Geen categorie

Waarom is Turnhout het kneusje ?

Afbeeldingsresultaat voor fotos van het kneusje

In opvolging van mijn vorige blog, het MOET veranderen in Turnhout, wil ik in deze blog één en ander wat verder uitdiepen. https://wolput.com/2021/02/10/het-moet-veranderen-in-turnhout/

Als ik over een fusie met de stadregio spreek of schrijf, krijg ik meermaals een reactie van ‘Turnhout heeft altijd boven zijn stand geleefd’.

Maar met dergelijke slogantaal kan ik niet aan de slag. Ik wacht nog altijd op een met redenen, onderwerpen en bedragen omklede reactie om deze slogan wel of niet te staven.

Maar wat is er wel gaande in onze stad en waarom beschouw ik mijn stad in een aantal precaire zaken, als  het kneusje ? Om dat te verklaren maak ik een reisje in de  tijd wat de cijfers betreft.

*In de periode 2013-2020 heb ik de cijfers in – of + vergeleken wat de werkloosheid betreft. Die cijfers leren mij dat Turnhout het bijna ALTIJD slechter doet dan Vlaanderen of het arrondissement Turnhout.

Dalen de cijfers, is die daling altijd minder en stijgen de cijfers dan is die stijging altijd groter in Turnhout.

De verhouding Belgen in de Turnhoutse werkloosheid dan : in de maand 1/2013 was 61% van de werklozen van Belgische origine. In de maand 1/2021 liggen de verhoudingen al sterk anders en zijn nog géén 48% werklozen van Belgische origine. Voor Vlaanderen zijn de cijfers respectievelijk, 64,2% en 57% (ter vergelijking : in Geel zijn de verhoudingen in diezelfde periode/maanden op 77% Belgen gebleven)

Het aandeel laaggeschoolde werklozen in Turnhout, in de maand 1/2013 was dat 52,6% en in 1/2021, 51%. Voor Vlaanderen respectievelijk 48,9% en 45,7%.

Als laatste in deze reeks de cijfers WZUA’s (zij die effectief dopgeld ontvangen) en ANDERE (=leefloners) In Vlaanderen zakt het aantal wzua’ers met bijna 20% sinds januari 2013, in het arrondissement Turnhout zelfs met 22% en in Turnhout met maar 13,8%…

Bij de categorie ANDERE zien we een omgekeerde beweging. Die categorie steeg in Vlaanderen met 57%, in het arrondissement met 64% en in Turnhout zelfs met 104%…

De belangrijkste conclusie die je uit al deze cijfers kan afleiden, is dat Turnhout in veel mindere mate heeft kunnen profiteren, van de arbeidsmarkthausse in de jaren vanaf 2015 tot en met 2019. Dat heeft in belangrijke  mate te maken met de aard, samenstelling, de hoedanigheid van de groep werklozen in onze stad.

De uitdaging voor de toekomst is dan ook minstens dubbel voor onze stad. 1) we gaan die toekomst tegemoet met een duidelijke achterstand wat het aantal werklozen betreft, maar 2) vooral ook wat de scholingsgraad betreft wetende dat de experten nu al zeggen dat veel laaggeschoolde jobs zullen vernietigd zijn door de pandemie en dat digitalisering dè toekomst is en dus de nood aan technisch opgeleide profielen superhoog zal worden…Bovendien is het ook zo dat in weerwil van wat ons in 2015 werd voorgehouden, de meeste vluchtelingen een zeer lage scholingsgraad hebben. Een aantal nieuwkomers – in Turnhout gaat het om 20 procent – heeft nooit leren lezen of schrijven. Voor hen is zelfs het basisniveau Nederlands halen moeilijk… Deze factoren maken hun kansen op een job nog kleiner

Tot slot de cijfers leefloon op enkele bepalende data :

1/2013 (begin legislatuur Brentjens-NVA) telt Turnhout 85 lln van buiten de E.U; 22 van de EU en 192Belgen.

1/2014 (begin legislatuur Vos – TIM) zijn er 85 lln van buiten de EU; 24 van de EU en 231 Belgen.

1/2019 (begin legislatuur Van Miert – NVA) zijn er 427 lln buiten de EU; 54 EU en 241 Belgen.

De laatste gepubliceerde cijfers zijn die van 9/2020, met 375 niet EU; 66 EU en 272 Belgen.

Conclusie : in de 5 jaar van de legislatuur Vos kwamen in onze stad 342 lln bij van buiten de EU. (+502 %) Het lijkt wel of de tandem Vos-Hannes een pendeldienst organiseerden om zoveel mogelijk migranten en vluchtelingen naar onze stad te halen… In januari 2019 woonden er 690 erkende vluchtelingen in Turnhout. En dat cijfer is de afgelopen twee jaar aangedikt, niet in het minst in het kader van gezinshereniging !

En toenmalig voorzitter van het OCMW, Luc Op De Beeck zorgde er dan voor dat er telkens maar meer personeel werd aangeworven om de toevloed aan dossier te kunnen behappen… Van afremmen was er duidelijk absoluut géén sprake. (Van afremmen was er pas sprake in het CD&V verkiezingsprogramma van 2018 https://turnhout.cdenv.be/storage/local/turnhout/cd-v-partijprogramma-2018.pdf )

De te grote aantallen nieuwkomers op zeer korte tijd, maken dat de Turnhoutse arbeidsmarkt, huisvestingsmarkt en de samenleving in zijn geheel dit NIET kunnen absorberen !! Maar daar stond destijds niemand bij stil, zo blijkt !!

Zo hoop ik met deze cijfers duidelijk te hebben gemaakt waarom ik Turnhout als het kneusje beschouw inzake enkele zorgwekkende evoluties.

Standaard

Een gedachte over “Waarom is Turnhout het kneusje ?

  1. Henri zegt:

    Volstrekt gelijk. Er is een limiet aan wat je nog kunt absorberen, die is zo langzamerhand bereikt. En zodra die echt wordt bereikt is er geen omkeerbaarheid meer mogelijk. De uitgaven voor kanslozen zullen dramatisch stijgen, de inkomsten zullen alleen maar dalen omdat de bevolking die de kosten moet ophoesten steeds kleiner zal worden. Massale armoede zal het gevolg zijn. In de VS zie je dat effect in extremis waar hele steden uitgestorven zijn of getto’s zijn geworden omdat de kansrijke werkenden bevolking is weggestrokken.

    Like

Reacties zijn gesloten.