Geen categorie

De olifant in de kamer

Werkloosheid is steeds minder een probleem van Vlamingen en steeds meer voor werklozen van vreemde herkomst.

Op alle niveaus worden de verhoudingen steeds driester. Ik vergeleek de cijfers van mei 2023, op Arvastat, de cijferwebsite van VDAB, met deze van mei 2022.

Turnhout

*Van de 2.058 werklozen in mei vorig jaar waren er 939 van Belgische herkomst, 45,6%; en 1.119 van niet Belgische herkomst of 54,4%

*Een jaar later, mei 2023 zijn de verhoudingen als volgt : 2.247 werklozen waarvan 875 Belgen = 39% en 1.372 Niet-Belgen of 61%

Arrondissement Turnhout

*Mei 2022 zijn de 7.354 Belgische werklozen goed voor 64,9%

*Mei 2023 maken de 6.960 Belgen nog maar 58,7% uit

Provincie Antwerpen

*Mei 2022  met 28.462 werklozen of 47,3% van Belgische herkomst.

*Mei 2023 zijn er nog 26.770 werklozen of 40,65% van Belgische origine

Vlaanderen

*Mei 2022, is met 94.436 werklozen, 54,7% van Belgische origine

*Mei 2023, maken 91.076 werklozen nog maar 48,6% uit van het Vlaamse werklozenbestand.

Benoem die olifant in de kamer…

Vlaanderen is een economisch welvarende regio. Gastvrij bovendien naar migranten en erkende asielzoekers.

Maar de arbeidsmarkt blijkt meer en meer een hoge berg die voor vele nieuwkomers niet te beklimmen valt.

In mijn beroepsleven heb ik vele jaren deel uitgemaakt van het regionaal streekoverleg. Zoals het Sub Regionaal Tewerkstellingscomité, de Sociaal Economische Raad van de Regio en het Regionaal Sociaal overlegcomité.

Vanuit die overlegorganen en ook als voorzitter van de werkgroep risicogroepen trokken wij den boer op naar ondernemingen en/of sectoren om zoveel mogelijk diversiteitsplannen op poten te zetten.

Nu de diversiteit almaar groter is geworden blijkt dat allemaal niet meer te bestaan…

Niet enkel benoemen…er ook ècht iets aan doen

Dames en heren politici, in Vlaanderen maar ook in onze stad Turnhout

Dames en heren werkgevers, in Vlaanderen (Voka) maar ook in Turnhout,

*ondanks ruim 360.000 vacatures afgelopen jaar in Vlaanderen, ondanks bijna 4.000 vacatures in Turnhout…
*Ondanks allerlei projecten in Turnhout om deze doelgroepen meer aan het werk te krijgen…

hebben we met zijn allen een veel te groot en onaanvaardbaar maatschappelijk deficit* laten ontstaan wat betreft de integratie van nieuwkomers op de arbeidsmarkt.

Deze situatie is Vlaanderen -èn Turnhout- onwaardig !

Laat nu eindelijk –op alle bestuursniveaus– de grote middelen worden ingezet, waaronder begrepen : meer investeren in snellere èn verplichte taallessen, ook op de werkvloer, meer investeren in diversiteitsplannen, zowel in sectoren als in ondernemingen, een VDAB die dringend veel performanter moet worden inzake opleidingen en opvolging van werkzoekenden.

We hebben geen enkele boodschap aan een VDAB die in de pers uitpakken met "we hebben sinds 1 januari dit jaar al 63.000 mensen aan een job geholpen…terwijl in diezelfde periode er 500 werklozen meer zijn in Vlaanderen !!"

Het klinkt voor sommigen misschien tè Belgisch…maar ook voor Vlaanderen telt  : eendracht maakt macht ! 

*Maatschappelijk deficit, of “Democratisch tekort” is een term die wordt gebruikt om naar een situatie te verwijzen waar instellingen en hun besluitvormingsprocedures onvoldoende democratische legitimiteit of verantwoordingsplicht kennen. 

*https://arvastat.vdab.be/

*https://www.tijd.be/politiek-economie/belgie/economie/vdab-hielp-dit-jaar-al-63-000-werkzoekenden-aan-werk/10470883.html

Standaard
Geen categorie

Sociaal wonen in Turnhout

Vooraf : sinds 1 januari 2023 vormen De Ark (Turnhout) samen met Molse Bouwmaatschappij en SociaalVerhuurKantoor Noorderkempen één nieuwe woonmaatschappij genaamd Woonboog. Alles samen verhuurt Woonboog, 4.700 woningen (waarvan 1.174 of 25% in Turnhout)  https://www.woonboog.be/

Recent werd het jaarverslag van de  Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen gepubliceerd.

Een gelegenheid om mijn lezers en volgers wat inzicht bij te brengen over sociaal huren in Turnhout.

Einde 2022 waren er 1.174 huurders van een sociale woning in onze stad. Dat zijn er minder dan de 1.217 van 2012, wat wellicht te verklaren valt door de vele renovaties die De Ark is opgestart.

Naar nationaliteit toe zijn 976 van deze huurders Belgen = 83,1%- 70 huurders vanuit de Europese unie en 128 van buiten de E.U.

Inkomen huurders

11 huurders hebben 0 euro inkomen. Daarnaast zijn er 35 huurders waarvan het inkomen minder is dan 10.000 €/jaar. Voor de inkomsten tussen 10.000 €/jaar en 19.999,99 €/jaar tellen we 642 huurders.

68 huurders hebben een inkomen van 40.000 €/jaar of meer. Alle overige huurders -418- hebben een inkomen tussen 20.000 €/jaar en 39.999,99 € op jaarbasis.

Naast de 1.174 huurders, zijn er ook inwonende gezinsleden. Behalve de 8 alleenstaanden, hebben alle huurders één of meer gezinsleden. Er is zelfs één huurder met meer dan 9 gezinsleden. Samen wonen er zo 3.807 inwoners van Turnhout in een sociale woning of net iets meer dan 8% van de Turnhoutse bevolking einde 2022.

Indeling naar leeftijd

9 huurders zijn jonger dan 20 jaar; terwijl 22 huurders tussen 20 en 29j oud zijn. 78 in de leeftijd tussen 30 en 39; 182 huurders zijn 40 of maximaal 49 jaar en 259 huurders in de leeftijd van 50 tot 59 jaar. Het gros van de huurders -604 of 51,5%- is 6O +.

De gemiddelde huurprijs voor een sociale woning in Turnhout = 357,64 €/maand. De gemiddelde wachttijd in Vlaanderen om een sociale woning te bekomen is drie jaar en 10 maanden, maar in Turnhout is dat maar liefst -3.041- dagen of ruim 8 jaar.

Tenslotte nog meegeven dat 559 huurders van een sociale woning in Turnhout mannen zijn en 615 vrouwen.

En zo kan je met kennis van zaken èn cijfers meespreken over sociaal wonen in Turnhout

https://www.vlaanderen.be/publicaties/jaarverslag-vlaamse-maatschappij-voor-sociaal-wonen-vmsw

Standaard
Geen categorie

Misdaad in cijfers

Laat me beginnen met uitdrukkelijk goed nieuws. De criminaliteit daalt, zowel in de politiezone als in de stad Turnhout.

Zo tonen de statistieken ook duidelijk aan.

Globale cijfers voor de politiezone Regio Turnhout

2019 = 622 vastgestelde feiten per maand.

2020 = 682 feiten/maand

2021 = 628 feiten/maand

2022 = 589 feiten/maand.  (Voor 2022 zijn de cijfers nog maar gekend tot en met september 2022.)

In de jaren 2020 en 2021 zijn de totale cijfers sterk beïnvloed door overtredingen tegen de coronaregels. In 2022 speelt dat effect al in veel mindere mate, maar zijn de cijfers al heel wat gunstiger dan in 2019, ondanks dat de bevolking in die periode ook is toegenomen !

Cijfers voor de stad Turnhout

2019 = 344,7 feiten/maand is 55,4% van de zone

2020 = 386,3 feiten/maand is 56,6% van de zone

2021 = 372 feiten/maand is 59,2% van de zone

2022 = 337,4 feiten/maand is 57,3% van de zone

De criminaliteit in Turnhout -los van het jaar 2021- neemt een steeds groter aandeel in de zonecijfers.

Fietsdiefstallen 2022 (t/m 9/2022)

189 in Turnhout (299 in de zone) waardoor Turnhout in de cijfers het voortouw neemt in het arrondissement, gevolgd door Geel met 126 en MOL met 98 fietsdiefstallen

Intra-familiaal geweld (T/m 9/2022)

236 feiten in n de zone, waarvan 114 in Turnhout. Ook in deze categorie scoort Turnhout het hoogste, staat Mol met 103 feiten op plaats 2 en Geel met 67 feiten op plaats 3

Woninginbraak (t/m 9/2022)

184 in de zone waarvan 59 in Turnhout. Met 67 inbraken in Mol vervullen zij plaats 1, Turnhout plaats 2 en Geel met 53 op plaats 3

Totale cijfers van de 7 politiezones (t/m 9/2022)

Zone regio Turnhout = 5.302 feiten, waarvan 3037 in onze stad. De zone Geel-Laakdal-Meerhout noteerde 2.413 feiten, waarvan 1.794 in Geel zelf en de zone Mol-Balen-Dessel neemt met 2.302 de 3e plaats in en tekent de gemeente Mol voor 1.514 feiten.

Zone Noorderkempen = 1.563 feiten

Zone Kempen Noord-Oost = 1.324 feiten

Zone Neteland = 2.261 feiten

Zone Zuiderkempen = 1.714 feiten

Alle cijfers van 2022 zijn meegeteld tot en met 3e kwartaal van dat jaar.

Voor de volledigheid de bevolkingscijfers per 1/1/2022 meegeven  van

Turnhout = 46.372;   Geel = 41.146;   Mol = 37.600

Deze cijfers zijn zeker een terechte opsteker voor het politiekorps van de regio Turnhout. Ook dat moet worden gezegd en geschreven.

Standaard
Geen categorie

Het podium beklimmen

Turnhouts gemeenteraadslid en Vlaams parlementair voor Vooruit, Hannes Anaf, beklimt regelmatig het spreekgestoelte. Hij doet dat overigens terecht om prangende problemen in de ouderenzorg en kinderopvang aan te kaarten.

Hèt grote probleem in deze sectoren maar ook in de zorg algemeen is het gebrek aan personeel.

In dat verband koester ik al een tijdje de idee om aan de absolute vrijheid van onderwijs, zowel wat betreft de opleiding(en) die je wil volgen als de onderwijsinstelling, ook een jobverplichting te koppelen voor minstens een aantal jaren.

Ruim 2 maanden geleden stuurde ik mijn idee door aan Hannes Anaf. Helaas nog steeds zonder antwoord.

Ik laat jullie graag meelezen in mijn mail aan Hannes van 17/3/2023

Dag Hannes,

Ik richt niet vaak een mail aan U, maar wil daar nu graag een uitzondering op maken.

*De problemen in de rusthuizen  hebben zeker ook te maken met de privatisering van de zorg. Anderzijds is er ook een groot personeelsprobleem, in de zorg algemeen. Een vluchtige blik op de website van VDAB vandaag leerde me dat er

*647 openstaande vacatures zijn voor medewerker in de kinderopvang

*4.307 vacatures voor verpleegkundige

*2.779 vacatures voor zorgkundige

Wat de personeelsproblematiek betref is het probleem al veel langer dan vandaag erg acuut. Alle hens aan dek om zoveel mogelijk mensen toe te leiden naar de zorg. Deze week las ik nog in een krant dat vooral de zij-instroom op dit ogenblik nogal wat nieuwe medewerkers naar de zorg haalt.

Nu is dat op zich niet zo’n nieuw verschijnsel. In mijn job als bijblijfconsulent heb ik heel wat tewerkstellingscellen opgevolgd. Ook toen al meldden de outplacementbegeleiders, veel interesse bij ontslagen werknemers voor een opleiding in de zorg.

Ik wil graag een concreet voorstel formuleren om de instroom uit het onderwijs naar de zorg, te verhogen.

*Iedereen in Vlaanderen heeft absoluut vrije keuze in welke opleiding(en) men wil volgen en in welke onderwijsinrichting. Onderwijs kost ook heel veel geld aan de gemeenschap. De onderwijsbegroting in Vlaanderen, van 2023 beloopt dan ook ruim 17 miljard euro. Waarom aan die vrije keuze geen jobverplichting (voor minstens een aantal jaren) hangen voor hen die een opleiding in de zorg (ruim bekeken) met succes beëindigen ?

Ik verneem graag uw standpunt/vsie terzake.

Met vriendelijke groeten,

Dré Wolput

Ik zou ook graag vernemen wat mijn bloglezers en volgers over dit idee denken. Alvast bedankt voor jullie reacties.

Standaard
Geen categorie

Signalisatie

Om alle verkeer en weggebruikers in goede banen te leiden is signalisatie via verkeersborden on-ontbeerlijk. Net zoals ook verkeersregels on-ontbeerlijk zijn.

Het is dan ook van enorm veiligheidsbelang dat iedereen, ongeacht hoe men zich op de weg voortbeweegt, te voet, met een rijwiel of automobiel, die signalisatie respecteert.

Aan de andere kant dan weer is het ook al van enorm groot belang dat de wegbeheerder, zijnde stad of AWV in Vlaanderen, de correcte signalisatie aanbrengt.

Als dat niet het geval is, kan je wel eens in een gevaarlijke en alles behalve veilige fuik belanden.

Zo bijvoorbeeld wat de recent vernieuwde Bareelstraat in Turnhout betreft.

Bij het inrijden van deze straat, kant De Merodelei zie je volgend verkeersbord staan

Voor zover mijn kennis reikt, wil dit zeggen dat je in een doodlopende straat terecht komt, behalve voor fietsers en voetgangers.

Maar als je dan met de fiets wil doorrijden kom je volgend bord tegen. Ik neem aan dat dit geen verdere toelichting nodig heeft.

En maak je maar géén illusies als fietser of voetganger want op die plek is de Bareelstraat hermetisch afgesloten

Zo zie je maar dat je niet altijd blindelings mag vertrouwen op verkeerssignalisatie in Turnhout 🙂

Standaard
Geen categorie

Bloggen à volonté

Als deze maand ten einde loopt zal ik dit jaar al 19.500 bezoekers van mijn blog mogen tellen. Zoveel lezers die sinds 1 januari één of meerdere van mijn blogs hebben gelezen.

Wie schrijft…wil gelezen worden.

Het moet toch zijn dat de inhoud van die blogs nog steeds héél veel mensen aanspreekt. Ik merk dat ook door het feit dat deze blogs vaak worden gedeeld. Zo ook wel eens door de FB-groep ge zé van Turnhout as ge wat ik zeker ook wel waardeer.

En toch, ondanks het succes, vraag ik me  regelmatig af, of deze blogs niet te veel en te vaak gefundenes fressen* zijn voor het extreem-rechtse VB ? (*gesneden brood)

Of vooral mijn cijferblogs niet te veel polariseren ?

Maar telkens weer kom ik -in eer en geweten- tot de vaststelling dat dit niet zo is. Temeer omdat alle cijfers die ik in mijn blogs neerpen, afkomstig zijn uit officiële databanken van de overheid. Of uit officiële publicaties van die overheid. En al die gegevens zijn toegankelijk voor iedereen en uiteraard ook raadpleegbaar door iedereen.

Een ander knelpunt waar ik al vaak heb over nagedacht is het gegeven dat 2024 een verkiezingsjaar zal zijn. En, alhoewel dat al vaker werd beweerd in het verleden, het zullen uiterst belangrijke verkiezingen zijn.

Zo in juni 2024 voor de Vlaamse, federale en Europese  verkiezingen. Deze zijn nog mèt opkomstplicht.

Maar in oktober 2024 zijn er provinciale en gemeenteraadsverkiezingen met stemrecht, zonder opkomstplicht dus !

Zou ik, in aanloop naar die verkiezingen niet beter stoppen met bloggen ? Maar ook op die vraag meen ik neen te moeten antwoorden. En wie er anders over denkt…dat lees ik dan wel.

Politieke voor- of afkeer

Uiteraard heb ik mijn politieke voorkeur. Maar evenzeer ook een politieke afkeer en dat is van alles wat zich in het extreme politieke spectrum situeert.

Extremisme -uit welke hoek dan ook- heeft me altijd al beangstigd.

Momenteel loopt een burgerbevraging in het kader van de nieuwe stads- of gemeentemonitor. In januari volgend jaar zou deze worden gelanceerd.

Meer en veel meer nog dan mijn blogs zal dat de graadmeter zijn over politieke (on)tevredenheid wat het Turnhoutse beleid in deze legislatuur betreft.

Ondertussen blijf ik dankbaar voor die vele honderden, die mijn schrijfsels lezen, waarderen en zelfs willen delen.

Standaard
Geen categorie

Ergerlijk erbarmelijk

Vanochtend gelezen in GVA : Bij een ernstig ongeval op de Van Strydoncklaan in Deurne is zaterdagmiddag een 31-jarige motorrijder levensgevaarlijk gewond geraakt. Het slachtoffer verloor de controle over zijn stuur, nadat hij met motorfiets door een diepe put in de weg reed. Het Agentschap Wegen en Verkeer erkent dat het wegdek in slechte staat verkeert. “We hebben onlangs nog noodreparaties laten uitvoeren.” https://www.gva.be/cnt/dmf20230521_97361099

Na het ochtendnieuws reed ik spoorslags, per fiets naar de Schorvoortstraat…die er ook niet fris bijligt. De bovenlaag is op veel plaatsen gewoon verdwenen.

Maar dat is maar klein bier tegenover de Steenweg Op Oosthoven…vanaf de Mesesstraat tot aan de tet is het alsof hier enkele verloren gevlogen Russische raketten zijn ingeslagen… Kot na kot na kot…bijgevoegde foto’s liegen er niet om.

Trouwens, over de Mesesstraat gesproken, fietsers die vanuit deze straat naar het centrum rijden, moeten in principe de straat oversteken naar het twee-richtingen-fietspad om dan…20 meter verder opnieuw de straat te dwarsen…

Met een half literke verf en één borstel kan dit véél veiliger worden gemaakt, door een fietsuggestiestrook te schilderen vanaf de Mesesstraat

Maar ook in de Oude Vaartstraat en Begijnenstraat zijn er gevaarlijke kotten in het wegdek.

Langs de Steenweg Op Gierle dan weer, zijn meerdere riooldeksels gevaarlijk ingezakt…klaar om een zinkgat te veroorzaken…

En  ook dat is maar klein bier met wat je verderop in de straat tegenkomt.

Rechtover de ingang van Blairon, hèt epicentrum van het Turnhoutse politieke beleid, ligt het wegdek er erbarmelijk bij…maar enkele meter verder ook nog eens een groot èn gevaarlijk gat in het wegdek.

En dat aan het centrum van het politieke beleid in onze stad, van het Stadkantoor waar niet alleen de burgerlijke stand maar ook de beleidsondersteunende diensten zijn gevestigd.

In dit epicentrum, het kloppend hart van de stad zeg maar, maken de diensten mobiliteit en wegen in opdracht en onder leiding van hun schepen, plannen voor heraanleg van wegen, duurzaam onderhoud en herstellingen van bestaande wegen en stoepen…of dat zouden ze toch moeten doen, denk ik dan. Helaas blijkt dat zeker niet in de realiteit.
Terwijl ik deze foto’s aan het maken was, bedacht ik mezelf : misschien is de stad en de schepen van mobiliteit en wegen alles wel aan het oppotten, in het vooruitzicht dat de Warande na 2024 opnieuw onder beheer van de stad zal komen ?!!

Daar zal de kiezer in oktober 2024 zeker niet onverdeeld gelukkig mee zijn !

Standaard
Geen categorie

koning -bak- fiets

Verkoop bakfietsen explodeert

Het aantal verkochte bakfietsen in ons land verachtvoudigde het voorbije jaar tot bijna 10.000 stuks. Zo staat te lezen in Het Laatste Nieuws van 18 mei ll.

En dat is steeds meer en beter te merken in het Turnhoutse verkeer.

Geen probleem, want de bakfiets is van zijn geitenwollensok-imago af: volgens het cliché reden vooral snobistische stadsbewoners er hun kinderen mee naar school, tegenwoordig wordt de functionaliteit van zo’n cargofiets bij een veel breder publiek omarmd. Er zijn duizend redenen om een bakfiets te nemen, zo staat te lezen in diezelfde krant van 21 mei LL.

Maar, zoals dat vaak het geval is, hebben zulke nieuwigheden in het verkeer, negatieve gevolgen voor de zwakste weggebruikers. Denk daarbij maar aan de elektrische steps die je aan hoge snelheid voorbij zoeven op de stoep. Of die niet weten, of zich alleszins niet houden aan stapvoets rijden op bijvoorbeeld de Turnovasite.

Wanneer je in een rijhuis woont, zonder voortuintje of garage, dan kan je zo een bakfiets moeilijk anders kwijt dan…op de stoep voor je gevel.

En dan creëer je -vaak ongewild- een probleem voor wie zich in een rolstoel, scootmobiel, een rollator of met een kinderwagen moet verplaatsen.

Deze foto, in mijn buurt genomen, maakt dat duidelijk. Deze situatie doet zich op meerdere plaatsen voor.

Een gemiddelde rolstoel is tussen de 55 en 65 centimeter breed. De breedte die iemand in een rolstoel nodig heeft om rechtdoor te kunnen rollen is 90 centimeter. De Standaard rollators zijn 43 cm breed, maar de XL modellen beginnen bij 50 cm tot 60 cm. Verkrijgbaar in verschillende gewichts-klassen van 150 tot 250 kilo en in verschillende kleuren.

De situatie zoals op de foto, doet zich op meerdere plaatsen voor. Wat de locatie van deze foto betreft : enkele meter verder is er een stedelijke parkeerplaats. Het is misschien te overwegen om op zo een stedelijke parking een veilige en droge parkeerplaats te creëren voor dergelijke bakfietsen ? Maar vooral moeten naar de nabije toekomst toe, de stoepen breder worden gemaakt !!

Maar, mogelijk is een fietser niet veel anders ingesteld dan een automobilist, die zijn auto zelfs liefst zou meenemen tot aan de deur van een winkel of café

Standaard
Geen categorie

Inburgering verkeerd begrepen

Enkele dagen geleden attendeerde een lezer mij op een interview met Turnhout’s schepen  Kelly Verheyen op de website van het agentschap integratie en inburgering. De kern van dit interview : op zoek naar een nieuwe identiteit voor alle Turnhoutenaren… https://www.integratie-inburgering.be/nl/op-zoek-naar-een-nieuwe-identiteit-voor-alle-turnhoutenaren

Hij vroeg zich af of ik hierover eens mijn licht zou kunnen laten schijnen. Het is uiteraard niet aan mij om in de betekenis van verhelderen van een interview van iemand anders, een blog te schrijven. Maar ik vind het wel nuttig en zelfs erg nodig, om mijn gedacht hierover neer te schrijven in een blog

Maar graag even eerst naar de realiteit

En dat zijn de cijfers van Turnhout.

*In de leeftijdsgroep van 0 tot 17 jaar, tellen we in Turnhout 9.432 inwoners. Van hen zijn er 2.301 van Europese herkomst (=24,4%) en 3.380 van niet-Europese herkomst (=35,84%) Minder dan 40% is van Belgische herkomst.

*Bij de 18 tot 34 jarigen tellen we 9.909 inwoners en zijn er 2.569 van Europese- (=25,93%) en 2.388 van niet Europese herkomst of 24,1%. Een kleine 50% is van Belgische herkomst

*In de volgende leeftijdsgroep, 35 tot 49 jaar telt Turnhout 8.635 inwoners en zijn 1.865 van Europese herkomst (21,6%) en 2.049 van niet Europese herkomst of 23,73%. Een kleine 55% is van Belgische origine.

Van het aantal inwoners, jonger dan 50 jaar is 48% of 13.424 personen, van Belgische herkomst en tellen we 14.552 mensen van niet Belgische origine.

*Vanaf de leeftijd van 50 en ouder is de instroom van inwoners van vreemde herkomst, nog een heel stuk minder. In deze categorie zijn er 18.396 inwoners. Van hebben 1.875 een Europese herkomst en 1.191 een niet Europese herkomst. Dat betekent dus 15.330 inwoners van Belgische herkomst, of nog 83%.

Nota : al deze cijfers -per 1/1/2022- zijn terug te vinden in de lokale integratiescan van de stad Turnhout. https://gsminfo.gemeente-stadsmonitor.be/%24web/Rapporten_outputs/JouwLokaleIntegratiescan/GSM_JouwLokaleIntegratiescan_Turnhout.pdf

Turnhout heeft dus -vooral- een heel jonge migrantenbevolking.

Identiteit

Volgens Amnesty international is Identiteit in de psychologie de aanduiding voor wat als kenmerkend wordt beschouwd voor je persoonlijkheid. Je ervaart je identiteit als het resultaat van onder meer afkomst, geslacht, seksuele oriëntatie en temperament, en ook van ervaringen, verworvenheden en sociale banden.

Maar, volgens schepen Kelly Verheyen, moeten we op zoek naar een nieuwe identiteit voor alle Turnhoutenaren ?! Ik begrijp absoluut niet, waarom dat nodig zou zijn…

Sta me toe te zeggen dat ik deze absurde stelling absoluut niet kan noch wil delen.

Er is toch ook niet gevraagd aan de ruim 4.500 niet-Belgen uit Turnhout die sinds 1992/2021 de Belgische nationaliteit hebben gekregen, afstand te doen van hun geboortenationaliteit, juist omdat nationaliteit een erg belangrijk onderdeel is van identiteit… Dat is toch dè reden waarom België dubbele nationaliteit toestaat.

Als je naar de cijfers kijkt welke identiteit moeten die 48% Belgen van minder dan 50 jaar, of de 52% van andere herkomst dan wel aannemen ?!

Het kan toch niet de bedoeling zijn dat ‘wij’ qua identiteit volledig moeten assimileren met ‘zij’, noch omgekeerd ‘zij’ met ‘wij’. (assimileren = zich schikken of voegen naar)

Mogen we dan nooit meer zeggen een fiere Bink te zijn ? Of een fiere Afghaan ?

Beste Kelly, u slaat de bal behoorlijk mis.

Er is maar één correcte weg om in diversiteit goed samen te leven en dat is die van de gedeeltelijke assimilatie of schikken naar en dat is deze :

Bij gedeeltelijke assimilatie behoudt de immigrant of nakomeling in hoge mate de cultuur van het land van afkomst, maar beheerst de taal van het migratieland en kent en respecteert de daar geldige wettelijke en de belangrijkste feitelijke regels die de inwoners van dat land kennen en respecteren.

En in dit gegeven is een gelijke behandeling in het afdwingen van deze wetten en regels onontbeerlijk.

Pas dan is er sprake van inburgering èn integratie !

Als in mijn stad  een nieuwe identiteit voor alle Turnhoutenaren het marsorder is van het plan samenleven in diversiteit, dan pas ik daar feestelijk voor !

Standaard
Geen categorie

Onze stad is vuil en slordig

Geachte Burgemeester

Dames en heren schepenen van de stad Turnhout.

Vooraf

dit is géén aanklacht tegenover de stedelijke diensten die instaan voor het onderhoud en proper maken van straten en pleinen. Integendeel.

Donderdag 18 mei, een hoogdag voor de Katholieke gemeenschap in ons land. Maar voor de meesten een gewone (betaalde) feestdag/verlofdag.

Voor ons een gelegenheid -zonnig en droog- om nog eens een ferme wandeling te maken door het stadscentrum.

En dan stuitten we al snel op een De Merodelei waar het krioelt van de blauwe PMB-zakken… Een dag te vroeg buiten gezet, ongetwijfeld omdat velen de Afvalkalender niet- of niet begrijpend hebben gelezen. Trouwens ook in andere straten zie je vele blauwe zakken opduiken…

Ik maak van de gelegenheid gebruik om te zeggen dat volgens mijn waarnemingen, de op De Merodelei afgebakende los- en laadstroken nog steeds -in belangrijke mate- verkeerd worden gebruikt.

Als ik 10 keer in deze straat passeer, staat er minstens 7 keer één of meerdere bestelwagens/vrachtwagens, OP de rijbaan stil terwijl gewone auto’s die los- en laadstroken bezetten…

Al helemaal te gek was het deze namiddag waar we kozen om langs de zonkant over De Merodelei te wandelen en we plots onverhoeds met de scootmobiel de stoep moesten verlaten, omdat er ne frisse de stoep inpalmde om te lossen of te laden…

Eenmaal op de Markt gekomen waren er nog flink wat niet opgeruimde sporen van de op woensdagvond gehouden Q-party. Met ter hoogte van het stadhuis heel veel glasscherven. Hopelijk is er géén enkele fietser lek gereden…

Maar er is meer vuil dan dat. In vele straten liggen de goten bezaaid met allerlei zwerfvuil. Als voorbeeld de Grimstedestraat waar vooral op plaatsen waar auto’s mogen parkeren de goten er echt smerig bijliggen…

De tijd van het Bezemklokje telt al lang niet meer in onze stad…

Een grote lenteschoonmaak

Turnhout heeft nood aan een grondige lenteschoonmaak…maar dat kunnen onze stedelijke diensten alleen niet aan.

Daarom herhaal ik mijn pleidooi om een gemeenschapsdienst op te richten in onze stad.  Zo zouden er teams kunnen worden samengesteld -al dan niet op vrijwillige basis- die onder leiding en toezicht van de stadsdiensten, straat per straat aanpakken en proper maken…
En dit zowel wat het zwerfvuil betreft als het wegwerken van de duivenshit die overvloedig in onze centrumstraten aanwezig is.

Turnhout en zijn inwoners zullen u dankbaar zijn. Vooral die velen die zich nu al inzetten om bvb het zwerfvuil in hun omgeving op te halen en zeker ook de bewoners die nog wel het principe van vegen voor eigen deur hanteren.

Standaard