Geen categorie

Falend beleid

Als ik de werkloosheidscijfers in Turnhout bestudeer, over een langere termijn, kom ik tot de conclusie dat ALLE arbeidsbemiddelaars -VDAB, OCMW, INTERIMKANTOREN…- hebben gefaald in hun aanpak !!

Sta me toe dit met cijfers te onderbouwen.

Situatie in maart 2018

2.588 werklozen. 874 van hen zijn dan al langer dan 2 jaar werkloos. Zo maken ze 34% uit van het totaal. De laaggeschoolden -1.167- maken 45% uit en het aantal werklozen van Belgische origine (1.319) is dan 51%. En de categorie niet-inzetbaar op langere termijn = 218 of 8,4%

Situatie in april 2022

2.151 werklozen. 909 werklozen die +2 jaar werkloos zijn en zo al ruim 42% uitmaken van de gehele groep…  1.082 zijn ingedeeld bij laaggeschoolden (=50,3%) en het aantal werklozen van Belgische origine (981) maakt nog maar 45% uit… Het aantal niet-inzetbaar op langere termijn is dan  verdubbeld tot 16,6% (358)

Concreet

Sinds maart 2018 verminderde het aantal werklozen van Belgische origine met ruim 25% (1.319 – 981 = -338)

Het aantal van niet Belgische origine nam af met minder dan 8% (1.269 – 1170 = -99)

*Zowel in effectieve aantallen als in aandeel binnen de groep werklozen, nam het probleem van langdurig werklozen (+2 jaar) ernstig toe.

*De verhouding tussen het aantal Belgische en niet-Belgische werklozen neemt steeds grotere proporties aan. Net zoals het aantal niet-inzetbaar op langere termijn.

*Enkel het laaghangend fruit (lees : kortdurende werklozen) kreeg en krijgt nog kansen op een job. Zo verminderde het aantal werklozen die minder dan één jaar werkloos zijn met -326 en het aantal dat tussen één en twee jaar werkloos is met -108.

*Arbeidsbemiddelaars moeten dringend werk maken van het meten van de inzetbaarheid van werklozen en het opmaken van een competentiefiche en een opleidingsplan voor werklozen die al langer werkloos zijn.

*werkgevers moeten zich meer en beter openstellen voor werklozen van vreemde herkomst.

Update 9/5/22 : einde april staan er in Turnhout 606 vacatures open, waarvan 252 waarvoor géén enkele studievereiste werd gesteld…Er is werk en er zijn veel werklozen in onze stad

Niet-inzetbaar op lange termijn: werkzoekenden die omwille van bepaalde redenen zoals een gezondheidsproblematiek op dit moment geen arbeidsmarktperspectief hebben. Die redenen moeten eerst aangepakt worden vooraleer iemand er (terug) klaar voor is om in een bemiddelingstraject naar werk te stappen. VDAB laat deze burgers niet los, en pikt de draad terug op van zodra er terug een perspectief is naar werk. Onder andere burgers met de ondersteuningsnood ‘geen persoonlijke dienstverlening mogelijk’ behoren tot deze groep, net als burgers met een niet-inzetbaarheid omwille van bijvoorbeeld bemiddelingsadvies welzijn, …

Bron : Arvastat VDAB

Standaard