Geen categorie

Zondag = kiesdag !

Afbeeldingsresultaat voor fotos waar het echt om gaat

Alle enquêtes, gemeenterapporten en dergelijke meer zijn ondertussen wel gepubliceerd. Over enkele dagen gaan we stemmen. Dan zal uit de uitslag blijken of al het borstgeroffel van partijen en kandidaten van zie eens hoe goed wij het deden en geef ons de kans om het nog beter te doen, ook enig effect heeft gehad…

Het is een open deur instampen te stellen dat Turnhout niet echt een denderend rapport kan voorleggen. Uit het gemeenterapport wat GVA publiceerde blijkt een algemene tevredenheid van maar 57%. Met een buis op meerdere vakken. De journalist (hij wil niet dat ik zijn naam nog noem in mijn blogs) stelde op basis van dit rapport, enkel een vraag over fietsen en fietsveiligheid in Turnhout. Een ernstig thema, maar is het dat waar dè focus moet liggen voor zondag 14 oktober ?

Natuurlijk is fietsveiligheid en fietscomfort erg belangrijk. Zeker voor de vele fietsers die nu hun plaats zoeken op de stoepen, die meer dan ooit in tegenrichting rijden in de Gasthuisstraat, die met hun elektrische bakfiets aan een stevige snelheid door de Turnhoutse centrumstraten laveren. Of fietsers die zich massaal, zonder ook maar enige verlichting, in het donker bewegen, met meestal ook nog donkere kleding aan

Maar waar het volgens mij veel meer toe doet zijn de heikele thema’s waarmee onze stad en zijn inwoners al enkele jaren worden geconfronteerd. En dan gaat het vooral over migratie, armoede en werkloosheid.

Drie thema’s waartussen ook een grote samenhang is vast te stellen. Vermits dit de thema’s en de cijfers zijn waar de gazetten weinig of geen aandacht aan besteden, net zo min als de meeste partijprogramma’s, doe ik het In mijn laatste blog voor de kiesdag.

Migratie

Op 1/1/84 telde Turnhout 36.191 Belgische inwoners en -1.247- vreemdelingen. Het duurde dan tot 1/1/2004 (20 jaar dus) eer dit aantal (iets meer dan) verdubbelde tot -2.536- vreemdelingen. Op 1/1/2013 was dit aantal alweer ruim verdubbeld tot -5.195- vreemde inwoners. Op 9 jaar tijd dus.

Per 1/1/2018 tellen we in Turnhout 36.356 Belgen, evenveel als 34 jaar geleden. Daarnaast zijn er dan al 7.679 vreemde inwoners, of +615% meer dan 34 jaar geleden. Tijdens de 4 jaar van deze coalitie van Tim, groen, cd&v en SP.a kwamen er alweer 40% vreemdelingen bij. 5.469 woonden er in onze stad op 1/1/2014 en 7.679 wonen er op 1/1/18. In absolute cijfers zijn er dat dus + 2.210 of 552/jaar. In de periode 1/1/2004 tot 1/1/2013 kwamen er 295 vreemdelingen/jaar bij.

Armoede

27,3% van de Turnhoutse kindjes worden geboren in een kansarm gezin. Op 520 geboortes in 2017 zijn dat -142- kindjes. Maar, erg bijzonder is dat 80% van deze kindjes, een niet-Belgische moeder hebben.

Werkloosheid

Ik maak een stand van zaken over een tijdslijn van 3 jaar, van september 2015 tot september 2018 en stel het volgende vast :

-In Vlaanderen daalde de werkloosheid met 20% in drie jaar. Diezelfde daling van 20% zien we ook in het arrondissement Turnhout.

-In de stad Turnhout heeft, zoals uit de cijfers blijkt, de economische heropleving enkel effect in de vermindering van het aantal Belgische werklozen. Bij de niet-Belgen nam de werkloosheid gevoelig toe. Als gevolg daarvan daalde het werkloosheidscijfer met slechts 12% in drie jaar…

-In Vlaanderen stijgt het aantal niet EU werklozen met 2,2%, terwijl het totaal aantal allochtone werklozen afneemt met 7%

-In het arrondissement Turnhout stijgt het aantal niet EU werklozen met iets meer dan 5% terwijl het globaal aantal allochtonen ook afneemt met 2,2%

-In Turnhout doet zich echter een totaal andere beweging voor dan deze in Vlaanderen of het arrondissement. Zo is er wel een grote afname van de werkloosheid van Belgen met 1 op 4 (23%) Het aantal niet EU werklozen neemt echter toe met 27% en het globaal aantal allochtone werklozen neemt toe met 7% . Turnhout telt 37% van het aantal werkloze niet EU burgers in het arrondissement Turnhout.

-Voor de volledigheid geef ik ook nog enkele cijfers van sommige nationaliteiten in verhouding tot hun aanwezigheid in Turnhout. Enkele EU landen : Belgische werklozen vertegenwoordigen 4,1% van het aantal Belgen. Voor Nederland is dat al 7,2%. Van de Roemenen die in Turnhout wonen is 6,9% werkloos en wat de Polen betreft komen we op 7,7%. Dus wat de EU landen, buiten België, betreft, zijn dit geen schitterende cijfers.

Buiten Europa komen we tot volgende vaststellingen : van de Afghaanse inwoners is 48% werkloos. Wat Marokko betreft is dat ruim 14% van hen die hier wonen en van de Syriërs is 58% werkloos.

Met deze cijfers in het achterhoofd mag het dan ook geen verwondering wekken dat van de vreemdelingen die in onze stad wonen, 10% in de werkloosheid zit, of meer dan dubbel zoveel (X 2,5) dan het aantal Belgen in de werkloosheid (4,1%)

Voor hen die willen beweren dat deze vreemdelingen welvaart hebben gebracht of brengen in Turnhout toch ook even deze cijfers. In 2009 bedroeg de waarde van 1% personenbelasting, 38,7 euro, waar dat in 2015 is gezakt naar 32,5 euro. En ook inzake de welvaartsindex scoren wij erg laag, met 89,71/100. Flink wat minder dan de andere gemeenten van de stadsregio (cijfers in de bijgevoegde blog)

https://wolput.com/2018/07/15/ademnood-en-belang-hebben/

Mijn conclusie -ik val in herhaling- Turnhout importeert al een tijdje armoede, hoezeer sommigen dit ook willen tegenspreken !! En jij als kiezer zal mee bepalen of wij met onze stad verder willen gaan in de richting van nog meer migratie, armoede en werkloosheid. Kies je voor een stad waar de snelle vervreemding sterk bijdraagt tot een groot onveiligheidsgevoel ? Kies je voor een stad die ook de volgende zes jaar zal surplacen en als centrumstad bovenlokaal geen enkele invloed meer heeft ?

https://wolput.com/2017/04/05/turnhout-surplacet/

Jij hebt als kiezer de sleutel in handen als je volgende zondag in het stemhokje staat.

Standaard

3 gedachtes over “Zondag = kiesdag !

 1. guy heyns zegt:

  Mooi geschreven Dré. De cijfers spreken voor zich. Al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt ze wel…..
  Ik kan alleen maar zeggen dat zowel ikzelf, als de partij waartoe ik behoor, de armoedbestrijding en het herstel van het sociale evenwicht als een prioritair agendapunt beschouw voor onze stad.

  Like

 2. Agnes zegt:

  Dre,
  Ik zou het spijtig vinden dat je stopt met je blog. Ben zeer geïnteresseerd in die toestanden en zou waar ik kon daar ook verandering brengen maar waar haal je als leek al die informatie en ik weet het ook dat de kritiek niet altijd veraf is maar doe het dan voor de mensen die echt geïnteresseerd zijn. Dank u.

  Like

Reacties zijn gesloten.