Geen categorie

Valse veiligheid

Afbeeldingsresultaat voor fotos  van cameras

Ik had het al enkele keren gelezen op facebook. Mensen die het slachtoffer waren van een fietsdiefstal aan het station in Turnhout. Bij aangifte kregen ze te horen dat de politie geen tijd had om al die beelden te bekijken.

Naar aanleiding van een bromfietsdiefstal werd deze klacht bevestigd. Nochtans weten we dat de politiezone Turnhout pionierswerk verrichtte inzake cameracontrole. Dit zowel inzake snelheidscontroles als inzake nummerplaatcontrole. Vooral dat laatste heeft al meermaals zijn nut bewezen bij misdrijven.

We weten ook -uit de verkiezingsprogramma’s- dat de meeste partijen voorstander zijn van enerzijds cameracontrole en anderzijds meer politie op straat. Uit de persartikels begrijp ik ook dat er zich een technisch probleem stelt wat de cameracontrole aan het station betreft Zowel inzake duurtijd van de opnames als het feit dat de politie zich moet verplaatsen naar Brussel om beelden over een langere tijdspanne te bekijken.

We weten ook dat Turnhout veel geld uitgeeft aan onze veiligheid. In 2015 spreken we over 277 euro per inwoner. We weten ook dat er in Turnhout een record aantal snelheidsboetes worden uitgeschreven. Maar liefst -46.000 flitsboetes in onze stad in 2016. Ik geef toe, allemaal zaken die onze (verkeers)veiligheid ten goede komen.

https://wolput.com/2018/04/21/een-gat-in-hun-hand/

https://wolput.com/2018/04/28/ijverige-politie/

Maar we weten nu ook dat de politie géén volk genoeg heeft om alle camerabeelden te bekijken…Wist het beleid hiervan ?Wisten de leden van de politieraad hiervan ? Dit roept toch ook de vraag op : Wie is er dan in gebreke gebleven ?

Aan de (nieuwe) coalitiepartners : dit probleem MOET -dringend- worden aangepakt en opgelost. Zowel wat de techniciteit als de capaciteit betreft. Niemand heeft ook maar enige boodschap aan ‘veiligheidscamera’s’ als die beelden niet of onvoldoende kunnen worden opgevolgd. Een vals gevoel van veiligheid is wel het laatste waar de Turnhoutenaar naar op zoek is. Ben benieuwd of en hoe/wat u hierover in het bestuursakkoord zal schrijven.

En uiteraard is het exacte tijdstip van een fiets/bromfiets diefstal nagenoeg niet of nooit bekend. Indien dat wel het geval is stond je erbij en keek je ernaar. Dan heb je ook geen camerabeelden nodig !!

Standaard