Geen categorie

Tijdelijk

Waar is dit? - Inicio | Facebook

Iets wat niet definitief is, maar wel voor een zekere, voor een bepaalde tijd, kan en mag je tijdelijk noemen. In de Turnhoutse praktijk blijkt zelfs die zekere tijd enorm rekbaar te zijn.

Zoals bijvoorbeeld de tijdelijke verkeerslichten die in het voorjaar van 2018 werden aangekondigd op het kruispunt Everdongenlaan-Steenweg op Tielen. Volgens toenmalig (en nu nog) schepen van mobiliteit Boogers, zouden deze lichten volgend jaar -in 2019 dus- een definitief karakter krijgen.

De jaren 2019, 2020 en 2021 zijn ondertussen voorbij en nog steeds betreft het tijdelijke lichten. Ook voor 2022 is er nog niets definitief aangekondigd. https://wolput.com/2021/05/11/hoe-lang-is-tijdelijk/

Politiek mandaat is tijdelijk

Waar tijdelijk dan wel effectief ook een zekere en afgebakende tijd betekend is een verkiezing als gemeenteraadslid en een aanstelling als burgemeester of schepen. Dat is voor maximum 6 jaar.

Na die zekere tijd moet men zich onderwerpen aan het oordeel van de kiezer.  Voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2024 werd de stemplicht afgeschaft. Dat zal wellicht betekenen dat wie nog wel zijn stem gaat uitbrengen, dit veel bewuster zal doen.

Bewuster kiezen betekent dat men zal nagaan van wat beloofden jullie in 2018, wat kwam daarvan in het bestuursakkoord terecht en wat werd hiervan (niet) uitgevoerd.

Fusie nooit

Fusie met de stadsregio was zowel voor NVA als voor CD&V een streven in hun programma. Voor CD&V was het zelfs hèt speerpunt uit hun programma. Ondertussen, 3 jaar later, luidt het dat wie het woord fusie nog uitspreekt, zichzelf politiek dood verklaard. Zoals vaak het geval zal men dat wegschrijven onder voortschrijdend inzicht. Nochtans was voor mij al in het begin van het verkiezingsjaar 2018 duidelijk dat een fusie zowel ongewenst als onmogelijk zou zijn. Ik schreef er op 28 januari 2018 deze blog over https://wolput.com/2018/01/28/fusie-ongewenst/

Veel straffe taal

Maar CD&V sprak nog veel meer straffe taal in hun verkiezingsprogramma.

Zoals Een  stop in de bouw van nieuwe sociale woningen te Turnhout en ook Een ophef van de verplichting om 15 % sociale woningen te voorzien bij nieuwe projecten.

In het bestuursakkoord werd dit dan vertaald als volgt : we blijven ons inzetten voor MEER kwalitatieve sociale huisvesting om lange wachttijden weg te werken en daarom BEHOUDEN we ook de verplichting voor ontwikkelaars om 15% sociale woningen te voorzien

Verder nam deze partij zich ook voor Het aanzuigeffect dat Turnhout thans heeft door zijn sterk en professioneel uitgebouwd vangnet in de sociale sector niet te versterken door nog meer nieuwe diensten uit te bouwen;

In het bestuursakkoord werd dit vertaald als volgt : we zullen extra maatschappelijk assistenten aanwerven om de druk op het werk te verlichten.

Ik heb me al vaak afgevraagd of CD&V wel aanwezig was bij de bespreking van het bestuursakkoord. Of waren ze al dik tevreden dat ze tijdelijk alweer konden beschikken over twee schepenmandaten…

Ook nog dit : CD&V-Turnhout wenst dat de stad het gesprek aangaat met gemeenten uit de Kempen om van hen te eisen dat zij hun verantwoordelijkheid opnemen en steunzoekenden uit hun gemeente niet pertinent in Turnhout op een flatje of studio plaatsen met betaling van de huurwaarborg en een eerste maand huur om vervolgens deze steunzoekende de weg naar het OCMW in Turnhout te wijzen. CD&V -Turnhout is voorstander om dergelijke geschillen eventueel via gerechtelijke weg te betwisten.

En, doet dat probleem zich nu NIET meer voor en/of heb je de gerechtelijke weg al bewandeld ?? Trouwens, hoe is het verlopen met die gerechtelijke wegen die zouden worden gevolgd over het Turnhoutse zwembadschandaal

Niet verplicht maar bewuster kiezen

De verkiezingen van 2024 zijn nog even weg.  Turnhout is een centrumstad, met veel problemen. Een administratieve hoofdstad ook. Maar, om van Turnhout een dynamische hoofdstad te maken zal er de volgende jaren nog ontzettend hard moeten worden gewerkt.

En zonder stemplicht zal het vooral en meer dan ooit, kwestie zijn om de kiezers een bijzonder realistisch en haalbaar programma voor te stellen.

De tijd om kiezers  met allerlei foefkes te lokken,  is voorbij !! En dat is niet langer tijdelijk !

Standaard