Geen categorie

Zicht krijgen op discriminatie

Staatshervorming goed voor Vlaamse werkloosheid? – VIVES

De huisvesting en de arbeidsmarkt worden meestal samen vernoemd als twee haarden van racisme en discriminatie. Discriminatie in beeld brengen kan je doen op basis van getuigenissen en/of op basis van cijfers. Ik doe in deze blog een poging om cijfergegevens te verzamelen die mogelijk bepaalde discriminatie-mechanismes aantonen.

In Turnhout is ruim 33% van de inwoners van vreemde herkomst. (Als je dit cijfer (14.843) afzet tegenover het aantal Belgen (29884) is dat zelfs 50% en heb je voor elke 2 Belgen één inwoner van vreemde origine) In de werkloosheid echter is 54% van vreemde herkomst. (en heb je voor elke werkloze Belg, meer dan één werkloze van vreemde herkomst)

De werkloosheidsgraad bij de Belgen is -met 6,6%-  bijna dubbel zo groot dan die in Vlaanderen met 3,4%. Tellen we daar dan de werklozen bij met een EU-herkomst, stijgt die graad naar 9,4% (Vlaanderen = 6 ,4%) Bij de inwoners  van buiten de EU is er een werkloosheidsgraad van 15,9%, waar die in Vlaanderen 12,5% beloopt.

Markante cijfers, dat wel. Maar hebben de grote verschillen enkel te maken met discriminatie op de arbeidsmarkt dan wel ook met de grote toestroom van vreemdelingen de afgelopen jaren in onze stad ?!

Een hoge werkloosheidsgraad staat vanzelfsprekend voor een lage werkzaamheidsgraad. Met 70,4% (bevolking van 20 t/m64 jaar) ligt die werkzaamheidsgraad voor de Belgen, maar liefst 5% punt lager dan Vlaanderen (75,6) Maar ook hier trekken de andere EU inwoners dit sterk naar beneden (60,3) Voor de inwoners uit niet EU-landen is de werkzaamheidsgraad, met 49,2 erg laag.

Bekijken we ook even een andere indicator van mogelijke discriminatie,  dan leren de cijfers me, dat vooral het % laaggeschoolden al zeker 10 jaar boven de 50% blijft. Het laatste jaar kwamen er zelfs 120 bij in deze categorie.

Wat de werkloosheidsduur betreft maak ik een gelijkaardige vaststelling. In mei dit jaar zijn er 831 mensen +2 jaar werkloos, of 70 meer dan een jaar geleden. Maar 10 jaar geleden waren er maar 588 +2 jaar werkloos. Dit toont duidelijk aan dat laaggeschoolden en langdurig werklozen niet echt hebben kunnen profiteren van de economische hausse van de afgelopen jaren.

Je kan niet met zekerheid stellen dat er wel/niet een discrepantie is in deze cijfers tussen mensen van vreemde of Belgische afkomst. Maar meer dan waarschijnlijk is dat wel zo.

Inzake huisvesting kan ik je enkel cijfers geven wat de toegang tot de sociale huisvesting betreft, per nationaliteitsgroep (cijfer 2018) In totaal zijn er 1.176 sociale huurders. 983 van hebben een Belgische nationaliteit (waarbij inbegrepen mensen van vreemde herkomst die ondertussen de Belgische nationaliteit hebben gekregen) 61 huurders komen van elders uit de EU. 124 van buiten de EU en van 8 huurders is de nationaliteit zelfs onbekend ?!

Ik pleit ervoor om een ernstig onderzoek te doen in onze stad om te achterhalen in hoeverre er sprake is van discriminatie op de arbeidsmarkt. En om welke redenen. Gaat het enkel over afkomst of ook over lage scholingsgraad en gebrek aan de nodige competenties/vaardigheden…

Niet via praktijktesten maar wel via diepte-interviews bij werkgevers èn interim- en recruteringskanalen. Pas als je die resultaten kent kan je op een passende wijze remediëren. Zowel naar kandidaat werkgevers als kandidaat werkzoekenden.

Het is mijn overtuiging dat discriminatie op de arbeidsmarkt bestaat. Maar die is niet enkel van toepassing op mensen van vreemde herkomst of een ander kleurtje.  https://wolput.com/2020/06/11/talenten-genoeg/

En discriminatie zal niet vanzelf verdwijnen, ook al is bijna 50% van de -24 jarigen in Turnhout van vreemde herkomst.

Misschien is het wel de hoogste tijd om een nieuw diversiteitspact op te stellen. Rond alle aspecten van discriminatie

Bronnen : Arvastat VDAB, stadsregio in cijfers, lokale inburgerings- en integratiemonitor Turnhout

Standaard

2 gedachtes over “Zicht krijgen op discriminatie

  1. Erik Adriaensen zegt:

    Ik pleit ervoor om dezelfde berekeningen te maken voor de stadsregio. Turnhout is namelijk de enige centrumstad die bij de fusies in de kou is blijven staan.

    Like

Reacties zijn gesloten.