Geen categorie

Focus op winkelen in Turnhout

Het winkelpand op de hoek van de Gasthuisstraat/Korte Gasthuisstraat komt einde deze maand leeg te staan. Wat er daarna mee zal gebeuren is nog een open vraag.

Voor mij aanleiding om nog eens de focus te richten op de vraag of en in hoeverre Turnova inzake winkelen een meerwaarde te bieden heeft voor onze stad.

Als besprekingsbasis neem ik enkele uittrekesels uit het MER-rapport wat in juni 2012 wereldkundig werd gemaakt.

*Het project legt met zijn programma een sterke nadruk op wonen (> 28.000 m²) verweven met winkelen (> 20.000 m²) in het kernwinkelgebied van Turnhout. Op deze manier werkt het project kernversterkend. Detailhandel wordt maximaal verweven met de stads- en dorpskern en de open ruimte wordt minimaal aangetast (MER)

Meer dan 20.000 m² is op dit ogenblik beperkt tot amper 10.000 m².

Allesbehalve kernversterkend

Kernversterkend ? Dat is het allesbehalve omdat een niet onaanzienlijk deel van de nu ingevulde m² winkelruimte uit het kernwinkelgebied werd weggehaald. Winkels die al dan niet in een ander pand van de Heeren-groep waren gehuisvest.

Ik noem ze even op : schoenen vanHaren; Damart; AS Adventure; Goed apotheek; Julie All Fashion.  Ik vraag me nog altijd af hoe je van kernversterkend kan spreken inzake Turnova, als zoveel honderden m² winkels uit het kernwinkelgebied werden weggehaald…

*Binnen de netwerkstad is een goede taakverdeling tussen de verschillende woonprojecten belangrijk. De combinatie van het TURNOVA-project met de winkeluitbreiding op de Lebonsite en de nauwgezette opvolging van de zone voor grootschalige kleinhandel lang de N140 geeft Turnhout de mogelijkheid om consumenten met verschillende bezoekersmotieven aan te trekken.(MER)

Die combinatie met de winkeluitbreiding op de lebonsite (project Victoriehof) resulteerde -einde 2014- in een klacht bij de Raad Van State…klacht uitgebracht door de stad Turnhout. Deze nog steeds onbegrijpelijke (sic) move van Eric Vos en zijn college, had als gevolg dat de plannen Victoriehof moesten worden opgeborgen.

*In 2017 moest de Albert Heijn, als gevolg van de fusie van Ahold Delhaize, langs de Steenweg Op Gierle de deuren dicht doen. Twee jaar later werd AH, met grote trom binnengehaald op het centrale PJ Brepolsplein van Turnova.

Samen met Action en de kledingwinkel Takko fashion -welke deel uitmaakt van een in Duitsland gevestigde holding- vormen deze 3 winkels alvast een erg budgetvriendelijk geheel op het centrale plein. Slagerij PG is ondertussen al wel verdwenen.

Passage is niet hetzelfde als klanten

Elke keer als ik in het centrum van Turnhout kom, wandel of fiets ik langs Turnova. Speurend naar klanten in al die andere winkels. Vaak maak ik me dan  bedenkingen als zouden die vandaag genoeg omzet halen om de energierekening te kunnen betalen, of in deze winkels zal je snel geholpen worden want er staat nooit veel volk

*Het moet me ook van het hart, veel te vaak stel ik een echte fietschaos vast waardoor het zelfs zoeken is om op het centrale plein te komen om af te dalen naar de parking. Parking waarvan de tarieven ondertussen ook met 10% werden verhoogd tot 2,2 €/uur.

Tenslotte : dat deze PPS- samenwerking (privaat-publieke-samenwerking) ertoe geleid heeft dat een stedelijke kankervlek na 40 jaar een nieuwe invulling heeft gekregen is een goede zaak. Helaas had en heeft de private partner altijd de teugels in handen gehad en gehouden…

Maar dat het inzake winkelen een meerwaarde zou hebben als kernversterkend, laat staan dat het, zoals in het MERrapport te lezen staat,- een versterking zou zijn van de regionaalstedelijke betekenis van Turnhout -tenzij men die wonderschone toren (sic) bedoelde die overal bovenuit steekt- dat spreken de cijfers, maar vooral de feiten, flagrant tegen.

Standaard
Geen categorie

Is armoede (g)een Belgisch probleem ?

In 2021 werd 12,7% van de Belgische bevolking beschouwd als een risicogroep voor monetaire armoede (AROP). Het gaat om mensen die in een huishouden wonen waarvan het totale beschikbare inkomen lager ligt dan de armoedrempel, die 1.293 euro per maand bedraagt voor een alleenstaande.

Maar…er is een enorm verschil vast te stellen inzake armoede tussen de drie gewesten, met name Vlaanderen, Brussel en Wallonië.

In deze blog de cijfers per provincie. Het eerste cijfer (Arop) betreft de financiële armoede. Het tweede cijfer (Arope) betreft het Risico op armoede of sociale uitsluiting en het derde cijfer betreft het aantal personen die leven in huishoudens met een zeer lage werkintensiteit, wordt gedefinieerd als het aantal personen in een huishouden waar de leden in beroepsactieve leeftijd minder dan 20% van hun totale potentieel werkten gedurende de voorgaande twaalf maanden. (LWI)

De provincies

West Vlaanderen : AROP = 7%;   AROPE = 10,2%;   LWI = 6,2%

Oost-Vlaanderen : 6,6%;   11,8%;   5,5%

Antwerpen : 11,7%;   16,8%;   8,7%

Limburg : 8,9%;   14,2%;   8,3%

Vlaams-Brabant : 6,9%   11%;   4,8%

Brussels gewest : 24,9%;   34,9%;   22,9%

Henegouwen : 19,3%;   29,2%;   21,8%

Waals-Brabant : 9,9%;   21,6%;   21,9%

Luik : 18,7%;   24,1%;   16%

Namen : 17,2%;   21,9%;   13,5%

Luxemburg : 18%;   23,7%;   11,5%

De leeflooncijfers per provinciehoofdstad

+ enkele uitschieters (aantal per1000 inwoners) Periode 10/2021-9/2022

Brugge = 8,89; Gent = 25,62; Antwerpen = 17,71; Hasselt = 17,66; Leuven = 17,84; Brussel hoofdstad = 50,08; Bergen = 47,75; Waver = 14,64; Luik = 72,48; Namen = 43,56; Aarlen = 13,29

Turnhout = 22,61;   Molenbeek = 79,07;   Charleroi = 55,64;   Mechelen = 22,06 Schaarbeek = 69,04

Rechthebbenden verhoogde tegemoetkoming

In het Brusselse gewest hebben 347.546 inwoners recht op de verhoogde tegemoetkoming èn dus ook op het sociaal tarief energie. Dat is bijna 29% van de gehele bevolking

In Wallonië betreft het 731.881 inwoners, goed voor 20% en in Vlaanderen hebben 1.010.938 inwoners recht op deze VT, of 15% van het aantal inwoners

Het betreft de cijfers van het RIZIV per 30/06/2022

Voor wie arm is maakt het wellicht niet uit waar hij of zij woonachtig is. Beleidsmatig echter kan je er niet naast kijken dat de verschillen tussen Vlaanderen, Wallonië en Brussel immens groot zijn.

De energiecrisis waarbij duizenden gezinnen hun rekeningen niet of amper kunnen betalen zal bij de volgende armoedecijfers zeker ook een impact hebben

Raken aan werkloosheidsduur, pensioenen, leefloon, sociaal energietarief of andere sociale uitkeringen…Ik schreef het 3 jaar geleden al, voor PS-kopman Paul Magnette, is en blijft het no passaran. Hadden de Vlaamse Vivaldipartijen dat dan echt niet door toen ze toetraden tot deze regering ??! En aan die no passaran, van PS’er Magnette, zal ook Open VLD niet kunnen (k)raken, wat ze allemaal ook mogen beweren op hun nieuwjaarsreceptie !! https://wolput.com/2020/02/19/waarom-pser-magnette-zo-hardnekkig-is/

Of hadden (hebben) ze hun huiswerk niet gemaakt

https://statbel.fgov.be/nl/themas/huishoudens/armoede-en-levensomstandigheden/risico-op-armoede-sociale-uitsluiting#:~:text=In%202021%20werd%2012%2C7,maand%20bedraagt%20voor%20een%20alleenstaande.

Standaard
Geen categorie

Durf te vragen

*Enkele sneeuwbuien en heel Turnhout staat overhoop ingevolge reacties op het niet -of niet tijdig- strooien en/of schoonmaken van de Markt.

Al sinds meerdere jaren bestaat er een strooiplan in onze stad. Daarin vervat waar wel of niet zout zal worden gestrooid. Een korte samenvatting :

Wegen met veel doorgaand verkeer (hoofdverbindingswegen en wijkverzamelwegen) worden eerst gestrooid.

Strooien in straten met weinig (auto)verkeer, heeft geen nut, omdat het zout zich dan onvoldoende kan vermengen met de sneeuw.

Strooizout is slecht voor het milieu en schadelijk voor planten als het terecht komt in bermen, plantsoenen en voortuinen. Via de riolering komt het ook in onze waterlopen terecht. https://www.turnhout.be/strooiplan

Gladde en onveilige woonstraten

Het gevolg van dit plan is dan wel dat bepaalde woonstraten in onze stad, na een sneeuwbui of na ijzelvorming, er spekglad bijliggen. En dat soms meerdere dagen. Toen ik me gisteravond met de fiets verplaatste naar de vzw Mekanders, was het in straten als de Emiel Verreestraat en een stuk van de Vianenstraat echt niet te doen om te fietsen. Hetzelfde probleem deze middag, met scootmobiel in het stuk Vlamingenstraat vanaf Jacob Smitsstraat tot aan de Emiel Verreesstraat. Oudere en minder mobiele mensen voelen zich dan gegijzeld in hun woning omwille van deze gevaarlijke gladheid.

Sinds begin van dit jaar hebben lokale besturen de mogelijkheid om een gemeenschapsdienst op te richten voor bepaalde werklozen. Zo een dienst zou dan in  die woonstraten minstens een strook op de weg sneeuw- en ijsvrij kunnen maken. Voor fietsers en minder mobiele mensen.

In die zin zou het nuttig zijn het strooiplan eens te herevalueren.

Dit kan echt niet meer

*Fiberklaar maakt het te bont. Eindelijk heeft de stad Turnhout een drastische maar terechte beslissing genomen door vergunningen op te schorten tot nader en beter order.

Ondertussen werden ook zware overtredingen vastgesteld op werven van Fiberklaar. Illegale tewerkstelling en diverse inbreuken op de arbeidswetgeving vastgesteld bij onderaannemers die in opdracht van Proximus instaan voor de uitrol van het glasvezelnetwerk. (Fiberklaar dus)

Rik Missault, de CEO van glasvezeljointventure Fiberklaar, is verwonderd. “We doen proactief erg veel inspecties op de werven”, zegt hij. “Ongeveer een negentigtal per maand. Daarbij werden nog nooit inbreuken vastgesteld.”

Da’s heel straf…

Straf, 90 controles elke maand, bijna 1200 per jaar en nooit inbreuken vastgesteld…het heeft zowat de allures van Qatargate en Europese parlementariërs…

Voor de voogdijminister Petra De Sutter is dit op korte tijd een tweede schandaal bij overheidsbedrijven. Einde vorig jaar was er het felomstreden B-Post contract over krantenbedeling en nu dit…

Moet De Sutter haar rol en verantwoordelijkheid niet eens dringend in vraag stellen ?!

*En nu we het toch over Fiberklaar hebben… Telenet is hierin niet betrokken. Maar, Telenet en Fluvius willen samen een nieuw infrastructuurbedrijf oprichten om snellere glasvezelverbindingen uit te rollen. Fluvius, in handen van de 300 Vlaamse steden en gemeenten, en Telenet onderhandelden meer dan een jaar over de netwerksamenwerking.

Als dit betekent dat al die 300 steden en gemeenten opnieuw moeten worden opengelegd om dit datanetwerk te realiseren…Dan verzoek ik nu met aandrang dat zowel Turnhout als de VVSG, NU al duidelijk een veto zouden stellen !

Standaard
Geen categorie

In een klein stationneke in Bergen

Als de vernieuwing van een treinstation zowat 10 keer meer kost dan aanvankelijk voorzien…dan is de kans erg groot dat er twee bepalende factoren meespelen. Het gaat dan wellicht over een Waals station waar een hoge pief van de PS woont.

Meer bepaald betreft het de renovatie van het station in Bergen (Mons) waar…PS’er Elio Di Rupo woonachtig is. https://www.standaard.be/cnt/dmf20230117_95874939

Aanvankelijk begroot op 37 miljoen zal de eindfactuur wellicht nog hoger liggen dan 350 miljoen !! 

Omgerekend naar het aantal treingebruikers op een weekdag (cijfers 2019) namelijk 9.820 kost dat grapje zowat -35.700 €- per instappende reiziger.

Bergen staat met het aantal reizigers op de 16e plaats van de drukste treinstations.

In de -stille- Kempen

Naar aanleiding van het zoveelste megalomane stationsproject in Wallonië, heb ik ook even de cijfers van het treingebruik in de Kempen opgezocht. Wat de weekdagen betreft.

Ook in deze de cijfers van 2019, vermits 2020 en 2021 een vals beeld geven omwille van corona en in 2022 het totaal aantal treinreizigers nog 26 miljoen lager ligt dan in 2019.

Het drukste station is dat van Herentals met 3.881 reizigers per weekdag. Daarna volgen Mol met 2.186 reizigers, Geel met 1.686; Turnhout = 1.581; Tielen = 675; Olen = 598 en Balen sluit de rij met 285 treinreizigers per weekdag.

Totaal komen we zo aan het niet onaardige cijfer van bijna 11.000 treinreizigers per weekdag in de Kempen.

Specifiek voor Turnhout tel ik elke weekdag 33 vertrekkende treinen richting Brussel of Antwerpen. Goed voor een gemiddelde van 48 instappers per trein. Uiteraard heb je tijdens de spits het meeste reizigers wat betekent dat de overige treinen in Turnhout een veel kleinere bezetting hebben dan 48 instappers.

En misschien vertrekt af en toe wel eens een trein zonder passagiers in onze stad.

Standaard
Geen categorie

Zij komen niet van bij, wel van ver

De laatste dagen in de pers heel wat aandacht over het aantal mensen die het voorbije jaar bescherming vroegen in ons land.

Met meer dan 100.000 kwamen ze niet zozeer van bij maar wel van ver.

36.871 personen een verzoek om internationale bescherming , als asielzoeker en 63.356 personen die onder de noemer tijdelijke bescherming vallen, waarvan 61.899 afkomstig uit oorlogsland Oekraïne.

In Turnhout verblijven er 123 Oekraïense vluchtelingen. Carhy Berx -Provinciegouverneur- daarover in GVA van 19/1 : Turnhout trachten we te sparen omdat de stad disproportioneel veel inspanningen heeft gedaan tijdens de ‘vorige’ asielcrisissen, zoals die van Syrië en Afghanistan”. “De druk op die stad is zo mogelijk nog groter dan elders.”

Enkele gegevens uit het cijferverslag van het CGVS.

België behoort duidelijk tot de groep van lidstaten met relatief gezien – in verhouding tot de bevolking – het hoogst aantal verzoeken

België is duidelijk een belangrijk bestemmingsland geworden. Dit heeft te maken met een reeks factoren, waaronder zowel netwerkfactoren (verbonden met de organisatie van migratie) als pullfactoren (verbonden met de situatie in België). Het kan dan gaan om factoren verbonden met het asielsysteem (de organisatie van de opvang of de behandeling van de verzoeken), maar even goed om aspecten die vreemd zijn aan het asielsysteem zoals de socio-economische situatie in vergelijking met andere lidstaten, de mogelijkheid tot (illegale) tewerkstelling, … .

In 2022 waren 70,6% procent van de verzoekers mannen t.o.v. 29,4% vrouwen. Voor bepaalde landen zoals Afghanistan ligt het aandeel mannelijke verzoekers nog een pak hoger (93,2%)

HLN : Staatssecretaris De Moor :  Want maar liefst 40 procent van de mensen die in België asiel aanvroegen is al gepasseerd langs een ander EU-land. Als zij al uit de asielprocedure gehaald worden, komt er plaats vrij in de opvang en winnen de asieldiensten heel wat tijd. “Want ik blijf herhalen: België doet al zijn deel in Europa. Disproportioneel veel zelfs, in vergelijking met andere landen”, aldus De Moor. https://www.hln.be/binnenland/nog-nooit-zochten-zo-veel-mensen-een-toevluchtsoord-in-belgie-kentering-nog-niet-in-zicht~a9602b36/

De verborgen cijfers

En dan zijn er nog de cijfers in het kader van de gezinshereniging van personen buiten de EU.

In 2019 kregen er van 18.774 aanvragen, 14.133 een akkoord. Marokko voert de lijst aan met 2.646 aanvragen, waarvan er 1.765 werden ingewilligd

2020 klokt af op 13.272 aanvragen waarvan er ruim 12.200 een positief gevolg kregen. Ook in dat jaar trekken Marokkanen de kop met 1.696 die bijna allemaal werden ingewilligd

De laatste gekende cijfers zijn deze van 2021. Meer dan 20.100 aanvragen en voor 15.600 akkoord. En Marokkanen blijven massaal gezins herenigingen aanvragen en bekomen met van 2.250 aanvragen 1.800 akkoorden.

Goed om weten is dat in 2021, 30% van de aanvragen betrekking hadden op gezinshereniging met een erkende asielzoeker.

2022 zal wellicht ook een hoog aantal kennen, maar die cijfers zijn nog niet bekend gemaakt.

Ik noem het de verborgen cijfers waar niemand over spreekt.

Standaard
Geen categorie

Reljongeren

Het waren telkens weer beklijvende maar vooral beschamende beelden. De rellen naar aanleiding van de Marokkaanse prestaties tijdens het WK voetbal.

De grootste gemene deler, zowel in Brussel als in Antwerpen : bij de aanhoudingen waren telkens heel wat minderjarigen betrokken.

Eenzelfde, alles behalve fraaie vertoning met oudejaarsavond. Ook alweer -vooral- in Antwerpen en Brussel.

In Gazet Van Antwerpen deed journalist Sacha Van Wiele in zijn standpunt van 2/1 ll. volgende dwingende oproep Belet dat nieuwe generaties stadshooligans opstaan

Het fenomeen van jongeren die geweld uitlokken en opzoeken bestaat al langer in grote Franse en Nederlandse steden, maar dook enkele jaren geleden op in onder meer Brussel en Antwerpen. De daders zetten soms gerichte valstrikken op om politie en hulpdiensten aan te vallen. Het is moeilijk voor te stellen wat in de hoofden van deze jongeren omgaat. Het is een kleine groep, maar wel één die grote maatschappelijke schade veroorzaakt.

Wat niet mag gebeuren, is dat we als samenleving aanvaarden dat in onze steden nu eenmaal altijd jongeren zullen rondlopen die zich met dit gedrag tegen de maatschappij keren. Niemand wil deze zware maatschappelijke en menselijke prijs betalen.

Streng en kordaat optreden tegen deze stadshooligans is de logische reactie, maar wat daarna? Jeugdinstellingen en gevangenissen zijn momenteel niet de plek waar sommigen beter uit komen, dan ze er zijn in gegaan. Aangekondigde hervormingen vorderen traag.

Het belangrijkste is dat we beletten dat er nieuwe generaties stadshooligans opstaan. Besparen op jeugdwerk is dan niet de juiste keuze. Investeren in het opbouwen van wederzijds vertrouwen tussen jongeren en politie is dat wel. Ondersteunen van kwetsbare ouders is een andere maatregel. Het warm water moeten we echt niet opnieuw uitvinden.

Initiatieven rond opvoedingsondersteuning, onderwijs, jeugd en politie, en werkgelegenheid bestaan al, maar meestal zijn ze te kleinschalig, onvoldoende op elkaar afgestemd of ingebed in het gehele beleid, en niet structureel ondersteund. Als er dan zo te veel losse eindjes zijn in het beleid blijven we te veel losgeslagen jongeren verliezen.

https://www.gva.be/cnt/dmf20230101_97839193

Enkele dagen later, op 5/1 ll lezen we in HLN het volgende : De Duitse minister van Binnenlandse Zaken, Nancy Faeser, heeft opgeroepen om de plegers van geweld tijdens het nieuwjaarsweekend hard te bestraffen. Ze ziet hoe er in grote Duitse steden problemen zijn met jonge mannen met migratieachtergrond “die onze staat verachten” en nauwelijks te bereiken zijn met onderwijs- en integratieprogramma’s.

In Berlijn werden rond de jaarwisseling meer dan honderd mensen opgepakt voor onder andere brandstichting en verstoring van de openbare orde. Maar een dag later waren ze alweer op vrije voeten.

Nochtans eist Binnenlandminister Nancy Faeser (SPD) duidelijke consequenties voor de daders na de rellen en aanvallen op politieagenten en reddingswerkers.

“Goede politiek betekent dat je de dingen duidelijk benoemt. We hebben in grote Duitse steden een groot probleem met bepaalde jonge mannen met een migratieachtergrond die onze staat verachten, gewelddaden plegen en nauwelijks worden bereikt door onderwijs- en integratieprogramma’s”, verklaarde de SPD-politicus. Geweldplegers moeten strafrechtelijk vervolgd worden. Alleen dit zou respect voor de rechtsstaat creëren.

“We mogen niet toestaan dat jonge gewelddadige criminelen hun buurt terroriseren. De hele buurt heeft er last van, waaronder vooral veel mensen met een migratieachtergrond – ook bij hen is er nul begrip voor geweld en rellen”, aldus de minister. “We moeten grenzen stellen aan degenen in onze steden die weigeren te integreren en die bereid zijn geweld te gebruiken: met harde hand en duidelijke taal.”

Ferme, duidelijke en vooral correcte taal van deze minister. Helaas meent ze wel te moeten waarschuwen met volgende wokegedachte :

Maar Faeser waarschuwde eveneens voor het aanwakkeren van racistische gevoelens in de nasleep van de rellen: “Wie het noodzakelijke debat misbruikt om uit te sluiten, lost het probleem niet op, maar versterkt het juist”. Het recept zou moeten zijn: “Zo veel repressie als nodig en zo veel mogelijk preventie”.

https://www.hln.be/buitenland/duitse-minister-na-hevige-oudejaarsrellen-hebben-groot-probleem-met-bepaalde-jonge-mannen-met-migratieachtergrond~ae53b342/

Het verschil in benadering tussen wat Van Wiele als bekommernissen uit en deze Duitse minister is nochtans zeer groot. Waar Van Wiele pleit voor nog meer pamperopvang, zegt Mevr. Faeser onomwonden dat enkel strafrechterlijke vervolging respect voor de rechtsstaat zal creëeren…

En ze heeft overschot van gelijk.

Total loss – on(be)handelbare jongeren

Immers, ruim 11 jaar geleden trok Sarah Van Grieken, kinder- en jeugdpsychiater in de gemeenschapsinstellingen De Markten en de Hutten in Mol  al zeer luidt de alarmbel uit onmacht   Er is een groep getraumatiseerde nieuwe migrantenjongeren waar we totaal geen vat op hebben. Sommigen zijn eigenlijk total loss.”

Van Grieken spreekt van een “tikkende tijdbom”. “Ze passen niet in het bestaande hulpverleningsaanbod. Maar er moet aandacht voor zijn, omdat ze zware feiten plegen en zware zorg nodig hebben. Ik vrees dat die groep door de migratie alleen maar zal toenemen.”

Van Grieken: “Weinig mensen zijn zich hiervan bewust. Preventie gaat niet. Helaas zien we hen vaak pas nadat ze feiten gepleegd hebben.”

11 jaar later

zijn nog steeds weinig mensen, lees politici èn media, zich hiervan bewust !!

Nog steeds is de politiek èn de media wokeblind…euh stekeblind voor deze realiteit. De tikkende tijdbom werd ondertussen enkel maar zwaarder geladen !

Ondertussen werden vandaag  (6/1) bij een incident in Sint-Gillis drie agenten gewond geraakt. Bij de arrestatie van een drugsdealer keerden omstaanders zich tegen de politie. De agenten kregen zware klappen.

Elke gelijkenis met wat reeds vermeld staat is louter toevallig wellicht.

https://www.hln.be/brussel/agenten-krijgen-klappen-bij-arrestatie-van-dealer-die-daardoor-kan-ontkomen~a03d5c12/

Johan Sanctorum schreef recent in Doorbraak een bijdrage onder de noemer Waarom drillrap een pleidooi inhoudt voor algemene dienstplicht

Of deze on(be)handelbare reljongeren onder dezelfde noemer vallen als die drillrappers ? De definitie vind ik alvast erg gelijklopend.

Daarom ook is Sanctorum zijn -overigens helemaal terecht pleidooi- ook helemaal van toepassing.

In heel dit verhaal zit vooral één overduidelijke boodschap vervat : politici, zet je wokebril af en handel NU…want het is al vijf nà twaalf !

Op 10 januari 2022 werd mijn opinie ook gepubliceerd in Doorbraak

Standaard
Geen categorie

Met een open blik

Ik dacht eerst Denk vooruit  te gebruiken als titel van deze blog. Maar, met open blik is veel neutraler en correcter

*Prachtig wintersalon.

Ik vond, bij de afgelopen editie van Winter in Turnhout, de ‘aankleding’ van het salon van Turnhout één van de mooiste van de afgelopen jaren. Proficiat aan de organisatie. Ik kijk nu al uit naar een volgende editie. Ik hoorde ook van meerdere mensen de vraag of de zaterdagse markt toch niet gewoon ook op de Markt kan blijven. Aan de noord- en oostkant van de markt bvb. Maar of dit organisatorisch te combineren is ??

*Mottig èn gevaarlijk

Op mijn facebookpagina plaatste ik enkele keren foto’s van hoe erbarmelijk, maar vooral gevaarlijk, de rode loper erbij lag in de Turnhoutse winkelstraten. Zelf heb ik weet van één valpartij als gevolg hiervan.  Voor een eventuele schadevergoeding -via de verzekering- werd het slachtoffer door de stad doorverwezen naar de VZW Ondernemend stadshart Turnhout, gevestigd in de Turnovatoren. Met open blik verzoek ik deze vzw om, ofwel volgend jaar betere kwaliteit te gebruiken die ook steviger verankerd zal worden, ofwel géén rode lopers meer te leggen

*Gevaarlijk gebrek aan duidelijkheid

Al meermaals heb ik aangedrongen om de kruispunten -in de binnenstad- waar de voorrang van rechts van toepassing is, allemaal op een eenvormige wijze aan te duiden met een verkeersbord. Nu is -in dezelfde straat- bij het ene kruispunt wèl en het andere helemaal niet(s) wat die voorrang aangeeft.

Zo is In de Rubensstraat -een belangrijke in/ uitvalsweg- , géén enkele aanduiding voor wie het kruispunt met de Albert Van Dijckstraat passeert. Maar dan weer wel aan de uitrit van het ziekenhuis…

*Met de vlam in de pijp

Waart ik ook al vele jaren op aandring is een tonnagebeperking voor de hele binnenstad (uitgezonderd plaatselijk verkeer uiteraard) Vooral, maar niet enkel daar, voor wie via de Graatakker met zijn vrachtwagen de stad wil inrijden. Dergelijk verbod zou de veiligheid van vooral de zwakke weggebruikers ten goede komen. Meer nog dan in fietsstraten.

*Shit, shit, shit…

In de lente van vorig jaar plaatste ik enkele ‘vieze’ foto’s op mijn facebook. Foto’s van veel duivenpoep onder en rond de bomen in de Turnhoutse Gasthuisstraat, dè winkelstraat bovendien. De stad Mechelen zou erin gelukt zijn om het aantal duiven die deze overlast veroorzaken, met een derde te verminderen in de Mechelse binnenstad op 2 jaar tijd. Dat blijkt uit tellingen van de stad.

Het  anticonceptie voeder, waar ook in Turnhout gebruik van werd gemaakt, heeft blijkbaar hier, nog niet het gewenste resultaat opgeleverd.  Dit probleem moet dringend opnieuw worden aangepakt volgens mij.

https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2021/08/27/duiven-in-turnhout-krijgen-anticonceptiepil-via-maiskorrels-om/

En misschien kunnen ook nog wel enkele duizenden euro’s worden gevonden in de begroting om dit wandelpad op de Turnhoutse markt (westkant) dringend te herleggen zodat die gevaarlijkje opstulpingen van de stenen opnieuw worden geëgaliseerd.

Dat onze stad er begrotings-gewijs niet goed voor staat, weten we ondertussen. Maar de punctuele zaken die ik opnoem in deze blog vragen weinig geld om ze te realiseren.

Met een beetje goede wil en vooral een open blik, kan de mobiliteit in onze stad een stuk veiliger worden gemaakt. Vooral voor fietsers en voetgangers. Daar kunnen zelfs fietsstraten niet tegenop !

Standaard
Geen categorie

Kunnen en willen zorgen voor anderen

Vanmiddag hoorde ik op radio 2 nog enkele flarden van een gesprek over een petitie, rond de nijpende personeelsproblemen in de woonzorgcentra.

De aanleiding tot deze petitie, is een schrijnende getuigenis van een vrouw uit Mol die 1 van de initiatiefnemers optekende. De vrouw woont al een paar jaar in een woonzorgcentrum en beschrijft een aantal wantoestanden door het gebrek aan personeel

Deze petitie is ondertussen al 4.400 keer ondertekend. 

Het initiatief voor de petitie komt van twee zorgverleners en een rouwconsulent. Zij klagen de omstandigheden aan waarin zorgverleners moeten werken in woonzorgcentra.

1 van hen, Jos Delarbre uit Meerhout, kwam in contact met een vrouw uit Mol die getuigde over haar leven in een Kempens woonzorgcentrum. Haar verhaal was zo herkenbaar, dat hij samen met twee anderen een petitie opstartte die hij aan het Vlaams Parlement wil overhandigen.

https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2023/01/13/petitie-voor-meer-zorg-na-schrijnende-getuigenis-van-vrouw-uit-m/

Duizenden vacatures

Zodra ik thuis kwam, ben ik even gaan googlen naar het aantal openstaande vacatures in de zorg.

Op de website van VDAB blijkt dat er –1.679– jobs openstaan onder de noemer ouderenzorg. 856 jobs onder de noemer kinderverzorger-begeleider kinderopvang en maar liefst –4.142– jobs voor verpleegkundigen

De vraag die ik dan stel : zijn onze (studerende) jongeren nog wel in voldoende mate bereid om studies aan te vatten in het kader van ZORG. Want laat er geen misverstand over bestaan, het zijn zo goed als allemaal jobs waarvoor mensen bereid moeten zijn in een stelsel van 24/7 te werken.

Als het enkel een middelendiscussie zou betreffen, dan is de Vlaamse regering effectief de aan te spreken partner.

Maar vermits het vooral ook een probleem is van te weinig personeel, ben ik van mening dat een petitie niet het (enige) juiste actiemiddel is.

Het lijkt me noodzakelijk dat er een -door alle betrokken partners- massieve sensibiliseringsactie op gang zou komen, gericht naar scholen èn jeugdbewegingen maar eveneens naar de ruime mediakanalen, om deze beroepen voor te stellen, jongeren -maar ook hun ouders- te laten kennis maken met wat zorg allemaal kan betekenen enz. …

Nee, géén eenmalige actie maar een lang vol te houden sensibilisering om vooral meer mensen in de zorg te krijgen.

Enkel als dat lukt kunnen we ervan uitgaan dat voldoende mensen willen zorgen voor anderen

Standaard
Geen categorie

Toch ook weer cijfers…

In opvolging van mijn blog -dit moet anders en beter- ( https://wolput.com/2023/01/11/dit-moet-anders-en-beter/ ) wil ik ook concrete cijfers geven over hoe en voor welke werklozen de werkloosheid positief of negatief is geëvolueerd in Turnhout, de afgelopen drie jaar.

Daarbij vergelijk ik de cijfers van (december) 2019, het jaar VOOR corona en deze van (december) 2022, het jaar NA corona. 2022 was eveneens het jaar waarin de arbeidsmarkt in brand stond en vele vacatures maar niet ingevuld raakten.

In deze vergelijking som ik de cijfers op volgens werkloosheidsduur èn het aantal werklozen van Belgische- en niet Belgische origine.

Het eerste cijfer is telkens het totaal per categorie, het tweede cijfer de werklozen van Belgische- en het derde cijfer de werklozen van andere origine.

2019

-3 maanden werkloos : 386   163   223

3 tot 6 maanden werkloos : 306   142   164

6 maanden tot 1 jaar : 376   142   234

1 tot 2 jaar werkloos : 373   140   233

2 tot 3 jaar werkloos : 223   1O4   119

3 tot 4 jaar werkloos : 144   82   62

4 tot 5 jaar werkloos : 88   54   34

+5 jaar werkloos : 388   266   122

Totaal aantal werklozen = 2.284, waarvan 1093 Belgen en 1.191 van andere origine

2022

-3 maanden werkloos :   336   113   223

3 tot 6 maanden werkloos : 308   119   189

6 maanden tot 1 jaar :  318   97   221

1 tot 2 jaar werkloos : 353   149   204

2 tot 3 jaar werkloos : 215   94   121

3 tot 4 jaar werkloos : 144   59   85

4 tot 5 jaar werkloos : 88   45   43

+5 jaar werkloos : 386   259   127

Totaal aantal werklozen = 2.148 waarvan 935 Belgen en 1.213 van andere origine.

15% minder werklozen van Belgische en plus 2% werklozen van andere origine.
Waar Vlaanderen over deze 3 jaar bijna 9% werklozen minder telt is dat voor Turnhout maar amper 6% minder. Nogmaals, ondanks die brandende arbeidsmarkt en de vele vacatures heeft dat -helaas- géén soelaas gebracht voor werklozen van vreemde origine.

Dat is enerzijds het gevolg van aanhoudende instroom van (erkende) asielzoekers en hun gezinsherenigers en migranten en anderzijds heeft dit zeker ook te maken met te weinig werkgevers die deze nieuwkomers kansen willen geven.

Standaard
Geen categorie

Dit MOET anders en BETER

Vorig jaar waren in Turnhout maar liefst -4.270- vacatures welke rechtstreeks aan VDAB werden gemeld.

Voor 1.574 ervan werd er geen enkele scholingsvereiste gesteld. Einde van het jaar staan er nog ruim 600 vacatures open, waarvan de helft voor laaggeschoolden.

Aan de kant van de vraag naar werk, waren over 2022 gemiddeld 2.149 mensen op zoek naar werk. 1.079 van hen laaggeschoolden, twee minder dan in december 2021.

Lopende acties voor meer kansen op werk

*Oktober 2020 : samenwerkingsakkoord tussen Stad Turnhout en VDAB waarbij het OCMW acties onderneemt voor mensen met een leefloon en de VDAB alle andere werkzoekenden ondersteunt

*Maart 2022 : De provincie Antwerpen wilt de mismatch op de arbeidsmarkt, samen met de steden Antwerpen en Turnhout aanpakken in het Innovatiecentrum Werk. De komende vier jaar investeren de partners telkens zo’n 600.000 euro in het project

*Mei 2022 : Projectencentrum vzw doet een oproep naar Turnhoutse organisaties en bedrijven die een originele aanpak hebben voor het activeren van werkzoekenden, We maken hiervoor 686.000 euro vrij, aldus schepen Francis Stijnen.

De werkloosheidscijfers in onze stad tonen alvast NIET aan dat deze acties succesvol zouden zijn.

Nieuw in het aanbod

Vanaf 1 januari 2023 voert de Vlaamse regering de ‘verplichte gemeenschapsdienst’ in. Iedereen die langer dan twee jaar werkloos is, zal vanaf dan verplicht kunnen worden om voor 1,3 euro per uur -uiteraard bovenop zijn werkloosheidsuitkering- klusjes uit te voeren. Wie weigert, kan zijn uitkering verliezen.

Heeft onze lokale schepen van werk en economie, Luc Op De Beeck,  samen met zijn collega Kelly Verheyen, verantwoordelijke voor het OCMW, al een kader uitgewerkt om deze gemeenschapsdienst in Turnhout -zinvol- mogelijk te maken

Let op : dergelijke dienst is geen wondermiddel. Maar dat het vanuit linkse hoek helemaal word afgeschoten is ook niet terecht. Integendeel geloof ik erin dat, indien degelijk begeleid, dit een troef kan zijn voor deze werklozen.

Door hen (opnieuw) de noodzakelijke (werk) attitudes bij te brengen zoals op tijd komen; werken onder leiding gezag en toezicht, respect voor collega’s, leidinggevenden en werkafspraken, werken aan het verwerven van de Nederlandse taal enz… kunnen deze werkzoekenden aantrekkelijker worden voor werkgevers.

Hoe dan ook, vanaf NU MOET deze problematiek van werklozen in onze stad ècht grondiger worden aangepakt.

Dat komt zowel die werkzoekenden als de Turnhoutse samenleving ten goede !

Standaard