Geen categorie

Voor de galerij *

U hoorde er wellicht nog nooit of slechts heel weinig over, maar er bestaat in ons land een Hoge Raad voor de Justitie. En toch heeft deze raad verregaande bevoegdheden. Samengesteld uit 44 leden hebben zij volgende opdrachten :

de Hoge Raad voor de Justitie organiseert de examens voor de magistratuur en draagt magistraten voor ter benoeming door de Koning (de minister van Justitie). Daarnaast stelt de Hoge Raad voor de Justitie de algemene richtlijnen op voor de gerechtelijke stage en de permanente opleiding van de magistraten.

Controle: de HRJ voert externe controle uit op de werking van de rechterlijke orde, via audits, bijzondere onderzoeken en de behandeling van klachten over de werking van de rechterlijke orde.

Advies: de HRJ neemt initiatieven en geeft adviezen ter verbetering van de werking van justitie, ten behoeve van de burger.

https://hrj.be/nl/over-hrj/organen

Controle

Het is vooral het onderdeel inzake controle waarop ik graag uw aandacht wil vestigen. Immers maakte deze raad op 22/11/2022 bekend, een bijzonder onderzoek op te starten in de zaak Yassine M. Voor wie de voorbije weken ergens op Mars of zo leefde, Yassine M is de terroristische moordenaar die op 10/11 ll een Brusselse agent neerstak en een andere verwondde.

Omdat deze moord veel ophef veroorzaakte stelt de HRJ nu een onderzoek in naar mogelijke fouten inzake door het gerecht genomen beslissingen. Goede zaak ?

Onder het motto ons kent onsHet is daarbij niet de bedoeling om een magistraat op de vingers te tikken, maar om fouten in de werking binnen Justitie op te sporen: “Elk bijzonder onderzoek is gericht op de werking van de rechterlijke orde, en niet op individuele verantwoordelijkheden.” https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20221122_96994971

Conclusie : gewoon een onderzoek voor de frim, voor de galerij* dus… ??

Qatar en voetbal

Nee, ik ga hier niet nog eens herhalen wat er inzake de plaats van het WK voetbal allemaal al gezegd geweest is. Hoogstens een beetje aanvullend. Zo bijvoorbeeld dat Qatar in 2019, 783 miljoen € betaalde aan de FIFA om dit WK te mogen organiseren. Er was ook enorm veel kritiek op de behandeling van de vele gastarbeiders bij de bouw van de stadions… maar, recent bleek dat men bij sommige bedrijven in Antwerpen dezelfde verwerpelijke praktijken toepast...https://www.gva.be/cnt/dmf20220803_91630673

Voetbal en politiek

Sommigen vragen zich af of het wel aan de voetballers is om een politiek statement te maken over gebrek aan mensenrechten ?! Maar de èchte vraag moet, mijn inziens, zijn : moeten de voetballers en de landsbonden die hen afvaardigen zich wel de les laten spellen door het gastland en/of door de FIFA ?!

Wat mij betreft is het antwoord duidelijk èn ondubbelzinnig NEEN !!

Standaard