Opinie

1000 maal bedrogen ??

Trajectcontrole in en om Turnhout onwettig? De commissaris van de politiezone Turnhout is heel erg geïnteresseerd in de nieuwste ICT-mogelijkheden. Langer geleden reeds pakte hij uit met het voorstel om trajectcontrole in te voeren.

Ondermeer bij enkele recente overvallen hebben deze camera’s die ook de nummerplaten lezen,  hun nut bewezen. Maar behalve nummerplaten lezen, brengen deze veelvuldig aangebrachte camera’s ook nog ‘ongewenst vrachtvervoer’ in beeld in Oud-Turnhout.

Hèt neusje van de zalm echter,  voor de politiezone is de snelheidscontrole die op een bepaald traject kan worden uitgevoerd. Alweer in datzelfde Oud-Turnhout, maar nu ook al tussen Wechelderzande en Lille, op de Herentalsebaan in Lichtaart…enz…

Maar nu verneem ik vandaag via VRT, dat Minister Crevits stelt dat het KB (koninklijk besluit) wat het verbaliseren –lees: beboeten– bij dergelijke trajectcontroles betreft, nog maar net is verschenen en zijn toepassing zal krijgen binnen enkele weken.

Mijn vraag nu : zijn wij dan de afgelopen maanden in ‘onze’ politiezone, ‘duizend maal bedrogen’ ??  Een woordje uitleg van de politie en/of de voorzitter v/d politieraad is hier meer dan op zijn plaats, me dunkt.

Standaard