Geen categorie

De puntjes (cijfers) op de i

BUGETVOORSTELLEN DIRECTIE SOCIALE ZAKEN WERKJAAR 2012

In  twee vorige blogs, schreef ik over malafide praktijken op de huurmarkt voor vluchtelingen en over de onterechte beschuldiging dat Turnhout een racistische stad is.

In deze blog wil ik wil ik met cijfers, nog eens de puntjes op de i zetten. Zo wat het aantal vluchtelingen betreft die in onze stad wonen en welke inspanningen stad en OCMW terzake leveren !

Op 20/7/2016 woonden 282 erkende vluchtelingen in Turnhout. 2,5 jaar laten zijn er dat al 690. Een toename van maar liefst 244%. Of een toename van 14 vluchtelingen per maand.

Het cijfer van 690 is nu ook al voorbijgestreefd. Niet enkel omdat we ondertussen alweer twee jaar verder zijn en er ook in die twee jaar nog vluchtelingen zich in onze stad hebben gevestigd. Maar vooral ook omdat de gezinshereniging van en met deze vluchtelingen op volle toeren draait.

Zo werden in 2017 in Turnhout al 100 kaarten uitgeschreven inzake gezinshereniging met vluchtelingen. Tel daar 2018, 2019 en de nieuwkomers vluchtelingen, bij en dan komen we aan een totaalcijfer van minstens 1.000.

Vanzelfsprekend is in de periode 7/16 – 1/19 ook het aantal leefloongerechtigden sterk toegenomen. Cijfermatig stijgt dat aantal  van (Niet EU) 440 naar 9OO.

OCMW Turnhout diende in die periode ook enkele tientallen bijkomende maatschappelijk werkers aan te werven, om al deze vluchtelingen op te vangen, dossiers op te maken, op te volgen en bijkomend ook nog eens deze mensen te begeleiden in hun zoektocht naar een -geschikte- woning.

Met zo’n grote toename van mensen, al dan niet gezinnen, op zoek naar huisvesting diende zich ook een grote opportuniteit aan voor malafide immo-makelaars. Zoals recent bleek uit een onderzoek van De Standaard.

Het betreft dan mensen uit dezelfde gemeenschappen als van waar de vluchtelingen komen. Zij dienen zich aan bij deze vluchtelingen om een woning te zoeken. Maar dat doen ze niet uit liefdadigheid maar ze laten zich daarvoor wel rijkelijk betalen…

En ja, ook in onze stad waren en zijn dergelijke mensen actief.

Uit bovenstaand overzicht blijkt dat er in onze stad heel wat inspanningen werden en worden geleverd om nieuwkomers alle mogelijke hulp te bieden. En de financiële middelen daartoe worden bijeengebracht door de Turnhoutse  belastingbetalers.

Ondertussen zet de stad/Ocmw ook al enkele jaren alle zeilen bij om al deze nieuwkomers voor te bereiden op de arbeidsmarkt. Met vrij dure projecten. En ook dat is een hele klus. Temeer omdat uit de cijfers blijkt dat de mensen van vreemde origine niet echt hebben kunnen profiteren van een knellende arbeidsmarkt.

Zo waren er in juli 2016, 1.196 werklozen van vreemde origine en 2,5 jaar later is dat aantal amper verminderd tot 1.181. Bij de Belgen tellen we wel 410 werklozen minder. krijgt

Stadsregio krijgt een grote 0 op hun rapport

Maar er moet mij toch ook nog iets van mijn hart. In september 2015 schreef ik een blog met daarin 10 belangrijke aandachtspunten naar aanleiding van de opvang van zo’n 380 vluchtelingen in de Corsendonk-appartementen. https://wolput.com/2015/09/13/asiel-in-turnhout/

Naast mijn bekommernissen inzake de toenemende druk inzake huisvesting (toen al…) schreef ik ook dit : Het zou natuurlijk ook kunnen dat de stadsregio (Turnhout, Beerse, Vosselaar en oud-Turnhout) nu eindelijk eens van nut kan zijn. Nu kunnen ze aantonen dat ze tot meer in staat zijn dan te ‘condomiseren’ (lullen zonder vrucht) en tot een aanvaardbaar en eerlijk spreidingsplan komen van de erkende vluchtelingen.

Onze stad is, met al zijn problemen inzake snel groeiende diversiteit, niet verwend geweest door de hogere overheden.

Maar het meest nabije niveau,  met name de stadsregio heeft Turnhout absoluut helemaal in de steek gelaten !

Standaard