Geen categorie

Grenzen tussen arm en rijk

Kaart van 2300 Turnhout

Als we de Belgische kaarten van uitkeringen werkloosheid, arbeidsongeschiktheid en leefloon bekijken, dan kleurt zowat alles onder de taalgrens rood tot bloedrood. En actueel nu ook nog inzake het aantal besmettingen. https://www.hln.be/binnenland/in-kaart-besmettingen-stijgen-vooral-in-waalse-provincies-stabieler-beeld-in-vlaanderen-bekijk-hier-de-situatie-in-uw-regio~aea1699e/

De taalgrens is met andere woorden niet enkel een taal-grens maar vooral een scheiding tussen meer of minder mensen in de miserie, of in de armoede zeg maar. Anderen zullen dan weer zeggen dat het de scheiding is tussen de rijke regio Vlaanderen en de arme regio Wallonië.

Turnhoutse grenzen

Wat voor de taalgrens telt is eigenlijk ook van toepassing voor de grenzen van Turnhout. Een eiland in de stadsregio en  het arrondissement Turnhout. Zelfs binnen de provincie Antwerpen. Sta me toe één en ander met cijfers te staven. Voor de goede orde : Turnhout telt 45.435 inwoners en de andere gemeenten van de stadsregio -Beerse; Vosselaar en Oud-Turnhout- samen 43.553. Ze spelen dus qua bevolking met gelijke kaarten. (cijfers stadsregio)

Cijfers volledige werkloosheid (januari 2021) Turnhout = 2.290; Beerse=474; Oud-Turnhout=347; Vosselaar=254. De 3 andere gemeenten tellen samen, met 1.075 werklozen, minder dan de helft van het aantal werklozen in onze stad.

Cijfers gedeeltelijke werkloosheid die vooral als gevolg van de lockdowns veel hoger zijn dan in een normaal jaar.

In de stadregio werden (tot en met november vorig jaar) 652.401 dagen tijdelijke werkloosheid uitgekeerd. 469.920 (72%) daarvan in Turnhout. Dat valt ook mee te verklaren door een grotere tewerkstelling in Horeca en retail (winkels) Omgerekend naar een voltijdse -tijdelijke- werkloosheid spreken we dan voor Turnhout van 1.807 voltijdse equivalenten. Voor de andere drie gemeenten samen betreft het maar 638 FT equivalenten

Stel je eens voor dat 15% van deze aantallen wegens mogelijke faillissementen in de volledige werkloosheid terecht komen. Dan zou in Turnhout de volledige werkloosheid stijgen met 270 eenheden. In de drie andere gemeenten samen met 96 eenheden…

Leefloon cijfers september 2020

Turnhout = cijfers september 2020 : totaal 713, waarvan 272 Belgen; 475 niet EU en 66 EU) Beerse = 26 (waarvan 11 Belgen en 15 niet EU) Oud-Turnhout = 28 (waarvan 17 Belgen; 8 niet EU en 3 EU) Vosselaar = 28 (waarvan 12 Belgen; 13 niet EU en 3 EU)

Studenten hoger onderwijs bij 18 – 24 jarigen

Turnhout = 39,8% (van een groep van 3.573)

Beerse = 40,9% (van een groep van 1.484

Oud-Turnhout = 47,4% (van een groep van 957)

Vosselaar = 54% (van een groep van 847)

De verschillen zijn hier te verklaren door enerzijds de aanwezigheid van veel jonge nieuwkomers in onze stad en de armoede waardoor meerdere gezinnen géén hogere studies kunnen betalen

Welvaartsindex cijfers 2016

Turnhout = 89,83; Beerse = 106,16; Oud-Turnhout = 110,84; Vosselaar = 114,5

Geen fusie ? Dan maar transfers !!

België is één land met meerdere gewesten en regeringen. Omwille van de beruchte transfers van de ene naar de andere regio blijven in de arme regio Wallonië en buitenbeentje Brussel al deze uitkeringen betaalbaar.

Als er dan toch geen bereidheid is om te komen tot een fusie binnen de stadsregio (of zelfs ruimer) dan moet ook voor Turnhout maar een regeling via transfers worden uitgewerkt…

Standaard