Geen categorie

Te veel ? Maar vooral tè snel

Afbeeldingsresultaat voor fotos dweilen met de kraan open

Cijfers inzake migratie weergeven (zie mijn vorige blog) is één zaak. Wat dat betekent aan maatschappelijke druk is een andere zaak. Wie ervan uitgaat dat ik tegen migratie en/of asielzoekers ben, kent mij absoluut NIET goed. Maar wat ik wel altijd al heb willen duidelijk maken is : er zijn er te veel op te korte tijd in onze stad terechtgekomen. Wij hadden en hebben zelfs niet de tijd om aan ‘zij’ te wennen.
https://wolput.com/2019/12/05/evolutie-bevolking-turnhout/

Ik weet dat er een -beperkt- aantal mensen zijn die niet zo erg opgezet zijn met al die cijfers die ik publiceer. Erger nog, vinden ze dat ik daarmee mensen tegen mekaar opzet… Tja, als we de cijfers niet meer mogen kennen, benoemen en medemensen hierover informeren dan zijn we niet ver meer af van het dictaat van de open-grenzen-lobby.
In Turnhout woonden er in 2009 -7.999- mensen van vreemde origine. Dat betekende toen dat er per 4 Belgen, 1 niet-Belg in onze stad woonde. 10 jaar later, in 2019 is dat cijfer sterk gestegen en wonen er al -14.843- mensen van vreemde origine, of per 2 Belgen 1 inwoner van vreemde afkomst.
Ik heb het niet per centrumstad of zelfs niet voor gans Vlaanderen bekeken, maar dergelijke grote instroom, zowel van EU’ers als niet EU’ers heeft grote gevolgen. Concreet voor Turnhout betekende dit een sterke stijging van de armoede de laatste 10 jaar.

Een en ander uit zich in de cijfers zoals 

leefloon : 2009 = 8 EU; 75 Niet EU en 162 Belgen
Leefloon : 2019 = 58 EU; 425 Niet EU en 242 Belgen.
werkzaamheidsgraad bij de bevolking van 20 t/m 64 jaar : (2017) Belgen = 70,4 wat ten overstaan van Vlaanderen laag is (75,6) Deze werkzaamheidsgraad komt een flink stuk lager te liggen, op 60,3 als we ALLE inwoners van de EU tellen (Belgen inbegrepen) en zakt naar 49,2 als we alle inwoners van NIET EU nationaliteit tellen…
Geboorten in kansarme gezinnen (2018) = 27,5%, waarvan slechts 19,7% een Belgische moeder hebben, 20,4% een moeder uit de EU en 55,8% een moeder van buiten de EU (4,1%=onbekend)
werkloosheid : 52% van de werklozen in Turnhout is van niet-Belgische herkomst.
Armoederisisco : van volwassenen die geboren zijn BUITEN de EU, is 4 keer hoger dan van volwassenen die in België geboren zijn

Onderwijs

En voor wie nog op zoek is naar een verklaring voor de aanhoudende daling van de kwaliteit van ons onderwijs…zonder twijfel is een deel daarvan te wijten aan de (te) snelle vervreemding van -vooral- onze centrumsteden, zoals Turnhout en van Vlaanderen in het algemeen

Het beleid

Begin dit jaar had ik een gesprek met twee schepenen om mijn bereidheid te tonen samen te willen werken. In de loop van dit jaar heb ik al meermaals mijn medewerking aangeboden. Vooral inzake arbeidsmarkt en integratie. Ook nu heb ik hen op basis van deze tekst dat aanbod gedaan. Om SAMEN te werken aan…

Het antwoord van het beleid

-wij kennen de cijfers, die ik -volgens hen- maar blijf herhalen. Hier moet ik al corrigeren. Alhoewel herhaling nog steeds de beste leermeester is, actualiseer ik cijfers, wat gezien één en ander aangroeit als een jong varken, ook wel noodzakelijk is. Actualiseren is dan ook niet hetzelfde als herhalen… Maar ik moet dus vaststellen dat mijn (cijfer)blogs hen ambeteren.

-Er is budget -geld dus- en mankracht -extra volk dus- voorzien om de problemen aan te pakken

-we laten ons omkaderen door een panel van academici. Dat zijn ongetwijfeld zeer bekwame mensen die wel eens de indruk geven in een hoge ivoren toren te verblijven.

Verder trekt men ook UNIA aan als experten. Unia is die -federale-instelling waarvan we weten dat die elke dag wel wat Vlamingen tussen hun boterhammen leggen, wegens volgens hen een discriminerend en racistisch volkje…

Te dom of te kritisch ?

-Conclusie : als ongeschoold arbeider (ondertussen op pensioen) ben ik te loemp en tè bot (mijn stijl is er eentje van klinkt niet dan botst het wel) bevonden…Een gedurende meer dan 30 jaar opgebouwde ervaring kan vanzelfsprekend niet op tegen al dat academisch en institutioneel geweld… https://wolput.com/2019/11/29/mijn-syndicaal-testament/

Geen pottenkijkers gewenst

Maar dat is het probleem niet echt hoor. Men wil gewoon géén kritische pottenkijkers, die te goed weten wat er allemaal achter de schermen gaande was en is… https://wolput.com/2019/05/11/bezig-baasje/
Ik plooi mij wel terug op het schrijven van blogs. Als de luis in de pels van sommige beleidsmakers. Een blog die alom gelezen en gewaardeerd wordt, met momenteel al +41.000 lezers in 2019.
En naar het beleid toe heb ik me 10.000 keer geëxcuseerd omdat ik als nietig inwonerke van deze stad, nog maar durfde te denken een rol te kunnen spelen in de aanpak van de problemen waarmee deze stad -ten overvloede- kampt. Wat een arrogante pretentie toch van mij… (ja, ja…Peter, Ludo, Roger, Jan, Simon enz. …zelfkennis is het begin van alle wijsheid)

Blijven drijven…euh dweilen

Maar, tot slot toch dit : de aangroei van vluchtelingen en migranten in onze stad zal niet stilvallen. Er is bvb de gezinshereniging bij de erkende vluchtelingen die volop loopt. Einde januari 19 woonder er 690 erkende vluchtelingen in Turnhout. In 2017 werden al 100 kaarten afgeleverd in het kader van gezinshereniging. En in het asielcentrum van Arendonk plaatst men gewoon regelmatig opvangbedden bij…wedden dat een (flink) aantal van hen in Turnhout terecht zal komen na een erkenning ?!

Het zal dus dweilen zijn en blijven, met de kraan open !!

Standaard