Geen categorie

Turnhout : VERVREEMD in ijltempo

Afbeeldingsresultaat voor fotos heizijde Turnhout

Dat Turnhout een echt toevluchtsoord is voor…erkende vluchtelingen/asielzoekers, beschreef ik al uitvoerig in een blog. Maar hoe verloopt de groei van de bevolking bekeken in functie van de herkomst van de inwoners van onze stad. De verhouding tussen Belgen en niet-Belgen dus.
https://wolput.com/2019/06/09/toevluchtsoord-turnhout/

In 2016 telden we, met 6.641 mannelijke en 6.023 vrouwelijke, een totaal van 12.664 personen van vreemde origine. Goed voor 29,2% van de totale bevolking in dat jaar.
Twee jaar later, in 2018 telt Turnhout reeds 13.976 personen van vreemde origine, een stijging op twee jaar met 1312 eenheden en goed voor nu al 31,6% van de totale bevolking.

Per leeftijdscategorie

Opnieuw de cijfers van 2016 : in de leeftijdsgroep van 0-5 jaar, zijn er 1603 van vreemde herkomst, of 55,2% van het totaal aantal inwoners van die leeftijd. Voor de categorie 6-11 jaar tellen we 1352 personen, of 49,9% van die totale groep en van 12-17 jaar zijn 1154 jongeren van vreemde herkomst, in % uitgedrukt 43,5%

Als ik deze cijfers relateer aan de leeftijdsgroep van 0 tot 17 jaar, in 2018, spreken we over een aandeel van 50%, -18 jarigen van vreemde herkomst in Turnhout.

Bij de oudere groepen geven de cijfers (2016) een andere verhouding weer. Voor de groep van 50-64 jaar zijn 1358 mensen van vreemde origine, goed voor 15,2%. In de groep van 65-79 jaar zijn er maar 517 vreemden, 9,3% en bij +80 jaar tellen we er 170 of 7%.

Zal vreemd ook vriend zijn of mogen/willen worden

Alhoewel ik daartoe al jaren oproep in mijn blogs, werd nog niets gedaan om de aanhoudende stadsvlucht te keren. Zal de volledige bewoning van Turnova dat kunnen veranderen. Of andere projecten die stilaan hun voltooing naderen, zoals Splichal. Of komt de kentering van de uitbreiding van het wonen in het noorden (Heizijdse Velden)

https://wolput.com/2015/03/09/stadsvlucht/

Deze cijfers tonen aan dat de -nabije- toekomst van Turnhout meer dan ooit vreemd en divers zal zijn. Aan dit groeitempo telt Turnhout, over 10 jaar, evenveel Belgische als inwoners van vreemde herkomst.

Of vreemd dan ook vriend zal zijn, kan, mag of wil worden ? Dat is nog maar zeer de vraag !! (het aantal vreemdelingen in Turnhout, verdubbelde op 10 jaar)

Bronnen : https://www.statistiekvlaanderen.be/sites/default/files/docs/LIIM-Turnhout.pdf
https://www.turnhout.be/stadsregio-in-cijfers

Standaard

Een gedachte over “Turnhout : VERVREEMD in ijltempo

  1. Lucien devolder zegt:

    Hopelijk zal deze enquête de ogen van het college van burgemeester en schepenen eens open gaan en er in Brussel eens op de tafel geklopt worden , tenslotte hebben we er nu toch enkele mensen die er de stad Turnhout in kaart kunnen brengen zo als ze beloofd hebben op t.v Kempen!

    Like

Reacties zijn gesloten.