Geen categorie

Drugs, drugs en…geld.

Afbeeldingsresultaat voor fotos drugs en geld
De politiediensten hebben dit jaar al een veertigtal kweeklocaties voor cannabis aangetroffen in de Antwerpse Kempen.  https://www.gva.be/cnt/dmf20191213_04766030/politiediensten-ontdekten-dit-jaar-al-veertigtal-kweeklocaties-voor-cannabis   Enkele dagen geleden werd een professionele plantage van wel 1.500 planten aangetroffen naast onze deur op de hoek Kruishuisstraat/Patriottenstraat en werd een wietplantage in opbouw ontdekt in de Kadasterstraat.

Herhaalde malen al hebben wij gevraagd aan de politie om in onze buurt controles te doen op druggebruik en -vooral-dealers. Op en rond het speelplein langs de Vlamingenstraat, op de parking Loechtenberg en zelfs in de inkomhallen van de appartementsgebouwen. Er werd ook telkens gevolg gegeven aan die vraag, maar na enkele weken herhaalde zich telkens hetzelfde scenario.

 
Het was zo voorspelbaar èn het werd ook voorspeld door de zonechef (Roger Leys) Nadat Nederland in het begin van dit decennium terugkwam op het drug-gedoogbeleid, zou er snel een verschuiving plaatsvinden over de grens, naar onze regio toe. En uit de vaststellingen blijkt dat ook overduidelijk.

Drugs = criminaliteit en geld

Dat drugs de aanleiding en de oorzaak zijn van heel wat criminaliteit weet ondertussen ook het kleinste kind. Inbraken, overvallen en nog wat meer van dat fraais om een verslaving aan drugs te kunnen blijven betalen. Veelal gaat het dan ook nog over dezelfde dader of daders in wisselende samenstelling.

Draaideurcriminelen en overvolle gevangenissen

Zelf werden wij het slachtoffer van zo’n draaideurcriminelen. Zelfs twee keer binnen het jaar. De eerste keer werd mijn gloednieuwe elektrische fiets gepikt en de tweede keer werd de afstandbediening van de garagepoort uit mijn auto gepikt. Naast het feit dat ze meerdere kasten hadden opengebroken op zoek naar verkoopbare spullen.

 

De tweede keer waren ze zelfs zo dom om een restje van een wietsigaret achter laten. Identificatie werd zo een stuk makkelijker op basis van dna-onderzoek.
Bij het inkijken van het dossier voor de rechtbank bleek één van de verdachten er al een lange periode van gelijkaardige feiten te hebben opzitten. Sinds 2001 zelfs. Aanvankelijk bij de jeugdrechter, volgden er later nog meer dan 20 correctionele veroordelingen…

Veelplegers

Zo’n veelplegers telkens opnieuw een tijdje naar de gevangenis sturen heeft blijkbaar weinig positieve effecten. Ik durf dan ook pleiten voor een andere maar doorgedreven aanpak èn begeleiding.

Ik was zowat 15 jaar geleden in de gelegenheid kennis te maken met een veelplegersproject in Eindhoven. Samen met toenmalig Burgemeester Hendrickx, de politiechef, het parket en de hulpverlening.

Ik heb van dit project vooral de kerngedachten onthouden. Namelijk bemoeizorg en aanklampend tewerk gaan.  Sleutelfiguur in deze aanpak was de wijkagent.

Sleutelbegrip was open en eerlijke maar beveiligde communicatie tussen alle actoren.

En bij ons ?

Een gelijkaardig project opstarten was geen evidentie. Vooral de open communicatie was een probleem voor de hulpverleningssector…wegens het beroepsgeheim.

En toch moeten wij die weg durven en willen opgaan. Dossiers van veelplegers die worden besproken en opgevolgd door diverse actoren. Politie, parket, arbeidsbemiddeling èn hulpverleners/welzijnsactoren.

Vanuit bemoeizorg en aanklampend beleid. En ja, dat kost geld. Maar dergelijke veelplegers telkens opnieuw naar de gevangenis sturen helpt hen noch de samenleving om draaideurcriminaliteit op te lossen of te voorkomen en kost bovendien ook véél geld.

Neemt onze politiezone het voortouw ?!

Standaard