Geen categorie

Turnhout groeit !

Afbeeldingsresultaat voor groei fotos

Proficiat aan de 45.000e inwoner van Turnhout, die samen met zijn gezin in het Kerkdorp Zevendonk is gaan wonen. Ik wens jullie een aangenaam wonen in onze stad.
Turnhout groeit inzake inwoners. Op 1 januari van dit jaar telden we 44.591 inwoners en nu al 45.000. Een belangrijke vaststelling inzake deze groei is toch wel dat het aantal inwoners van Belgische origine, al 30 jaar gelijk gebleven is. De groei van de bevolking zit dus duidelijk enkel in de toename van het aantal vreemdelingen in onze stad. Zowat 35% van de inwoners is momenteel van vreemde herkomst.

Kleinste centrumstad…

In het lijstje van de 13 Vlaamse centrumsteden, is Turnhout de kleinste. Desondanks oefent Turnhout een zeer grote aantrekkingskracht uit op mensen uit de hele wereld.Bijna 170 verschillende nationaliteiten wonen er binnen de Turnhoutse grenzen.

…maar met grote problemen

Een kleine centrumstad, maar -spijtig genoeg- met evenveel, of zelfs meer problemen dan de grote centrumsteden. Deze problemen uiten zich onder andere in

*de aanhoudende toename van (kind)armoede
*de hoge werkloosheidscijfers, nog steeds ondanks de economische heropleving van de afgelopen jaren
*een hoge concentratie van het aantal erkende vluchtelingen. Sinds 1/1/2014 zijn er in onze stad 690 erkende vluchtelingen komen wonen en is de gezinshereniging ook volop bezig. 25% van hen is vanuit Wallonië of Brussel bij ons terecht gekomen. Met bijna 16 vluchtelingen per 1000 inwoners, staan we hoger gerangschikt dan Antwerpen
*het aantal leefloners piekt ook al enkele jaren. In maart 2019 telde Turnhout 18,5/1000 inwoners als leefloongerechtigde. Antwerpen heeft er maar 13,5/1000.
Het mag dan ook niet verwonderen dat het jaarbudget voor het OCMW van Turnhout bijna 15 miljoen bedraagt. Over een ganse legislatuur zowat 80 miljoen euro. Dit drukt uiteraard ook het investeringsbudget, wat voor deze legislatuur maar een goeie 60 miljoen beloopt.

Dat Turnhout de afgelopen jaren heel fel verkleurde, kan iedereen ook wel vaststellen. Maar dat is voor het beleid in Turnhout geen probleem. Tenminste als ik mag afgaan op de verklaringen van Jan Van Otten (SP.a schepen van buurten en wijken) tijdens een interview op Radio Tos. Daarin zegt hij blij te zijn dat ook deze mensen de weg naar Turnhout hebben gevonden. Maar dat kan je zelf ook beluisteren via deze link. http://www.tos.be/index.php/122-podcast/nieuws-2019/nieuws-2019-003/2137-turnhout-heeft-45-000-binken,

Maar ondanks deze problemen, geniet vooral van al het andere wat Turnhout te bieden heeft !!

Standaard