Geen categorie

Turnhoutse armoede

U hoorde en zag wellicht ook al het spotje van de Warmste Week (VRT) dat 1 op de 8 Vlaamse baby’s, in armoede worden geboren.

Tijd om nog eens te focussen op de groeiende armoede in onze stad. want het cijfer van het aantal kinderen geboren in een kansarm gezin, ligt met 24,11% dubbel zo hoog dan in Vlaanderen.

Maar de evolutie in deze Turnhoutse cijfers is opmerkelijk. 20 jaar geleden, in 2001 was het cijfer -6,76%- niet erg veel hoger dan de 6,04% in Vlaanderen.

In 2021 echter tellen we in Vlaanderen een verdubbeling tot 12,72%, terwijl het cijfer in Turnhout maar liefst verviervoudigde tot 24,11% of 1 op 4 kinderen die in armoede worden geboren. Daarmee staat Turnhout in de Vlaamse top drie van steden/gemeenten met een erg hoge kinderarmoede !

Turnhout blijft armoede importeren

Een andere belangrijke vaststelling inzake -Turnhoutse- kinderarmoede is de volgende : slechts 16,1% heeft een moeder van Belgische herkomst. Per 24 kinderen hebben er dus slechts 4 een Belgische en 20 een moeder van niet Belgische herkomst !

Meer gedetailleerde cijfers van het Agentschap opgroeien :  “De kansarmoede-index 2021 ligt het hoogst bij kinderen met een moeder van Afrikaanse origine. 33% van de kinderen met een moeder van Maghreb-origine groeit op in kansarmoede, bij kinderen met een moeder met een origine van een ander Afrikaans land gaat het zelfs om bijna de helft van de kinderen (46,2%). Ook van de kinderen met een moeder van Aziatische origine (maar niet Turkije) werd meer dan 4 op de 10 borelingen in kansarmoede geboren. Er zijn echter ook kinderen met een Europese herkomst die een hogere kansarmoede-index kennen. Zo wordt 20,8% van de kinderen met een moeder met een origine uit het oostelijke deel van de Europese Unie in een kansarmoedesituatie geboren.”

Wat zijn oorzaken

Veel heeft uiteraard te maken met de sociale status van de moeder/ouders. Zo bijvoorbeeld leeft 9% van de Belgen van 0 tot 59 jaar, in een gezin met zeer lage werkintensiteit. 15,6% van de EU inwoners en 24,6% van de niet-EU inwoners. Meer uitleg over het begrip  : https://gemeente-stadsmonitor.vlaanderen.be/indicators/personen-gezin-met-zeer-lage-werkintensiteit

Wat het leefloon betreft, heeft 0,45% van de inwoners van Belgische herkomst recht op leefloon. Een veelvoud daarvan, namelijk 7,34%, (X 16) betreft de niet EU inwoners.

Ook de lage werkzaamheidsgraad is zeker een oorzaak van (kinder)armoede. Die wz-heidsgraad voor de Belgen = 73,9%; voor de EU inwoners = 63% en voor niet EU inwoners = 54,4%. De kloof tussen Belgen en niet EU inwoners beloopt dus bijna 20% punten…

Tegenover een werkzaamheidsgraad staat ook een werkloosheidsgraad, die is 4,3% voor de Belgen; 6,2% voor EU inwoners en 10,4% voor niet EU inwoners. Voor de Maghreblanden en Turkije is deze graad zelfs 13%.

Wie verdient hoeveel

En voor wie wel werkt is het ook belangrijk te weten wat het inkomen is dat daar tegenover staat.

*19,8 v/d Belgen zit in de inkomenscategorie dagloon van 0 tot 100 €; 35,3% van de EU werkenden en 42% van de niet EU werkenden.

*categorie dagloon +150 euro : 35,7% Belgen, 17,6% uit de EU en slechts 10,5% van buiten de EU.

Met de nieuwe ontmoetingsruimte die voorzien is in het Turnhouts plan samenleven en integratie gaan we deze armoede problematiek NIET oplossen, laat staan tegenhouden.

Het plan Kelly

Maghreb landen : https://nl.wikipedia.org/wiki/Maghreb

Standaard

Een gedachte over “Turnhoutse armoede

  1. Rik zegt:

    De verloedering van Turnhout neemt jaar na jaar toe en dat is volgens mij mede gelinkt aan de vele gezinnen in armoede die hier leven. Je merkt het niet altijd aan de persoon zelf, iedereen loopt er hip bij, maar je ziet het wel aan de gevels (onkruid tiert welig) en aan de vodden die vaak voor de ramen hangen. De half afgebroken fietsen die tegen de voordeur liggen, etc…Waar ik het met mijn partner wel eens over heb, is waarom vaak deze mensen in armoede toch zoveel kinderen nemen? Ligt dit aan het verstandelijk vermogen, (IQ) is het iets cultureels of heeft het te maken met religie? (verbod op anticonceptie) Telkens er een foto in de krant verschijnt van vluchtelingen die in Brussel op straat ‘moeten’ slapen, zie ik enkel de gezinssamenstelling ervan en vraag ik me af wat die mensen bezielt. Vaak bestaande uit een moeder, vader, een tiener, twee peuters, een kleuter én de moeder nog in verwachting van de volgende!! Mocht ik op de vlucht zijn, dit zou wel het laatste zijn waar ik aan dacht, nl kinderen verwekken. Het moet al moeilijk genoeg zijn met degenen die al geboren waren voor hun reis naar een beter leven.
    Wij zijn een magneet geworden voor asielzoekers, illegalen en economische vluchtelingen ondanks het verdrag van Dublin. Het lijkt wel of de lidstaten van de EU hier totaal geen raad meer mee weten en de boel de boel laten. Wat ze wel allemaal (deze lidstaten) gemeen hebben, is elk initiatief om deze problematiek aan te pakken recht in extreemrechtse hoek te duwen. Lekker makkelijk toch, want buiten verontwaardigd te zijn, hoeven we van deze ‘opengrenzen’ adepten niks te verwachten. Schuldig verzuim noem ik dat. Mvg

    Like

Reacties zijn gesloten.