Geen categorie

Is armoede (g)een Belgisch probleem ?

In 2021 werd 12,7% van de Belgische bevolking beschouwd als een risicogroep voor monetaire armoede (AROP). Het gaat om mensen die in een huishouden wonen waarvan het totale beschikbare inkomen lager ligt dan de armoedrempel, die 1.293 euro per maand bedraagt voor een alleenstaande.

Maar…er is een enorm verschil vast te stellen inzake armoede tussen de drie gewesten, met name Vlaanderen, Brussel en Wallonië.

In deze blog de cijfers per provincie. Het eerste cijfer (Arop) betreft de financiële armoede. Het tweede cijfer (Arope) betreft het Risico op armoede of sociale uitsluiting en het derde cijfer betreft het aantal personen die leven in huishoudens met een zeer lage werkintensiteit, wordt gedefinieerd als het aantal personen in een huishouden waar de leden in beroepsactieve leeftijd minder dan 20% van hun totale potentieel werkten gedurende de voorgaande twaalf maanden. (LWI)

De provincies

West Vlaanderen : AROP = 7%;   AROPE = 10,2%;   LWI = 6,2%

Oost-Vlaanderen : 6,6%;   11,8%;   5,5%

Antwerpen : 11,7%;   16,8%;   8,7%

Limburg : 8,9%;   14,2%;   8,3%

Vlaams-Brabant : 6,9%   11%;   4,8%

Brussels gewest : 24,9%;   34,9%;   22,9%

Henegouwen : 19,3%;   29,2%;   21,8%

Waals-Brabant : 9,9%;   21,6%;   21,9%

Luik : 18,7%;   24,1%;   16%

Namen : 17,2%;   21,9%;   13,5%

Luxemburg : 18%;   23,7%;   11,5%

De leeflooncijfers per provinciehoofdstad

+ enkele uitschieters (aantal per1000 inwoners) Periode 10/2021-9/2022

Brugge = 8,89; Gent = 25,62; Antwerpen = 17,71; Hasselt = 17,66; Leuven = 17,84; Brussel hoofdstad = 50,08; Bergen = 47,75; Waver = 14,64; Luik = 72,48; Namen = 43,56; Aarlen = 13,29

Turnhout = 22,61;   Molenbeek = 79,07;   Charleroi = 55,64;   Mechelen = 22,06 Schaarbeek = 69,04

Rechthebbenden verhoogde tegemoetkoming

In het Brusselse gewest hebben 347.546 inwoners recht op de verhoogde tegemoetkoming èn dus ook op het sociaal tarief energie. Dat is bijna 29% van de gehele bevolking

In Wallonië betreft het 731.881 inwoners, goed voor 20% en in Vlaanderen hebben 1.010.938 inwoners recht op deze VT, of 15% van het aantal inwoners

Het betreft de cijfers van het RIZIV per 30/06/2022

Voor wie arm is maakt het wellicht niet uit waar hij of zij woonachtig is. Beleidsmatig echter kan je er niet naast kijken dat de verschillen tussen Vlaanderen, Wallonië en Brussel immens groot zijn.

De energiecrisis waarbij duizenden gezinnen hun rekeningen niet of amper kunnen betalen zal bij de volgende armoedecijfers zeker ook een impact hebben

Raken aan werkloosheidsduur, pensioenen, leefloon, sociaal energietarief of andere sociale uitkeringen…Ik schreef het 3 jaar geleden al, voor PS-kopman Paul Magnette, is en blijft het no passaran. Hadden de Vlaamse Vivaldipartijen dat dan echt niet door toen ze toetraden tot deze regering ??! En aan die no passaran, van PS’er Magnette, zal ook Open VLD niet kunnen (k)raken, wat ze allemaal ook mogen beweren op hun nieuwjaarsreceptie !! https://wolput.com/2020/02/19/waarom-pser-magnette-zo-hardnekkig-is/

Of hadden (hebben) ze hun huiswerk niet gemaakt

https://statbel.fgov.be/nl/themas/huishoudens/armoede-en-levensomstandigheden/risico-op-armoede-sociale-uitsluiting#:~:text=In%202021%20werd%2012%2C7,maand%20bedraagt%20voor%20een%20alleenstaande.

Standaard

2 gedachtes over “Is armoede (g)een Belgisch probleem ?

Reacties zijn gesloten.