Geen categorie

Ambetante vragen

Sporthal - Gemeente Assenede

Driekoningen, Driekoningen

Geef ons een nief sporthal

D’ oude is versleten

De burger mag het wel weten

De stad heeft meer geld op de rooster geteld

Maar kijk, desondanks zal de nieuwe sporthal er WEL komen en is de kostprijs meteen met 50% verhoogd. Van 8 miljoen naar 12 miljoen ! https://rtv.be/artikels/turnhout-krijgt-nieuwe-sporthal-van-12-miljoen-stadspark-a91332

Hoe doede dat ?!

  • ”Het sportcomplex wordt gekoppeld aan een bouwdossier van de Sport- en Handelsschool. In het complex komen acht klaslokalen. “De stedelijke Sport- en Handelsschool heeft op dit moment zo’n 250 leerlingen in de diverse sportrichtingen. Een nieuw sportcomplex met inbegrepen acht klaslokalen vlakbij de school is voor hen een enorme meerwaarde naar de toekomst toe” zo staat te lezen in HLN.

Betekent deze koppeling dan ook, dat het organiseren van onderwijs een kerntaak blijft van het bestuur , En dat er geen sprake meer is of zal zijn van het overhevelen van deze stedelijke school naar één van de andere onderwijskoepels ?! En is dit dan de bestuurlijke optimalisatie, zoals bedoeld in het bestuursakkoord ?

  • In de zeer nabije buurt van deze school en de nieuw te bouwen sporthal is  ook de stedelijke kleuterschool stadspark gevestigd. Komt de vestiging van deze kleuterschool in het gedrang ?

Zal dit evolueren naar een Paddenstoel bis ?!

*Voorlopige herinrichting kruispunt Graatakker, waarbij een conflictvrije regeling van de verkeerslichten zal worden uitgewerkt. Maar tegelijk zal ook een doorsteek worden gemaakt aan de oostkant van dit kruispunt naar de Carrefour. Met een bijkomend verkeerslicht.

Vragen of dit zal leiden tot stilstaand in plaats van doorgaand verkeer is net hetzelfde als een open deur instampen

Maar wat ik me wel steeds luider afvraag is, of de bijna 20 jaar oude droom, om te komen tot een ondertunneling of stedelijk plateau ter hoogte van het stadspark stilaan niet aan het uiteenspatten is ?! Ondanks alle sfeer- en andere beeldstudies.

  • En dan is er nog de vraag naar stand van zaken voor één groot ziekenhuis in onze stad, waartoe al in 2012 werd besloten. Wat dit betreft heb ik de indruk dat dit niet zozeer een vergeten vraag maar eerder een vergeten dossier is ?! Werden er sinds het begin van deze legislatuur al stappen gezet ter verwezenlijking van dit grote ziekenhuis en zo ja, welke ?!
Standaard

Een gedachte over “Ambetante vragen

  1. Tony Linsen zegt:

    ik denk dat de meeste vragen wel aan de schepen van CDNV Turnhout kunnen gesteld worden die zijn toch goed in cijfers en euro’s van de bewoners.

    Like

Reacties zijn gesloten.