Geen categorie

Turnhout zwaar gepakt

Binken zorgen voor elkaar - Turnhout van Shoppen

Coronagewijs is de stad Turnhout echt wel zwaar gepakt. Zowel op medisch als op economisch  vlak. Ik heb wat cijfers bij mekaar gezet om dit duidelijk te maken. Te beginnen met de medische toestand.

Momenteel (cijfers 17/11) staat Turnhout in de provincie Antwerpen op een alles behalve benijdenswaardige koppositie wat het aantal besmettingen betreft. We worden enkel voorafgegaan door de gemeente Retie. Naar de cijfers dan (eerste cijfer is aantal besmettingen laatste 2 weken, tweede cijfer is aantal besmettingen per 100.000)

Retie : 105/912; Turnhout = 300/663; Antwerpen = 3448/651: Oud-Turnhout = 86/615; Beerse = 96/530; Vosselaar = 45/397; Geel = 163/400; Herentals = 136/481; Mol = 148/400; Hoogstraten = 91/425; Mechelen = 385/443

Tijdelijke werkloosheid

Bij het begin van de lockdown in het voorjaar werd snel een eenvoudige regeling uitgewerkt om werknemers tijdelijk werkloos te kunnen stellen. Ook in deze is Turnhout koploper binnen het arrondissement Turnhout. In maart waren er  8.009 tijdelijke werklozen in onze stad en 46.858 in het arro Turnhout. In april zijn de cijfers respectievelijk 9.740 en 55.932. September telt 1.421 werklozen in onze stad en 7.632 in het arrondissement.

Erg hoge cijfers, zeker als je het bekijkt in %. De cijfers Turnhout situeren zich tussen de 17% en 18,6% van de arrondissementele cijfers, waar we nog géén 10% van de bevolking uitmaken…

Ondertussen zitten we alweer in een lockdown sinds 2/11 en zullen de cijfers van de laatste 3 maanden van dit jaar alles behalve rooskleurig zijn.

Voorbode van erger

Het is maar te hopen dat deze zeer hoge cijfers van tijdelijke werkloosheid, geen voorbode zijn van nog erger. Van nog meer volledige werkloosheid in onze stad. Want als we de cijfers van september extrapoleren, dan is dat nu reeds een equivalent van bijna 500 extra volledige werklozen… (494)

Budgettaire impact

Vanaf maart tot en met september tellen we in ons land 48.556.052 dagen tijdelijke werkloosheid ingevolge corona. Dat zijn uiteraard evenveel dagen waarop géén rsz-afhoudingen op lonen (noch bedrijfsvoorheffing) werden doorgestort aan de sociale zekerheid. Ik bereken dat op een verlies van gemiddeld 50€/werkloosheidsdag, of een minderinkomst van bijna 2,5 miljard euro. Daar staat tegenover dat in de periode maart-september door RVA ruim 3,240 miljard € aan tijdelijke werkloosheid werd betaald. En dan komen er nog 3 maanden bij dit jaar…

Duizelingwekkende cijfers. Financieel maar ook medisch. Ondanks alle maatregelen, zijn de cijfers voor onze  stad niet erg bemoedigend. Het lijkt wel alsof de maatregelen niet goed worden opgevolgd. Zou er nog eventueel clusteronderzoek worden gedaan ?! En ook de globale daling in aantal hospitalisaties, mensen op intensieve zorg en overlijdens gaan mijn inziens -te- tergend traag naar beneden.

Ik heb dan ook maar één boodschap : blijf alle maatregelen opvolgen. Doe het voor jezelf, voor haar, voor hem en voor mij !!

Standaard