Geen categorie

3 regeltjes van groot belang

VLAAMSE REGERING 2019-2024
REGEERAKKOORD

Er is een Vlaams regeerakkoord. Een turf van maar liefst 300 bladzijden. Zoals mag worden aangenomen heeft elk woord en elk engagement wat hierin vermeld staat belang. Voor de financies van onze stad zijn 3 regeltjes in dit akkoord zelfs van zeer groot belang.

Meer bepaald de volgende : We versterken ook de financiële armslag en investeringsruimte van onze lokale besturen via de overname van de helft van de responsabiliseringsbijdrage voor de pensioenfactuur en via een nieuwe financiële stimulans voor lokale besturen om maximaal open ruimte te vrijwaren.

 

Volgens wat Francis Stijnen eerder dit jaar schreef in een opinie in De Morgen, zal de stad Turnhout dit jaar,  2019,  5,9 miljoen euro aan responsabiliseringsbijdragen betalen.  Een bedrag wat jaarlijks oploopt.  Bij het begin van de volgende legislatuur in 2025 zal dat bedrag al opgelopen zijn tot 13,9 miljoen om vervolgens te pieken in 2029 met ruim 15,25 miljoen, wat ongeveer 17 procent is van het totale jaarbudget.

Van de genoemde bedragen zijn respectievelijk 3,8 miljoen (2019), 9 miljoen (2025) en 9,55 miljoen euro (2029) bestemd voor gepensioneerden van het AZ-ziekenhuis. Turnhout toonde zich bereid om een regionale zorgfunctie op te nemen, maar krijgt daarvoor een onbetaalbare rekening gepresenteerd, aldus schepen Stijnen.

 

Maar daarmee is het kostenplaatje voor de pensioenen van het ziekenhuis niet helemaal rond. Enkel al voor 2019 is er daarvoor 6,6 miljoen € ingeschreven in het OCMW-budget. En deze kosten vallen uitsluitend ten laste aan de Turnhoutse belastingbetaler…

https://wolput.com/2019/09/04/in-de-marge-van-een-fusie/

 

De Vlaamse overheid zal dus een deel van die responsabiliseringsbijdrage op zich nemen. Zowat 3 miljoen € per jaar, waardoor de stad een extra investeringsruimte krijgt van 18 miljoen tijdens één legislatuur !! Onze burgemeester, Paul Van Miert (Nva) heeft zijn lobbywerk zeker goed gedaan.

 

Hoogtste tijd dat de beheerders die  namens de stad/ocmw in de raad van bestuur van het AZ ziekenhuis, zetelen nu het voortouw nemen om een deel van die permanente (pensioen)kosten te laten overnemen door het (winstgevende) AZ zelf.

Standaard

2 gedachtes over “3 regeltjes van groot belang

  1. “Heel juist Drè. Dit voorstel, afkomstig uit de koker van Bart De Wever (waar Antwerpen uiteraard het grootste financieel voordeel uithaalt) zorgt ervoor dat vele gemeenten en steden verlost worden van de pensoenkostwurggreep (nieuw woordconstructie).” Hugo Van Mierlo

    Like

    • De reactie van Hugo Van Mierlo bevatte heel wat elementen die NIET aan bod komen in deze blog. In afspraak met hen werd deze reactie dan ook ingekort !

      Like

Reacties zijn gesloten.