Geen categorie

Traag aanmodderen

Trajectcontroles Mechelen registreren 0,18% overtredingen – Radio Reflex

Dat snelheid in het verkeer een bepalende factor is voor ongevallen en (dodelijke) slachtoffers, staat als een flitspaal boven water. Ondermeer om die reden werd enkele jaren geleden de snelheid op de Vlaamse gewestwegen verlaagd tot maximum 70km/uur.

Turnhout pionier

De Turnhoutse politiezone was, ruim 10 jaar geleden, pionier in het opzetten van trajectcontroles inzake snelheid. Een eerlijkere benadering dan de gekende flitspalen vermits het niet over een momentopname gaat maar wel  een gemeten snelheid over langere afstand.

Maar in dat pionierswerk schuilde ook een verraderlijk addertje onder het gras. Zo bleek in 2010 dat de politie werkte met niet gehomologeerde meetapparatuur bij die trajectcontrole. Ik schreef er op 7 november 2010 een blog over die heel wat stof deed opwaaien.  https://wolput.com/2010/11/07/1000-maal-bedrogen/

Zelfs in die mate dat automobilisten die een bekeuring in de bus vonden mij om advies vroeger of het nuttig was hiertegen in beroep te gaan. En dat een beroep inderdaad nuttig was bleek een jaar later. Want op 20 oktober 2011 kwam er een vonnis in beroep, wat stelt dat de gedane vaststellingen niet kunnen weerhouden worden bij gebrek aan homologatie van de meetapparatuur-camera’s.

Als gevolg van deze rechterlijke beslissing werd de trajectcontrole stilgelegd tot zolang de meetapparatuur wettelijk gehomologeerd was. Ondertussen waren er al wel enkele tienduizenden overtredingen vastgesteld en beboet.

Vlaanderen

Vandaag kondigde de Vlaamse regering een hoop bijkomende trajectcontroles aan. De bestaande trajectcontroles zijn nu uiteraard wel uitgerust met correcte en gehomologeerde apparatuur…maar er is al enige tijd een probleem met de verwerking van de gegevens…

Van de 215 trajectcontroles die eind september  geïnstalleerd zouden zijn, zouden er maar liefst 137 niet werken. Met andere woorden : de trajectcontroles zijn geïnstalleerd, werken correct maar of ze ook boetes opleveren is een groot vraagteken.

Controle en handhaving

Snelheidsbeperkingen, controle ervan en handhaving zijn nochtans essentieel om het aantal (dodelijke) verkeersslachtoffers te verminderen en zoveel mogelijk te vermijden.

Ik heb de voorbije weken enkele keren moeten vaststellen dat de Turnhoutse Victoriestraat door al te veel chauffeurs aanzien wordt als een startbaan. Van het autoverkeer komende van de De Merodelei, (zone 30) is er géén 30% wat zich in die Victoriestraat ook aan de beperking van 30km/uur wil houden.

Trouwens, steeds meer automobilisten rekenen er duidelijk op dat de politie te weinig (corona) tijd heeft om IN de stad nog snelheidscontroles te doen

Bebouwde kom overal 30km/uur

Tot slot nog even meegeven wat ik denk van het voorstel om overal in de bebouwde kom de snelheid te verlagen tot 30km/uur. Voor mij kan dat BEHALVE wat de doorgangsweg betreft, die het verkeer van het ene dorp/stad naar het andere moet leiden.

Standaard