Geen categorie

Gezond en wel ?!

De afgelopen twee jaar heeft ieder van ons aan familie, vrienden en kennissen ongetwijfeld herhaaldelijk gevraagd of iedereen nog gezond en wel was.

Bij het overlopen van de data die te vinden zijn bij het InterMutualistisch Agentschap heb ik me die vraag ook gesteld voor Turnhout, de stadsregio en zelfs veel ruimer dan dat.

Ik wil graag die gegevens, zoals het aantal gerechtigden op invaliditeit -na minstens één jaar ziekte-, met u delen.

De meest recente cijfers dateren wel van 2018 en hebben betrekking op de beroepsactieve bevolking tussen 18 en 64 jaar. Voor Turnhout is dat 6% van die groep, wat overeenkomt met bijna 1.700 gerechtigden. In Beerse gaat het over 4,73%, of 528 gerechtigden, Vosselaar heeft met 6,39% het hoogste percentage, in concrete cijfers 440 en voor Oud-Turnhout zijn het met 4,41%, 360 gerechtigden.

Vlaanderen

Van de 300 Vlaamse steden en gemeenten, werd in 27 gemeenten (=9%) een invaliditeitsgraad gemeten van meer dan 8%. Voor 3 van deze gemeenten zelfs meer dan 10%. (concreet : 11,6%; 10,91% en 10,59%)

Wallonië

In 72 van de 262 Waalse steden en gemeenten (=27,5%) staat de invaliditeitsgraad op meer dan 8%. Voor 32 van deze plaatsen zelfs meer dan 10% (waarvan 5 meer dan 12% en de uitschieter zelfs 13,9%)

Verhoogde tegemoetkoming mutualiteit

Dit gegeven is niet zozeer een gezondheidsgegeven maar eerder vooral een laag inkomensprobleem. Op 1/1/2022 is de inkomstengrens 22.315,89 €/jaar. Leefloners, weduwnaar/weduwe, invalide, gepensioneerde, volledig werkloos gedurende minstens 1 jaar, enz. komen in aanmerking. Deze groep heeft sinds 1/2/2021 ook recht op het sociaal tarief gas/elektriciteit

De cijfers

In Turnhout heeft 20,3 % van de inwoners recht op deze verhoogde tegemoetkoming. Voor Beerse is dat 11,5%; Vosselaar = 10,3% en Oud-Turnhout is 10,6%.

Voor gans Vlaanderen zijn er 12 steden/gemeenten (van de 300) die, iets meer dan 20% gerechtigde inwoners tellen. Enkel Antwerpen heeft met 29% merkelijk meer gerechtigden. Turnhout is met 20,3% één van die 12.

Wallonië telt 55 steden/gemeenten ( van de 262) met ruim 20% gerechtigden op de verhoogde tegemoetkoming

En Brussel, met 19 gemeenten, schiet de hoofdvogel af met 12 van die 19 gemeenten,(65%)  die erg ruim boven de 20% scoren. In Sint-Jans-Molenbeek betreft het zelfs 47,4%. Sint-Joost-Ten-Node telt dan weer 46% en Schaarbeek is, net als Anderlecht en Brussel-stad, goed voor 39% gerechtigden.

Transfer

Men zal het mij dan wel ten kwade duiden, maar de cijfers tonen duidelijk aan dat de uitbreiding van het sociaal energietarief naar de groep van rechthebbenden op de verhoogde tegemoetkoming, een ware transfer is van Vlaanderen naar Brussel èn Wallonië

Arbeidsdeal

Als je, behalve de voorgaande cijfers cijfers ook nog het aantal leefloners telt, 36 per duizend inwoners in Brussel en 19,5 per duizend in Wallonië (5,6 per duizend inwoners in Vlaanderen)…

En als je weet dat de werkloosheidsgraad in Brussel 14% is en ruim 9% in Wallonië, (4% in Vlaanderen) dan moeten ze mij eens komen vertellen hoe ze daar de werkzaamheidsgraad zullen optrekken naar 80%…

Dat dit NOOIT zal gebeuren door bijvoorbeeld de werkloosheidssteun, in de tijd te beperken, laat staan de uitkeringen in de tijd verder af te bouwen, daar staan Magnette en zijn PS, wel garant voor !!

UPDATE CIJFERS VERHOOGDE TEGEMOETKOMING

Als je iets schrijft over transfers, dan kan je er gif op innemen dat er een reactie komt, die twijfelt aan mijn correcte weergave van de feiten. Met de vraag of er géén provinciale cijfers bestaan : Antwoord : uiteraard wel. Als ik alle gerechtigden op verhoogde tegemoetkoming (èn dus ook het sociaal energietarief) tel in de 5 Waalse provincies dan betreft het 775.349 gerechtigden. Goed voor 21,3% van de bevolking (-in het Charleroi van Magnette betreft het zelfs 34%- ) en 35% van alle gerechtigden in België. Bevolking Wallonië = 31% van de Belgische bevolking. In Brussel wonen 385.811 gerechtigden, goed voor 32%. Of 17,6% van het totaal aantal gerechtigden (2.189.623) De bevolking van Brussel is goed voor 10,5% van de totale Belgische bevolking. Vlaanderen heeft 1.028.463 gerechtigden, goed voor 15,4% van de Vlaamse bevolking. Vlaanderen telt 58% van de Belgische bevolking. Om nog even anders voor te stellen : Vlaanderen heeft 47% van het aantal gerechtigden op een verhoogde uitkering, maar 58% van de bevolking. Wallonië en Brussel samen hebben, 53% van de gerechtigden en maar 42% van de bevolking… Dit geeft meteen de hoegrootheid van de transfer van Vlaanderen naar Brussel en Wallonië weer in deze materie.

Standaard