Geen categorie

Zo en niet anders ! Basta

Federale regering in de bres voor huisartsen

Voor het eerst sinds de coronacrisis, heb ik nu toch twijfels bij de meest recente -corona- beslissingen van de federale overheid. In tegenstelling tot de deugmedia –deze nemen alles wat de Vivaldisten verkondigen, zonder enige vraag of commentaar over- ben ik niet langer geneigd om alles wat deze overheid beslist zomaar klakkeloos goed te vinden

En nee, ik ben geen non-believer wat covid 19 betreft. Maar als ik hoor en lees dat volgens Frank Vandenbroucke de sluiting van niet-essentiële winkels, niet echt van belang was omwille van besmettingen. Maar vooral om een schokeffect te veroorzaken… Dan ben ik blij dat iemand als Bart De Wever deze uitspraak op de korrel neemt. Maar dat zijn er weer opnieuw die deugmedia die deugminister Somers uitnodigen om de federale SP.a collega te verdedigen.

Als ik hoor en lees dat binnenlandminister Annelies Verlinden (CD&V) komt vertellen dat je wel in je tuin mag feesten met 4 mensen, maar dat die niet via je huis naar die tuin mogen…dan vind ik dat ongelofelijk ABSURD en DOM. Want je (dienstencheque) poetsvrouw/man mag wel elke week 4 of meer uren voorzien van emmer, dweil en stofdoek doorbrengen onder hetzelfde dak…

Maar de tandem De Croo-Vandenbroucke is er duidelijk ééntje van zo en niet anders. Basta !!

Na het schokeffect terug open

Vanaf 1 december mogen alle winkels terug open. Maar : de steden en gemeenten zijn wel zelf verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat dit volledig coronaproof zal verlopen. En als het te druk is de winkels te (laten) sluiten !!

De zoveelste corona-opdracht voor burgemeesters en politiekorpsen. Naast het toezicht op de (correcte) mondneuskapjesplicht. Naast het toezicht op het naleven van de nachtklok. Naast het toezicht, vermijden en stilleggen van steeds meer lockdown-feestjes…

Los van de vraag hoeveel van die coronaboetes, opgelegd via de Gas-ambtenaar of via een rechter, NOOIT zullen worden betaald, is de vraag hoeveel bijkomende opdrachten onze politiemensen, onze steden en gemeenten nog aankunnen.

Is er nog ruimte over om uw stad/gemeente te besturen buiten deze coronamaatregelen ? Is er nog ruimte om niet corona-gerelateerde activiteiten zoals criminaliteit aan te pakken en/of te voorkomen. Is er nog ruimte om het verkeer te controleren op onder andere overdreven snelheid

In Turnhout zijn er enkele winkelhotspots. Zo zijn er twee langs de Steenweg op Gierle/Ring (Pelckmans, Action, Media markt, E5 Mode, Decathlon… en het XXL winkelpark) Verder aan de Nieuwe kaai en uiteraard de winkels in het centrum.

Het zal weer heel wat inzet vergen van zowel stadspersoneel als van de politie om te doen wat de federale overheid van hen verwacht. Maar vaak zal het ook weer zijn om de ‘vuil commisses’ te doen. Zoals mensen terechtwijzen als ze niet voldoende afstand bewaren. Of hun mond-neuskapje niet (correct) dragen. Of om mensen terug naart huis te sturen als een winkel moet sluiten wegens te druk. En om boetes uit schrijven waar en wanneer nodig.

Meer dan corona-burgemeester

Nu heeft deze stad, onder leiding van Burgemeester Paul Van Miert de voorbije maanden aangetoond de coronacrisis goed aan te pakken. Dank zij de tomeloze inzet van het stadspersoneel en de politie.

En ook nu weer zullen zij alles zeilen bijzetten om te doen wat van het verwacht word. Hopelijk komt er volgend jaar opnieuw tijd en ruimte om ook met andere bestuurszaken in de belangstelling te komen. Anders is de kans groot dat onze burgemeester en zijn college de Turnhoutse geschiedenis ingaan als de coronaburgemeester en -college.

Maar laat ons vooral ook allemaal samen onze eigen verantwoordelijkheid nemen. Dan zal deze eindejaarsperiode, ondanks alle beperkingen, voor iedereen  toch nog een positieve noot betekenen in een ellendig jaar

Standaard