Geen categorie

Cijfers een draai geven

Integratie van het OCMW in de gemeente — Sociaal.Net

In één van mijn vorige blogs ben ik ingegaan op de socio-economische impact van corona in onze stad. Ondermeer wat de cijfers inzake gedeeltelijke werkloosheid ingevolge corona betreft. https://wolput.com/2020/11/17/turnhout-zwaar-gepakt/

Ik wil daar ook graag de cijfers inzake leefloon aan toevoegen en ben mij ook in die statistieken gaan verdiepen. Daarbij kwam ik tot enkele eigenaardige vaststellingen. Vooral dan hoe aan deze cijfers blijkbaar een draai wordt gegeven.

*In april -midden de eerste lockdown- waren er in Turnhout 211 leefloners (LL) meer, +11%, dan einde 2019

*Ben ook even gaan kijken naar de laatst gepubliceerde overheids-statistieken, met name de periode augustus 2019 tot en met juli 2020.  Dan zijn er 1073 LL , of 24,O2 per duizend inwoners. Met dit cijfer staat Turnhout aan de kop van de provincie Antwerpen.

Hoe kan dat

En nu komt de eigenaardigheid : als ik voor de periode 8/19 – 7/20 de MAANDCIJFERS erbij neem, dan kom ik aan een gemiddelde van maar liefst  2.006 LL. Per duizend inwoners betekent dat -44,33 ll, of bijna het dubbele…Hoe kan dat ?

Het wordt echter nog eigenaardiger als ik dezelfde oefening doe voor Oud-Turnhout. Daar komt het globale cijfer op 46 LL of 3,37/duizend. Maar met de cijfers per maand gerekend zijn het er maar 28,25…dus minder dan wat het globale cijfer op de kaarten weergeeft…of 2,O6 per duizend  inwoners. Opnieuw de vraag : hoe kan dat ?

Nog meer cijfers

*Nu we toch in de cijfers zitten wil ik je graag nog wat meer details geven over onze stad. Zo om te beginnen de samenstelling volgens nationaliteit. Let op, het gaat wel degelijk om de nationaliteit en NIET om de herkomst. Wie naast de Belgische nog een andere nationaliteit heeft, is dus bijgeteld bij de Belgen. Het betreft de cijfers op basis van het maandgemiddelde

In de periode 8/19-7/20 tellen we zo -1015- Belgen in LL; 808 niet EU in LL en 183 EU in LL (totaal 2006)

5 jaar geleden (periode 8/14 – 7/15) waren de cijfers als volgt : 941 Belgen LL: 255 niet EU en 120 EU. (totaal 1.316)

Bron : https://stat.mi-is.be/nl/dashboard/ris_cities?menu=map

Standaard