Geen categorie

Het plan Kelly

Recent werd in de Turnhoutse gemeenteraad het plan Samenleven en integratie voorgesteld en goedgekeurd. Dit plan is een Turnhoutse concretisering en afgeleide van het samenlevingsplan van minister Bart Somers, wat in oktober ll werd voorgesteld. https://www.vlaanderen.be/plan-samenleven Gemakshalve noem ik het gewoon het plan Kelly. (naar Kelly Verheyen, verantwoordelijke schepen)

VOORAF

De grote diversiteit in Turnhout is niet enkel een vaststaand feit, ze is ook onomkeerbaar.

Dat bovendien deze diversiteit, zoals ik al 5 jaar in mijn blogs schrijf, tè snel en te overrompelend was/is, wordt nu ook door het beleid erkent

Beschouwingen-overwegingen-cijfers Turnhout

*Cijfers Het grootste aantal inwoners in onze stad is jonger dan 50 jaar. We tellen dan 28.000 inwoners (27.976) waarvan 14.552 -=52%- van vreemde herkomst.

0 – 17 j. = 9.432, 2301 uit de EU (zonder Belgen) of 24,4% en 3.380 van buiten de EU = 35,84%, alles samengeteld dus meer dan 60% niet Belgen.

18 – 34 j = 9.909, 2.569 uit de EU of 25,93%; 2.388 van buiten de EU = 24,1%. Samen goed voor 50%

35 – 49 j = 8.635, 1865 uit de EU of 21,6%; 2049 van buiten de EU of 23,73%. Samen goed voor 45,33%

*38% van de bevolking is van vreemde herkomst. Opgesplitst  naar herkomst betreft het 18,6% EU en 19,4% niet EU burgers.

Van Plan De Man naar Plan Kelly

In een ver socialistisch verleden pakte Hendrik De Man uit met een plan om een einde te maken aan de werkloosheid. En wel Via economische planning door middel van vijf economische secretariaten die beheerd werden door technocraten een einde gesteld worden aan de werkloosheid

Ook in het plan Kelly word verwezen naar toeleiding naar duurzaam werk. En ook in onze stad zijn hiertoe een vijftal sociaal-economische hefbomen voorzien, die ik recent nog in een blog heb beschreven https://wolput.com/2022/11/04/dat-is-niet-uit-te-leggen/

En deze hefbomen moeten dringend efficiënter worden toegepast. In oktober telt Turnhout 818 werklozen van NIET EU herkomst, 38,5% dat is zowat het dubbele van de 19,4% inwoners van NIET EU herkomst… 2 jaar geleden was dat maar 35,4%… Bij de leefloongerechtigden is het cijfer van 45% leefloners van NIET EU herkomst nog desastreuzer.

In de gemeentescan van Turnhout rapporteerde 57% in 2020, dat er teveel verschillende herkomst is in onze stad. Sinds 1/1/2020  wonen er wel 664 mensen van Belgische herkomst MINDER in onze stad. Daarentegen nam het aantal inwoners van vreemde herkomst wel toe met +1790 inwoners…

Nu zal dat hoge negatieve cijfer over niet al te veel jaren, als logisch gevolg van de bevolkingsevolutie, -waaruit blijkt dat er steeds minder Belgische herkomst is en zal zijn in Turnhout-, zeker naar beneden worden bijgesteld…

Communicatie over het plan Kelly

Welke boodschap heeft u voor de helft van de jongeren onder de 18 jaar? Want de helft heeft intussen migratieroots.” Vroeg Kelly zich af…nu ja, volledigheidshalve, het zijn er ruim 6 op 10 hoor Kelly ! Bovendien is van de groep, jonger dan 50 jaar, ook al 52% van vreemde herkomst !

-Kelly : Nieuwkomers komen uit conflictgebieden of culturen met andere waarden. Dat zal ongetwijfeld zo zijn…maar wat van openbare orde is -regels, wetten, rechten en plichten- moet voor en door iedereen gekend zijn en gerespecteerd worden, op dezelfde wijze gelden en worden toegepast. Ik verwacht in de uitvoering van het plan Kelly vooral meer nadruk en aandacht op dit gegeven.

-Kelly : wil ook inzetten op ontmoeten, want zo leren mensen mekaar beter kennen. Bijvoorbeeld tijdens kookshops of samen een moestuin onderhouden… 

Bij het lezen hiervan werd ik 35 à 40 jaar terug in de tijd gekatapulteerd. Meer bepaald naar de tijd van Johan Leman – hij was in de jaren 80 directeur van het regionaal integratiecentrum Foyer- en Paula D’Hondt.  Zij was tussen 1989 en 1993 Koninklijk Commissaris voor het Migrantenbeleid,

Het was in die jaren dat de KWB’s, KAV’s en SVV’s uit die periode ook al gemeenschappelijke kookshops organiseerden…

Het rapport dat niemand las

Bij het einde van haar Koninklijk Commissariaat leverde zij een lijvig rapport af met 100 aanbevelingen voor politiek en samenleving. Essentie hiervan schreef ze neer in haar inleiding : U zal dus merken dat de boodschap die mijn rapporten uitdragen, in hoofdletters uit de titels spreekt. Migrantenbeleid is SAMENLEVINGSBELEID (mei 1990), maar dat wordt niet met een wild om zich heen slaande toverstok gerealiseerd. Het is de vrucht van een werk VAN LANGE ADEM (november 1989).

Wie het rapport D’Hondt erop naleest, kan moeilijk anders dan samen met mij vaststellen dat alles wat in het samenlevingsplan van Bart Somers, en dus ook in het plan Kelly staat  vervat…het is allemaal al eens geschreven, gezegd, uitgeprobeerd, in studies neergeschreven, enzoverder

Wat wel veranderde in die 40 jaar zijn, naast de modernere en hedendaagse begrippen, de cijfers van het aantal migranten, en de problematiek en aantallen van asielzoekers.
Neem nu enkel nog maar de cijfers van onze stad Turnhout. In 1990 woonden hier 35.194 Belgen en 2.473 personen van vreemde herkomst.

Op 1/1/2022 zijn de cijfers als volgt : 28.943 Belgen =20% MINDER en 17.618 = 720% MEER, van vreemde herkomst.

Oude wijn…

Uit wat voorafgaat kan ik niet anders dan concluderen, dat we in Vlaanderen en in Turnhout, al 40 jaar ter plaatse trappelen wat betreft integratie en samenleving.

De migratie zelf daarentegen, zo blijkt ook uit de cijfers, schoot in die jaren wel als een raket de hoogte in.

Ach, je kan de jonge generatie politici zoals Kelly en Hannes bezwaarlijk verwijten dat ze het rapport D’Hondt niet eens kennen. Een -belangrijk- rapport met aanbevelingen, wat immers zelfs door hun voorgangers niet eens gelezen werd, zo blijkt.

Al ben ik wel van mening dat een aantal belangrijke klemtonen en pijnpunten in het plan Kelly helemaal niet of onvoldoende uit de verf komen ! Zoals de reeds vernoemde zaken van openbare orde bijvoorbeeld.

Stel je voor dat oma of buurvrouw na zo’n gezamenlijke kookshop, bij het buitenkomen knal omver wordt gereden door een te snelle stepper -van kleur- die over de stoep vliegt… wegens geen respect voor die openbare orde weet je wel !

Ook het aspect werkzoeken, hebben en houden– komt bijna niet aan bod !

Dat het allemaal niet erg vernieuwend en helaas ook niet verrassend is qua ideeën en aanpak,  kon je hiervoor ook al lezen.

Maar dat een Vlaamse minister, in casu Bart Somers met zijn plan samenleven duidelijk enkel een copy paste (kopiëren en plakken) toepast op het rapport D’Hondt…dat is van een heel andere orde !!

Ik schrijf het niet graag maar als de Turnhoutse kopman van het VB op de gemeenteraad zegt We zijn met zeven raadsleden van Vlaams Belang in Turnhout en daar is een goede reden voor en dat ze bovendien in de laatste peiling 3% meer behalen dan hun verkiezingsresultaat in 2019…

Ik heb de indruk dat vooral vooruit voorzitter Conner Rousseau al langer die redenen kent èn begrepen heeft, in tegenstelling tot Bart Somers !

Standaard

4 gedachtes over “Het plan Kelly

  1. jabou1966 zegt:

    Inderdaad het gaat niet goed met deze stad , en dan vraag ik mij af waarom bepaalde meerderheidspartijen hiermee zomaar meegaan en zelf hun stempel niet (durven) drukken om gekende redenen…

    Like

  2. Herman zegt:

    Weer eens een signaal om allemaal naar Turnhout te komen, hier wordt men in de watten gelegd en gepamperd, hier krijgt men alle faciliteiten en moet de lokale bevolking zich maar aanpassen. Dagelijks brengt ‘De Lijn’ er nog 10-tallen uit de omliggende gemeenten (vooral uit het Arendonkse asielcentrum) om hier hun dag door te brengen. De ‘omvolking’ is volop bezig.

    Like

Reacties zijn gesloten.