Geen categorie

Beleid heeft plannen voor Turnhout

Afbeeldingsresultaat voor fotos vacaturemuur"

Toekomst Turnhout oogt mooi

Van wat al werd bekend gemaakt van de Turnhoutse beleidsplannen voor de volgende 5 jaar meen ik te mogen begrijpen dat de ommekeer is ingezet. Er zal de komende jaren opnieuw flink worden geïnvesteerd. Ik zie één en ander alvast positief in.

Belangrijk is ook dat de link, die er nu duidelijk is, tussen het lokale en het Vlaamse beleid voor de volle 300% kan en zal worden benut !!

Naast een opvolging van het algemene beleid, zal ik mezelf  vooral blijven focussen op de noodzaak van wederzijdse integratie. Maar zeker ook op de evolutie van de werkloosheid en het zoeken naar een betere aansluiting op de arbeidsmarkt. in Turnhout.

 
Wat dat laatste betreft wil ik meteen een concreet voorstel doen. Met vooraf enkele cijfers voor wat betreft vacatures en werklozen IN Turnhout.

 
Wat de vacaturecijfers betreft, vermeld ik enkel deze die rechtstreeks aan VDAB werden gemeld. Dit omdat in de vacatures die werden gemeld via interimkantoren veelal dubbeltellingen voorkomen.

Turnhoutse werklozen mogen/kunnen vacatures NIET invullen

Het afgelopen jaar -periode 11/2018 tot en met 10/2019- werden er, -2799-vacatures gemeld voor Turnhout. In november 2018 waren er -2.228- werklozen en in oktober 2019 zijn er dat 2.101. Einde oktober staan er nog -395- van die vacatures open.
Ondanks het hoge aantal vacatures, daalde de werkloosheid in dezelde periode, met slechts -127- eenheden. Dit is maar een erg bescheiden vermindering van dat aantal werklozen in onze stad.

Nog géén 5 procent  (4,5%) van al deze vacatures werden ingevuld door Turnhoutse werklozen !!!

Mismatch

Er is duidelijk sprake van een ernstige mismatch tussen de aangeboden vacatures en de Turnhoutse werklozen.
Deze mismatch kan mogelijk te maken hebben met het gegeven dat er heel veel werklozen zijn van vreemde origine. (+50%)  Heel wat leefloners ook. Meer dan de helft van de Turnhoutse werklozen zijn laaggeschoolden. Als ik even kijk naar de werkloosheidsduur, stel ik vast dat -760- van de 2.101 werklozen, al langer dan twee jaar werkloos zijn. 355 van hen zijn langer dan 5 jaar werkloos, 68 tussen 4 en 5 jaar en 132 zijn tussen 3 en 4 jaar werkloos.

Allemaal cijfers die aantonen dat er nogal wat werklozen zijn waarbij -zoals men dat noemt- de afstand tot de arbeidsmarkt toch wel groot is.

https://www.standaard.be/cnt/dmf20180406_03449302

Werkbuddys

Er lopen aan aantal trajecten binnen het OCMW waarbij men focust op de nieuwkomers en het leren van de Nederlandse taal.

Ik stel voor dat er een budget kan worden vrijgemaakt binnen de stadsbegroting om een grondig onderzoek te doen naar de oorzaken van die mismatch tussen vraag en aanbod.

Met de resultaten van zulk onderzoek kan er wellicht doelgerichter dan nu het geval is, een snellere en duurzame begeleiding op maat worden uitgewerkt, waardoor de kansen op werk toenemen.

 
En, waarom ook niet, werken met arbeidsmarktbuddys. Vrijwilligers zoals (brug)gepensioneerden die nog voldoende zicht hebben op welke concrete noden en verwachtingen hun gewezen en/of andere werkgevers hebben voor het invullen van een job. Die kunnen dan de perfecte go-between zijn tussen de werkzoekende(n) en kandidaat werkgever(s) Een en ander kan in samenspraak met VDAB worden uitgewerkt.

Voor het overige nog deze boodschap aan het schepencollege : en nu vooruit met de geit…euh plannen  🙂

Bron : https://arvastat.vdab.be/

Standaard