Geen categorie

Goede cijfers

Idee, Bevoegdheid, Visie, Doel

Bij mijn maandelijkse update van de werkloosheidscijfers in Turnhout, valt er goed nieuws te melden.

Vergeleken met vorig jaar juli, zijn er maar liefst 313 werkzoekenden minder. Dat er 101 werkzoekenden meer zijn dan vorige maand, is in grote mate te wijten aan de instroom van schoolverlaters.

Althans zo noemden we dat vroeger. Nu komen die in de statistieken onder de noemer B.I.T, voluit beroepsinschakelingstijd. Waar vroeger de schoolverlaters, die na een bepaalde wachttijd nog niet aan de slag waren, een uitkering kregen, zijn de voorwaarden daartoe al sinds enkele jaren helemaal anders en veel strenger geworden. https://www.rva.be/nl/documentatie/infoblad/t35

Inzoemen op cijfers

In absolute aantallen, waren in juli vorig jaar 372 werklozen afkomstig uit Azië en 393 werklozen afkomstig uit Afrika. Goed voor een dikke 29% van de totaliteit.

Een jaar later zijn de absolute cijfers 326 werklozen uit Azië en 321 uit Afrika, goed voor een dikke 28% van de totaliteit.

De cijfers voor Roemeense werklozen zijn respectievelijk 120 en dit jaar 106. De Nederlanders tekenen voor 235 vorig jaar en nu voor 198. Samengeteld betekende dat vorig jaar 13,6% van het totale aantal werkzoekenden en dit jaar 13,3% van de totaliteit

Vaststellingen

*het aantal laaggeschoolde werklozen blijft rond de 50% hangen.

*wat het aantal langdurige werklozen betreft, met name + 2 jaar werkloos is de toestand steeds uitzichtlozer, ja zelfs zo goed als hopeloos. In juni vorig jaar waren er 888, of 34% van het totale aantal. Een jaar later tellen we 890 personen die +2 jaar werkloos zijn en vertegenwoordigen ze al 39% van het totale aantal werkzoekenden…

Géén tsunami

Maar de belangrijkste vaststelling is ongetwijfeld dat de verwachte toename van volledige werkloosheid, omwille van de omzetting van tijdelijke naar volledige werklozen er NIET is gekomen en wellicht ook niet meer zal komen.

Integendeel zelfs, in juli 2019, toen er nog geen sprake was van de pandemie, laat staan van lock-downs, telde Turnhout bijna 200 (197) werklozen meer dan in juli 2021 ! Ook nog in 2019 waren 384 werklozen afkomstig uit Azië en 366 uit Afrika. Of ruim 30%.

Dat wil ook zeggen dat de globale economie/tewerkstelling in onze stad en regio, zich na de coronacrisis, méér dan behoorlijk heeft herpakt !

Dat is alvast een opsteker in het kader van de socio-economische situatie die onze stad best kan gebruiken.

https://arvastat.vdab.be/

Standaard
Geen categorie

Beïnvloeding

Beïnvloeding

Om mij onder invloed aan te treffen achter het stuur van een auto, zal men van heel ver moeten komen. Ik drink immers geen alcohol en heb nog nooit drugs gebruikt.

Anders is het wat beïnvloeding betreft. Dat is wat ik wel nastreef met mijn blogs. Maatschappelijke en actuele problemen onder de aandacht brengen. Zowel op Turnhouts als op bovenlokaal niveau. Duidelijk met de bedoeling dat er ook iets zou worden veranderd.

Spuiten

Zo bijvoorbeeld wat het vaccineren van de Turnhoutse bevolking betreft. Al op 16 april ll stelde ik in een blog dat Turnhout achter loopt wat vaccineren betreft. https://wolput.com/2021/04/16/turnhout-loopt-achter/

Op 20 juli ga ik weer eens nader in op de slechte cijfers voor Turrnhout in de blog ’t spuit niet goed. Slechte cijfers zowel wat de vergelijking betreft met de regio als met de Vlaamse centrumsteden. https://wolput.com/2021/07/20/t-spuit-niet-goed/

En op 31 juli, veeg ik Turnhouts schepen voor zorg Op De Beeck de mantel uit naar aanleiding van zijn interview op radio Tos, in de blog een uitsmijterke  https://wolput.com/2021/07/31/een-uitsmijterke/

En kijk, op 1 augustus brengt RTV het nieuws dat men in de eerstelijnszone Kempenland, vanaf september op stap zal gaan met mobiele teams om zoveel mogelijk achterblijvers toch nog te overtuigen zich te laten vaccineren. https://www.rtv.be/artikels/eerstelijnszone-kempeland-gaat-mobiel-vaccineren-wijken-a101881

Alhoewel  RTV ongetwijfeld nogal wat inspiratie en cijfers gevonden heeft in mijn blogs terzake, vergeten ze dat te vermelden. Maar de beïnvloeding heeft gewerkt. En daar gaat het mij om.

Géén speelgoed in ’t verkeer

Een ander voorbeeld dan weer gaat over de groei van elektrische steps in het verkeer. Begin juni publiceer ik de blog Speelgoed in het verkeer, waarbij ik nader inga op het gevaar en het verkeerd gebruik van die elektrische steps.

En kijk, op 26 juli lees ik, met veel plezier overigens, dat experts over e-steps zeggen : dit is géén speelgoed. Tegelijk pleiten ze voor het invoeren van een leeftijdsgrens. https://www.gva.be/cnt/dmf20210725_97091152

Dat lijkt me alvast een goed begin. Maar er is meer nodig aan reglementering over deze e-steps. Zo bijvoorbeeld te bepalen waar en aan welke maximumsnelheid deze gevaarlijke objecten zich in  het verkeer mogen begeven…

Ook het dragen van een valhelm verplichten lijkt en duidelijk maken dat het een een éénpersoonsvoertuig betreft !

Of er dat allemaal (snel) van zal komen is maar de vraag. Maar dat de beïnvloeding van mijn blog duidelijk aanwezig is kan je al opmaken uit het statement dat een e-step géén speelgoed is.

Besluit : ik zal nog maar een tijdje voortdoen aan beïnvloeding. Want uit de cijfers -elke dag 150 lezers- blijkt ook nog eens dat de mensen dat allemaal graag lezen.

Standaard
Geen categorie

Een uitsmijterke

De Uitsmijter - foto van RonSchellekens - Zoom.nl

Op de valreep van de maand juli geef ik je nog even een update over de vaccinatiecijfers in onze stad, Turnhout.

De cijfers van de volledig gevaccineerde Turnhoutenaren (+18 jaar) blijven zowel in de stadsregio als in het lijstje van de 13 Vlaamse centrumsteden aan de (te) lage kant. Antwerpen (65,77%) Mechelen (68,39%) gaan Turnhout vooraf in het lijstje van centrumsteden met de laagste vaccinatiegraad.

Concreet gaat het in Turnhout om 70,58%, of 25.814 personen. Oud-Turnhout telt 78,99%; Beerse 80,08% en Vosselaar zelfs 81,61%.

Als Turnhout een vaccinatiegraad wil bereiken van slechts 80% volledig gevaccineerde volwassenen (wat eigenlijk gezien de diverse varianten niet genoeg is) moeten er nog minstens 4.000 +18 jarigen een 2e spuitje gaan halen. Bovendien zullen volgende week, maar 377.466 vaccinaties beschikbaar zijn voor gans Vlaanderen (het laagste aantal sinds ettelijke weken) waarvan 261.047 voor een tweede prik… Er zijn in Vlaanderen bijna 100 vaccinatiecentra.

Meermaals reeds heb ik in mijn blogs aangedrongen op de nodige actie in onze stad om bepaalde doelgroepen beter te bereiken en te overtuigen.

Want het probleem van niet opdagen voor een tweede prik is al lange tijd gekend. Zo blijkt uit een persmededeling op VRT nws van 11 juni ll. Waarin staat te lezen : In de vaccinatiecentra van Turnhout en Weelde merken ze dat er minder mensen komen opdagen voor hun tweede prik van het coronavaccin. Het lokale bestuur maakt zich daar zorgen over https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2021/06/11/vaccinatiecentra-tweede-prik/

Zich zorgen maken ? Alleszins niet sinds 11 juni tot nu, einde juli. Dat is althans wat ik kan besluiten uit een erg recent interview met de Turnhoutse schepen van zorg, Luc Op De Beeck, op Radio TOS.

Hierin zegt hij ondermeer : we gaan NU bekijken of wij géén extra actie moeten ondernemen naar bepaalde buurten en wijken. Ook bekijken we of we niet folders moeten aanmaken in meerdere talen. We kunnen heel fijn bepalen waar er zich problemen stellen. Per buurt, per straat zelfs. Ook zetten we sleutelfiguren in. En ja, de diversiteit van onze bevolking is in deze een probleem… https://tos.be/index.php/133-podcast/nieuws-2021/nieuws-2021-003/2381-vaccinaties-in-turnhout-vrijwilligers-nieuwe-besmettingen

Geloof me, als bezorgde inwoner van Turnhout word ik echt wel mottig te moeten horen dat men NU pas tot gerichte actie zal overgaan...

Blijkbaar heeft onze schepen nog nooit gehoord van pro-actief optreden en werken. Niet verwonderlijk dat Turnhout zo vaak in de staart van het peloton blijft hangen.

Standaard
Geen categorie

Turnhout een slangenkuil ?

Het was een striemend bericht op Facebook Een vader klaagt erin aan dat zijn 14-jarig kind wordt belaagd, bedreigd, vernederd en fysiek aangevallen aan het station in Turnhout en voorbijgangers  zijn hulpgeroep negeren.

Enkele dagen later kondigde Burgemeester Paul Van Miert aan, dat hij een onderzoek wil openen naar mogelijk homofoob geweld. https://www.gva.be/cnt/dmf20210728_93769485

De reacties daarop stromen binnen waaruit blijkt dat meerdere mensen in Turnhout al slachtoffer waren van dergelijk geweld, zowel fysiek als verbaal.

Maar ook andere zaken worden gemeld zoals aanhoudende vechtpartijen, belagingen, diefstallen enzovoort. Het lijkt er sterk op dat onze stad is verworden tot een slangenkuil en vechtersbazen-arena.

Nu zijn de sociale media, net als papier trouwens, nogal verduldig. Daarom neem ik er even de criminaliteitscijfers bij. De laatste gepubliceerde zijn die van 2020. Bij een eerste blik blijkt dat er zowat 500 misdrijven (4.513) meer zijn vastgesteld dan in 2019 (4034) Maar, zo blijkt, in deze cijfers zijn bijna 1.000 (992) corona pv’s opgenomen. Als ik die eruit filter, zijn er merkelijk heel wat minder misdrijven gepleegd.

En dat is voor het coronajaar 2020 met algemene en andere lockdowns, avondklok enz. … overal het geval.

Minder corona is meer misdaad

Maar zelf heb ik ook de onmiskenbare indruk -op basis van wat ik allemaal in de pers lees- dat sinds het afschaffen van die avondklok, het aantal diefstallen, geweldsdelicten enz. opnieuw in de lift zitten. Zo bijvoorbeeld diverse inbraken in garageboxen…

Plaatsverboden

Om vechtersbazen tot andere in zichten te brengen, maakt de Burgemeester gebruik van plaatsverboden. Ook zou hij in gesprek gaan met de Burgemeester van Tilburg, omdat nogal wat vechtersbazen van hieruit naar Turnhout komen om de zaken overhoop te zetten.

Harde(re) actie

Wat mij betreft is het ogenblik aangebroken om in Turnhout over te gaan tot een absolute nul-tolerantie, voor een periode die nodig is om van onze stad een leefbare, veilige, aangename stad te maken. ALLE inwoners èn bezoekers hebben daar recht op. Ongeacht van waar ze ook afkomstig mogen zijn.

Daarbij moet het hoofd van de politie, Burgemeester Van Miert kunnen rekenen op de onvoorwaardelijke steun van ALLE coalitiepartners, de politie èn het parket.

Er is dan ook nood aan een dringend stedelijk veiligheidsplan waarbij de prioriteiten worden bepaald, waarbij ook de modus operandi zal worden bepaald en waarbij de nodige (politie) mensen kunnen worden ingezet om, in samenspraak met het parket die nul-tolerantie ook uitvoerbaar te maken.

Geneuzel en getreuzel terzake is meer dan ooit uit den boze.

Standaard
Geen categorie

Ocharme toch

Je baby laten huilen? “Je bewijst er je kind mogelijk een dienst mee” |  Radio 1

In een artikel in Knack van Prof. Ferdi De Ville, kernlid van de progressieve denktank Minerva,  klaagt hij aan, dat het niet makkelijk is om links te zijn.

Enkele citaten uit zijn opiniestuk

Ook in oppositie bevinden linkse partijen zich in een moeilijkere positie. Ze moeten het door hun tegenstanders gevoerde beleid bekritiseren, maar er tegelijkertijd over waken dat ze daarmee het vertrouwen van de burgers in de overheid zelf niet ondergraven. Rechtse partijen hebben veel minder reden om zich in te houden. Als hun ondubbelzinnig inhakken op de regering ook het wantrouwen in de overheid voedt, dan is dat ideologisch mooi meegenomen.

Eenzelfde mechanisme geldt voor politieke schandalen. Misbruik van publieke functies is helaas te vaak voorgekomen op links, maar niet noodzakelijk meer dan bij rechts. Toch blijven schandalen meer kleven aan linkse politici dan aan rechtse.

NVDR : het moet zijn dat de man zijn geheugen hem ferm in de steek laat. Misbruik, niet noodzakelijk meer dan bij rechts ? Dit is een zodanig vrijblijvende en door geen enkel cijfer onderbouwde stelling, dat je er gewoon niets mee aan kan.

Ook de media gaan volgens De Ville niet vrijuit wanneer hij schrijft dat

Ook de medialogica werkt nadelig voor links. In politieke verslaggeving focussen de media meer op wat fout dan op wat goed loopt. Vandaag is er minder berichtgeving over België dat de internationale vaccinatierangschikking aanvoert, dan toen ons land begin dit jaar onderaan bengelde.

NVDR alweer slaat de prof de bal behoorlijk mis. Er gaat bijna géén dag voorbij of je kan wel in één of ander artikel lezen/horen dat wij wereldtop zijn inzake vaccineren…niet zozeer in Brussel, maar vooral dankzij Vlaanderen. Het zal vooral dat zijn wat de Prof dwarszit…

Bovendien, zo is De Ville van mening, besteden de media veel meer aandacht aan wat misloopt bij de overheid dan wat fout gaat in de markt, en dus omgekeerd op vlak van successen

NVDR steeds weer blinkt deze opinie uit in algemeenheden die op geen enkele wijze en met geen enkel concreet voorbeeld worden onderbouwd. Overigens zijn er in de zwaar gesubsidieerde media nog maar zeer weinig onvertogen woorden verschenen over De Croo en zijn ploeg. Maar over Jambon en zijn ploeg komt er elke dag wel wat negativiteit om de mediahoek kijken…

De dag dat deze opinie in Knack verscheen werd nog maar eens bewezen hoe  makkelijk het is voor links om de media te beïnvloeden. Denk daarbij maar aan de ‘zaak v/d olympische turnster Simone Biles’. Een co-commentator op VRT  (Van Esser) had in zijn commentaar vragen gesteld bij de waarachtigheid van haar mentale problemen.

Met amper twee goed gemikte tweets van rood en groen werden alle media gealarmeerd en  werd de VRT gedwongen zich te distantiëren van deze uitspraken.

Net zoals de mediarel die links wist te veroorzaken omwille van een zogenaamde foute Vlaamse vlag, achter Minister Diependaele, bij zijn speech op Wortel-Kolonie…

Nee, ik ben absoluut niet van mening dat de pers rechts zou denken en schrijven. Integendeel. Deze opinie van Prof. De Ville mist  body en vooral naar inhoud toe ook nog eens elke vorm van objectiviteit maar staat daarentegen wel bol van wat algemeenheden. Zoals we dat al jaren ook bij de linkse msm-media moeten vaststellen.

Om een slogan van Humo te parafraseren : dankzij Knack staat hier de grootste onzin.

https://www.knack.be/nieuws/belgie/waarom-het-niet-makkelijk-is-om-links-te-zijn/article-opinion-1760001.html

Standaard
Geen categorie

Brussel blijft ziek

24 uur in Brussel. De beste bezienswaardigheden in Brussel.

Al sinds de eerste, algemene lockdown is het Brusselse gewest ziek en dat duurt nog steeds voort. Zelf heb ik al lang beslist géén enkele fysieke uitstap nog te maken richting Brussel. Maar een uitstapje via deze blog naar het zieke Brussel, kan nog wel.

Iedereen herinnert zich nog wel hoe moeilijk het was om de inwoners te overtuigen de coronaregels na te leven. Dat had te maken met zovele doelgroepen die niet werden bereikt, die het niet begrepen, veel mensen die leven in armoede, mensen/groepen die…vul maar verder in.

Buurtwerkers, straathoekwerkers,opbouwwerkers, maatschappeliijk werkers, kortom iedereen die van nut kon zijn, zou worden ingeschakeld om de inwoners te informeren over de te volgen regels.

Nu, 16 maanden later blijkt dat Brussel nog altijd even (corona)ziek is en ligt de vaccinatiegraad laag, erg laag, veel te laag om de zogenaamde groepsimmuniteit te bereiken.

En voor wie de pers volgt : eindelijk geven de media en Sciensano het zelf ook toe. Zij het met steeds dezelfde drogredenen.

*Zowat 40 procent van alle coronapatiënten op intensieve ligt in een Brussels ziekenhuis. De hoofdstad kleurde vorige week ook rood op de Europese coronakaart door de vele besmettingen, terwijl de andere regio’s oranje bleven

*Er zijn nog steeds 180.000 Brusselse jongeren onder 35 jaar die niet geantwoord hebben op hun uitnodiging tot vaccinatie.

*Marc Noppen UZ Brussel is stellig in zijn interview in DM van 27/7 wanneer hij zegt : we moeten de anti-vaxxers erbij nemen, om uit deze crisis te komen. Verder ook nog in dit interview :

-in gemeenten als Molenbeek of Sint-Joost-ten-Node slechts 35 procent van de bevolking bescherming geniet. Een deel van de burgers raadpleegt ondertussen media die nooit over corona berichten, tijdens de tweede golf behandelden we zo patiënten die nog nooit van een virus gehoord hadden.”

Waarom talmt men nog steeds om vaccinaties in de zorg te verplichten ?

Wat hebben al die Buurtwerkers, straathoekwerkers,opbouwwerkers, maatschappeliijk werkers, politici…dan al (niet) gedaan om mensen te overtuigen ? Hoeveel infocampagnes moeten nog worden opgezet. Of hebben die géén van allen voet aan grond bij de moeilijk bereikbare groepen, geen contact of kennis van/met sleutelfiguren ?? Of zijn ze misschien zelf anti-vaxxer ??

Ze hebben lak aan (bijna) alles

Ik kan niet anders dan concluderen dat steden zoals Molenbeek en St. Joos-ten-Node héél veel, véél te veel inwoners hebben die lak hebben aan alles.

Aan onze gezondheidsregels hebben ze lak, net als aan de opgelegde maatregelen, aan onze bekommernissen om een zo groot mogelijke groepsimmuniteit te verkrijgen hebben ze lak. Ze hebben ook lak aan de politie en de politiek, net zoals aan goed samenleven.

Ze hebben hun eigen getto’s uitgebouwd, no-go-zones voor politie enz. Zichzelf laten vaccineren ? Nee hoor, ze zetten ons, de samenleving en alle gezondheidswerkers een ferme neus.

Net zoals ze hun eigen specifieke manier hebben van feesten van oud op nieuw -auto’s in brand steken en andere vandalenstreken uithalen- kennen ze ook alleen maar hun eigen niet-vaccinatieregels. Ofwel is het hun geloof wat hen wijsmaakt dat ze immuun zijn ofwel denken ze en als we toch ziek worden staan er toch ziekenhuisbedden, dokters en verpleging klaar om ons te helpen.

Want daar hebben ze geen lak aan, aan alles wat wij hen als samenleving ter beschikking stellen. Sociale huisvesting, leefloon of een uitkering van den dop of de ziekenkas, ziekenhuizen…

En dit verhaaltje zal blijven doorgaan tot zolang de politici en de media drogredenen blijven aanvoeren zoals reeds vernoemd bij het begin van deze blog.

Standaard
Geen categorie

Beoordeling in 2024.

Het lijkt nog ver weg, maar over 3 jaar en twee maanden, op 13/10/2024 zijn er gemeenteraadsverkiezingen. De eerste ook waarbij er geen stemplicht meer zal zijn. Maar met of zonder stemplicht, er zal toch een rapport voor het stadsbestuur worden afgeleverd in het stemhokje

Het afschaffen van die stemplicht vind ik helemaal géén goede zaak.

Beloftes of beleid beoordelen

Zouden de kiezers die wel gaan stemmen zich daarbij laten leiden door beloftes voor de toekomst ? Of zal men vooral oordelen op wat er in de lopende legislatuur (niet) gebeurde ?

Even terugschakelen naar begin juli 21. In GVA van 5/7 lezen we dat schepen Stijnen erg tevreden is over de lage schuldgraad van maar 233 €/inwoner.

Een nieuwe bibliotheek en de afwerking van de Kunstencampus. Het voorbije jaar zijn enkele dure projecten gerealiseerd in de stad. Toch blijft de schuldgraad van Turnhout erg laag in vergelijking met andere centrumsteden, zo beschrijft de journalist van dienst de financiële kastoestand van onze stad.

Wel vergeet hij erbij te vermelden dat dit projecten zijn die reeds vorige legislatuur werden beslist en ook als dusdanig begrotingsgewijs werden gebudgetteerd. https://www.gva.be/cnt/dmf20210705_92675650

Vorig jaar januari werd een rekenfout van 26 miljoen euro ontdekt. Sindsdien werd nergens nog een schup in de grond gestoken. En de Heizijde dan zal u me zeggen…ook deze werken werden eerder al beslist en zijn bovendien in opdracht van Aquafin.

Mager prioriteitenlijstje

Begin dit jaar kondigde Marc Boogers, schepen van aankondigingen maar ook van wegen en groenbeheer een prioriteitenlijst aan van straten die moeten verbeterd worden à rato van 2 straten per jaar. Wat ontbreekt er : een dringend en deugdelijk stoepenplan… https://wolput.com/2021/04/08/mijn-hart-bloedt/

Weliswaar gaat de schup pas vanaf 2022 in de grond, want dit jaar is er één van studie. Maar het woord studie beloofd in deze wellicht niet veel goeds…

Exact drie jaar geleden immers kondigde toen ook al schepen Boogers aan dat de tijdelijke verkeerslichten langs de Steenweg Op Tielen/Everdongenlaan, een definitief karakter zouden krijgen…na een studie. Ze staan daar tot op vandaag nog altijd als tijdelijk…https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20180730_03640678

Blijf niet langer op je zak zitten

Ik heb voor het schepencollege één dringende aanbeveling : laat de schuldgraad met 400 €/per inwoner oplopen, wat dan  nog steeds bijzonder laag zou zijn.

Maar zo creëer je wel bijna 20 miljoen extra beleidsruimte om een aantal dringende projecten naar voor te schuiven. Ik denk hierbij aan een heraanleg van de Gasthuisstraat en de Romeinse heirbaan, Otterstraat genoemd. Ongetwijfeld zijn er ook buiten de ring dringende zaken nodig.

Ja, omwille van corona zijn we ruim een jaar verloren. Alle aandacht en energie moest dan ook gaan naar de aanpak van dit beestje. En zoals ik al meermaals heb geschreven, heeft het beleid dat ook op een erg degelijke wijze gedaan. Daarvoor verdienen ze alle lof. Investeringen in het openbaar domein, beperkten zich tot wat potten verf voor fietsstraten, paaltjes om geknipte straten te blokkeren en verkeersborden om de uitbreiding van de zone 30 duidelijk te maken !

Waar het vanaf nu op aankomt is om er géén verloren legislatuur van te maken.

Standaard
Geen categorie

Kermis in de stad

Turnhout Augustusfoor 2017 - polypweb.eu

Dat Pukkelpop uiteindelijk niet zou plaatsvinden, was zoals de kroniek van een aangekondigde dood. Organisator Chokri Mahassine was nog niet een klein beetje overmoedig (arrogant zeggen sommigen) toen hij al in mei aankondigde dat PKP op volle kracht zou draaien.

Nu, Pukkelpop stond al niet op mijn agenda, in tegenstelling tot Turnhout Kermis. Na de niet-editie van 2020, was het voor mij dan ook uitkijken naar augustus 2021.

Ik was dan ook erg in mijn nopjes, toen Francis Stijnen -schepen van foren- op 9 juli aankondigde dat Turnhout kermis doorgaat. En wel van 6 tot en met 22 augustus. Met 3 volledige weekends inbegrepen. https://www.turnhout.be/turnhout-viert-kermis

Vaccinaties in Turnhout.

Eerder heb ik al geschreven dat het met de vaccinaties in Turnhout, tergend traag verloopt in vergelijking met onze buurgemeenten. Eveneens vergeleken met Vlaanderen, waar volgens de laatste cijfers al 69,38% van de volwassen bevolking volledig werd gevaccineerd.

In Turnhout is dat nog maar 63,66% van de 36.572 volwassenen, 23.283 personen dus. (iets meer dan de helft van de gehele bevolking) Deels gevaccineerden tellen we met 83,74%,  30.624 gevaccineerde Turnhoutenaren van +18j. Behalve Baarle-Hertog, steken al onze buurgemeenten met -minstens- 7% meer volledig gevaccineerden, Turnhout de loef af !!

Als we willen dat in onze stad, voor 6 augustus ruim 83% volledig gevaccineerd is, betekent dit dat er de volgende 10 dagen (zondag 1/8 tel ik niet mee) nog zowat 7.000 inwoners een (2e) spuitje moeten krijgen. Bovendien is dan nog iedereen niet volledig beschermd, vermits men rekent met twee weken na de 2e vaccinatie…

Tegelijk moet beleidsmatig bekeken worden waarom het zo moeizaam loopt in Turnhout en of er al dan niet meer moet worden gesensibiliseerd naar sommige doelgroepen ?!

Quid jongeren ?

Wat het aantal vaccinaties betreft van de jongeren (-18 jaar) in Turnhout kan ik nergens concrete cijfers terugvinden. Wat ik wel kan afleiden uit algemene berichten hieromtrent, is dat veel jongeren -tot de helft- niet komt opdagen voor hun vaccinatieprik…https://www.gva.be/cnt/dmf20210723_93555894

In de leeftijdsgroep 10 tot 19 jaar tellen we momenteel, met 2,9%, het hoogste aantal positieve testen !

Donkerrood

Alhoewel ze meer van oranje houden; tot nader order kleurt het bij onze Nederlandse buren bloedrood…maar ook vanuit Nederland komt wel wat volk naar Turnhout kermis.

Als we willen dat Turnhout kermis zo coronaveilig mogelijk zal verlopen, zal het zaak zijn om zeer stringent te controleren èn dwingend op te treden wat de mondmaskerplicht betreft. En meer dan ooit erop toe te zien dat het gedragen wordt als mond èn NEUS kapje !

Verder mag het ook op géén enkel moment een ware overrompeling zijn van de kermis en zal best ook worden gewerkt met een toegangscontrole.

Mogen wij rekenen op een toffe, plezante kermisperiode in Turnhout, waarbij niets onverlet zal worden gelaten om het ook -coronagewijs-  superveilig te houden ?!

Dit verzoek richt zich uiteraard zowel naar de bezoekers, de uitbaters, het bestuur als de politionele ordehandhaving

https://vaccinaties.lukin.be/

Standaard
Geen categorie

Belg willen worden

Emaille deurpostbordje "eendracht maakt macht" jaren '50 - Catawiki

In de Gazet las ik onlangs dat de stad Turnhout maar liefst 800 dossiers zou achterlopen van inwoners die Belg willen worden. Dat is héél veel en voor mij aanleiding om eens wat dieper in de statistieken en cijfers te duikelen. Ik wil je graag de belangrijkste tendenzen meegeven.

Turnhout

Te beginnen met Turnhout. Sinds 2010 hebben 2.221 inwoners de Belgische nationaliteit verkregen. In deze cijfers van Statbel staat wel niet te lezen welke nationaliteit de aanvragers hebben.

In het arrondissement Turnhout gaat het over 8.053 personen. Het is duidelijk dat het zwaartepunt (27,5%) in Turnhout ligt. (met nog géén 10% van het inwonersaantal van het arrondissement)

Snel Belgwet.

In 2000 besliste de regering Verhofstadt -met dezelfde samenstelling als de huidige Vivaldi-regering, behalve CVP, die wegens de dioxinecrisis in de oppositie was beland-, tot de snel Belgwet. Het gevolg laat zich raden. In de jaren 2000;2001 en 2002 verkregen maar liefst 171.407 inwoners, waarvan 68.458 in Vlaanderen, de Belgische nationaliteit. In 2013 werd deze wet bijgestuurd.

Periode 2000-2009

In deze periode verkregen 409.827 inwoners, waarvan 162.019 in Vlaanderen, de Belgische nationaliteit. Concreet spreken we dan, wat Vlaanderen betreft, over 5.387 Nederlanders, 6O.780 Afrikanen, waarvan maar liefst 41.769 Marokkanen en 21.251 personen afkomstig van Aziatische landen.

Periode 2010-2020

In totaal in deze periode zijn er 357.312 naturalisaties, waarvan 174.518 voor inwoners van Vlaanderen. Onder deze Vlamingen, 9.690 Nederlanders, 48.808 Afrikanen, waarvan 19.233 Marokkanen en 42.226 uit Azië. In deze periode verkregen ook 6.803 Polen en 5.324 Roemenen in Vlaanderen de Belgische nationaliteit. Sinds 2016 werden in Vlaanderen 4.884 Afghanen en 2.335 Syriërs tot Belg verklaard.

In 2021 (tot en met april)

Van de aan 12.112 personen toegekende Belgische nationaliteit, komen er 7065 uit Vlaanderen. De top 5 (Vlaanderen) bestaat uit 825 Syriërs; 505 Marokkanen; 431 Afghanen; 426 Irakezen en 369 Roemenen.

Verschuivingen

De ongetwijfeld belangrijkste verschuiving -in de bekeken periodes- is deze van een steeds groter aantal toekenningen, naar Vlaanderen.

Zo was in de periode 2000-2009 nog géén 40% (39,5) van de toegekende Belgische nationaliteit bestemd voor mensen die in Vlaanderen wonen.

De daaropvolgende periode (2010-2020) spreken we in dat verband al van bijna 50%, of 48,8% om juist te zijn.

En de eerste maanden van dit jaar -2021- komt ruim 58,3% van de inwoners die Belg wilden worden, uit Vlaanderen. Vooral uit de landen van de vluchtelingencrisis zoals Afghanistan, Irak en Syrië, waren er dit jaar al 2.076 aanvragen, waarvan 1.682 in Vlaanderen, of 81%…

Toch helemaal niet slecht denk ik dan voor Vlaanderen en de Vlamingen die door de linkerzijde en wokers zo graag en vaak als racistisch worden bestempeld !

https://statbel.fgov.be/nl/themas/bevolking/nationaliteitswijzigingen

Standaard
Geen categorie

’t Spuit niet goed

65+'ers krijgen uitnodiging voor vaccinatie tegen COVID-19 | Stad  Hoogstraten

De watersnood in Wallonië en ook in delen van Vlaanderen heeft de voorbije week alle aandacht opgeëist. En dat is heel logisch. De beelden van deze bijna apocalyptische gebeurtenis, zullen ons nog heel vaak  confronteren met onze onmacht tegen dergelijk natuurgeweld.

Maar ondertussen is ook het coronabeest nog niet verdreven. Steeds prangender is de vraag of dit ooit nog wel uit ons leven zal verdwijnen.

Vaccinaties

Ondanks -opnieuw- stijgende besmettingen, is alle hoop gericht op de goed lopende vaccinaties. Vooral dan in Vlaanderen.

Volgens de meest recente cijfers is in Vlaanderen, 62,74% van de volwassen bevolking (+18 jaar) volledig gevaccineerd. Samengeteld met de 26,24% die nog op hun tweede spuit wachten, komen we zo op 88,98% gevaccineerden.

Ondertussen in Turnhout

Wat de Turnhoutse cijfers betreft, vind ik dat we er maar bekaaid vanaf komen. En dit zowel in de ruimere regio, als binnen de 13 Vlaamse centrumsteden.

Ik vermeld achtereenvolgens de cijfers van de volledig gevaccineerden en dan de totale cijfers.

Met 55,48% en 83,06% staat onze stad helemaal onderaan vergeleken met ALLE buurgemeenten en de andere steden met een centrumfunctie zoals Geel, Mol, Herentals en Hoogstraten.

Opvallend : ook Hoogstraten scoort met 56,91% en 84,94% niet echt denderend. Ook wat Ravels betreft, met 59,82% en 85,89% en Baarle-Hertog (56,4% en 81,83%) noteren we relatief lage cijfers.

Samen met Turnhout (6.000) telt Ravels (4.200) Hoogstraten (4.100) en Baarle-Hertog (1.327 of 46,3%) heel wat inwoners van Nederlandse herkomst onder hun inwoners.

Mogelijks is dat een verklaring voor de lagere vaccinatiegraad. Maar of dit de enige verklaring is ??!!

Centrumsteden

Bekeken naar het aantal volledig gevaccineerden +18 jaar, staat Turnhout met 55,48% helemaal onderaan en gaat Mechelen ons met 56,O1% vooraf. Antwerpen haalt dan weer 56,09%.

In verhouding hebben Hoogstraten, Ravels en Baarle-Hertog flink wat meer inwoners van Nederlands herkomst dan Turnhout.

Daarom ook durf ik  veronderstellen dat er nog andere bevolkingsgroepen zijn in Turnhout, waarbij de vaccinatiebereidheid  niet erg groot is.

Het is aan het beleid om dit grondiger te bekijken !!

https://vaccinaties.lukin.be/

Standaard