Geen categorie

Evolutie bevolking Turnhout

Afbeeldingsresultaat voor fotos Turnhout"

Vandaag werd de editie 2019 gepubliceerd van de lokale inburgerings- en integratiemonitor (LIM). Eén van de bronnen waaruit ik cijfers haal om mijn blogs te stofferen. Ook nu wil ik samen met u, lezer, even grasduinen in deze cijfers. Vooral wat de samenstelling betreft van de Turnhoutse bevolking.

Maar, zoals dat wel eens loopt met het publiceren van cijfers, zijn  de cijfers in de LIM, al achterhaald met nog recentere gegevens. Ik verklaar mij nader in deze blog.

Noteer dat de cijfers, vervat in deze LIM, inzake bevolking deze van 2017 zijn. In dat jaar woonden er in Turnhout  -13.041- personen (of 30%) van buitenlandse herkomst, op een totale bevolking van -43.463- inwoners. 6495 van hen hebben een EU-herkomst en -6.447- komen van buiten de EU.  De overige -30.422- inwoners zijn van Belgische herkomst.

Klik om toegang te krijgen tot Vlaamse_LIIM_Turnhout_0.pdf

Provincie in cijfers

Recentere cijfers kan je dan weer vinden in de databank van de provincie in cijfers. (op basis van de cijfers per 1/1/2019) Deze databank vermeld de volgende gegevens in 2019.

14.843 inwoners van buitenlandse herkomst (of 33,8 %) waarvan -7.252- EU-herkomst en -7.591- niet EU-herkomst. De overige -29.884- zijn wel van Belgische herkomst om het totale plaatje van 44.727 rond te maken.

Nog enkele opmerkelijke cijfers uit de provinciale databank zijn

a) 52% van de -24 jarigen in Turnhout zijn van niet Belgische herkomst.

b) in 2009 woonden er nog -32.674-  personen van Belgische herkomst en -7.999- van niet Belgische herkomst in Turnhout. 4.088 van hen met een EU-herkomst en 3.911- van herkomst buiten de EU.

Het is uitkijken naar de cijfers van dit jaar. Wat de totale bevolking betreft weten we al dat deze aangroeide tot +45.000. Of en hoeveel mensen van Belgische en vreemde origine in dit cijfer vervat zitten, weten we in het voorjaar van 2020

Deze cijfers tonen duidelijk aan hoe groot de stadsvlucht in Turnhout is.  Het aantal inwoners van Belgische origine, is op 10 jaar  afgenomen met -2.790- inwoners. In diezelfde periode van 10 jaar, nam het aantal vreemdelingen toe met -6.844- inwoners.

https://provincies.incijfers.be/dashboard/dashboard/nationaliteit-en-herkomst/

 

Standaard