Geen categorie

Word wijs ! Dankzij het onderwijs.

Afbeeldingsresultaat voor fotos van scholen
Maandag 2 september komt erg dichtbij. De eerste schooldag voor vele kleutertjes, of de overgang naar lager of secundair onderwijs. Spannend. Maar ook voor de leerkrachten die nieuw of opnieuw aantreden in hun klassen.
Goed onderwijs is enorm belangrijk. Het is bij wijze van spreken dè basis voor de toekomst. Zowel voor de individuele leerling of student. Maar ook en vooral voor de toekomst van ons land en veel meer dan dat.

Maar, het onderwijs staat ook steeds meer onder druk en kreeg de afgelopen tijd meerdere negatieve rapporten. Zoals de achteruitgang inzake begrijpend lezen èn correct taalgebruik. Maar ook het M-decreet èn het gebrek aan voldoende èn gemotiveerde leerkrachten lijkt toch wel een rem te zijn op die broodnodige toekomstbasis.

Diversiteit groeit…

Ook de toenemende diversiteit en de leerachterstand is -zacht uitgedrukt- een steeds grotere uitdaging voor hen die er op 2 september, wellicht met heel veel goeie moed, tegenaan zullen gaan. Het onderwijs kost Vlaanderen zowat 1 miljard € per maand. Een gigantisch bedrag wat optimaal moet worden ingezet om ervoor te zorgen dat onze kinderen ook ècht wijs worden in het onderwijs. Er is -nog veel- werk aan en in de Vlaamse onderwijswinkel !!

…Ook in Turnhout

Wat die diversiteit betreft : in het schooljaar 2016/2017 telt Turnhout -1.742- kleuters in het kleuteronderwijs. 523 (of 30%) spreekt thuis géén Nederlands. In het lager onderwijs, met 2.631 leerlingen, zijn er 587 (of ruim 22%) die het Nederlands niet als thuistaal hebben.
Nu, drie jaar later zal die verhouding wellicht nog flink wat meer overhellen naar het aantal kleuters/leerlingen die Nederlands niet als thuistaal hanteren. Het aantal vreemdelingen in onze stad groeide sindsdien met bijna 2000 inwoners. Onder hen een groot aantal erkende vluchtelingen, waarvan ondertussen ook de gezinshereniging volop bezig is.

Ban die smartphone-taal

Maar de achteruitgang inzake ondermeer begrijpend lezen èn correct taalgebruik is zeker niet alleen te wijten aan die groeiende diversiteit. Een andere oorzaak moet zeker worden gezocht in de enorme opkomst en gebruik van de smartphone bij onze jeugd.

Niet wat of hoe je het  schrijft, is nog belangrijk. Wel hoe snel je dat doet…
Het is een wat mij betreft onhebbelijke gewoonte bij vele jongeren om op en met die sociale media een correct taalgebruik helemaal overboord te gooien. Wat al niet gebruikt wordt aan allerlei afkortingen, streektaal, gesproken dialecten worden een geschreven taaltje enzovoort. Het is onvoorstelbaar.

Dit heeft een grote impact op ons taalgebruik

Een onderzoek naar de gevolgen van het overmatig gebruik van deze social-media-taal op de lees- en taalkwaliteit bij onze leerlingen/studenten, lijkt me dringend aangewezen. Maar, om dit toenemende, foute taalgebruik nog terug te dringen, daarvoor is het ondertussen al te laat vrees ik…
Ik wens iedereen een geweldig en een veilig begin van het schooljaar en vooral heel veel goede moed. Het belang van een goede algemene vorming is niet of nooit te onderschatten. Net zoals ook een doorgedreven technische vorming enorm veel kansen opent. Niet iedereen kan of hoeft specialist te worden.

Trouwens, de definitie van specialist : is iemand die hoe langer hoe meer weet van hoe langer hoe minder. Succes allemaal.

Voor jullie allemaal alvast deze uitsmijter van Will Tura en Frida ‘de eerste schooldag’

Standaard