Geen categorie

Terug naar de kust *

NMBS na overrompeling station Oostende: 'Noodplan werd uitge... - Het  Belang van Limburg Mobile

Ons landje is ruim 3 miljoen hectare groot. Het strand in ons land, ‘de kust’ dus is 2.100ha groot. En toch willen daar op dagen als deze, duizenden mensen naartoe.

Gevolg laat zich raden : overvolle stations en overvolle treinen. Want de verplichte raamplaatsen, dat gaat maar in samen met de Paasvakantie. Maar dat wil ik nog zien gebeuren.

De groene ecolo Minister  van Mobiliteit Georges Gilkinet, vindt het ‘niet wijs’ om nu met de trein naar de kust te gaan, maar verbieden wil hij het niet. ‘De Noordzee behoort toe aan iedereen’, zegt hij. Zouden de kustburgemeesters nu al voldoende toiletwagens hebben voorzien om de vele kustgangers sanitair op te vangen ??

Met de ervaringen in andere vakantieperiodes en de horeca gesloten, zou je nochtans kunnen verwachten dat de overheid èn de NMBS al zouden hebben gewerkt aan een echt spreidingsplan. Een plan waarbij men vooraf zou moeten reserveren op de trein bijvoorbeeld. Een plan waarbij men ook meer nadruk legt op andere toeristische gebieden in ons land…

Maar nee hoor. Het begrip spreidingsplan mag voor de groene partijen zelfs niet op tafel komen. Het gevolg van die houding dat iedereen mag gaan en staan waar hij/zij wil, mag gaan wonen waar hij of zij wil, zien we steeds meer in onze steden.

Die steden, ook TURNHOUT zijn ten gevolge van het ontbreken van een spreidingsplan verworden tot een etnische smeltkroes ! https://wolput.com/2021/03/28/turnhout-is-in-sneltempo-een-migratiesamenleving-geworden/

Staken in de coronacrisis

Ik kan me niet van de indruk ontdoen dat de algemene 24u staking van 29 maart er gekomen is onder druk  en met de hete adem van de extremistische PTB/PVDA partij in de nek. Vooral in Wallonië. Om deze staking toch ook nog een beetje carrure te geven kunnen de vakbonden altijd wel beroep doen op stakingsbereidheid bij het openbaar vervoer. Alhoewel geen van deze sectoren onder het interprofessioneel akkoord valt…want dat is enkel van toepassing voor de privé-sector.

Hoe dan ook illustreert deze staking voor mij wat aanleiding was om ontslag te nemen als lid van het ACV : ook die vakbond is véél te (extreem) links geworden.  https://wolput.com/2020/09/08/een-te-links-acv/

Standaard