Geen categorie

Waarom PS’er Magnette zo hardnekkig is

Afbeeldingsresultaat voor afbeeldingen kaart van België met de drie gewesten

Waarom PS zo hardnekkig is
PS’er Magnette -bij uitbreiding Wallonië- kan gewoon niet toegeven dat er in dit land verder wordt gegaan met splitsing van bevoegdheden. En niet zozeer omwille van die bevoegdheden an sich. Wel omdat dit ook een splitsing van de financiële middelen betekent. Evenmin kan hij ook maar in de verste verte (n)iets toegeven inzake uitkeringen van de sociale zekerheid èn het leefloon.

 
Immers is de verhouding inzake uitgaven in die sociale zekerheid zoals ziekte en invaliditeit, werkloosheid maar eveneens en vooral inzake leefloon; in het Waalse gewest en de inkomsten die daar tegenover staan uit eigen middelen -te lezen als uit eigen gewest- zodanig kaduk dat zij noodgedwongen aan het infuus moeten blijven hangen.

 

Sta me toe dit cijfermatig te onderbouwen met de cijfers inzake leefloon. En dit op basis van de cijfers in 2018.

 

Even de aantallen inwoners van de 3 gewesten in ons land vermelden per 1/1/2019 https://www.ibz.rrn.fgov.be/fileadmin/user_upload/fr/pop/statistiques/population-bevolking-20190101.pdf

*Vlaams gewest = 6.582.788
*Brussels Hoofstedelijk gewest = 1.200.322
*Waals gewest = 3.630.093

Totaal België = 11.413.203

 

1) In 2018 waren er in Belgie, maandelijks gemddeld 144.388 leefloners in Belgë
Verdeeld over de gewesten als volgt :

 

*Vlaanderen = 37.532 goed voor 25,9 % waar Vlaanderen toch 57,6% van de bevolking van België telt.
*Brussel = 38.792 goed voor 26,8 % en Brussel is goed voor 10,5% van de Belgische bevolking
*Wallonië = 68.064 goed voor 47,3% en Wallonië tekent voor 31,8% van de totale bevolking van ons land
https://www.indicators.be/nl/i/G01_GMI/Leefloners

 

2) We bekijken even de kaart van het aantal leefloontrekkers -per gemeente- in België, tijdens de periode 8/18 tot 7/19, statistieken van de POD Maatschappelijke integratie
https://stat.mi-is.be/nl/dashboard/ris_cities?menu=map

 

De cijfers die worden weergegeven zijn telkens het aantaal lln per 1000 inwoners

 

De mediaan van hat aantal leefloners ligt op 8,12 per 1000 inwoners. Het merendeel v/d Vlaamse steden en gemeenten scoort uitgesproken ONDER die mediaan (tot 4,15) of gewoon onder de mediaan (tot 6,3)

 
In het lijstje van de 13 Vlaamse centrumsteden staat Gent bovenaan (26,8) kortbij gevolgd door Oostende (26,24) Leuven (25,17) en Turnhout (24,92) Dit zjn meteen ook de hooste cijfers voor Vlaanderen. De vermaledijde stad Antwerpen staat maar op de 7e plaats met 18,82.

 
Het Brusselse en Waalse gedeelte van de kaart kleurt -wat had je gedacht- bloedrood, (excuzes le mot) wat staat voor uitgesproken BOVEN de mediaan. (van 18,82 tot 74,31)en een gedeelte oranje, wat dan weer staat voor boven de mediaan (van 10,44 tot 18,82)

 
Waar wonen er dan 74,31 lln per duizend inwoners ? Ik zou bijna durven schrijven vanzelfsprekend in Molenbeek…   Nog wat cijfers van enkele andere steden in Brussel 19, te beginnen met Brussel zelf : 48,91. Sint Joost Ten Node = 74,02; Schaarbeek = 67,1; Elsene = 38,92; Vorst = 51,69 en Etterbeek = 40,95
We wippen even de taalgrens over en tellen in Bergen 48,43 lln. Charleroi = 52,95; Hoei = 57,11; Namen = 44,73; Dinant = 42,45 en Luik steekt met 73,88 lln Molebeek naar de kroon.

 

3) wat met de werkloosheidsgraad, van de 15 tot 64 jarigen ? Meetpunt is het 3e trimester van 2019.
België = 5,4% Brussel = 12,6% Wallonië = 7% en Vlaanderen = 3,4%
https://statbel.fgov.be/nl/themas/werk-opleiding/arbeidsmarkt/werkgelegenheid-en-werkloosheid

 

Enkele cijfers inzake werkloosheidsgraad -bevolking tussen 15 en -64 jaar; volgens de Stat.Bel gegevens 8/6/16

Sint Joost Ten node = 24,06%: Molenbeek = 23,72%; Charleroi = 21,2% ; Schaarbeek = 19,87%; Luik = 19,83%; Anderlecht = 19,6%; Brussel = 19,17%; Vorst = 17,35%; Hoei = 16,84%; Namen = 11,99%; Antwerpen = 9,9%; Gent = 7,62%; Turnhout = 7,77%
https://bestat.statbel.fgov.be/bestat/crosstable.xhtml?view=ce3add47-4f5c-4896-9155-2ec7f93dd4c9

Cijfermatige gegevens volledige werkloosheid januari 2019

*Vlaanderen = 140.849

*Waals gewest = 142.195

*Brussel HG = 63.062

België totaal = 346.106 

Klik om toegang te krijgen tot 2019_01_Cijfers_RVA.pdf

Klik om toegang te krijgen tot 2019_01_Cijfers_RVA.pdf

Klik om toegang te krijgen tot 2019_01_Cijfers_RVA.pdf

4) En de cijfers over het aantal langdurig zieken. (30/6/2018) Wallonië is met 146.701 zieken goed voor 4,04% (van de bevolking) en Vlaanderen met 201.168 tekent voor 3,05% van de bevolking.
https://www.senate.be/www/?MIval=/Vragen/SchriftelijkeVraag&LEG=6&NR=1960&LANG=nl

5) Om af te sluiten nog de gegevens over de kosten van de vergrijzing. Nergens -ook niet in het jaarverslag van de studiecommissie voor de vergrijzing- kan ik de concrete cijfers vinden per gewest. Voortgaande op een artikel in Doorbraak (april 2014) liggen de pensioenkosten in Vlaanderen lager dan in Wallonië.

Kosten vergrijzing in Vlaanderen lager


Deze cijfers tonen aan dat er effectief sprake is van een belangrijke transfer van financiële middelen naar Wallonië en Brussel. Ik ben niet in staat om de exacte bedragen ervan te berekenen…maar er zijn zeker instellingen, zoals de NBB, die dat wel zouden kunnen, maar niet (mogen) doen…

 
Een splitsing van de sociale zekerheid kunnen ze zich dan ook niet permitteren. Noch in Brussel, noch in Wallonië. Ze hebben zelfs niet het geld om een administratie daaromtrent uit te bouwen…laat staan de vele werklozen en zieken nog te betalen. Hetzelfde is van toepassing voor bvb justitie.

 
Hebben de Walen en Brusselaars wel een andere keuze dan links te stemmen ?. Eenvoudig gezegd wil links vooral de rol van de gemeenschap en de solidariteit daarvan -lees samenleving- benadrukken terwijl rechts meer de nadruk legt op het individu.

 

Stel je voor dat er een beperking komt in de tijd wat het recht op werkloosheid betreft ?! Dan verarmt Wallonië nog een heel stuk verder !!

https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2019/05/10/de-stand-van-wallonie/

 
En ja, bescheidenheid siert een mens, wat weliswaar in mindere mate het geval is voor PS-voorzitter Magnette en andere linkse partijen in Wallonië, maar ook MR zit mee in die flow.

Kortom, met een werkloosheidsgraad die het dubbele beloopt van die in Vlaanderen, met een aantal langdurig zieken wat 25% hoger ligt dan die in Vlaanderen, met een ongelofelijk hoog aantal leefloners…kan ik die bijna therapeutische hardnekkigheid van Magnette wel begrijpen.

Dré Wolput
Turnhout
19/02/2020

Standaard