Geen categorie

Ze komen van overal

Dat de drie wijzen uit het Oosten kwamen, is genoegzaam geweten.

Maar de zowat 20.000 vreemdelingen die in de periode 2000-2020 in Turnhout zijn komen wonen, kwamen van all over the world.

Daar hoort uiteraard enige uitleg bij. Om te beginnen de cijfers van de interne inwijking van personen die niet de Belgische nationaliteit hebben. Met interne migratie bedoeld men de  vreemdelingen die vanuit een andere Belgische stad/gemeente in Turnhout zijn komen wonen.

Turnhout nog altijd the place to be

Dat zijn er in die periode –7.899-. Maar er zijn terzelfdertijd ook 6.202 vreemdelingen uit Turnhout weggetrokken. Het netto-resultaat van die interne migratie is dus +1.697. Het is toch echt wel opvallend dat bijna 8.000 mensen van vreemde origine, van ergens anders in ons land, naar Turnhout willen komen. Dit heeft ongetwijfeld te maken met, zoals CD&V het in zijn verkiezingsprogramma van 2018 noemde, Het aanzuigeffect dat Turnhout thans heeft door zijn sterk en professioneel uitgebouwd vangnet in de sociale sector niet te versterken door nog meer nieuwe diensten uit te bouwen; nu is in plaats van niet versterken juist wel het tegendeel gedaan

Te oordelen naar de cijfers is onze stad nog steeds the place to be. Zoveel is duidelijk

Ter vergelijking

Beerse = 1.508 in en 1.574 uit, wat een netto resultaat opleverde van -66. Vosselaar = 999 in en 847 uit, of netto +152. Oud-Turnhout dan weer is 1.663 in en 1.647 uit, of +16. Totaal voor deze drie gemeenten tellen we via het kanaal van de interne migratie, 102 vreemde inwoners meer.

Externe inwijking

Met de externe inwijking worden de vreemdelingen die vanuit het buitenland in Turnhout komen wonen bedoeld.

Over diezelfde periode -2000 t/m 2020- tellen we dan -11.297- inwijkelingen van vreemde nationaliteit. Het aantal dat uit Turnhout is weggetrokken is in deze veel kleiner, namelijk 2.626. In het kader van deze externe inwijking zijn er dus 8.671 in onze stad blijven hangen.

Ook in deze de vergelijking met Beerse : 1.497 in en 531 uit. Netto is dat + 966. Voor Vosselaar zijn het de volgende cijfers : 833 in en 321 uit of een toename van 512 vreemdelingen. En in Oud-Turnhout kwamen er 1.914 wonen en hebben 907 de gemeente verlaten, wat een aanwinst van 1.007 betekent.

De cijfers samengeteld

Turnhout = +1.697 via interne en 8.671 via externe migratie maakt een aangroei van vreemdelingen met 10.368.

Beerse, Vosselaar en Oud-Turnhout samen realiseren een netto-aangroei van +102 via interne en +2.485 via externe inwijking maakt een aangroei van 2.587. Goed voor zowat 25% van het aantal nieuwkomers in onze stad.

Turnhout

De grootste instroom via interne inwijking situeert zich in de periode 2010-2020, namelijk +5.931  en voor de externe inwijking zijn er dat  7.622, of een totaal van 13.013.

Allemaal zijn ze op het stadskantoor op Blairon moeten passeren bij de dienst bevolking. Dus ja, wanneer mensen zeggen dat ze vooral héél veel mensen van vreemde origine zien/horen op Blairon hebben ze wel degelijk gelijk.

Standaard