Geen categorie

Een nare droom over een vies toekomstbeeld

Wanneer gaan de regeringen mensen in armoede een hoopvol pe ...

Mijn onrust over het covid19 virus neemt de laatste tijd erg toe. Een onrust die zich richt op twee sporen. Enerzijds om gezondheidsredenen en de latente vrees om besmet te raken. Anderzijds over de sociale, economische en financiële gevolgen van deze crisis.

Waar economen voorspellen dat de volledige werkloosheid in België zal toenemen met 250.000 mensen, zou dat voor onze stad kunnen betekenen dat we groeien naar 3.500 tot 4.000 werklozen. Want die toename zal zich in veel grotere mate voordoen in Vlaanderen dan in Wallonië. Daar is de tewerkstelling nu al een stuk lager dan in het Vlaamse landsgedeelte.

Werkloosheid en armoede zullen ons deel zijn

Met de toename van de werkloosheid zal ook de armoede in onze stad drastisch verhogen. De nood aan voedselbedelingen, net als de vragen tot financiële ondersteuning vanuit het OCMW zullen pijlsnel de hoogte ingaan. En het aantal leefloners is al erg hoog in Turnhout. Dat kon je lezen in deze blog https://wolput.com/2020/05/20/fusie-het-verhaal-van-heren-en-lieden/

Meer werkloosheid, meer armoede en dus ook veel minder koopkracht zal ook heel wat sluitingen van winkels, horecazaken, ondernemingen…tot gevolg hebben. Waar onze stad al meerdere jaren te maken heeft met flink wat leegstaande winkel- en horecapanden, zal dit de komende maanden snel toenemen…

Leerachterstand

Vandaag nemen we kennis van erg verontrustende cijfers inzake onderwijs en het risico op leerachterstand. https://www.gva.be/cnt/dmf20200521_04967240/provincie-steunt-organisatie-zomerscholen-iedereen-nodig-om-leerachterstand-te-beperken

Het onderwijs hanteert een andere thuistaal, een schooltoelage en een laag opgeleide moeder als de criteria om een kind met risico op leerachterstand te omschrijven. In Turnhout gaat het om bijna de helft van de kinderen in de basisschool (= kleuter en lager onderwijs) en zelfs 7 op 10 leerlingen (68,1%) van de eerste graad secundair onderwijs.

Dat de cijfers in onze stad zo hoog liggen is niet echt verbazingwekkend… Dit is een rechtstreeks gevolg van de te snel en te fel toegenomen migratie, het grote aantal erkende vluchtelingen en hun gezinshereniging in Turnhout.

Remediëren

De stad tracht hieraan te remidiëren. Kelly Verheyen in GVA : “We bereidden al een zomerschoolprogramma voor anderstalige nieuwkomers voor, maar verleggen nu onze focus. Dat betekent wel dat nog meer mankracht nodig is, liefst in een niet-schoolse sfeer”

Maar de aantallen met risico op leerachterstand zijn zodanig groot dat je dit niet met zomerklassen alleen kan oplossen. Het is bovendien nog maar de vraag of zij die dit het meest nodig hebben, ook zullen komen opdagen. Want het valt bovendien ook nog eens buiten de leerplicht…

Niet alles is de schuld van het beleid

Ik heb in het verleden meermaals de vraag gesteld aan de politieke leiders van Turnhout quo vadis met deze stad ?! Vandaag die vraag stellen aan de politiek zou niet eerlijk zijn. Integendeel zelfs waren ze met het beleids- en investeringsplan op de goede weg. Dat het coronavirus dit allemaal onderuit haalt kan je de politiek dan ook bezwaarlijk verwijten.
https://wolput.com/2019/12/01/beleid-heeft-plannen-voor-turnhout/

Ik hoop echt wel dat ik de komende maanden, jaren zelfs, kan zeggen dat het enkel maar een nare droom was, van mij, over een vies toekomstbeeld. Maar tegelijk ben ik realist genoeg om in te zien, dat we met onze stad diep zullen wegzakken.

Het gegeven dat dit niet enkel zo zal zijn voor Turnhout is nog minder dan een magere troost !

Standaard