Geen categorie

Wij en Zij

Afbeeldingsresultaat voor fotos diversiteit

Willen wij èn zij integrerende diversiteit ?

Winter in Turnhout werd -met het verloren mondagh evenement- in stijl afgesloten. Veel zon en heel veel volk op de been. Maar, in mijn waarneming waren er bijzonder weinig Turnhoutenaren van vreemde afkomst aanwezig. Twee jaar geleden, maar ook vorig jaar, schreef ik al in een blog, dat het niet voldoende is om halal worstenbroden ter beschikking te stellen.

https://wolput.com/2016/01/14/halal-binken/
https://wolput.com/2017/01/18/klinken-zonder-alle-binken/

In Turnhout wonen 36.000 mensen van Belgische komaf en ruim 7.000 van vreemde afkomst. Voor elke 5 autochtonen heb je dus één allochtoon. (20%) Meermaals reeds heb ik in mijn blogs aandacht besteed aan deze problematiek. Vooral dan in de zin van het importeren van armoede. Ook de aanwezigheid van een asielcentrum, in onze stad tijdens de periode 2015/2016 èn de asielcentra in de buurt zoals in Weelde, Arendonk en Retie leidden tot een flink aantal erkende vluchtelingen die in Turnhout hun heil komen zoeken.

In mijn blogs heb ik eveneens herhaaldelijk gewezen op de problemen die dit alles zou meebrengen inzake -bijvoorbeeld- werk en huisvesting. En dat deze stad veel te weing heeft aangedrongen bij de Vlaamse en/of federale overheid om meer middelen te krijgen om deze problematiek te kunnen aanpakken.

Maar cijfers is één zaak. Integratie (wederzijds) van al die mensen een heel andere. Het is geen geheim dat ik voorstander ben van een streng maar rechtvaardig asiel- en migratiebeleid. Net zoals de federale regering trouwens. In het verleden werd er zo veel te los en onverantwoord omgesprongen met de regularisatie van illegalen.

Maar los daarvan is de aanwezigheid van een grote en nog steeds groeiende groep vreemden in onze stad een vaststaand gegeven. Dan is de vraag niet (meer)  hoe houden we ze tegen  maar wel hoe gaan we daarmee om ?! Zowel inzake werk, wonen, cultuur, samenleven, kortom… integratie

Willen wij diversiteit en willen zij dat ook ? Willen wij bijvoorbeeld dat onze vreemde medeburgers samen met ons een feest als verloren mondagh komen vieren ? En dan bedoel ik niet die enkeling maar even massaal als wij.

Vragen we aan onze verkozenen -en al zeker de vrouwelijke mandatarissen- niet met z’n allen een streekbiertje in handen te hebben op het podium, tijdens het klinken met de binken moment ?

Moeten/mogen wij dan als binken ook deelnemen aan het afsluiten van de ramadan, suikerfeest, offerfeest enz…

Moeten wij en zij meer activiteiten organiseren waarbij we mekaar en mekaars culturen ontmoeten. Wat bijvoorbeeld divercity al enkele keren heeft gedaan. Maar waarbij dan wel meer mensen dan de reeds overtuigden (de zogenaamde gutmenschen genoemd) zouden moeten worden betrokken?

http://linksekerk.jouwweb.nl/diversen/wat-is-een-gutmensch

Of hebben zij aan dit alles geen boodschap omdat ze in die groep van ruim 7.000 allochtonen genoeg gelijkgezinden vinden, een voldoende groot netwerk met zelfs eigen winkels hebben, waardoor de noodzaak aan integratie is afgenomen of zelfs onbestaande is ?

Ja, ik besef dat dit heel wat open vragen zijn, waarop ik zelf ook het antwoord niet in petto heb. Anders kon ik evenzeer het ‘zoveelste’ integratiehandboek schrijven. Wat mij wel benieuwd is hoe de diverse politieke partijen in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen met deze (Turnhoutse) realiteiten zullen omgaan

(Deze blog heb ik heel bewust geschreven in de door sommigen verfoeide wij-zij benadering. Dat maakt het allemaal wat duidelijker)

Standaard

6 gedachtes over “Wij en Zij

 1. Jaak Mertens zegt:

  Activiteiten waarbij ik wel een gemengd publiek zag op de kerstmarkt: het schaatsen, kijken naar de kerststal en overgang van oud naar nieuw. Maar ook een wekelijkse activiteit doorheen het jaar, die goed is ingeburgerd, is de zondagse rommelmarkt. Mss kan ‘het beleid’ vanuit zulke vaststellingen vertrekken om andere activiteiten te promoten voor inwoners van de stadsregio..?

  Like

  • het ‘succes’ van de wekelijkse rommelmarkt wat deels is omgezet in een 2e handsmarkt elke maand op de Nieuwe Kaai, wijst eerder op een armoede- dan integratiegegeven denk ik.

   Like

 2. Willy zegt:

  Ons smaakte het worstenbrood met kip en dat met varken in elk geval heel lekker. Ik content en mijn vriend ook. Ook al is hij geen praktiserende moslim. En ja Dre je hebt het bij het goede eind. Maar daar is niet enkel een goed beleid voor nodig maar ook moeten er initiatieven komen uit ons verenigingsleven. Meer samenwerking tussen de allochtonen en autochtonen.
  Maar men moet ook niet vergeten dat de allochtonen niet uit een enkel land komen. Nee uit misschien wel dertig verschillende landen. Allemaal met evenveel diverse culturen. En daar knelt het schoentje. Krijg die allemaal eens op een rij. Dat is een uitdaging om u tegen te zeggen. Wij, de echte Belgen denken nog dat alle vreemdelingen allemaal op een hoop moeten gegooid worden. Waar ik trouwens ook onlangs ben mee geconfronteerd ben geworden is het volgende. De lessen inburgering worden gegeven in de moedertaal van de inburgeraars en niet in het Nederlands. Het zal zijn reden wel hebben denk ik?

  Like

  • Ik ben verbaasd te lezen dat de lessen inburgering niet in het Nederlands worden gegeven…wie kan mij uitleggen hoe zoiets integratiebevorderend kan werken ??

   Like

  • Peter zegt:

   De lessen inburgering worden niet gegeven in de moedertaal van de inburgeraars maar (deels) in een taal die ze begrijpen. Lijkt me logisch … Daarnaast moeten ze ook Nederlands leren en uiteraard voor beide cursussen geslaagd zijn.

   Inburgering bestaat uit:

   – een cursus maatschappelijke oriëntatie, over leven, werken, normen en waarden in België (in een taal die de cursist begrijpt.)
   – Nederlandse taallessen
   – individuele begeleiding in de zoektocht naar werk, studies,… en hulp bij diplomawaardering.

   Het Vlaamse Agentschap Integratie en Inburgering (externe website) en de twee stedelijke agentschappen in Antwerpen (Atlas (externe website)) en Gent (IN-Gent (externe website)) bieden de inburgeringstrajecten aan.

   De inhoud van het inburgeringstraject wordt opgenomen in een inburgeringscontract. Wie een inburgeringscontract ondertekent, gaat het engagement aan om regelmatig het vormingsprogramma te volgen (tijdens elk onderdeel van het vormingsprogramma minstens 80% van alle cursussen bijwonen).

   Wie slaagt voor de cursus maatschappelijke oriëntatie en de cursus Nederlands, ontvangt een attest van inburgering

   Like

 3. Jaak Mertens zegt:

  Zoals de burgemeester van de grote stad heeft laten weten: we dreigen in ‘apartheid’ naast elkaar te leven. Zou het daarom zijn dat hij toch nog militaire beveiliging wil behouden voor een bepaalde ‘beroepsgemeenschap’ in zijn stad? Waarschijnlijk omdat deze – door het beleid van het verleden en het heden, hier en elders- toonbeeld is van integratie en burgerzin? Iedereen ‘gelijk’ voor de wet, maar d’ enen al wat meer dan d’ anderen! (vrij naar G. Orwell: Animal Farm)

  Like

Reacties zijn gesloten.