Geen categorie

De kraan staat nog open

 Wastafel kraan - Wijdverspreid Antiek Koper Middenset Single Handle Een HoleBath Taps

Half 2017 diende OCMW Turnhout een aanvraag in bij het E.S.F (Europees sociaal fonds) ter financiering van het project anderstalige nieuwkomers versneld activeren. Met volgende motivatie : Sinds de vluchtelingencrisis van 2015 is een groot gedeelte van de cliënten met leefloon van OCMW Turnhout anderstalig. Deze overigens zeer heterogene groep ervaart verschillende problemen die de kloof tot de arbeidsmarkt in stand houden. Met dit project willen we een aantal nieuwe methodieken neerzetten om deze groep al zeer vroeg in hun inburgeringsproces de eerste stappen op de participatieladder te laten zetten.
https://www.esf-vlaanderen.be/nl/projectenkaart/anderstalige-nieuwkomers-versneld-activeren

Startdatum was voorzien op 1 maart 2018. Met een totale kost van €804 548. voor 165 anderstalige nieuwkomers. Een kleine €5000 per deelnemer.
https://www.hln.be/in-de-buurt/turnhout/intensieve-begeleiding-voor-anderstalige-werkzoekenden~a9ab01d0/

Maar, ook na deze aanvraag en de start van deze opleidingen zijn de anderstalige nieuwkomers in onze stad blijven toekomen. Van 27/1/2017 tot 27/1/2019 kwamen er -377- erkende vluchtelingen bij in Turnhout. Bovendien werden over 2017 al 100 kaarten uitgeschreven in het kader van de gezinshereniging. Over hoeveel gezinsherenigingen we spreken in 2018 is nog niet gekend. Voor de maanden 02/2019 t/m 07/2019 zijn er wellicht nog eens 70 erkende vluchtelingen bijgekomen.

25% van de momenteel in Turnhout wonende vluchtelingen zijn naar Turnhout verhuisd vanuit Wallonië of Brussel. Al die tijd hebben ze wellicht géén gebenedijd woord Nederlands gesproken of geleerd !! Behalve deze vluchtelingen kwamen ook nog andere Nederlandsonkundige migranten naar onze stad.

Met andere woorden : als de kraan blijft openstaan zoals nu het geval, zal het ESF project wat einde 2019 afloopt, nog meermaals en voor nog veel meer deelnemers moeten worden herhaald…als daar nog centen voor kunnen worden vrijgemaakt. Dan kan dat zeker niet zomaar uit de (te) krappe Turnhoutse budgetten. Blijft nog dè vraag hoeveel er ook effectief zullen doorstromen naar de arbeidsmarkt ??https://wolput.com/2019/08/08/schommelingen/
https://www.tijd.be/politiek-economie/belgie/federaal/asielaanvragen-opnieuw-in-de-lift/10152810.html

Ook op de kleintjes letten

Een armlastige stad als Turnhout, kan of mag ten overstaan van inwoners van buiten de stad ook niet langer sinterklaas spelen. Al vele jaren klaag ik aan dat mensen van buiten onze stad maar evenveel betalen voor een warme maaltijd, in het seniorenrestaurant van het OCMW – ORION, in Turnhout. 7,5 euro wat zeker niet te veel is voor een kwaliteitsvol middagmaal. Bovendien hanteert men een goedkoper sociaal tarief.

Meermaals heb ik al kunnen vaststellen dat zelfs Nederlanders, die een dagje uit beleven in Turnhout, na een bezoek aan het begijnhof, mee komen genieten van deze maaltijden aan een prijs van… ook maar €7,5

In het zwembad worden andere tarieven gehanteerd voor zwemmers van buiten Turnhout. Is het niet de hoogste tijd dit ook toe te passen voor de -niet Turnhoutse- deelnemers aan de lessen van Dinamo en/of de creatievelingen aan de academie ?

Standaard