Geen categorie

Het MOET veranderen in Turnhout !

Afbeeldingsresultaat voor gemeentebord turnhout

Turnhout, 8 februari 2021

Aan Kelly Verheyen, schepen Gelijke Kansen:

Aan Luc Op De Beeck, schepen Werk en economie,

Ter info aan collega’s schepenen en gemeenteraadsleden

Geachte,

Het moet veranderen in Turnhout !

Dat het op sociaal-economisch gebied niet goed gaat met onze stad, is wellicht een open deur intrappen. In mijn blogs publiceer ik regelmatig de cijfers werkloosheid en leefloon. Deze tonen aan dat we echt wel de verkeerde kant opgaan.

En alhoewel die cijfers u ongetwijfeld ook voldoende bekend zijn, wil ik ze graag nog eens op een rijtje zetten.

*Werkloosheid

In de statistieken VDAB tellen we totaal 2.290 werklozen afgelopen maand januari. Enkele cijfers die hierin het meest belang hebben is 1) het aantal werkzoekenden met een uitkeringsaanvraag (WZUA’s) en dat zijn er 1.432 (januari 2020 = 1.315) 2)  het aantal ‘andere’ waaronder (niet alle) leefloners. Dit cijfer blijft zweven rond de 450. (459 januari 2020 en 443 afgelopen maand)  3) verdeling qua origine; ruim 52% van vreemde origine. 4) inzake leeftijd tellen we 347 werklozen van -25 jaar en 792 tussen 25 en 39 jaar.  5) 1.169 -51%- van de totale groep zijn laaggeschoolden

*Vacatures

In deze tel ik enkel deze vacatures die rechtstreeks aan VDAB werden gemeld in het N.E.C. (normaal economisch circuit) Zo waren er in de periode 2/2020 tot en met 1/2021, 1.045 vacatures voor onze stad, waarbij géén enkele studievereiste werd gesteld. Als je weet dat er vorig jaar gemiddeld 1.157 laaggeschoolde werklozen waren, dan kan je zeggen dat er bijna voor ieder van hen, wel een vacature was. Desondanks groeit deze groep nog steeds aan in de cijfers en blijven in januari nog 125 van deze vacatures openstaan.

*Tijdelijke werkloosheid

Als gevolg van de lockdowns tellen we in onze stad in de periode maart t/m december heel veel tijdelijke werklozen. Als we het aantal vergoede dagen -470.878- omzetten naar voltijdse werkloosheid (aantal dagen delen door 10 en dat cijfer delen door 26) komen we op een equivalent van 1.811 volledige werklozen.

Het is absoluut niet ondenkbaar dat 15% van hen -ingevolge faillissementen- ook volledig werkloos worden. Dan komen er plots 270 werklozen met uitkeringsaanvraag bij. Een stijging van zowat 20%…dat kan deze stad niet zomaar ‘absorberen’… De cijfers gedeeltelijke werkloosheid in Turnhout vertegenwoordigen 1,88% van de Vlaamse cijfers, waar we met onze stad maar 0,68% van de Vlaamse bevolking uitmaken…

*leefloon

Turnhout = cijfers september 2020, 375 niet EU; 272 Belgen en 66 EU totaal = 713. 262 van hen zijn jonger dan 25 jaar en 185 hebben een leeftijd tussen 25 en 40 jaar

In een van mijn blogs maak ik ook de vergelijking tussen Turnhout en de andere gemeenten van de stadsregio. Inzonderheid wat de cijfers werkloosheid en leefloon betreft. In bijlage kan je deze cijfervergelijking lezen. https://wolput.com/2021/02/02/grenzen-tussen-arm-en-rijk/

Geachte Schepenen, de cijfers zijn veelzeggend. Stellen dat er een absolute mismatch is tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt, is zachtjes uitgedrukt.

Na de cijfers heb ik dan ook maar één -allesomvattende-  vraag en dat is deze : hebben jullie een plan van aanpak klaar om -post pandemie-op al deze aspecten in te grijpen ? Zo ja, willen jullie mij in kennis stellen van dat plan en de verschillende componenten ervan ?!

Alvast bedankt.

Dré Wolput
een bezorgde Turnhoutenaar

Standaard

2 gedachtes over “Het MOET veranderen in Turnhout !

  1. Van Mierlo Hugo zegt:

    1045 vacatures voor onze stad…moet je wel met een korreltje zout nemen vermits sommige vacatures wel 5 maal op de VDAB website te vinden zijn.

    Like

Reacties zijn gesloten.