Geen categorie

Beoordeling in 2024.

Het lijkt nog ver weg, maar over 3 jaar en twee maanden, op 13/10/2024 zijn er gemeenteraadsverkiezingen. De eerste ook waarbij er geen stemplicht meer zal zijn. Maar met of zonder stemplicht, er zal toch een rapport voor het stadsbestuur worden afgeleverd in het stemhokje

Het afschaffen van die stemplicht vind ik helemaal géén goede zaak.

Beloftes of beleid beoordelen

Zouden de kiezers die wel gaan stemmen zich daarbij laten leiden door beloftes voor de toekomst ? Of zal men vooral oordelen op wat er in de lopende legislatuur (niet) gebeurde ?

Even terugschakelen naar begin juli 21. In GVA van 5/7 lezen we dat schepen Stijnen erg tevreden is over de lage schuldgraad van maar 233 €/inwoner.

Een nieuwe bibliotheek en de afwerking van de Kunstencampus. Het voorbije jaar zijn enkele dure projecten gerealiseerd in de stad. Toch blijft de schuldgraad van Turnhout erg laag in vergelijking met andere centrumsteden, zo beschrijft de journalist van dienst de financiële kastoestand van onze stad.

Wel vergeet hij erbij te vermelden dat dit projecten zijn die reeds vorige legislatuur werden beslist en ook als dusdanig begrotingsgewijs werden gebudgetteerd. https://www.gva.be/cnt/dmf20210705_92675650

Vorig jaar januari werd een rekenfout van 26 miljoen euro ontdekt. Sindsdien werd nergens nog een schup in de grond gestoken. En de Heizijde dan zal u me zeggen…ook deze werken werden eerder al beslist en zijn bovendien in opdracht van Aquafin.

Mager prioriteitenlijstje

Begin dit jaar kondigde Marc Boogers, schepen van aankondigingen maar ook van wegen en groenbeheer een prioriteitenlijst aan van straten die moeten verbeterd worden à rato van 2 straten per jaar. Wat ontbreekt er : een dringend en deugdelijk stoepenplan… https://wolput.com/2021/04/08/mijn-hart-bloedt/

Weliswaar gaat de schup pas vanaf 2022 in de grond, want dit jaar is er één van studie. Maar het woord studie beloofd in deze wellicht niet veel goeds…

Exact drie jaar geleden immers kondigde toen ook al schepen Boogers aan dat de tijdelijke verkeerslichten langs de Steenweg Op Tielen/Everdongenlaan, een definitief karakter zouden krijgen…na een studie. Ze staan daar tot op vandaag nog altijd als tijdelijk…https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20180730_03640678

Blijf niet langer op je zak zitten

Ik heb voor het schepencollege één dringende aanbeveling : laat de schuldgraad met 400 €/per inwoner oplopen, wat dan  nog steeds bijzonder laag zou zijn.

Maar zo creëer je wel bijna 20 miljoen extra beleidsruimte om een aantal dringende projecten naar voor te schuiven. Ik denk hierbij aan een heraanleg van de Gasthuisstraat en de Romeinse heirbaan, Otterstraat genoemd. Ongetwijfeld zijn er ook buiten de ring dringende zaken nodig.

Ja, omwille van corona zijn we ruim een jaar verloren. Alle aandacht en energie moest dan ook gaan naar de aanpak van dit beestje. En zoals ik al meermaals heb geschreven, heeft het beleid dat ook op een erg degelijke wijze gedaan. Daarvoor verdienen ze alle lof. Investeringen in het openbaar domein, beperkten zich tot wat potten verf voor fietsstraten, paaltjes om geknipte straten te blokkeren en verkeersborden om de uitbreiding van de zone 30 duidelijk te maken !

Waar het vanaf nu op aankomt is om er géén verloren legislatuur van te maken.

Standaard

Reacties zijn gesloten.