Geen categorie

Ademnood en belang hebben

Afbeeldingsresultaat voor fotos ademnood

Na CD&V heeft ook NVA Turnhout hun programma bekend gemaakt. Duidelijk is dat deze twee partijen mekaar zeker weten te vinden inzake migratie/integratie. Ook wat mobiliteit betreft huldigen ze allebei het principe : in het verkeer is er een plaats voor iedereen en moet iedereen ook op zijn plaats blijven. Zelfs de parkstad-ideeën borrelen in beide programma’s voorzichtig op.
Of NVA ook wil gaan voor een fusie ? Dat woord komt geenszins voor in hun programma. Wat nieuwkomers betreft stelt NVA het volgende : “Een evenwichtige spreiding binnen de Stadsregio van nieuwkomers moet niet alleen bespreekbaar worden maar uitvoerbaar, zodat stedelijke gebieden minder onder druk komen te staan.”

Tja, als dat al bespreekbaar was of zou zijn, dan was deze spreiding NU reeds een feit. Zolang elk gemeentebestuur zijn eigen autonomie blijft behouden…blijft ook deze wens van NVA niet meer dan…een wens.

Trouwens, wie heeft -behalve Turnhout- belang en/of voordeel bij een fusie ? Wie anders dan Turnhout zit momenteel in ademnood ? Ondermeer omdat onder het huidige bestuur de aangroei van nieuwkomers -migranten en vluchtelingen- en een daardoor steeds stijgende armoede, geen grenzen kende ?

Turnhout is op dit ogenblik alleszins géén aantrekkelijke bruid. Integendeel zelfs, zo blijkt als je de cijfers op een rijtje ziet. Er zijn weinig rationele elementen te bedenken waarmee je Beerse, Vosselaar en Oud-Turnhout over de brug kan halen.

Dat Turnhout een centrumstad is met twee ziekenhuizen en een onderwijsstad ? Een stad ook waarin heel wat overheidsdiensten zijn gehuisvest zoals justitie, financiën, RVA, VDAB… naast een hele resem welzijnsdiensten..? Door dit alles en de aanwezigheid van heel wat industrie, wordt in Turnhout ook flink wat tewerkstelling gegenereerd.

Uiteraard is dat niet echt een probleem voor de buurgemeenten. Integendeel is het voor hen een lust en voor Turnhout een last.

Kosten en baten

Enkel struikelstenen en geen stapstenen voor een fusie !

(Het inwonersaantal in Turnhout is even groot als dat van de 3 buurgemeenten Beerse, Vosselaar en Oud-Turnhout samen.)
°Werkloosheid : T=2.227, waavan 467 niet E.U. B+V+OT=1070 waarvan 69 niet E.U.
°personenbelasting : T=7,5; V=7,5; B=6 en OT=6
°opcentiemen kadastraal inkomen : T=1450; B=875; V=1000; 0T=756
°kosten per inwoner voor veiligheid (cijfers 2015) T=277; V=116; B=146; OT=138
°kosten per inwoner voor zorg (2015)(OCMW) T=320; V=135; B=203; OT=72
°welvaartsindex : BASIS=100  T=89,71; V=116,75; B=106,18; OT=109,11

Welvaart delen

Een fusie is vooral een kwestie van solidariteit, een kwestie van welvaart te delen. Het is geen kwestie van een groter getal -met een inwonersaantal van 85.000- om meer slagkracht te bekomen. Want de problemen inzake mobiliteit stellen zich vooral op Turnhouts grondgebied.

Denk daarbij aan het doortrekken van de ring, het stedelijk platform ter hoogte van het stadspark, de groeiende en aanhoudende file langs de steenweg op Gierle…het spoorverkeer wat tot 4 X/uur het verkeer binnen Turnhout verlamd en verder nog een 35 Lijnbussen/uur die op één of andere manier over de grote Markt denderen…Met die problematiek krijg je de anderen niet mee vrees ik !!

Autonomie afgeven

Een fusie betekent ook het einde voor de gemeentelijke zelfstandigheid van Beerse, Vosselaar en Oud-Turnhout. Alles komt dan onder één bestuur terecht. Dan zou het meteen erg twijfelachtig worden dat er in Oud-Turnhout nog een luxe investering zou plaatsvinden in een 2e sporthal. Waarvoor ze nu trouwens vlotjes 731.000 euro subsidie krijgen van Vlaanderen.

Nee, die fusie komt er niet of nooit ‘spontaan’. Ik herhaal mijn pleidooi om de geldstromen van Vlaanderen naar de gemeenten uit de stadsregio, allemaal te oriënteren naar Turnhout. Dat geeft alvast extra ademruimte aan deze stad.

https://wolput.com/2018/04/21/een-gat-in-hun-hand/

Standaard