Geen categorie

Armoede in Tunhout

Armoede in Turnhout : De erg talrijke lezers van mijn blog kennen de cijfers al veel langer dan vandaag. Meermaals reeds heb ik die gepubliceerd. 5 jaar geleden al schreef ik in een blog dat Turnhout armoede importeert…gevolgd dooor nog vele andere blogs met concrete cijfers over armoede…Bij cijfers hoort ook enige toelichting. Die kan je in deze blog vinden.

https://wolput.com/2014/11/10/turnhout-de-cijfers-achter-de-cijfers/

De kansarmoede-index van Kind en Gezin staat in 2010, op 10,9%. In 2015 is dit al verdubbeld naar 20,8% om in 2018 al  (biina) te verdrievoudigen naar 27,5%. Voor Vlaanderen zijn deze cijfers  12,01% in 2015 en 14,05 in 2018. Van het totaal aantal borelingen in Turnhout heeft de moeder slechts in 47,4% de  Belgische geboortenationaliteit. In 2012 was dat nog 60%.

Wat de taal betreft tussen moeder en kind was dat in 2012, 72,1% het Nederlands maar zakt dit in 2018 naar 57,8% Nederlands en wat het aantal kinderen betreft geboren in armoede : 80% van hen heeft een NIET – Belgische moeder. (cijfer 2017) Maar dat gaan we in de nabije toekomst allemaal oplossen in het onderwijs (sic)

Cijfers inzake nationaliteit van de borelingen : in 2012 tellen we 74% van de kindjes met Belgische nationaliteit. 5% uit Oost-Europa en ex Oostblok en 3,6% uit Afrika, zonder de Maghreblanden, terwijl 2,1 afkomstig was uit Azië.

Voor 2018 komen we respectievelijk tot volgende cijfers : 62,8% Belgische nationaliteit, 10,6% oost-Europa en ex oostblok, (X2) 5,7% uit Afrika zonder de Maghreblanden en 5,7% uit Azië (X2,5)

Bon : https://www.kindengezin.be/cijfers-en-rapporten/cijfers/kansarmoede/gemeentelijk-niveau/

Wat de leefloners betreft : 425 van hen hebben een niet-Europese nationaliteit, 58 een EU-nationaliteit en 242 van hen zijn Belg (cijfers maart 2019) Turnhout telt ook een erg hoog aantal erkende vluchtelingen op hun grondgebied. Einde januari 19 maar liefst 690 (goed voor bijna 16 per 1000 inwoners, Antwerpen is 13,4 per duizend en Mechelen, de verbindende stad telt er iets meer dan 6/1000) en de erkenningen inzake gezinshereniging zijn ook volop lopende. In 2017 werden terzake reeds 100 kaarten afgeleverd..

Ik wil ook nog even vermelden dat meer dan 10% van de -19.600 Turnhoutse gezinnen staat op een wachtlijst voor een sociale woning.

https://wolput.com/2019/09/01/blijven-we-accorderen/

Volgens GVA is Turnhout een voorbeeld op het vlak van armoedebestrijding. Als dat al zo zou zijn -ik ken de aanpak van andere centrumsteden onvoldoende- dan zijn het echter steeds minder druppels op een steeds maar meer gloeiend heter wordende plaat.

Als de stad ècht iets wil doen aan de te sterk en te snel stijgende armoede, is er maar één oplossing : minstens TIJDELIJK de deuren sluiten voor nieuwkomers…

Standaard