Geen categorie

Tegenwerkende krachten

De cijfers liegen er niet om : onze stad Turnhout blijft kampen met véél te hoge werkloosheidscijfers !

Veel werklozen, veel openstaande vacatures…arbeidsbemiddelaars als VDAB, OCMW, Interimkantoren lukken er maar niet in om die twee uitdagingen aan mekaar te knopen. https://wolput.com/2022/05/05/falend-beleid-2/

Nochtans is het meer dan ooit noodzakelijk om alle krachten te bundelen. Of men pakt dit probleem aan met vereende krachten, of het probleem zal blijven bestaan !

Maar dat is nu alweer het probleem in Turnhout.

Nog maar twee maanden geleden ondertekende schepen Luc Op De Beeck, namens de stad een samenwerkingsovereenkomst met het innovatiecentrum WERK.

Provincie Antwerpen, VDAB, stad Antwerpen en stad Turnhout samen het Innovatiecentrum Werk in gang, een labo voor matchinginstrumenten dat op creatieve wijze werkzoekenden verbindt met de vele openstaande vacatures.

Met het initiatief zetten de partners volop in op out-of-the-box projecten, testcases en vernieuwende tewerkstellingsprojecten die hiervoor een oplossing moeten bieden. https://www.made-in.be/kempen/innovatiecentrum-werk-pakt-in-samenwerking-met-turnhout-krapte-op-de-arbeidsmarkt-aan/

Wapperen met 700.000 euro

Schepen Stijnen komt nu met een oproep gericht aan bedrijven, HR-bureaus en organisaties in Turnhout. Hebben zij een originele aanpak in het activeren van werkzoekenden? Willen ze een inclusieve selectiemethode testen? Willen ze drempels tijdens de opleiding op de werkvloer wegwerken? Dan kunnen ze een project indienen. https://www.made-in.be/kempen/wie-heeft-een-originele-aanpak-voor-het-activeren-van-werkzoekenden/?utm_source=MIK&utm_medium=nieuwsbrief&utm_campaign=daily

Daartoe trekt hij de schuif van het projectencentrum open waar nog zowat 700.000 € lag te rusten

Eigenaardig toch alweer. Twee schepenen, bovendien van dezelfde partij (CD&V) die, blijkbaar los van elkaar, een quasi identiek project lanceren, met een tussenpauze van amper twee maanden !!

Breng dit alstublieft samen onder één noemer. Want het zal enkel met vereende krachten zijn dat de uitdagingen waarvoor Turnhout staat, met succes kunnen worden aangepakt !

Standaard