Geen categorie

Ouder worden-mag het nog ?

Waarom sporten en bewegen goed is voor ouderen | De oplossing als uw trap  een obstakel wordt.

Vandaag 66j geworden. Dus nu al een vol jaar met pensioen. Die overgang verliep geruisloos, vermits ik al sinds 1/10/2011 met brugpensioen was. Ik ben toen en nu dus ook niet in een zwart gat gevallen.
Trouwens heb ik leeftijd altijd al een relatief begrip gevonden.

Maar dit jaar is -meer dan ooit- gebleken dat leeftijd vooral een arbitrair risico-begrip is.

65+ als probleemgroep

Omwille van covid 19, zijn alle 65+ plotsklaps een risicogroep geworden. En datzelfde begrip werd dit jaar ook uitdrukkelijk gehanteerd inzake griepvaccins. Alhoewel ik mij al vele jaren een griepprik laat geven (sinds mijn periode bij Philips al) bleek dit jaar,dat ik terzake zelfs voorrang kreeg om het vaccin aan te kopen. Want behorende tot de risicogroep.

Het lijkt wel alsof ouder worden louter een ballast, een risisco is voor de samenleving. 65+ worden niet langer gedefinieerd als een groep mensen, die 20% van de bevolking uitmaken. Nee, het is een probleemgroep blijkbaar. Een risicogroep. En we weten allemaal dat risico’s, in economische termen, zoveel mogelijk moeten worden vermeden, uitgesloten zelfs of minstens geneutraliseerd. En laat me eerlijk zijn, dat geeft me géén fijn gevoel…

Ouderenrechten

U zal zich ook nog herinneren dat in het voorjaar, enkele experten opperden om versoepelingen tot te staan…behalve voor 65+ !! Naar aanleiding hiervan reageerde Johan Leman nogal gepikeerd maar terecht dat niet alle 65+ kwetsbaar zijn. Hij vroeg om een nieuw commissariaat  dat de rechten van ouderen beschermt en hen een stem geeft, vindt Johan Leman.

Ik stuurde hem een mail om hem te feliciteren met zijn reactie en om te melden dat ik graag wilde meewerken. Alhoewel hij me beloofde me op de hoogte te houden… Mijn antecedenten (voorgeschiedenis) zullen niet goed genoeg zijn. Want ondertussen werd door tien Vlaamse, ongetwijfeld eminente en deskundige ouderen, met de juiste achtergrond, een  voorstel uitgewerkt voor de oprichting van een ouderenrechtencommissariaat.

Goed om weten is ook dat bij de tweede corona-golf aanvankelijk vooral jongeren besmet werden en in een ziekenhuis dienden te worden opgenomen.

RVT-ellende

Vele jaren geleden, ik was toen nog jong en behoorde niet tot een risicogroep, was ik samen met vele ACV militanten op een betoging in Brussel. En was daar ook voorzien van een megafoon. Toen we in de Wetstraat het BAC-gebouw passeerden riep ik samen met vele anderen voor ons pensioen vandaag en morgen zal BAC wel zorgen…jawadde…

Het is allemaal anders gelopen wat BAC betreft. Maar de beelden over de ellende in de rust- en verzorgingstehuizen ingevolge corona, de hartverscheurende beelden van vele bejaarden die verplicht werden tot vereenzaming. Of die zich in hun ziek worden of stervende zijnde zelfs niet mochten laten bijstaan door hun geliefde of kinderen…deze beelden blijven me bij.

Amnesty International maakte een uiterst kritisch rapport over de toestand in Vlaamse woonzorgcentra tijdens de eerste coronagolf. De mensenrechten van de bewoners in verschillende woonzorgcentra zijn fundamenteel geschonden, is de krasse conclusie. Het gaat over gebrekkige basisbescherming, sociale isolatie en zelfs verwaarlozing.  

Ondertussen is er een nieuw akkoord voor het personeel in de rust- en verzorgingstehuizen. Een meer dan terechte loonsverhoging ook, samen met de intentie van meer handen aan het bed.

Maar dat geeft uiteraard geen antwoord op de vraag hoe ouderenzorg naar de toekomst toe in Vlaanderen zal worden aangepakt en verbeterd ! Kleinschaliger bijvoorbeeld.

En de Vlaamse regering rept ook nog steeds met geen woord over het stopzetten van verdere privatisering van (ouderen)zorg. Men zou kunnen beginnen met te onderzoeken of er een verschil is  inzake aanpak covid19, wat betreft : bescherming, inzet aantal personeel, overlijdens enz. …tussen de privé- en openbare ziekenhuizen.

Wat mij betreft kan noch mag zorg een economisch doel hebben. Niet in de RVT’s en ook niet in de ziekenhuizen !! De mens, de patiënt moet ten allen tijde centraal staan !!

https://wolput.com/2015/08/21/zorg-een-zaak-van-leven-en-dood/

Maar we moeten wel beseffen dat meer loon en meer handen ook gaan verrekend worden in de kostprijs van een RVT-verblijf. De betaalbaarheid ervan  zal daarbij steeds meer een heikel gegeven worden.

Corona heeft onze samenleving duidelijk opgedeeld in groepen. Jongeren die aan de alarmbel trekken omdat ze vereenzamen. Omdat ze vinden dat ze niet worden beluisterd. Daarnaast de ouderen, 65+, al dan niet in een RVT verblijvend…maar wel een afgebakende risicogroep. Tenslotte de actieve bevolking die ten allen tijden/prijze moeten zorgen dat onze economie blijft draaien en uiteraard ook alle mensen die het beste van zichzelf blijven geven in de zorg !

Ondertussen blijven wij -coronagewijs- nog steeds erg voorzichtig en hopen dat de nood aan opvang in een  rust en verzorgingstehuis nog een hele tijd van ons verwijderd mag blijven.

Standaard