koper Middenset Single Handle Een HoleBath Taps

Half 2017 diende OCMW Turnhout een aanvraag in bij het E.S.F (Europees sociaal fonds) ter financiering van het project anderstalige nieuwkomers versneld activeren. Met volgende motivatie : Sinds de vluchtelingencrisis van 2015 is een groot gedeelte van de cliënten met leefloon van OCMW Turnhout anderstalig. Deze overigens zeer heterogene groep ervaart verschillende problemen die de kloof tot de arbeidsmarkt in stand houden. Met dit project willen we een aantal nieuwe methodieken neerzetten om deze groep al zeer vroeg in hun inburgeringsproces de eerste stappen op de participatieladder te laten zetten. Lees verder

Standaard
Geen categorie

Schommelingen

Afbeeldingsresultaat voor fotos van statistieken

Waarschuwing : wie het weergeven van correcte cijfers en evoluties ervaart als haatdragend en/of xenofoob, of de schrijver dezes maar al te graag een misantroop noemt, gelieve zich te onthouden van het lezen van deze blog !! Wie wel graag de realiteit van deze cijfers kent –de overige 99,95% van mijn talrijke bloglezers– wens ik veel en vooral leerrijk leesplezier en deel deze blog zoveel je wil. Lees verder

Standaard