Geen categorie

Fusie : het verhaal van Heren en lieden

Stadsregio Turnhout - Wikipedia

Einde 1999 kwam, onder impuls van (Ere)Burgemeester Hendrickx de vzw regionaal Stedelijk gebied Turnhout tot stand. Na de mislukte fusie van 1977 zou dit samenwerkingsverband tussen Turnhout, Beerse, Vosselaar en Oud-Turnhout tot een sterker geheel moeten leiden. Maar eigenlijk was dit het begin van te weing stapstenen en te veel struikelblokken.

 

Een eerste belangrijke en omvangrijke stapsteen was de afbakening van het regionaal stedelijk gebied Turnhout, in het kader van het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen (RSV) In dit plan was ondermeer een stadsbos voorzien. Uitgestrekt over het grondgebied van Turnhout, Vosselaar en Beerse. Er zouden ook bijna 1200 nieuwe woongelegenheden komen, vooral in Turnhout zelf.

 

16 jaar geleden schreef Karl van den Broeck daarover in De Morgen “door deze afbakening en de forse verhoging van de dotatie die Turnhout krijgt uit het gemeente- en stedenfonds is de nood aan een fusie zo goed als verdwenen”.

Bovendien, zo klonk het in DM, zou het makkelijker worden voor Turnhout om nieuwe inwoners aan te trekken omdat er werd gekozen vooral nieuwe woningen te creëren in de stad en niet langer in de groene rand er rond.

Grote struikelblokken

Uit volgend overzicht zal bljken dat er inderdaad heel wat nieuwe bewoners werden aangetrokken…maar dat tegelijk ook de stadsvlucht is blijven aanhouden. Wat door KVDB werd voorgesteld als een troef voor Turnhout blijkt nu de grootste struikelblok om (n)ooit nog tot een fusie te komen.

Demografie

In 2004 telde Turnhout 39.449 inwoners waarvan36.913 Belgen en 2.536 vreemdelingen. Op 1/1/2020 telt onze stad 45.205 inwoners waarvan 36.473 Belgen en 8.732 vreemdelingen.

 

Bekeken naar herkomst is 1 op 3 Turnhoutenaren van vreemde origine, waar dat in Beerse en Vosselaar 1 op 7 inwoners betreft. In Oud-Turnhout is het 1 op 5 maar 76% van hen zijn Nederlanders.

Socio-economische cijfers

Leefloongerechtigden cijfers 1/19. Bevolking Turnhout = 44.664. Bevolking andere 3 gemeenten samen = 42.933
Turnhout = 721; Beerse, Oud-Turnhout en Vosselaar samen = 82

Werkloosheid cijfers april 2020
Turnhout = 2.431: Beerse, Oud-Turnhout en Vosselaar samen = 1.055

Armoede
aantal geboorten in kansarme gezinnen (cijfers 2018)
Turnhout = 27,5% 20% hiervan heeft een Belgische moeder. Beerse = 12,2% en 41% heeft een Belgische moeder. Oud-Turnhout = 3% en 50% heeft een Belgische moeder. Vosselaar = 6,7% en 41% heeft een Belgische moeder.

 

In zijn slotconclusie in DM op 9/6/2014,  had KVDB wel gelijk : “De kans dat Turnhout ooit nog fuseert en zo qua inwonersaantal kan wedijveren met de andere centrumsteden, is nu kleiner dan ooit”

 

Momenteel kan je op Eén, de heruitzendingen volgen van Wij Heren van Zichem. Ik parafraseer het volgende historische gezegde

Wij, Heren van Turnhout, vragen aan de lieden van Beerse Vosselaar en Oud-Turnhout om ons de fusie te geven. Het antwoord : als jullie Heren zijn en wij lieden, dan zal de fusie nooit geschieden !!

Standaard